Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:05990

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Gråmåge Larus hyperboreus eu05990

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: -

Fotos


Graamaage

Diagrammer


Årsrapporter


2024:  Gråmåge  Larus hyperboreus  

DOFBasen:2024


2023:  Gråmåge  Larus hyperboreus  

DOFBasen:2023


2017:  Gråmåge  Larus hyperboreus (0, 14/14 13/13, 1/1)  
Har ikke været set i Rørvig siden 2001. Dejligt come back 24/3 1 2k rastende Plantage Kysten (AH m.fl.). Efterfølgende dage tillige set ved Flyndersø, Korshage og Nørrevang frem til 31/3. Da den blev opdaget fouragerede den på et marsvin kadaver.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11
MaxRst 1 1
Nobs 11 11
Ndag 8 8
Fænologi 24..31

2001:  Gråmåge  Larus hyperboreus  (0, 13/13 12/12, 1/1)
Ikke siden 1998 er der set Gråmåge på Rørvighalvøen. I år gæstede arten så igen kortvarigt området 27/11 1 1K (9.09-9.12) Skansehage (JS).
Nedenfor ses månedsfordelingen af artens optræden (2 fugle har opholdt sig i området hen over to måneder).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 2 1 1 0 0 0 2 1 3 1

DOFBasen:2001


1998:  Gråmåge  Larus hyperboreus  (0, 12 11, 1)
Så fik Rørvig igen besøg af en af de „hvide måger“: 8/10 1 2K Ø 8.02 KH (EVR). Med denne observation er der nu set Gråmåge ved Rørvig i alle årets måneder på nær sommermånederne.

DOFBasen:1998


1997:  Gråmåge  Larus hyperboreus  (0, 11, 0)
Uregelmæssig gæst.
Fundene af denne art fordeler sig således.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 2 1

Gråmågen er en gæst fra arktiske egne og de fleste fund fra Sjælland drejer sig om fugle, som er mellem 1 og 3 år gamle. Næsten alle fund er fra Isefjord- og Kattegatkysterne. Enkelte af fuglene har holdt til i området gennem længere tid, men hovedparten er forsvundet samme dag.

DOFBasen:1997


1996:  Gråmåge  Larus hyperboreus  (0, 11 10, 1)
Det blev til en enkelt fugl i år: 3/11 1 2-3k Ø (09:38) Korshage (PKK).

DOFBasen:1996


1995:  Gråmåge  Larus hyperboreus  (0, 10 9, 1 - 2)
En vaskeægte indlandsobs er blandt årets observationer.
27/3 1 2k S Søndervang (JS) og måske samme fugl 29/3 1 2k imm rast Hovvig (HVR), er ganske enkelt usædvanligt flere kilometer fra Kattegat.
Vore 11 Gråmåger fordeler sig på månederne (1 fugl er set i to måneder):

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 1

Fig. nr. nn viser den geografiske forekomst af vore 11 fugle. Overraskende mange fund foreligger fra Rørvig Bugt (Skansehage, havnen, Søndervang) i forhold til nordkysten mellem Flyndersø - Skærby Strand, men hænger antageligt sammen med færre obstimer. Flest er dog set ved Korshage, naturlig nok, da RF’s primære aktiviteter tager udgangspunkt herfra.
Fremover bør der afleveres beskrivelser af alle hvide måger!
Figur nn. Forekomst af Gråmåge ved Rørvig 1973-1995. N=11 individer.
Hver prik angiver observationssted for et fund. Flere individer er set på flere lokaliteter.

12-10-2023 LB Rettelse: Observationerne 31/12-1983 og 6/1-1984 er angivet som sandsynligvis samme fugl, men er tidligere talt med som 2 individer. Senere årstotaler er konsekvens rettet.

DOFBasen:1995


Gråmåge  Larus hyperboreus  

1993: 2
30/4 1 2K V-R (11:30) KH (JB,KB,JC,HVR)
21/11 1 1K R (09:05-09:35) strandkanten ud for Flyndersø (KES).
Et fint år for denne ualmindelige art, der især tiltrækkes af fiskerihavne.
Sidst set i 1988.

Vore 10 Gråmåger fordeler sig på månederne (1 fugl er set i to mdr.)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1

1988: 1
18/3 1 3K R (7:05) senere N KH (EVR).
Rastede på stranden om morgenen blandt Svartbage og Sølvmåger, og den var forbandet stor! Om natten herskede der en kraftig N-kuling.
Arten er sidst set januar 1984.

1984: 1
6/1 1 2K NNW (12:27) KH (LL). Nok samme fugl som blev set ved Rørvig Havn 31/12-1983.
Arten kan måske snart betragtes som årligt forekommende, da den bortset fra 1981 er set hvert år i perioden 1979 - 1984.

1983: 2
To observationer af formodentlig samme fugl gjort under januar-stormen:
19/1 1 juv (2K) W (10:26) KH (JC,EVR),
22/1 1 juv stranden ud for plantagen (PEL).
Endvidere:
31/12 1 juv (1K) R (14:25) Rørvig Havn (LL).

1982: 2
27/5 1 juv/imm (2K) W (10:31) KH (PKK,PEL,EVR),
10/9 1 ad R Rørvig Bugt (PKK).
Tidligere set 1979 og 1980.

1981: –

1980: 1
14/9 1 ad/3K W (06:20) KH (SP,EVR)

1979: 1
Tilføjet 1980:
20/1 1 juv (1.vd/2K) R Skansehage,
samme fugl set 21/1, 27/1, og 3/2 Rørvig Havn (alle EVR).

DOFBasen:<1995art/05990.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1