Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04770

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus eu04770

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


1998:  Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  (6/16, 4/5, 2/4)
Kanonår for denne art. Med fire fugle nåede vi næsten op på det totale antal i rapportens hidtidige historie: 23/7 utrolige 3 ad hanner rst KH (EVR) og 3/8 1 rst HV (HVR).
De 11 fund er fordelt med 1 på Skansehage (1 fugl), 3 i HV (4 fugle) og 7 på KH (18 fugle)
Tal korrigeret (21/3-2018 LB)

DOFBasen:1998


1997:  Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  (6/16, 4/5, 0)
Tilfældig trækgæst om efteråret, i alt 4 fund af 5 fugle.

26/7 1978 2 Korshage 1/9 1979 1 V Korshage 24/7 1991 1 SØ Korshage 6/8 - 9/8 1992 1 Hovvig

To observationer i 90'erne er overraskende, når artens kraftige tilbagegang i Skandivavien tages i betragtning.

DOFBasen:1997

art/04770.txt · Sidst ændret: 2021/01/27 13:46 af kes