Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:04860

Vadefugle

Strandhjejle Pluvialis squatarola eu04860

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Meget sjælden Sommer: Ret almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Strandhjejle

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2023:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 27 149 31 53 262
Total 1 1 2 32 151 34 66 287
MaxRst 1 1 3 1 3 7 7
Nobs 1 1 2 13 34 14 17 82
Ndag 1 1 2 8 19 10 9 50
Fænologi 31 17·· ···· ···· ···· ···· ··15

2022:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 14 16 5 49
Total 14 18 16 15 63
MaxRst 2 4 6 10 1 10
Nobs 11 21 24 22 2 80
Ndag 7 16 16 13 1 53
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··08

2021:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 133 22 5 189
Total 32 137 29 5 4 207
MaxRst 1 3 3 4 3 4 4
Nobs 1 9 37 16 9 1 73
Ndag 1 5 17 14 7 1 45
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..02

2020:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 41 16 7 6 1 75
Total 4 45 16 11 15 2 93
MaxRst 2 1 2 7 3 7
Nobs 2 24 12 13 21 5 77
Ndag 2 14 11 10 17 4 58
Fænologi 19..22 11.. …. …. …. ..23

2019:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

Efterårstræk: 17/7 - 30/10 i alt 328 - ny sæsonrekord, flest 14/8 261 ny dagsrekord. - I alt 28 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 303 19 3 328
Total 4 315 20 6 2 347
MaxRst 1 7 1 2 2 7
Nobs 5 55 14 3 1 78
Ndag 5 19 12 2 1 39
Fænologi 01.. …. …. …. ..01

2018:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En enkelt fugl i 1.halvår - 18/3 1 trk Nørrevang.
Efterårstrækket gav i alt 142 fugle, fordelt på juli (3), august (105), september (12), oktober (21) og november (1). Følgende dage med mindst 10 fugle: 5/8 64, 12/8 18, 19/8 10 og 3/10 17 – alt træk Korshage. Årets sidste fugl blev 12/11 1 V Korshage.
Rastende fugle blev set på 8 dage Korshage i perioden 5/8 til 24/10 med største antal 5/8 4. Skansehage gav 7/8 1. I Hovvig rastede der spredt med fugle på rigtig mange dage i perioden 4/7 – 24/10. På følgende datoer var der 6 fugle i vigen: 8/8, 15/8, 19/8, 3/9, 10/9 og 30/9.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 105 12 21 1 142
Total 1 5 157 40 26 1 230
MaxRst 1 1 6 6 4 6
Nobs 1 5 55 16 7 1 85
Ndag 1 5 26 12 6 1 51
Fænologi 18 04.. …. …. …. ..12

2017:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En enkelt vinterfugl 4/1 og 15/1 1 rast Skansehage. Dukkede siden op på nedtrækket 28/7 1 i Hovvig. Lille efterårstræk med i alt 60, næsten alle i august (54) med eneste lidt fornuftige dag 22/8 31 V Korshage. Udpræget fravær af 1 k, idet der kun ses 12 i september – november med den sidste 5/11 1 V Korshage.
Også på østsiden af fjorden ved Halsnæs sløjt med 1k, men til gengæld endnu engang rigtigt mange fugle i adulttrækket i august (f.eks. 5/8 563!). En voldsom kontrast til Korshage. Mange af disse fugle må forsvinde SV ned i Isefjorden, men klart nok kunne forskellen reduceres, hvis vi havde en bedre dækning af vadefugletrækket.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 54 3 2 60
Total 2 4 75 7 3 2 93
MaxRst 1 1 3 2 3
Nobs 2 4 32 5 3 2 48
Ndag 2 2 15 4 3 2 28
Fænologi 04..15 28.. …. …. …. ..05

2016:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Ingen vinterfund. Foråret bød på 3 rast i perioden 30/4 – 21/5 og en trækkende 19/5 1 Ø alle Korshage. Efteråret startede med 3/7 1 V Korshage. I perioden 3/7 til 1/11 trak i alt 118 med største dag 11/8 36 V/SV Korshage. Månedsfordeling: juli 3, august 84, september 19, oktober 4 og november 8. Rastende set spredt med højst 4 – 5 på flere lokaliteter. Årets sidste blev 30/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 84 19 4 8 119
Total 1 3 11 114 35 41 10 215
MaxRst 1 2 2 5 4 4 1 5
Nobs 1 2 10 47 18 19 3 100
Ndag 1 2 7 19 16 15 3 63
Fænologi 30.. ..21 03.. …. …. …. ..30

2015:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Vinterfund: 19/1 1 ved Skærby Plantage lettet fra kysten. Ellers skal vi som vanligt frem til 2. halvår. 7/7 1 rastende Hovvig var første. Utroligt få på rast – kun op til 23/7 – 27/7 4 Korshage og 18/8 4 Skansehage.
I alt 64 på træk 8/7 – 22/10 fordelt juli 46, august 8, september 4 og oktober 6. Toppen var ultimo juli med 26/7 9 V Korshage og især 31/7 23 V Korshage.
Året således domineret af adulte fugle. Sløj ynglesæson på tundraen!

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 8 4 58
Total 1 71 14 4 6 96
MaxRst 1 4 4 6 6
Nobs 1 24 9 2 1 37
Ndag 1 16 8 2 1 28
Fænologi 19 07.. …. …. ..22

2014:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Magert forårstræk med kun to fugle. 1/3 1 Ø Korshage og 6/4 1 Ø Flyndersø.
Enkelt tidlig midsommer fugl 25/6 1 Plantagekysten. Første i andet halvår var 29/7 1 rast Korshage. Efterårstræk set fra 31/7. I alt 100 fugle med flest i august (81), største antal 11/8 22 trk Korshage. I Hovvig set rastende mellem 31/7 og 14/10. Største rasttal var fra de gamle fugles trækperiode 1/8 11 ad. Årets sidste var en trækkende fugl på Korshage 26/11.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 81 6 5 2 102
Total 1 1 1 10 122 21 23 2 181
MaxRst 1 2 11 4 4 11
Nobs 1 1 1 5 41 14 14 2 79
Ndag 1 1 1 2 22 12 11 2 52
Fænologi 01.. ..06 25.. …. …. …. …. ..26

2013:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Ét fund fra 1. halvår 6/4 2 rast Korshage.
Efterårstrækket startede 16/7 1 SV Hovvig. Herefter 36 trækkende i august (flest 31/8 13 ad V Korshage), 109 i september (med en stor dag 23/9 82 1k V Korshage), 8 i oktober og 2 i november. I alt 153 er mange og tilmed på et år med få optimale trækdage med V/NV-vinde.
Mellem 28/7 og 7/12 blev også set en del rastende Strandhjejler på Korshage (maks 23/9 7), Plantagekysten (maks 1/11 9), Skansehage (maks 19/10 6) og Hovvig (maks 9/10 2).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 36 106 8 2 153
Total 2 6 42 153 45 12 3 263
MaxRst 2 2 2 7 6 9 3 9
N 1 4 12 32 21 3 1 74
Fænologi 06 16.. …. …. …. …. ..07

2012:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Dukkede op på nedtrækket 16/7 1 rastende Flyndersø.
Efterårstræk 3/8 – 26/10 i alt 33.
Adulttrækket i august, 21 fugle: 3/8 11 SV Skansehage, 4/8 3, 7/8 1, 8/8 2 og 23/8 3 V Korshage samt 29/8 1 trak Rørvig Bugt.
Juveniltrækket i medio september – oktober, i alt 12 fugle: 19/9 1 V, 23/9 2 V, 3/10 1V, 4/10 2 trak, 8/10 3V samt de sene 24/10 1 trak og 26/10 2 V Korshage/Skansehage.
Totalt 33 fugle, hvor adultflokken på 11 udgjorde 1/3. Dermed et lille år for denne art, især få 1k.
Tilsvarende kun få rastende. Flyndersø havde 7/8 3 ad og 8/8 6 ad. Skansehage 4/8 5. Sidste 20/10 – 28/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Ingen fugle fra forårstrækket. Set fra 18/7 - 15/12 (45 observationsdage).
Efterårstræk: 18/7 – 30/10 (27 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t I alt
- 1 1 39 56 1 4 12 3 8 6 1 132

Flest 10/8 32 og 15/8 43.
Flest rastede 18/8 4 og 26/9 5 Korshage.
De sidste Strandhjejler blev set 30/10 1 Rørvig Bugt og 2 Korshage, 2/11 1 Korshage og en sen fugl 15/12 ved Flyndersø - blot 7. decemberfund.

DOFBasen:2011


2010:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
29/4 6 V og 23/5 1 Ø alle Korshage er forårets fugle.
Efteråstræk: 18/7 - 7/11, i alt 75, flest 22/8 7, 25/8 21 og 26/8 6.
Trækkende Strandhjejler efterår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

J u l A u g S e p O k T N o v I alt
- 4 8 - 1 37 - 3 11 2 6 0 3 - - 75

De sidste Strandhjejler var: 5/11 2 V og 7/11 1 trk alle Korshage samt 29/11 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2010


2009:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En enkelt trækkende fugl på vej mod ynglepladsen ses 23/5 Korshage.
Efterårstræk: 10/7 - 9/10, i alt 166, flest 26/7 23 og 12/8 27.
De højarktiske vadere havde i 2009 dårlig ynglesucces, nok i høj grad på grund af kraftig prædation fra rovfugle, kjover ugler og Fjeldræve i forbindelse med Lemming kras, dette fremgår klart af tabellen, hvor det er tydeligt, at det var adulte fugles returtræk, der registreres. Årstotalen er i øvrig langt over middel.
Trækkende Strandhjejle efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p O k I alt
1 1 55 1 54 7 6 16 6 19 0 166

Rastende fugle: 25/7 6 Flyndersø, 24/8 3 Korshage og 19/9 6 Korshage er største tal.
De sidste Strandhjejler ses: 5/10 3 V, 6/10 1, 7/10 1, 8/10 1 V og 9/10 1 V - alle Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En vinterfugl ses 1/2 på Korshage. 1 Ø 12/5 Korshage er forårets fugl. Ses igen fra 15/7 - 23/10 (31 obsdage).
Efterårstræk: 15/7 - 8/10 i alt 21, flest 5/8 4 og 28/8 8.
Trækkende Strandhjejle efterår 2008. (N = 21):

J u l A u g S e p O k t
- 4 - 4 - 11 - - 1 1 - -

Meget få rastende fugle, eneste dage med mere end tre: 4/10 6 Korshage og 12/10 5 Hovvig.
Sidste fugle ses 17/10 3, 19/10 2 og 23/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Alle observationer fordelt på lokaliteter, hvor intet nævnt er der tale om rastende fugle.
Korshage: 31/7 24 V, 1/8 4, 4/8 2 V, 18/8 2, 19/8 2 V, 25/8 2 V, 26/8 8 V, 30/8 1 V, 2/9 1, 9/9 3, 18/9 1 V, 30/9 1 V, 6/10 13 V, 11/10 1 og 13/10 1.
Skansehage: 28/7 4, 29/7 1 SV, 31/7 1, 4/8 5, 5/8 1, 12/8 1 SV, 18/8 og 4/12 1 (JS).
Dybesø: 29/7 1 V.
Flyndersø: 1/8 2, 8/8 1 S og 21/10 2.
Plantagen: 30/12 1 (EVR)
Rørvig: 11/8 2 SV.

DOFBasen:2007


2006:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Alle obs nævnes - det er ikke mange Strandhjejler, der registreres på halvøen.
Korshage: 14/5 1 V, 16/8 3 V, 2/9 1 V, 10/9 1, 11/9 1, 20 /9 1 SV og 22/9 2 SV.
Hovvig: 25/7 1 og 19/8 5 S.

DOFBasen:2006


2005:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Ingen forårsfund.
Efterårstræk forløb 17/7 - 12/11 med i alt 38 fugle. Flest 17/7 5, 10/8 16 og 26/10 5.
Rastende fugle i Hovvig 15/7 - 16/10, se tabel.
Sidste fugle sås: 6/11 1 Korshage og 12/11 1 V Korshage.

DOFBasen:2005


2003:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Ingen forårsfund, årets første Strandhjejle ses 26/7 på Skansehage. Denne blev fulgt af yderst beskedne 15 artsfæller resten af året!
Efterårstræk: 23/8 - 5/10 i alt 10. flest 15/8 3 V og 23/8 4 V alle på Korshage.
Trækkende Strandhjejle efterår 2003. N = 10:

AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 3 5 - 1 - 1 - - - - -

Op til to fugle rastede i Hovvig mellem 29/7 og 3/8, se tabel.
Vi slutter med to sene fugle: 2/11 1 rast Korshage og 20/12 1 rast Nørrevang.

DOFBasen:2003


2002:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Et ægte vinterfund: 7/1 1 Korshage (JS).
Forårets fugl blev 19/5 1 Rørvig Bugt (PEL).
Efterårsfugle fra 3/8 med 3 Hovvig og 26 V Korshage.
Efterårstræk: 5/8 - 1/11 i alt 60, flest 3/8 51.
Trækkende Strandhjejle efterår 2002. N = 60:

AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
51 - - 2 - 5 1 - 1 - - -

Rastende fugle i Hovvig 3/8 - 21/9, for max tal se tabel.
De sidste Strandhjejler: 29/9 5 S Skansehage, 4/10 1 V Korshage og 28/10 1 V Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Forårets fugl blev 8/5 1 Ø Korshage.
Næste bliver 16/7 1 Korshage og 30/7 1 Hovvig.
Efterårstræk: 5/8 - 1/11 i alt 54, flest 12/8 30 V Korshage.
Trækkende Strandhjejle efterår 2001. N = 54:

AUG SEP OKT NOV
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
5 37 - 1 1 3 - 1 1 5 - -

Rastende fugle i Hovvig 30/7 - 24/9, for maxtal se tabel.
Derudover 11/8 10 Korshage.
Vi slutter med en række november fund: 1/11 5 V Korshage, 13/11 1 Korshage og 17/11 - 18/11 1 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Arten nåede lige akkurat at komme med i forårsstatistikerne, da en enkelt fugl rastede på Korshage i dagene 26/5 - 27/5. Næste fugle ses først i forbindelse med efterårstrækket og så sent som primo august.
Efterårstræk 3/8 - 9/9 med en meget beskeden total på 28. Dage med mere end to fugle: 3/8 15 SV Skansehage og 23/8 4 Korshage.
Rastende fugle i Hovvig 13/8 - 9/9, sølle 3 fugle se tabel 1.
Uden for Hovvig blot følgende: 11/8 - 12/8 2 Korshage, 9/9 1 Korshage, 3/10 1 Nørrevang, 5/10 2 Skansehage og 14/10 1 Korshage. Oktoberfuglene blev også de sidste. Så absolut ikke noget godt år for denne art.

DOFBasen:2000


1999:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Foråret bød på to dage med trækkende Strandhjejler Korshage: 13/5 4 Ø og 21/5 1 Ø.
Efterårstræk: 24/7 - 7/11 i alt 43, flest 21/9 9 Dybesø, 9/10 6, 10/10 5 og
14/9 4 alle Korshage, derudover ingen dage med mere end 2 fugle.
Rastende fugle set i Hovvig mellem 23/7 og 7/11. For maxtal se tabel 4.
Udenfor Hovvig følgende dage med mere end én rastende: 2/10 3 Korshage, 10/10 10 Skansehage og 30/10 4 Rørvig Bugt.
Årets sidste Strandhjejler blev: 30/10 1 trk, 4 Rørvig Bugt og 1 Hovvig samt 7/11 1 Hovvig og 1 trk Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
To forårsobs: 26/5 2 SØ HV og 28/5 2 Ø HV.
Efterårstræk mellem 5/8 - 26/9 i alt 61, flest 8/8 21 V KH, 9/8 13 V KH og 19/8 7 KH.
Rastende fugle set i HV 8/8 - 10/10, se tabel 2. (kun 4 fund!)
Derudover også meget få rastobs frem til den sidste fugl, der blev en ægte vinterobs - alle obs nævnes: 25/7 2, 3/8 1, 22/9 2, 27/11 2 og 12/12 1 alle Korshage.
Så facit bliver et meget magert år for denne art.

DOFBasen:1998


1997:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Fænologi: (2/7) 21/7 - 23/5 (14/6)
Meget sjælden forårstrækgæst, fåtallig efterårstrækgæst og tilfældig vintergæst.
Forårstrækket går normalt stille af sig ved Rørvig. Mellem 3/5 og 14/6 er der på 11 forår i alt set 118 trækkende Strandhjejler. Vaderdagen 1/6 1984 tegner sig for hovedparten med en flok på 94 Ø Korshage.
Trækkende og rastende Strandhjejler kan om efteråret ses langs hele kysten og i Hovvig området. Efterårstræk er registreret i perioden 2/7 - 14/11. Bedste sæson 1978 med 278 fugle. De største trækdage: 16/8 1993 132, 14/8 1978 125, 27/9 1975 85, 26/7 1993 62 og 11/9 1989 60.
Der foreligger 5 vinterfund af Strandhjejle fra Rørvighalvøen: 16/2 1973 1 T Korshage, 22/1 1987 1 Korshage, 21/2 - 22/2 1987 1 Korshage, 6/1 1992 2 Korshage og 10/1 1992 1 Korshage.

1997: Efterårstræk set 26/7 - 5/10 i alt 47. De største dage: 16/8 15 SV Hovvig, 23/9 8 V Korshage og 5/10 10 V Korshage. Rastende fugle set 27/7 - 27/10, ingen dage med mere end to frem til 11/10 - 12/10 3 Skansehage.
27/10 1 Hovvig blev sidste observation.

DOFBasen:1997


1996:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Et enkelt forårsfund: 18/5 5 rast senere Ø Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig 18/7 til 12/11, se tabel 4.
Efterårstræk fra 1/8 til 30/10, i alt 86. Flest 14/10 7 S, 18/10 7 S og 30/10 8 S alle Korshage.
Spredte rastobs på halvøen med 15/10 5, 21/10 8 og 23/10 7 alle Korshage, som de største tal.
De sidste blev set så sent som i november: 12/11 1 Hovvig, 20/11 7 Skansehage og 22/11 1 ud for Plantagen.

DOFBasen:1996


1995:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Det blev til to af de sjældne forårsobs: 3/5 1 N/NV Korshage og 23/5 1 NØ Skansehage.
Efterårstræk: Lidt flere fugle end i 1994, men stadig meget få, i alt 39 fra 21/7 til 8/10. Flest 14/8 9 V Korshage, 20/8 7 V Plantagen og 8/10 5 S Skansehage.
Rastende fugle uden for Hovvig, i alt 20 mellem 23/7 og 3/10. Flest 7/8 6 Korshage og 23/7 5 Korshage. Rast i Hovvig - se tabel 3 og 4.

DOFBasen:1995


Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 14 16 5 49
Total 14 15 27 30 1 87
MaxRst 2 4 6 10 1 10
Nobs 11 21 24 22 2 80
Ndag 7 16 16 13 1 53
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··08

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 133 22 5 189
Total 34 138 31 5 4 212
MaxRst 1 3 3 4 3 4 4
Nobs 1 9 37 16 9 1 73
Ndag 1 5 17 14 7 1 45
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··02

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 41 16 7 6 1 75
Total 4 45 16 11 20 3 99
MaxRst 2 1 2 7 3 7
Nobs 2 24 12 13 21 5 77
Ndag 2 14 11 10 17 4 58
Fænologi 19··22 11·· ···· ···· ···· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 303 19 3 328
Total 3 319 19 6 2 349
MaxRst 1 7 1 2 2 7
Nobs 5 55 14 3 1 78
Ndag 5 19 12 2 1 39
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··01

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 102 9 21 1 136
Total 1 3 109 13 21 1 148
MaxRst 1 1 6 6 4 6
Nobs 1 5 60 14 7 1 88
Ndag 1 5 26 12 6 1 51
Fænologi 18 04·· ···· ···· ···· ··12

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 3 2 58
Total 1 1 60 3 2 67
MaxRst 1 1 3 3 3
Nobs 2 3 27 5 3 2 42
Ndag 2 2 15 4 3 2 28
Fænologi 04··15 28·· ···· ···· ···· ··05

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 70 15 4 8 101
Total 3 4 84 15 17 8 131
MaxRst 1 2 2 5 4 4 1 5
Nobs 1 3 10 41 17 20 3 95
Ndag 1 2 7 19 16 15 3 63
Fænologi 30·· ··21 03·· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 8 4 55
Total 1 50 12 4 6 73
MaxRst 1 5 4 6 6
Nobs 1 26 9 2 1 39
Ndag 1 16 8 2 1 28
Fænologi 19 07·· ···· ···· ··22

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 72 5 5 2 90
Total 1 1 1 4 86 8 5 2 108
MaxRst 1 2 11 4 4 11
Nobs 1 1 1 4 36 13 14 2 72
Ndag 1 1 1 2 22 12 11 2 52
Fænologi 01·· ··06 25·· ···· ···· ···· ···· ··26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 36 103 7 2 149
Total 2 1 36 113 20 11 183
MaxRst 2 2 2 7 6 9 3 9
Nobs 1 4 12 35 21 4 1 78
Ndag 1 4 9 20 14 3 1 52
Fænologi 06 16·· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 3 9 32
Total 1 36 3 9 49
MaxRst 2 6 2 2 6
Nobs 5 14 7 12 38
Ndag 5 9 7 9 30
Fænologi 16·· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 91 19 15 127
Total 4 91 27 15 1 138
MaxRst 2 4 5 3 1 1 5
Nobs 7 24 22 16 1 1 71
Ndag 5 9 19 12 1 1 47
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 12 31 14 8 3 75
Total 6 1 12 38 14 12 4 1 88
MaxRst 4 2 4 1 1 4
Nobs 1 1 2 23 15 20 3 1 66
Ndag 1 1 2 9 6 14 3 1 37
Fænologi 29·· ··23 18·· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 48 59 30 10 148
Total 1 55 63 38 10 167
MaxRst 6 4 8 1 8
Nobs 1 23 22 26 8 80
Ndag 1 10 13 16 7 47
Fænologi 23 10·· ···· ···· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 15 4 1 25
Total 1 1 5 25 4 16 52
MaxRst 1 3 6 3 6 6
Nobs 1 1 5 23 4 8 42
Ndag 1 1 4 18 3 7 34
Fænologi 01 12 15·· ···· ···· ··23

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 23 2 14 1 66
Total 26 30 5 16 2 79
MaxRst 4 5 3 2 1 5
Nobs 12 15 4 5 2 38
Ndag 3 11 4 4 2 24
Fænologi 28·· ···· ···· ··21 04··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 4 16
Total 1 1 11 5 18
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 3 5 10
Ndag 1 1 2 5 9
Fænologi 14 25·· ···· ··22

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 15 2 5 1 33
Total 1 12 17 2 10 1 43
MaxRst 2 2 3 1 3
Nobs 1 10 12 2 4 2 31
Ndag 1 7 9 2 4 2 25
Fænologi 24 15·· ···· ···· ···· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 28 35
Total 2 8 33 3 46
MaxRst 2 1 5 2 5
Nobs 1 4 12 2 19
Ndag 1 4 9 2 16
Fænologi 05 07·· ···· ··24

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 1 8
Total 1 9 1 1 1 1 14
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 3 9 1 1 1 1 16
Ndag 3 6 1 1 1 1 13
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 7 2 60
Total 1 1 57 9 2 70
MaxRst 1 1 3 1 3
Nobs 1 1 7 6 2 17
Ndag 1 1 4 4 2 12
Fænologi 07 19 03·· ···· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 42 5 2 6 56
Total 1 61 5 6 6 79
MaxRst 1 10 2 4 1 1 10
Nobs 1 2 17 11 4 5 1 41
Ndag 1 2 13 8 4 5 1 34
Fænologi 08 16·· ···· ···· ···· ···· ··02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 3 28
Total 1 30 3 3 37
MaxRst 1 2 1 2 2
Nobs 2 15 5 3 25
Ndag 2 10 3 3 18
Fænologi 26··27 03·· ···· ··14art/04860.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 10:21 af lb