Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04820

Vadefugle

Pomeransfugl Charadrius morinellus eu04820

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  

DOFBasen:2024


2023:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  

DOFBasen:2023


2021:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  0, 26/29, 1/1)

22/8 04:49 1 SV Korshage (EVR).

05-10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 25/27, 2/2)

17/5 07:45 1 trk Korshage (PEL) og 8/9 11:30 1 SV Hovvig (MJE, EVR).

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 08

2017:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus (0, 24/26, 1/1)
14/5 1 Ø Korshage (SA, EVR). Trak højt og hurtigt. Ingen kald. Bestemt på størrelse og jizz. Undersiden gråbeige, hvilket svarer til en ikke udfarvet fugl. Det er 4. år i træk på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2016:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 22/24, 2/2)
6/5 1 NØ Korshage (JB) i stor højde over P-pladsen. 15/9 1 SV Korshage (EVR), kom ind fra havet og trak ind over Nørrevang. Begge både set og hørt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 06 15

2015:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 21/23, 1/1)
30/7 1 ovf Hovvig (JS). Kald fra overflyvende (nok trækkende) fugl hørt flere gange. Fuglen blev ikke set. Kaldet beskrevet og opfattet som meget karakteristisk. Fundet identisk med kaldet på mobiltelefonens bibliotek.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2014:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 22, 1) 
26/9 1 SV Korshage.
Fuglen kom indtrækkende over Korshagespidsen og blev opdaget på kaldet (EVR). Fuglen blev set godt og bestemt til en 1k.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2012:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 21, 1)
11/10 1 Hovvig overflyvende mod SV med kald (AF, JS). Fuglen blev kun hørt, men med karakteristisk kald gentaget x 5 – 7 (smukt, blødt ”pwib-plyb”). Kaldet umiddelbart kontrolleret in loco.
Givet tale om 1k fugl. Arten er sjælden generelt og ikke mindst så sent som i oktober.
Hvis man gennemgår DOFbasen, er der de sidste 10 år i alt 18 oktoberfund af Pomeransfugl. Seneste datoer varierer fra 11/10 til 25/10. Domineres voldsomt af Jylland med 17 fund, især fra SV. 1 fund fra Nordfyn. I 2012 ét fra 13/10 – foruden altså ovenstående. En hel del er overflyvende og bestemt primært på kaldet.

DOFBasen:2012


2008:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 19, 2)
For fjerde år i træk ses der Pomeransfugl på halvøen og oven i købet en både forår og efterår. 10/5 1 Ø Korshage (6:41) (LB) og 14/9 1 1k Hovvig (EVR).

DOFBasen:2008


2007:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 18, 1)
For tredie år i træk kom denne skønne vadefugl på stationens årsliste.
15/4 1 SØ Nørrevang (17:50) sammen med fem Hjejler (JHC og AF var de heldige observatører). Dette fund, er vores tidligste nogensinde af Pomeransfugl og flyttede fænologidatoen en uge. Der er nu fire aprilfund.

DOFBasen:2007


2006:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 17, 1)
Andet år i træk med Pomeransfugl. 25/4 1 Ø Korshage (05:23) (AF, EVR) set og hørt lige over observatørerne. Så nu er vi oppe på 18 Pomeransfugle.

DOFBasen:2006


2005:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 15, 2)
Hele to Pomeransfugle krydsede Hovvig primo september til stor fornøjelse for observatøren (AF): 1/9 1 1k SV (12:50) og 6/9 1 ad. i overgangsdragt SV (12:57). Halvøens Pomeransfugl nummer 16 og 17 var dermed i notesbogen.

DOFBasen:2005


2001:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 11, 4)
Pomeransfugl nummer 12 ,13, 14 og 15 kom i bogen i 2001. 25/4 1 adult Ø (10.58) Korshage (JHC), 4/8 2 rastende Hovvig (AF) og 19/8 1 adult hun rast Søndervang lige N for Nakke by (11.40 - 18.20) sammen med en flok Hjejler (EVR, JS, LB, KES).

DOFBasen:2001


1999:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 9, 2)
Så dukkede denne skønne og sjældne vadefugl atter op på Rørvighalvøen - endda med 2 fugle: 22/4 1 forsøg på rast Nørrevang (16.17 - 16.22) herefter NØ (PR) og 25/10 1 SV Dybesø (LB). Fuglen 22/4 er den tidligste nogensinde.
Fordeling af Rørvighalvøens 11 Pomeransfugle:

APR MAJ AUG SEP OKT
(22/4) (5/5 - 30/5) (21/8 - 23/8) (27/9) (1/10 - 25/10)
1 3 3 1 3

Det skal bemærkes at 8 af fuglene er set i perioden 1990 - 1999.

DOFBasen:1999


1997:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 7, 2)
Meget sjælden trækgæst for- og efterår.
21/8 1980 2 V Korshage, 1/10 1988 1 juv NV Korshage, 5/5 1990 1 Ø Korshage, 12/10 1992 1 juv S Hovvig, 23/8 1993 1 SV Nakke, 30/5 1996 1 NØ Hovvig.
Med en total på kun 7 fugle - burde det være bevist, at arten virkelig er en sjældenhed udenfor de traditionelle rastepladser i Vestjylland. Der er set 34 fugle på Sjælland til og med 1996.

1997: Topår med iagttagelse både for- og efterår. 11/5 1 NV Korshage (JHC) og 27/9 1 SV Hovvig (LB).

DOFBasen:1997


1996:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 6, 1)
Rørvighalvøens Pomeransfugl nr. 7 blev set 30/5, hvor den trak NØ (08:07) Hovvig (LB).
Arten er tidligere set i 1980, 1988, 1990, 1992 og 1993.

DOFBasen:1996


Pomeransfugl  Charadrius morinellus  

1993: 1
23/8 1 vd SV (19:07-19:08) Nakke/Hovvig sammen med 55 Hjejler (LB).
Kredsende rundt og var ved at lande flere gange. (Beskrivelse modtaget).

1992: 1
En ekstrem sen set
12/10 1 juv/vd S (16:05) HV (HVR).
Sidst registreret i 1990.

1990: 1
5/5 1 Ø (hørt) KH (KB,JC) er blot 3. fund fra området og 1. forårsiagttagelse.

1988: 1
1/10 1 juv NV (8:40) KH (EVR,HVR).
2. observation fra området.

1980: 2
21/8 2 ad. fugle i yngledragt (formentlig hanner) trækkende W KH på 50 m afstand kl. 6.58 (EVR).
Beskrivelse blev tilsendt SU, som ikke fandt iagttagelsen ophidsende nok til, at man ville behandle den.
Arten er dog vitterlig sjælden udenfor de få traditionelle rastepladser og specielt øst for Storebælt. Det kan oplyses at der siden 1975 blot er indrapporteret 2 fugle (Saltholm + krog) til „Sjællandsrapporten“.
NY ART FOR OMRÅDET.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 08

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 06 15

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 14

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01··06

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25 04··19

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/04820.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 20:40 af lb