Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04240

Hønsefugle

Rørhøne Gallinula chloropus eu04240

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Groenbenet Roerhoene

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 4 5
Ndag 1 4 5
Fænologi 03·· ··29

2023:  Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 5 1 1 10
Total 2 5 6 3 2 3 2 1 24
MaxRst 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 4 9 6 8 2 3 2 2 36
Ndag 4 9 5 7 2 3 2 2 34
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2022:  Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 2 1 8
Total 1 4 4 3 1 2 2 1 1 19
MaxRst 2 2 1 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 5 5 4 2 8 2 1 1 29
Ndag 1 5 5 4 2 8 2 1 1 29
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21 07

2021:  Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 1 6
Total 1 1 2 4 2 7 3 1 1 22
MaxRst 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3
Nobs 5 3 6 13 8 16 3 1 4 3 62
Ndag 5 3 6 12 6 15 3 1 4 3 58
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. ..29 01..16

2020:  Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 5 2 6 2 3 1 2 23
MaxRst 1 2 2 6 2 2 1 2 1 6
Nobs 3 14 15 9 11 9 3 1 4 6 75
Ndag 3 12 13 9 10 9 3 1 4 6 70
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2019:  Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 6 3 2 1 15
MaxRst 1 1 1 6 3 2 2 1 6
Nobs 2 1 9 5 4 18 12 4 55
Ndag 2 1 7 4 4 15 12 4 49
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set Hovvig 25/2 og regelmæssigt fra 6/4 til 6/9. Sikre ynglefund Nakke Gadekær og Nakke Syd. Set i maj Dybesø og i maj - juni Slettemose, begge mulige yngleforekomster. Hørt nattrækkende over Rørvig By 8/4, 16/4 og 18/4.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 29 24 35 17 10 4 120
MaxRst 1 2 3 5 6 4 3 6
Nobs 1 22 20 21 11 4 2 81
Ndag 1 20 20 17 10 4 2 74
Fænologi 25 04.. …. …. …. …. ..06

2017:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Op til 4 fugle set Hovvig fra 16/3 til 13/10. Et enkelt ynglefund. Set 3 gange i gadekæret i Nakke By, men ikke ynglefund her. 1 fugl set 2/6 Slettemose.
Hørt trækkende i Rørvig 1/4.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 29 48 54 57 26 47 40 5 306
MaxRst 2 3 2 4 2 4 4 2 4
Nobs 24 32 43 41 24 37 29 4 234
Ndag 12 21 26 26 17 23 19 4 148
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. ..13

2016:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Mindst 2 par i Hovvig og 1 par i Slettermosegård med ynglesucces. Herudover ingen sikre ynglelokaliteter. Forårsfund af par i Dybesø og på Nørrevang var helt isolerede forekomster.
Vinterfund i januar i Nykøbing Bugt og Havn. Tidligste og seneste fund i Hovvig 3/3 og 6/12.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 20 36 20 41 42 47 33 12 2 1 258
MaxRst 1 4 3 2 6 3 3 5 2 1 1 6
Nobs 4 13 23 19 26 37 36 23 11 2 1 195
Ndag 4 12 22 18 26 25 20 15 10 1 1 154
Fænologi 15..27 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..06

2015:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig fra 9/2 til 26/12. Ynglede her med et uvist antal par. Har muligvis også ynglet i Nakke Gadekær og i Nakke Kær, og set et par gange i foråret på Nørrevang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 16 42 50 39 18 33 16 7 4 2 229
MaxRst 1 3 4 4 4 3 7 3 1 1 1 7
Nobs 2 10 26 25 24 15 19 12 7 4 2 146
Ndag 2 10 22 23 23 14 18 11 7 4 2 136
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2014:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig fra 20/3 frem til 19/12, Ynglede her med et uvist antal par. Set herudover sporadisk i vandhul i Nakke Skov, i Nakke Kær og i Dybesø uden mistanke om ynglen disse steder.
Hørt trækkende over Rørvig et par gang primo april.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 14 29 13 17 50 55 11 8 2 6 205
MaxRst 2 4 3 2 10 10 3 2 1 2 10
Nobs 8 20 8 13 18 20 7 7 2 4 107
Ndag 8 14 8 13 16 20 7 7 2 4 99
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2013:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
I alt 87 observationer. Den første blev registreret trækkende 9/4 Rørvig Bugt. Fra 11/4 set regelmæssigt i Hovvig i et antal op til 4, bortset fra et ynglefund med 8 eksemplarer. Herudover set i Dybesø op til 3 fugle og enkeltobservationer Nørrevang, Nakke Nord, Søndervang, Nakke By, Nakke Kær og Slettermosegård. Kan meget vel have ynglet på flere af disse lokaliteter, ligesom antallet af ynglepar i Hovvig sandsynligvis er højere end det ene registrerede.
Årets sidste observation var fra Hovvig 10/11.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 31 23 14 15 24 18 9 1 135
MaxRst 4 3 4 2 8 3 2 1 8
N 17 15 9 12 15 11 7 1 87
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. ..10

2012:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Et vinterfund af en af frosten særdeles presset fugl: 5/2 1 render rundt i sommerhusområdet ved Nakke Hage langt fra nærmeste vand.
I alt foreligger 79 observationer af Grønbenet Rørhøne i 2012. Første i Hovvigområdet 25/3 og maximum her 1/5 7. 1 par med 8 kyllinger set 4/7. Der gemmer sig uden tvivl langt flere par i Hovvig.
I øvrigt et sikkert ynglefund fra engsøen syd for Nakke By i Nakke Skov, hvor 1 par blev set med 3 pull 26/7, på Nørrevang 23/4 og 14/8 2 ynglefund Søndervang. Yngler sandsynligvis også på lokaliteterne Dybesø (13 obs 19/3 - 12/6, flest 26/4 3), engene i nordenden af Hovvig og Slettermosegård. Enkelte nattrækkere blev hørt over Rørvig By 15/3, 12/4, 14/4 og 21/4.
Årets sidste blev set 11/11 i Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
På det jævne med 54 observationer mellem 12/3 Rørvig By og 15/11 Hovvig.
Årets første de vanlige nattrækkende: 12/3 2 og 14/3 1 Rørvig By.
Næste 26/3 1, den næste 26/3 Hovvig. I alt 39 registreringer heraf 1 – 2 pr. gang bortset fra 2 ynglefund i august. Kun 1 registrering i november.
Derudover set i Dybesø: 8/4, 10/5 og 24/10.
Og i et par vandhuller på Nakke: 27/3 N. Nord, 24/4, 18/5 og 13/6 N. By, 21/6 N.Sydvest, 26/6 samt 3/7 N. Syd – kunne tyde på 4 ynglepar på Nakke.
Nattræk Rørvig By: 11/4.

DOFBasen:2011


2010:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Årets første var pænt tidligt på færde: 24/1 1 Rørvig Bugt. De næste mere normalt 19/3 1 Rørvig Bugt, 28/3 1 Hovvig og 1 hørt nattrækkende Rørvig By. Alt i alt ikke et overvældende materiale, blot 36 observationer. Ud over ovenstående 21 observationer fra Hovvig i perioden 6/4 - 7/11 (årets sidste) med max 3 ved flere lejligheder i august, 1 ynglefund her.
Strøobservationer: 30/4 1 Rørvig Bugt, 3/5 3 nattrk Rørvig By, 11/5 og 16/5 1 Korshage, 7/6 1 Dybesø og 1 Slettermosegård, 26/8 1 nattrk Rørvig By,. 1/10 1 1k og 4/10 1 begge Flyndersø samt årets næstsidste 15/10 1 gadekæret Nakke By. Rosinen i enden blev ovenstående fra 7/11 Hovvig.
Selv om der er huller i materialet vises her ankomst igennem årene. Yderdatoerne er 6/1 (2005 og 2009) henholdsvis 25/4 (2009). Rimelig stabil indtil dette årti, hvor vinterobservationerne er blevet mere regelmæssige.
Når vinterobservationer fjernes (januar - februar og erstattes med den første forårsfugl - kun muligt for dette i de senere år) er der kun en svag tendens til tidligere ankomst. Usikkerheden på denne art er forholdsvis stor. Det er ikke en traditionel fænologi art, og i den første del af perioden mangler oplysninger om ankomst for flere år - formodentlig især dem, hvor den var normal eller senere end normal.

DOFBasen:2010


2009:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig 9/4 – 29/11 med følgende månedsmax (anden linie viser 5 årsgennemsnit):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 2 2 2 4 14 2 1
1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 +

Øvrige observationer – 5 bidragydere – er der virkelig ikke flere fugle at finde ude i terrænet?:
Dybesø: 11/4, 15/4, 21/4, 24/4, 8/5, 15/5 og 25/7.
Nakke Skov: 23/4 2 og 28/4 2.
Søndervang: 1/8 1 ynglefund.
Nakke By: 25/8 1 ynglefund.
Langesø Mose: 14/6 1.
Nykøbing Bugt: 6/1 og 11/2.
Nattræk:  5/4.
Således mindst 5 – 6 ynglepar, men stadig langt fra optimal dækning på sekundære lokaliteter. Hvor mange vandhuller er der egentlig indenfor området? Vel mindst en 20 – 30 stykker og mon ikke der er Rørhøns i mindst 1/3 af dem.

DOFBasen:2009


2008:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
51 indrapporteringer heraf 28 fra Hovvig 12/1 – 8/11
Mdr max Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 0 1 1 1 2 4 2 2 1 3 0

Øvrige:
Slettermose: 5/4 1, 20/4 1, 5/5 1 og 1/9 1 (LB).
Nakke by: 25/4 1 (LB).
Nakke Nord 18/4 1, 2/5 1 og 10/5 1 (JHC, EVR).
Nakke Skov: 6/4 1 og 18/4 1 - i to forskellige huller (LB).
Dybesø: 23/4 1, 24/4 1, 28/4 1, 9/5 1 og 29/5 1 (LB, JHC).
Grønnehave Skov: 9/4 1 (AF).
Træk: 14/3 1, 4/4 5, 6/4 2, 12/4 1, 13/4 1 og 18/4 alle Rørvig By by night samt do 22/5 1 Slettermose (LB).
Arten er antagelig rimelig underrepræsenteret i notesbøgerne – ovenstående indikerer mindst 4 – 5 par – der må være en hel del flere. Find dit eget lille vandhul – vi har efterhånden en del rimelig gode – dyrk det lidt mere intensivt i ynglesæsonen og rapporter ikke bare denne art, men alt du finder. I 2007 gav ”jagten” f.eks. Løvfrø som sidegevinst.

DOFBasen:2008


2007:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Årets første var traditionen tro(!) – et par nattrækkende over Nykøbing 5/3.
Herefter var der tyst om arten, indtil den rapporteres 24/3 fra Hovvig, der leverede følgende månedsmax:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 1 1 5 4 0? 4 1 3 0 0

Endvidere set på følgende lokaliteter:
Slettermosegård registreret 30/3 og 13/4, men ikke senere, så den har antagelig ikke ynglet.
Dybesø 25/4 – 6/5 op til 2 fugle – antagelig 1 ynglepar.
Søndervang: 7/7 1 sikkert ynglefund.
Årets mest særprægede rapportering havde et lidt trist skær: 25/9 1 trafikdræb Nykøbing by.
Sidste fugl set 14/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Denne vel såre almindelige fugl (?) lever et ret undseeligt liv på halvøen. Der er indkommet 27 observationer i perioden 30/3 - 20/8 alle fra Hovvig. Kun en enkelt observatør (EVR) har ved et par lejligheder kunnet svinge sig op over de obligatoriske 1 - 3 fugle: 30/7 4 og 12/8 6.
Her har du virkelig en udfordring. Burde kunne findes på andre lokaliteter og lidt grundigere registrering i vigen fra flere ville nok også pynte på resultatet.

DOFBasen:2006


2005:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig mellem 6/1 og 26/11 - op til 2 noteret. Kan stadig undre, at der ikke er enkelte fugle i de mange småmoser og søer på Nakke og Nørrevang.

DOFBasen:2005


2004:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Selv om arten er fåtallig hos os i forhold til mange andre steder, så har den ikke stor appeal til rapportørerne – 36 fugle er det blevet til (LB, PG, EVR).
De første 15/3 1 Hovvig, 30/3 hørt nattrækkende Nykøbing og 31/3 1 Hovvig (alle LB).
Yngler antagelig med flere par årligt i Hovvig. Vi kommer dog ikke højere end 27/4 3. De ”sidste” enkelt fugle: 5/9, 6/9, 2/10 og 3/10 (LB, EVR). I december er arten antagelig blevet noteringsberettiget – hele 2 obs: 8/12 1 (AF) og 31/12 1 (JS).
Findes formodentlig også i enkelte af vores efterhånden mange vandhuller, der er dog kun rapporteret 1/5 1 Slettermosegård (LB).

DOFBasen:2004


2003:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Lægger ud med noget af en chok melding: 27/2 22 rast Hovvig (PG). Det er mere end en fordobling af den gamle rekord (22/6 1974 9)! Bortset fra et par nattræk notater fra ultimo marts er der herefter tavst om arten indtil 2/4, hvor vi er tilbage i normal gænge med den sædvanlige enkelt fugle i Hovvig, hvor årsmaks fra resten af året bliver imponerende 2 fugle 4/5, 19/5 og 28/6. Konklusionen må være, at materialet næppe er dækkende for artens forekomst i vigen.
De spredte obs lider antagelig af samme skavank - arten har åbenbart ikke den store appeal:
17/4 3 den store sø Slettermose samt følgende fra Nakke Skov: 4/5 enkelt fugl i 2 vandhuller, 16/5 1 og 28/5 1 begge den store sø - og endelig 28/5 1 i vandhul Nakke SØ (LB).
Den er trist når en lokal forholdsvis fåtallig art, der er med til at berettige rapportens eksistens, i den grad sjofles af de fleste observatører. Hav venligst lidt øje for den nære natur fremover og dokumenter det, så de små smørhuller bevares.

DOFBasen:2003


2002:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
(Nat)træk registreret 26/3 - 19/5, især gang i den 1/4 og 2/4.
I alt 25 obs fra Hovvig mellem 7/4 og 21/9 med „hele“ 3 fugle 30/8 som højeste notering. Dukker sjovt nok først op adskillige dage efter, at der kom gang i trækket. Konklusion overset eller forglemt.
Ynglefuglene i vandhullerne hører vi ikke meget om: 16/4 2 og 17/5 1 Langesømosen, 12/5 1 Vangen, 18/5 og 27/5 1 Nakke Skov samt 20/5 1 Dybesø er alt, hvad der er udover vigens fugle.

DOFBasen:2002


2001:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig fra 17/3 (eneste martsfugl) til 6/10 3 (eneste oktober obs). De „største“ tal blev: 7/4 3, 2/5 3, 21/5 6, 14/7 5 og 6/10 3.
Ingen oplysninger om ynglende fugle. Burde kunne findes i adskillige vandhuller. Dette får vi forhåbentlig konstateret i 2003, hvor alle oplysninger, især udenfor Hovvig modtages med tak.
De sædvanlige nattrækkere registreret 22/4 - 30/4 (4 dage) og 1/5 samt 21/5 2.

DOFBasen:2001


2000:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Årets første: 26/3 2 nattrækkende Nykøbing og 4/4 1 Dybesø. Øvrigt nattræk Nykøbing: 12/4 1, 13/4 4, 25/4 1 og 28/4 1. Set i Hovvig 15/4 - 15/10, med max 3/5 4, 25/5 4 (EVR), 20/8 5 (HVR), 25/8 5 og 1/9 4 (EVR). Enkelt fugl i Dybesø 26/4 - 27/4. Øvrige obs: 13/5 2 Søndervang, 20/5 1 Nakke Skov og 1/6 1 Flyndersø. Samtlige anførte obs uden initialer skyldes forfatteren, så det indkomne materiale må betegnes som tyndt - eller er der ikke andre, der er i stand til at finde arten udenfor Hovvig? Udfordring?

DOFBasen:2000


1999:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Af årets første ni obs er de fem nattrækkende fugle over forfatterens have: 26/3, 7/4, 21/4, 23/4 2 og 27/4. De øvrige fire fordeler sig med kun to - 31/3 1 og 24/41 fra Hovvig samt 16/4 1 Nakke By og 26/4 1 vandkanalen Ringholm. Fra 29/4 er vi inde i normalt gænge med mange obs i Hovvig og intet andet. Som mest er der 29/7 set 7 fugle. Sidste fugl i Hovvig set 23/10. Hvor meget der skal konkluderes ud fra dette er dog tvivlsomt, idet kun to observatører, har fundet arten rapporteringværdig. Tak for god hjælp Henning. Skov og Naturstyrelsen angiver 12 ynglepar i Hovvig. Årets sidste fugl, var samtidigt årets rørhøneobs: 24/10 1 Skansehage, gik rundt på grusvejen (HVR). En af årets mest obskure obs - antagelig en forvildet (forvirret?) trækgæst.

DOFBasen:1999


1998:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig 22/3 - 10/10 uden den store tællerappel. Første nattræk hørt 26/3. Enkelte obs fra Nakke, Nakke By, Dybesø og Korshage i perioden 13/4 - 18/5.

DOFBasen:1998


1997:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Fænologi:(17/1) 30/3 - 14/10 (24/12).
Fåtallig yngletrækfugl, sjælden trækgæst og tilfældig vintergæst.
Ynglebestanden vurderes at ligge på 30 - 60 par, heraf de 15 - 30 par i Hovvig og resten fordelt i diverse småsøer og moser (f.eks. Dybesø 0 - 1, Flyndersø 0 - 2, Langesømosen 0 - 1).
De største rasttal: 15/8 1994 35, 18/8 1994 28, 28/10 1995 15, 24/8 1996 14 samt 8/10 og 10/10 1995 13 er alle fra Hovvig, kunne tyde på, at arter er gået frem på lokaliteten i de seneste år. Denne konklu­sion er dog noget usikker, idet rapporteringsfrekvensen på arten gennemgående har været ret lav.
Max rasttal per måned i Hovvig 1973 - 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 5 5 5 7 9 35 11 15 5 0

Nattræk høres især i perioden marts - juni, men indrapporteres ikke særlig ofte. Der er blot indkommet 6 registreringer. Den mest bemærkelsesværdige er fra 25/2 1992 - jævnfør med vinteriagttagelser nedenfor.
I træktiden træffes arten undtagelsesvis udenfor de egentlige ynglelokaliteter, f.eks. set i Nykøbing Bugt i 1983.
Der foreligger kun to egentlige vinterobservationer (december - februar): 17/1 1991 1 Nykøbing Havn og 24/12 1991 2 Dybesø.

1997: Set i Hovvig fra 25/4 til 12/10, ingen tal over 10 rapporteret. Yng­lebestand 4 - 6 par ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Fem iagttagelser fra Langesømose mellem 29/4 og 12/6. Nattræk hørt over Nykøbing 14/5. Ynglefund: Gadekæret i Nakke By og i en af småsøerne i Nakke Skov.

DOFBasen:1997


1996:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Som vanligt enkelte nattrækkere: 25/5 og 26/5 hørt Nykøbing.
Hovvig bød på fugle 15/4 - 10/10. De højeste noteringer blev: 20/4 4, 24/8 14, 27/8 7, 30/8 4 og 3/9 7.
Vores ynglefugletællinger viser, at arten forekommer i overraskende mange småvandhuller: Set i Langesømose 27/4, 8/5 og 30/5. Fundet ynglende følgende steder: Vandhul på Nørrevang, Skallemosen og Gadekæret i Nakke By samt muligvis i en af de nye søer ved Nakke Skov.

DOFBasen:1996


1995:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Nattræk hørt ved tre lejligheder: 24/3, 15/4 og 4/6, i alt mindst 5 fugle.
Set i Hovvig 26/3 - 5/11. Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
3 4 6 6 3 11 11 15 6

Ynglebestand 15 - 20 par (S&N).
Langesømose: 6/5 - 6/6 6 obs af 1 fugl.
Dybesø: 23/4 1, 26/5 1 og 4/6 1 ad med 1 pull.
Søndervang: 1 par set hele sommeren i lille vandhul - mindst en unge på vingerne.
Øvrige: 13/4 1 Gråmosen, 13/4 1 Nakke By, 3/6 1 Andemosen og 17/6 1 Statshospitalet.

DOFBasen:1995


Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 2 1 8
Total 1 4 4 2 1 2 1 15
MaxRst 2 2 1 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 5 5 4 2 8 2 1 1 29
Ndag 1 5 5 4 2 8 2 1 1 29
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21 07

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 1 6
Total 1 1 2 4 2 7 1 1 1 20
MaxRst 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3
Nobs 5 3 6 13 8 16 3 1 4 3 62
Ndag 5 3 6 12 6 15 3 1 4 3 58
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29 01··16

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 7 2 6 2 3 1 4 27
MaxRst 1 2 2 6 2 2 1 2 1 6
Nobs 3 14 15 9 11 9 3 1 4 6 75
Ndag 3 12 13 9 10 9 3 1 4 6 70
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 2 6 4 1 16
MaxRst 1 1 1 6 3 2 2 1 6
Nobs 2 1 9 5 4 18 12 4 55
Ndag 2 1 7 4 4 15 12 4 49
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 4 5 7 1 18
MaxRst 1 2 3 6 6 4 3 6
Nobs 1 22 22 23 11 4 3 86
Ndag 1 20 20 17 10 4 2 74
Fænologi 25 04·· ···· ···· ···· ···· ··06

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3 4 1 11
MaxRst 2 3 2 4 2 4 4 2 4
Nobs 12 22 29 28 17 23 20 4 155
Ndag 12 21 26 26 17 23 19 4 148
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2 2 3 6 1 1 17
MaxRst 1 4 3 2 6 3 3 5 2 1 1 6
Nobs 4 13 23 19 26 25 21 17 10 1 1 160
Ndag 4 12 22 18 26 25 20 15 10 1 1 154
Fænologi 15··27 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 2 4 2 7 3 20
MaxRst 1 3 4 4 4 3 7 3 1 1 1 7
Nobs 2 10 26 26 24 16 18 12 7 4 2 147
Ndag 2 10 22 23 23 14 18 11 7 4 2 136
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 7 1 10 18
MaxRst 2 4 3 2 10 10 3 2 1 2 10
Nobs 8 20 8 13 16 20 7 7 2 4 105
Ndag 8 14 8 13 16 20 7 7 2 4 99
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 5 1 10 2 1 22
MaxRst 4 3 4 2 8 3 2 1 8
Nobs 17 15 9 12 15 11 7 1 87
Ndag 13 12 9 12 15 11 7 1 80
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 2 8 3 15 2 31
MaxRst 1 1 3 7 3 10 2 9 2 1 10
Nobs 1 4 18 12 12 4 6 4 2 1 64
Ndag 1 4 16 9 11 3 6 4 2 1 57
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 4 3 1 3 5 1 17
MaxRst 1 2 1 2 3 5 2 1 1 5
Nobs 6 9 4 6 9 13 3 4 1 55
Ndag 5 9 4 6 9 13 3 4 1 54
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 1 2 4 3 4 2 16
MaxRst 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 3
Nobs 1 3 2 5 5 3 8 3 4 1 35
Ndag 1 2 2 4 3 3 8 3 4 1 31
Fænologi 24 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 5 1 1 1 3 14 26
MaxRst 1 1 1 2 2 2 2 4 14 2 1 14
Nobs 1 1 1 10 6 4 6 14 8 2 1 54
Ndag 1 1 1 9 6 4 5 11 8 2 1 49
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 1 11
Total 2 2 15 2 4 1 26
MaxRst 2 1 2 1 2 4 2 2 1 3 4
Nobs 1 3 18 9 4 6 7 3 1 1 53
Ndag 1 3 14 9 4 6 7 3 1 1 49
Fænologi 12 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 3 1 8 4 8 1 25
MaxRst 1 1 5 4 4 8 3 3 8
Nobs 4 9 8 5 2 7 4 3 42
Ndag 4 9 8 5 1 6 4 3 40
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 1 7
MaxRst 1 3 2 2 6 6 1 6
Nobs 1 9 3 1 7 4 1 26
Ndag 1 9 3 1 6 4 1 25
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ··20 14

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 2 2 1 8
MaxRst 1 1 1 2 2 2 1 1 2
Nobs 1 2 6 2 1 3 1 1 17
Ndag 1 2 6 2 1 3 1 1 17
Fænologi 06 06·· ···· ··08 31·· ··13 16·· ··26

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 1 1 6
MaxRst 1 3 2 2 2 1 1 1 1 3
Nobs 3 9 5 1 1 2 2 2 2 27
Ndag 3 9 4 1 1 2 2 2 2 26
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03 08··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 22 2 4 4 1 33
MaxRst 22 3 2 2 1 1 22
Nobs 1 2 10 8 1 1 1 24
Ndag 1 2 8 6 1 1 1 20
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ··28 30·· ··04

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 5 3 16
MaxRst 1 3 2 3 2 3
Nobs 1 16 9 4 6 36
Ndag 1 14 9 4 6 34
Fænologi 26·· ···· ··27 05·· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 7
Total 4 10 14
MaxRst 1 3 6 1 5 2 1 3 6
Nobs 1 8 6 2 3 2 1 1 24
Ndag 1 7 5 2 3 2 1 1 22
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 5 3 1 5 17
MaxRst 4 4 2 3 5 4 2 5
Nobs 2 18 12 5 2 13 1 2 55
Ndag 1 13 11 5 2 11 1 2 46
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15art/04240.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1