Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04500

Vadefugle

Strandskade Haematopus ostralegus eu04500

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Strandskade

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Strandskade  Haematopus ostralegus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 33 40
Total 2 7 15 24 44 92
MaxRst 2 3 5 6 4 6
Nobs 15 16 43 54 71 199
Ndag 11 12 26 29 30 108
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··31

2023:  Strandskade  Haematopus ostralegus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 42 2 331 321 85 22 1 808
Total 1 20 12 48 11 368 380 90 26 2 1 959
MaxRst 3 4 7 5 5 9 25 3 3 1 1 25
Nobs 18 50 54 62 55 57 42 21 14 2 1 376
Ndag 15 27 29 28 28 28 22 15 10 2 1 205
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2022:  Strandskade  Haematopus ostralegus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 5 13 369 49 3 1 447
Total 6 20 8 24 22 379 49 6 1 515
MaxRst 1 2 7 5 7 7 6 4 3 1 7
Nobs 1 12 47 44 42 56 56 11 5 2 276
Ndag 1 8 28 25 23 25 27 9 5 2 153
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2021:  Strandskade  Haematopus ostralegus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 19 9 6 13 99 570 14 13 748
Total 3 34 32 11 16 20 110 587 16 15 1 845
MaxRst 3 15 11 10 4 8 7 6 3 2 2 2 15
Nobs 18 30 80 63 66 77 46 66 23 20 5 5 499
Ndag 15 20 29 29 31 28 25 27 18 14 5 5 246
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2020:  Strandskade  Haematopus ostralegus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 11 7 9 5 188 178 4 1 5 4 417
Total 1 4 21 9 19 21 217 179 4 3 14 4 496
MaxRst 1 2 8 4 4 4 22 3 3 3 10 5 22
Nobs 2 10 67 57 40 40 63 25 10 17 29 15 375
Ndag 2 8 30 30 27 22 25 18 9 15 20 9 215
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2019:  Strandskade  Haematopus ostralegus  

Forårstræk: 6/3 - 21/5 i alt 41, flest 21/5 21 – I alt 6 observationsdage.
Efterårstræk: 2/6 - 22/9 i alt 563, flest 11/8 221. - I alt 34 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 30 6 61 466 20 591
Total 15 22 31 23 75 521 30 1 718
MaxRst 4 5 4 4 6 6 50 9 1 50
Nobs 18 45 59 42 61 53 33 11 1 323
Ndag 10 26 30 26 28 23 19 8 1 171
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. …. ..22 03

2018:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinterfund. Årets første 14/2 1 på Skansehage. Forårstrækket gav i alt 50 fugle med flest 16/4 16. Efteråret gav 456 fugle, hvoraf 363 kom i august måned med to store dage 4/8 94 og 5/8 160. Hovvig udmærkede sig i efteråret med pæne rasttal 9/8 16, 21/8 17, 30/8 16 og 9/9 27. Ynglefugle som vanligt med parrene på sommerhus stråtage Korshage og Flyndersø, hvor Flyndersø parret rugede i to perioder. Årsagen til de to rugeperioder skal nok findes i, at første kuld mistede livet ved passage af asfaltvejen. Der er siden registreret 1 – 2 pull fra Flyndersøparret og ingen fra Korshageparret. Et par på Skansehage med en 1k. Derudover par med yngleadfærd i sommerhusområde Skansehage. Sporadiske observationer af spillende fugle i Hovvig og ved Rørvig Bugt. I alt 3 – 6 par. Årets sidste 13/10 2 S Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 28 11 16 33 363 29 11 502
Total 16 99 114 127 97 104 424 66 12 1059
MaxRst 2 8 9 6 9 9 17 27 1 27
Nobs 10 33 40 53 37 38 34 14 3 262
Ndag 9 27 30 30 26 24 15 10 3 174
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2017:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinter. Første fugl ankom 3/2 Skansehage, der også havde den sidste 17/11.
Som vanligt mindre nok lokalt præget forårstræk 28/3 – 12/5 i alt 29. Derimod et fint, veldefineret, vestgående efterårstræk 20/6 – 29/8 (13/10) på i alt 761. Hovedtrækket i juli (227) og august (529). To store dage 19/7 164 V og især 21/8 431 V Korshage (hvilket lige netop slår en meget gammel trækrekord 24/7 1976 430). Hustagsparrene fra Korshage - Flyndersø havde sikker ynglesucces med i hvert fald 2 1k + 1 1k. Også 1 par med 2 pull fra foldene syd for Nakke Skov. Der var stationære fugle i yngletiden ved Slettemose. Mere usikkert eventuelt yngleresultat ved Ringholm, Nakke Syd og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 17 3 227 529 2 790
Total 14 157 137 123 85 276 561 4 11 26 1394
MaxRst 5 6 5 5 4 3 5 2 3 2 6
Nobs 9 74 70 60 49 37 32 3 8 17 359
Ndag 8 26 26 30 24 20 14 2 4 6 160
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2016:  Strandskade  Haematopus ostralegus 
Ingen vinteriagttagelser. Ankomst 14/2 1 Ø Korshage. Herefter spredte observationer foråret igennem. Forårstrækket bød på spredt træk med 82 fugle i perioden 14/2 – 6/5 med største dag 27/4 58 NØ Korshage. Ynglefugle blev på det jævne med 1 par følgende steder: Korshage, Flyndersø, Skansehage og Nakke Skov. De to første ynglefund var fortsat på stråtaget af sommerhuse. Alle fik hver 1 unge. Herudover var der yngleaktivitet med 1 par på Nørrevang og 2 par i Hovvig, men ingen unger er rapporteret. Træktotal i efteråret blev rimelig pæn med 303 i perioden 27/6 – 31/8, heraf 251 i august og som de eneste dage med over 30 fugle 7/8 71 V og 11/8 46 V begge Korshage. I Hovvig var største rasttal 6 med fugle i perioden primo marts til ultimo august. Allerede 5/9 sås årets sidste med 2 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 61 11 1 51 251 385
Total 24 89 175 121 106 194 294 4 1007
MaxRst 5 4 4 5 5 6 9 2 9
Nobs 13 47 60 60 52 61 44 2 339
Ndag 9 25 29 30 29 27 21 2 172
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. ..05

2015:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
14/2 2 Korshage må være ankomst, altså ingen vinterfund. Rykkede ind de næste uger.
Forårstræk lille og med rodet mønster (24/2 – 23/4 16 i alt).
Ynglefund: De 2 par indfandt sig på stråtagene ved Korshage og Flyndersø. Rugning indledt ultimo april, begge klækkede, og det ene par præsenterede i hvert fald 2 store pull 2/7. 29/5 1 par med 2 pull Ringholm (alle EVR). Rørvig Bugt, Nakke Kær og Hovvig havde par med usikkert udbytte.
Rigtigt pænt efterårstræk 12/7 – 27/8 i alt 257 med juli 70 og august 185. Markant top 1/8 71 V Korshage og 2/8 44 V Korshage. Også 16/8 35 V Flyndersø. Det egentlige træk sluttede 27/8, herefter et par sene løse fugle 23/10 1 V og årets sidste 7/12 1 V begge Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 8 70 145 1 1 233
Total 29 87 105 117 84 164 212 11 2 1 812
MaxRst 3 9 6 8 6 13 40 2 1 40
Nobs 17 36 52 57 42 50 18 7 2 1 282
Ndag 11 24 27 28 22 26 14 7 2 1 162
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..23 07

2014:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Observationer af Strandskade, såvel trækkende som rastende, blev gjort i alle årets måneder med undtagelse af januar og oktober – november.
Ankomst 18/2 Hovvig.
Ynglefugle med unger ved Korshage, Flyndersøengen, Hovvig og Plantage Kysten. Fugle med yngle/territorie adfærd endvidere set ved Ringholm. De kendte sommerhustage havde endnu engang fostret ynglefugle med afkom, medens Plantage Kysten ikke plejer at være på listen.
Træktotaler: Forår 64 - efterår 322. Største trækdage 6/4 29 Korshage hhv. 5/8 95 V Korshage.
Største rasttal blev 17/8 95 Hovvig.
En enkelt december fugl, som trak forbi Korshage 17/12, var året sidste.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 45 11 6 225 5 1 301
Total 28 104 148 88 44 85 505 31 1 1034
MaxRst 3 5 6 4 5 4 95 6 95
Nobs 14 54 52 45 22 44 45 13 1 290
Ndag 7 27 24 30 17 27 26 11 1 170
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. ..21 17

2013:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Vinterfund: 16/1 - 3/2 op til 8 Korshage/Skansehage fandt isfri overvintring.
Ynglefugle: 2 hustagspar med sucess på Korshage og Flyndersø. 18/6 førte et par en pull på stranden, og 13/7 blev 2 store pull fodret på Flyndersøengen. Også territoriehævdende fugle Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt/Slettermosegård..
Træk (forår 23, efterår 71) afdæmpet og spredt. Rast aldrig over 14/8 13 Korshage. Sidste 3/11 1 Skansehage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 8 10 6 29 20 15 1 94
Total 11 11 89 108 79 76 108 117 45 2 1 647
MaxRst 6 8 6 6 4 10 6 13 8 1 1 13
N 3 3 40 53 44 33 39 28 12 2 1 258
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2012:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Lidt fugle indfandt sig medio januar i ny hård vinter: Skansehage 17/1 – 29/1 1 og 31/1 2. Rørvig Bugt 30/1 – 28/2 2, 4/2 dog 3. Plantagekysten 22/1 – 23/1 1. Mindst 4 i alt.
Foråret udråbt 23/2 med første på Korshage, få dage efter også første på træk.
Forårstræk 26/2 – 1/5: I alt 66, fordelt februar 2, marts 5, april 53 og maj 6. Et par dage med gedigent træk: 11/4 33 Ø, heraf 17 ind fra V til rast og videre mod Ø, 30/4 13 Ø i flok, begge fra Korshage.
Ynglefugle: Ivrig territorial aktivitet langs især kysten, men som vanligt småt med beviser på ny generation. Korshage: Par på hustag, der fra 5/5 fodrer på 2 små pulli. Slettermose: 30/4 1 par, rugende. Flyndersø, Skansehage og Rørvig Bugt/Skredbjerg havde aktive par. Ikke rapport om ynglefund fra marker.
Efterårstræk 26/6 – 8/10: I alt 113 fordelt juni 2, juli 13, august 92, september 4 og oktober 2. Tre solide dage skilte sig ud – 21/7 13 NV Korshage, 7/8 50 SV Skansehage og 25/8 12 V Korshage.
Efter 28/8 kun få fugle tilbage. Sidste lange periode kun 28/10 – 30/12 1 rast Korshage, dog 2 midt i november.

DOFBasen:2012


2011:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Trods ”fimbulvinter” var der alligevel en række fund i perioden 2/1 – 12/2 (13 observationsdage). Typisk op til 2 Korshage, 3 Skansehage, 6 Rørvig Bugt og 1 Hovvig. I 2. halvdel af januar overraskende tilgang der topper 30/1 16 Korshage og 12 Rørvig Bugt, hvorefter de fleste igen forsvinder. Må være et vinterflugtsfænomen - udgør solid vinterrekord (tidligere største flok 4 fra 3 år).
Forårstræk 6/3 – 25/5 (13 observationsdage) i alt 41, flest 11/3 4, 13/3 5 og 7/5 6.
13/3 6 i Hovvig blev største antal rastende fugle.
Der er indsendt oplysninger om et yngleforsøg på Korshage.
Efterårstrækket blev over gennemsnittet, idet 513 Strandskader kom forbi halvøen i perioden 20/6 – 20/10 (23 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p O k t I alt
- - 11 14 4 51 53 325 1 16 15 4 7 12 - 513

Fleste på 2 gode dage: 15/8 218 og 16/8 110.
Sidste rapporteret 28/11 1 Skansehage.

DOFBasen:2011


2010:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Enkelte Strandskader set i perioden 10/1 - 28/2 (9 observationsdage) ved Kysten ved Plantagen, Korshage, Skansehage, Rørvig Bugt, Nakke Hage og Nykøbing Bugt - ingen dage med mere end fire fugle.
Forårstræk 9/2 - 25/5 i alt 38, flest 9/2 4, 28/2 5, 15/3 4 og 25/3 7.
Ingen større rasttal trods næsten daglige observationer af Strandskade, flest 10/3 7 Rørvig Bugt.
Efterårstræk 9/7 - 6/11 i alt beskedne 70, flest 19/7 9, 23/7 8, 20/8 11, 25/8 13 og 19/9 13.
Trækkende Strandskader efterår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

J u l A u g S e p O k t N o v I alt
2 13 9 - 16 14 - 14 - - 1 - 1 - - 70

DOFBasen:2010


2009:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Der ses enkelte Strandskader i perioden 11/1 - 27/2 (9 obsdage) ved Skansehage, Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt - ingen dage med mere end to fugle.
Forårstræk 28/2 - 10/5 i alt 13, flest 10/5 6.
Ingen større rasttal trods næsten daglige obs af Strandskade, flest 21/5 6 Flyndersø.
Årets yngleforsøg er fra Korshage, hvor en rugende og varslende fugl registreres 1/6. Der er ikke indsendt oplysninger om forsøget blev en succes.
Efterårstræk 18/7 - 5/10 i alt 365, flest 12/8 37, 16/8 36 og 18/8 68.
Trækkende Strandskader efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p O k t I alt
- 23 12 154 148 9 4 9 1 5 - - 365

DOFBasen:2009


2008:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Enkelte spredte obs af Strandskader i januar og februar 27/1 - 29/2 (12 obsdage), flest ses 10/2 2 Rørvig Bugt, 1 Korshage og 1 Nakke, 17/2 3 Rørvig Bugt samt 24/2 4 Hovvig.
Forårstrækket siver stille og roligt, og der er kun indsendt trækkende fugle fra maj måned, hvor det er fugle, der skal til Nordrusland som passerer landet, i alt 28: 1/5 1, 11/5 20, 17/5 2, 20/5 1 og 22/5 4 - alle øst Korshage.
Rastende Strandskader ses næsten dagligt med 11/4 4 Korshage som største tal.
Eneste indsendt vedrørende ynglefugle er et par på Nørrevang, hvor reden desværre blev konstateret tømt 29/4.
Efterårtrækket registreres 21/6 - 25/10 med i alt 130, flest 20/7 32, 27/7 19, 5/8 43, 10/8 13 og 15/8 17.
De sidste Strandskader ses: 17/10 2 V Korshage, 22/10 1 Skansehage og 25/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Enkelte fugle set i februar: 9/2 1, 14/2 1, 16/2 2, 17/2 2, 18/2 1, 24/2 1 og 25/2 1 alle Rørvig Bugt samt 16/2 2 Korshage.
Forårstræk mellem 3/3 - 15/4 i alt 14.
Trækkende Strandskader forår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N=14).

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
5 - 3 - 6 - - - -

Der er indsendt oplysninger om et muligt ynglepar på Korshage, Søndervang og i Hovvig.
Efterårstræk er noteret 14/7 - 15/9 i alt 293, flest 28/7 11, 4/8 86, 5/8 136 12/8 23 og 28/8 18.
Trækkende Strandskader efterår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 293):

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 9 14 226 24 19 - 1 - - - -

Rastende fugle i Hovvig 3/6 - 19/8 se tabel. Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig.
Allerede medio september vinkedes farvel til den sidste Strandskade i 2007 - sidste fugle: 30/8 2, 31/8 1, 11/9 5, 15/9 1 V, 16/9 4 og 16/9 1 alle på Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Vi starter med lidt vinterfugle i januar/februar: 28/1 4 Nakke Hage, 2/2 1 Skansehage og 1 Plantagekysten, 3/2 3 Nakke Hage, 4/2 1 Korshage og 19/2 2 Ø Korshage. De næste ses fra 4/3 2 Nykøbing Bugt og 2 Nakke Hage, 8/3 2 Rørvig og 12/3 2 Rørvig.
Forårstræk mellem 19/2 - 18/5 i alt 76, flest 24/3 7 og 5/5 50.
Trækkende Strandskader forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 76).

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 2 - - 6 7 4 2 - - 50 5

Der er indsendt oplysninger om et enkelt yngleforsøg på Nørrevang.
Efterårstræk er noteret 11/7 - 11/9 i alt 55, flest 26/7 11 og 16/8 11.
Trækkende Strandskader efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 55):

JUL AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri pri
- 11 23 - 11 5 3 - - 1 1

Rastende fugle i Hovvig 3/6 - 12/8 se tabel. Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig.
Sidste fugle blev: 15/10 1, 19/10 1, 21/10 1, 9/11 1 V og 12/11 1 alle på Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
En enkelt fugl besøgte Korshage 9/1. De næste ses helt normalt fra slutningen af februar: 19/2 2 Rørvig Bugt og 3 SØ Korshage, 20/2 - 25/2 2 Rørvig Bugt, 3/3 1 Skansehage og 5/3 2 Rørvig Bugt.
Forårstrækket faldt på 3 dage: 12/3 1 N, 13/3 5 S og 7/5 5 Ø alle Korshage. Godt nok blæste vestenvindsserenaden over halvøen, men det lave tal må tillægges manglende noteringsiver!
Trækkende Strandskader forår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 11).

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 6 - - - - 5 - -

Største rastende flok blev 13/3 5 Korshage.
Der er indsendt oplysninger om et enkelt ynglepar i Korshageområdet.
Efterårstræk er noteret 24/7 - 7/8 i alt 105. Flest: 24/7 32 SV Skansehage, 30/7 20 S Rørvig Bugt og 6/8 22 SV Skansehage.
Trækkende Strandskader efterår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 105):

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 57 48 - - - - -

Rastende fugle i Hovvig 5/6 - 6/8 se tabel. Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig.
Sidste fugle blev: 7/8 1, 28/8 1 og en efternøler 7/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Første fugl blev også eneste januarfund: 4/1 1 Skansehage, derefter 14/2 2 Rørvig, 22/2 1 Rørvig, 28/2 1 Korshage og 2 Hovvig samt 29/2 5 Rørvig og 2 Hovvig.
Forårstræk: 13/3 – 25/5 i alt 63, flest 13/3 3 Ø, 2/4 9 Ø, 3/5 8 Ø, 9/5 5 Ø, 17/5 11 Ø og 18/5 8 Ø alle Korshage.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 63:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 3 2 9 3 4 18 21 3

Eneste rastobs med 5 fugle eller derover blev 8/5 5 Hovvig.
Ynglefugle: Ingen relevante informationer modtaget.
Efterårstræk: 27/6 - 25/9 i alt 78, flest 22/8 24 V, 28/8 15 V og 22/9 7 V alle Korshage.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 79:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 2 8 10 - 45 - 3 11

Rastende fugle i Hovvig 5/6 - 21/8 se tabel.
Største rasttal i efteråret blev 22/7 6 Rørvig Bugt.
Sidste fugle blev 22/9 6 V Korshage, 25/9 3 V Korshage samt to „vinterobs“: 6/11 1 rast Korshage og 4/12 1 rast Flyndersø.

DOFBasen:2004


2003:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Vinterfundene i 2003 blev set på Skansehage: 11/1 og 12/1 2.
Næste blev 1/3 2 Nykøbing bugt, 8/3 1 Rørvig og 3 Ø Korshage.
Forårstræk: 8/3 - 18/5 i alt 23, flest 8/3 3 Ø og 18/5 7 Ø alle Korshage.
Eneste nævneværdig rastobs. er 15/3 13 Rørvig Bugt.
Trækkende Strandskader forår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 23:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
3 - 4 3 2 - 4 7 -

Ynglefugle: Ingen relevante informationer modtaget.
Efterårstræk: 13/7 – 30/8 i alt 37. Flest 16/8 17 V Korshage og 23/8 9 Ø Korshage.
Trækkende Strandskader efterår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 37:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - - 17 19 - - -

Meget få fugle i Hovvig 28/6 – 6/7 se tabel.
Største „flok“ i efteråret blev 8/7 5 Skredbjerg.
Sidste fugle blev 28/8 3 V Korshage, 29/8 1 Korshage og 30/8 3 V Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Spredte vinterfund i februar 2/2 - 24/2 på Skansehage, Korshage, Søndervang og Rørvig Bugt, eneste dage med mere end én fugl 4/2 - 5/2 2 Rørvig Bugt. Derefter 2/3 - 4/3 2 Skansehage, 5/3 - 7/3 2 Hovvig, hvor arten ses igen fra 15/3 og måneden ud.
Forårstræk: 14/4 - 27/5 i alt 64, flest 19/4 46 Ø og 27/5 10 Ø alle Korshage.
Trækkende Strandskader forår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 64:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 50 - - 4 10

Ynglefugle: Der er indsendt oplysninger om et muligt ynglepar i Rørvig Bugt og et par Skansehage.
Efterårstræk: 13/7 - 25/8 i alt 48. Flest 3/8 40.
Trækkende Strandskader efterår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 48:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 3 1 40 - 2 - - 2

Meget få fugle i Hovvig 1/7 - 20/8 se tabel.
Eneste dag med end en rastende Strandskade blev 15/7 11 Skansehage.
Sidste fugle blev 25/8 2 V Korshage, 14/9 2 Hovvig og 28/9 2 N Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Eneste februarfugl blev 25/2 1 rast Søndervang. Derefter 3/3 2 Rørvig Bugt, 11/3 2 Hovvig, 17/3 2 Korshage og 18/3 3 Korshage.
Forårstræk: 25/3 - 30/5 i alt 30, flest 27/3 3 Ø, 30/4 8 Ø og 10/5 4 Ø alle Korshage.
Trækkende Strandskader forår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 30:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 4 0 0 1 10 13 2

Ynglefugle: Der er indsendt oplysninger om et muligt ynglepar i Hovvig.
Efterårstræk ved Korshage mellem 7/7 - 30/9 i alt 99, flest 5/8 64 V Korshage.
Trækkende Strandskader efterår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 99:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
2 - 6 48 11 30 - - 2

Meget få fugle i Hovvig 1/7 - 20/8 se tabel.
Dage med mere end en rastende Strandskade fordelt på lokaliteter:
Korshage: 14/7 - 16/7 4, 11/8 4, 18/8 3 og 28/8 2.
Skansehage: 18/8 2.
Sidste fugle blev 30/9 2 V Dybesø kysten, 5/10 1 Korshage og 3/11 1 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinterforekomst, de første dukkede planmæssigt op ultimo februar: 19/2 og 20/2 2 Hovvig, 21/2 2 , 26/2 2 , 27/2 3 alle Korshage og 2 Hovvig, hermed alle februar fund nævnt.
Forårstræk: 5/3 - 31/5 i alt beskedne 16 indsendt. Flest 9/3 4 og 10/3 3 alle Ø Korshage
Trækkende Strandskade forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 16

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
8 1 0 0 2 2 0 0 3

Ynglefugle: Ingen data indsendt for 2000.
Efterårstræk ved Korshage mellem 16/7 - 23/8 i alt 86. Ikke noget imponerende tal, 54 V 13/8 og 10 SV 23/8 er de største dage.
Trækkende Strandskader efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 86

JUL AUG
pri med ult pri med ult
0 4 9 1 62 10

Rastende fugle i Hovvig er hurtigt overset i år, idet en enkelt Strandskade opholdt sig i vigen fra 1/7 - 16/7. Se tabel 1.
Øvrige max rasttal. Korshage: 20/8 og 21/8 4.
Skansehage: 8/7 5, 1/8 10.
Sidste Strandskader blev 17/9 1 Skansehage og en lidt utraditionel obs: 12/12 1 NØ Nykøbing.

DOFBasen:2000


1999:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
En enkelt Strandskade aflagde besøg på Korshage 30/1 - eneste januarobs, de næste sås først 20/2 2 Korshage, 1 Hovvig og 1 Rørvig Bugt. Kun få rastende fugle i i foråret med følgende maxtal 2/3 4 Hovvig, 27/5 6 Hovvig og 2/6 4 Korshage.
Forårstræk: 8/3 - 21/5 i alt 43, flest 13/5 15 Ø og 11/5 6 Ø alle Korshage.
Trækkende Strandskader forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 43.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 1 1 - - - 6 6 24 5

Ynglefugle: 1 par Hovvig og 1 - 2 par Nørrevang.
Efterårstræk mellem 17/7 - 29/8 i alt 146, flest 23/7 26, 26/7 28 og 6/8 24.
Trækkende Strandskader efterår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 146.

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 18 56 33 5 34 - - -

Rastende fugle set i Hovvig 3/7 - 9/9. Se tabel 4.
Udenfor vigen blev de største rasttal: 26/7 4 Korshage og 23/8 10 Skansehage.
De sidste Strandskader blev set 9/10 1 og 4/12 5 Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
De første Strandskader dukkede op 14/2 1 hørt trækkende Nykøbing og 21/2 - 22/2 op til 3 på Korshage. Derefter meget få fugle i marts måned: 1/3 1 HV, 14/3 - 29/3 2 HV og 22/3 1 KH
Mellem 6/4 og 18/5 i alt 17 trækkende, flest 6/4 4 Ø KH, 17/5 8 Ø KH og 18/5 3 Ø KH. 17/5 10 Korshage er største easttal fra foråret.
Ynglepar: Der er kun konstateret 1 ynglepar - i Nakke Skov.
Efterårstræk: 18/7 - 24/10 i alt 125, flest 18/7 18 SV Skansehage samt 22/7 10, 2/8 13, 7/8 9, 23/8 28 og 28/8 22 alle V KH.
Rastende fugle set i Hovvig 5/7 - 11/10 (se tabel 2).
Rastende fugle i øvrigt fra 4/7 - 27/9, flest 20/7 5 Skansehage, 10/8 8 KH, 17/8 5 Skansehage, 19/9 8 KH og 27/9 5 KH.
De sidste Strandskader i 1998 blev: 11/10 4 HV, 18/10 2 V KH og 24/10 1 V KH.

DOFBasen:1998


1997:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Fænologi: (1/1) 22/2 - 13/10 (31/12)
Almindelig trækgæst for- og efterår, fåtallig yngletrækfugl og uregelmæssig vintergæst.
Strandskaden dukker normalt op ultimo februar og optrækket fortsætter derefter til ultimo maj.
De største trækdage: 14/3 1981 125 og 22/3 1987 85.
Der er konstateret ynglepar på følgende lokaliteter: Korshage, Hovvig, Rørvig Bugt, Nakke, Nørrevang, Skansehage og Ringholm. Bestanden vurderes til at være på 15 - 25 par.
Nedtrækket starter ultimo juli og slutter primo oktober. De bedste efterårstræktotaler: 1978 1307, 1976 984 og 1980 875. De største trækdage: 24/7 1976 430, 10/8 1980 360, 31/7 1977 329, 17/8 1982 249 og 5/8 1979 231. Strandskaderne raster oftest enkeltvis eller i mindre flokke. De største rasttal fra de enkelte lokaliteter: 31/7 1983 62 Rørvig Bugt, 8/9 1982 32 Korshage, 19/11 1988 32 Nakkehage, 13/7 1993 31 Hovvig og 13/6 1993 29 Skansehage.
Vinteriagttagelser (december - januar) er registreret i 1984, 1985, 1986, 1992 og 1996.

1997: Vi begynder med nogle vinterobservationer: 1/1 1 Korshage, 4/1 1 Skansehage og 1 Korshage, 11/1 1 Korshage og 18/1 1 Korshage.
De næste sås 2/3 4 Korshage og 5/3 7 Korshage - derudover ingen rasttal over 2.
Forårstræk: 29/3 - 28/4 i alt 33, flest 28/4 30 SØ Korshage.
Ynglefugle: I år er rapporteret 2 par (Korshage og Flyndersøengen).
Efterårstræk: 14/6 - 3/10 i alt 29, flest 23/9 16 V Korshage, ellers ingen dage med mere end tre trækkende Strandskader.
Rastende fugle set frem til ultimo oktober: 13/6 10 Skansehage, 18/7 5 Skansehage og 27/7 8 Korshage er de eneste dage med mere end tre fugle. De sidste blev 14/10 1 Hovvig og 24/10 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Året startede med en ægte vinterobs: 1/1 1 rast Skansehage. De næste blev set ultimo februar/primo marts:
24/2 3 Korshage, 25/2 1 Korshage, 3/3 1 Korshage og 2 Skansehage samt 8/3 3 Rørvig Bugt.
Forårstræk fra 19/3 til 8/6, i alt 66.
De største rasttal: 18/4 4 Korshage, 21/4 7 Korshage og 3/5 16 Korshage.
Ynglepar: 1 par Korshage er alt hvad Rørvighalvøen bød på i 1996.
Efterårstræk fra 18/6 til 10/11 , i alt 45, hvoraf de 25 trak V på KH 23/8.
Rastende fugle i Hovvig, se tabel 4. Derudover flest 28/6 13 Skansehage, 14/7 6 Korshage og 22/8 8 Skansehage.
De sidste blev 6/10 3 Korshage, 10/11 4 Korshage og derefter endnu en vinterobs 29/12 2 Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
De første blev set 25/2 2 Hovvig, 2 Korshage og 1 Skansehage. Derefter 26/2 2 Korshage og 1 Hovvig, 3/3 1 Korshage, 4/3 2 Korshage og 3 Hovvig.
Trækkende fugle set 26/2 - 17/5, i alt beskedne 15.
Forårsrast: De største dage blev 1/4 9 Skansehage og 3 Hovvig, 20/4 8 Hovvig og 21/4 6 Hovvig.
I år 8 ynglepar: 2 Hovvig, 2 Korshage, 1 Rørvig Bugt, 1 Nakke, 1 Nørrevang og 1 Ringholm.
Efterårstræk 9/7 - 20/10, i alt 276. Flest 22/7 71 SV Korshage, 23/7 40 S Skansehage og 25/7 27 SV Korshage.
Største efterårsflokke uden for Hovvig blev: 29/6 22 Skansehage og 7/8 15 Korshage. Rasttal for Hovvig - se tabel 3 og 4.
De sidste blev 20/10 1 Korshage og 31/12 2 Korshage samt 2 Skansehage.

DOFBasen:1995


Strandskade  Haematopus ostralegus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 5 13 369 49 3 1 447
Total 6 18 8 24 22 377 50 5 1 511
MaxRst 1 2 7 5 7 7 6 4 3 1 7
Nobs 1 12 47 43 42 56 56 11 5 2 275
Ndag 1 8 28 25 23 25 27 9 5 2 153
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 19 9 6 13 99 570 14 13 748
Total 3 34 34 13 16 21 103 587 16 15 1 3 846
MaxRst 3 15 11 10 4 8 7 6 3 2 2 2 15
Nobs 18 30 80 63 66 78 46 66 23 20 5 5 500
Ndag 15 20 29 29 31 28 25 27 18 14 5 5 246
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 11 7 9 5 188 178 4 1 5 4 417
Total 2 4 26 12 20 26 221 179 6 3 21 4 524
MaxRst 1 2 8 4 4 5 22 3 3 3 10 5 22
Nobs 2 10 67 57 40 40 63 25 10 17 29 15 375
Ndag 2 8 30 30 27 22 25 18 9 15 20 9 215
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 30 6 61 466 20 591
Total 11 25 32 27 68 472 29 1 665
MaxRst 4 5 4 4 6 6 4 9 1 9
Nobs 18 45 59 42 61 53 32 11 1 322
Ndag 10 26 30 26 28 23 19 8 1 171
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22 03

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 28 11 16 37 360 27 11 501
Total 4 22 38 25 35 38 360 71 12 605
MaxRst 2 8 9 8 9 9 17 27 1 27
Nobs 12 54 67 77 54 46 39 15 3 367
Ndag 9 27 30 30 26 24 15 10 3 174
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 17 3 227 517 2 778
Total 23 19 22 14 231 524 5 2 840
MaxRst 5 6 5 5 4 3 5 2 3 2 6
Nobs 8 53 56 50 37 32 26 3 7 7 279
Ndag 8 26 26 30 24 20 14 2 4 6 160
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 61 11 1 50 241 374
Total 11 9 76 17 3 62 257 435
MaxRst 5 4 4 5 6 6 14 2 14
Nobs 13 47 60 61 55 61 45 2 344
Ndag 9 25 29 30 29 27 21 2 172
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 8 60 145 1 1 223
Total 6 7 14 8 13 86 189 3 2 1 329
MaxRst 3 9 6 8 6 13 40 2 1 40
Nobs 17 36 53 56 42 48 18 7 2 1 280
Ndag 11 24 27 28 22 26 14 7 2 1 162
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23 07

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 44 11 6 225 5 1 300
Total 8 15 55 17 7 12 330 6 1 451
MaxRst 3 5 6 4 5 4 95 6 95
Nobs 15 56 49 46 24 44 44 13 1 292
Ndag 7 27 24 30 17 27 26 11 1 170
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21 17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 8 10 6 29 20 15 1 94
Total 6 2 16 12 18 14 42 49 15 1 1 176
MaxRst 6 8 6 6 4 10 6 13 8 1 1 13
Nobs 3 3 41 53 45 33 39 27 12 2 1 259
Ndag 3 2 26 29 24 21 23 21 8 1 1 159
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 37 6 2 13 92 4 2 163
Total 5 5 6 61 13 8 26 93 4 5 1 227
MaxRst 2 3 4 17 7 3 6 3 2 3 2 1 17
Nobs 9 9 26 40 42 19 12 22 7 9 12 2 209
Ndag 8 7 22 25 23 16 10 16 6 8 11 2 154
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 19 13 9 11 69 314 35 19 491
Total 40 25 18 14 17 77 325 35 34 585
MaxRst 16 3 6 5 5 3 6 6 3 5 1 16
Nobs 19 2 35 39 26 30 39 30 11 15 1 247
Ndag 11 2 19 29 17 17 23 18 9 12 1 158
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 17 6 4 24 24 14 1 1 98
Total 5 7 32 14 4 2 33 24 24 1 2 3 151
MaxRst 4 2 11 6 4 3 7 10 1 3 11
Nobs 6 6 30 23 18 12 15 4 6 1 2 3 126
Ndag 5 5 18 17 17 10 11 4 2 1 2 2 94
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 6 8 6 35 260 16 5 341
Total 5 11 6 22 9 61 260 21 5 400
MaxRst 1 2 6 4 7 3 12 7 4 1 12
Nobs 1 11 22 14 26 6 21 23 13 3 140
Ndag 1 9 15 12 20 5 13 10 11 2 98
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 5 2 22 2 52 67 1 3 158
Total 1 7 8 7 25 2 58 115 2 3 228
MaxRst 4 3 4 9 3 13 28 4 2 28
Nobs 1 16 24 25 20 8 15 17 5 4 135
Ndag 1 11 14 19 15 8 9 10 3 3 93
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 10 9 23 263 1 314
Total 1 17 13 18 33 283 6 371
MaxRst 2 7 3 4 8 5 18 5 18
Nobs 9 27 20 23 13 14 18 3 127
Ndag 7 15 17 17 10 9 11 3 89
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 10 7 56 7 34 16 3 1 1 137
Total 8 15 14 60 9 37 16 3 1 1 164
MaxRst 4 3 5 5 3 3 2 4 1 1 5
Nobs 5 11 13 16 7 16 5 7 5 2 87
Ndag 3 8 10 12 6 14 5 6 5 2 71
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 7 5 2 57 48 123
Total 1 5 15 1 11 10 58 48 1 150
MaxRst 2 5 2 4 6 6 2 1 6
Nobs 1 5 15 14 9 8 15 7 1 75
Ndag 1 4 12 11 9 6 12 6 1 62
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 07

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 13 44 6 10 55 12 1 147
Total 1 6 6 13 46 9 40 55 15 1 1 193
MaxRst 1 5 3 4 5 3 23 1 3 1 23
Nobs 1 6 16 14 15 7 9 5 5 1 1 80
Ndag 1 4 12 12 14 6 7 5 5 1 1 68
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 06·· ··04

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 5 11 1 34 58
Total 2 25 9 13 4 9 35 97
MaxRst 2 13 4 2 3 5 1 13
Nobs 2 17 8 9 5 6 8 55
Ndag 2 12 7 8 4 6 8 47
Fænologi 11··12 01·· ···· ···· ···· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 56 14 4 42 2 118
Total 3 4 67 14 9 15 42 4 158
MaxRst 2 7 6 5 8 11 2 11
Nobs 9 18 18 16 9 9 3 2 84
Ndag 9 14 10 15 9 6 2 2 67
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 18 25 8 89 2 146
Total 1 7 19 40 8 8 89 2 174
MaxRst 1 3 2 11 8 4 3 1 1 1 11
Nobs 1 10 12 20 12 13 11 3 1 1 84
Ndag 1 9 9 18 8 8 10 3 1 1 68
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 6 13 73 1 105
Total 14 7 13 15 83 7 1 140
MaxRst 3 6 3 3 5 5 10 1 7 10
Nobs 6 16 15 9 14 21 16 1 1 1 100
Ndag 5 10 13 9 9 14 13 1 1 1 76
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17 05·· ··12art/04500.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 11:00 af lb