Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05530

Vadefugle

Svaleklire Tringa ochropus eu05530

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Svaleklire

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Svaleklire  Tringa ochropus  

DOFBasen:2024


2023:  Svaleklire  Tringa ochropus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 14
Total 1 16 2 1 22 1 43
MaxRst 1 1 1 10 13 14 1 14
Nobs 1 11 1 25 26 17 1 82
Ndag 1 9 1 19 24 16 1 71
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2022:  Svaleklire  Tringa ochropus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 3 14 2 43
Total 29 3 39 14 24 109
MaxRst 2 19 21 22 2 22
Nobs 15 3 26 30 36 2 112
Ndag 11 3 25 27 29 2 97
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··19

2021:  Svaleklire  Tringa ochropus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 19 1 1 1 2 33
Total 9 22 1 1 24 3 60
MaxRst 2 12 18 8 1 18
Nobs 7 19 1 19 26 26 2 100
Ndag 2 14 1 18 23 22 2 82
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. ..10

2020:  Svaleklire  Tringa ochropus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 3 6 1 26
Total 22 2 3 7 22 1 57
MaxRst 3 2 9 11 12 4 12
Nobs 19 1 16 25 37 9 107
Ndag 13 1 15 20 30 9 88
Fænologi 06.. …. …. …. …. ..24

2019:  Svaleklire  Tringa ochropus  

Forårstræk: 30/3 - 20/4 i alt 35, flest 3/4 6 – I alt 13 observationsdage.

Forårstrækket som vanligt ret lig første ryk af Fskeørn.

Efterårstræk: 11/7 - 24/8 i alt 11, flest 13/8 3. - I alt 7 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
3 8 11 2 1 4 6 8 6 8 14 15 8 5 6

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 14 10 59
Total 2 55 2 14 25 98
MaxRst 3 11 2 8 14 15 6 15
Nobs 4 45 2 18 31 36 12 148
Ndag 3 25 2 17 28 30 12 117
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..14

2018:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Et sølle år med kun 21 på forårstræk. Første og eneste i marts 15/3 1 Korshage. April måned gav 20 med to store dage 7/4 8 og 8/4 7. Efterårets træk blev 4, alle fra Rørvig By/Bugt. Forårets rast blev i alt 10 iagttagelser. Første rastende fugle set 30/3 med en fugl henholdsvis Korshage og Hovvig. Herefter enkelte fugle Slettemose, Hovvig, Søndervang, Flyndersø og Korshage med sidste 21/4 1 Hovvig. Returtrækkets første i Hovvig ankom 30/5 1. Herefter rastede encifrede antal i vigen frem til 17/9 1 som blev årets sidste. Højeste antal 1/6 8, 16/6 - 17/6 9 og 5/7 8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 1 3 25
Total 3 28 5 110 73 52 13 284
MaxRst 1 1 4 9 8 5 2 9
Nobs 3 21 2 29 26 28 9 118
Ndag 3 11 2 28 25 25 9 103
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Bundrekord i vestenvinden omkring primo april, hvor arten normalt har sin markante årlige trækperiode. Udeblev næsten helt med sølle 8 trækkende 31/3 – 18/4. 29/4 kom så lidt sene dryssende i de kolde dage – i alt 7 Ø Korshage. Med en sen 13/5 1 Ø Korshage blev det i alt 16 på forårstræk.
Ankom 23/3 2 rast Nakke Kær, næste 31/3 2 rast Flyndersø. Siden ca. 10 rastende frem til sidste 17/5.
Tilbage fra 6/6 5 Hovvig. Umådeligt stabil i Hovvig med i alt omkring 90 observationsdage frem til den sidste 29/9. Generelt encifrede dagstotaler fraset 27/6, 31/7 og 2/8, der kom op på 11.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 1 16
Total 6 25 4 118 146 234 58 591
MaxRst 2 2 2 9 11 11 4 11
Nobs 3 15 3 37 44 86 38 226
Ndag 2 11 3 22 23 30 16 107
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Forårstræk i alt 39 fordelt marts 15 og april 24. Normal ankomst 25/3 1 Ø Korshage. Herefter træk stort set hver dag i marts med flest 27/3 5 Korshage. Kulmination på træk i april med 4/4 11 Ø Korshage. Enkelte rastende 27/3 – 10/4 Hovvig, 6/4 – 8/4 3 Slettermosegård og 24/4 1 Nørrevang. Efterårets returtræk ankom primo juni. Det blev et år på det jævne i Hovvig med rastende fugle 3/6 – 18/9 med største dage 16/6 11, 21/7, 26/7 og 28/7 13 samt 16/8 10. Derudover følgende rastende 1/6 1, 6/6 8 og 11/6 1 Slettermosegård, 15/6 1 og 12/8 1 Nakke Kær, 16/6 1 Flyndersø samt 8/7 2 Rørvig Bugt. Efterårstrækket 6 fugle fordelt på 4 dage i juli og august måned. Sidste 18/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 24 4 2 45
Total 16 30 1 96 139 105 5 392
MaxRst 1 2 1 11 13 10 1 13
Nobs 12 18 1 27 31 28 5 122
Ndag 6 11 1 23 29 26 5 101
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. ..18

2015:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Efter et normalt forårstræk kom den tilbage i historiske kæmperast i 2. halvdel af juni. Da der også var indicier på et ynglefund fik arten virkeligt markeret sig i 2015.
Forårstræk i alt 33 fordelt marts 2, april 30 og maj 1. Ankom tidlige 17/3 1 Ø Korshage og endnu én i marts 25/3 1 Ø Korshage. Klassisk træk kulmination ind i april med stordagene 10/4 8 Ø og 11/4 13 Ø Korshage. Mens Svaleklirerne piskede ud fra Korshage kom rasterne sent i gang. 10/4 2 Hovvig og generelt få fugle.
Sandsynligt ynglefund fra Ringholm Skov. 26/5 1 spillende (OJA) og igen 11/6 1 Hovvig (EVR) af en fugl, der kom ud til rast fra Ringholm Skov og returnerede uroligt kaldende til skoven.
Primo juni begyndte de at komme tilbage, men siden gik det helt amok med følgende serie: 19/6 32 rast Hovvig (PG), 26/6 41 rast Slettermosegård (EVR) fulgt af 28/6 28 rast Slettermosegård (JR).
Kæmpe tal – de største i landet, de 41 er vistnok all-time rekord for juni (adulte Svaleklirer). De høje antal er bekræftet af observatørerne. Den ustabile vejrsituation og Rørvigs strategiske position for ankommende fugle kan være en del af forklaringen. Også at habitaterne er virkeligt gode for arten, og at det kvægløse Sjælland givet har mere komprimeret rast end Jylland.
I juli pænt mange om end mere normalt – f.eks. 3/7 12 og 27/7 14 i Hovvig, mens ballet var forbi på Slettermosegård. Endnu 2/8 11 rast Hovvig, siden højst 5 frem til sidste fugl og eneste i september 14/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 30 1 6 2 41
Total 2 42 11 256 138 58 1 508
MaxRst 2 5 41 14 11 1 41
Nobs 2 24 6 32 30 21 1 116
Ndag 2 16 6 20 26 20 1 91
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..14

2014:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Forårstræk 30/3 – 28/4 i alt 39 Ø overvejende Korshage. Det milde forår og generelt gode trækvejr betød, at trækket startede tidligt og kørte jævnt uden de store dage (3 dage med 4 trækkende). Samtidig uhyre få på rast. Første fugl retur var 20/5 1 Slettermosegård, samme sted 5/6 6 rast. I Hovvig var 7/7 12 største rast. Sidste blev 11/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 35 2 5 46
Total 4 53 1 34 111 84 7 294
MaxRst 3 1 6 12 8 3 12
Nobs 4 35 1 13 26 29 4 112
Ndag 2 18 1 12 23 25 4 85
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. ..11

2013:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Vinteren i marts førte til ekstrem sen ankomst 10/4, hvor den bragede ind med 9 Ø Korshage og 1 rast i Hovvig. Trækket blev til gengæld koncentreret til 1 uge 10/4 – 16/4, hvor 39 af i alt 42 på forårstræk passerede, flest 15/4 14 NØ Korshage. 17/4 – 19/4 hang 6 rastende efter i Hovvig. Sidste forårsfugl 6/5.
Returtræk fra 5/6. Som vanligt domineret af rastende fugle i juli. Hovvig når flest 24/7 14 og Slettermosegård 9/7 7. Væk efter 22/8 fraset sene 14/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 2 2 44
Total 87 3 16 123 42 1 272
MaxRst 6 1 3 14 7 1 14
N 37 3 9 25 14 1 89
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..14

2012:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Ankom 22/3 1 Ø Korshage. Altid fantastisk når den første Svaleklire sender vokalen ud og hamrer målbevidst ud i det tidlige forår.
Forårstræk 22/3 – 1/5 i alt 55. Marts 1, april 53 og maj 1. Næsten alle fra Korshage.
Nr. 2 trak først 6/4. Mest intensivt træk på dagene 10/4 8, 11/4 11, 12/4 7 og 19/4 6.
I foråret er trækandelen helt dominerende. Kun 12 fugle rastende i perioden, og først 14/4 blev første rastende fugl noteret.
Helt modsat når fuglene kommer ned igen. Kun 13/6 1 SV og 18/6 4 S alle Hovvig på træk.
29/5 2 rast Hovvig første på retur. Hovvig har 6 – 8 fugle på flere datoer juni – august, og i det hele taget var antallet meget stabilt i denne periode. De 3 sommermåneder havde næsten identisk månedsrapportering (18 – 29 fugle).
Slettermose fik de sidste – 9/9 1 og igen 16/9 1.

DOFBasen:2012


2011:  Svaleklire  Tringa ochropus  
To martsfund: 27/3 1 trk Korshage og 30/3 2 Nakke Skov, derefter 2/4 2 Ø Korshage, 1 trk Rørvig By og 1 trk Hovvig.
Forårstræk: 27/3 – 5/5 (11 observationsdage):

M a r A p r M a j I alt
- - 1 15 18 1 1 - - 36

Flest 2/4 4, 3/4 7, 11/4 7, 15/4 3 og 18/4 4.
Maxtal Hovvig 2/4 - 12/9 (38 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
1 6 1 1 - - 3 2 7 5 8 8 11 1 4 3 1 -

Efterårstrækket registreredes 19/6 - 23/8 (9 observationsdage), i alt 9.
Uden for vigen blot disse rastende fugle: 21/6 2 Nakke Skov, 3 Nakke Sydvest og 1 Nakke Syd, 3/7 2 Nakke Syd samt 23/7 3, 24/7 1 og 27/7 1 alle Flyndersø.
Sidste fugl blev 12/9 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Svaleklire  Tringa ochropus  
De første Svaleklirer blev set 25/3 1 Ø, 26/3 1 SV og 30/3 4 Ø alle Korshage, 3 NØ Rørvig og 2 trk Nørrevang.
Forårstræk: 25/3 - 25/4 totalt 49, flest 30/3 9, 4/4 7 og 7/4 13.
Trækkende Svaleklire forår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:

M a r A p r I alt
- - 11 30 7 1 49

Set i Hovvig 6/4 - 19/8:

A p r M a j J u n J u l A u g
1 2 2 - 1 - - 1 2 3 3 11 4 2 -

Efterårstrækket registreredes ved Rørvig Bugt således: 13/7 1, 16/7 2, 20/7 1, 23/7 1 og 4/8 1 samt 20/9 1 Korshage, i alt 7.
Uden for vigen blot disse rastende fugle på nedtrækket: 9/6 4 og 20/6 4 Slettermose, 28/6 4 Korshage, 3/8 1 Rørvig Bugt samt 19/7 1, 13/8 3, 17/8 2, 19/8 1 og 20/8 2 alle Flyndersø.

DOFBasen:2010


2009:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Den første Svaleklire ses 15/3 1 Hovvig og følges af 28/3 2 Ø Korshage og 2 Flyndersø.
Trækkende fugle 28/3 - 8/5 totalt 55, flest 4/4 10 og 7/4 14.
Trækkende Svaleklire forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:

M a r A p r M a j I alt
- - 4 36 8 5 1 2 - 55

Årets 55 trækkende fugle er det næsthøjeste antal i rapportens historie, top 5 ser nu sådan ud:
1998 57, 2009 55, 1975 50, 1989 47 og 1990 45. Gennemsnitligt trækker 28 Svaleklire over halvøen om foråret.
Set i Hovvig 15/3 - 25/8, se diagram.
Ingen nævneværdige rasttal udenfor vigen, hvor de sidste ses: 22/8 2, 23/8 3 og 25/8 8.
 Svaleklire, Hovvig 2009

DOFBasen:2009


2008:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Vi starter med at rykke fænologidatoen et par dage bagud da den første Svaleklire stikker østover allerede 8/3 1 Korshage (LB), denne blev fulgt af 9/3 1 NØ Korshage (EVR). De næste ses mere normalt 30/3, men da blev til gengæld lukket op for trækket, idet hele 19 stak østover fra Korshage på denne dag. 31/3 2 Ø Korshage og så er alle martsfugle nævnt.
I alt ses 36 trækkende Svaleklirer i perioden 8/3 - 13/5.
Trækkende Svaleklire forår 2008 fordelt på 10 dages perioder N = 36:

M a r a p r M a j
2 - 21 1 7 4 - 1 -

Ses i Hovvig fra 1/6 - 26/9, se tabel.
Uden for vigen disse fund: 5/6 1 Søndervang, 19/8 1 Flyndersø, 1/8 1, 22/8 1 T og 21/9 1 S alle Rørvig, denne fugl bliver sammen med 7/9 4 og 10/9 3 alle Hovvig også det sidste vi ser til Svalekliren i 2008.

DOFBasen:2008


2006:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Eneste martsfugle: 28/3 3 Ø Korshage. Derefter 8/4 1 Ø Korshage og 2 rast Slettermosegård, 9/4 1 Ø Korshage og 11/4 1 Hovvig.
Trækkende fugle 28/3 - 1/5 totalt 21, flest 28/3 3, 25/4 4 og 26/4 4.
Trækkende Svaleklire forår 2006 fordelt på 10 dages perioder N = 21:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 3 2 4 11 1 - -

Dukker op igen i Hovvig 13/6 og ses frem til 26/9, for maks. tal se tabel.
Udenfor Hovvig disse observationer:
Nakke Skov: 18/6 1, 10/9 1 og 14/10 1.
Rørvig Bugt: 23/7 1 og 27/7 1.
Sidste fugle ses: 23/9 1, 24/9 1, 26/9 1 alle Hovvig og 14/10 1 Nakke Skov.

DOFBasen:2006


2005:  Svaleklire  Tringa ochropus  
De første ses helt normalt ultimo marts: 22/3 1 Hovvig, 23/3 1 Ø Korshage, 29/3 4 Ø Korshage og 30/3 1 Korshage.
Trækkende fugle 23/3 - 23/4 gav beskedne 15. Flest 29/3 4 og 4/4 5.
Trækkende Svaleklire forår 2005 fordelt på 10 dages perioder N = 15:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 5 7 2 1 - - -

Dukker op igen i Hovvig 4/6 og ses frem til 21/8, for maks. tal se tabel.
Udenfor vigen disse fund: 14/7 1 Rørvig Bugt og 21/7 1 Slettermosegård.
Så blev datoen for seneste observation også rykket for Svaleklire, idet en 1k lod sig se i Hovvig fra 3/11 og frem til 9/12. Tidligere yderdato var 18/10 1997.

DOFBasen:2005


2004:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Kun en enkelt fugl i marts 25/3 1 Hovvig, næste bliver 1/4 2 Ø Korshage samt 2/4 3 Ø Korshage og 2 NØ Hovvig.
Trækkende fugle set 1/4 - 21/4 imponerende 44 - faktisk det femte højeste tal i arkiverne, flest 2/4 5, 3/4 13 og 16/4 14.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 44:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 25 18 1 - - -

Set i Hovvig 3/6 - 5/9 for maxtal se tabel.
Udenfor vigen blot et enkelt fund: 28/7 1 Rørvig Bugt.
De sidste Svaleklirer: 26/7 3 Hovvig, 28/7 1 Rørvig Bugt og 5/9 1 Hovvig.
Det er lykkedes redaktøren at sætte dato på 677 af de totalt 876 trækkende Svaleklirer i rapportens historie (77%). Dette viser ikke overraskende, at skal der ses træk af Svaleklire på Korshage - skal man møde frem første halvdel af april.

DOFBasen:2004


2003:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Ankom planmæssigt ultimo marts: 25/3 1 trk, 28/3 og 29/3 1 alle i Hovvig, 29/3 6 Ø Korshage.
Trækkende fugle set 25/3 - 24/4 ialt 19. Flest 29/3 6 samt 2 på følgende datoer 11/4, 13/4, 14/4 og17/4.
Trækkende Svaleklire forår 2003 fordelt på 10 dages perioder N = 19:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 7 - 9 3 - - -

Set i Hovvig 7/6 - 28/8 for max tal se tabel.
Udenfor vigen følgende fund: 18/7 og 10/8 1 Rørvig bugt samt 13/6 3 rast Nørrevang.
De sidste Svaleklirer: 16/8 5, 18/8 2 og 28/8 2 alle set i Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Årets martsfugle blev 29/3 1 Hovvig og 30/3 1 Galbuen. Derefter 2/4 1 Korshage, 3/4 1 Ø Korshage og 6/4 1 NØ Brentebjerg.
Trækkende Svaleklire forår 2002 fordelt på 10 dages perioder N = 15:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 3 10 2 - - -

En enkelt fugl stak syd over 5/8 ved Hovvig.
Set i Hovvig 2/7 - 27/8 for max tal se tabel.
De sidste Svaleklire: 5/8 1, 9/8 2 og 27/8 3 alle set i Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Svaleklire  Tringa ochropus  
I år dukkede Svalekliren op allerede medio marts, idet de første fugle stak øst over 11/3 1 Nykøbing og 17/3 1 Korshage. De næste mere normalt 28/3 1 og 31/3 4, alle Ø Korshage . I alt trak 21 Svaleklirer over halvøen i perioden 11/3 til 3/5.
Trækkende Svaleklire forår 2001 fordelt på 10 dages perioder N = 21:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 2 5 8 1 3 2 - -

Alle rastende fugle nævnes: 11/4 1 og 23/4 3 Brentebjerg, 29/5 1 Slettemosegård, 13/6 3, 15/6 5, 16/6 2 og 24/6 1 alle Hovvig og 17/6 3 Nakke Skov.
En enkelt efterårsfugl stak sydvest over 4/8 på Korshage.
Set i Hovvig 1/7 - 8/9 for max tal se tabel.
Eneste fugl uden for Hovvig: 27/7 1 Slettemosegård.
De sidste Svaleklire blev alle set i Hovvig 1/9 1, 5/9 5 og 8/9 1 alle set i Hovvig

DOFBasen:2001


2000:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Første Svaleklire 27/3 1 rast Korshage. De næste var starten på forårstrækket: 2/4 1 Ø, 3/4 3 Ø og 4/4 1 Ø alle Korshage.
Forårstræk 2/4 - 22/4 i alt 18, ingen dage med mere end 3.
Trækkende Svaleklire forår 2000 fordelt på 10 dages perioder N = 18

APR
Pri Med Ult
8 9 1

Set i Hovvig 1/7 - 16/9, for maxtal se tabel 1.
Uden for Hovvig blot disse fugle: 13/7 3 Rørvig Bugt og 2/8 3 Søndervang.
Sidste fugle blev: 29/8 1, 1/9 1 og 16/9 1 alle Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Svaleklire  Tringa ochropus  
De første fugle stak østover Korshage allerede 26/3 1, 30/3 2 og 31/3 2. Dette var starten på et forårstræk der gik til 25/4 med i alt 36 fugle, største dage 2/4 4 og 3/4 9.
Trækkende Svaleklire forår 1999 fordelt på 10-dages perioder, N = 36.

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - 6 20 5 5 - - -

Eneste rastende fugle i foråret: 20/4 3 Hovvig.
Efterårstrækket bestod af 25/6 1 og 29/7 2 alle SV Rørvig Bugt.
Rastende fugle set i Hovvig 14/6 - 2/9. For maxtal se tabel 4.
Udenfor Hovvig blot 9/7 3 Slettermosegård og 7/8 9 Nykøbing Bugt.
Sidste fugle blev 29/8, 1/9 2 og 2/9 1 alle Hovvig.

DOFBasen:1999


1997:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Fænologi: (17/3) 31/3 - 7/5 og 25/6 - 5/9 (16/10)
Sjælden forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
En af de mest stabile vadere på forårstræk. Sæsontotalerne fremgår af diagrammet. De bedste trækdage udviser heller ikke de store variationer: 13/4 1980 9 og 19/4 1987 9 samt 8 ved 6 lejligheder.
For- og efterårstrækket overlapper primo juni.
Største efterårstrækdag 12/6 1990 med 11 fugle. Til tider pænt med rastende Svaleklirer i Hovvig: 29/8 1973 25, 23/7 1991 24 og 19/7 1975 17.

1997: De første blev 20/4 1 Nykøbing, 26/4 1 Hovvig og 28/4 1 Korshage.
Forårstræk: 26/4 - 6/6 i alt yderst beskedne 5.
Rastende fugle set frem til 28/6 i Hovvig ingen dage med mere end 2.
Efterårtræk: 27/7 - 24/8 i alt 4.
Rastende fugle kun set i Hovvig i perioden 14/7 - 18/10, flest 15/7 8, 8/8 5, 16/8 4 og 24/8 5.
De sidste registreredes 15/10 1 og 18/10 1.

DOFBasen:1997


1996:  Svaleklire  Tringa ochropus  
De første blev 3/4 1 Ø Korshage, 7/4 2 Ø Korshage, 8/4 4 Ø Korshage og 1 Ø Nørrevang
Forårstræk fra 3/4 til 30/4, i alt 26. Max: 8/4 5, 15/4 3 og 20/4 3 alle Ø.
Forårsrast: 20/4 1 Langesømose og 1 Hovvig, 21/4 1 Hovvig, 30/4 2 Hovvig, 13/5 4 Hovvig.
Eneste trækkende fugl i efteråret blev 4/8 1 Korshage.
Der er kun indsendt rastende fugle fra Hovvig, hvor der blev set Svaleklirer fra 25/6 til 18/9, se tabel 4.

DOFBasen:1996


1995:  Svaleklire  Tringa ochropus  
De første blev 6/4 2 Ø Korshage, 11/4 5 Ø Korshage og 2 Hovvig.
Forårstræk set 6/4 - 5/5, i alt 21. Max: 11/4 5, 13/4 2 og 14/4 2 alle Korshage. Andre dage kun 1.
Rast: 11/4 2 Hovvig, 23/4 1 Hovvig og 1/5 1 Langesømose, er alt.
Efterårstræk: 6/8 2 SV Hovvig er alt.
Rastende fugle i Hovvig - se tabel 3 og 4.
Udenfor Hovvig: 12/7 2 og 14/8 4 begge Nakke Skov.

DOFBasen:1995


Svaleklire  Tringa ochropus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 3 14 2 43
Total 29 3 39 15 27 113
MaxRst 2 19 21 22 2 22
Nobs 15 3 26 30 36 2 112
Ndag 11 3 25 27 29 2 97
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··19

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 19 1 1 1 2 33
Total 9 22 1 1 24 3 60
MaxRst 2 12 18 8 1 18
Nobs 7 19 1 19 26 26 2 100
Ndag 2 14 1 18 23 22 2 82
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 3 6 1 26
Total 22 2 4 18 22 1 69
MaxRst 3 2 9 11 12 4 12
Nobs 19 1 16 25 37 9 107
Ndag 13 1 15 20 30 9 88
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··24

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 14 10 59
Total 2 54 2 14 25 97
MaxRst 3 11 2 8 14 15 6 15
Nobs 4 45 2 18 31 36 12 148
Ndag 3 25 2 17 28 30 12 117
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 1 3 20
Total 2 18 10 2 3 35
MaxRst 1 1 4 9 8 5 2 9
Nobs 4 18 2 29 27 28 9 117
Ndag 3 11 2 28 25 25 9 103
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 1 16
Total 6 14 3 2 12 4 41
MaxRst 2 2 2 9 11 11 4 11
Nobs 3 14 3 23 24 32 16 115
Ndag 2 11 3 22 23 30 16 107
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 17 3 2 35
Total 13 20 10 18 3 64
MaxRst 1 2 1 11 13 10 1 13
Nobs 10 15 1 27 30 29 5 117
Ndag 6 11 1 23 29 26 5 101
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 27 1 6 2 38
Total 2 31 1 84 2 120
MaxRst 2 2 41 14 11 1 41
Nobs 2 27 5 31 30 21 1 117
Ndag 2 16 5 20 26 20 1 90
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 30 2 5 40
Total 3 41 6 14 9 73
MaxRst 3 1 6 12 8 3 12
Nobs 3 31 1 14 26 28 4 107
Ndag 2 18 1 12 23 24 4 84
Fænologi 30·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 2 2 37
Total 43 2 24 1 70
MaxRst 6 1 3 14 7 1 14
Nobs 35 3 9 25 14 1 87
Ndag 16 2 9 21 13 1 62
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··14

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 48 1 5 55
Total 1 49 1 11 6 10 1 79
MaxRst 3 2 6 6 7 1 7
Nobs 1 30 2 13 9 12 2 69
Ndag 1 18 2 11 8 10 2 52
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 27 1 2 4 3 38
Total 3 29 1 7 17 14 71
MaxRst 2 6 1 7 8 11 3 11
Nobs 2 16 2 18 23 8 2 71
Ndag 2 11 2 14 17 8 2 56
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 37 5 1 1 55
Total 11 39 8 17 5 1 81
MaxRst 3 1 4 11 4 11
Nobs 7 27 2 5 15 11 1 68
Ndag 3 13 2 4 12 10 1 45
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 37 2 2 2 46
Total 5 47 2 1 2 17 2 76
MaxRst 2 7 1 8 12 14 2 14
Nobs 9 36 3 3 11 13 1 76
Ndag 4 18 3 3 10 13 1 52
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 12 1 2 1 32
Total 17 24 2 1 22 3 1 70
MaxRst 1 6 2 5 22 12 4 22
Nobs 12 19 5 10 13 17 4 80
Ndag 4 13 5 9 13 15 4 63
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 26 1 4 1 2 35
Total 1 27 1 13 2 2 46
MaxRst 1 1 3 5 3 2 5
Nobs 1 23 2 11 9 10 6 62
Ndag 1 9 2 11 8 9 5 45
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 1 1 17
Total 1 18 1 1 12 2 35
MaxRst 1 2 6 11 8 1 1 11
Nobs 2 13 1 4 13 14 4 1 52
Ndag 1 10 1 4 12 14 4 1 47
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 9 14
Total 6 16 1 16 1 40
MaxRst 1 2 6 14 6 1 1 14
Nobs 4 17 7 16 11 2 1 58
Ndag 4 7 7 15 10 2 1 46
Fænologi 22·· ··28 04·· ···· ··21 03·· ··09

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 37 1 39
Total 1 38 1 6 1 1 48
MaxRst 1 3 2 6 5 1 6
Nobs 2 24 2 5 8 1 42
Ndag 1 14 2 5 8 1 31
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··28 05

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 15 1 22
Total 9 19 2 3 1 5 39
MaxRst 3 4 1 3 1 4 4
Nobs 6 13 2 3 4 7 35
Ndag 4 10 2 3 4 7 30
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··28

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 1 17
Total 4 18 3 1 26
MaxRst 2 2 1 2 3 3 3
Nobs 4 18 1 7 9 4 43
Ndag 2 13 1 7 9 4 36
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 2 1 20
Total 6 15 3 3 12 1 40
MaxRst 3 1 5 11 6 5 11
Nobs 6 13 4 5 15 13 3 59
Ndag 4 9 4 5 15 12 3 52
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 24
Total 27 5 11 4 47
MaxRst 1 2 2 5 8 4 1 8
Nobs 1 21 5 10 13 12 2 64
Ndag 1 15 5 8 13 11 2 55
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16art/05530.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 20:33 af lb