Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05020

Vadefugle

Temmincksryle Calidris temminckii eu05020

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Fåtallig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Temmincksryle

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Temmincksryle  Calidris temminckii  

DOFBasen:2024


2023:  Temmincksryle  Calidris temminckii  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 4 3 8
Ndag 1 4 3 8
Fænologi 10 24·· ··10

2022:  Temmincksryle  Calidris temminckii (9, xx, 10) 

Kun registreret i Hovvig: 13/7 1, 29/7 + 1/8 1, 22/8 1 og 27/8 4 - nogle af disse også set 28/8 2, 29/8 3, 31/8, 1/9 2 samt 3/9 - 4/9 1 - formodede nye fugle 8/9 3 og vel de samme 9/9 2.

28/9-2023 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 1 4 3 4
Nobs 2 6 5 13
Ndag 2 6 5 13
Fænologi 13·· ···· ··09

2021:  Temmincksryle  Calidris temminckii  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 4 6
MaxRst 2 2
Nobs 2 4 6
Ndag 2 4 6
Fænologi 04..09 02..09

2020:  Temmincksryle  Calidris temminckii  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 2 2 2 2
Nobs 1 4 2 7
Ndag 1 4 2 7
Fænologi 14.. …. ..29

2019:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 451, 17) 

Vurdering af antal af denne art er lidt af en “smags sag”. Der sker formodentlig en løbende udskiftning af fugle i de perioder de optræder.
Korshage: 25/8 1 S → rast.
Hovvig: 15/7 - 2/9 24 obsdage, flest 30/7 og 1/8 5 - anslået 16 fugle.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 3 1 12
MaxRst 5 5 1 5
Nobs 12 12 1 25
Ndag 12 12 1 25
Fænologi 15.. …. ..02

2018:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 426, 25)
En rekord stor forårsforekomst i Hovvig inkl. en rekordflok på 16!
Arten blev set i perioden 11/5 – 21/5 med flest 13/5 9, 14/5 16 og 16/5 6. De 16 lod sig registrere, da de var oppe i koordineret flyvning i samlet flok.
Efteråret bød på følgende 11/7 2, 21/7 – 22/7 op til 2, 13/8 – 16/8 1 og 19/8 1 alle fra Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 48 5 5 58
MaxRst 16 2 1 16
Nobs 9 3 5 17
Ndag 9 3 5 17
Fænologi 11..21 11.. ..19

2017:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 415, 11)
Foråret udgøres af én fugl 18/5 1 SØ Korshage. Altså igen et minimalt forår.
Det blev der kompenseret lidt for med et ganske fornuftigt efterår. Alle var fra Hovvig: 28/7 – 31/7 op til 4, 4/8 – 8/8 op til 3, 17/8 – 29/8 1, herefter 30/8 – 3/9 2 og sidste 4/9 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 15 34 5 55
MaxRst 4 3 2 4
Nobs 1 8 23 4 36
Ndag 1 4 12 3 20
Fænologi 18 28.. …. ..04

2016:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 406, 9)
Første og eneste forårsiagttagelse 9/5 2 rast Hovvig. Herefter følgende rast i Hovvig: 4/7 1, 1/8 4 og 18/8 1. Eneste træk og eneste uden for Hovvig var 7/7 1 V Korshage. Et ualmindeligt tyndt år for arten.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 5 9
MaxRst 2 1 4 4
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 09 04.. ..18

2015:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 386, 20)
Første 12/5 1 rastende, siden V Korshage. Eneste på træk og eneste uden for Hovvig.
Et moderat forår: 19/5 – 31/5 nok 9 individer Hovvig, flest 25/5 4 og i alt 6 observationsdage.
I efteråret 21/7 – 15/8 nok 10 individer på 8 observationsdage, flest 14/8 4. 3 af disse sås stadig 15/8, der var årets sidste.
2 iagttagelser af Temmincks/Dværgryle 26/5 4 og 30/5 2 Hovvig var givet Temmmincksryler, der i hvert fald til dels er inkluderet i ovenstående.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 13 3 11 27
MaxRst 4 2 4 4
Nobs 7 2 6 15
Ndag 7 2 6 15
Fænologi 12..31 21.. ..15

2014:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 342, 44)
Forårstrækket bestod af en enkelt observation 16/5 10 trk efter rast Hovvig. Det er en lille forbedring (+2) i forhold til tidligere rekord. Ingen observationer af trækkende fugle på returtrækket.
Rastende fugle primært i Hovvig i perioderne 7/5 (6) – 16/5 og 30/6 - 5/9. Ultimo juni og hele juli op til 2 - 4 fugle, august ligeledes 3 - 4 fugle og slutteligt september med maks 2. Vedrørende samlet antal individer gælder samme bemærkning som for Dværgrylen. Den angivne årsum er fremkommet fra følgende månedstotaler: Maj 17, jun 2, jul 8, aug 15 og sep 2.
Eneste uden for vigen var 13/8 2 rast Korshage (i lille strand sø).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 17 2 8 15 2 44
MaxRst 6 2 3 4 2 6
Nobs 4 1 7 19 4 38
Ndag 4 1 7 19 4 35
Fænologi 07.. …. …. …. ..05

2013:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 316, 26)
Et fint år, hvor efteråret var over middel.
Forår, træk: 9/5 1 Ø og 19/5 3 Ø Korshage.
Forår, rast: 14/5 5 Hovvig og 18/5 2 Flyndersø.
Efterår, rast: 6/7 3 Slettermosegård. 22/7 – 7/8 9 observationsdage i Hovvig med flest 28/7 5 og i alt 12 (7 – 17) fugle.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 11 17 3 31
MaxRst 5 5 2 5
N 4 8 2 14
Fænologi 09..19 06.. ..07

2012:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 286, 30)
Kæmpestort forår i særdeleshed i Hovvig. De forbedrede enghabitater med fine mudderflader er en invitation til bl.a. Temmincksryle. Og den blev der taget imod.
Hovvig, alle datoer: 10/5 4, 16/5 7, 17/5 12, 18/5 4, 19/5 12, 21/5 3, 29/5 2, 30/5 1 og 7/6 1.
I alt talt 46. Der kan nok identificeres 4 blokke (svarende til 10/5 + 16/5 - 21/5 + 29/5 - 30/5 + 7/6), og ud fra højeste notering 4 + 12 + 2 + 1 kan minimum beregnes 19 individer. Flere givet involveret med yderligere udskiftninger. Og de “små mus” kan gemme sig især på længere obs-distancer.
Fra Korshage noteret 8/5 4 Ø og 19/5 4 Ø = 8 på forårstræk.
Arten som vanligt langt bedst på forårstrækket. Efterårstrækket bestod således kun af 12/8 1 SV Hovvig, og der kom kun én eneste observation af rastende fugle 5/9 2 Slettermose. Som så blev årets sidste.

DOFBasen:2012


2011:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 269, 17)
Denne fine, men fåtallige vadefugl optrådte kun inden for 10 dage under optrækket i maj: 10/5 4 Ø Korshage, 15/5 10 Hovvig, 17/5 – 18/5 2 Hovvig og 19/5 1 Hovvig. I alt 17.
Flokken på 10 fugle er nyt rekordtal for forårsfugle – top 3 ser nu således ud: 15/5-2011 10, 10/5-2009 9 og 19/5-1996 7.

DOFBasen:2011


2010:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 262, 7)
Igen i år blev der set flest fugle i første halvår. 17/5 3 S Hovvig (AF), 20/5 1 ad. Korshage, Flyndersø engen (DO foto) og 24/5 2 Hovvig (EVR). Derefter 11/7 1 Hovvig (EVR) gør at årets total bliver 7.

DOFBasen:2010


2009:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 249, 13)
Et noget akavet år, hvor de fleste ses på optrækket, og arten totalt svigter i efteråret.
Årets Hovvig fund ses 8/5 - 10/5 op til 9 fugle og 19/5 3.
Efterårets eneste ses 30/7 ved Flyndersø.
Med årets tolv forårsfugle steg den samlede forårstotal gennem årerne fra 46 til 58!

DOFBasen:2009


2008:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 205, 44)
12/6 2 Hovvig er formentlig også fugle på vej nordpå. Der er Temmincksryle igen i Hovvig 5/7 - 11/9.
Tidsmæssigt efter planen, men læg mærke til 9/7 13 og 13/7 10, det er rigtigt store tal for Temmincksryle i Rørvig. I modsætning til Dværgrylen ses der her flere adulte end unge fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 203, 2)
Forårsfugl nummer 43 og 44 blev set i 2007. 15/5 1 og 27/5 1, begge i Hovvig. Så var det også slut med Temmincksryler, idet efteråret svigtede totalt og gav 0 fugle.

DOFBasen:2007


2006:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 180, 23)
16/5 5 Hovvig bringer antallet af Temmincksryler, der har besøgt Rørvighalvøen i forårshalvåret op på 42.
Efterårets obs faldt alle i Hovvig: 29/7 1, 30/7 6, 31/7 4, 1/8 1, 2/8 4, 3/8 1 og 5/8 1.

DOFBasen:2006


2005:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 164, 16)
Efter et års fravær dukkede der igen Temmicksryler op på halvøen - alle fund nævnes.
Hovvig: 15/6 1 Ø efter rast, 9/7 - 10/7 2, 15/7 1, 18/7 - 19/7 2, 4/8 1, 9/8 3, 13/8 - 14/8 1, 18/8 og 20/8 2 og 27/8 1.
Korshage: 14/8 1 SV og 20/8 1 SV.
Fundet medio juni er usædvanligt rent tidsmæssigt. Det ligger faktisk midt i mellem forårs og efterårstrækket.

DOFBasen:2005


2003:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 159, 5)
Alle fund nævnes som sædvanligt, da denne dejlige lille vadefugl vitterlig er sjælden på vores kanter: 4/5 1 Hovvig er nummer 37 i rækken af forårsfugle, 21/8 1 Hovvig, 24/8 1 Hovvig, 26/8 1 Hovvig og 30/8 1 Hovvig. Simpel sammentælling giver 5 fugle i 2003.

DOFBasen:2003


2002:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 153, 6)
Et år med kun to obsdage en i foråret og en i efteråret. 11/5 stak 5 fugle Ø på Korshage (2 5:08 og 3 5:41) (LB m.fl.), hvilket bringer det totale antal forårsfugle op på 36, en forøgelse med 16%.
Efterårets eneste fugl blev set 18/8 i Hovvig (EVR).

DOFBasen:2002


2001:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 141, 6)
23/5 1 Hovvig er blot Temmincksryle nummer 31, der er registreret om foråret. Derudover blev arten set i Hovvig mellem 3/8 til 8/9, en sammentælling uden alt for megen „kreativ bogføring“ giver resultatet 5 fugle. Se tabel.

DOFBasen:2001


2000:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 134, 7)
Årets fund af Temmincksryle faldt ultimo juli, 28/7 5 og 29/7 7 Hovvig. Bekræfter at arten virkelig er sjælden på vores halvø.

DOFBasen:2000


1999:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 132, 2)
13/5 - 16/5 1 Hovvig er blot forårsfugl nr. 30 i rapportens historie (PEL, KES). Klarede lige netop at blive registreret i efterårsmånederne, idet 1 fugl opholdt sig i Hovvig 1/9 - 4/9 (LB, HVR, KES).

DOFBasen:1999


1998:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 131, 1)
Denne art giver ikke redaktøren „rynker i panden“, 29/8 - 1/9 1 HV, er alt!
Den heldige observatør var EVR.

DOFBasen:1998


1997:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 126, 5)
Fænologi: (11/5) - (7/6) og (7/7) 25/7 - 3/9 (18/10)
Meget sjælden forårstrækgæst og sjælden efterårstrækgæst.
Der er registreret i alt 25 forårsfugle på Rørvighalvøen i de første 24 år. 1 rast Plantagen 7/6 1980 er eneste junifund. De største forårstal: 19/5 1996 7 Hovvig, 14/5 1985 4 SØ Korshage og 14/5 1995 4 Hovvig.
Om efteråret ses arten hovedsagelig i Hovvig, hvor den er set i perioden 7/7 - 18/10. De største rasttal: 31/8 1991 4 og 21/7 1993 4.
Derudover kun spredte observation fra resten af halvøen.

1997: Også denne art fejrede jubilæet ved at vise sig om foråret: 5/5 2 Hovvig og 21/5 - 22/5 2 Hovvig.
Efterårets eneste Temmincksryle lod sig beskue 26/8 - 27/8 i Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 111, 15)
To forårsfund: 18/5 1 Ø Korshage og 19/5 7 Hovvig fik antallet af forårsfugle til at stige med næsten 50%. Der er nu set 25.
Øvrige 7 fugle blev alle set i Hovvig fra 10/7 til 18/10, se tabel 4.

DOFBasen:1996


1995:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 99, 12)
14/5 4 rast Hovvig, blev det 10. forårsfund af denne art på Rørvighalvøen. Der er nu set 17 forårsfugle.
Efterår: 25/7 1 rast Korshage er eneste obs uden for Hovvig. Her blev der set Temmincksryler fra 23/7 til 10/9. Flest 5/9 3. Se tabel 3 og 4.

DOFBasen:1995


Temmincksryle  Calidris temminckii  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 4 3 4
Nobs 2 6 5 13
Ndag 2 6 5 13
Fænologi 13·· ···· ··09

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2 4
MaxRst 2 2
Nobs 2 4 6
Ndag 2 4 6
Fænologi 04··09 02··09

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 3
MaxRst 2 2 2 2
Nobs 1 4 2 7
Ndag 1 4 2 7
Fænologi 14·· ···· ··29

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 11 3 14
MaxRst 5 5 1 5
Nobs 12 12 1 25
Ndag 12 12 1 25
Fænologi 15·· ···· ··02

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 16 2 18
MaxRst 16 2 1 16
Nobs 9 3 5 17
Ndag 9 3 5 17
Fænologi 11··21 11·· ··19

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 4 3 2 4
Nobs 1 4 12 3 20
Ndag 1 4 12 3 20
Fænologi 18 28·· ···· ··04

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 4 7
MaxRst 2 1 4 4
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 09 04·· ··18

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 4 9
MaxRst 4 2 4 4
Nobs 7 2 6 15
Ndag 7 2 6 15
Fænologi 12··31 21·· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 17 2 19
MaxRst 7 2 3 4 2 7
Nobs 5 1 7 19 4 36
Ndag 4 1 7 19 4 35
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··05

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 16 8 24
MaxRst 5 5 2 5
Nobs 5 8 2 15
Ndag 4 8 2 14
Fænologi 09··19 06·· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 9
Total 20 10 2 32
MaxRst 12 1 9 2 12
Nobs 10 1 2 1 14
Ndag 9 1 2 1 13
Fænologi 08·· ··07 06·· ··05

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 14 14
MaxRst 10 10
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 10··19

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 6 1 7
MaxRst 2 1 2
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 17··24 11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 1 10
MaxRst 9 1 9
Nobs 4 1 5
Ndag 4 1 5
Fænologi 08··19 30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 13
MaxRst 2 13 4 2 13
Nobs 1 13 12 3 29
Ndag 1 13 12 3 29
Fænologi 12·· ···· ···· ··11

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 15··27

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 9 6 15
MaxRst 5 6 4 6
Nobs 2 3 4 9
Ndag 1 3 4 8
Fænologi 16 29·· ··05

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 5 6
MaxRst 2 3 1 3
Nobs 1 5 9 1 16
Ndag 1 5 8 1 15
Fænologi 15·· ···· ···· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 1 5 7
Ndag 1 1 5 7
Fænologi 04 25·· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 7 1 8
MaxRst 2 1 2
Nobs 3 1 4
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 18

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 2 11 1 14
Ndag 2 11 1 14
Fænologi 23··25 03·· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7
MaxRst 7 7
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 28··29art/05020.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1