Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04690

Vadefugle

Lille Præstekrave Charadrius dubius eu04690

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Ret almindelig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Lille Praestekrave

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··22

2022:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 4 4 3 6 2 19
MaxRst 2 2 2 3 5 2 5
Nobs 3 7 15 7 19 2 53
Ndag 3 7 15 7 16 2 50
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··25

2021:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 5 3 10
MaxRst 5 1 1 5
Nobs 1 15 1 3 20
Ndag 1 14 1 3 19
Fænologi 18.. …. …. ..30

2020:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 3 1 8
MaxRst 2 3 3 2 2 1 3
Nobs 8 7 15 7 9 2 48
Ndag 8 7 15 7 9 2 48
Fænologi 07.. …. …. …. …. ..15

2019:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius (1, 378, 17)

Forårstræk: 6/4 1 SØ, 12/4 1 Ø og 19/4 2 V – I alt 4 alle Korshage.
Kun rastende fugle i efteråret.

Ynglepar dukkede op i Hovvig 4/4 - de fik 3 unger. Desuden følgende fugle ud over parret med afkom: 4/4 - 6/4 1 ad, 20/4 1, 16/6 2 ad, 17/7 - 19/7 1, 2/8 1 1k, 17/8 1 1k og 23/8 1.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p
3 3 2 1 1 2 4 2 6 5 4 1 1

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 6 4 14
MaxRst 3 2 4 6 4 6
Nobs 15 3 18 19 6 61
Ndag 14 3 18 18 5 58
Fænologi 04.. …. …. …. ..23

2018:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 366, 12)
Forårstræk i alt 5 fugle: 9/4 1, 10/4 2, 9/5 1 og 31/5 1 alle Ø Korshage/Flyndersø. I Hovvig ankom 13/5 3 fugle som hurtigt blev reduceret til et par i display 15/5. 2/6 blev første dag, hvor yngleparret blev set sammen med 2 unger. Herefter var der i hele perioden frem til sidste observation 11/9 1 – 4 1k fugle i vigen.
DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 15 9 49 46 9 131
MaxRst 3 4 4 4 2 4
Nobs 2 10 4 23 26 8 73
Ndag 2 10 4 21 26 8 71
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..11

2017:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius   (1, 359, 7)
To trækkende 1/5 1 Ø og 5/5 1 Ø Korshage var eneste uden for Hovvig.
I Hovvig en rekord tidlig ankomst dato 20/3 2 ad rast. Næste observation mere normale 15/4. I Hovvig genetablering af det kendte par, der indledte display i maj og ultimo juni optrådte med 1k (25/6 1 og 29/6 2), der må tilskrives dette lokale ynglepar. Arten ses sommeren igennem. Ud over de 4 lokale fugle kan man kun med sikkerhed identificere 1 yderligere fra Hovvig. Sidste dato 9/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 3 9 20 28 35 9 106
MaxRst 2 2 3 3 4 4 3 4
Nobs 1 2 5 11 14 21 5 59
Ndag 1 2 5 8 7 12 3 38
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. ..09

2016:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 352, 7)
Ankomst 4/4 1 Ø Korshage, som blev forårets eneste træk. Samme dag 1 rast i Hovvig. Herefter 13/4 1 Hovvig, 6/5 og 9/5 1 rast i Flyndersø. Den rastende i Hovvig fik selskab 30/5 til at danne årets ynglepar i vigen. Resultatet blev en unge, som blev registreret flyveklar 24/6. Herefter blev alle 3 spredt registreret i vigen frem til 30/8, fugle udefra kan dog have været involveret. Eneste sikre efterårsgæster 18/7 2 rast Korshage. Sidste blev 6/9 1 rast Hovvig. Ud over yngleparret et tyndt år med kun én trækfugl og 3 rastende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 6 36 42 22 2 111
MaxRst 1 2 3 3 3 1 3
Nobs 3 5 24 23 15 2 72
Ndag 2 5 23 22 14 2 68
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..06

2015:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 331, 21)
Ankomst 25/4 1 tf Korshage fulgt af 11/5 1 Ø Nørrevang. Det er kun 2 på forårstræk. Årets sidste og 3. trækfugl var 12/6 1 V Korshage.
Koldt og højvandet. Ikke befordrende for ynglende Lille Præstekrave. 8/5 2 og 12/5 1 Flyndersø. Resten fra Hovvig: 30/4 1, 8/5 1, 4/6 – 16/6 1, 29/6 5 ned til rast nordfra samt 30/6 1 fra Ringholm. I juli 8/7 1 ad og 17/7 2 1k + 22/7 – 29/7 1 1k. Givet fugle udefra. I løbet af august i hvert fald i alt 1 ad og 4 1k frem til sidste 25/8 1 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 5 10 7 16 40
MaxRst 1 2 5 2 4 5
Nobs 2 4 6 6 10 28
Ndag 2 3 6 6 10 27
Fænologi 25.. …. …. …. ..25

2014:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 300, 31) 
Forårstræk: 2/4 2 Ø Korshage, 11/4 1 Ø Korshage, 25/4 1 SØ Korshage, 3/5 1 Ø Korshage, 4/5 1 SV Rørvig Bugt og 21/5 4 Ø Korshage. 10 forårsfugle på træk er en lille sæsonrekord (+ 1).
26/4 1 ad og 23/5 2 Hovvig var de eneste rastende i foråret, og der blev dermed ikke nogen gentagelse af sidste år yngel.
De første rastende efterårsfugl dukkede op 22/6 1 ad, 27/6 1 ad, 27/6 1 1k og 29/6 1 i Hovvig. Herefter ingen observationer før 28/7, hvorefter arten var daglig frem 15/8. Maks indtraf i dagene 31/7 - 3/8 med 5 1k. Fire dage med fugle i september og årets sidste fugl blev set i Hovvig 4/10. Hvor mange individer der kom forbi i løbet af efteråret kan ikke siges med sikkerhed, men et forsigtigt bud er 3 i juni og 14 i juli – oktober.
27/6 1 SV Skansehage var den eneste trækkende fra efteråret.
Det er blot anden gang i rapportens historie, at arten er set i oktober måned.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 11
Total 5 9 5 9 48 4 1 81
MaxRst 1 2 1 5 5 1 1 5
Nobs 4 5 5 4 23 4 1 46
Ndag 4 5 4 4 22 4 1 44
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..04

2013:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius (1, 283, 17) 
4 på forårstræk: 13/4 2 Ø og 15/4 2 Ø Korshage.
Ynglefugle: 5/7 – 13/7 2 ad med 2 juv Slettermosegård. Lav vandstand, blotlagt grus og kortgræs bød på god ynglehabitat i 2013. Fin art for det nyskabte område.
I nærliggende Hovvig 17/4 – 4/6 ofte 2, samt 10/6 – 21/6 1.
I Flyndersø 7/5 1 ad og 8/5 2 ad med han i display. Siden dog kun en enkelt fugl 21/5.
Tilbage i Hovvig 22/7 3 rast og 1 – 2 ses regelmæssigt frem til 13/9.
Uden for Hovvig: 21/7 1 SV Skansehage, 14/8 1 rast Korshage, 16/8 1 rast Slettermosegård og 18/8 2 1k rast + 1 V Flyndersø.
Hele året vurderet til 17 fugle med formodede gengangere Hovvig og Slettermosegård.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 1 6
Total 8 6 4 24 11 5 58
MaxRst 2 2 2 4 2 2 4
N 7 5 3 11 9 3 38
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..13

2012:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 268, 15)
Man kan ret præcist angive, at 15 Små Præstekraver var involveret i artens 2012.
Indledte med forårstrækket 11/4 – 16/5 i alt 6: 11/4 1 Ø Korshage og 22/4 1 NØ Rørvig By. I maj 1/5 1 Ø, 11/5 1 tf Hovvig, 15/5 1 SØ og 16/5 1 Ø alle Korshage.
Dukkede op 16/5 2 i Hovvig – et par, der sås frem til 27/6 og i lang tid var meget aktive med display etc. I hvert fald 6/6 – 7/6 selskab af en 3. fugl med ny opblussen af aktivitet. Parret forsvandt 27/6. Også 20/5 1 ad Slettermose i aktiv display på den nye habitat.
Der kom næppe noget ud af aktiviteterne – i hvert fald ingen observationer af unger.
Arten dukkede først op igen 17/8 – 18/8 1 1k rastende Flyndersø. Siden 21/8 1 S og 26/8 2 1k rast Hovvig samt 5/9 1 rastende Slettermose, der blev årets sidste.
Stor Præstekrave Charadrius hiaticula
Ingen vinterfund, ankomst 26/2 1 rast Skansehage.
Forårstræk 16/3 – 20/5: 6 Ø alle Korshage, 1 i marts, 3 i april og 2 i maj. Forårsrast: 7/3 6 Rørvig Bugt var tidlige fugle. 30/5 – 4/6 6 Hovvig, måske lidt tundra-islæt.
Ynglefugle: Vanskeligt at få styr på de mange advarende fugle på ofte meget forstyrrede lokaliteter. Alligevel en del ynglepar med usikkert udbytte, men med sikker yngleadfærd. Korshage: 1 par. Flyndersø: 2 par. Skansehage 2 eller 3 par, en 1 k her 1/8 kunne være lokal.
Slettermose: 1 par. Rørvig Bugt: 1 syng fugl, 1 par?
Desuden fugle i yngletiden ved Plantagekysten, Skredbjerg og i Hov Vig, men ikke rapporteret yngleadfærd herfra. 6 – 11 par i alt?
Efterårstræk 8/8 – 23/9: I alt 32 V overvejende fra Korshage. 14 kom ultimo august – primo september, især 8/8 12 V Korshage. 23/9 1 V sluttede af.
Efteårsrast: Her var de to største flokke 8/8 13 Flyndersø og 10/9 13 Hovvig. Skansehage nåede højst 6/7 7 og Korshage højst 1/9 9.
Sidste fugl var 12/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 255, 13)
Atter et år med pænt fremmøde, alle fund nævnes.
22/4 1 Ø, 7/5 1 Ø og 8/5 1 Ø Korshage er 3 på forårstræk.
Rastende fugle fra Hovvig: 12/5 1, 23/5 1 ad, 7/6 1,9/6 1 og 17/6 1 ad og fra 2.halvår 6/7 1 ad, 7/7 1, 8/7 2 ad, 18/7 1 ad, 12/8 1 1k og 15/8. Desuden 12/8 og 16/8 1 juv Skansehage. Med 8 forår og 5 efterår giver det en årstotal på 13.
Lille Præstekrave Rørvig 1973 – 2011 fordelt på 5-årsperioder:

73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 02 03/jul 08 – 11* I alt
Antal 7 5 9 25 79 45 32 67 269

De 269 fugle fordeler sig med 97 om foråret og 172 om efteråret.

DOFBasen:2011


2010:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 244, 11)
Rekord forår med 9 trækkende fugle: 7/4 1 Ø, 14/4 1 SØ, 25/4 1 Ø Flyndersø, 26/4 2 Ø, 13/5 2, 18/5 1 Ø og 30/5 1 N Rørvig Havn. Fugle uden lokalitetsangivelse er alle fra Korshage.
Efteråret mere beskedent: 11/8 1 S og 14/8 1 rast begge Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 225, 19)
I alt 19 Små Præstekraver lagde vejen forbi halvøen - og helt efter rutinerne i april/maj og august:
April: 6/4 1 Hovvig, 27/4 1 Ø Korshage og 4 ad Hovvig.
Maj: 1/5 - 3/5 1 Hovvig, 8/5 - 9/5 1 Hovvig, 10/5 1 tf Korshage, 23/5 1 Skredbjerg, 25/5 og 30/5 begge dage 1 Hovvig.
August: 8/8 1, 12/8 4, 23/8 1 og 27/8 1 - alle Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 202, 23 - 26)
Ses helt normalt: 24/4 1 T Rørvig og 10/5 1 Ø Korshage.
Arten set i Hovvig 1/6 - 7/9. Men her sker der spændende ting, da et par besluttede sig for at yngle i vigen! Parret blev set i display 8/6 og rugende på reden 15/6. 4/7 er reden tom og 11/7 ses 1 ad med 2 1k. Om disse 1k fugle er klækket i vigen er usikkert, idet rugetiden er 24 - 25 dage, og perioden til ungerne er flyvefærdige er 25 - 27 dage.
Udover de ynglende fugle ses yderligere: 6/6 2 og 15/6 2. I juli op til 4 fugle (16 obsdage) august op til 6 fugle (13 obsdage) og de sidste sås 5/9 1 og 7/9 1.
Et rigtig spændende år for arten og redaktøren tillader sig at kalkulere antallet af fugle til 23 - 26.

DOFBasen:2008


2007:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 197, 5)
14/4 1 T, 25/4 1 Ø og 21/5 2 Ø alle på Korshage er normale tidspunkter for denne art om foråret. Efterårets eneste fund: 8/7 1 rast Skansehage.
Ingen efterårsfund i Hovvig - dette er med til at års totalen kun bliver på fem fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 189, 8)
8/4 1, 25/4 1, 3/5 1 og 6/5 1 alle Ø Korshage, 13/8 3 1k Hovvig og 18/9 1 Korshage - giver totalt 8 fugle, hvilket er på linje med de seneste år.

DOFBasen:2006


2005:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 182, 7)
24/4 1 Ø Korshage, 15/5 1 N Korshage, 22/5 1 Ø Flyndersø, 15/6 2 Hovvig, 19/7 1 Hovvig og 20/8 1 1k Hovvig. Årets syv fugle er helt på niveau med de seneste år.

DOFBasen:2005


2004:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 177, 5)
17/4 1 Ø Korshage, 19/4 1 Ø Korshage og 27/4 1 Hovvig giver tre forsårsfund på traditionelle tidspunkter for arten. Til gengæld falder årets to efterårsfund uden for de kendte rammer: 17/7 1 Skansehage, hvor arten er sjælden og 25/8 1 hørt trækkende Nykøbing.

DOFBasen:2004


2003:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 170, 7)
Årets syv fugle er traditionen tro alle set i Hovvig: 26/7 1 (EVR), 2/8 1 juv/1K (EAg,EVR), 17/8 1 ad (CN,EVR), 24/8 1 juv (KES), 29/8 1 ad (EVR), 30/8 1 1K (EVR) og 31/8 1 ad (EVR).

DOFBasen:2003


2002:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 164, 6)
1/6 1 hørt Brentebjerg (LB), 13/7 2 ad + 2 juv Hovvig (JS) og 23/7 1 Hovvig (LB) er alt. Arten svigtede totalt i Hovvig under nedtrækket i august/september.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 145, 19)
23/4 1 hørt Nykøbing, 30/4 1 Ø/NØ Korshage, 12/5 1 Ø Korshage og en lidt „sen en“ 13/6 1 NØ Nykøbing er årets forårsfund.
Ingen fund i andet halvår udenfor Hovvig. Her faldt de traditionelle fund af Lille Præstekrave således: 8/7 3, 18/7 - 22/7 3, 2/8 - 26/8 op til 4 og 1/9 - 5/9 op til 5. Maxtal per 10 dages periode fremgår af tabel.

DOFBasen:2001


2000:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 134, 11)
Fem forårsfugle er flot: 3/4 1 V Dybesø, 4/4 1 NØ Hovvig, 16/4 1 hørt Korshage, 27/4 1 Ø Korshage og 2/6 1 Hovvig. Derefter en lidt „skæv“ observation 28/7 4 i flok i Hovvig inden de efterhånden traditionelle fund af juvenile fugle i Hovvig. I år dog begrænset til 2 i perioden 30/8 - 3/9.

DOFBasen:2000


1999:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 130, 4)
Udregning af forårstotalen gav ikke redaktøren rynker i panden, da den er et rundt nul.
Efterårets forløb: 1/8 - 9/8 1 juv og 25/8 - 9/9 op til 3 juv alle set i Hovvig. For maxtal se tabel 4. Det er svært at vurdere, om der har været udskiftning i anden periode, en meget konservativ sammentælling giver 4 fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 125, 5)
2/5 1 trk Brentebjerg, 8/5 1 HV (JHC, HVR), 24/7 2 trk Skansehage (HVR) og 1/8 - 7/8 1 HV (HVR).

DOFBasen:1998


1997:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 114, 11)
Fænologi: (7/4) 6/5 - 28/8 (24/9)
Meget sjælden trækgæst om foråret og sjælden trækgæst om efteråret. Tilfældig yngletrækfugl.
Forårsiagttagelserne ligger i perioden 7/4 - 8/6 og efterårsiagttagelserne i perioden 24/7 - 24/9.
Et par ynglede i 1993 i Hovvig.
Lille Præstekrave fordelt på 5-årsperioder:

Periode 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Antal 7 5 9 25 79

Det ses tydeligt af tabellen, at arten er blevet mere almindelig op gennem halvfemserne. De 125 fugle er fordelt med 39 om foråret og 86 om efteråret.

1997: Forår: 26/4 - 13/5 2 og 18/5 - 21/6 1. Efterår: 13/7 1 og 7/8 - 27/ 8 2 samtlige fra Hovvig. Til sidst en ægte trækobservation: 24/8 5 V Korshage (HVR).

DOFBasen:1997


1996:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 94, 20)
Nede på jorden igen efter rekordåret 1995.
Forårstræk: 21/4 1 Ø Korshage, 11/5 2 NØ Hovvig og 19/5 1 Ø Korshage.
Rastende fugle set 27/4 til 28/4 3, 3/5 - 4/5 2, 11/5 3, 19/5 2 og 23/5 2 alle Hovvig.
I efteråret kun set i Hovvig, se tabel 4.
De sidste blev 15/9, 20/9 og 24/9 alle dage 1 Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 67, 27)
Det blev et år med mange små præstekraver, en meget konservativ optælling giver i alt 27, dette tal er klar rekord, den hidtidige var 5 i 1993.
Forårstræk: 23/4 2 Ø Korshage og 1/5 1 Ø Korshage.
Rast set 23/4 1 Korshage, 24/4 1 Flyndersø og 6/5 1 Hovvig.
Eneste regulære trækfugl i efteråret blev 25/7 1 V Korshage.
Rastende fugle blev kun set i Hovvig. Arten var til gengæld næsten daglig 8/8 - 14/9. Flest 26/8, 3/9, 4/9 og 7/9 alle dage 5. Dette er samtidig det største rasttal på halvøen.

DOFBasen:1995


Lille Præstekrave  Charadrius dubius  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 4 4 3 6 2 19
MaxRst 2 2 2 3 5 2 5
Nobs 3 7 15 7 19 2 53
Ndag 3 7 15 7 16 2 50
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··25

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 5 3 10
MaxRst 5 1 1 5
Nobs 1 15 1 3 20
Ndag 1 14 1 3 19
Fænologi 18·· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 3 1 8
MaxRst 2 3 3 2 2 1 3
Nobs 8 7 15 7 9 2 48
Ndag 8 7 15 7 9 2 48
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ··15

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 6 4 14
MaxRst 3 2 4 6 4 6
Nobs 15 3 18 19 6 61
Ndag 14 3 18 18 5 58
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 2 6 11
MaxRst 3 4 6 4 2 6
Nobs 2 11 4 23 26 8 74
Ndag 2 10 4 21 26 8 71
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··11

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 4 6
MaxRst 2 2 3 3 4 4 3 4
Nobs 1 2 5 8 7 12 3 38
Ndag 1 2 5 8 7 12 3 38
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 3 2 7
MaxRst 1 2 3 3 3 1 3
Nobs 3 5 23 23 15 2 71
Ndag 2 5 23 22 14 2 68
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··06

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 3 7 11
MaxRst 1 2 5 2 4 5
Nobs 2 4 6 6 10 28
Ndag 2 3 6 6 10 27
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 11
Total 6 6 1 5 18
MaxRst 2 2 1 5 5 1 1 5
Nobs 5 5 5 4 22 4 1 46
Ndag 4 5 4 4 22 4 1 44
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 3 2 9 4 18
MaxRst 2 2 2 4 2 2 4
Nobs 5 5 3 12 9 3 37
Ndag 4 4 3 11 7 3 32
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··13

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 1 7
Total 2 6 3 4 1 16
MaxRst 2 3 2 1 3
Nobs 2 17 11 4 1 35
Ndag 2 15 11 4 1 33
Fænologi 11·· ···· ··27 17·· ··05

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 3 5 1 10
MaxRst 1 1 3 1 3
Nobs 1 5 3 5 4 18
Ndag 1 4 3 4 3 15
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ··16

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 7
Total 4 3 2 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 3 2 9
Ndag 4 3 2 9
Fænologi 07·· ··30 11··14

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 9 2 4 15
MaxRst 8 1 4 8
Nobs 4 9 4 17
Ndag 2 9 4 15
Fænologi 06·· ··30 08··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 2 1 6 10
MaxRst 4 4 6 1 6
Nobs 1 2 9 15 13 2 42
Ndag 1 1 9 14 13 2 40
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··07

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 14·· ··21 08

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 5
Total 2 2 3 1 8
MaxRst 3 3
Nobs 2 2 1 1 6
Ndag 2 2 1 1 6
Fænologi 08·· ··06 13·· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 2 5
MaxRst 2 1 2 1 2
Nobs 1 2 1 1 2 1 8
Ndag 1 2 1 1 2 1 8
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 17··27 17·· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 6 8
Ndag 2 6 8
Fænologi 25·· ··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 5
MaxRst 1 4 4
Nobs 1 3 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 01·· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 1 1 5 9
MaxRst 3 4 5 5
Nobs 2 1 1 6 13 3 26
Ndag 2 1 1 5 13 3 25
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··05

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 4 4 1 9
MaxRst 1 1 4 1 2 4
Nobs 4 1 1 2 3 11
Ndag 4 1 1 2 3 11
Fænologi 02··16 02·· ···· ···· ··03

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11
MaxRst 11 3 11
Nobs 11 5 16
Ndag 11 5 16
Fænologi 01·· ··09

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 3 2 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 2 6
Ndag 3 1 2 6
Fænologi 02··27 24·· ··07art/04690.txt · Sidst ændret: 2023/05/21 18:27 af lb