Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05450

Vadefugle

Sortklire Tringa erythropus eu05450

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Sjælden Sommer: Almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Sortklire

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortklire  Tringa erythropus  

DOFBasen:2024


2023:  Sortklire  Tringa erythropus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 4 39 6 1 50
MaxRst 4 36 15 5 6 11 5 36
Nobs 3 25 31 21 16 17 8 121
Ndag 3 23 28 20 16 17 8 115
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2022:  Sortklire  Tringa erythropus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 44 35 84
MaxRst 4 1 17 12 22 32 35 35
Nobs 1 1 24 25 31 27 22 131
Ndag 1 1 23 25 30 27 22 129
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2021:  Sortklire  Tringa erythropus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 4 44 50
MaxRst 1 18 11 23 44 34 7 44
Nobs 1 25 10 28 28 24 4 120
Ndag 1 22 9 24 27 24 4 111
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. ..04

2020:  Sortklire  Tringa erythropus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 4 1 20 3 28
MaxRst 3 2 19 6 15 17 18 19
Nobs 5 8 16 15 24 25 22 115
Ndag 5 7 15 14 24 25 22 112
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Sortklire  Tringa erythropus 

Forårstræk: 5/4 1 og 25/4 1 - i alt 2.
Efterårstræk: 24/8 2 og 31/8 3 - i alt 5.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 1 2 29 4 2 16 10 7 7 6 9 1 5 3

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 5 29 5 39
MaxRst 2 29 16 7 9 3 29
Nobs 8 16 26 31 20 5 106
Ndag 7 16 26 28 20 5 102
Fænologi 04..25 08.. …. …. …. ..09

2018:  Sortklire  Tringa erythropus  
Årets første kom tidligt 7/4 1 Flyndersø. I løbet af maj måned flød foråret direkte over i nedtræk med endnu et stort år i Hovvig. I vigen var der mere eller mindre fugle fra 1/5 til 31/10 1 som blev årets sidste. Tocifrede antal i de to perioder 5/6 – 6/7 og 27/8 – 21/9 med flest 12/6 39 og 13/9 34. Eneste trækkende fugl 6/8 1 Rørvig Bugt, som også var den eneste observation udenfor Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 23 254 104 164 299 27 872
MaxRst 1 5 39 11 29 34 9 39
Nobs 1 12 25 24 26 20 6 114
Ndag 1 12 25 23 25 20 6 112
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sortklire  Tringa erythropus  
Nyt stort Sortklire-år i Hovvig. 29/4 – 17/5 4 fugle i Hovvig i det hastige optræk. Nedtræk fra 8/6 og kort efter var Sortklire næsten kontinuerligt til stede helt frem til sidste fugl 6/11. Kun én fugl uden for Hovvig, der var en af årets 12 trækkende 20/6 1 ad V Korshage. Mange 2-cifrede noteringer i Hovvig – dog aldrig over 28/8 17. Top i juni og større top i august – september. Mod sædvane er bruttoregistreringerne af Sortklire i hele 2017 lidt højere end Hvidklire (656 mod 632, begge renset for daggengangere). Hvidklire fylder jo langt mere i foråret, så der var et stort efterår for Sortklire (bruttotal 652 vs. 553).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 2 12
Total 1 3 125 57 171 186 110 4 657
MaxRst 1 2 16 11 17 15 10 2 17
Nobs 1 2 21 18 27 25 19 3 116
Ndag 1 2 19 17 26 25 19 3 112
Fænologi 29.. …. …. …. …. …. …. ..06

2016:  Sortklire  Tringa erythropus  
Foråret absolut ikke prangende med 7/5 1 Ø Korshage og 8/5 2 rast Hovvig. Efteråret startede med 3/6 1 SV Hovvig, som blev som efterårets eneste trækkende fugl. Dagligt rastende fugle i Hovvig i perioden 4/6 til 3/11. Bedste dage 20/6 og 21/6 begge dage 14, hvilket er eneste dage med over 10 fugle. Det levede dermed ikke helt op til tidligere års antal. Sidste forsvandt 3/11 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 124 35 90 41 56 2 351
MaxRst 2 14 9 6 8 7 2 14
Nobs 2 23 17 26 14 20 1 103
Ndag 2 23 17 26 14 20 1 103
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..03

2015:  Sortklire  Tringa erythropus  
Ankom 19/4 1 Hovvig fulgt af i alt 4 fugle til 3/5 repræsenterende det korte, hidsige optræk. Enkelte fugle medio maj nok forsinket optræk. Nedtræk af første gamle fugle (hunner) fra 6/6 1 og fra 8/6 6 Hovvig har arten næsten konstant ophold i Hovvigs klirehabitater frem til november. I alt 106 observationsdage i Hovvig! Markante toppe var 14/6 13, og igen 20/6 23 og 27/6 13 med gamle fugle, herefter mere afdæmpet frem til ultimo august, hvor 1k kommer ind: 21/8 22, 23/8 24, 26/8 26 (årsmax) og 27/8 20. Gode rast ofte 10 -12 frem til 4/9, herefter 2 – 8. 11/11 5 og den sidste 20/11 1 1k.
Er ret tilfældig på dagtræk, 0 forår og 3 efterår i 2015.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 11 97 59 229 38 57 20 512
MaxRst 1 3 13 6 26 12 8 5 26
Nobs 1 6 22 19 27 9 15 12 111
Ndag 1 6 19 18 26 9 15 12 106
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. ..20

2014:  Sortklire  Tringa erythropus  
Det korte forår 7/5 – 19/5 bestod af 5 rastende fugle i Hovvig (3 observationer).
Gamle fugle på retur ankom 8/6 og nåede i Hovvig maks 11/6 19 og 12/6 21. Der var Sortklire rastende i Hovvig på ikke mindre end 100 observationsdage. Lokaliteten var lavvandet i hele perioden med optimale fourageringsbetingelser for såvel klirer som ryler. 6/10 toppede 1k fugle med 23 rastende. Sidste 9/11 1 1k rast Hovvig. Det lykkedes ikke som sidste år at fange lidt af det hidsige træk om foråret. 3 på efterårstræk var alt fra trækket: 25/8 1 og 16/9 2.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 5 130 49 142 136 67 1 530
MaxRst 2 21 5 11 12 23 1 23
Nobs 3 18 21 28 21 12 1 104
Ndag 3 17 21 26 20 12 1 100
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. ..09

2013:  Sortklire  Tringa erythropus  
16/1 1 rast Korshage (EVR). Januar! Første egentlige vinterfund i Rørvig.
Foråret bestod af 3 fugle 24/4 – 9/5.
Nyt stort efterår i Hovvig med hele 79 obsdage 26/5 – 5/11. Toppe 9/6 – 14/6 (maks 18) og 22/7 – 23/7 (maks 23) må markere returtræk af først hunner, dernæst hanner. Mere behersket med 1k fugle (maks 14/9 10). Sidste 2 1k 31/10 – 5/11.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 6
Total 1 1 3 68 130 61 86 39 8 397
MaxRst 1 1 1 18 23 9 10 7 2 23
N 1 1 3 10 16 21 20 11 4 87
Fænologi 16 24.. …. …. …. …. …. …. ..05

2012:  Sortklire  Tringa erythropus  
Deltog massivt i det store Klire-ræs i Hovvig. Af 255 meldte fugle var de 29 fra junitrækket og de 16 uden for Hovvig. Resten – 209 – er fra den ubetingede hovedlokalitet.
Fordelingen af observationerne i Hovvig illustrerer artens årscyclus. Tallene er summen af dagsmax for alle dagene:

A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t
0 3 22 11 1 0 14 101 25 0 0 4 0 2 2 7 12 4 2 0 0

Hurtigt igennem på optrækket, ikke over 29/4 9 rastende. I juni talrigt retur med store rasttal – 12/6 12, 14/6 58 (EVR) – storflok! - og 21/6 18. Siden mere småt, men 1k manifesterede sig dog i september. Der blev set Sortklire i Hovvig på 52 datoer.
Helt svarende til denne fordeling komprimeret træk 6/6 – 25/6 i alt 29. 6/6 2 SV Hovvig, 12/6 5 SV Flyndersø, 14/6 1 SV Skansehage og 25/6 21 V Korshage (JHC). Bemærk sidste dag – ikke normalt at se så mange Sortklirer på en trækdag! Nok til at træksummen 29 indskrev sig som en Rørvigrekord.
Rastende uden for Hovvig var 25/6 – 18/8 i alt 6 Flyndersø, samt 9/9 3 og 16/9 7 1k Slettermose.

DOFBasen:2012


2011:  Sortklire  Tringa erythropus  
Magert år, hvor optrækket gik næsten helt uden om eller højt hen over halvøen. Ganske få fugle fyldte depoterne op i vigen på vejen mod vinterkvartererne.
Set i Hovvig 9/5 – 1/10 (27 observationsdage):

M a j J u n J u l A u g S e p O k t
1 - - 12 8 1 1 4 2 - 4 2 - - 1 1 - -

Forår uden for vigen: 10/5 2 Ø Korshage.
Første returfugl 4/6 1 rastende Hovvig.
Nedtrækket gav i alt 20 mellem 5/6 og 25/8. Flest 5/6 8, 27/6 4 og 21/8 4.
Sidste fugle blev set 25/8 2, 30/9 – 1/10 1 alle i Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Sortklire  Tringa erythropus  
Set i Hovvig 18/4 - 10/5 og 21/5 -12/9 (26 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
- 1 3 5 - 1 2 1 1 - 3 7 1 4 - - 1 -

Som det fremgår af tabellen var det meget få fugle der blev registreret i 2010.
Uden for vigen disse: 8/6 - 12/ 6 1 Flyndersøengen, 13/6 6 trk Korshage, 22/6 1 V → rast Flyndersø, 4/7 3 trk Korshage, 31/7 3 SV Rørvig, 4/8 1 trk Rørvig, 13/8 2 Flyndersø, 14/8 2 Rørvig Bugt og 16/8 3 Korshage/Flyndersø.
Ud over ovenstående 10/7 3 SV og 17/7 2 Hovvig, bringer efterårstræktotalen op på 19.

DOFBasen:2010


2009:  Sortklire  Tringa erythropus  
Atter et normalt år - men grundet den høje vandstand i Hovvig ikke så mange fugle som sidste år. En enkelt fugl registreres fra optrækket i maj. Toppen primo/medio juni er de nedtrækkende hunner.
Set i Hovvig 10/5 - 28/10, se diagram.
Eneste udenfor vigen: 23/6 1 og 24/7 2 Flyndersø samt 15/9 1 trækkende Dybesø.
 Sortklire, Hovvig 2009

DOFBasen:2009


2008:  Sortklire  Tringa erythropus  
Et helt normalt år for arten. Forårstrækket siver ganske ubemærket over halvøen i maj. Nedtrækket er heller ikke overvældende - der registreres op til 35 adulte fugle medio juni, hvorimod tallet af ungfugle ikke er prangende.
Eneste fund uden for vigen: 3/6 2 sd Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Sortklire  Tringa erythropus  
Yderst få fugle igen i år, hvor en enkelt fugl dukker op allerede 12/4, ellers fra 11/5 - 14/5 og 7/6 - 21/8. I år nævnes alle fund:
Hovvig: 12/4 1, 11/5 1, 14/5 2, 7/6 5, 8/6 1, 9/6 3, 10/6 8, 17/6 6, 18/6 1, 19/6 8, 26/6 2, 27/6 6, 1/7 1, 21/7 1 og 21/8 2.
Nørrevang: 16/4 1 Ø.
Flyndersø: 1/8 2.
Skansehage 18/8 1 SV.

DOFBasen:2007


2006:  Sortklire  Tringa erythropus  
Yderst få obs i perioden 9/6 - 18/8 alle i Hovvig, se tabel.

DOFBasen:2006


2005:  Sortklire  Tringa erythropus  
Kun indsendt fund fra Hovvig, hvor arten er set i perioden 9/6 - 7/8. For maks. tal se tabel.

DOFBasen:2005


2004:  Sortklire  Tringa erythropus  
En enkelt dag med to obs er, hvad der kan henføres direkte til optrækket i år: 27/4 2 Ø Nørrevang og 1 rast Hovvig. Alle øvrige indsendte obs er fra Hovvig i perioden mellem 9/6 - 18/7. Se tabel.

DOFBasen:2004


2003:  Sortklire  Tringa erythropus  
3/5 4 Hovvig og 7/5 1 Hovvig er hvad vi så til Sortkliren i maj måned.
Derefter registreret 8/6 - 24/10 i Hovvig. For max tal se tabel.
Derudover følgende fund: 21/6 1 V og 23/8 2 SV alle på Korshage.
Sidste fugle: 9/9 2, 12/9 - 14/9 1 og 24/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Sortklire  Tringa erythropus  
1/5 1 Hovvig er, hvad der er set i maj måned.
Derefter registreret 1/6 - 21/9 i Hovvig. For max tal se tabel.
9/6 2 Flyndersø er eneste fund udenfor Hovvig.
Sidste fugle: 10/8 2, 25/8 2 og 21/9 4.

DOFBasen:2002


2001:  Sortklire  Tringa erythropus  
30/4 6 Hovvig er hvad vi så til optrækket. Næste ses først 3/6, 6/6, 8/6 og 9/6 alle dag 1 Hovvig, og så det første nedtræk: 10/6 12 S Hovvig. Resten af fundene i første halvår udgøres af 16/6 6, 17/6 2 og 23/6 1 Hovvig.
Rastende fugle set i Hovvig 6/7 - 1/9. For maxtal se tabel.
20/8 1 Brentebjerg og 28/8 1 Korshage er eneste fund uden for Hovvig.
Sidste fugle ses 26/8 3 Hovvig, 28/8 10 Hovvig og 1 Korshage samt 1/9 3 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Sortklire  Tringa erythropus  
27/4 2 NØ Hovvig, 6/5 1 rast Korshage, 4/6 2 SV Hovvig og 5/6 1 rast Hovvig, er hvad der med rimelighed kan skrives om denne arts forårsforekomst, de næste ses først medio/ultimo juni, hvor der i perioden 17/6 - 29/6 opholdt sig op til 3 fugle.
Set i Hovvig til 11/11, for maxtal se tabel 1.
Flere obs uden for Hovvig: 5/8 8 trk Korshage, 20/8 1 SV Korshage og 22/10 flere steder med Sortklirer 4 Søndervang, 1 Skansehage og 1 Skredbjerg, 24/10 1 Skredbjerg. Disse fugle blev sammen med 11/11 1 Hovvig også de sidste.

DOFBasen:2000


1999:  Sortklire  Tringa erythropus  
Lidt sen ankomst og yderst begrænset med fugle i maj: 11/5 5, 12/5 7og 16/5 1 var hvad Hovvig kunne byde på.
De første efterårsfugle: 14/6 1 og 19/6 - 20/6 1. Derudover set i Hovvig 3/7 - 10/10. For max se tabel 4.
Eneste fugle udenfor Hovvig i efteråret: 3/8 1 trk Korshage og 12/9 1 rst Nykøbing Bugt.

DOFBasen:1999


1998:  Sortklire  Tringa erythropus  
Atypisk forår for arten. Planmæssig ankomst 18/4 1 og 21/4 - 28/4 op til 2 - alle i HV. Derefter ingen obs før nedtrækket begynder ultimo juni - altså ingen fugle i maj.
Efterårets eneste fugl udenfor Hovvig blev 26/9 1 trk Dybesø.
Set i Hovvig mellem 13/6 og 13/10. Maxtallene fremgår af tabel 2.
Sidste fugle blev: 3/10 1, 8/10 1 og 13/10 1.

DOFBasen:1998


1997:  Sortklire  Tringa erythropus  
Fænologi: 7/4) 3/5 - 30/9 (18/11)
Fåtallig for- og efterårstrækgæst.
Optrækket siver normalt stille og roligt igennem - og allerede fra primo juni ses de første på returtrækket. Rastende fugle ses hovedsageligt i Hovvigområdet, antallet varierer afhængig af vandstanden i vigen. De største rasttal fra Hovvig: 17/8 1992 57, medio august 1986 44 og ultimo august 1984 31.
To-cifrede dagstotaler nås sjældent for trækket, dog 12/5 1974 11 Ø Korshage 17/6 1979 18 V Korshage og 30/9 1990 12 SV Hovvig.

1997: De første ankom normalt: 28/4 6, 30/4 1 og 3/5 8 alle Hovvig. Herefter Sortklirer i Hovvig frem til primo juni.
Forårstræk: 4/5 - 24/5 i alt 5, ingen dage mere end 1.
Rastende fugle set i Hovvig 28/6 - 12/10.

DOFBasen:1997


1996:  Sortklire  Tringa erythropus  
I foråret kun set rastende i Hovvig. En tidlig Sortklire blev registreret allerede 7/4. De næste sås først fra 19/4 2, 20/4 3 og 21/4 1. Herefter rastende fugle i Hovvig frem til nedtrækket begyndte i juni, flest 27/4 7 og 4/5 10.
Efterårstræk: 23/9 1 V Korshage er alt.
Rastende fugle set i Hovvig fra 16/6 til 4/10, se tabel 4. Ingen obs udenfor Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Sortklire  Tringa erythropus  
Der er ikke indsendt nogle trækobs fra foråret. 3/5 2 Hovvig og 19/5 1 Hovvig, er alt hvad vi så til arten i foråret.
Efterårsrast i Hovvig 11/6 - 21/10, flest 23/8 34 og 26/8 31.- Se tabel 3 og 4.
Uden for Hovvig: 20/6 2 V Korshage og 3/10 1 Flyndersø.

DOFBasen:1995


Sortklire  Tringa erythropus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 44 1 35 85
MaxRst 4 1 17 12 22 32 35 35
Nobs 1 1 24 25 31 27 22 131
Ndag 1 1 23 25 30 27 22 129
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 4 44 50
MaxRst 1 18 11 23 44 34 7 44
Nobs 1 25 10 28 28 24 4 120
Ndag 1 22 9 24 27 24 4 111
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 4 1 20 3 18 46
MaxRst 3 2 19 6 15 17 18 19
Nobs 5 8 16 15 24 25 22 115
Ndag 5 7 15 14 24 25 22 112
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 5 52 5 62
MaxRst 2 29 16 7 9 3 29
Nobs 8 16 26 31 20 5 106
Ndag 7 16 26 28 20 5 102
Fænologi 04··25 08·· ···· ···· ···· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 39 1 41
MaxRst 1 5 39 11 29 34 9 39
Nobs 1 14 25 24 26 20 6 116
Ndag 1 13 25 23 25 20 6 113
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 2 12
Total 9 1 19 29
MaxRst 1 2 16 11 17 15 10 2 17
Nobs 1 2 21 18 27 25 19 3 116
Ndag 1 2 19 17 26 25 19 3 112
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 15 16
MaxRst 2 14 9 6 8 7 2 14
Nobs 2 24 17 26 14 20 1 104
Ndag 2 23 17 26 14 20 1 103
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 3 1 28 32
MaxRst 1 3 23 6 26 12 8 5 26
Nobs 1 6 22 19 28 9 15 12 112
Ndag 1 6 20 18 27 9 15 12 108
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 3 2 23 29
MaxRst 2 21 5 11 12 23 1 23
Nobs 3 19 21 27 20 12 1 103
Ndag 3 17 21 25 20 12 1 99
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 6
Total 1 1 1 27 5 35
MaxRst 1 1 1 18 23 9 10 7 2 23
Nobs 1 1 4 10 16 21 20 11 4 88
Ndag 1 1 3 10 15 18 20 11 4 83
Fænologi 16 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 29
Total 87 2 7 96
MaxRst 9 3 58 4 1 7 1 58
Nobs 11 6 21 3 5 13 2 61
Ndag 11 6 16 3 5 11 2 54
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 2 5 22
Total 2 25 2 5 34
MaxRst 1 12 4 4 1 1 12
Nobs 3 15 8 6 1 1 34
Ndag 2 14 8 5 1 1 31
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··01

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 11 1 19
Total 8 18 9 35
MaxRst 3 5 2 7 4 1 7
Nobs 5 6 7 10 9 1 38
Ndag 5 6 7 9 7 1 35
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 17 2 1 1 21
MaxRst 1 14 3 1 2 2 14
Nobs 1 12 9 6 11 2 41
Ndag 1 11 9 6 10 2 39
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 37
MaxRst 7 35 8 8 9 35
Nobs 4 13 14 13 2 46
Ndag 4 13 14 13 2 46
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··11

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 10 3 14
MaxRst 1 2 8 1 2 8
Nobs 2 2 12 2 3 21
Ndag 2 2 10 2 3 19
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 10
MaxRst 6 8 10 10
Nobs 6 16 9 31
Ndag 6 14 9 29
Fænologi 09·· ···· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 32
MaxRst 25 12 32 32
Nobs 11 18 23 52
Ndag 11 18 19 48
Fænologi 09·· ···· ··28

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 5 12 17
MaxRst 2 12 2 12
Nobs 3 7 2 12
Ndag 1 7 2 10
Fænologi 27 09·· ··18

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 2 2 10
Total 2 5 9 2 18
MaxRst 1 4 5 1 7 2 7
Nobs 3 2 5 2 10 5 1 28
Ndag 3 2 4 2 10 5 1 27
Fænologi 18··25 03·· ···· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 16 16
MaxRst 1 12 4 2 4 12
Nobs 1 15 16 2 1 35
Ndag 1 13 16 2 1 33
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··21

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 3 15
Total 6 12 20 38
MaxRst 6 9 15 17 3 17
Nobs 1 10 16 24 2 53
Ndag 1 8 16 21 2 48
Fænologi 30 03·· ···· ···· ··24

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 11 2 23
Total 2 1 8 16 7 34
MaxRst 1 3 5 5 4 4 1 5
Nobs 1 1 10 13 19 5 9 1 59
Ndag 1 1 8 13 17 5 6 1 52
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11art/05450.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 21:17 af lb