Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04700

Vadefugle

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula eu04700

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Stor Praestekrave

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 15 31 46
MaxRst 4 14 14
Nobs 12 31 43
Ndag 8 25 33
Fænologi 13·· ··31

2023:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 8 26 13 1 52
Total 6 4 33 23 1 33 39 48 2 189
MaxRst 3 6 10 15 7 13 10 8 1 15
Nobs 7 45 38 31 34 59 60 19 3 296
Ndag 5 21 19 22 25 31 28 15 2 168
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2022:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 6 8 13 20 1 52
Total 5 57 45 2 27 8 193 20 1 358
MaxRst 3 14 16 3 21 8 180 71 5 180
Nobs 4 59 41 29 29 47 51 40 9 309
Ndag 4 27 25 24 21 26 30 24 7 188
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 1 6 13 83 7 121
Total 10 33 13 8 7 37 90 30 31 259
MaxRst 7 8 6 5 7 24 13 18 24 2 24
Nobs 17 66 50 34 51 40 65 21 6 1 351
Ndag 9 31 28 23 28 28 26 15 6 1 195
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2020:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 2 23 35 5 78
Total 3 28 1 17 10 28 133 9 1 230
MaxRst 1 7 5 7 10 9 85 18 4 1 85
Nobs 6 57 31 40 32 63 77 38 5 1 350
Ndag 4 28 23 27 22 29 31 27 4 1 196
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..07

2019:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula 

Forårstræk: Kun 1 observation 5/4 2.
Efterårstræk: 7/7 - 29/9 i alt 100, flest 25/8 14. - I alt 23 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 1 7 1 1 5 24 23 21 5 4 1

18/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 56 24 102
Total 6 3 21 9 6 69 64 33 1 212
MaxRst 3 5 8 7 6 24 23 6 5 24
Nobs 6 40 46 18 26 55 61 27 2 281
Ndag 6 22 27 16 20 27 30 14 2 164
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2018:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Trods en rimelig mild vinter var der ingen vinteriagttagelser.
Første fugle blev set 21/2 med 1 overflyvende Korshage og 1 stranden ud for Sandflugtsplantagen. Herefter stort set daglige observationer fra en række lokaliteter.
Forårstrækket blev 13 fugle, alle fra Korshage.
I forårets trækperiode rastede op til 17 fugle Rørvig Bugt (19/3).
Af sikre ynglepar blev der på Korshage set min. 2 unger fra 2 ynglepar og 2 par hver med 1 unge på Skansehage. Et par kysten ud for Flyndersø kæmpede med motorkørsel på stranden, og om det lykkedes at få unger er uvist. Endvidere var der syngende/territoriehævdende fugle Rørvig Bugt, stranden ud for Sandflugtsplantagen og Hovvig. I alt 5 – 8 par.
Efterårstrækket blev på 111 fordelt med juli 9, august 60, september 40 og oktober 2.
Den tørre og varme sommer gav et efterår med et stort antal rastende fugle i den ekstremt lavvandede Hovvig, startende med ankomst 18/7 11. Herefter kun op til en halv snes pr dag, inden det for alvor gik løs i august med mange dage med mellem 100 og 150 fugle og på toppen to dage, som langt oversteg normalen: 29/8 281 og 30/8 250. Herefter faldt antallet igennem september måned med 1/10 1 som afslutning.
Årets sidste 4/10 2 rast Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 9 60 39 2 123
Total 2 135 70 70 56 216 2775 1043 7 4374
MaxRst 1 17 7 6 6 17 281 75 2 281
Nobs 2 29 26 34 27 59 54 40 5 276
Ndag 1 24 24 28 23 30 31 30 3 194
Fænologi 21.. …. …. …. …. …. …. …. ..04

2017:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Ingen vinterfund. Ankom 23/2 2 Skansehage. Den sidste også herfra 22/10. Kun enkelte tilfældige på forårstræk (8). Efterårstræk 9/8 – 5/10 i alt 84 fra august (55) og ind i september (24). Største trækdag 28/8 33 V Korshage og i samme periode største rast 27/8 41 Hovvig. Skansehages top var tidligere med 26/7 11 rast.
Det primære yngleområde er fra Plantagekysten til nordkysten af Korshage. Minimum 4 par (1 par Korshage, 2 par Flyndersø, 1 par Plantagekyst) og meget opmuntrende lykkedes det at få gevinst trods færdsel og løse hunde. 26/5 var der 2 ad med 4 pull på Plantagekysten og 27/5 2 pull ved Dybesøkysten. Sandsynligt par ved Slettemose. Skansehage usikkert.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 55 24 5 92
Total 4 79 26 53 26 85 483 185 11 952
MaxRst 2 8 3 6 7 11 41 20 2 41
Nobs 2 38 18 27 14 31 63 40 6 239
Ndag 2 20 13 19 13 22 24 19 5 137
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2016:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
En enkelt vinteriagttagelse 11/1 1 rast Skansehage. Næste iagttagelse blev 11/2 1 rast Skansehage, hvorefter arten rykkede ind. Forårstrækket blev begrænset til i alt 5 på Korshage 27/3 4 Ø og 30/3 1 SØ. Ynglepar meldt fra Flyndersø (2 par), Korshage (1 par), Skansehage (2 par) og Nakkehage (1 par). Yngleadfærd blev registreret i Hovvig og Rørvig Bugt. Rastende fugle blev registreret over hele halvøen med over 10 fugle på følgende lokaliteter: 1/8 18 Skansehage og 18/9 12 Hovvig. Efterårets træk blev i alt 45, flest 18/9 13 Plantage Kysten. Sidste blev 4/10 3 i Hovvig – så ingen vinteriagttagelser!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5 20 20 50
Total 1 7 54 50 41 49 183 153 120 7 665
MaxRst 1 3 5 6 4 4 10 18 12 3 18
Nobs 1 5 27 22 21 24 60 48 31 4 243
Ndag 1 5 19 14 14 17 30 27 24 4 155
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..04

2015:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
23/1 – 12/2 1 Skansehage i vinteren.
Fra 18/2 (2 Korshage, 1 Rørvig Bugt) begyndte arten at rykke ind.
9 registreret som forårstræk 9/3 – 11/4, de 8 mod Ø Korshage. Egentlige langtrækkere er nogle højarktiske på vej op på rast i Hovvig: 31/5 7, 1/6 16 og 7/6 9.
Ynglefugle meldt fra Flyndersø (2 par), Korshage (1 par), Plantagekysten ( 1 par), Skansehage (1 - 2 par) samt et fint fund fra Nakke Hage 14/5 1 par med 2 pull.
Efterårstræk i alt 27 fugle især juli (16) 20/6 – 8/9 fra Korshage, Skansehage og Hovvig.
4/8 24 rast Hovvig årets højeste tal og 3/9 12 rast Hovvig sidste flok. Resten af året kun 5 fugle, den sidste ind i vinteren 21/11 – 15/12 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 1 16 9 1 36
Total 3 8 67 33 48 98 128 156 17 2 1 3 564
MaxRst 1 2 9 3 7 16 12 24 12 1 1 1 24
Nobs 3 7 33 19 20 32 38 31 4 2 1 3 193
Ndag 3 6 25 15 16 21 25 22 4 2 1 3 143
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2014:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Repræsenteret i alle årets måneder, med undtagelse af januar.
Forårstræk med 20 fugle i alt.
Territoriehævdende fugle observeret Skansehage, Korshage og Flyndersø. Eneste sikre ynglefund 15/5 1 par med 2 unger Skansehage. Der er sikkert flere ynglefugle med unger på de nævnte lokaliteter, men ingen sikre oplysninger om dette.
Efterårstræk 50 fugle med det største antal i august (40).
Største rasttal 14/8 53 Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 7 4 40 8 2 70
Total 24 95 54 31 43 170 759 282 184 3 2 1647
MaxRst 5 10 7 4 6 14 53 46 41 1 1 53
Nobs 8 37 29 17 19 41 52 29 14 3 2 251
Ndag 6 21 23 15 16 27 31 20 12 3 2 176
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2013:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Ingen vinterfund, så 3/3 1 Flyndersø var ankomst.
Ynglefugle (anslået): Korshage 2 par, Flyndersø 1 par, Skansehage 1 par og Rørvig Bugt 1 par. Ingen pull set.
Efterårstræk i alt 62, flest 14/8 29 V Korshage. Efterårsrast især 2/8 – 6/8 op til 21 Hovvig og igen en top primo september 2/9 13 Skansehage, 5/9 13 Korshage og 8/9 12 Plantagekysten.
Sidste blev 7/12 2 Skansehage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 42 19 68
Total 66 89 25 22 69 165 171 1 4 4 616
MaxRst 6 9 3 2 7 21 13 1 2 2 21
N 28 41 18 17 32 31 38 1 3 3 212
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..07

2012:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Ingen vinterfund, ankomst 26/2 1 rast Skansehage.
Forårstræk 16/3 – 20/5: 6 Ø alle Korshage, 1 i marts, 3 i april og 2 i maj. Forårsrast: 7/3 6 Rørvig Bugt var tidlige fugle. 30/5 – 4/6 6 Hovvig, måske lidt tundra-islæt.
Ynglefugle: Vanskeligt at få styr på de mange advarende fugle på ofte meget forstyrrede lokaliteter. Alligevel en del ynglepar med usikkert udbytte, men med sikker yngleadfærd. Korshage: 1 par. Flyndersø: 2 par. Skansehage 2 eller 3 par, en 1 k her 1/8 kunne være lokal.
Slettermose: 1 par. Rørvig Bugt: 1 syng fugl, 1 par?
Desuden fugle i yngletiden ved Plantagekysten, Skredbjerg og i Hov Vig, men ikke rapporteret yngleadfærd herfra. 6 – 11 par i alt?
Efterårstræk 8/8 – 23/9: I alt 32 V overvejende fra Korshage. 14 kom ultimo august – primo september, især 8/8 12 V Korshage. 23/9 1 V sluttede af.
Efteårsrast: Her var de to største flokke 8/8 13 Flyndersø og 10/9 13 Hovvig. Skansehage nåede højst 6/7 7 og Korshage højst 1/9 9.
Sidste fugl var 12/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Ingen vinterfugle. 17/2 1 der runder Korshagespidsen må betegnes som forårsankomst.
Forårstræk 7/3 – 9/5 (6 observationsdage) i alt 9.
Eneste rasttal, der bør nævnes, er 14/3 7 Korshage.
Der blev talt 2 - 3 ynglepar på Korshageområdet, 2 par på Skansehage samt 1 par Nakke Hage.
Efterårstrækket forløb fra 23/7 til 7/10 (12 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t I alt
- - 1 36 17 4 - 19 - 2 - - 79

Flest 1/8 13, 10/8 22, 20/8 15 og 15/9 10 alle Korshage.
Spredte fund af rastende fugle, hvor 13/7 5 Skansehage, 11/8 8 Hovvig og 4/9 9 Korshage er største tal.
Sidste 23/10 - 24/10 1 Flyndersø.

DOFBasen:2011


2010:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Igen i år opholdt et antal Store Præstekraver sig på halvøen i januar og februar. I perioden 2/1 til 28/2 (14 observationsdage) blev der set op til to fugle på følgende lokaliteter: Plantagekysten, Korshage, Skansehage, Hovvig og Nykøbing Havn.
Forårstræk 12/2 - 25/5 i alt 18, flest 25/3 5.
Rastende fugle set spredt over halvøen frem til medio maj, største tal 10/3 9 Rørvig Bugt og 11/4 11 Flyndersø.
Der er indsendt oplysninger om ynglepar med 2 - 3 par ved Flyndersø og 2 par på Korshage.
Efterårstræk 18/7 - 21/9 i alt 14, flest 29/8 8.
Ingen nævneværdige rasttal i efteråret, idet 20/8 5 og 5/10 6 Korshage er største tal.
6/11 2 og 21/12 1 sås der atter Præstekraver ved Plantagekysten.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Vi starter som vi sluttede i 2008 - et antal vinterfund langs kysten ud for Plantagen/Dybesø/Flyndersø i januar og februar. Der blev set op til 6 fugle i perioden 2/1 - 28/2 (12 obsdage).
De første trækfugle ses 4/3 2 Ø Korshage.
Forårstræk 3/3 - 20/4 i alt 12, flest 20/4 4.
Rastende fugle ses spredt over halvøen frem til medio maj. 4/3 7 Flyndersø, 11/3 14 Korshage, 4/4 10 Flyndersø og 25/4 6 Korshage er de største tal.
Der er indsendt oplysninger om ynglepar ved Flyndersø og Korshage – dog ingen oplysninger om parrene havde succes eller ej.
Efterårstræk 26/7 - 29/9 i alt imponerende 205, flest 15/8 19, 21/8 85 og 30/8 21. Se tabel.
Trækkende Stor Præstekrave efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p I alt
0 0 14 16 49 109 9 6 2 205

De 205 er selvfølgelig ny efterårsrekord, gennemsnittet for perioden 2000 - 2008 er 28 fugle! Det burde også være indlysende, at de 85 fugle 21/8 er ny dagsrekord.
I år kun denne i Hovvig 9/8 1 - tydeligt hvilken indflydelse vandstanden har på forekomsten af vadefuge i vigen!
30/7 16 Flyndersø og 13/8 13 Korshage er eneste nævneværdige rasttal fra efteråret.
I perioden 25/10 - 31/12 (7 obsdage) ses 5 fugle atter ved Plantagekysten, så endnu en vinter med gæstende Stor Præstekrave.

DOFBasen:2009


2008:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Eneste fugle indrapporteret som trækkende: 30/3 3 Ø, 10/5 3 N, 17/5 2 Ø og 19/5 6 SØ - i alt 14 Korshage.
Rastende fugle ses frem til 30/5 men ingen større flokke. Dage med mere end tre fugle: 9/3 4 Skansehage, 2/3 4, 15/3 4, 19/4 4, 21/4 4 og 29/5 4 alle Korshage, 11/4 4 Flyndersø samt 29/5 - 30/5 8 Hovvig.
Ynglefund: Der blev konstateret 2 par på Korshageområdet.
Efterårstræk 12/7 - 13/9 i alt 40.
Trækkende Stor Præstekrave efterår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 40):

J u l A u g S e p
- 8 - 12 1 18 - 1 -

Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig, hvor arten så var rigt repræsenteret i juli og august.
Vi slutter med en lille flok præstekraver, der besluttede, at kysten ud for Plantagen var et godt sted at være: 1/11 – 30/12 op til 6 fugle. Vinterfund af Stor Præstekrave på Sjælland er ikke en årlig begivenhed.

DOFBasen:2008


2007:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Få fugle frem til forårstrækket starter primo marts. 7/2 1 Korshage, 16/2 4 og 17/2 2 Plantagen samt 25/2 1 Hovvig.
Forårstræk 1/3 - 25/4 i alt 20.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 20):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
4 - 5 - 9 2 - - -

Dage med flere end to rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 11/3 6, 17/3 3, 25/3 4, 1/4 3, 15/4 5, 16/4 7, 20/4 6, 24/4 4, 5/5 4, 15/5 5 23/5 3, 28/5 4 og 2/6 3.
Skansehage: 13/3 6, 12/4 5 og 2/6 3.
Hovvig: 13/5 9.
Rørvig Bugt: 4/3 4.
Der er indsendt oplysninger om 1 ynglepar fra Korshageområdet, minimum 1 par på Skansehage og hele 3 par på strækningen Dybesø til Korshage.
Efterårstræk: 31/7 - 18/9 i alt 70.
Trækkende Stor Præstekrave efterår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 70):

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 10 14 - - 30 16 -

Rastende fugle i Hovvig 17/6 - 22/8 se tabel.
Dage med 5 eller flere rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 9/9 6.
Skansehage: 14/7 7, 20/7 7, 27/7 8, 28/7-29/7 6, 31/7 23, 4/8 14, 12/8 7 og 9/9 11.
Plantagekysten: 27/10 6, 18/11 6 og 20/11 6.
Ovennævnte fugle fra Plantagekysten bliver sammen med 3/11 6 Dybesø og 22/12 5 Plantagen også de sidste i 2007.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Vi starter igen i år med en række januar fund: 8/1 4 Plantagekysten, 15/1 8 Plantagekysten, 17/1 4 Skærby Strand og 29/1 1 Plantagekysten. Derefter 19/2 1 Skansehage, 25/2 1 Korshage samt 26/2 1 Nørrevang og 3 Ø Korshage.
Forårstræk 26/2 - 6/5 i alt 12.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 12):

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 - 1 1 - 3 3 1 - -

Dage med flere end to rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 24/3 3, 12/4 4, 13/4 3, 23/4 4, 14/5 3 og 24/5 24.
Skansehage: 1/4 4 og 23/5 8
Der er indsendt oplysninger om 1 ynglepar fra Korshageområdet og 1 par på Skansehage.
Efterårstræk: 24/8 - 9/9 i alt 22.
Trækkende Stor Præstekrave efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 22):

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 17 4 1 - -

Rastende fugle i Hovvig 28/7 - 27/8 (16/11) se tabel.
Dage med 5 eller flere rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 23/8 15, 25/8 13, 9/9 6 og 10/9 6.
Skansehage: 1/7 9, 2/7 5, 8/7 6, 9/7 5, 15/7 7, 16/7 6 og 30/7 6.
Sidste fugle blev: 23/9 - 24/9 4 Korshage og 16/11 4 Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Igen i 2005 aflagde en Stor Præstekrave os et besøg allerede i januar, idet én blev set 28/1 ved Plantagekysten og 29/1 på Korshage. Alle februar fund nævnes: 4/2 3, 5/2 2, 19/2 3 - alle ved Plantagekysten, 20/2 1 Hovvig og 27/2 2 Hovvig.
Forårstræk: Eneste fugle på direkte træk blev 21/5 3 Ø Korshage.
Maks.. rasttal fordelt på lokaliteter:
Rørvig Bugt: 20/3 20, 21/3 12, 26/3 14 og 28/3 10.
Korshage: 20/3 3 og 10/5 3.
Skansehage: 20/3 4 og 4/5 6.
Eneste indsendte ynglepar er fra Korshage området.
Efterårstræk: 17/7 - 20/8 i alt 13.
Trækkende Stor Præstekrave efterår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 13):

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 6 2 - 5 - - - -

Rastende fugle i Hovvig 19/6 - 28/8 se tabel.
Nedenfor nævnes dage med 5 eller flere rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 20/8 5, 27/8 5 og 28/8 6.
Skansehage: 17/7 5, 24/7 9, 30/7 8, 31/7 7 samt 6/8 6.
Nørrevang: 14/8 24 – hvilket er den største indlandsobs i rapportens historie!
Sidste fugl blev: 16/10 1 Korshage.

DOFBasen:2005


2003:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Vi skal helt frem til primo marts før de første Store Præstekraver lægger vejen forbi Rørvighalvøen: 9/3 1 Korshage, 10/3 1 Korshage, 12/3 1 Hovvig, 14/3 1 Rørvig bugt og 15/3 1 Korshage, 1 Rørvig bugt og 1 Rørvig by er årets første fund.
Forårstræk: 15/3 - 4/5 yderst beskedne 3 fugle.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2003 fordelt på 10 dages perioder, N = 3:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - - 1 - 1 - -

Nævneværdige rasttal er: 15/3 14 Rørvig bugt, 23/3 5 Korshage, 29/3 6 Korshage og 8/4 6 Skredbjerg.
Ynglefugle: Korshage, Skansehage melder om 1 par derudover 2 par på strækningen Dybesø til Flyndersø.
Efterårstræk: 12/7 - 23/9 i alt 53.
Trækkende Stor Præstekrave efterår 2003 fordelt på 10 dages perioder, N = 53:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 3 - - 17 10 - 1 22

Rastende fugle i Hovvig: 9/7 - 9/9. For maxtal se tabel.
Spredte fund af rastende fugle udenfor Hovvig, frem til de sidste Store Præstekraver:
6/10 1, 12/10 2 og 25/10 1 - alle rastende på Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
To fund i februar: 17/2 3 Plantagen og 26/2 1 Skansehage.
Regelmæssig fra medio marts: 2/3 4 Skansehage og 1 Flyndersø, 9/3 1 Ø Korshage og 11/3 4 Skansehage.
Forårstræk: 9/3 - 27/5 i alt 7.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2002 fordelt på 10 dages perioder, N = 7:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
1 - - - - - 2 4 -

Ingen nævneværdig rast tal.
Ynglefugle: Korshage, Skansehage melder om 1 par derudover 3 par på strækningen Dybesø til Flyndersø.
Efterårstræk: 1/9 1 V Korshage er alt.
Rastende fugle i Hovvig: 23/7 1 ad og 1 juv samt 10/8 4. For max tal se tabel 1.
Rastende fugle udenfor Hovvig - maxtal:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
Korshage - 2 3 15 2 1 1 2 4
Skansehage - 3 9 6 - - - - -

De sidste Store Præstekraver på Rørvigshalvøen blev 1/9 1, 15/9 2 og 21/9 4 alle Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Vi starter med et noget usædvanligt vinterfund 1/1 8 rastende ved kysten ud for Plantagen, eneste februar fugl var 4/2 1 Korshage. Regelmæssige fund fra primo marts 9/3 15 rast Rørvig Bugt, 10/3 9 rast Korshage og 11/3 2 Flyndersø.
Forårstræk: 30/3 - 23/4 i alt 4, hvoraf to af fuglene stak N/NØ 30/3.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2001 fordelt på 10 dages perioder, N = 4:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 2 1 - - - 1 -

Ingen nævneværdig rast tal udover tallene fra primo marts.
Ynglefugle: Korshage, Skansehage og Flyndersø melder alle om 1 par.
Efterårstræk: 15/7 - 28/8 i alt 11 fugle hvoraf 5 V Korshage 28/8.
Rastende fugle i Hovvig fra 8/7 - 8/9. For maxtal se tabel 1.
Rastende fugle udenfor Hovvig - maxtal:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
Korshage 2 4 8 - 23 25 2 - 1
Skansehage 6 6 3 9 - 3 - - -

Bemærk de store tal fra Korshage for sidste halvdel af august: 18/8 23, 21/8 15, 23/8 28 og 24/8 19.
De sidste Store Præstekraver på Rørvighalvøen blev 2/9 1 Korshage, 8/9 5 Hovvig og 29/9 1 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Fire fugle trækkende vest ud for Plantagen 1/1 flyttede fænologidatoen for sidste gang. De næste mere normalt 13/2 og 25/2 1 Korshage og 27/2 2 SØ Korshage.
Forårstræk: 27/2 - 23/4 i alt 10. Følgende dage med mere end en trækkende fugl: 27/2 2, 9/3 2 og 18/3 3 alle Korshage.
Trækkende Stor Præstekrave forår 2000 fordelt på 10 dages perioder, N = 10

FEB MAR APR MAJ
ult pri med ult pri med ult pri med ult
2 2 3 - 1 1 1 - - -

Rastende fugle fra 12/3 flest 4/4 4 på Korshage.
Ynglefugle: Korshage 1 par og 1 par Flyndersø.
Efterårstrækket skete i august måned. I alt 27 mellem 5/8 og 31/8. Flest 12/8 og 13/8 begge dag 5 og 22/8 12 alle Korshage.
Rastende fugle i Hovvig fra 28/7 - 28/10. For maxtal se tabel 1
Rastende fugle udenfor Hovvig - maxtal:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
Korshage 1 3 5 3 5 6 8 - -
Skansehage 6 2 11 6 - - - - -

De sidste Store Præstekraver på Rørvighalvøen blev 20/10 1 NV Korshage, 21/10 og 22/10 1 Korshage og 28/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Et par af de tilfældige vinterobs: 28/1 1 Skansehage samt 12/2 2 og 13/2 1 Nordstranden,
Forårstræk: 5/3 - 28/5 i alt 20, flest 13/5 11.
Trækkende Stor Præstekrave forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 20.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 2 1 2 2 1 - 0 11 1

Rastende fugle set fra 18/3. De største tal: 28/3 7 Flyndersøengen, 28/4 3 Dybesøkysten og 2/5 - 3/5 4 Dybesøkysten.
Ynglefugle: 2 par Skansehage, 1 par Flyndersø og 1 par Dybesø.
Efterårstræk: 3 fugle fra Korshage er alt hvad der er indsendt: 5/9 1 , 14/9 1 og 15/9 1.
Rastende fugle i Hovvig 8/8 - 13/9 for maxtal se tabel 4.
Udenfor Hovvig set rastende på Korshage og Skansehage med 25/7 8 Korshage og 4/9 4 Korshage som maxtal.
Sidste fugl 7/10 1 Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Årets første blev 21/2 1 KH og 22/2 3 Ringholm - de næste først medio marts: 14/3 5 Ringholm, 15/3 1 KH og 16/3 1 HV.
Forårstræk: 29/3 - 14/5 yderst beskedne 7 fugle.
Rastende fugle set fra 14/3 med 24/4 5 KH og 17/5 3 KH som de største tal.
Ynglefund: 1 par KH og 1 par Flyndersøkysten er alt.
Efterårstræk: 18/7 - 26/8 i alt 25, flest 25/7 9 SV Dybesøkysten, 7/8 6 V og 8/8 6 V alle KH.
Rastende fugle i HV 25/7 - 13/9 se månedsfordelingen i tabel 2.
Spredte rastobs frem til 10/10 flest 20/7 7 Skansehage, 21/7 5 Skansehage, 25/7 5 Skansehage og 7/8 9 KH.
Årets sidste blev 14/9 4 KH og 8/10 - 10/10 1 KH.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Fænologi: (12/1) 3/3 - 11/10 (12/11)
Fåtallig yngletrækfugl, forårs- og efterårstrækgæst samt tilfældig vintergæst.
En af de mest stabile, men også mest anonyme vadefugle. Store tal er meget sjældne. Forårstræk fra primo marts til primo juni. En hel sæsons slid i 1975 gav 39 trækkende fugle. De største trækdage: 24/3 1978 18 og 25/3 1978 26 samt 1/6 1984 98 (nordlige race).
De største rasttal: 4/3 1979 12 Skredbjerg og 5/3 1994 30 Rørvig Bugt.
Arten er konstateret ynglende på følgende lokaliteter: Hovvig og kyststrækningen fra Ringholm til Skærby Strand.
Den totale bestand vurderes til at ligge på 10 - 15 par.
Efterårstræk fra ultimo juni til primo oktober. De største dage: 2/9 1973 21 og 21/8 1987 17. De bedste sæsontotaler ligger på 50 - 65 fugle.
De største rasttal fra forskellige lokaliteter:
Korshage: 20/7 1981 14 og 5/9 1981 11.
Skansehage: 24/8 1980 26 og 16/9 1990 40.
Hovvig: 30/8 1975 24, 21/8 1992 42, 15/8 1994 27, 18/8 1994 48, medio august 1996 64 og 23/8 1996 170.
Stranden ud for Plantagen: 21/9 - 22/9 1985 150.
Eneste vinterfund er fra 1993: 12/1 1 ud for Plantagen og 23/1 1 Korshage.

1997: Sen ankomst: 7/3 1 Skansehage, 9/3 1 Korshage og 10/3 2 NV Korshage.
Forårstræk: 10/3 - 26/3 i alt 3. Rastende fugle: Eneste observation over 2 blev 30/5 10 Ringholm.
Ynglefund: 1 par Skansehage og 1 par ved Flyndersøengen.
Efterårstræk: 18/8 - 23/9 i alt 11. Rastende fugle set i Hovvig fra 6/8 - 30/8 flest 19/9 4 og 22/8 7.
Sidste set 25/9 1 Korshage og 27/9 2 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Arten sås dagligt fra 1/4, men forinden tre “vinterfund”: 4/2 2 ud for Plantagen, 10/2 1 ud for Dybesø og 20/3 1 Korshage. De største rasttal fra foråret blev 19/4 3 Korshage og 22/5 4 Korshage.
Træk: 17/4 - 13/6, i alt beskedne 7.
Ynglefund: 2 par Skansehage og 1 par Korshage.
Efterårstræk: 12/7 - 18/9, ligeledes beskedne 7.
Rastende fugle set i Hovvig fra 25/6 til 30/10, se tabel 4. Man bedes lægge mærke til de 170 23/8.
Spredte rastobs på halvøen frem til 15/10, flest 24/7 7 på strækningen Korshage - Skansehage, 15/9 18 Skansehage, 19/9 17 Skansehage og 23/9 10 Skansehage.
De sidste blev 12/10 1 Hovvig, 15/10 1 Skansehage og 30/10 1 Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
De første blev set 25/2 1 Korshage, 2/3 1 Korshage og 4/3 2 Korshage.
Der er kun noteret 8 trækkende fugle: 5/3 1 Ø Korshage, 19/4 6 V Korshage og 21/5 1 V Korshage.
Udover 28/3 8 Skansehage, er arten kun set med 1 - 2 fugle ved kysten fra marts til maj.
Ynglefund: I alt 5 par, 1 Korshage, 1 Flyndersø, 2 Skansehage og 1 Rørvig Bugt.
Efterårstræk: 25/7 - 29/9 med i alt sølle 7 fugle.
Max-rast udenfor Hovvig: 25/7 13 Korshage, 1/8 8 Korshage og 13/8 7 Skansehage.
Set i Hovvig 24/7 - 1/10 - se tabel 3 og 4.
Sidste obs blev 1/10 1 Hovvig og 5/10 1 Korshage.

DOFBasen:1995


Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 6 8 13 20 1 52
Total 5 57 45 2 27 23 193 62 1 415
MaxRst 3 14 16 3 21 8 180 71 5 180
Nobs 4 59 41 29 29 47 51 40 9 309
Ndag 4 27 25 24 21 26 30 24 7 188
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 1 6 13 83 7 121
Total 10 33 13 8 7 37 100 30 31 269
MaxRst 7 8 6 5 7 24 13 18 24 2 24
Nobs 17 66 50 34 51 40 65 21 6 1 351
Ndag 9 31 28 23 28 28 26 15 6 1 195
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 2 23 35 5 78
Total 4 28 5 17 20 35 133 24 1 267
MaxRst 1 7 5 11 10 9 85 18 4 1 85
Nobs 6 57 32 40 32 63 77 38 5 1 351
Ndag 4 28 24 27 22 29 31 27 4 1 197
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 56 24 102
Total 9 8 18 11 10 69 70 24 5 224
MaxRst 3 5 8 7 6 24 23 6 5 24
Nobs 6 40 46 19 26 55 61 27 2 282
Ndag 6 22 27 17 20 27 30 14 2 165
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 9 57 39 2 120
Total 1 37 3 27 338 47 2 455
MaxRst 1 17 7 6 6 17 281 75 2 281
Nobs 2 41 36 41 28 73 62 43 5 331
Ndag 1 24 24 28 23 30 31 30 3 194
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 52 24 5 89
Total 16 1 24 11 101 26 5 184
MaxRst 2 8 3 6 7 11 41 20 2 41
Nobs 2 29 16 26 13 24 39 25 5 179
Ndag 2 20 13 19 13 22 24 19 5 137
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 17 19 45
Total 1 12 15 4 8 37 37 114
MaxRst 1 3 5 6 5 4 11 18 12 3 18
Nobs 1 5 27 22 23 24 59 46 30 4 241
Ndag 1 5 19 14 14 17 30 27 24 4 155
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 1 16 9 1 36
Total 1 23 5 11 6 29 33 1 1 1 111
MaxRst 1 2 9 3 7 16 12 24 12 1 1 1 24
Nobs 3 7 33 19 20 32 39 31 4 2 1 3 194
Ndag 3 6 25 15 16 21 25 21 4 2 1 3 142
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 7 4 40 8 2 70
Total 9 32 7 6 1 17 99 8 2 3 184
MaxRst 5 10 7 5 6 14 53 46 41 1 1 53
Nobs 10 38 29 19 21 40 50 29 14 3 2 255
Ndag 6 21 23 15 16 27 30 20 12 3 2 175
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 39 18 64
Total 2 20 3 1 64 59 2 2 153
MaxRst 6 9 3 2 7 21 13 1 2 2 21
Nobs 28 40 18 17 32 30 38 1 3 3 210
Ndag 23 22 16 15 19 21 18 1 3 3 141
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 18 10 34
Total 1 7 11 4 9 7 32 35 106
MaxRst 2 6 5 6 6 7 13 13 1 13
Nobs 2 18 29 28 31 18 24 19 4 173
Ndag 2 14 20 19 21 13 18 15 4 126
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 3 1 49 19 2 81
Total 1 13 8 11 7 4 59 28 5 136
MaxRst 7 6 5 7 5 8 9 2 9
Nobs 1 28 20 24 17 30 31 17 5 173
Ndag 1 21 15 17 14 20 18 14 4 124
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 9 1 2 1 9 4 30
Total 3 4 32 13 2 6 9 11 4 2 86
MaxRst 2 1 12 11 6 6 6 5 3 6 2 1 12
Nobs 9 8 35 24 26 12 15 18 7 2 1 1 158
Ndag 8 6 22 17 22 11 9 12 5 2 1 1 116
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 3 14 180 17 219
Total 9 1 27 10 3 5 32 181 22 4 10 304
MaxRst 5 6 14 10 2 4 16 6 4 5 5 5 16
Nobs 5 8 30 31 20 10 25 29 14 3 1 3 179
Ndag 5 8 20 22 18 9 15 16 12 3 1 3 132
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 11 8 31 1 58
Total 1 19 10 13 2 8 110 1 6 170
MaxRst 5 12 4 8 5 59 71 14 6 5 71
Nobs 3 16 17 25 11 28 37 13 4 2 156
Ndag 2 12 13 22 9 14 24 10 4 2 112
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 01·· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 11 10 14 33 6 84
Total 7 14 27 9 3 37 15 33 18 12 175
MaxRst 4 6 7 9 4 23 7 11 6 6 5 23
Nobs 4 19 20 14 9 30 17 10 6 3 1 133
Ndag 4 13 16 11 7 19 11 9 3 3 1 97
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 6 4 4 29 6 54
Total 12 4 4 10 29 1 13 37 10 11 131
MaxRst 8 4 3 4 21 2 9 15 6 7 21
Nobs 4 4 7 18 11 10 20 15 12 2 103
Ndag 4 3 6 16 9 8 12 12 10 2 82
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 16··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 5 11
Total 1 10 27 3 9 12 83 1 146
MaxRst 2 6 20 4 6 3 9 48 10 1 48
Nobs 3 8 14 9 8 7 21 25 2 1 98
Ndag 2 6 10 9 8 6 15 15 2 1 74
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 6 8 1 7 33
Total 4 3 19 22 19 3 20 6 7 103
MaxRst 3 2 12 12 7 3 12 4 2 12
Nobs 2 4 14 14 13 5 13 9 3 77
Ndag 2 4 10 12 9 5 8 8 3 61
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 27 23 2 58
Total 27 7 6 3 3 57 27 2 132
MaxRst 14 6 4 4 7 14 4 1 14
Nobs 15 5 11 4 14 30 12 3 94
Ndag 10 5 8 3 10 18 8 3 65
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 8
Total 3 6 2 15 1 9 21 1 58
MaxRst 3 5 4 5 3 9 15 4 15
Nobs 2 18 11 13 7 12 15 4 82
Ndag 2 17 11 11 7 8 10 3 69
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 9 13
Total 8 18 4 1 2 1 70 104
MaxRst 8 1 15 3 2 3 8 28 22 28
Nobs 1 1 11 6 11 10 21 35 5 101
Ndag 1 1 10 6 10 9 13 22 4 76
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 5 3 28 3 1 46
Total 4 2 6 7 2 6 11 40 11 4 93
MaxRst 1 2 4 3 6 11 9 8 3 11
Nobs 1 3 6 19 13 11 15 39 6 4 117
Ndag 1 3 5 15 13 10 9 21 4 4 85
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28art/04700.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 10:43 af lb