Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04550

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Stylteløber Himantopus himantopus eu04550

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Stylteloeber

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2016:  Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 2/6, 0/(2))
8/5 dukkede 2 rastende (1 par) op fra morgenstunden i Hovvig (HVR). Først på morgenen forsvandt fuglene, men blev genfundet senere på dagen fouragerende i nordenden af vigen. Fuglene har nok brugt dagen på en slapper i vigen. Var i øvrigt observeret på Lammefjorden dagen forinden (JS). Regnes for gengangere fra 2014 – 2015. De besigtigede området som fortsat ikke umiddelbart bød på egnede ynglepladser, så fuglene sås kun denne dag. Det kan nævnes, at der ikke i den efterfølgende uge blev registreret Stylteløbere i Danmark!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2015:  Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 2/6, 0/(2))
26/4 – 29/4 2 (et par) Hovvig (JB m.fl).
Samme par blev endvidere set og fotograferet i Nygård Sø 30/4 (VWS).
26/4 stod 2 Stylteløbere lidt nord for fugletårnet i Hovvig. Det var tydeligvis 1 par med den lidt større, dominerende han i silkesort, samt en mere brunsort tonet hun. Rykkede hurtigt op til en ganske utilnærmelig position i den nordlige del af Hovvig, men blev set hver dag frem til 29/4 med sidste observation 15:45. Dagen efter 30/4 genfundet på sidste års ynglelokalitet Nygård Sø. Herefter forsvandt parret.
Regnes for gengangere fra 2014. Ankom 3 uger tidligere end sidste år og til lokaliteter, der slet ikke bød på fjordårets forhold. Høj vandstand i Hovvig og koldt, sent forår. Sidste års Stylte-designede Nygård Sø var i mellemtiden blevet til en vandfyldt borgsø med oversvømmelse af de tidligere yngleøer. Ikke mærkeligt de skred igen. Men interessant at de vendte tilbage efter den store succes sidste år med et ophold fra 18/5 – 1/9 og produktionen af de 3 fine 1k.
Fundet er godkendt af SU som formodede gengangere fra 2014. Arten udgår fra 2016 fra SU listen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 8
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 26..29

2014:  Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 1/1, 1/5) 
18/5 - 19/5 2 (et par) rast Hovvig og igen 24/7 5 (parret med 3 1k) frem til 22/8 (2 1k).
Stylteløber var et fantastisk eksotisk indslag hele sommeren i Hovvig eller Nygård Sø, idet det samme par blev genfundet 21/5 i Nygård Sø, en nyetableret lille sø få km vest for Nykøbing. Her begyndte de straks at udvise yngleadfærd. Allerede 23/5 indledtes rugning og efter 23 dage klækning 16/6. Parret fik 4 dununger, hvoraf de 3 blev flyvefærdige.
Stylteløberne med unger ankom igen til Hovvig 24/7 og alle blev frem til 13/8, dog med enkelte afstikkere til Nygård Sø og en enkelt kort gæstevisit i Højby Sø lige inden de igen dukkede op i Hovvig for anden gang. De sidste 2 1k i Hovvig blev set 22/8, og registreredes en sidste gang i Nygård Sø 31/8 og 1/9, inden eventyret var helt slut.
Stylteløber har kun en gang tidligere haft ynglesucces Danmark (Lille Vildmose 2013) og arten er stadig en sjælden fugl her i landet, dog med stigende antal fund og en i hvert fald sporadisk indrykning som ynglefugl fra syd. Lokalt er det andet fund efter en trækkende fugl tilbage i 1992. Fundet er godkendt af SU.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 40 64 108
MaxRst 2 5 5 5
Nobs 2 8 17 27
Ndag 2 8 17 27
Fænologi 18..19 24.. ..22

1997:  Stylteløber  Himantopus himantopus  (0, 1, 0)
Tilfældig trækgæst: 25/5 1992 1 hun Ø Korshage.
Der er i alt registreret 8 Stylteløbere på Sjælland til og med 1996.

DOFBasen:1997


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 26..29

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 2 5 5 5
Nobs 2 8 17 27
Ndag 2 8 16 26
Fænologi 18..19 24.. ..22

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1998:
DOFBasen:1998

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

art/04550.txt · Sidst ændret: 2020/06/30 15:14 af kes