Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05070

Indholdsfortegnelse

Vadefugle

Stribet ryle Calidris melanotos eu05070

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Årsrapporter


2024:  Stribet Ryle  Calidris melanotos  

DOFBasen:2024


2023:  Stribet Ryle  Calidris melanotos  

DOFBasen:2023


2018:  Stribet Ryle  Calidris melanotos  (0, 1/1, 1/1)
5/8 rastede der en Stribet Ryle i en blandet flok vadere på Korshage. (LB + 2)
Fuglen regnes for identisk med et trækkende individ, der blev set ved Kikhavn tidligt om morgen. Det lykkedes ikke for vores morgenhold at finde den, men der var, som det fremgår, bedre held om eftermiddagen. Fuglen rastede tilsyneladende kortvarigt på den for arten atypiske habitat i stenene ved Korshages spids i blandet ryleflok. Udover finderen LB blev fuglen set af EVR og HVR, mens flere gik forgæves.
Vores eneste tidligere fund er 21/9 1 rast Hovvig. Arten er fåtallig med svingende antal fra år til år. I 2018 var der ud over fuglen fra Kikhavn/Korshage kun 4 jyske fund. Fra Vestsjælland foreligger i alt 10 fund.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2012:  Stribet Ryle  Calidris melanotos  (0, 0, 1/1)
21/9 1 1k til rast, herefter SV Hovvig (EVR).
Dermed fik halvøen en ny art, men det gik hurtigt. 13:48 slog den ned på mudderfladen ud for sydtårnet. Herefter var der syv minutter til at scope og få solid artsdiagnose. 13:55 lettede den og gik ud mod SV.
Stribet Ryle var en af de absolut ventede nye arter for Rørvig efter mange års stigende antal observationer, om end tilgangen de enkelte år varierer meget. 2012 var et godt år i hele Sydskandinavien, en hel del gamle fugle og i september et lille inflow af 1k fugle. I Danmark 2 andre fund i september (Grenen hhv. Nordfyn) og fra Skåne 3 fund ud af over 10 i hele Sverige i en NØ-SV bevægelse gennem landet. Svarer ganske til den antagelse, at langt hovedparten af fuglene kommer fra vestligste Sibirien, hvor en fraktion af bestanden flyver vest og ikke øst mod overvintring.
Dermed passer Hovvig-fuglen fint ind i årets mønster.
Endelig er fuglens yndlingshabitat eng med lidt mudderflade. De sidste års habitatforbedringer har skabt bedre potentiale for også Stribet Ryle. Både i Hovvig, Flyndersø og vel også Slettermose.

DOFBasen:2012


Stribet Ryle  Calidris melanotos  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995art/05070.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1