Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04770

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus eu04770

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  

DOFBasen:2024


2023:  Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  

DOFBasen:2023


1998:  Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  (6/16, 4/5, 2/4)
Kanonår for denne art. Med fire fugle nåede vi næsten op på det totale antal i rapportens hidtidige historie: 23/7 utrolige 3 ad hanner rst KH (EVR) og 3/8 1 rst HV (HVR).
De 11 fund er fordelt med 1 på Skansehage (1 fugl), 3 i HV (4 fugle) og 7 på KH (18 fugle)
Tal korrigeret (21/3-2018 LB)

DOFBasen:1998


1997:  Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  (6/16, 4/5, 0)
Tilfældig trækgæst om efteråret, i alt 4 fund af 5 fugle.

26/7 1978 2 Korshage 1/9 1979 1 V Korshage 24/7 1991 1 SØ Korshage 6/8 - 9/8 1992 1 Hovvig

To observationer i 90'erne er overraskende, når artens kraftige tilbagegang i Skandivavien tages i betragtning.


Hvidbrystet Præstekrave  Charadrius alexandrinus  

1992: 1
Andet år i træk med observationer!
En kryptisk fugl set 6/8 1 (AT,NHV) og 9/8 hun (EVR) i HV, hvor arten ikke er set tidligere.

1991: 1
Blot tredje obs i rapportens historie.
24/7 1 han udtrækkende SØ (7:31) KH (LB).
Sidst set i 1979. Artens sjældenhed illustreres af at det var ny områdeart for observatøren, der hermed fik løn for 27 års arbejde.

1979: 1
1/9 1 W KH (EVR,JHC,PKK,KB).
5. iagttagelse fra området og kun 2. notat fra 70'erne.

1978: 2
En af årets virkelige rariteter:
26/7 2 R KH (SP).
Tidligere kun iagttaget fire gange i årene: 1961, 1962 og 1963.

DOFBasen:<1995art/04770.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1