Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04850

Vadefugle

Hjejle Pluvialis apricaria eu04850

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Fåtallig Sommer: Almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Hjejle

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hjejle  Pluvialis apricaria  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 20
Total 55 620 675
MaxRst 150 300 300
Nobs 2 5 7
Ndag 1 5 6
Fænologi 24·· ··31

2023:  Hjejle  Pluvialis apricaria  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 11 338 47 273 23 696
Total 101 372 101 18 373 169 1244 58 2436
MaxRst 110 250 100 3 25 550 600 50 600
Nobs 3 7 4 10 40 42 32 10 148
Ndag 3 6 4 10 20 25 21 8 97
Fænologi 13·· ···· ··07 07·· ···· ···· ···· ··26

2022:  Hjejle  Pluvialis apricaria  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 39 11 40 355 223 34 714
Total 121 75 339 1 11 40 355 223 3034 4199
MaxRst 120 64 300 1 4 430 2500 1300 3000 4 3000
Nobs 3 2 5 2 11 35 35 44 18 1 156
Ndag 3 2 5 2 10 23 27 28 16 1 117
Fænologi 12·· ···· ··25 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2021:  Hjejle  Pluvialis apricaria  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 1 630 134 405 125 1319
Total 38 11 300 24 2 630 134 405 5140 6684
MaxRst 38 11 300 300 300 2 300 2150 4000 5000 23 5000
Nobs 4 2 1 10 3 4 66 64 70 31 7 262
Ndag 4 2 1 8 3 4 24 30 26 20 6 128
Fænologi 02.. …. …. …. ..07 06.. …. …. …. …. ..20

2020:  Hjejle  Pluvialis apricaria  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 2 44 5 81 123 29 23 42 18 375
Total 20 152 344 5 81 123 29 23 42 4521 5340
MaxRst 12 150 200 300 300 6 280 900 2600 3000 4500 4500
Nobs 3 7 4 10 2 22 68 33 29 31 15 224
Ndag 3 6 4 8 2 9 29 26 25 19 13 144
Fænologi 13.. …. …. …. ..04 05.. …. …. …. …. ..25

2019:  Hjejle  Pluvialis apricaria

Forårstræk: 16/2 - 25/4 i alt 368, flest 25/4 165 – I alt 10 observationsdage.
Efterårstræk: 14/7 - 5/11 i alt 1032 - ny sæsonrekord, flest 8/8 170. - I alt 46 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
13 22 40 3 27 12 55 25 88 250 180 40 280 400 2000 46 80

18/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 363 14 193 556 68 201 1400
Total 3 8 17 469 18 194 722 613 2411 134 4589
MaxRst 3 2 13 65 52 88 250 400 2000 80 2000
Nobs 1 3 4 14 22 70 48 17 17 4 200
Ndag 1 2 4 11 17 31 27 13 8 4 118
Fænologi 18.. …. …. ..29 07.. …. …. …. …. ..31

2018:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Mange vinteriagttagelser. Den overvintrende flok Korshage/Nørrevang på plads frem til 2/2 med flest 2/1 102. Ankomst Hovvig 8/4 65 rast med forårs max 16/4 70. Derudover få observationer fra andre lokaliteter. Eneste længere periode uden fugle var 22/4 – 7/6. Vinter/forårstrækket blev 54 fugle med største dage 21/1 16 og 12/3 28 som eneste dage med tocifrede antal. Efterårstrækket nåede 378 fugle med start 13/7 1 og tocifrede dage fra 5/8 16. De største dage blev 23/9 49, 12/10 47 og 25/10 53. Rastende fugle set spredt med absolut flest i Hovvig 21/9 1300 og 9/11 1400. Meget få tilbage i december – den klassiske Flyndersø flok indfandt sig således ikke.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 1 28 9 6 108 104 136 11 13 454
Total 1259 28 28 184 4 67 2076 13648 6799 13027 128 37248
MaxRst 102 25 70 2 26 210 1300 1250 1400 35 1400
Nobs 28 4 1 9 3 12 47 50 39 29 9 231
Ndag 25 3 1 7 3 10 31 30 24 24 9 167
Fænologi 01.. …. …. ..22 07.. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
2/1 29 ovf Korshage var sidste optræden af Korshage flokken fra december. Herefter et forår der fraset enkelte individer var helt uden rast. I alt 29 noteret på træk med flest 17/4 22 Ø Korshage.
Efterårstræk i alt 740, der med enkelte forløbere fra 30/6 kom i gang medio august. 214 trak i august med 28/8 55 V Korshage. Flest trak i november (356), hvor Skandinavien rømmes for vinteren, næsten alle fra den største dag 5/11 328 V overvejende Plantagekysten. Rastflokke fra 11/8 40 Nørrevang. Top 24/9 og 27/9 800 rast Hovvig, senere 8/10 500 og 24/11 545 ligeledes Hovvig. I december var den klassiske Korshage flok tilbage, der ofte står på østlige Flyndersø: 2/12 – 31/12 op til 82 meldt rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 24 3 2 214 26 92 356 50 769
Total 31 3 24 3 2 1 1080 5949 2560 1961 1089 12703
MaxRst 29 1 1 110 800 500 545 82 800
Nobs 2 3 3 2 1 1 63 50 26 26 27 204
Ndag 2 3 3 2 1 1 24 26 15 11 19 107
Fænologi 02..21 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
En enkelt vinteriagttagelse 4/1 9 rast Korshage. Herefter 10/2 – 13/2 med 3 rastende på forskellige lokaliteter på det nordøstlige Nørrevang. Første forårsobservation 26/3 38 Ø Nørrevang og 25 ovf Hovvig. Herudover bød foråret på op til 3/4 110 rast i Hovvig. I alt blev der set 66 på træk Korshage/Nørrevang i forskellige retninger. Sidste forårsiagttagelse 4/5 3 Ø Korshage. Efteråret startede 6/7 1 rast Skansehage. Efterårstrækket forløb i perioden 9/7 – 4/12 med i alt 470 fugle og med langt flest i august (360). Største rasttal var som vanligt Hovvig 23/9 3000, og med sidste større dag 16/11 450. Ellers rastede der op til 110 nord for Nakke By i perioden 10/11 – 13/11. Årets sidste 27/12 30 rast Korshage og 25 ovf Nørrevang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 3 5 12 360 23 9 65 1 536
Total 9 12 173 113 5 20 3872 30278 6760 1202 56 42500
MaxRst 9 3 50 110 3 450 3000 1100 450 30 3000
Nobs 1 4 10 3 3 8 72 37 34 18 3 193
Ndag 1 4 4 3 3 8 29 28 24 13 2 119
Fænologi 04.. …. …. …. ..04 06.. …. …. …. …. ..27

2015:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Ingen vinter – første 7/3 1 Ø Korshage. 7/3 – 25/4 51 i alt noteret på forårstræk med variabel trækretning. Rastflokke små i foråret og toppede 16/3 50 Hovvig og 22/4 80 Slettermosegård.
En enkelt afhægtet fugl 6/6 – 7/6 Korshage – arten i øvrigt væk fra 26/4 frem til 17/7 2 Hovvig.
Efterårstræk 22/7 – 25/12 581 med langt flest fra november (410). En hel del tal fra Hovvig er konverteret fra træk til overflyvende. De hyppige fourageringsbevægelser fra Hovvig til især Ringholm om efteråret bør ikke rubriceres som træk.
Rasttallene byggede op i løbet af efteråret jævnfør månedsmax. fra Hovvig: 31/8 180, 11/9 450, 24/10 2000 og 20/11 2500. En del til sidst i december, således 26/12 200 ovf Hovvig. Fra Flyndersø bl.a.: 14/9 96, 19/10 69 og 31/10 152.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 20 9 35 12 52 410 62 631
Total 81 100 3 19 1454 2885 11376 16199 263 32380
MaxRst 50 80 1 3 180 450 2000 2500 200 2500
Nobs 5 6 3 10 38 46 45 45 6 204
Ndag 4 6 2 7 27 26 27 24 5 128
Fænologi 07.. ..25 06.. …. …. …. …. …. ..26

2014:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
En enkelt vinterflok: 12/1 17 rast Flyndersø.
Forårstrækket 9/3 - 9/5 bød på 39 fugle, med flest i april (32).
Returtræk 11/7 - 17/12 i alt 899, flest i oktober med 449 fugle. Største trækdag blev 25/11 130 N Korshage.
Efterårets fugle kom til og rastede i større antal på halvøen. Største rasttal 13/10 5710 Hovvig.
9/11 sås stadig 3500 rastende fugle ved Ringholm. Største rasttal udenfor Hovvigområdet 9/12 150 Flyndersø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 32 4 2 77 25 449 315 31 938
Total 17 3 33 4 70 868 19829 47414 13954 826 83018
MaxRst 17 1 50 230 2900 5710 3500 150 5710
Nobs 1 3 5 1 6 28 27 43 27 14 155
Ndag 1 2 5 1 5 23 23 21 20 10 111
Fænologi 12 09.. …. ..09 11.. …. …. …. …. ..19

2013:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Vinter og træg tilgang fra 7/3 og set frem til 7/5. Træk: 80 i alt.
Retur fra 18/7. Træk i alt 346 med største dag 23/9 97 SV Korshage.
Med efteråret kom flokkene. Hovvig største tal 28/8 1100 og 3/9 1040, samt 29/10 1500 og 8/11 1700. 3/11 1200 Ringholm nok samme gruppe. Fast flok på Flyndersø i sene efterår 18/11 – 2/12 med op til 205 (enkelt tælling 300) rast. Sidste var herfra 12/12 7.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 27 4 52 143 97 1 49 426
Total 2 61 31 77 4395 7608 9730 5983 521 28408
MaxRst 1 8 4 21 1100 1040 1500 1700 205 1700
N 2 8 4 15 29 31 31 25 5 150
Fænologi 07.. …. ..07 18.. …. …. …. …. ..12

2012:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Vinter: I den snefri tøperiode de første 2 uger i januar overvintringsflok op til 21/1 68 Nørrevang. Opbrud da vinteren slog tilbage, 27/1 endnu 27 overflyvende Korshage og 3/2 3 Skansehage. Så havde de fået nok, fra 7/2 til 15/3 0.
Forårstræk 16/3 – 1/5 i alt 116, fordelt marts 5, april 109 og maj 2. Midt april 11/4 22 NØ Korshage og 13/4 70 Ø Brentebjerg. Ser man ikke flokkene høvle ud mod Ø over havet, kan det være svært at fordele træk og rast. Flokke rodede rundt i april – som 4/4 30 Korshage, 13/4 80 Nakke/Hovvig og 23/4 55 Nørrevang. Disse fugle vurderes som rastende.
Efterårstræk 17/7 – 6/11: I alt 211. Fordeling juli 40, august 64, september 92, oktober 13 og november 2.
Større dage 17/7 40 trak Hovvig, 6/9 48 V Korshage og 8/9 40 V Korshage.
Rast: De største rastende flokke per måned i Hovvig var 18/8 130, 10/9 510, 19/10 og 24/10 400 samt 19/11 350. Pænt ophold også i Flyndersø med 27/10 48, der steg til 18/11 61 og 1/12 90. Dagen efter 2/12 kun 30 tilbage i nysneen, årets sidste.

DOFBasen:2012


2011:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første dukkede op medio marts 12/3 7 rast + 1 S Nørrevang samt 1 rast + 8 SV Hovvig, 13/3 10 Nørrevang og 1 rast Nakke Nord samt 31/3 1 Hovvig, så er alle martsfund nævnt.
Forårstræk: 2/4 - 4/5 (5 observationsdage) ialt 31, flest 19/4 12, 22/4 8 og 4/5 6.
Kun få rastende - ikke over 26/4 10 Søndervang.
Efterårstræk: 31/7 - 19/11 (30 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t N o v I alt
- - 2 123 64 22 19 85 181 32 56 - - 8 - 593

Flest 10/8 74, 24/9 180 og 16/10 44.

DOFBasen:2011


2010:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
I perioden 2/1 - 7/1 (3 observationsdage) sås 2 Hjejler i Korshageområdet.
De næste kom først med forårstrækket: 18/3 - 1/6 (8 observationsdage) i alt 168, flest 25/3 55 og 26/3 71.
Få rastende fugle: 31/3 80 Hovvig er største tal.
Efterårstræk: 11/7 - 8/11 i alt 352. Trækkende Hjejler efterår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

J u l A u g S e p O k t N o v I alt
- 8 - 4 5 38 - 46 1 166 76 8 10 - - 352

Set i Hovvig 31/7 - 17/11, største rasttal her fordelt på 10 -dagesperioder:

J u l A u g S e p O k t N o v
- - 1 - 300 140 148 1100 1700 - 1000 550 70 1300 -

På Nørrevang sås rastende fugle 31/7 og 23/9 - 21/11 (10 observationsdage), flest 14/10 90, 18/10 450, 22/10 400 og 23/10 140.
Sidste fugle: 18/11 17 Flyndersø og 65 Ringholm samt 21/11 50 Nørrevang.

DOFBasen:2010


2009:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
I perioden 1/1 - 28/2 (7 obsdage) ses småflokke af Hjejler strejfe rundt, flest 1/1 13 Korshage og 2/1 20 Flyndersø.
Forårstræk: 3/3 - 22/4 (6 obsdage) i alt 35, flest 3/3 8 og 6/4 7.
Trækkende Hjejle forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

M a r A p r Ialt
9 - - 17 6 3 35

Rastende fugle: 20/3 76 og 27/3 175 begge Hovvig, 29/3 160 og 14/4 450 begge Nakke Nord.
Efterårstræk: 26/7 - 14/11 i alt 830, flest 16/9 110 og 18/10 150.
Trækkende Hjejle efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p O k t N o v I alt
- - 4 13 65 117 17 110 7 2 150 150 180 15 - 830

Set i Hovvig 1/8 - 11/12, se diagram. De største tal i de enkelte måneder blev 19/8 600, 19/9 460, 30/10 2700 og 29/11 imponerende 4000.
På Nørrevang ses rastende fugle 20/10 305, 2/12 110 og 13/12 100.
Søndervang byder på disse: 29/8 115, 1/9 150, 9/9 175 og 15/9 240.
Sidste fugle: 13/12 70 Korshage, 19/12 3 Flyndersø og 28/12 1 Korshage.
 Hjejle, Hovvig efterår 2009

DOFBasen:2009


2008:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
1/1 33 overflyvende Skredbjerg er eneste fund inden de næste ses ultimo februar: 19/2 26 Ø Hovvig, 20/2 40 Nørrevang og 25/2 96 Ø Korshage.
Forårstræk: 19/2 - 1/5 i alt 362, flest 25/2 96, 15/4 147 og 24/4 30.
Trækkende Hjejle forår 2008 fordelt på 10 dages perioder (N = 362):

F e b M a r A p r M a j
- 26 96 25 1 1 8 167 33 5 - -

Efterårstræk: 2/8 - 21/9 i alt sølle 52, flest 5/8 24.
Rastende fugle set i Hovvig 15/6 - 17/11 se tabel. Læg mærke til de store flokke i oktober - bla ses de 4.000 i luften samtidigt - det må have været et imponerende syn.
Uden for vigen disse rastende fugle: 21/9 2 Korshage, 25/10 1 Korshage og 22/11 12 Nørrevang. Året slutter med følgende vinterfugle i december 21/12 3 Flyndersø og 2 Nørrevang, 22/12 10 Flyndersø, 23/12 4 Nørrevang, 24/12 60 TF Flyndersø samt 30/12 65 Ringholm og 30 overflyvende Flyndersø.

DOFBasen:2008


2007:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Et enkelt vinterfund: 12/1 1 Korshage, de næste ses helt normalt fra primo marts: 1/3 8 Hovvig, 4/3 1 SØ, 12/3 5 V og 27/3 33 Ø alle Korshage
Forårstræk: 1/3 - 27/4 i alt 338, flest 27/3 33, 12/4 80, 13/4 29 og 16/3 13.
Trækkende Hjejle forår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 338):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
2 5 52 130 134 15 - - -

Efterårstræk: 15/7 - 18/11 i alt 207, flest 31/7 24, 14/8 70, 19/8 19 og 28/8 22.
Trækkende Hjejle efterår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 207):

JUL AUG SEP OKT NOV
med ult pri med ult pri med ult pri med ult pri med
1 24 14 92 35 18 1 5 - 1 1 3 12

Rastende fugle i Hovvig 4/8 - 16/12, se tabel.
Vi slutter også med en række vinterfugle: 10/12 27 Hovvig, 16/12 4 Nørrevang, 16/12 7 Hovvig og 26/12 10 Nørrevang.

Rettet 21/9 2016 LB: Vinterfund 1/1 → 12/1.

DOFBasen:2007


2006:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første Hjejler ses: 23/3 1 NØ Hovvig, 30/3 8 Hovvig, 9/4 9 Hovvig og 16/4 1 Ø Korshage.
Forårstræk: 23/3 - 6/5 i alt yderst beskedne 32, flest 25/4 16 og 5/5 12.
Trækkende Hjejle forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 32):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 1 - 1 17 13 - -

Eneste nævneværdig rasttal er 17/4 80 Hovvig.
Efterårstræk: 15/7 - 12/12 i alt 618, flest 20/8 36, 21/8 53, 25/8 51, 11/9 35, 17/9 84 og 12/12 117.
Trækkende Hjejle efterår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 618):

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult med med
- 1 3 - 54 129 28 246 14 - - - 26 117

Rastende fugle i Hovvig 27/7 - 2/11, se tabel.
Sidste fugle ses: 2/11 21 Hovvig, 18/11 20 SV Korshage og 12/12 107 V Korshage og 10 V Plantagen.

DOFBasen:2006


2005:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Eneste marts fugle blev 26/3 55 rast Hovvig. De næste 2/4 4 Ø Korshage og 3/4 2 Nørrevang.
Forårstræk: 2/4 - 30/4 i alt yderst beskedne 32. Flest 15/4 16 og 18/4 11 Ø Korshage.
Trækkende Hjejle forår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 32):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 4 27 1 - - -

Eneste nævneværdig rasttal er 24/4 150 Hovvig.
Efterårstræk: 17/7 - 27/10 i alt 50, flest 13/8 14 og 19/8 15.
Trækkende Hjejle efterår 2005 fordelt på 10 dages perioder (N = 50):

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - 3 37 1 - 2 - - - 6

Rastende fugle i Hovvig 19/8 - 27/11, se tabel. Sidste fugle ses: 06/11 10, 20/11 40 og 27/11 50 alle Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Ses helt efter planen fra medio marts: 14/3 1 Ø Korshage og 2 Hovvig samt 26/3 46 Hovvig.
Forårstræk: 14/3 - 19/4 i alt 339, flest 26/3 28, 2/4 30, 16/4 24, 18/4 91 og 20/4 120.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 339:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - 58 258 22 - - -

Ingen nævneværdige rasttal udover de allerede nævnte 40 i Hovvig.
Efterårstræk: 18/7 – 18/11 i alt 159, flest 28/10 120 V Korshage.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 159, heraf udenfor tabellen 18/7 1, 6/11 3 og 18/11 12.

AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 4 2 7 10 - - 120

Rastende fugle i Hovvig 13/8 – 27/11. For maxtal se tabel.
Ikke nogen tal fra Ringholm, disse er nok som tidligere skjult i Hovvig tallene. Til gengæld opholdt der sig flere Hjejler på Nørrevang ultimo august med største flok på 225.
Sidste fugle ses: 6/11 3 V Korshage, 18/11 12 V Korshage og 27/11 50 Hovvig.

DOFBasen:2004


2002:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første Hjejler dukker op 31/3 3 Galbuen, 1 S Brentebjerg, 4/4 1 SØ Nørrevang og 7/4 80 Hovvig.
Forårstræk: 4/4 - 28/4 i alt 81, flest 19/4 39 og 20/4 30.
Trækkende Hjejle forår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 81:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 2 69 10 - - -

20/4 100 rast Ringholm er eneste nævneværdige tal.
Efterårstræk: 4/8 - 28/10 i alt 289, flest 26/8 19, 28/8 40, 2/9 48 og 29/9 49.
Trækkende Hjejle efterår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 289:

AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med lt
8 7 59 88 - 42 14 70 1

Rastende fugle i Hovvig 10/8 - 2/11. For max tal se tabel.
I år ingen nævneværdige rasttal fra Ringholm, men derimod følgende fra andre lokaliteter: 19/10 70 Søndervang, 24/10 900 Hovvig og 28/10 1 Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første Hjejler dukker op 10/3 1 V Nørrevang og 1 Ø Ringholm, 18/3 85 Ringholm, 30/3 1 rast Nørrevang og 3 Ø Korshage samt 31/3 3 rast og 1 SØ Nørrevang, 1 Ø Hovvig og 1 Ø Korshage.
Forårstræk: 10/3 - 8/5 i alt 66, flest 3/4 7 og 15/4 45.
Trækkende Hjejle forår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 66:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
1 - 6 12 45 1 1 - -

18/3 85 Ringholm er eneste dag med mere end en rastende Hjejle.
Efterårstræk: 10/8 - 13/10 i alt 783, flest 26/9 600 og 12/10 100.
Trækkende Hjejle efterår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 783:

AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult
8 35 10 3 0 627 - 100 -

Rastende fugle i Hovvig 3/8 - 16/11. For maxtal se tabel.
I år ingen nævneværdige tal fra Ringholm. 21/8 60 Søndervang er alt udover Hovvig.
De sidste Hjejler ses 24/10 27 Hovvig, 28/10 1 Korshage og 16/11 300 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første Hjejler dukkede op 6/2 1 SV Korshage, 27/2 2 rast Hovvig og 19/3 1 Ø Korshage.
Forårstræk: 19/3 - 28/4 i alt 75. Flest 18/4 19 og 23/4 12.
Trækkende Hjejle forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 75

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - 21 30 23 - - -

Rastende fugle: 18/4 12 Hovvig, 22/4 1 og 23/4 10 Nørrevang er alt.
Efterårstræk: 5/8 - 18/11 i alt 1004. Flest 18/8 100, 25/8 213, 29/4 216 og 5/9 230, der udgør dagene med over 100 trækkende Hjejler. Ingen øvrige dage med mere end 40.
Trækkende Hjejle efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 1004

AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
7 177 446 247 0 10 2 41 19 - 55 -

Rastende fugle i Hovvig 13/8 - 2/12. For maxtal se tabel 1.
Øvrige rasttal: 28/10 1200 Ringholm/Hovvig, 24/9 120 Nykøbing Bugt og til den klassiske efterårslokalitet for Hjejler nemlig Ringholm:
20/8 350, 1/10 450, 17/10 1000, 22/10 500, 19/11 500, 25/11 600 og 26/11 1000, 2/12 2500, 9/12 2100, 10/12 2300 og 23/12 570. Decemberfuglene er også de sidste Hjejler i 2000

DOFBasen:2000


1999:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Årets første Hjejler blev 13/3 21 V, 26/3 1 Ø og 27/3 1 Ø alle Korshage.
Forårstræk: 13/3 - 19/5 i alt 69, flest 11/5 25 Hovvig.
Trækkende Hjejle forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 69.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 21 17 1 1 2 - 27 -

Rastende fugle: 27/3 1 Hovvig og 18/5 1 Korshage er alt.
Efterårstræk: 23/7 - 12/11 i alt 708. Følgende dage med mere end 10 trk: 6/9 68, 24/8 40, 29/8 90, 1/9 70, 12/9 14, 17/10 25 og 25/10 25.
Rastende fugle set i Hovvig 6/8 - 21/11. For maxtal se tabel 4.
Øvrig rast: 16/8 13 Nakke, 10/9 3 Nørrevang, 22/10 300 Nakke nord og så selvfølgelig Ringholms marker: 28/8 300, 5/9 70, 14/10 200, 17/10 400, 20/10 250, 25/10 130 og 20/11 100. Disse 100 bliver sammen med 20/11 200 Hovvig og 21/11 160 Hovvig også de sidste Hjejler på Rørvighalvøen i 1999.

DOFBasen:1999


1998:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
15/3 1 HV og 1 Ø KH blev de første Hjejler i 1998.
Forårstræk mellem 15/3 og 30/4 i alt 38, flest 30/3 9 og 24/4 12.
Kun få rastende fugle - eneste „flok“ 13/4 13 Nakke N.
Efterårstræk 26/7 - 24/9 i alt 525, flest 7/8 25 KH, 8/8 22 V KH, 9/8 25 V KH, 23/8 20 V KH, 26/8 21 KH, 1/9 262 SV HV og 6/9 115 HV.
Rastende fugle set i Hovvig 6/9 - 15/11, se maxtallene i tabel 2.
I øvrigt følgende rastende „flokke“ på over 5 fugle: 18/7 8 Nørrevang, 26/8 10 Nørrevang og 2/10 42 Ringholm.
De sidste bliver de store flokke fra Hovvig/Ringholm: 16/10 315 Ringholm, 24/10 150 HV, 8/11 1400 HV og 15/11 2000 HV.

DOFBasen:1998


1997:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Fåtallig forårstrækgæst og almindelig efterårstrækgæst og vintergæst.
Forårstræk fra primo marts til medio maj. De største trækdage: 24/4 1994 65, 4/5 1985 55 SV, 5/5 1985 54 Ø og 12/4 1992 36.
De største sæsontotaler: 1985 >110, 1994 104 og 1992 98.
Efterårstræk fra medio juli til ultimo oktober.
De største trækdage: 29/10 1992 300, 2/9 1995 235, 29/10 1995 215, 23/10 1993 140 og 12/8 1973 101.
Der er ingen tvivl om, at de rastende fugle “smitter af” på træktallene. De største sæsontotaler ligger alle sidst i perioden, og tallene inkluderer nok en del lokale forflytninger: 1995 934, heraf 335 Ø, 1993 548, 1992 504, 1989 363 og 1978 269. Største træktal fra Korshage i de senere år: 12/10 1996 90.
Siden sidst i 80'erne fast vintergæst, især på Ringholms marker. De største rasttal: ult/10 1996 650, 24/10 1987 600, med/11 1996 580, med/10 1996 470 og pri/10 1996 350.

1997: Enkelte fugle på forårstræk mellem 9/3 - 29/4 i alt 48, flest 9/3 15 og 28/4 29.
Rast: 6/4 1 Nørrevang og 25/4 hele 200 Nørrevang.
Efterårstræk: 19/7 - 16/11 i alt 508, flest 16/8 64 SV, 5/9 50 S, 28/9 50 SØ og 5/10 140 SV alle Hovvig.
Rastende fugle set mellem 19/7 og 16/11, flest 16/8 60 Hovvig, 25/8 130 Hovvig og 27/9 300 Ringholm. Årets sidste set 4/11 6 Hovvig og 16/11 1 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Forårstræk mellem 23/3 og 31/5, i alt 66 Ø/NØ. Flest 7/4 22, 11/4 20 og 8/4 8.
Efterårstræk mellem 3/8 - 1/12, i alt 255 S/SV. Flest 12/10 90, 27/10 25 og 28/10 28 alle Korshage samt 23/11 85 Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig fra 28/7 til 23/11, se tabel 4. Udenfor Hovvig blot 22/8 19 rast Brentebjerg og 12/10 30 rast Nørrevang.

DOFBasen:1996


1995:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Forårstræk mellem 10/3 og 29/4 i alt 61 Ø og 12 V. Flest 21/4 19 Ø Korshage og 25/4 22 Ø/NØ Korshage.
Kun en rastobs: 15/4 1 Korshage.
Efterårstræk fra 29/7 til 3/12. I alt 589 V/SV og 335 Ø. Flest 2/9 235 Ø Hovvg, 16/10 140 SV Nakke, 29/10 215 SV Hovvig og 1/11 60 SV Nykøbing.
Rastende fugle set i Hovvig/Ringholmområdet fra 8/8 til 12/11. Se tabel 3 og 4.
Den sidste blev 3/12 1 SV Hovvig.

DOFBasen:1995


Hjejle  Pluvialis apricaria  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 39 11 40 355 223 34 714
Total 121 75 339 1 11 40 355 223 3034 4199
MaxRst 120 64 300 1 4 430 2500 1300 3000 4 3000
Nobs 3 2 5 2 11 35 35 44 18 1 156
Ndag 3 2 5 2 10 23 27 28 16 1 117
Fænologi 12·· ···· ··25 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 1 630 134 405 125 1319
Total 38 11 300 24 2 630 134 405 5140 6684
MaxRst 38 11 300 300 300 2 300 2150 4000 5000 23 5000
Nobs 4 2 1 10 3 4 66 64 70 30 7 261
Ndag 4 2 1 8 3 4 24 30 26 20 6 128
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··07 06·· ···· ···· ···· ···· ··20

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 2 44 5 81 123 29 23 42 18 375
Total 20 152 344 5 82 123 579 23 1742 4521 7591
MaxRst 12 150 200 300 300 6 280 900 2600 3100 4500 4500
Nobs 3 7 4 10 2 22 68 33 29 31 15 224
Ndag 3 6 4 8 2 9 29 26 25 19 13 144
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··04 05·· ···· ···· ···· ···· ··25

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 363 14 193 556 68 201 1400
Total 3 6 3 468 17 236 556 468 2219 80 4056
MaxRst 3 2 13 65 52 88 250 400 2000 80 2000
Nobs 1 3 4 14 22 70 48 17 17 4 200
Ndag 1 2 4 11 17 31 27 13 8 4 118
Fænologi 18·· ···· ···· ··29 07·· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 1 28 8 6 108 104 132 11 13 449
Total 140 1 28 78 2 6 108 104 132 1413 13 2025
MaxRst 102 25 70 2 26 210 1300 1250 1400 35 1400
Nobs 31 4 1 8 3 13 51 53 44 34 10 252
Ndag 25 3 1 7 3 10 31 30 24 24 9 167
Fænologi 01·· ···· ···· ··22 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 24 3 2 189 26 92 321 50 709
Total 31 3 24 3 2 189 826 92 321 50 1541
MaxRst 29 1 1 110 800 500 545 82 800
Nobs 2 3 3 2 1 1 50 30 21 20 23 156
Ndag 2 3 3 2 1 1 24 26 15 11 19 107
Fænologi 02··21 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 3 5 12 284 23 9 65 1 459
Total 9 3 57 113 5 12 284 3023 9 65 56 3636
MaxRst 9 3 50 110 4 450 3000 1100 450 30 3000
Nobs 1 4 10 3 3 9 66 37 34 19 3 189
Ndag 1 4 4 3 3 8 29 28 24 13 2 119
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··04 06·· ···· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 20 9 35 12 52 380 54 593
Total 81 100 1 9 35 12 52 2880 254 3424
MaxRst 50 80 1 3 180 450 2000 2500 200 2500
Nobs 5 7 3 10 41 48 50 47 6 217
Ndag 4 6 2 7 27 26 27 25 5 129
Fænologi 07·· ··25 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 32 4 2 49 25 441 315 31 902
Total 17 3 33 4 2 49 25 6151 315 31 6630
MaxRst 17 1 50 230 2900 5710 3500 150 5710
Nobs 1 3 5 1 6 25 27 37 29 14 148
Ndag 1 2 5 1 5 23 23 21 20 10 111
Fænologi 12 09·· ···· ··09 11·· ···· ···· ···· ···· ··19

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 47 27 4 52 111 97 1 49 389
Total 2 55 31 4 52 111 97 1701 49 2102
MaxRst 1 8 4 21 1100 1040 1500 1700 205 1700
Nobs 2 6 4 15 28 31 33 26 5 150
Ndag 2 4 4 10 21 25 21 19 4 110
Fænologi 07·· ···· ··07 18·· ···· ···· ···· ···· ··12

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 224 2 40 60 92 13 2 438
Total 69 7 304 2 40 60 602 13 2 1099
MaxRst 68 3 2 80 3 150 510 400 350 90 510
Nobs 6 4 4 17 1 3 26 17 15 17 2 112
Ndag 5 4 3 8 1 3 20 13 12 13 2 84
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··01 17·· ···· ···· ···· ···· ··02

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 24 6 1 2 209 285 88 8 632
Total 19 34 6 4 2 209 685 88 88 225 1360
MaxRst 10 10 3 13 170 400 300 80 225 400
Nobs 7 5 1 2 4 64 20 18 7 12 140
Ndag 3 5 1 2 3 19 15 14 5 10 77
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 143 9 14 8 41 47 240 10 512
Total 2 223 9 14 10 41 1747 240 10 2296
MaxRst 2 80 30 2 300 1700 1000 1300 1700
Nobs 3 6 9 1 4 25 24 23 10 105
Ndag 3 6 8 1 3 16 17 18 8 80
Fænologi 02··07 18·· ··29 01·· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 75 4 4 186 135 152 195 130 890
Total 24 4 184 525 4 4 186 135 152 4195 130 5543
MaxRst 20 4 175 450 1 600 800 2700 4000 900 4000
Nobs 8 4 7 7 1 4 37 24 16 12 8 128
Ndag 7 4 5 7 1 4 20 17 13 10 7 95
Fænologi 01·· ···· ···· ··22 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 149 44 224 5 49 5 60 536
Total 33 189 84 224 5 1 49 5 4000 176 4766
MaxRst 33 40 40 1 47 830 961 4000 1602 65 4000
Nobs 1 5 5 9 1 2 7 29 15 8 5 8 95
Ndag 1 4 4 7 1 2 7 19 11 7 5 5 73
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 59 359 25 138 124 2 15 723
Total 1 67 619 25 25 163 2034 2 2115 5051
MaxRst 8 260 25 25 1400 220 1400 27 1400
Nobs 1 8 16 1 5 14 17 4 6 4 76
Ndag 1 8 10 1 2 12 9 4 6 3 56
Fænologi 12 01·· ···· ··05 15·· ···· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 27 13 4 183 288 760 26 107 1409
Total 1 107 13 6 216 288 1760 47 107 2545
MaxRst 8 80 2 33 650 1000 21 1000
Nobs 2 7 2 5 13 15 10 2 1 57
Ndag 2 7 2 4 9 11 8 2 1 46
Fænologi 23·· ···· ··06 15·· ···· ···· ···· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 1 37 1 6 70
Total 55 175 1 437 1 1006 1675
MaxRst 55 150 400 1000 50 1000
Nobs 1 10 1 17 1 9 3 42
Ndag 1 7 1 12 1 9 3 34
Fænologi 26·· ··30 17·· ···· ···· ···· ··27

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 289 2 4 37 120 15 497
Total 1 70 289 7 229 37 2620 65 3318
MaxRst 1 40 5 225 10 2500 50 2500
Nobs 1 5 14 3 7 8 10 3 51
Ndag 1 3 9 3 6 8 8 3 41
Fænologi 10 14·· ··22 18·· ···· ···· ···· ··27

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 171 14 1 6 126 181 2 529
Total 29 261 14 1 8 126 631 2 1080 2152
MaxRst 80 90 2 200 450 1000 1080 1080
Nobs 5 10 2 1 2 22 10 5 2 59
Ndag 5 9 2 1 2 13 9 5 2 48
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 81 74 129 85 369
Total 181 244 129 485 2000 3039
MaxRst 3 100 2 170 70 900 2000 2000
Nobs 1 11 2 21 7 6 1 49
Ndag 1 9 2 16 7 6 1 42
Fænologi 31·· ··28 28·· ···· ···· ···· ··02

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 62 1 30 1 107 30 1125 1362
Total 91 62 2 60 1 107 30 3125 300 3 3781
MaxRst 85 1 1 30 420 600 2000 300 3 2000
Nobs 10 8 2 2 1 26 14 10 1 2 76
Ndag 4 7 1 1 1 19 11 8 1 2 55
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 84 566 247 62 90 2560 3611
Total 3 1 104 1 916 247 62 90 5641 7065
MaxRst 2 12 1 350 300 1200 2000 2500 2500
Nobs 2 1 20 1 25 10 13 8 8 88
Ndag 2 1 13 1 17 7 8 7 5 61
Fænologi 06·· ···· ··30 28·· ···· ···· ···· ···· ··23art/04850.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 10:34 af lb