Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05460

Vadefugle

Rødben Tringa totanus eu05460

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Roedben

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Rødben  Tringa totanus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 8
Total 2 2 3 41 4 52
MaxRst 1 1 2 10 6 10
Nobs 3 3 12 56 29 103
Ndag 3 3 8 26 14 54
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··15

2022:  Rødben  Tringa totanus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 47 7 1 1 67
Total 1 5 18 8 22 47 41 1 1 1 1 146
MaxRst 4 6 8 13 15 34 5 13 1 1 34
Nobs 1 18 68 51 44 36 36 15 7 1 3 280
Ndag 1 10 27 29 29 21 27 14 6 1 2 167
Fænologi 03 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2021:  Rødben  Tringa totanus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 5 1 20 52 1 93
Total 3 9 8 28 13 31 26 60 13 21 3 215
MaxRst 3 6 4 5 8 25 11 7 7 21 2 25
Nobs 11 20 24 88 70 59 20 44 15 8 4 363
Ndag 11 12 7 29 29 28 14 21 13 7 4 175
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31 03..10

2020:  Rødben  Tringa totanus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 11 73 26 1 129
Total 5 20 27 1 78 39 10 1 181
MaxRst 1 4 6 9 10 5 5 6 10 8 1 1 10
Nobs 2 1 14 76 70 39 59 49 20 8 1 2 341
Ndag 2 1 10 29 30 24 23 27 18 7 1 2 174
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2019:  Rødben  Tringa totanus  

Forårstræk: 10/4 - 22/5 i alt 8, flest 25/4 3 – I alt 5 observationsdage.
Efterårstræk: 1/7 - 31/8 i alt 27, flest 14/7 6. - I alt 15 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 1 5 6 7 2 3 3 8 7 2 24 17 39 13 7 14 6 2 3

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 15 12 35
Total 9 1 3 23 8 4 58 26 1 7 2 142
MaxRst 3 3 2 7 3 14 39 14 6 3 4 2 39
Nobs 19 17 22 57 38 44 45 41 17 1 11 9 321
Ndag 17 14 17 28 26 26 31 27 15 1 10 8 220
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintrende fugle på en række lokaliteter med op til 4 rastende fugle i Rørvig Bugt frem til primo april. Forårstrækket nåede 15 fugle, hvoraf de 13 trak i april. Yngleaktivitet på følgende lokaliteter: Rørvig Bugt, Slettemose, Flyndersø 2 – 3 par, Hovvig, Korshage og Dybesø. Eneste med succes var 2 par i Hovvig med henholdsvis 1 og 2 1k. Efteråret igennem rastende fugle set på en række lokaliteter med flest i Hovvig 22/7 18.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 1 4 21 1 41
Total 13 46 36 77 88 154 171 180 70 7 16 14 872
MaxRst 2 6 3 11 7 11 18 16 14 3 3 2 18
Nobs 12 17 21 33 36 32 34 45 19 5 14 11 279
Ndag 11 17 19 27 30 28 26 31 19 5 14 10 237
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2017:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintrende gruppe Skansehage/Rørvig Bugt med 5 fugle 1/1, siden 16/2 7 Rørvig Bugt. Var rykket ind på ynglelokaliteterne 28/3 i både Hovvig og Flyndersø. Ynglefugl i Hovvig 3 par, Slettemose 2 par og Flyndersø 1 par. Lidt usikkerhed på antallet af par. Træk forår 4 og efterår 37 med de 23 i august. Traditionelt er der næsten ingen rastende fugle, og højeste notering nåede ikke over 12/8 10 rast Hovvig. Enkelte fugle i vinterområdet året ud.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 11 23 1 2 41
Total 37 39 20 57 57 123 98 163 38 5 5 6 648
MaxRst 4 7 3 8 4 6 9 10 3 1 1 1 10
Nobs 24 15 14 28 39 48 39 76 27 5 5 6 326
Ndag 14 13 10 16 20 28 25 26 13 2 5 6 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Rødben  Tringa totanus  
Vinteren bød som vanligt på rastende fugle i Rørvig Bugt med ankomst 3/1 2 (ingen fugle her i december 2015), og med flest 8/1 – 9/1 6 og 16/1 og 22/1 begge dage 5. Endvidere rastede en enkelt fugl på Skansehage 17/1, 18/1 og 11/2 2. Forårstræk i alt 6 i perioden 3/4 - 3/5 Korshage. Ankom til Hovvig 28/3 2, med flest 13/6 10. Ynglefugle med succes er ikke registreret, så kun mulige ynglepar Hovvig, Slettermosegård, Flyndersø, Rørvig Bugt, Korshage og Nørrevang. Efterårstræk 5/7 – 31/8 i alt 27 med største dag 7/7 5 Skansehage og 3 Korshage. Rastende fugle i Hovvig toppede 19/7 11. Større antal rastende andre steder sås kun på Korshage 17/7 12. Året sluttede på årets sidste dag med følgende rast: Skansehage 2 og Rørvig Havn 1.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 13 14 33
Total 61 12 18 56 82 83 122 59 11 2 2 12 520
MaxRst 6 3 5 5 5 10 12 8 4 2 2 2 12
Nobs 23 8 10 38 51 32 40 31 6 1 1 10 251
Ndag 21 8 7 20 26 26 26 18 6 1 1 7 167
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Rødben  Tringa totanus  
Vinter 2 fugle: 3/1 – 27/2 1 Rørvig Bugt og 9/2 – 12/2 1 Slettermosegård.
Forårstræk 27/3 – 9/5 18 Ø Korshage. Dukkede op i Hovvig 4/4 1, steget til 8/4 6. Herefter er ynglefuglene på plads, vurderet 3 – 4 par i år med dårlig ungesucces. 1 par ynglede i Flyndersø. Også mulige par Ringholm, Slettermosegård og Søndervang.
Efterårstræk i alt 27 med 23/7 12 V Korshage som bedste dag. Modsat de andre klirer ikke tiltrukket af Hovvig, der max. når 23/7 12 = ynglepopulationen. Lidt trækrast 28/6 11 Korshage og 10 Nakke Hage. 3 tilbage ultimo december: 21/12 2 Hovvig og 25/12 1 Søndervang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 5 1 20 2 1 1 42
Total 4 10 7 68 99 139 107 40 2 3 9 6 494
MaxRst 1 1 2 6 7 11 12 8 1 2 3 2 12
Nobs 4 10 6 44 43 34 34 16 2 2 5 5 205
Ndag 4 9 6 21 25 24 24 14 1 2 5 5 140
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2014:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintring i Rørvig Bugt: 2/1 – primo marts op til 5 (25/1, 7/2 og 27/2) og igen næste vinter 14/11 – 29/12 op til 3 (og 29/12 1 på Skansehage).
Rykkede ind i Hovvig 22/3 og ud igen efter 10/11. De beherskede træk var 6 forår og 22 efterår. Rasttal ikke over 16/7 14 og 21/8 25 i Hovvig.
Ynglefugle: Hovvig 4 – 5 par (PG oplyst), Slettermosegård 2 par, Flyndersø 2 – 3 par og Rørvig Bugt 1 par.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 1 7 12 26
Total 14 45 27 101 113 43 64 189 39 2 3 10 650
MaxRst 5 5 6 8 9 5 14 25 7 2 1 2 25
Nobs 6 17 14 49 45 20 25 54 16 1 3 9 259
Ndag 5 17 12 28 25 16 21 31 13 1 3 9 181
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintende Rødben med base i Rørvig Bugt 6/1 – 26/3 herunder 24/1 6.
Diffus overgang til forsinket forår – først på engene 12/4 2 Slettermosegård og første dato i Hovvig var sene 15/4 3. 9 set på forårstræk.
Ynglefugle:
Hovvig 8 – 11 par, heraf 5 – 7 med pull (PG oplyst). Slettermosegård: 3 – 4 par, 2 med udbytte (PG oplyst).
Flyndersø: 1 par (lokaliteten påvirket af tørke). Rørvig Bugt: 1 par.
Efterårstræk 33, heraf 17/7 17 SV Skansehage. Modsat de andre klirer helt ubetydelige rasttal, der i Hovvig ikke kan skelnes fra ynglefuglene.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 25 7 1 42
Total 26 26 69 107 104 60 116 117 20 17 5 2 669
MaxRst 6 5 6 8 8 7 12 10 2 3 2 1 12
N 17 12 20 44 42 22 34 39 15 8 4 2 259
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2012:  Rødben  Tringa totanus  
I betragtning af, at der er en stor bestand af Rødben mod nord i Skandinavien, fylder træk af denne art utroligt lidt. Hele året igennem er det ynglefuglene, der dominerer. Også når man ser på rasttal.
Den 3. klire-fjendske vinter i træk havde alligevel et par stykker, der slog sig igennem i Rørvig Havn – Rørvig Bugt området med afstikkere til Skansehage, Korshage og Dybesø. I hvert fald 5 kan trækkes ud af de mange meldinger – 13/2 således 4 Rørvig Bugt + 1 Korshage og 17/2 5 Rørvig Bugt.
Foråret trægt i gang i marts. Forårstræk: 11 fugle med 1 marts, 7 april og 3 i maj.
Ynglefugle:
Hovvig 7 – 8 par (PG oplyst, tællinger inde på området). Udbyttet usikkert – yngleparrene er ret langt ude og svære at overskue fra fugletårnet.
Flyndersø: Ynglefugle på plads fra 16/4. Etablerede 2 par, et på hver side af centrale grusvej. Pullus 11/6.
Slettermose: 3 par vurderet april - maj, 11/6 dog kun set 1 par. Endelig muligt par Rørvig Bugt.
Fremgang kan noteres. Naturpleje og lavere prædatering fra ræv.
Efterårstræk: Juni 1 og august 14, flest 6/8 9 S Hovvig.
Efter 23/8 forsvandt arten helt fra halvøen, indtil der dukkede en enkelt vinterfugl op igen: 6/11 – 31/12 1 Rørvig Bugt/Havn.

DOFBasen:2012


2011:  Rødben  Tringa totanus  
Åbnede vinteren med 4 overvintrende især Rørvig Havn og Bugt. I 2.halvdel af januar ny tilkomst af fugle med op til 11 Rørvig Bugt og 11 Skansehage, hvor hovedparten siden forsvinder. Igen fugle der søger isfri fouragering (jfr. Strandskade og Sortgrå Ryle).
Forårstræk: 26/2 - 21/5 13 Ø primært Korshage som spredte enkeltfugle.
Ynglefugle: I Hovvig ynglede 4 - 6 par, mest sandsynligt sidstnævnte - arten responderer altså på naturplejen, men fortsat problemer med prædation især fra Ræv (PG oplyst). Primo juni sås ungeførende par. Slettermose: 2 par. Flyndersø 1 - 2 par. Endelig sandsynlige 1 par Rørvig Bugt. Udviklingen i ynglebestand således positiv, medens det generelle antal rastende/trækkende fugle synes at være vigende.
Efterårstræk: 29/6 - 5/9 55 Korshage/Skansehage - helt dominerende i august og den eneste dag 10/8 30 V Korshage, der løftede sig lidt op.
Rastende fugle der udskiller sig fra ynglebestanden noteredes stort set ikke og fra ult august - 31/12 stort set tomt fraset 1 - 2 fugle Korshage og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2011


2010:  Rødben  Tringa totanus  
På en række lokaliteter sås rastende Rødben i perioden 1/1 - 27/6 (103 observationsdage).
Tabellen viser makstal. fordelt på 10-dagesperioder.

J a n F e b M a r A p r M a j J u n
Rørvig Bugt 5 8 5 1 6 6 13 14 6 1 4 3 - - - - - -
Skansehage 3 3 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Flyndersø - - 5 - - - - - 3 1 7 4 - - - 2 2
Korshage 3 - 4 1 1 - - - 1 4 1 3 3 2 4 2 4 -
Hovvig 4 - - - - - - - 1 12 6 16 6 4 4 6 7 6

Forårstræk 25/3 - 9/5 (6 observationsdage) i alt 9.
Mindst 1 ynglepar med succes i Hovvig.
På en række lokaliteter sås rastende Rødben i perioden 4/7 - 23/12 (51 observationsdage).
Tabellen viser makstal. fordelt på 10-dagesperioder.

J u l A u g S e p O k t N o v D e c
Rørvig Bugt 3 1 - - - - - - 1 4 4 4 2 5 4 3 2 1
Skansehage - 2 - - - - - - - - - 1 - - 1 5 5 -
Flyndersø - - - - 6 3 - - - - - - - - - - - -
Korshage 1 - 1 3 2 - 1 - - - - 1 - - - 4 2 -
Hovvig - 3 1 2 2 1 - - - - - - - - - - - -

Efterårstræk 5/8 - 19/9 (3 observationsdage) i alt 5.
Sidste fugle set i 19/12 4 Rørvig Bugt, 1 Korshage og 1 Kysten ved Plantagen, 21/12 2 Kysten ved Plantagen og 23/12 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Rødben  Tringa totanus  
Forårstræk 4/4 - 2/5 (7 obsdage) i alt 11.
Trækkende Rødben forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:
Ingen rasttal fra optrækket er værd at bemærke.
Atter i år er der konstateret ynglepar/yngleforsøg i Hovvig og ved Flyndersø.
Efterårstrækket ses 21/7 - 17/10, i alt flotte 94, flest 21/7 35 og 13/8 13.
Trækkende Rødben efterår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

J u l A u g S e p O k t I alt
- - 47 - 26 9 7 - 2 2 1 - 94

Set i Hovvig 24/1 - 11/8. se diagram.
Spredte rastende fugle i efteråret: 24/8 9, 16/9 10 og 31/10 17 - alle Rørvig Bugt.
Vi slutter med den konstatering at Rødben trives i Rørvig Bugt området, hvor der er set op til 20 overvintrende fra medio december.
 Rødben, Hovvig 2009

DOFBasen:2009


2008:  Rødben  Tringa totanus  
Som vanligt er en række vinterfund i området omkring Rørvig Havn/Bugt indsendt. Følgende tabel viser makstal. fordelt på 10 dages perioder.

J a n F e b M a r
14 4 - 9 14 - - 7 8

Derudover enkelte spredte obs på Korshage, Skansehage og Hovvig, flest 28/2 5 Skansehage.
Forårstræk 29/3 - 1/5 i alt 9.
Trækkende Rødben forår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 9):

M a r A p r M a j
- - 3 - 4 1 1 - -

Ingen rasttal fra optrækket er værd at bemærke.
Der er indsendt oplysninger om yngleforsøg i Hovvig og på Flyndersøengen.
Efterårstrækket blev på sølle 5 fugle mellem 13/7 - 31/8.
Ingen nævneværdige rasttal uden for området omkring Rørvig Bugt.
Rastende Rødben Rørvig Bugt fordelt på tidagesperioder:

O k t N o v D e c
- - - 10 17 13 31 25 5

DOFBasen:2008


2007:  Rødben  Tringa totanus  
Atter en række vinterfund i januar og februar - her fordelt på lokaliteter:
Skansehage: 4/1 1, 20/1 10, 25/1 1, 27/1 4, 28/1 1 og 9/2 1.
Rørvig Bugt/Havn: 7/1 5, 13/1 9, 27/1 2, 28/1 1, 4/2 14, 9/2 5, 10/2 2, 14/2 5, 15/2 2, 16/2 7, 17/2 7, 18/2 11, 20/2 2, 24/2 5 og 25/2 7.
Hovvig: 13/1 3.
Forårstræk 14/4 - 21/5 i alt 9.
Trækkende Rødben forår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 9):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 3 2 - 2 2

Ingen rasttal fra optrækket er værd at bemærke:
Der er indsendt oplysninger om flere pars yngleforsøg i Hovvig.
Rastende fugle i Hovvig frem til 19/10 se tabel.
Efterårstræk 1/7 - 19/10 ialt 59, flest: 18/8 19 og 19/8 17.
Trækkende Rødben efterår 2007 fordelt på 10 dages perioder (N = 59):

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
4 7 2 6 38 1 - - - - 1 -

Ingen nævneværdige rasttal fra nedtrækket.
Vi slutter med en række december fugle 21/12 1 Skansehage, 23/12 8 Rørvig Bugt og 30/12 2 Korshage, og konstaterer at 2007 blev året hvor Rødben blev registreret alle årets måneder.

DOFBasen:2007


2006:  Rødben  Tringa totanus  
Igen i år en række vinterfund i januar og februar - her fordelt på lokaliteter:
Korshage: 1/1 1.
Skansehage: 21/1 1.
Rørvig Bugt: 14/1 19, 21/1 7, 28/1 3, 29/1 25, 30/1 10, 2/2 6 og 10/2 30.
Nakke Hage: 28/1 2 og 3/2 3.
Forårstræk 17/4 - 20/5 i alt 12, flest 22/4 4.
Trækkende Rødben forår 2006 fordelt på 10 dages perioder (N = 12):

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 1 10 - 1 -

Følgende rasttal fra optrækket er værd at bemærke:
Rørvig Bugt: 3/3 7, 5/3 10, 6/3 12, 8/3 32, 19/3 16 og 20/3 15.
Der er indsendt oplysninger om flere pars yngleforsøg i Hovvig.
Rastende fugle i Hovvig frem til 21/10 se tabel.
Trækkende fugle indsendt: 2/9 4 V, 3/9 4 V, 4/9 1 V, 5/9 4 V og 5/11 2 V - alle Korshage.
Eneste nævneværdige rasttal: 17/11 13 Rørvig Bugt.
Vi slutter med en række decemberobs: 7/12 2 Søndervang, 15/12 og 16/12 1 Rørvig Havn, 17/12 1 Skansehage, 23/12 3 Rørvig, 24/12 1 Rørvig og 1 Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Rødben  Tringa totanus  
Igen i år en række vinterfund i januar og februar - her fordelt på lokaliteter:
Korshage: 2/1 1, 16/1 1, 29/1 2, 30/1 1, 5/2 1 og 20/2 2.
Skansehage: 14/1 1 og 14/2 1.
Rørvig Bugt: 15/1 5, 16/1 1, 29/1 16, 17/2 8, 20/2 1 og 23/2 14.
Hovvig: 14/1 2, 22/1 1 og 5/2 2.
Rørvig Havn: 14/1 10.
Kun indberettet 5 fugle på direkte træk: 24/3 1 Ø Korshage, 23/4 1 Ø Korshage, 24/4 2 N Hovvig og 8/5 1 Ø Korshage.
Rasttal fra optrækket: 5/3 - 6/3 op til 18, 21/3 21 og 26/3 12 alle Rørvig Bugt.
Der er indsendt oplysninger om minimum 3 ynglepar i Hovvig.
Arten set i Hovvig frem til 25/12, se tabel.
Samtlige december fund: 11/12 5, 17/12 4, 23/12 1 og 30/12 3 alle Rørvig Bugt. I Hovvig: 22/12 6 med karakter af Islandsk, samt 25/12 3.

DOFBasen:2005


2004:  Rødben  Tringa totanus  
Vinterfundene i januar og februar fordelt på lokaliteter:
Korshage: 10/1 1.
Skansehage: 4/1 4 og 9/2 15.
Rørvig Bugt: 1/1 5, 2/1 9, 30/1 2, 2/2 5, 6/2 25 og 15/2 9.
Nykøbing Bugt: 2/1 2 og 18/1 8.
Hovvig: 4/1 1.
Skredbjerg: 17/1 3.
Rasttal fra optrækket: 2/3 15 Hovvig, 20/3 13 Rørvig Bugt, 25/3 - 28/3 13 Rørvig Bugt samt 7/4 - 12/4 op til 21 Rørvig Bugt.
Forårstræk mellem 6/2 - 2/6 i alt 48.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 48:

FEB MAR APR MAJ JUN
pri pri med ult pri med ult pri med ult pri
25 - - 3 9 7 1 2 - - 1

Ynglefund: Der er indsendt oplysninger om 10 - 12 par på engene i Hovvig.
22/8 1 V, 4/9 1 V og 25/9 1 S alle på Korshage er eneste noterede træk dette efterår.
Set i Hovvig indtil 7/11, for maxtal se tabel.
Udenfor Hovvig blot noteret få rastende fugle, dog op til 10 Rørvig Bugt 2/10 - 16/10.
Vintergæstende Rødben indfinder sig igen i år i december: 9/12 4 Nykøbing Havn, 11/12 2, 27/12 5 og 31/12 1 - alle set i Rørvig Bugt.

DOFBasen:2004


2003:  Rødben  Tringa totanus  
De efterhånden traditionelle vinterfund, her fordelt på lokaliteter:
Korshage: 5/1 3, 11/1 1,
Skansehage: 1/1 11, 4/1 6, 5/1 1, 6/1 4, 7/1 2, 11/1 8, 12/1 3, 18/1 1, 2/2 1, 13/2 16, 15/2 22.
Rørvig Bugt: 1/1 3, 4/1 3, 5/1 4, 7/1 4, 10/1 3, 11/12, 18/1 1, 1/2 10, 21/2 21, 23/2 24.
Slettermosegård: 30/1 11.
Optrækket noteret mellem 13/4 - 18/5 i alt 23:
Trækkende Rødben forår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 22:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 5 9 5 2 1

Ynglefund: Der er indsendt oplysninger om 5 - 6 par på engene i Hovvig, 1 par Rørvig bugt og 4 par på engene ved Nakke.
Nedtrækket noteret mellem 6/4 - 24/10 i alt 57:
Trækkende Rødben efterår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 57:

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
15 5 - 5 20 8 - - - 3 - 1

Set i Hovvig indtil 24/10, for max tal se tabel.
Ingen nævneværdige tal udenfor vigen.
Vi slutter med en række december fund:
Rørvig Bugt: 5/12 - 23/12 op til 18.
Hovvig: 20/12 1.

DOFBasen:2003


2002:  Rødben  Tringa totanus  
De efterhånden traditionelle vinterfund, her fordelt på lokaliteter:
Korshage: 5/1 4, 6/1 1 og 19/1 1.
Skansehage: 1/1 1, 5/1 1, 6/1 2, 7/1 2, 10/1 1, 11/1 1, 14/1 1, 18/1 1, 19/1 1, 20/1 5, 24/1 2, 26/1 1, 10/2 7, 12/1 og 14/2 1.
Plantagen: 5/1 1.
Hovvig: 6/1 1, 22/1 1 og 3/2 1.
Rørvig Bugt: 8/1 1, 12/1 3, 17/1 4, 5/2 5 og 17/2 1.
Søndervang: 9/2 2.
Efter de relativt mange vinterfund, blev optrækket en decideret nedtur!
Trækkende Rødben forår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 6:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 3 - - 2 1

Ynglefund: Der er indsendt oplysninger om 1 - 2 par på engene i Hovvig og minimum 4 par på engene ved Nakke.
Efterårstræk er heller ikke noget at skrive om - i alt 10.
Trækkende Rødben efterår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 10:

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med lt pri med ult
- 3 3 - 2 1 - - - - - 1

Set i Hovvig indtil 17/11, for max tal se tabel.
Vi slutter med en række december fund:
Rørvig Bugt: 19/12 - 30/12 op til 18.

DOFBasen:2002


2001:  Rødben  Tringa totanus  
De efterhånden traditionelle vinter fund: 5/1 1 Ringholm, 6/1 5 Hovvig, 7/1 1 Korshage og 2 Rørvig Bugt, 12/1 4 Skansehage, 13/1 1 Ringholm og 4 Søndervang, 26/1 1 Skansehage, 27/1 8 Rørvig Bugt, 9/2 1 Skansehage og 25/2 4 Søndervang.
Forårstræk 4/3 - 26/5 i alt 23.
Trækkende Rødben forår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 23:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
2 0 1 4 0 11 1 3 1

Eneste rasttal værd at nævne er 10/4 22 Rørvig Bugt.
Ynglefund: Der er indsendt oplysninger om 1 - 2 par på engene i Hovvig.
Efterårstræk 1/7 - 1/11 i alt 45, flest 22/7 18.
Trækkende Rødben efterår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 45:

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
6 - 25 - 8 1 - - - - - 1

og uden for skemaet 1/11 4 V Korshage.
Set i Hovvig indtil 27/10, for maxtal se tabel.
Uden for Hovvig blot disse: 24/11 3 Rørvig Bugt.
Vi slutter med en række december fund:
Rørvig Bugt: 8/12 1 og 8/12 9.
Korshage: 16/12 1 og 22/12 1.
Skansehage: 23/12 2, 26/12 1, 27/12 4,28/12 2, 29/12 1 og 30/12 1.
Søndervang: 28/12 1.

DOFBasen:2001


2000:  Rødben  Tringa totanus  
Først nogle vinterobs: 9/1 1 Hovvig, 22/1 2 Korshage, 23/1 3 Korshage, 24/1 1 Rørvig Bugt. 6/2 28 Nykøbing Bugt, disse blev set på en for redaktøren lidet kendt lokalitet, idet de opholdt sig i en lille sø nær Amtshospitalet og 13/2 1 Korshage. Kun få fund i marts 4/3 1, 7/3 1, 26/3 1, 30/3 3 og 31/3 1 alle Hovvig. Hermed er alle fund i første kvartal nævnt.
Forårstræk 7/4 - 5/6 i alt 19. Flest 8/4 4 og 19/4 - 21/4 alle dage 3.
Trækkende Rødben forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 19

APR MAJ JUN
pri med ult pri med ult pri med ult
5 7 5 - 1 - 1 - -

Eneste rasttal værd at nævne er 19/4 12 og 13/5 7 begge Rørvig Bugt.
Rastende fugle set sammen med ynglefugle i Hovvig 4/4 - 25/6.
Ynglefund: Der er indsendt oplysninger om 5 - 6 ynglepar på engene i Hovvig.
Efterårstræk 22/7 - 20/10 i alt 27. Flest 13/8 6, 20/8 6 og 29/8 8.
Trækkende Rødben efterår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 27

JUL AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - 1 - 14 11 - - - - 1 -

Pæne rasttal uden for Hovvig: 12/8 12 Korshage, 23/9 24 Rørvig Bugt, 5/10 4 Søndervang og 22/10 7 Skredbjerg.
Set i Hovvig indtil 17/12, for maxtal se tabel 1. Udover tallene i tabellen er der følgende december obs 2/12 2, 3/12 2, 5/12 3 og 17/12 1.
Sidste fugle blev: 9/12 1 Korshage og 1 Slettemosegård, 17/12 1 Korshage og 1 Hovvig samt 25/12 1 Ringholm.

DOFBasen:2000


1999:  Rødben  Tringa totanus  
Et par vinterobs: 24/1 11, 30/1 1 og 14/2 - 18/2 op til 3 alle Korshage samt 20/2 1 Rørvig.
Forårstræk: 20/3 - 31/5 i alt 51, flest 1/5 14 og 13/5 23.
Trækkende Rødben forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 51.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - 3 - 1 1 14 30 2

I Hovvig blev de støste rasttal 12/4 - 13/4 4 og 24/4 - 25/4 4 samt 30/5 6.
De største rasttal uden for Hovvig: 17/4 2 Flyndersø og 13/5 8 Korshage.
Ynglefund: Ingen informationer indsendt.
Efterårstræk: 4/7 - 8/11 i alt 17, flest 15/7 5 SV Hovvig 17/7 4 V Korshage og 25/7 2 V Korshage, øvrige dage kun 1 fugl.
Rastende fugle i Hovvig 3/7 - 8/11 for maxtal se tabel 4.
Ingen nævneværdige rasttal for efteråret. De sidste fugle sås 28/11 2 Korshage og der lukkedes og slukkedes med 30/12 1 Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Rødben  Tringa totanus  
Et par enkelte vinterobs blev det da til: 1/2 2 KH og 15/2 1 KH. Derefter ingen obs før den første trækfugl tog østpå.
Forårstræk mellem 29/3 og 10/5 i alt 30, flest 22/4 7 (5 KH og 2 HV).
Rastende fugle set i Hovvig fra 29/3, flest 4/4 4, 21/4 og 27/4 6, 17/5 4, 29/5 4, 20/6 11 samt 21/6 9.
Ynglefund: 3 par i Hovvig.
Efterårstræk 4/7 - 24/10 i alt 46, flest 4/7 4, 20/7 9 og 19/8 14 alle Korshage.
Efterårsrastende fugle set i Hovvig mellem 11/7 og 28/11. Maxtal fremgår af tabel 2
Øvrige rastende udgøres af 21/7 - 22/7 1 Skansehage og 28/11 3 Nykøbing Bugt.
Sidste 3 fund: 18/11 2, 20/11 2 og 28/11 3 alle Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Rødben  Tringa totanus  
Fåtallig ynglefugl og for- og efterårstrækgæst samt vintergæst.
Ynglebestanden vurderes til 5 - 10 par, de fleste i Hovvig, men gerne enkelte satellitpar på randlokaliteterne.
Ynglede stabilt ved Flyndersø i 80'erne, som mest 2 par i 1985. Bedste år i Hovvig 1994 med 6 - 8 par. Rødben er en af vores almindeligste vadefugle, og den træffes langs kysterne og i Hovvig, men oftest kun i små antal (under 30).
Bedste forårstræktotal er 66 tilbage i 1979 med kulmination 12/4 1979 28.
I de gode vadefugleefterår 1975 og 1978 blev der hevet efterårstotaler hjem på 269 henholdsvis 172 fugle.
Største trækdage: 22/7 1975 73 og 17/8 1982 71. De største rasttal: 11/9 1983 48, ultimo august 1984 48, 26/10 1995 42 og 22/8 1982 41 alle Hovvig samt 14/11 1992 54 Rørvig Bugt.
Fuglene i vinterhalvåret er formentlig fugle fra Isefjorden der gæster halvøen. Det er faktisk på denne årstid vi tit har de største koncentrationer: 20/1 1979 41 Korshage/Skansehage og 26/12 1995 41 Nakkehage.

1997: Vinterfund: 1/1 - 17/2 op til 3 Korshage og 2 Rørvig Bugt. En indsender har bestemt disse til at være den islandske race.
Forårstræk 27/4 - 14/5 i alt 6. Ingen relevante oplysninger modtaget fra efteråret.

DOFBasen:1997


1996:  Rødben  Tringa totanus  
Vi starter med en stribe vinterobs: 1/1 3 Skansehage, 6/1 3 Korshage, 7/1 1 Dybesø, 13/1 2 Korshage, 14/1 2 ud for Plantagen og 3 Korshage, 21/1 2 Nykøbing Bugt, 23/1 3 Nykøbing Bugt, 28/1 1 Nykøbing Havn og 10 Korshage, 3/2 3 Korshage, 4/2 2 Korshage, 10/2 10 ud for Plantagen, 24/2 - 27/2 6 Korshage, 9/3 17 Nykøbing Bugt og 30 Hovvig samt 16/3 40 Hovvig.
Trækkende fugle fra 7/4 til 24/5, i alt 12. Dage med mere end 1: 7/4 3 Ø Korshage, 20/4 2 SØ Korshage og 22/4 3 Ø Korshage.
Rastende fugle set fra 30/3 til 30/5, flest 30/3 14 Hovvig, 20/4 18 Hovvig og 21/5 15 Hovvig.
Ynglefund: 4 - 5 par Hovvig.
Efterårstræk 12/8 - 2/11, i alt 12. Flest 13/8 4 SV Skansehage, øvrige dage alle 2 V/SV.
Rastende fugle i Hovvig fra 5/7 til 21/12, se tabel 4.
Rastende fugle udenfor Hovvig fra 22/8 til 29/12. Flest 24/10 8 Slettermosegård, 7/12 17 Nykøbing Bugt og 29/12 4 Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Rødben  Tringa totanus  
Vinterobs: 1/1 22 Hovvig, 7/1 6 Nykøbing Bugt, 29/1 2 Hovvig, 5/2 10 Hovvig og 8/2 10 Hovvig.
Forårstræk: I alt 6 fugle fra 10/4 til 3/5, heraf de 6 Ø Korshage 3/5.
Eneste dag med mere end 5 rastende fugle blev 9/4 13 Hovvig, ellers 1 - 5 fugle de fleste dage.
Ynglefund: 4 par Hovvig og 1 par Nakke.
Efterårstræk: 23/7 - 11/9, i alt 15. Max: 23/7 9 SV Korshage.
Rastende fugle i Hovvig: Flest 25/10 33 og 26/10 42. - Se Tabel 3 og 4.
Udenfor Hovvig: 23/7 10 Korshage.
Også denne art holdt, trods permafrost, jul på Rørvighalvøen: 26/12 41 Nakkehage, 30/12 6 Korshage samt 31/12 3 Skansehage og 24 Korshage.

DOFBasen:1995


Rødben  Tringa totanus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 47 7 1 1 67
Total 1 5 18 8 22 47 41 1 1 1 1 146
MaxRst 4 6 8 13 15 34 5 13 1 1 34
Nobs 1 18 68 51 44 36 36 15 7 1 3 280
Ndag 1 10 27 29 29 21 27 14 6 1 2 167
Fænologi 03 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 5 1 20 52 1 93
Total 4 16 8 28 18 31 27 60 13 1 3 209
MaxRst 3 6 4 5 8 25 11 7 7 21 2 25
Nobs 11 20 24 88 70 59 20 44 15 8 4 363
Ndag 11 12 7 29 29 28 14 21 13 7 4 175
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31 03··10

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 11 73 26 1 129
Total 5 20 27 1 78 39 10 1 181
MaxRst 1 4 6 9 10 5 5 6 10 8 1 1 10
Nobs 2 1 14 76 70 39 59 49 20 8 1 2 341
Ndag 2 1 10 29 30 24 23 27 18 7 1 2 174
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 15 12 35
Total 8 3 18 7 55 23 1 7 1 123
MaxRst 3 3 2 7 3 14 39 14 6 3 4 2 39
Nobs 19 17 22 57 38 44 45 41 17 1 11 9 321
Ndag 17 14 17 28 26 26 31 27 15 1 10 8 220
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 1 4 20 1 40
Total 4 2 4 37 9 22 32 11 1 3 6 131
MaxRst 1 6 3 11 7 11 18 16 14 3 3 2 18
Nobs 12 17 24 51 53 32 35 51 22 5 14 14 330
Ndag 10 17 19 27 30 28 26 31 19 5 14 10 236
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 11 20 1 2 38
Total 11 9 12 29 39 1 2 2 3 108
MaxRst 4 7 3 8 4 6 9 10 3 1 1 1 10
Nobs 19 15 12 21 33 29 30 39 15 4 5 5 227
Ndag 14 13 10 16 20 28 25 26 13 2 5 5 177
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 12 14 32
Total 10 8 16 7 1 37 15 2 3 99
MaxRst 6 3 5 5 5 10 12 8 4 2 2 2 12
Nobs 23 8 10 39 52 32 40 33 6 1 1 10 255
Ndag 20 8 7 20 26 26 26 19 6 1 1 7 167
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 5 1 20 2 1 1 41
Total 1 1 3 15 8 31 35 2 2 1 2 101
MaxRst 1 1 2 6 7 11 12 8 1 2 3 2 12
Nobs 4 10 6 43 48 36 34 16 2 2 5 6 212
Ndag 4 9 6 21 25 25 24 14 1 2 5 5 141
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 1 9 12 28
Total 3 6 11 12 7 9 52 5 105
MaxRst 5 5 6 8 9 6 14 25 7 2 1 2 25
Nobs 5 16 14 48 44 22 25 53 17 1 3 8 256
Ndag 5 16 12 27 24 16 21 31 13 1 3 8 177
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 25 7 41
Total 6 1 23 8 40 15 3 3 99
MaxRst 6 5 6 8 8 7 12 10 2 3 2 1 12
Nobs 16 12 19 44 42 22 33 37 14 8 4 1 252
Ndag 14 10 19 22 25 19 21 26 14 8 4 1 183
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 3 1 14 26
Total 3 13 3 17 28 6 12 15 2 99
MaxRst 4 5 2 7 18 13 9 7 1 1 18
Nobs 16 26 17 40 50 32 10 13 2 3 209
Ndag 13 18 16 25 27 23 10 11 2 3 148
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23 06·· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 8 3 1 7 47 3 71
Total 24 3 1 8 10 24 9 51 3 3 3 139
MaxRst 11 5 5 9 8 13 6 4 2 2 1 2 13
Nobs 24 9 14 42 33 29 18 22 7 7 6 5 216
Ndag 20 7 11 23 24 21 17 13 7 7 6 5 161
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 1 5 1 15
Total 21 9 15 30 1 3 5 11 1 2 8 5 111
MaxRst 8 6 14 16 6 7 3 6 1 4 5 5 16
Nobs 38 16 25 41 23 12 9 21 3 13 13 13 227
Ndag 25 12 22 23 19 10 7 14 3 10 10 9 164
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2 47 35 9 3 107
Total 23 25 25 4 11 48 39 9 3 31 3 221
MaxRst 20 18 19 20 8 11 5 9 10 17 31 19 31
Nobs 20 18 13 33 23 12 18 12 11 11 17 17 205
Ndag 13 13 9 20 19 10 13 8 10 10 16 16 157
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 1 1 2 5 16
Total 15 31 2 16 1 4 28 19 6 12 44 178
MaxRst 14 14 8 9 7 10 26 13 6 3 17 31 31
Nobs 9 12 15 35 26 11 15 24 5 2 8 12 174
Ndag 7 8 12 21 19 8 13 19 4 2 8 10 131
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 6 2 13 45 76
Total 18 14 17 9 2 1 21 72 9 14 177
MaxRst 9 14 9 8 7 8 7 27 4 7 3 8 27
Nobs 11 14 8 22 18 13 20 14 4 4 8 12 148
Ndag 7 11 7 16 17 13 11 11 4 4 6 10 117
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 3 4 1 13 2 32
Total 29 59 9 5 6 15 13 1 16 17 170
MaxRst 25 30 32 8 4 4 6 10 1 13 11 32
Nobs 9 2 8 17 10 4 9 9 4 2 6 8 88
Ndag 6 2 8 15 9 4 7 9 4 2 6 7 79
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 14 11 2 2 35
Total 29 44 4 3 37 11 2 11 141
MaxRst 16 14 21 9 6 14 16 10 10 8 9 6 21
Nobs 13 7 15 13 6 9 27 14 2 6 10 6 128
Ndag 8 5 11 13 5 9 16 12 2 5 7 6 99
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 3 5 2 1 2 2 2 42
Total 38 40 18 59 5 1 5 2 14 11 193
MaxRst 14 15 15 26 15 14 2 6 8 10 3 5 26
Nobs 15 4 8 21 7 8 3 7 5 7 3 6 94
Ndag 7 4 8 15 6 7 3 4 4 6 3 5 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 5 2 22 32 4 83
Total 28 46 37 6 2 38 51 8 19 19 254
MaxRst 13 24 10 20 14 7 16 14 3 5 19 18 24
Nobs 29 9 7 18 11 6 9 20 6 8 2 10 135
Ndag 12 9 6 14 9 6 7 13 6 7 2 9 100
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 6 3 1 16
Total 5 14 4 15 3 16 10 3 1 19 1 34 125
MaxRst 5 7 5 8 8 15 8 5 4 8 3 18 18
Nobs 20 7 10 12 11 8 13 7 3 7 4 7 109
Ndag 16 7 6 10 11 7 8 7 3 6 4 7 92
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 19 5 31 8 1 1 4 1 73
Total 24 3 52 5 1 40 19 1 1 4 17 167
MaxRst 8 4 6 22 6 5 7 11 2 2 3 9 22
Nobs 9 2 5 20 13 11 15 19 7 3 9 12 125
Ndag 7 2 4 14 11 11 10 16 6 3 8 10 102
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 1 1 1 20 12 49
Total 5 28 28 4 3 2 45 27 24 4 3 173
MaxRst 3 28 3 12 7 8 6 12 24 7 4 3 28
Nobs 5 2 5 26 20 17 21 21 6 10 3 8 144
Ndag 4 2 5 16 15 14 17 16 5 10 3 6 113
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 52 22 1 2 1 83
Total 11 1 3 3 76 24 1 13 11 3 146
MaxRst 11 3 2 6 8 6 6 3 7 6 2 1 11
Nobs 2 5 4 15 42 13 27 16 6 6 6 1 143
Ndag 2 5 3 13 22 12 19 13 6 5 4 1 105
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 21 5 25 25 1 80
Total 2 3 22 6 11 26 25 1 6 14 116
MaxRst 2 2 6 4 11 4 5 4 3 6 11
Nobs 2 4 27 15 13 15 19 3 1 4 3 106
Ndag 2 3 18 14 13 13 15 3 1 3 2 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20art/05460.txt · Sidst ændret: 2023/06/09 07:02 af lb