Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04690

Vadefugle

Lille Præstekrave Charadrius dubius eu04690

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Ret almindelig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Lille Praestekrave

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2024


2023:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 7 1 10
MaxRst 4 2 1 4
Nobs 2 19 11 2 34
Ndag 2 17 11 2 32
Fænologi 13··22 02·· ···· ··20

2022:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius (1, xx, 27)

Forårstræk: 11/4 1 tf (EVR) og 10/5 1 Ø Flyndersø (JB) - rimelig tyndt.
Til gengæld 30/8 1 T Rørvig By (LB) og flere rastende uden for Hovvig - begge dele ikke helt traditionelt.
Korshage rast: 16/7 1 samt 5/8, 6/8, 8/8 1k og 10/8 1. Alle disse 4 kan godt være samme fugl.

Et ynglepar i Hovvig med ankomst 11/5. Derudover disse 15/4 2, 29/4 1 og 3/5 1. Efterårsfuglene noget mere vanskelige at vurdere 29/7 3, 3/8 4 (5/8 3 og 8/6 2), 12/8 - 17/8 1, 22/8 - 25/8 1, 28/8 2, 6/9 1 og 25/9 2.
Desuden er der meldt 27/8 5 - de er dog ikke talt med. Samme observatør rapporterede denne dag også ny rastrekord for både Vibe og Almindelig Ryle. Tallene for disse arter denne sag falder også helt udenfor mønsteret med, hvad andre har rapporteret. Man skal godt nok aldrig sige aldrig, men at komme på et tilfældigt besøg og sætte to dagsrekorder på samme dag, der overgår mere end 50 års observationer, virker heller ikke statistisk særlig sandsynlig.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p
2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 7 2 2

20/9-2023 LB 

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 4 4 3 6 2 19
MaxRst 2 2 2 3 5 2 5
Nobs 3 7 15 7 19 2 53
Ndag 3 7 15 7 16 2 50
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··25

2021:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 5 3 10
MaxRst 5 1 1 5
Nobs 1 15 1 3 20
Ndag 1 14 1 3 19
Fænologi 18.. …. …. ..30

2020:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 3 1 8
MaxRst 2 3 3 2 2 1 3
Nobs 8 7 15 7 9 2 48
Ndag 8 7 15 7 9 2 48
Fænologi 07.. …. …. …. …. ..15

2019:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius (1, 378, 17)

Forårstræk: 6/4 1 SØ, 12/4 1 Ø og 19/4 2 V – I alt 4 alle Korshage.
Kun rastende fugle i efteråret.

Ynglepar dukkede op i Hovvig 4/4 - de fik 3 unger. Desuden følgende fugle ud over parret med afkom: 4/4 - 6/4 1 ad, 20/4 1, 16/6 2 ad, 17/7 - 19/7 1, 2/8 1 1k, 17/8 1 1k og 23/8 1.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p
3 3 2 1 1 2 4 2 6 5 4 1 1

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 6 4 14
MaxRst 3 2 4 6 4 6
Nobs 15 3 18 19 6 61
Ndag 14 3 18 18 5 58
Fænologi 04.. …. …. …. ..23

2018:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 366, 12)
Forårstræk i alt 5 fugle: 9/4 1, 10/4 2, 9/5 1 og 31/5 1 alle Ø Korshage/Flyndersø. I Hovvig ankom 13/5 3 fugle som hurtigt blev reduceret til et par i display 15/5. 2/6 blev første dag, hvor yngleparret blev set sammen med 2 unger. Herefter var der i hele perioden frem til sidste observation 11/9 1 – 4 1k fugle i vigen.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 15 9 49 46 9 131
MaxRst 3 4 4 4 2 4
Nobs 2 10 4 23 26 8 73
Ndag 2 10 4 21 26 8 71
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..11

2017:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius   (1, 359, 7)
To trækkende 1/5 1 Ø og 5/5 1 Ø Korshage var eneste uden for Hovvig.
I Hovvig en rekord tidlig ankomst dato 20/3 2 ad rast. Næste observation mere normale 15/4. I Hovvig genetablering af det kendte par, der indledte display i maj og ultimo juni optrådte med 1k (25/6 1 og 29/6 2), der må tilskrives dette lokale ynglepar. Arten ses sommeren igennem. Ud over de 4 lokale fugle kan man kun med sikkerhed identificere 1 yderligere fra Hovvig. Sidste dato 9/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 3 9 20 28 35 9 106
MaxRst 2 2 3 3 4 4 3 4
Nobs 1 2 5 11 14 21 5 59
Ndag 1 2 5 8 7 12 3 38
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. ..09

2016:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 352, 7)
Ankomst 4/4 1 Ø Korshage, som blev forårets eneste træk. Samme dag 1 rast i Hovvig. Herefter 13/4 1 Hovvig, 6/5 og 9/5 1 rast i Flyndersø. Den rastende i Hovvig fik selskab 30/5 til at danne årets ynglepar i vigen. Resultatet blev en unge, som blev registreret flyveklar 24/6. Herefter blev alle 3 spredt registreret i vigen frem til 30/8, fugle udefra kan dog have været involveret. Eneste sikre efterårsgæster 18/7 2 rast Korshage. Sidste blev 6/9 1 rast Hovvig. Ud over yngleparret et tyndt år med kun én trækfugl og 3 rastende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 6 36 42 22 2 111
MaxRst 1 2 3 3 3 1 3
Nobs 3 5 24 23 15 2 72
Ndag 2 5 23 22 14 2 68
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..06

2015:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 331, 21)
Ankomst 25/4 1 tf Korshage fulgt af 11/5 1 Ø Nørrevang. Det er kun 2 på forårstræk. Årets sidste og 3. trækfugl var 12/6 1 V Korshage.
Koldt og højvandet. Ikke befordrende for ynglende Lille Præstekrave. 8/5 2 og 12/5 1 Flyndersø. Resten fra Hovvig: 30/4 1, 8/5 1, 4/6 – 16/6 1, 29/6 5 ned til rast nordfra samt 30/6 1 fra Ringholm. I juli 8/7 1 ad og 17/7 2 1k + 22/7 – 29/7 1 1k. Givet fugle udefra. I løbet af august i hvert fald i alt 1 ad og 4 1k frem til sidste 25/8 1 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 5 10 7 16 40
MaxRst 1 2 5 2 4 5
Nobs 2 4 6 6 10 28
Ndag 2 3 6 6 10 27
Fænologi 25.. …. …. …. ..25

2014:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 300, 31) 
Forårstræk: 2/4 2 Ø Korshage, 11/4 1 Ø Korshage, 25/4 1 SØ Korshage, 3/5 1 Ø Korshage, 4/5 1 SV Rørvig Bugt og 21/5 4 Ø Korshage. 10 forårsfugle på træk er en lille sæsonrekord (+ 1).
26/4 1 ad og 23/5 2 Hovvig var de eneste rastende i foråret, og der blev dermed ikke nogen gentagelse af sidste år yngel.
De første rastende efterårsfugl dukkede op 22/6 1 ad, 27/6 1 ad, 27/6 1 1k og 29/6 1 i Hovvig. Herefter ingen observationer før 28/7, hvorefter arten var daglig frem 15/8. Maks indtraf i dagene 31/7 - 3/8 med 5 1k. Fire dage med fugle i september og årets sidste fugl blev set i Hovvig 4/10. Hvor mange individer der kom forbi i løbet af efteråret kan ikke siges med sikkerhed, men et forsigtigt bud er 3 i juni og 14 i juli – oktober.
27/6 1 SV Skansehage var den eneste trækkende fra efteråret.
Det er blot anden gang i rapportens historie, at arten er set i oktober måned.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 11
Total 5 9 5 9 48 4 1 81
MaxRst 1 2 1 5 5 1 1 5
Nobs 4 5 5 4 23 4 1 46
Ndag 4 5 4 4 22 4 1 44
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..04

2013:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius (1, 283, 17) 
4 på forårstræk: 13/4 2 Ø og 15/4 2 Ø Korshage.
Ynglefugle: 5/7 – 13/7 2 ad med 2 juv Slettermosegård. Lav vandstand, blotlagt grus og kortgræs bød på god ynglehabitat i 2013. Fin art for det nyskabte område.
I nærliggende Hovvig 17/4 – 4/6 ofte 2, samt 10/6 – 21/6 1.
I Flyndersø 7/5 1 ad og 8/5 2 ad med han i display. Siden dog kun en enkelt fugl 21/5.
Tilbage i Hovvig 22/7 3 rast og 1 – 2 ses regelmæssigt frem til 13/9.
Uden for Hovvig: 21/7 1 SV Skansehage, 14/8 1 rast Korshage, 16/8 1 rast Slettermosegård og 18/8 2 1k rast + 1 V Flyndersø.
Hele året vurderet til 17 fugle med formodede gengangere Hovvig og Slettermosegård.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 1 6
Total 8 6 4 24 11 5 58
MaxRst 2 2 2 4 2 2 4
N 7 5 3 11 9 3 38
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..13

2012:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 268, 15)
Man kan ret præcist angive, at 15 Små Præstekraver var involveret i artens 2012.
Indledte med forårstrækket 11/4 – 16/5 i alt 6: 11/4 1 Ø Korshage og 22/4 1 NØ Rørvig By. I maj 1/5 1 Ø, 11/5 1 tf Hovvig, 15/5 1 SØ og 16/5 1 Ø alle Korshage.
Dukkede op 16/5 2 i Hovvig – et par, der sås frem til 27/6 og i lang tid var meget aktive med display etc. I hvert fald 6/6 – 7/6 selskab af en 3. fugl med ny opblussen af aktivitet. Parret forsvandt 27/6. Også 20/5 1 ad Slettermose i aktiv display på den nye habitat.
Der kom næppe noget ud af aktiviteterne – i hvert fald ingen observationer af unger.
Arten dukkede først op igen 17/8 – 18/8 1 1k rastende Flyndersø. Siden 21/8 1 S og 26/8 2 1k rast Hovvig samt 5/9 1 rastende Slettermose, der blev årets sidste.
Stor Præstekrave Charadrius hiaticula
Ingen vinterfund, ankomst 26/2 1 rast Skansehage.
Forårstræk 16/3 – 20/5: 6 Ø alle Korshage, 1 i marts, 3 i april og 2 i maj. Forårsrast: 7/3 6 Rørvig Bugt var tidlige fugle. 30/5 – 4/6 6 Hovvig, måske lidt tundra-islæt.
Ynglefugle: Vanskeligt at få styr på de mange advarende fugle på ofte meget forstyrrede lokaliteter. Alligevel en del ynglepar med usikkert udbytte, men med sikker yngleadfærd. Korshage: 1 par. Flyndersø: 2 par. Skansehage 2 eller 3 par, en 1 k her 1/8 kunne være lokal.
Slettermose: 1 par. Rørvig Bugt: 1 syng fugl, 1 par?
Desuden fugle i yngletiden ved Plantagekysten, Skredbjerg og i Hov Vig, men ikke rapporteret yngleadfærd herfra. 6 – 11 par i alt?
Efterårstræk 8/8 – 23/9: I alt 32 V overvejende fra Korshage. 14 kom ultimo august – primo september, især 8/8 12 V Korshage. 23/9 1 V sluttede af.
Efteårsrast: Her var de to største flokke 8/8 13 Flyndersø og 10/9 13 Hovvig. Skansehage nåede højst 6/7 7 og Korshage højst 1/9 9.
Sidste fugl var 12/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 255, 13)
Atter et år med pænt fremmøde, alle fund nævnes.
22/4 1 Ø, 7/5 1 Ø og 8/5 1 Ø Korshage er 3 på forårstræk.
Rastende fugle fra Hovvig: 12/5 1, 23/5 1 ad, 7/6 1,9/6 1 og 17/6 1 ad og fra 2.halvår 6/7 1 ad, 7/7 1, 8/7 2 ad, 18/7 1 ad, 12/8 1 1k og 15/8. Desuden 12/8 og 16/8 1 juv Skansehage. Med 8 forår og 5 efterår giver det en årstotal på 13.
Lille Præstekrave Rørvig 1973 – 2011 fordelt på 5-årsperioder:

73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 02 03/jul 08 – 11* I alt
Antal 7 5 9 25 79 45 32 67 269

De 269 fugle fordeler sig med 97 om foråret og 172 om efteråret.

DOFBasen:2011


2010:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 244, 11)
Rekord forår med 9 trækkende fugle: 7/4 1 Ø, 14/4 1 SØ, 25/4 1 Ø Flyndersø, 26/4 2 Ø, 13/5 2, 18/5 1 Ø og 30/5 1 N Rørvig Havn. Fugle uden lokalitetsangivelse er alle fra Korshage.
Efteråret mere beskedent: 11/8 1 S og 14/8 1 rast begge Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 225, 19)
I alt 19 Små Præstekraver lagde vejen forbi halvøen - og helt efter rutinerne i april/maj og august:
April: 6/4 1 Hovvig, 27/4 1 Ø Korshage og 4 ad Hovvig.
Maj: 1/5 - 3/5 1 Hovvig, 8/5 - 9/5 1 Hovvig, 10/5 1 tf Korshage, 23/5 1 Skredbjerg, 25/5 og 30/5 begge dage 1 Hovvig.
August: 8/8 1, 12/8 4, 23/8 1 og 27/8 1 - alle Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 202, 23 - 26)
Ses helt normalt: 24/4 1 T Rørvig og 10/5 1 Ø Korshage.
Arten set i Hovvig 1/6 - 7/9. Men her sker der spændende ting, da et par besluttede sig for at yngle i vigen! Parret blev set i display 8/6 og rugende på reden 15/6. 4/7 er reden tom og 11/7 ses 1 ad med 2 1k. Om disse 1k fugle er klækket i vigen er usikkert, idet rugetiden er 24 - 25 dage, og perioden til ungerne er flyvefærdige er 25 - 27 dage.
Udover de ynglende fugle ses yderligere: 6/6 2 og 15/6 2. I juli op til 4 fugle (16 obsdage) august op til 6 fugle (13 obsdage) og de sidste sås 5/9 1 og 7/9 1.
Et rigtig spændende år for arten og redaktøren tillader sig at kalkulere antallet af fugle til 23 - 26.

DOFBasen:2008


2007:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 197, 5)
14/4 1 T, 25/4 1 Ø og 21/5 2 Ø alle på Korshage er normale tidspunkter for denne art om foråret. Efterårets eneste fund: 8/7 1 rast Skansehage.
Ingen efterårsfund i Hovvig - dette er med til at års totalen kun bliver på fem fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 189, 8)
8/4 1, 25/4 1, 3/5 1 og 6/5 1 alle Ø Korshage, 13/8 3 1k Hovvig og 18/9 1 Korshage - giver totalt 8 fugle, hvilket er på linje med de seneste år.

DOFBasen:2006


2005:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 182, 7)
24/4 1 Ø Korshage, 15/5 1 N Korshage, 22/5 1 Ø Flyndersø, 15/6 2 Hovvig, 19/7 1 Hovvig og 20/8 1 1k Hovvig. Årets syv fugle er helt på niveau med de seneste år.

DOFBasen:2005


2004:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 177, 5)
17/4 1 Ø Korshage, 19/4 1 Ø Korshage og 27/4 1 Hovvig giver tre forsårsfund på traditionelle tidspunkter for arten. Til gengæld falder årets to efterårsfund uden for de kendte rammer: 17/7 1 Skansehage, hvor arten er sjælden og 25/8 1 hørt trækkende Nykøbing.

DOFBasen:2004


2003:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 170, 7)
Årets syv fugle er traditionen tro alle set i Hovvig: 26/7 1 (EVR), 2/8 1 juv/1K (EAg,EVR), 17/8 1 ad (CN,EVR), 24/8 1 juv (KES), 29/8 1 ad (EVR), 30/8 1 1K (EVR) og 31/8 1 ad (EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 164, 6)
1/6 1 hørt Brentebjerg (LB), 13/7 2 ad + 2 juv Hovvig (JS) og 23/7 1 Hovvig (LB) er alt. Arten svigtede totalt i Hovvig under nedtrækket i august/september.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 145, 19)
23/4 1 hørt Nykøbing, 30/4 1 Ø/NØ Korshage, 12/5 1 Ø Korshage og en lidt „sen en“ 13/6 1 NØ Nykøbing er årets forårsfund.
Ingen fund i andet halvår udenfor Hovvig. Her faldt de traditionelle fund af Lille Præstekrave således: 8/7 3, 18/7 - 22/7 3, 2/8 - 26/8 op til 4 og 1/9 - 5/9 op til 5. Maxtal per 10 dages periode fremgår af tabel.

DOFBasen:2001


2000:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 134, 11)
Fem forårsfugle er flot: 3/4 1 V Dybesø, 4/4 1 NØ Hovvig, 16/4 1 hørt Korshage, 27/4 1 Ø Korshage og 2/6 1 Hovvig. Derefter en lidt „skæv“ observation 28/7 4 i flok i Hovvig inden de efterhånden traditionelle fund af juvenile fugle i Hovvig. I år dog begrænset til 2 i perioden 30/8 - 3/9.

DOFBasen:2000


1999:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 130, 4)
Udregning af forårstotalen gav ikke redaktøren rynker i panden, da den er et rundt nul.
Efterårets forløb: 1/8 - 9/8 1 juv og 25/8 - 9/9 op til 3 juv alle set i Hovvig. For maxtal se tabel 4. Det er svært at vurdere, om der har været udskiftning i anden periode, en meget konservativ sammentælling giver 4 fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 125, 5)
2/5 1 trk Brentebjerg, 8/5 1 HV (JHC, HVR), 24/7 2 trk Skansehage (HVR) og 1/8 - 7/8 1 HV (HVR).

DOFBasen:1998


1997:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 114, 11)
Fænologi: (7/4) 6/5 - 28/8 (24/9)
Meget sjælden trækgæst om foråret og sjælden trækgæst om efteråret. Tilfældig yngletrækfugl.
Forårsiagttagelserne ligger i perioden 7/4 - 8/6 og efterårsiagttagelserne i perioden 24/7 - 24/9.
Et par ynglede i 1993 i Hovvig.
Lille Præstekrave fordelt på 5-årsperioder:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 7 5 9 25 79

Det ses tydeligt af tabellen, at arten er blevet mere almindelig op gennem halvfemserne. De 125 fugle er fordelt med 39 om foråret og 86 om efteråret.

1997: Forår: 26/4 - 13/5 2 og 18/5 - 21/6 1. Efterår: 13/7 1 og 7/8 - 27/ 8 2 samtlige fra Hovvig. Til sidst en ægte trækobservation: 24/8 5 V Korshage (HVR).

DOFBasen:1997


1996:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 94, 20)
Nede på jorden igen efter rekordåret 1995.
Forårstræk: 21/4 1 Ø Korshage, 11/5 2 NØ Hovvig og 19/5 1 Ø Korshage.
Rastende fugle set 27/4 til 28/4 3, 3/5 - 4/5 2, 11/5 3, 19/5 2 og 23/5 2 alle Hovvig.
I efteråret kun set i Hovvig, se tabel 4.
De sidste blev 15/9, 20/9 og 24/9 alle dage 1 Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 67, 27)
Det blev et år med mange små præstekraver, en meget konservativ optælling giver i alt 27, dette tal er klar rekord, den hidtidige var 5 i 1993.
Forårstræk: 23/4 2 Ø Korshage og 1/5 1 Ø Korshage.
Rast set 23/4 1 Korshage, 24/4 1 Flyndersø og 6/5 1 Hovvig.
Eneste regulære trækfugl i efteråret blev 25/7 1 V Korshage.
Rastende fugle blev kun set i Hovvig. Arten var til gengæld næsten daglig 8/8 - 14/9. Flest 26/8, 3/9, 4/9 og 7/9 alle dage 5. Dette er samtidig det største rasttal på halvøen.

DOFBasen:1995


Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 4 4 3 1 6 18
MaxRst 2 2 2 3 5 2 5
Nobs 3 7 15 7 18 2 52
Ndag 3 7 15 7 16 2 50
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··25

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 9 2 13
MaxRst 5 1 1 5
Nobs 1 15 1 3 20
Ndag 1 14 1 3 19
Fænologi 18·· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 3 1 8
MaxRst 2 3 3 2 2 1 3
Nobs 8 7 15 7 9 2 48
Ndag 8 7 15 7 9 2 48
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ··15

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 12 4 20
MaxRst 3 2 4 6 4 6
Nobs 15 3 18 19 6 61
Ndag 14 3 18 18 5 58
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 6 11
MaxRst 3 4 6 4 2 6
Nobs 2 11 4 23 26 8 74
Ndag 2 10 4 21 26 8 71
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··11

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 4 6
MaxRst 2 2 3 3 4 4 3 4
Nobs 1 2 5 8 7 12 3 38
Ndag 1 2 5 8 7 12 3 38
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 3 2 7
MaxRst 1 2 3 3 3 1 3
Nobs 3 5 23 23 15 2 71
Ndag 2 5 23 22 14 2 68
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··06

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 3 7 11
MaxRst 1 2 5 2 4 5
Nobs 2 4 6 6 10 28
Ndag 2 3 6 6 10 27
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 11
Total 6 6 1 5 18
MaxRst 2 2 1 5 5 1 1 5
Nobs 5 5 5 4 22 4 1 46
Ndag 4 5 4 4 22 4 1 44
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 3 2 9 4 18
MaxRst 2 2 2 4 2 2 4
Nobs 5 5 3 12 9 3 37
Ndag 4 4 3 11 7 3 32
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··13

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 1 7
Total 2 6 3 4 1 16
MaxRst 2 3 2 1 3
Nobs 2 17 11 4 1 35
Ndag 2 15 11 4 1 33
Fænologi 11·· ···· ··27 17·· ··05

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 3 5 1 10
MaxRst 1 1 3 1 3
Nobs 1 5 3 5 4 18
Ndag 1 4 3 4 3 15
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ··16

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 7
Total 4 3 2 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 3 2 9
Ndag 4 3 2 9
Fænologi 07·· ··30 11··14

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 9 2 4 15
MaxRst 8 1 4 8
Nobs 4 9 4 17
Ndag 2 9 4 15
Fænologi 06·· ··30 08··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 2 1 6 10
MaxRst 4 4 6 1 6
Nobs 1 2 9 15 13 2 42
Ndag 1 1 9 14 13 2 40
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··07

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 14·· ··21 08

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 5
Total 2 2 3 1 8
MaxRst 3 3
Nobs 2 2 1 1 6
Ndag 2 2 1 1 6
Fænologi 08·· ··06 13·· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 2 5
MaxRst 2 1 2 1 2
Nobs 1 2 1 1 2 1 8
Ndag 1 2 1 1 2 1 8
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 17··27 17·· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 6 8
Ndag 2 6 8
Fænologi 25·· ··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 5
MaxRst 1 4 4
Nobs 1 3 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 01·· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 1 1 5 9
MaxRst 3 4 5 5
Nobs 2 1 1 6 13 3 26
Ndag 2 1 1 5 13 3 25
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··05

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 4 4 1 9
MaxRst 1 1 4 1 2 4
Nobs 4 1 1 2 3 11
Ndag 4 1 1 2 3 11
Fænologi 02··16 02·· ···· ···· ··03art/04690.txt · Sidst ændret: 2023/06/10 10:14 af lb