Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04560

Vadefugle

Klyde Recurvirostra avosetta eu04560

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Ret almindelig Efterår: Tilfældig

Fotos


Klyde

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Klyde  Recurvirostra avosetta  

DOFBasen:2024


2023:  Klyde  Recurvirostra avosetta  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 8 3 23 35
MaxRst 1 4 8 23 18 23
Nobs 1 1 7 24 28 7 68
Ndag 1 1 5 24 28 7 66
Fænologi 18 27·· ···· ···· ···· ··13

2022:  Klyde  Recurvirostra avosetta  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 4 16 43 23 89
MaxRst 2 3 7 22 23 14 14 17 1 1 23
Nobs 2 3 14 18 27 28 14 27 5 3 141
Ndag 2 3 14 18 27 28 14 27 5 3 141
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2021:  Klyde  Recurvirostra avosetta  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 5 42 51
MaxRst 3 2 4 2 19 42 42
Nobs 4 2 9 1 8 21 45
Ndag 4 2 9 1 8 21 45
Fænologi 07.. ..08 04..25 05.. …. ..28

2020:  Klyde  Recurvirostra avosetta  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 5 8
Total 26 2 5 7 40
MaxRst 2 23 13 4 18 4 4 7 7 23
Nobs 1 22 9 10 8 3 16 26 5 100
Ndag 1 20 9 10 7 3 16 25 5 96
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. ..06

2019:  Klyde  Recurvirostra avosetta

Forårstræk: 23/3 2 og 7/4 2 - i alt 4.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
7 6 6 2 2 4 5 8 28 27 20 5 2 4 1 3 2 2

18/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 4 28 2 36
MaxRst 7 6 8 28 5 3 2 28
Nobs 1 10 7 16 31 25 15 4 109
Ndag 1 10 7 16 31 24 15 4 108
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. ..06

2018:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 934, 76)
Rekordår! Et helt usædvanlige antal i Hovvig skabt af sommerens og efterårets udtørringer, der skabte glimrende Klyde habitater. Satte både årsrekord (76) og dagsrekord (36). Helt usædvanligt var også, at Klyde blev set helt ind i oktober.
Arten optrådte i 3 hovedperioder.
6/4 – 25/4: 6/4 2, herefter 15/4 – 24/4 2 – 3 (2 på besøg i Nykøbing Bugt 15/4).
17/5– 22/7: Frem til 25/6 kun 2 – 4. Fra 26/6 imidlertid successiv stigning i antal, og maksimum nås 7/7 36. Mange fugle forsvandt mellem 10/7 (29) og 11/7 (5), men 22/7 igen 11. Herefter ganske tomt med 0 – 1 frem til 28/8.
28/8 – 11/10: 28/8 – 15/9 9, fra 22/9 (13) igen fugle – flest meldt 1/10 15 – helt frem til de sidste og usædvanligt sene 11/10 5.
Årstotalen må jo være et skøn og de 3 perioder er vurderet til 5 + 47 + 24 = 76.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 19 103 329 51 158 53 723
MaxRst 3 3 18 36 9 13 15 36
Nobs 5 10 16 15 19 19 7 91
Ndag 5 10 16 15 18 19 7 90
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. ..11

2017:  Klyde  Recurvirostra avosetta (9, 929, 5)
Billedet og antallet af fugle meget tæt på identisk med de foregående 5 år. Dukkede op i Hovvig 23/4 2, der 29/4 var blevet til 4. I maj – juni blev der set 1 – 2 fugle på flere datoer. 6/7 igen 4, 20/7 3 og det sluttede 23/7 1. Om det er samme 4 fugle, der roterede rundt, er jo usikkert, men godt med gengangere er sandsynligt. En af de meget få på træk 7/5 1 SØ Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 12 6 9 11 38
MaxRst 4 2 2 4 4
Nobs 4 4 6 4 18
Ndag 2 4 5 3 14
Fænologi 23.. …. …. ..23

2016:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 913, 16)
Årets første og eneste forårstræk blev 16/4 4 Korshage. Herefter kun registreret i Hovvig 23/4 og 9/5 begge dage 2. Herefter i perioden 7/6 – 11/7 op til 3 fugle på 8 observationsdage i Hovvig. De roder tilsyneladende fortsat rundt i området uden at finde et fast tilholdssted.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 6 2 15 2 25
MaxRst 2 2 3 2 3
Nobs 2 1 7 1 11
Ndag 2 1 7 1 11
Fænologi 16.. …. …. ..11

2015:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 910, 3)
10/5 – 3/6 2 Hovvig, men kun 4 observationsdage. Siden 14/6 – 20/6 2, 27/6 3 og 6/7 1 Hovvig.
De må rode rundt lokalt inklusive Nykøbing Bugt. Det kunne endda være de samme 2, der spøgte 12/6 2 rast Flyndersø. Måske blot 3 individer bag alle observationerne. Der er langt til nærmeste yngleplads.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 13 1 20
MaxRst 2 3 1 3
Nobs 3 6 1 10
Ndag 3 6 1 10
Fænologi 10.. …. ..06

2014:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 898, 12) 
Årets total blev på 12 fugle.
3 på træk: Årets første fugle 29/3 1 Ø Rørvig og 21/5 2 Ø Korshage.
Hovvig havde flere besøg af fugle, der oftest kun rastede én dag: 24/4 2, 16/5 1, 19/6 2, 29/6 1 og 7/7 (2) – 15/7 3.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3 3 8 17
MaxRst 2 1 2 3 3
Nobs 1 1 2 2 3 9
Ndag 1 1 2 2 3 9
Fænologi 29.. …. …. …. ..15

2013:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 882, 16) 
Tre besøg i Hovvig:
18/6 2 (JS).
9/7 8 (PG, JS) – hvor 13/7 1 og 24/7 2 regnes for fugle fra denne flok.
29/10 6 (EVR, JS). En virkelig sen observation på et tidspunkt, hvor arten generelt står i Vadehavet. Dagen efter 3 i Borreby – men ellers 0 i oktober i Østdanmark.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 11 6 19
MaxRst 2 8 6 8
N 1 3 1 5
Fænologi 18.. ..24 29

2012:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 864, 18)
Rodet mønster. Havde nærmest sin månedlige optræden med kæmpe intervaller, hvor den var helt væk.
17/3 1 rast Rørvig Bugt. 14/4 2 rast Hovvig.
I maj 18/5 1 overflyvende Skredbjerg og samme dag 2 rastende Hovvig. 23/5 2 rast Hovvig var givet de samme 2, der senere fløj ud af vigen.
13/6 1 rast og 18/6 2 rast i Hovvig, men først igen 25/7 2 rast Hovvig.
Afslutningsparade 2/8 8 rast Hovvig. Totale antal skal skønnes til Klyde-tælleren ovenfor. Valgte 18.

DOFBasen:2012


2011:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 859, 5)
Årets Klyder blev set 7/5 4 SØ på Korshage (AF) og 14/5 1 rastende i Hovvig (CG, PG).

DOFBasen:2011


2010:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 849, 10)
24/3 1 NV Korshage, 8/4 1 SØ Korshage, 19/4 2 V Hovvig efter fouragering, 10/5 2 rast Hovvig og 16/5 1 Ø Korshage samt 19/6 1 rast Hovvig - giver i alt 8 forårsfugle.
To trækkende Klyder i Hovvig 22/8 bragte årstotalen op på 10.

DOFBasen:2010


2009:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 830, 19)
Antallet af Klyder er inden for normalen, at der kun er et fund i andet halvår, er derimod anormalt og skyldes den høje vandstand i Hovvig.
28/3 1 Ø Korshage og 9/5 1 S Rørvig Bugt er fundene uden for Hovvig, hvor der ses Klyder således:
16/4 - 19/4 2, 3/5 - 5/5 4, 8/5 - 10/5 op til 6, 13/5 2, 7/6 2 og 3/7 1. I alt 17 i vigen.

DOFBasen:2009


2008:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 786, 44)
20/3 1 T Rørvig, 30/3 1 SØ Korshage og 1/6 3 Ø Korshage er fundene af Klyde udenfor Hovvig.
Klyden ses i Hovvig 14/4 - 11/10 (i alt 27 obsdage), med følgende månedsfordeling:
En simpel sammentælling giver 44 fugle - her tæller den usædvanlige forekomst af 19 fugle i flok fra september godt med.

DOFBasen:2008


2007:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 781, 5)
Alle Klyder ses i Hovvig: 28/5 1, 14/6 2, 25/6 - 26/6 2 og 27/6 - 30/6 1, hvilket giver en årstotal på 5.

DOFBasen:2007


2006:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 777, 4)
Efter et par gode år med mange Klyder kom vi ned på jorden igen. 22/5 1 V Korshage og 1 Hovvig samt 7/8 2 Hovvig er hvad det blev til i 2006.

DOFBasen:2006


2005:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 754, 23)
Årets op til 23 Klyder blev alle fundet i Hovvig: 16/3 2, 26/3 2, 4/4 - 6/4 2, 4/5 2, 10/5 - 11/5 2, 11/6 3, 22/6 2, 4/7 2, 9/7 2 og 12/7 4.

DOFBasen:2005


2004:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 739, 15)
24/3 1 Hovvig, 19/4 1 hørt Nykøbing, 18/5 - 22/5 op til 4 Hovvig, 26/5 2 V Korshage og 1 Hovvig, 5/6 2 Hovvig og igen 17/6 - 18/6 4 Hovvig er årets fund af Klyde på Rørvighalvøen. En simpel sammentælling giver 15 fugle.

DOFBasen:2004


2003:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 732, 7)
Følgende fund i Hovvig giver totalen på syv Klyder: 7/4 2, 23/4 2, 29/5 2 og 9/7 1.

DOFBasen:2003


2002:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 724, 8)
Atter et år med otte Klyder: 30/3 1 SØ Korshage, 29/5 2 Hovvig, 1/6 2 Skredbjerg, 15/6 2 Hovvig og 20/7 1 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 716, 8)
I alt 8 fugle fordelt på 4 fund. 7/4 2 V Hovvig, 12/5 1 V Korshage, 23/6 2 Hovvig og 2/7 3 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 706, 9)
Atter et år med ni Klyder på halvøen, alle obs: 31/3 1 Hovvig og 2 Ø Nakkehage, 27/5 2 Hovvig, 31/5 1 Ø Korshage og 30/7 3 Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 697, 9)
Forårets obs begrænsede sig til 3 fugle i Hovvig: 20/3 1, 20/4 1 og 3/6 1.
Efterårets antal kan heller ikke imponere, samtlige obs: 7/7 1 Hovvig, 7/8 1 Rørvig Bugt, 17/9 1 Hovvig, 23/9 2 Hovvig og 2/10 - 3/10 1 Hovvig. En simpel summation giver 9 Klyder i 1999.

DOFBasen:1999


1998:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 675, 22)
Forår: 23/4 1 V KH, 28/4 1 HV, 17/5 1 HV, 23/5 1 HV og 26/5 2 NØ KH - i alt 6 fugle.
Efterår: 17/7 5 HV. Fra 7/8 til 22/8 ses der op til 10 fugle i Hovvig og den sidste registreres 2/9.
Maxtal for HV se tabel 2.

DOFBasen:1998


1997:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, min 666, 9)
Fænologi: 22/3) 10/4 - 3/9 (26/9)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden/fåtallig efterårstrækgæst.
Forårstrækket er normalt begrænset til et par enkelte iagttagelser - primært på Korshage. Set her i to ud af tre år. Iagttagelserne ligger mellem 22/3 og 25/5. I alt er det blevet til 53 fugle på 16 år. Bedste år 1993 og 1994 med 7 fugle. Der foreligger et par trækiagttaglser fra andre lokaliteter: 25/3 1992 hørt nattrækkende over Nykøbing og 6/6 1979 1 Ø Plantagen.
Klydens optræden i Hovvig er lidt af et mysterium. Store variationer både antal- og tidsmæssigt. Fire år helt uden observationer, sidst i 1981. Otte år med enkelte iagttagelser med 4/4 som tidligste dato. Endelig en række år med mere eller mindre stabil forekomst igennem hele sæsonen (1973, 1974, 1975, 1979, 1983, 1984, 1986, 1989, 1992, 1993, 1995 og 1996). Topnoteringen er 69 fugle 16/8 1992.
Tilfældig som rastende på andre lokaliteter: 29/3 1984 1 Flyndersø, 19/4 1990 1 Dybesø, 21/4 1985 2 Rørvig Bugt og 5/5 1990 1 Flyndersø.
Kun seks trækiagttagelser fra efteråret. Returtræk set mellem 1/6 og 18/9 med 5/8 1985 8 SV Skansehage som største tal.
1997: Kun set i Hovvig. Alle observationer nævnt.

Forår: 12/4 - 28/4 3 og 2/6 2.
Efterår: 30/7 1, 17/8 2 og 11/10 - 12/10 1, sidste fugl er vores absolut seneste observation af arten.

DOFBasen:1997


1996:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 554, 112 - 350)
Tallene i parentesen var ikke rigtige sidste år, de er nu rettet til.
Årets obs af Klyde faldt på nær 1/6 1 V Korshage og 14/6 2 NØ Korshage, alle i Hovvig.
Forår fra 16/4 til 19/6 , i alt 23, flest 19/4 7 og 19/6 6.
Efterår fra 29/6 til 5/9, se tabel 4. Der blev set mange Klyder i Hovvig. Det er ikke nemt at opgøre totalen for efteråret, men en simpel sammentælling giver 324.

DOFBasen:1996


1995:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 930, 24)
Artens ustrukturerede optræden ved Rørvig fortsætter. I modsætning til 1994 var det i år efteråret, der gav Klyder. 29/4 1 rast Hovvig blev den eneste i første halvår.
Efteråret gav 23 fugle i perioden 12/7 - 5/9, alle i Hovvig. Flest 15/7 9 og 19/8 6. Se iøvrigt tabel 3 og 4.

DOFBasen:1995


Klyde  Recurvirostra avosetta

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 4 16 43 23 89
MaxRst 2 3 7 22 23 14 14 17 1 1 23
Nobs 2 3 14 18 27 28 14 27 5 3 141
Ndag 2 3 14 18 27 28 14 27 5 3 141
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 5 42 51
MaxRst 3 2 4 2 19 42 42
Nobs 4 2 9 1 8 21 45
Ndag 4 2 9 1 8 21 45
Fænologi 07·· ··08 04··25 05·· ···· ··28

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 5 8
Total 26 2 5 7 40
MaxRst 2 23 13 4 18 4 4 7 7 23
Nobs 1 22 9 10 8 3 16 26 5 100
Ndag 1 20 9 10 7 3 16 25 5 96
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 4 28 2 36
MaxRst 7 6 8 28 5 3 2 28
Nobs 1 10 7 16 31 25 15 4 109
Ndag 1 10 7 16 31 24 15 4 108
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 36 1 39
MaxRst 3 3 18 36 9 13 15 36
Nobs 5 10 16 15 19 19 7 91
Ndag 5 10 16 15 18 19 7 90
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 4 2 2 4 4
Nobs 2 4 5 3 14
Ndag 2 4 5 3 14
Fænologi 23·· ···· ···· ··23

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 3 7
MaxRst 2 2 3 2 3
Nobs 2 1 7 1 11
Ndag 2 1 7 1 11
Fænologi 16·· ···· ···· ··11

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 2 3 1 3
Nobs 3 6 1 10
Ndag 3 6 1 10
Fænologi 10·· ···· ··06

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3 6
MaxRst 2 1 2 3 3
Nobs 1 1 2 2 3 9
Ndag 1 1 2 2 3 9
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ··15

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 6 14
MaxRst 2 8 6 8
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 18·· ··24 29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 8 10
MaxRst 1 2 2 2 2 8 8
Nobs 1 1 3 2 1 1 9
Ndag 1 1 2 2 1 1 8
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··02

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 07··14 07

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 2 7
Total 1 3 3 2 9
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 2 2 1 1 7
Ndag 1 2 2 1 1 7
Fænologi 24·· ···· ···· ··19 22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 7 8
MaxRst 2 6 2 1 6
Nobs 1 3 7 1 1 13
Ndag 1 3 6 1 1 12
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··03

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 2 3 19 24
MaxRst 3 4 2 11 3 19 1 19
Nobs 2 4 10 2 8 3 1 1 31
Ndag 2 4 10 2 7 3 1 1 30
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 7 8
Ndag 1 7 8
Fænologi 28·· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 4
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 2 1 1 4
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 22 18·· ··07

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 2 4 3 4 1 4
Nobs 3 2 5 3 3 1 17
Ndag 3 2 4 3 3 1 16
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 1 8 10
MaxRst 1 4 4 4
Nobs 1 1 5 4 11
Ndag 1 1 3 4 9
Fænologi 24·· ···· ···· ··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2 1 5
MaxRst 2 1 2
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 07·· ··29 09

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 2 5
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 1 2 1 5
Ndag 1 1 2 1 5
Fænologi 30 29·· ···· ··20

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3 6
MaxRst 2 3 3
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 07·· ···· ···· ··02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 3 3 3 9
MaxRst 1 3 3
Nobs 2 2 1 5
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 31 27··31 30art/04560.txt · Sidst ændret: 2023/06/10 13:23 af lb