Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05480

Vadefugle

Hvidklire Tringa nebularia eu05480

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Hvidklire

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hvidklire  Tringa nebularia  

DOFBasen:2024


2023:  Hvidklire  Tringa nebularia  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 10 30 7 3 53
Total 10 2 10 63 18 6 1 1 111
MaxRst 6 5 9 26 19 4 1 1 26
Nobs 7 15 21 53 43 18 3 4 164
Ndag 6 11 17 31 30 16 3 4 118
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 17··20

2022:  Hvidklire  Tringa nebularia  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 8 5 3 20
Total 13 14 32 45 5 3 112
MaxRst 6 5 20 37 33 26 12 5 37
Nobs 8 15 28 39 43 38 25 15 211
Ndag 8 13 26 28 30 29 23 15 172
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Hvidklire  Tringa nebularia  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 2 9 13 35
Total 4 13 2 11 17 36 1 84
MaxRst 1 4 7 13 20 21 7 2 1 21
Nobs 6 22 17 36 52 44 28 6 1 212
Ndag 4 14 16 26 31 29 24 5 1 150
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2020:  Hvidklire  Tringa nebularia  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 15 10 2 35
Total 5 7 22 65 5 1 105
MaxRst 6 4 4 21 41 35 14 1 41
Nobs 10 17 9 36 47 36 18 1 174
Ndag 9 14 9 24 30 28 17 1 132
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..01

2019:  Hvidklire  Tringa nebularia  

Forårstræk: 18/4 - 24/5 i alt 6, ingen dage med mere end 1 fugl – I alt 6 observationsdage.
Efterårstræk: 3/7 - 25/9 i alt 11, flest 3/7, 19/8 og 25/9 alle dage 2. - I alt 8 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
9 2 1 2 2 2 21 72 47 43 34 23 11 9 4 6 3

De 72 primo juli er ny rast rekord for vigen.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 4 4 3 17
Total 3 6 77 10 7 103
MaxRst 9 2 21 72 34 9 3 72
Nobs 10 12 13 35 45 30 4 149
Ndag 9 11 13 31 30 23 4 121
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. ..10

2018:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankomst 19/4 1 rast Hovvig. Forårstræk 20/4 7 – 19/5 6 primært på Korshage. Efterårstrækket startende 21/6 1 Korshage og nåede op på i alt 17 fugle. Rastende fugle primært i Hovvig med tocifrede antal i lange perioder med følgende månedsmax 29/6 41, 10/7 67, 26/8 – 27/8 36 og 13/9 52. Sidste 7/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 4 8 4 23
Total 8 22 156 783 621 589 40 3 2222
MaxRst 4 4 41 67 90 52 7 1 90
Nobs 5 17 19 34 37 30 14 3 159
Ndag 5 16 19 31 31 27 14 3 146
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. ..07

2017:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankom 11/4 1 rast Hovvig. Forårstræk 11 15/4 – 13/5 alle fra nordkysten. 1/5 forårsmax 10 rast, 8/5 8 rast og siden få frem til 22/5, alle Hovvig. Lille hul frem til 5/6 3 Hovvig, der regnes for starten på nedtrækket. Stort set permanent Hvidklire i Hovvig frem til sidste fugle 6/11 3 rast. Tydelig top i august, herunder største rasttal 19/8 34. Efterårstræk i alt 16 fra Korshage. Et fint år omend klart lavere end det store år i 2014 (og som nævnt i 2017 overgået af Sortklire).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 11 3 4 29
Total 28 51 65 170 242 58 15 3 632
MaxRst 6 10 11 15 34 14 8 3 34
Nobs 14 19 17 32 55 22 8 1 168
Ndag 11 15 15 28 30 18 8 1 126
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. ..06

2016:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Årets første 14/4 8 rast Flyndersø, og samme sted 21/4 4. Ankom i Hovvig 23/4 4 rast. Herefter som vanligt kontinuerligt til stede i Hovvig frem til sidste observation 4/11.
Forårstrækket blev 11 fugle fordelt på 10 dage. I juni og juli rastede op til 12 fugle i vigen for i første halvdel af august at nå maks på 19. Herefter faldt antallet, med en enkelt undtagelse 29/9 10. Efterårstrækket i alt 12 fugle på forskellige lokaliteter fordelt på 9 dage i månederne juni til september.
Udenfor vigen mindre antal rastende fugle på Korshage, Flyndersø, Skansehage, Slettermosegård, Rørvig Bugt, Nykøbing Bugt, Nakke Kær og Skredbjerg.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 1 5 4 2 23
Total 27 29 74 225 200 86 36 2 679
MaxRst 8 6 12 12 19 10 4 1 19
Nobs 12 17 18 41 41 34 18 2 183
Ndag 8 13 17 31 30 30 17 2 148
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. ..04

2015:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankom 22/4 1 Hovvig. Herefter er arten stort set kontinuerligt tilstede i Hovvig (lille hul i 2. halvdel af september) helt frem til midt i november. I alt hele 162 observationsdage i Hovvig i 2015 – her er der klirer og klire-tællere!
I Hovvig vanlige få fugle under optrækket, flest 26/4 6. Enkelte fugle hele sommeren. Fra 27/6 6 gang i nedtrækket. To markante bølger i juli: 5/7 16 og 7/7 28 samt igen 16/7 27, 17/7 35, 19/7 48 (årets maks) og 22/7 29 og 16 – 18 resten af måneden. I august op til 13 fugle, efter 28/8 fald til 1 – 4 frem til sidste 12/11 2.
Kun små rast uden for Hovvig. Slettermosegård 3 flere dage, Rørvig Bugt 4 2/9 – 11/9.
Lille træk: Forår 25/4 – 23/5 5 Ø Korshage og omegn, efterår 11 SV flere lokaliteter 22/6 – 2/8.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 2 5 15
Total 16 28 56 410 163 25 33 14 745
MaxRst 6 3 7 48 13 4 7 3 48
Nobs 8 21 20 37 41 14 18 7 166
Ndag 6 17 16 28 30 12 18 7 134
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..12

2014:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankom 10/4 og sidste var 14/10 begge Hovvig.
På trækket i alt 11 forår og 17 efterår.
Små rasttal forår og ganske store efterårstal helt dominerende i Hovvig, hvor der var 101 observationsdage med arten. Lille hul 27/5 – 11/6, hvor første på returtræk var på plads. De højeste rasttal i Hovvig var i august med 13/8 42 og 18/8 46.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 1 7 3 6 28
Total 23 30 9 256 538 153 6 1015
MaxRst 8 4 4 18 46 18 2 46
Nobs 13 17 6 34 40 39 4 153
Ndag 10 12 6 27 31 23 4 113
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. ..14

2013:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Forårspassage 16/4 – 16/5 bestod af 26 fugle heraf 11 trækkende.
I efteråret set i Hovvig på 53 obsdage 12/6 – 27/10. Ultimo juli havde flest: 21/7 – 25/7 op til 27 og 31/7 48. Efter 11/8 20 éncifrede tal fraset 31/8 12.
24 sås på træk.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 12 8 4 35
Total 16 10 17 290 143 25 8 509
MaxRst 5 1 2 48 22 5 3 48
N 11 9 7 29 27 15 5 103
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. ..27

2012:  Hvidklire  Tringa nebularia  
225 rapporteret. Tilbage 12/4 med 1 på træk Korshage og 1 rastende i Hovvig.
Forårstræk 12/4 – 22/5 i alt 15. Næsten alle fra Korshage. De 10 kom i april – forløberen og de næste 9 21/4 – 28/4. Herefter fulgte 5 spredt i maj.
Efterårstræk 25/6 – 11/9 i alt 32. Åbnede med markante 25/6 14 S Hovvig – samtidigt med at kun en enkelt fugl stod i vigen. Siden kom trækket ganske spredt. Fordelingen blev: Ultimo juni 15, juli 6, august 10 og september 1.
Profilen af rastende fugle i Hovvig viser måske lidt overraskende, at april var bedste måned, men meget stabil og kun 4/7 – 22/7 syntes den helt ude af området. Hele 65 dage set i Hovvig. Tallene i skemaet er summen af dags-max for alle dagene:

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
0 18 36 11 15 2 6 4 6 2 0 7 6 6 4 10 2 6

Uden for Hovvig flest på satellitten Slettermose med 30/4 5 og nogle sene 5/9 4, 9/9 5 og 16/9 4.
28/9 blev sidste fugl set i Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Hvidklire  Tringa nebularia  
De første blev set 18/4 1 Hovvig.
Forårstræk 19/4 – 21/5 (11 observationsdage), i alt 18, flest 19/5 4.
Maxtal Hovvig 18/4 - 20/9 (60 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
- 1 1 1 2 2 1 1 7 7 4 9 2 8 1 2 1 -

Efterårstræk registreredes 19/6 – 23/10 (18 observationsdage) i alt 24, ingen dag med mere end 2.
Største rasttal uden for Hovvig blev 22/4 3 Slettermose, 23/7 – 24/7 4 Flyndersø og 20/8 3 Rørvig Bugt.
Sidste fugle sås 20/10 2 SV Korshage og 23/10 1 SV Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2011


2010:  Hvidklire  Tringa nebularia  
De første set 9/4 1 Korshage, 17/4 1 Hovvig samt 18/4 1 Ø Korshage og 1 Hovvig.
Forårstræk 18/4 - 23/5, i alt 12, flest 14/5 5.
Set i Hovvig 17/4 - 11/11 (55 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v
- 2 5 7 4 - - - 4 2 1 7 10 4 1 1 5 7 1 3 - - 1 -

Efterårstræk registreredes 3/7 - 27/8 i alt 38, flest 13/8 17.
17/8 2, 26/8 6 alle Flyndersø, 14/8 4 Rørvig Bugt, 5/9 – 8/9 4 Slettermosegård og 8/10 2 Nakke Syd er eneste dage med mere end en rastende Hvidklire.
Sidste fugle ses 12/10 3, 14/10-15/10 1 og 11/11 1 alle i Hovvig. Fuglen 11/11 er tæt på fænologirekorden for Hvidklire der er 20/11.

DOFBasen:2010


2009:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankom primo april: 9/4 1 Hovvig, 11/4 1 Ø Korshage og 1 Hovvig de næste 22/4 2 Hovvig.
Der er indsendt 4 trækkende Hvidklirer fra Korshage i perioden 11/4 - 21/5.
Set i Hovvig 9/4 - 20/11, se diagram.
Nævneværdige rasttal uden for Hovvig: 23/6 4 Flyndersø og 12/8 4 Rørvig Bugt.
Sidste fugle ses så sent som 24/10 1 Rørvig Bugt, 26/10 - 28/10 1 Hovvig og ny fænologirekord 20/11 1 Hovvig.
 Hvidklire, Hovvig 2009

DOFBasen:2009


2008:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Fænologidatoen fik et ordentligt ryk fra 7/4 2006 - idet en østtrækkende Hvidklire blev set fra Hovvig 24/3 (PBH). Forårstrækket registreredes igen fra 9/4 1 Ø, 16/4 1 Ø, 24/4 2 Ø, 25/4 3 Ø, 27/4 1 og 30/4 5 NØ - alle fra Korshageområdet.
Eneste rasttal er: 27/4 14, 12/5 1 og 23/5 1 alle Hovvig samt 4/5 3 Rørvig Bugt.
Efterårstrækket ses fra 14/6 - 11/10. Også Hvidkliren udnyttede de fine forhold i Hovvig og rigtigt mange adulte fugle fyldte depoterne op her i juli måned.
Udenfor vigen blot disse fund: 25/6 og 27/6 1 Rørvig Bugt, 20/7 1 V Korshage og 26/9 2 Nakke.

DOFBasen:2008


2007:  Hvidklire  Tringa nebularia  
12/4 1 Hovvig, 13/4 1 NØ Flyndersø og 21/4 1 Hovvig er normal tidspunkt for arten.
I alt 11 Hvidklirer blev noteret som trækkende: 13/4 1, 21/4 1, 25/4 2, 27/4 2, 11/5 1, 12/5 1 og 14/5 3.
Set i Hovvig 9/6 - 13/10. Se tabel.
Udenfor Hovvig disse fund fordelt på lokaliteter:
Søndervang: 1/7 1,
Korshage: 1/7 1 V, 8/7 1 V, 31/7 3 SV, 5/8 1 V og 19/8 9 V.
Flyndersø: 5/7 4, 9/7 1 og 1/8 2.
Nakke Skov: 7/7 4.
Skansehage: 22/7 1, 1/8 1 SV, 4/8 1 SV, 5/8 1 SV, 26/8 1 og 1/9 1.
Rørvig: 4/8 og 36/8 begge dage 1 hørt trækkende og 31/8 2 Rørvig Bugt.
Sidste fugle: 12/10 2 SØ og 13/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Så blev fænologidatoen for denne art rykket tre dage, idet årets første Hvidklire ses 7/4 i Hovvig. Næste fugle ses 13/4 1 Rørvig Bugt og 1 Hovvig, 15/4 1 Hovvig, 17/4 1 Ø Korshage og 1 Hovvig, 19/4 1 Hovvig og 21/4 1 Hovvig.
Trækkende fugle registreret 13/4 - 19/5 i alt 12, flest 25/4 2 og 26/4 4.
Set i Hovvig 18/6 - 15/10. Se tabel.
Udenfor Hovvig disse fund fordelt på lokaliteter:
Korshage: 11/6 1 V, 29/7 1 SV og 19/8 1 SV.
Rørvig Bugt: 23/7 1.
Skansehage: 30/7 1 SV.
Sidste fugle ses: 27/9 1, 30/9 1, 1/10 1 og 15/10 2 alle i Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Normal ankomst medio april. Alle april fund nævnes: 15/4 1 Ø Korshage, 22/4 1 Rørvig Bugt, 23/4 1 Hovvig, 28/3 6 Hovvig, 30/4 3 Ø Korshage og 3 N Hovvig.
Trækkende fugle registreret 15/4 - 20/5 i alt 19. Flest 13/5 11 N Hovvig/Brentebjerg.
Set i Hovvig 19/6 - 16/10. Se tabel.
Uden for vigen blot disse fund: 23/7 3 Skansehage og 1 V Korshage, 3/8 4 S Rørvig Bugt samt 20/8 1 SV Korshage.
Sidste fugle set 9/10 - 16/10 alle dage 1 i Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Den første stikker østover på Korshage 15/4 og bliver fulgt af 2 17/4, 6 18/4, 1 21/4, 1 24/4, 2 1/5 og 2 2/5 i alt 15 fugle på direkte træk.
Rastende fugle: 27/4 4 Hovvig, 28/4 1 Hovvig, 29/4 2 Slettermosegård, 2/5 1 Hovvig, 17/5 1 Hovvig og 24/5 1 Rørvig Bugt.
Efteråret bød på to fund udenfor Hovvig: 31/7 3 SV Skansehage og 4/9 1 V Korshage.
Set i Hovvig 18/6 - 18/10 for maxtal se tabel.
Sidste fugle blev: 25/9 2, 6/10 3 og 18/10 2.

DOFBasen:2004


2003:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Første Hvidklirer ses: 15/4 1 Ø Korshage, 16/4 1 Hovvig, 26/4 1 Hovvig, 27/4 4 Hovvig og 30/4 1 Galbuen.
Set i Hovvig mellem 1/5 og 15/5 ingen dage med mere end to. Udenfor vigen blot: 3/5 2, 10/5 1, 19/5 1 og 20/5 2 alle øst Korshage.
Nedtrækket registreres fra 21/6 1 V Korshage og består af ialt 6 fugle frem til 24/8.
Set i Hovvig 23/6 - 20/10 for maxtal se tabel.
Ingen rastende fugle uden for vigen.
Årets sidste fund sker: 20/9 5, 17/10 1 og 20/10 1.

DOFBasen:2003


2002:  Hvidklire  Tringa nebularia  
En enkelt fugl i april 22/4 1 Hovvig. De næste blev 7/5 1 Nykøbing Bugt, 8/5 2 Ø Korshage, 12/5 1 Hovvig, 16/5 1 Rørvig Bugt, 24/5 1 Hovvig og 26/5 1 Ø Korshage, 8/6 1 Hovvig, 22/6 1 Hovvig, 28/6 1 Hovvig og 30/6 3 Hovvig, hermed er alle fund i første halvår nævnt.
Efterårstræk 3/7 - 2/9 i alt 29. Flest 23/7 11.
Set i Hovvig 1/7 - 28/8 for max tal se tabel.
14/7 1 SV Korshage, 2/9 1 V Korshage, 5/8 1 Rørvig Bugt og 27/7 2 SV Skansehage er efterårets fund uden for vigen.

DOFBasen:2002


2001:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Et første halvår med så få fugle at alle nævnes: 28/4 1 Ø Dybesø, 29/4 1 Korshage og 1 Hovvig, 30/4 4 Ø-NØ Korshage, 8/5 2 Hovvig, 12/5 1 Hovvig, 20/5 1 Korshage, 21/5 - 22/5 1 Hovvig, 5/6 1 SV Korshage, 16/6, 20/6, 23/6, 24/6 og 29/6 alle dage 1 Hovvig.
22/7 1 SV Skansehage og 6/8 3 trk Nykøbing udgør efterårstrækket.
Set i Hovvig 2/7 - 6/10 for maxtal se tabel.
5/8 1 Skansehage, 10/8 1 Ringholm, 1/9 3 Korshage, 26/9 1 Ringholm, 28/9 og 6/10 1 Rørvig Bugt er eneste fund uden for Hovvig. Fuglene i bugten er sammen med 6/10 1 Hovvig også årets sidste.

DOFBasen:2001


2000:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Meget få fugle i foråret. Alle fund fra 1. halvår: 22/4 1 Ø Korshage, 23/4 1 Hovvig, 26/4 1 Korshage, 27/4 1 Ø Korshage, 1 Dybesø og 1 Hovvig, 29/4 1 Ø Korshage og 1 Hovvig. 3/5 1 Ø Korshage, 17/5 1 Ø Korshage, 18/5 1 Hovvig, 26/5 1 Ø Korshage, 1/6 1 Ø Korshage, 5/6 1 Hovvig, 10/6 1 Hovvig, 11/6 1 Hovvig, 25/6 4 Hovvig, 29/6 3 Hovvig. Forårstræk i alt beskedne 7.
Der er indsendt 14 fugle på returtræk mellem 9/7 - 28/8. Heraf stak de 8 SV over Søndervang 8/2.
Rastende fugle set i Hovvig indtil 8/10. For maxtal se tabel 1.
Værd at nævne udenfor vigen er disse, der også er årets sidste. 5/10 1 Søndervang, 7/10 2 Søndervang, 21/10 2 Søndervang og 2 Skredbjerg og en meget sen 18/11 1 Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Igen i år tidlig ankomst: 11/4 1 Hovvig, næste mere normalt 26/4 1 rst Flyndersø.
Forårstrækket forløb over en kort periode 26/4 - 17/5 i alt 13 fugle. Dage med mere end én: 9/5 2, 10/5 2 og 13/5 4.
Set i Hovvig 30/4 - 1/6, flest 30/4 3 og 16/5 3.
Eneste rastende fugle i maj måned uden for Hovvig: 11/5 1 Korshage, 12/5 1 Korshage, 13/5 5 Nykøbing Bugt og 23/5 1 Rørvig Bugt.
Efterårstræk: 17/7 - 9/10 i alt 14, flest 17/7 2, 5/8 2, og 21/8 4.
Rastende fugle set i Hovvig 27/6 - 10/10 for maxtal se tabel 4.
Eneste nævneværdige rasttal udenfor Hovvig: 7/8 15 Nykøbing Bugt og 12/9 9 samme sted.

DOFBasen:1999


1998:  Hvidklire  Tringa nebularia  
En tidlig fugl strøg østover 11/4 på Korshage, næste obs fra ultimo april: 21/4 2 HV og 1 NØ KH samt 22/4 1 Ø KH og 1 HV.
Forårstræk mellem 11/4 - 10/5 i alt 14. Dage med mere end 1: 24/4 2, 8/5 2 og 9/5 3 alle Korshage.
Rastende fugle set i Hovvig fra 21/4 til 30/6, flest 8/5 17, 9/5 15 og 16/5.
Efterårstræk: 20/7 1 V KH og 11/8 1 V Gravhøjen - i alt 2.
Rastende fugle udelukkende set i HV mellem 4/7 - 24/10. Maxtal fremgår af tabel 2
De sidste fund: 6/10 1 HV og 16/10 1 HV.

DOFBasen:1998


1997:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Fænologi: (10/4) 22/4 - 23/5 og 24/6 - 29/9 (medio november)
Sjælden forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
De største forårstal: 23/4 1993 12 trækkende og 1/5 14 rastende Hovvig.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
Større koncentrationer om efteråret, hvor Hovvig kan fremvise følgende makstal: medio august 1996 68, 14/8 1976 50 og primo august 1992 43.

1997: De første dukkede op 23/4 1 Hovvig, 25/4 1 Nørrevang samt 26/4 1 Hovvig, 1 Flyndersø og 4 Ø Korshage.
Forårstræk 26/4 - 14/5 i alt 11 udover ovennævnte ingen dage med mere end 1.
Rastende fugle set i Hovvig 23/4 - 29/6, flest 3/5 18, 7/5 18, 11/5 8 og 14/5 15. Derudover kun enkelte rastende fugle uden for Hovvig.
Intet efterårstræk noteret. Rastende fugle set i Hovvig 5/7 - 12/10, flest 16/8 24, 21/8 28, 26/8 19, 27/8 8, 5/9 10 og 7/9 14. De sidste Hvidklirer set 3/10 1, 5/10 1 og 12/10 1 alle Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Hvidklire  Tringa nebularia  
De første blev 19/4 2 Hovvig, 20/4 1 Ø Korshage og 1 Hovvig samt 21/4 1 Ø Korshage og 11 Hovvig.
Træk mellem 20/4 og 23/5, i alt 16. Eneste dag med mere end 1 var 19/5 10 Ø Korshage.
Rastende fugle set fra 19/4 til 16/6. Dage med mere end 3: 21/4 11, 22/4 6, 26/4 7, 27/4 11, 28/4 10, 1/5 14, 7/5 10 og 12/5 4 alle Hovvig.
Efterårtræk: 1/10 1 SV Skansehage.
Rastende fugle i Hovvig fra 5/7 til 30/10, se tabel 4.
Udenfor Hovvig blot følgende: 30/7 1 Nakkehage, 8/9 1 Korshage, 14/9 2 Korshage, 1/10 1 Korshage, 18/10 1 Rørvig Bugt og 24/10 2 Slettermosegård.

DOFBasen:1996


1995:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Første blev 14/4 1 NØ Hovvig, derefter 20/4 1 Hovvig, 21/4 1 Hovvig samt 23/4 1 Flyndersø og 1 Hovvig.
Forårstræk mellem 14/4 og 12/5, i alt 11. Flest 8/5 7 N Hovvig, ingen andre dage med mere end én.
Rast: Spredte obs over hele halvøen mellem 20/4 og 28/5. Dage med mere end 1: 10/5 1 Korshage og 3 Hovvig samt 15/5 2 Hovvig.
Efterårstræk: 11/7 - 24/9, i alt 8. Max: 27/8 2 Korshage samt 5/8 2 Skansehage og 1 Korshage. Øvrige dage kun 1.
Rastende fugle i Hovvig - se tabel 3 og 4.
Spredte obs uden for Hovvig 20/8 - 12/9. Flest 27/8 2 Korshage, 4/9 5 Rørvig Bugt og 12/9 7 Rørvig Bugt.

DOFBasen:1995


Hvidklire  Tringa nebularia  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 8 5 3 20
Total 13 14 32 47 7 3 3 119
MaxRst 6 5 20 37 33 26 12 5 37
Nobs 8 15 28 39 43 38 25 15 211
Ndag 8 13 26 28 30 29 23 15 172
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 2 9 13 35
Total 5 14 2 11 17 36 1 86
MaxRst 1 4 7 13 20 21 7 2 1 21
Nobs 6 22 17 36 52 44 28 6 1 212
Ndag 4 14 16 26 31 29 24 5 1 150
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 15 10 2 35
Total 5 7 43 65 6 1 127
MaxRst 6 4 4 21 41 35 19 1 41
Nobs 10 17 9 36 47 36 18 1 174
Ndag 9 14 9 24 30 28 17 1 132
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 4 4 3 17
Total 3 6 119 10 6 144
MaxRst 9 2 21 72 34 9 3 72
Nobs 10 12 13 35 45 30 4 149
Ndag 9 11 13 31 30 23 4 121
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 1 4 8 3 25
Total 1 8 1 77 13 22 122
MaxRst 4 4 41 67 36 52 7 1 67
Nobs 5 18 20 37 41 38 15 3 177
Ndag 5 16 19 31 31 27 14 3 146
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 11 3 4 29
Total 9 14 11 7 46 4 91
MaxRst 6 10 11 15 34 14 8 3 34
Nobs 16 20 17 33 54 22 8 1 171
Ndag 11 15 15 28 30 18 8 1 126
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 1 4 4 2 22
Total 15 9 1 13 27 2 1 68
MaxRst 8 6 12 14 19 10 4 1 19
Nobs 12 17 18 41 42 34 18 2 184
Ndag 8 13 17 31 30 30 17 2 148
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 2 4 14
Total 1 6 3 56 7 4 77
MaxRst 6 3 7 48 13 4 7 3 48
Nobs 8 22 20 38 42 14 19 7 170
Ndag 6 17 16 28 31 12 18 7 135
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 1 7 3 6 28
Total 15 6 1 8 55 27 112
MaxRst 8 4 4 18 46 18 2 46
Nobs 12 17 6 34 39 40 4 152
Ndag 10 12 6 27 31 23 4 113
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 11 8 4 32
Total 6 6 11 64 13 1 3 104
MaxRst 5 1 2 48 22 5 3 48
Nobs 10 9 6 29 27 15 5 101
Ndag 9 9 5 21 20 12 4 80
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 5 14 6 9 1 44
Total 24 5 14 10 12 8 73
MaxRst 8 6 3 3 4 5 8
Nobs 25 18 14 10 21 13 101
Ndag 17 15 12 8 15 12 79
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 10 2 9 8 2 3 42
Total 12 11 2 27 16 4 3 75
MaxRst 3 2 7 9 8 2 9
Nobs 10 18 13 25 28 10 2 106
Ndag 8 15 11 21 19 10 2 86
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 22 1 16 27 68
Total 3 22 1 16 47 5 3 97
MaxRst 5 7 4 7 10 7 3 1 10
Nobs 8 22 5 21 22 12 9 1 100
Ndag 6 16 3 15 16 11 6 1 74
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 7 13 26
Total 2 3 7 7 41 60
MaxRst 3 6 6 12 16 6 3 1 16
Nobs 7 20 11 24 35 10 9 1 117
Ndag 6 18 8 18 23 9 9 1 92
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 1 1 15
Total 1 14 5 62 1 2 85
MaxRst 14 3 36 61 26 2 1 61
Nobs 1 9 7 7 17 15 5 1 62
Ndag 1 6 7 7 16 14 5 1 57
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 5 10 5 16 4 3 50
Total 8 6 27 14 19 4 3 81
MaxRst 3 4 17 4 2 2 17
Nobs 13 15 5 12 12 4 2 63
Ndag 9 11 4 8 7 4 2 45
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 1 2 4 1 1 21
Total 11 4 1 3 29 1 1 50
MaxRst 1 2 5 23 25 1 2 25
Nobs 14 5 4 18 17 3 2 63
Ndag 10 4 4 15 15 3 2 53
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 24 7 6 44
Total 9 107 20 12 6 154
MaxRst 6 83 20 18 13 6 1 83
Nobs 10 10 6 25 23 2 4 80
Ndag 7 7 6 20 19 2 4 65
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 9 5 1 23
Total 15 12 5 1 33
MaxRst 4 2 2 2 1 2 3 4
Nobs 11 8 3 9 1 2 2 36
Ndag 9 6 3 8 1 2 2 31
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 1 5 4 1 19
Total 3 5 1 5 20 1 35
MaxRst 4 2 1 4 16 5 1 16
Nobs 7 10 4 7 15 4 3 50
Ndag 6 8 4 6 13 4 3 44
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 21 4 1 29
Total 5 26 5 1 37
MaxRst 1 1 4 5 3 5
Nobs 1 7 4 18 14 1 45
Ndag 1 6 4 16 11 1 39
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··02

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 3 3 11
Total 4 1 1 3 36 4 49
MaxRst 1 2 1 27 32 3 1 32
Nobs 5 5 6 21 21 9 2 69
Ndag 3 5 6 19 19 8 1 61
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 1 2 13 1 23
Total 5 3 1 2 36 5 1 53
MaxRst 1 1 4 12 21 3 2 21
Nobs 8 4 6 17 29 4 6 1 75
Ndag 5 4 6 15 21 4 5 1 61
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18art/05480.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 20:53 af lb