Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06000

Mågefugle - Alkefugle

Svartbag Larus marinus eu06000

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Svartbag

Diagrammer* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Svartbag  Larus marinus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7 24 8 46
Total 26 8 23 34 14 105
MaxRst 4 2 5 4 3 5
Nobs 53 38 40 53 56 240
Ndag 28 21 23 25 29 126
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31

2023:  Svartbag  Larus marinus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 6 7 19 2 6 49 18 31 1 13 159
Total 19 13 24 17 23 10 16 65 42 51 12 25 317
MaxRst 5 4 4 4 4 3 5 5 12 4 4 2 12
Nobs 58 39 54 45 50 50 57 96 76 70 72 47 714
Ndag 27 22 27 29 29 29 31 30 30 29 28 28 339
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Svartbag  Larus marinus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 7 4 12 3 20 5 4 63
Total 7 1 7 13 12 3 41 5 4 93
MaxRst 2 4 3 2 9 5 4 4 21 9 17 3 21
Nobs 22 25 29 27 21 41 52 59 66 74 52 40 508
Ndag 17 15 21 21 17 29 27 30 29 28 25 23 282
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Svartbag  Larus marinus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 19 8 31 10 4 1 84
Total 11 19 19 8 31 10 32 1 131
MaxRst 7 8 4 9 12 4 5 12 6 26 4 5 26
Nobs 66 58 89 92 57 60 48 88 63 82 88 59 850
Ndag 27 25 31 30 29 28 29 31 28 29 29 27 343
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Svartbag  Larus marinus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 11 19 7 1 38 27 8 18 2 139
Total 5 3 33 19 7 1 38 27 8 18 2 161
MaxRst 5 4 13 6 6 8 5 7 10 6 5 5 13
Nobs 64 49 69 59 42 30 28 64 73 78 72 61 689
Ndag 27 24 30 28 24 23 21 29 29 30 28 27 320
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Svartbag  Larus marinus  

Træk første halvår: 2/1 - 3/6 i alt 20, flest 2/1 7 – I alt 11 observationsdage.
Træk andet halvår: 2/7 - 7/12 i alt 71, flest 13/9 7 - I alt 27 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 1 1 3 3 2 3 4 3 5 4 3 7 8 3 3 3 3 5 4 5 4 4 3 2 4 3 2 2 2 2 1 2 3 3 5

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 6 5 1 4 9 42 10 4 2 91
Total 40 5 27 12 29 8 16 15 84 34 24 8 302
MaxRst 5 3 6 5 12 3 5 4 18 10 5 5 18
Nobs 54 43 62 48 40 32 58 63 99 54 84 36 673
Ndag 26 21 30 27 26 23 29 31 30 25 27 20 315
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Svartbag  Larus marinus  
Første halvår: 28/1 – 25/5 i alt 26. Største dag blev 30/1 6 V Korshage. Andet halvår: 21/6 – 10/12 i alt 89, flest 3/10 15 V Korshage.
Største antal rastende blev Hovvig: 30/7 11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 6 11 2 9 1 6 33 31 9 115
Total 62 41 87 89 69 80 120 136 99 86 63 61 993
MaxRst 4 3 8 8 5 7 11 9 6 10 5 4 11
Nobs 35 28 37 37 36 36 47 41 39 35 42 34 447
Ndag 25 20 28 29 28 29 30 31 30 22 27 25 324
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 4/1 – 26/6 i alt 45. Største dag blev 23/4 7 V Korshage. Efterårstræk: 4/7 - 24/12 i alt 81, flest 21/8 15 V Korshage.
Største antal rastende blev Nørrevang: 22/4 13.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 28 4 10 20 18 22 3 8 126
Total 64 54 178 143 111 103 85 141 134 197 139 87 1436
MaxRst 6 4 11 13 8 5 3 3 9 9 5 4 13
Nobs 42 35 75 56 56 58 49 98 80 102 92 57 800
Ndag 18 19 27 27 28 29 26 31 29 28 28 27 317
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 28/1 - 17/5 i alt 28. Største dag blev 16/5 4 3k V Korshage. Efterårstræk: 6/7 - 28/12 i alt 76, flest 27/12 12 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 2/11 21 ad.
Største antal rastende andre lokaliteter: 12/6 8 Langesø Mose og 31/8 8 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 4 10 9 3 28 3 10 5 27 104
Total 64 62 65 97 44 81 84 112 63 120 108 79 979
MaxRst 4 2 8 7 3 8 4 8 5 9 21 4 21
Nobs 49 47 36 50 30 37 57 58 40 59 43 41 547
Ndag 26 24 23 28 23 27 31 30 24 30 24 22 312
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 2/1 - 23/5 i alt 51. Største dag blev 4/1 13 ad V Korshage.
Efterårstræk: 26/8 - 1/12 i alt 69, flest 30/11 21 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 7/11 18.
Største antal rastende andre lokaliteter: 2/5 13 Flyndersø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 6 11 9 1 12 20 30 6 120
Total 84 27 64 75 83 44 101 82 83 95 119 80 937
MaxRst 10 3 7 8 13 4 10 5 5 3 18 4 18
Nobs 40 19 33 39 39 27 38 41 48 58 48 51 481
Ndag 23 13 19 23 23 19 27 27 27 29 25 27 282
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 13/3 - 23/4 med i alt 37. Største dag blev Korshage 18/3 6 V.
Efterårstræk: 13/6 - 20/12 med i alt 63, flest Korshage 27/8 10 V.
Største antal rastende Hovvig: 27/10 26.
Største antal rastende andre lokaliteter: Flyndersø 2/10 22.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 14 2 19 22 9 11 100
Total 37 55 65 78 37 14 43 65 82 179 86 72 813
MaxRst 3 16 6 16 8 2 4 4 6 22 9 7 22
Nobs 24 19 32 25 13 9 27 37 36 58 47 38 365
Ndag 14 18 23 19 9 9 21 25 23 30 29 21 241
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 24/3 - 30/4 med i alt 11. Største dag blev Hovvig 26/3 3 Ø.
Efterårstræk: 30/6 - 6/12 med i alt 49, flest Korshage 16/11 13 V.
Største antal rastende Hovvig: 16/8 15.
Største antal rastende andre lokaliteter: Plantage Kysten 8/12 30.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 1 5 4 3 2 30 4 60
Total 47 19 47 40 31 34 107 108 58 87 76 56 710
MaxRst 10 5 4 6 9 13 19 15 10 11 6 30 30
N 18 9 27 17 12 14 37 36 25 39 27 16 277
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 3 9 3 12 8 0 3 2 3 3 2
4 6 21 8 5 7 5 12 7 8 4 2
40 40 169 39 24 17 10 37 43 28 70 100

Et beskedent år med følgende observationer på over 10: 7/5 12 rastende Hovvig og i perioden fra 3/7 til 19/8 flere dage med 12 – 13 rastende ved Flyndersø.

DOFBasen:2012


2011:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 – 2009 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 3 6 5 6 6 7 4 4 2 7 4
7 9 22 15 5 7 7 12 8 10 3 2
40 40 169 39 24 17 10 37 43 28 70 100

Ynglefugle: 1 par fik 2 unger på vingerne i Hovvig. Det er nu femte år i træk parret får 2 unger.
Bortset fra ynglefuglene et ret begivenhedsløst år både i og uden for Hovvig. Tal over 10 fra Korshage: 25/5 11 trækkende, 23/8 18 rastende, 7/10 11 trækkende og 28/11 18 V. Eneste øvrige tal over 10 var 8/10 12 ad + 2 1k rastende Nørrevang.
En farvemærket 2k fugl blev aflæst 7/6 ved Rørvig Havn. Den var mærket 25/6 2010 på Langø ved Orø i den sydlige del af Issefjorden.

DOFBasen:2011


2010:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 76 24 11 5 4 4 2 5 8
4 9 7 12 3 6 6 12 6 13 5 3
40 40 169 39 24 17 10 37 43 28 70 100

Stort antal i marts tiltrukket af døde fisk: 23/3 76. Det er tredje største tal siden rapportens start, kun overgået af 100 medio december 1973 og 169 30/3-1996.
Ynglefugle: 1 par fik 2 unger på vingerne i Hovvig.
Eneste tal over 10 uden for Hovvig var 18/6 16 rastende Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 23 7 6 4 4 4 11 2 7 3 1
7 6 9 12 3 7 8 11 14 13 5 3
40 40 169 39 24 17 10 17 43 28 70 100

Igen i år var Hovvig vært for et succesfuldt ynglepar, der havde held til at sætte to unger på vingerne. Et enkelt større træktal er indsendt: 28/9 35 V Korshage. Nedenstående figur præsenterer månedlige gennemsnit (inkl. spredningen på gennemsnittet (standard error (SE)) for perioden 1987 - 2009 for rastende Svartbag i Hovvig.
 Svartbag, rast i Hovvig 1983-2009

DOFBasen:2009


2008:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 - 2007 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
18 2 6 4 3 16 12 37 22 24 2 2
2 7 8 11 4 4 7 5 7 10 6 3
40 40 169 39 24 17 10 17 43 28 70 100

Igen i år var Hovvig vært for et succesfuldt ynglepar, der havde held til at sætte to unger på vingerne (LB, EVR). Mange store rasttal for næsten alle måneder i Hovvig (se tabel ovenfor) og to månedsrekorder for juli og august med hhv. 12 og 27 individer (EVR). Større rasttal uden for Hovvig: 2/3 30 Korshage (AL).

DOFBasen:2008


2007:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 - 2006 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 2 8 3 3 6 - 4 6 4 2 4
3 8 9 12 5 4 7 5 20 11 6 3
40 40 169 39 24 17 10 17 43 28 70 100

Hovvig var desuden vært for et succesfuldt ynglepar, som havde held til at sætte en enkelt unge i verden (EVR, JHC).
Større rasttal uden for Hovvig: 1/1 14 Nørrevang (LB), 24/2 12 Rørvig Havn (JS), 25/2 23 Rørvig Havn (EVR) og 3/11 8 Rørvig Bugt (AT).

DOFBasen:2007


2006:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 14 39 5 2 8 3 - 11 4 2
5 8 8 5 5 4 6 6 17 11 5 3
40 40 169 34 24 17 10 17 43 28 70 100

Hovvig var desuden vært for to succesfulde ynglepar, som hver havde held til at sætte to unger i verden. Eneste træktal er 5/11 6 V Dybesøkysten.
Større rasttal uden for Hovvig: 18/2 10 Rørvig Bugt, 18/9 8 Rørvig Havn og 19/10 14 Nørrevang.

DOFBasen:2006


2005:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 18 4 8 3 3 6 5 - 21 12 6
9 5 17 4 5 4 5 8 15 10 5 4
40 40 169 34 24 17 10 17 43 28 70 100

Hovvig var desuden vært for et succesfuldt ynglepar, som havde held til at sætte tre unger i verden. Eneste træktal er 14/2 14 og 7/5 6 V begge Korshage. Ingen større rasttal uden for Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 2 11 4 2 6 7 7 14 7 7 1
8 7 7 6 5 4 5 8 13 11 5 4
40 40 169 34 24 17 10 17 43 28 70 100

30/5 1 par Hovvig (AT) så ud til at danne par, men om fuglene gjorde yngleforsøg er uvist. Ingen større rasttal uden for Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 - 4 2 7 4 5 4 2 7 3 2
8 6 18 12 5 5 5 8 13 11 5 4
40 40 169 34 24 17 10 17 43 28 70 100

Der meldes om et ynglefund i Hovvig med en unge. Ingen større rasttal uden for Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 4 11 6 10 5 8 5 43 7 2 4
9 7 19 13 5 5 8 10 16 12 7 12
40 40 169 34 24 17 10 8 32 28 70 100

Ynglestatus i Hovvig er ukendt. Nørrevang melder om 14 rastende fugle både 9/2 og 22/3.

DOFBasen:2002


2001:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
10 8 8 3 3 2 2 8 8 12 3 3
9 8 44 17 7 7 9 10 13 15 10 13
40 40 169 34 24 17 10 8 32 28 70 100

Ynglebestanden i Hovvig lå under normalen (2-4 par) med kun 1 par og der meldes om 3 unger. Herudover bør nævnes et større rasttal, idet der 27/2 rastede 31 fugle i Rørvig Bugt.

DOFBasen:2001


2000:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
18 5 7 0 2 4 4 17 6 16 10 10
3 7 53 19 7 5 5 5 13 17 5 8
40 40 169 19 24 17 10 8 32 28 70 100

Der er ny rekord for august, men antallet af ynglepar er faldet fra 3 - 4 til 2 ynglepar i Hovvig.
Der er ikke modtaget tal fra Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 12 6 14 3 6 - 8 6 15 8 3
6 9 54 19 8 7 9 7 27 18 8 29
40 40 169 19 24 17 10 8 32 28 70 100

I Hovvig ynglede der 3 - 4 par, hvilket har været normalen de sidste år.

DOFBasen:1999


1998:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 3 24 34 6 6 - - - 9 - 2
2 5 49 15 8 5 8 6 18 18 8 18
40 40 169 19 24 17 10 8 32 28 70 100

I Hovvig ynglede i år 3 par og et større rasttal udenfor Hovvig kan nævnes 22/8 97 rst Nørrevang.

DOFBasen:1998


1997:  Svartbag  Larus marinus  
Sjælden ynglefugl i Hovvig. Fåtallig/almindelig gæst hele året i området.
I træktiden får de danske farvande besøg af ynglefugle fra Skandinavien og Nordrusland. Overvintringsområdet spænder fra Østersøen til den Engelske Kanal.

1997: Ses på Rørvighalvøen hele året, men det kniber med indrapporteringen. Hovvig kunne i år fremvise 4 ynglepar. Et enkelt rasttal uden for Hovvig: 11/10 29 Nørrevang.
Største ratstal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996 og alle år):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 12 13 8 8 - 17 12 - 14 11 38
4 8 51 14 8 7 8 7 23 18 10 22
40 40 169 19 24 17 10 8 27 23 70 100

DOFBasen:1997


1995:  Svartbag  Larus marinus  
Max rast i Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
8 9 57 28 3 4 5 6 32 28 8 0
1 2 8 14 11 9 7 5 8 6 7 10
40 40 16 19 24 17 10 8 21 20 70 100

13/5 sås 2 ad v/rede i Hovvig, men for første gang siden 1977 ingen unger på vingerne (S&N). Årsagen til dette, er det stigende antal Skarver, der raster på øerne og som umuliggør yngel for både Sølvmåger og Svartbage. På trods af dette registreredes 13/7 1 juv.
På Flyndersøengen max rast: 28/3 7 og 21/5 25.

DOFBasen:1995


Svartbag  Larus marinus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 7 4 12 3 20 5 4 63
Total 7 1 7 4 12 3 41 5 4 84
MaxRst 2 4 3 2 9 5 4 3 21 9 17 3 21
Nobs 22 25 29 27 21 41 52 58 66 74 52 40 507
Ndag 17 15 21 21 17 29 27 30 29 28 25 23 282
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 19 8 31 10 4 1 84
Total 11 19 8 31 10 32 1 112
MaxRst 7 8 4 9 12 4 5 12 6 26 4 5 26
Nobs 66 58 89 92 57 60 48 88 63 82 88 59 850
Ndag 27 25 31 30 29 28 29 31 28 29 29 27 343
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 11 19 7 1 38 27 8 18 2 139
Total 8 3 33 19 7 5 1 38 31 10 19 5 179
MaxRst 5 4 13 7 6 8 5 7 10 6 5 5 13
Nobs 64 49 69 59 42 30 28 64 73 78 72 61 689
Ndag 27 24 30 28 24 23 21 29 29 30 28 27 320
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 6 5 1 4 9 42 10 4 2 91
Total 11 1 9 8 1 7 12 60 17 4 7 137
MaxRst 5 3 6 5 12 3 5 4 18 10 5 5 18
Nobs 54 43 62 48 40 32 58 63 99 54 84 36 673
Ndag 26 21 30 27 26 23 29 31 30 25 27 20 315
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 6 11 2 9 1 6 33 31 9 115
Total 7 6 11 2 9 13 6 33 31 9 127
MaxRst 4 3 8 8 5 7 11 9 6 10 5 4 11
Nobs 53 43 57 55 53 46 56 52 59 43 58 45 620
Ndag 25 20 28 29 29 29 30 31 30 22 27 25 325
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 28 4 10 20 18 22 3 8 126
Total 2 34 28 4 10 20 18 22 3 8 149
MaxRst 6 4 11 13 8 5 3 3 9 9 5 4 13
Nobs 38 33 60 48 45 42 34 62 56 73 62 48 601
Ndag 18 19 27 27 28 29 26 31 29 28 28 27 317
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 4 10 9 4 28 3 10 5 27 105
Total 4 1 4 10 9 4 28 3 10 26 27 126
MaxRst 4 3 8 7 4 8 4 8 5 9 21 4 21
Nobs 53 47 37 51 34 37 58 59 41 59 45 43 564
Ndag 26 24 23 28 23 27 31 30 24 30 24 22 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 6 11 9 1 12 20 24 6 114
Total 25 6 11 9 1 12 20 42 6 132
MaxRst 10 3 7 8 13 4 10 5 5 3 18 5 18
Nobs 42 19 33 40 38 27 39 42 48 58 47 52 485
Ndag 23 13 19 23 23 19 27 28 27 29 25 27 283
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 14 2 19 22 9 11 100
Total 23 14 2 19 22 35 11 126
MaxRst 3 16 6 16 8 2 4 4 6 26 9 7 26
Nobs 24 19 32 26 13 9 27 37 36 59 48 39 369
Ndag 14 18 23 19 9 9 21 25 23 30 29 21 241
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 1 5 4 3 2 30 4 60
Total 7 4 1 5 4 3 2 30 34 90
MaxRst 10 5 4 6 9 13 19 15 10 11 6 30 30
Nobs 19 9 27 17 12 14 36 36 25 39 25 16 275
Ndag 14 9 23 14 10 10 20 19 15 24 18 14 190
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 15 3 12 13 5 1 2 55
Total 4 15 3 26 13 5 1 2 69
MaxRst 5 7 10 4 12 8 13 13 5 4 4 5 13
Nobs 39 15 18 8 7 9 7 25 21 25 18 12 204
Ndag 20 11 14 8 7 8 7 17 15 19 13 10 149
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 5 6 11 7 3 10 15 18 85
Total 10 23 6 11 7 21 10 15 18 121
MaxRst 6 3 18 5 6 8 7 18 4 14 7 4 18
Nobs 15 17 22 11 7 10 15 22 18 22 32 14 205
Ndag 9 12 15 8 7 7 12 14 14 18 12 9 137
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 8 8 5 2 27
Total 77 3 11 8 8 5 10 6 128
MaxRst 6 8 76 34 11 21 11 5 6 5 8 6 76
Nobs 22 21 14 9 4 14 9 17 8 11 14 3 146
Ndag 15 13 13 9 4 10 5 10 7 9 10 3 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 47 10 7 67
Total 23 2 4 1 47 41 13 131
MaxRst 9 23 8 6 4 6 6 11 6 31 8 6 31
Nobs 10 7 11 2 2 11 13 14 15 9 7 7 108
Ndag 7 4 9 2 2 7 10 9 14 8 6 5 83
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 13
Total 28 4 40 24 5 101
MaxRst 18 6 7 4 8 16 12 37 22 24 5 2 37
Nobs 17 9 10 6 7 5 6 9 4 4 10 6 93
Ndag 12 7 6 6 6 5 6 9 3 3 8 6 77
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1 14
Total 37 8 1 6 8 60
MaxRst 15 23 8 3 3 6 5 4 8 4 8 4 23
Nobs 14 8 3 8 4 8 5 8 8 6 5 3 80
Ndag 7 6 2 5 4 8 3 8 7 5 4 3 62
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 10 39 5 4 18 3 10 14 10 2 115
MaxRst 10 28 39 5 4 16 3 10 14 4 2 39
Nobs 2 7 7 1 3 6 4 4 2 5 3 44
Ndag 2 6 6 1 3 3 3 4 2 3 3 36
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 6 20
Total 1 32 16 9 4 6 10 21 9 108
MaxRst 1 18 12 8 3 4 6 5 21 12 6 21
Nobs 2 4 3 2 2 5 2 2 5 1 2 30
Ndag 2 4 3 2 2 4 2 2 5 1 2 29
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 02·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 11
Total 1 2 32 3 2 7 7 4 7 7 1 73
MaxRst 1 2 11 5 6 7 7 4 7 7 1 11
Nobs 1 1 5 6 3 1 1 2 2 1 1 24
Ndag 1 1 4 5 3 1 1 2 2 1 1 22
Fænologi 03·· ···· ···· ··24 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4 2 7 4 5 4 10 3 3 46
MaxRst 3 1 4 2 7 4 5 4 1 10 3 3 10
Nobs 2 1 1 1 3 3 3 2 1 4 1 2 24
Ndag 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 21
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 23 2 5 9 5 43 7 2 4 100
MaxRst 8 14 16 6 10 5 8 5 43 7 2 4 43
Nobs 7 4 13 4 2 1 3 1 2 1 2 1 41
Ndag 7 4 9 4 2 1 3 1 1 1 2 1 36
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 14 3 47
Total 31 34 3 1 1 8 14 12 5 11 120
MaxRst 10 31 27 4 3 1 1 8 8 12 5 3 31
Nobs 8 5 5 4 1 2 1 1 4 2 2 6 41
Ndag 7 4 5 4 1 2 1 1 4 2 2 5 38
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 5 7 8 4 4 17 25 10 98
MaxRst 18 5 7 4 4 4 4 17 6 16 10 10 18
Nobs 3 2 1 4 3 1 2 5 1 2 1 1 26
Ndag 3 2 1 2 3 1 2 5 1 2 1 1 24
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09art/06000.txt · Sidst ændret: 2023/05/25 00:03 af lb