Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05450

Vadefugle

Sortklire Tringa erythropus eu05450

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Sortklire  Tringa erythropus  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 5 29 5 39
MaxRst 2 29 16 7 9 3 29
Nobs 7 16 26 31 20 5 105
Ndag 6 16 26 28 20 5 101
Fænologi 04..25 08.. …. …. …. ..09

2018:  Sortklire  Tringa erythropus  
Årets første kom tidligt 7/4 1 Flyndersø. I løbet af maj måned flød foråret direkte over i nedtræk med endnu et stort år i Hovvig. I vigen var der mere eller mindre fugle fra 1/5 til 31/10 1 som blev årets sidste. Tocifrede antal i de to perioder 5/6 – 6/7 og 27/8 – 21/9 med flest 12/6 39 og 13/9 34. Eneste trækkende fugl 6/8 1 Rørvig Bugt, som også var den eneste observation udenfor Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 23 254 104 164 299 27 872
MaxRst 1 5 39 11 29 34 9 39
Nobs 1 12 25 24 26 20 6 114
Ndag 1 12 25 23 25 20 6 112
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sortklire  Tringa erythropus  
Nyt stort Sortklire-år i Hovvig. 29/4 – 17/5 4 fugle i Hovvig i det hastige optræk. Nedtræk fra 8/6 og kort efter var Sortklire næsten kontinuerligt til stede helt frem til sidste fugl 6/11. Kun én fugl uden for Hovvig, der var en af årets 12 trækkende 20/6 1 ad V Korshage. Mange 2-cifrede noteringer i Hovvig – dog aldrig over 28/8 17. Top i juni og større top i august – september. Mod sædvane er bruttoregistreringerne af Sortklire i hele 2017 lidt højere end Hvidklire (656 mod 632, begge renset for daggengangere). Hvidklire fylder jo langt mere i foråret, så der var et stort efterår for Sortklire (bruttotal 652 vs. 553).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 2 12
Total 1 3 125 57 171 186 110 4 657
MaxRst 1 2 16 11 17 15 10 2 17
Nobs 1 2 21 18 27 25 19 3 116
Ndag 1 2 19 17 26 25 19 3 112
Fænologi 29.. …. …. …. …. …. …. ..06

2016:  Sortklire  Tringa erythropus  
Foråret absolut ikke prangende med 7/5 1 Ø Korshage og 8/5 2 rast Hovvig. Efteråret startede med 3/6 1 SV Hovvig, som blev som efterårets eneste trækkende fugl. Dagligt rastende fugle i Hovvig i perioden 4/6 til 3/11. Bedste dage 20/6 og 21/6 begge dage 14, hvilket er eneste dage med over 10 fugle. Det levede dermed ikke helt op til tidligere års antal. Sidste forsvandt 3/11 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 124 35 90 41 56 2 351
MaxRst 2 14 9 6 8 7 2 14
Nobs 2 23 17 26 14 20 1 103
Ndag 2 23 17 26 14 20 1 103
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..03

2015:  Sortklire  Tringa erythropus  
Ankom 19/4 1 Hovvig fulgt af i alt 4 fugle til 3/5 repræsenterende det korte, hidsige optræk. Enkelte fugle medio maj nok forsinket optræk. Nedtræk af første gamle fugle (hunner) fra 6/6 1 og fra 8/6 6 Hovvig har arten næsten konstant ophold i Hovvigs klirehabitater frem til november. I alt 106 observationsdage i Hovvig! Markante toppe var 14/6 13, og igen 20/6 23 og 27/6 13 med gamle fugle, herefter mere afdæmpet frem til ultimo august, hvor 1k kommer ind: 21/8 22, 23/8 24, 26/8 26 (årsmax) og 27/8 20. Gode rast ofte 10 -12 frem til 4/9, herefter 2 – 8. 11/11 5 og den sidste 20/11 1 1k.
Er ret tilfældig på dagtræk, 0 forår og 3 efterår i 2015.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 11 97 59 229 38 57 20 512
MaxRst 1 3 13 6 26 12 8 5 26
Nobs 1 6 22 19 27 9 15 12 111
Ndag 1 6 19 18 26 9 15 12 106
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. ..20

2014:  Sortklire  Tringa erythropus  
Det korte forår 7/5 – 19/5 bestod af 5 rastende fugle i Hovvig (3 observationer).
Gamle fugle på retur ankom 8/6 og nåede i Hovvig maks 11/6 19 og 12/6 21. Der var Sortklire rastende i Hovvig på ikke mindre end 100 observationsdage. Lokaliteten var lavvandet i hele perioden med optimale fourageringsbetingelser for såvel klirer som ryler. 6/10 toppede 1k fugle med 23 rastende. Sidste 9/11 1 1k rast Hovvig. Det lykkedes ikke som sidste år at fange lidt af det hidsige træk om foråret. 3 på efterårstræk var alt fra trækket: 25/8 1 og 16/9 2.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 5 130 49 142 136 67 1 530
MaxRst 2 21 5 11 12 23 1 23
Nobs 3 18 21 28 21 12 1 104
Ndag 3 17 21 26 20 12 1 100
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..09

2013:  Sortklire  Tringa erythropus  
16/1 1 rast Korshage (EVR). Januar! Første egentlige vinterfund i Rørvig.
Foråret bestod af 3 fugle 24/4 – 9/5.
Nyt stort efterår i Hovvig med hele 79 obsdage 26/5 – 5/11. Toppe 9/6 – 14/6 (maks 18) og 22/7 – 23/7 (maks 23) må markere returtræk af først hunner, dernæst hanner. Mere behersket med 1k fugle (maks 14/9 10). Sidste 2 1k 31/10 – 5/11.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 6
Total 1 1 3 68 130 61 86 39 8 397
MaxRst 1 1 1 18 23 9 10 7 2 23
N 1 1 3 10 16 21 20 11 4 87
Fænologi 16 24.. …. …. …. …. …. …. ..05

2012:  Sortklire  Tringa erythropus  
Deltog massivt i det store Klire-ræs i Hovvig. Af 255 meldte fugle var de 29 fra junitrækket og de 16 uden for Hovvig. Resten – 209 – er fra den ubetingede hovedlokalitet.
Fordelingen af observationerne i Hovvig illustrerer artens årscyclus. Tallene er summen af dagsmax for alle dagene:

A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t
0 3 22 11 1 0 14 101 25 0 0 4 0 2 2 7 12 4 2 0 0

Hurtigt igennem på optrækket, ikke over 29/4 9 rastende. I juni talrigt retur med store rasttal – 12/6 12, 14/6 58 (EVR) – storflok! - og 21/6 18. Siden mere småt, men 1k manifesterede sig dog i september. Der blev set Sortklire i Hovvig på 52 datoer.
Helt svarende til denne fordeling komprimeret træk 6/6 – 25/6 i alt 29. 6/6 2 SV Hovvig, 12/6 5 SV Flyndersø, 14/6 1 SV Skansehage og 25/6 21 V Korshage (JHC). Bemærk sidste dag – ikke normalt at se så mange Sortklirer på en trækdag! Nok til at træksummen 29 indskrev sig som en Rørvigrekord.
Rastende uden for Hovvig var 25/6 – 18/8 i alt 6 Flyndersø, samt 9/9 3 og 16/9 7 1k Slettermose.

DOFBasen:2012


2011:  Sortklire  Tringa erythropus  
Magert år, hvor optrækket gik næsten helt uden om eller højt hen over halvøen. Ganske få fugle fyldte depoterne op i vigen på vejen mod vinterkvartererne.
Set i Hovvig 9/5 – 1/10 (27 observationsdage):

M a j J u n J u l A u g S e p O k t
1 - - 12 8 1 1 4 2 - 4 2 - - 1 1 - -

Forår uden for vigen: 10/5 2 Ø Korshage.
Første returfugl 4/6 1 rastende Hovvig.
Nedtrækket gav i alt 20 mellem 5/6 og 25/8. Flest 5/6 8, 27/6 4 og 21/8 4.
Sidste fugle blev set 25/8 2, 30/9 – 1/10 1 alle i Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Sortklire  Tringa erythropus  
Set i Hovvig 18/4 - 10/5 og 21/5 -12/9 (26 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
- 1 3 5 - 1 2 1 1 - 3 7 1 4 - - 1 -

Som det fremgår af tabellen var det meget få fugle der blev registreret i 2010.
Uden for vigen disse: 8/6 - 12/ 6 1 Flyndersøengen, 13/6 6 trk Korshage, 22/6 1 V → rast Flyndersø, 4/7 3 trk Korshage, 31/7 3 SV Rørvig, 4/8 1 trk Rørvig, 13/8 2 Flyndersø, 14/8 2 Rørvig Bugt og 16/8 3 Korshage/Flyndersø.
Ud over ovenstående 10/7 3 SV og 17/7 2 Hovvig, bringer efterårstræktotalen op på 19.

DOFBasen:2010


2009:  Sortklire  Tringa erythropus  
Atter et normalt år - men grundet den høje vandstand i Hovvig ikke så mange fugle som sidste år. En enkelt fugl registreres fra optrækket i maj. Toppen primo/medio juni er de nedtrækkende hunner.
Set i Hovvig 10/5 - 28/10, se diagram.
Eneste udenfor vigen: 23/6 1 og 24/7 2 Flyndersø samt 15/9 1 trækkende Dybesø.
 Sortklire, Hovvig 2009

DOFBasen:2009


2008:  Sortklire  Tringa erythropus  
Et helt normalt år for arten. Forårstrækket siver ganske ubemærket over halvøen i maj. Nedtrækket er heller ikke overvældende - der registreres op til 35 adulte fugle medio juni, hvorimod tallet af ungfugle ikke er prangende.
Eneste fund uden for vigen: 3/6 2 sd Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Sortklire  Tringa erythropus  
Yderst få fugle igen i år, hvor en enkelt fugl dukker op allerede 12/4, ellers fra 11/5 - 14/5 og 7/6 - 21/8. I år nævnes alle fund:
Hovvig: 12/4 1, 11/5 1, 14/5 2, 7/6 5, 8/6 1, 9/6 3, 10/6 8, 17/6 6, 18/6 1, 19/6 8, 26/6 2, 27/6 6, 1/7 1, 21/7 1 og 21/8 2.
Nørrevang: 16/4 1 Ø.
Flyndersø: 1/8 2.
Skansehage 18/8 1 SV.

DOFBasen:2007


2006:  Sortklire  Tringa erythropus  
Yderst få obs i perioden 9/6 - 18/8 alle i Hovvig, se tabel.

DOFBasen:2006


2005:  Sortklire  Tringa erythropus  
Kun indsendt fund fra Hovvig, hvor arten er set i perioden 9/6 - 7/8. For maks. tal se tabel.

DOFBasen:2005


2004:  Sortklire  Tringa erythropus  
En enkelt dag med to obs er, hvad der kan henføres direkte til optrækket i år: 27/4 2 Ø Nørrevang og 1 rast Hovvig. Alle øvrige indsendte obs er fra Hovvig i perioden mellem 9/6 - 18/7. Se tabel.

DOFBasen:2004


2003:  Sortklire  Tringa erythropus  
3/5 4 Hovvig og 7/5 1 Hovvig er hvad vi så til Sortkliren i maj måned.
Derefter registreret 8/6 - 24/10 i Hovvig. For max tal se tabel.
Derudover følgende fund: 21/6 1 V og 23/8 2 SV alle på Korshage.
Sidste fugle: 9/9 2, 12/9 - 14/9 1 og 24/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Sortklire  Tringa erythropus  
1/5 1 Hovvig er, hvad der er set i maj måned.
Derefter registreret 1/6 - 21/9 i Hovvig. For max tal se tabel.
9/6 2 Flyndersø er eneste fund udenfor Hovvig.
Sidste fugle: 10/8 2, 25/8 2 og 21/9 4.

DOFBasen:2002


2001:  Sortklire  Tringa erythropus  
30/4 6 Hovvig er hvad vi så til optrækket. Næste ses først 3/6, 6/6, 8/6 og 9/6 alle dag 1 Hovvig, og så det første nedtræk: 10/6 12 S Hovvig. Resten af fundene i første halvår udgøres af 16/6 6, 17/6 2 og 23/6 1 Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig 6/7 - 1/9. For maxtal se tabel.
20/8 1 Brentebjerg og 28/8 1 Korshage er eneste fund uden for Hovvig.
Sidste fugle ses 26/8 3 Hovvig, 28/8 10 Hovvig og 1 Korshage samt 1/9 3 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Sortklire  Tringa erythropus  
27/4 2 NØ Hovvig, 6/5 1 rast Korshage, 4/6 2 SV Hovvig og 5/6 1 rast Hovvig, er hvad der med rimelighed kan skrives om denne arts forårsforekomst, de næste ses først medio/ultimo juni, hvor der i perioden 17/6 - 29/6 opholdt sig op til 3 fugle.
Set i Hovvig til 11/11, for maxtal se tabel 1.
Flere obs uden for Hovvig: 5/8 8 trk Korshage, 20/8 1 SV Korshage og 22/10 flere steder med Sortklirer 4 Søndervang, 1 Skansehage og 1 Skredbjerg, 24/10 1 Skredbjerg. Disse fugle blev sammen med 11/11 1 Hovvig også de sidste.

DOFBasen:2000


1999:  Sortklire  Tringa erythropus  
Lidt sen ankomst og yderst begrænset med fugle i maj: 11/5 5, 12/5 7og 16/5 1 var hvad Hovvig kunne byde på.
De første efterårsfugle: 14/6 1 og 19/6 - 20/6 1. Derudover set i Hovvig 3/7 - 10/10. For max se tabel 4.
Eneste fugle udenfor Hovvig i efteråret: 3/8 1 trk Korshage og 12/9 1 rst Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1999


1998:  Sortklire  Tringa erythropus  
Atypisk forår for arten. Planmæssig ankomst 18/4 1 og 21/4 - 28/4 op til 2 - alle i HV. Derefter ingen obs før nedtrækket begynder ultimo juni - altså ingen fugle i maj.
Efterårets eneste fugl udenfor Hovvig blev 26/9 1 trk Dybesø.
Set i Hovvig mellem 13/6 og 13/10. Maxtallene fremgår af tabel 2.
Sidste fugle blev: 3/10 1, 8/10 1 og 13/10 1.

DOFBasen:1998


1997:  Sortklire  Tringa erythropus  
Fænologi: 7/4) 3/5 - 30/9 (18/11)
Fåtallig for- og efterårstrækgæst.
Optrækket siver normalt stille og roligt igennem - og allerede fra primo juni ses de første på returtrækket. Rastende fugle ses hovedsageligt i Hovvigområdet, antallet varierer afhængig af vandstanden i vigen. De største rasttal fra Hovvig: 17/8 1992 57, medio august 1986 44 og ultimo august 1984 31.
To-cifrede dagstotaler nås sjældent for trækket, dog 12/5 1974 11 Ø Korshage 17/6 1979 18 V Korshage og 30/9 1990 12 SV Hovvig.

1997: De første ankom normalt: 28/4 6, 30/4 1 og 3/5 8 alle Hovvig. Herefter Sortklirer i Hovvig frem til primo juni.
Forårstræk: 4/5 - 24/5 i alt 5, ingen dage mere end 1.
Rastende fugle set i Hovvig 28/6 - 12/10.

DOFBasen:1997


1996:  Sortklire  Tringa erythropus  
I foråret kun set rastende i Hovvig. En tidlig Sortklire blev registreret allerede 7/4. De næste sås først fra 19/4 2, 20/4 3 og 21/4 1. Herefter rastende fugle i Hovvig frem til nedtrækket begyndte i juni, flest 27/4 7 og 4/5 10.
Efterårstræk: 23/9 1 V Korshage er alt.
Rastende fugle set i Hovvig fra 16/6 til 4/10, se tabel 4. Ingen obs udenfor Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Sortklire  Tringa erythropus  
Der er ikke indsendt nogle trækobs fra foråret. 3/5 2 Hovvig og 19/5 1 Hovvig, er alt hvad vi så til arten i foråret.
Efterårsrast i Hovvig 11/6 - 21/10, flest 23/8 34 og 26/8 31.- Se tabel 3 og 4.
Uden for Hovvig: 20/6 2 V Korshage og 3/10 1 Flyndersø.

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/05450.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)