Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06020

Mågefugle - Alkefugle

Ride Rissa tridactyla eu06020

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Fåtallig

Fotos


Ride

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Ride  Rissa tridactyla  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 1 9
Total 7 1 1 9
MaxRst
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 25·· ··01 17

2023:  Ride  Rissa tridactyla  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 284 120 6 415
Total 1 2 2 288 120 6 419
MaxRst 4 4
Nobs 1 2 1 29 13 3 49
Ndag 1 2 1 6 3 2 15
Fænologi 01·· ··15 25 05·· ···· ··23

2022:  Ride  Rissa tridactyla  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 23 3 1 2 48
Total 19 24 3 1 2 49
MaxRst 1 1
Nobs 7 6 1 1 2 17
Ndag 4 3 1 1 2 11
Fænologi 17·· ··27 27 14 02··22

2021:  Ride  Rissa tridactyla  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 7 213 19 1 245
Total 2 1 1 1 7 213 19 1 245
MaxRst
Nobs 2 1 1 1 2 25 8 1 41
Ndag 1 1 1 1 2 6 4 1 17
Fænologi 27 23 18.. …. …. …. …. ..19

2020:  Ride  Rissa tridactyla  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 4 2 6 339 393
Total 42 4 2 1 6 339 394
MaxRst 1 1
Nobs 6 3 2 1 2 18 32
Ndag 3 1 2 1 2 8 17
Fænologi 04.. ..24 21..30 14.. …. ..26

2019:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 48631, 45)

Nærmest katastrofe år. Laveste total siden 2000. Gennemsnittet for de seneste 10 år er 622 (kun trækkende fugle),

Træk første halvår: 1/1 1, 2/1 4, 10/3 1, 3/5 1 - i alt 7 alle Korshage fordelt på 4 observationsdage.
Træk andet halvår: 15/9 - 31/12 i alt 35 alle Korshage, flest 31/12 13 - I alt 9 observationsdage.

Endvidere 30/9 1 og 2/12 2 alle rast Korshage.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 16 4 15 42
Total 5 1 1 17 4 17 45
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 1 1 12 3 3 22
Ndag 2 1 1 5 2 3 14
Fænologi 01..02 10 03 15.. ..27 02..31

2018:  Ride  Rissa tridactyla (1, 48448, 183)  
Totalen på 181 blev højere end i 2017, men fortsat langt under de seneste 10 års gennemsnit på 696. Første halvår: 11 alle fra Korshage: 27/1 1 V, 30/1 5 V, 2/5 1 V, 21/6 2 V og 22/6 2 V.
Andet.halvår:172 fordelt på 13 dage: Første 24/9 og sidste 10/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 24/9 10 V, 28/9 28 V, 3/10 48 V, 22/10 15 V, 23/10 17 V, 4/12 21 og 10/12 13.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 4 39 95 1 35 181
Total 6 1 4 42 95 1 35 184
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 2 14 24 1 3 48
Ndag 2 1 2 3 6 1 3 18
Fænologi 27..30 02.. ..22 24.. …. …. ..10

2017:  Ride  Rissa tridactyla (1, 48319, 129)  
Totalen på 129 ligger langt under de seneste 10 års gennemsnit på 728. Forårstræk på bare 13 de fleste fra Korshage: 4/1 5 NV (heraf 1 Skansehage), 6/4 2 V, 9/4 1 ad V, 22/4 2, 23/4 1 ad V og 27/6 2 ad V. Efterårstræk 115 fordelt på 16 dage: Første 13/8 og sidste 28/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 13/10 24 V og 28/10 30 V. Fra Skansehage 29/10 2 N. Rastende fugle: 2/1 1 ad Flyndersø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 6 2 1 4 70 17 23 128
Total 7 6 2 1 4 70 17 23 130
MaxRst 1 1
Nobs 4 4 1 1 2 12 3 4 31
Ndag 3 4 1 1 1 8 3 3 24
Fænologi 01..04 06..23 27 13.. …. …. …. ..28

2016:  Ride  Rissa tridactyla (1, 47849, 470)  
Totalen på 470 ligger noget under de seneste 10 års gennemsnit på 705. Forårstræk på bare 11 alle Korshage: 1/2 2 ad V, 3/2 4 ad V, 21/4 2 ad V, 18/5 2 ad V og 19/5 1 ad V. Efterårstræk 454 fordelt på 12 dage: Første 11/8 og sidste 28/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 28/10 118 NV, 29/10 23 V, 1/11 11 V, 2/11 10 V, 27/11 19 V og årets største dag 27/12 257 V. Fra Skansehage 28/10 17 N. Der blev ikke registreret rastende fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 3 2 141 44 267 465
Total 6 2 3 2 141 44 267 465
MaxRst
Nobs 2 1 2 1 5 7 7 25
Ndag 2 1 2 1 2 4 5 17
Fænologi 01..03 21.. ..19 11 28.. …. ..28

2015:  Ride  Rissa tridactyla (1, 46259, 1590)   
Totalen på 1590 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 635. Forårstræk 153 fordelt på 7 dage: 3/1 19 V Korshage, 4/1 63 V Korshage og 1 NV Skansehage samt 11/1 63 V, 27/1 1 V, 4/4 1 trk, 23/5 1 V og 15/6 4 V alle Korshage.
Efterårstræk 1435 fordelt på 15 dage: Første 31/7 og sidste 25/12. Dage med mere end 10 trækkende: 23/10 380, 8/11 33, 30/11 112 og 1/12 882 alle Korshage. Sidstnævnte er bedste efterårstrækdag siden 15/11-2005 1415.
Rastende fugle: 30/1 1 2k Skansehage og 25/10 1 ad Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 147 1 1 4 1 382 157 895 1588
Total 148 1 1 4 1 383 157 895 1590
MaxRst 1 1 1
Nobs 6 1 1 2 1 24 24 11 70
Ndag 5 1 1 1 1 4 6 5 24
Fænologi 03..30 04.. …. …. ..31 02.. …. ..25

2014:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 45994, 265)
Totalen på 265 lå væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 621.
Fra 1. halvår: 12/1 76 V, 16/2 2 ad V, 15/3 4 V, 19/3 1 ad trk og 17/4 1 ad V, i alt 84 alle Korshage.
Fra 2. halvår i alt 175 alle Korshage fordelt på 10 dage: Første meget tidlige 15/8 1 og sidste 20/12. Dage med mere end 10 trækkende: 20/10 102, 30/10 15 og 20/12 27. Trækket blev ikke det store sus, derimod et par overraskelser blandt de rastende fugle: 21/10 1 Hovvig, 7/11 1 1k Kysten ved Plantagen, 8/11 1 ad Korshage, 9/11 1 ad få 100 m fra havnen Rørvig Bugt og 27/12 2 ad Plantagekysten. Arten er sidst set i Hovvig i 2007.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 5 1 1 15 121 8 30 189
Total 76 2 5 1 1 15 122 11 32 265
MaxRst 70 1 1 2 70
Nobs 2 1 2 1 1 4 7 4 4 26
Ndag 1 1 2 1 1 3 4 4 3 20
Fænologi 12.. …. …. ..17 15.. …. …. …. ..27

2013:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 44024, 1970)
Fantastisk år, som over den seneste 10 års periode kun er overgået af 2005 med en total på 3166.
Af årets total er 8 observationer fra 1. halvår alle fra Korshage. 4/1 3 rast, 1/3 1 V og 2 bemærkelsesværdige fra maj: 1/5 1 V og 25/5 1 V. Eneste observationer fra Sjælland i maj måned.
Efterårstræk på i alt 1948 fordelt på 15 dage: Første 18/10 og sidste 7/12. Dage med mere end 10 trækkende Rider: 30/10 36, 5/11 41, 10/11 69, 13/11 352, 16/11 60, 17/11 791, 28/11 470, 1/12 84 og 7/12 26.
Rastende fugle: Plantage kysten 23/11 7, 26/11 2, 2/12 1 og 8/12 1. Korshage 23/11 1 OF. Skansehage 6/12 2.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 41 1794 113 1953
Total 3 1 4 41 1804 117 1970
MaxRst 3 7 2 7
N 1 1 2 8 22 10 44
Fænologi 04 01 01..25 18.. …. ..08

2012:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 43834, 190)
Et magert år i forhold til 2011.
Trækket fordelte sig med 133 i januar, 1 i maj og 42 i andet halvår.
Januartræk: Perioden med hårde vestenvinde i første halvdel af januar producerede de fleste Rider, i alt 132 som 3/1 3 ad V, 4/1 9 V, 6/1 75 V, 8/1 3 ad V og 1 2k S, 13/1 22 og 14/1 19. Desuden en enkelt observation af rastende fugle 15/1 5 ad ud for Sandflugtsplantagen.
En observation på usædvanligt tidspunkt var en østenvinds-Ride i maj: 8/5 1 ad Ø Korshage (EVR).
Efterårstræk: 8/9 2 NV, 7/10 6 NV, 9/10 20, 10/10 1 1k Ø, 25/10 8 V, 26/10 3 V og 8/11 2 V.
Alders fordelingen på de fugle, der er indsendt med aldersangivelse for efteråret, var 9 ad og 7 1k.

DOFBasen:2012


2011:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 42730, 1104)
Få i første halvår: 1/1 1 ad V, 25/5 2 ad V og 25/6 2 ad V i alt 5.
Efteråret noget bedre. Trækkende Rider blev set på Korshage mellem 10/8 og 24/12. I alt 1078 hvilket er lidt over gennemsnittet. Men langt fra tidligere tiders niveau.
2 dage var set med de senere års målestok ret gode: 12/10 665 V og 24/12 244 V.
Øvrige dage med mere end 10: 8/10 12, 20/10 40, 28/11 41 og 5/12 55.
Alders fordelingen på de fugle, der er indsendt med aldersangivelse, var 70 ad og 20 1k. Det giver nok ikke et præcist billede af virkeligheden. Det er, ud over at der selvfølgelig trækker fugle på stor afstand, mest et udtryk for at havfugleobservatørerne på de gode dage har haft mere travlt med at finde såkaldt ”spændende” arter end at aldersbestemme Riderne.
Kun på to dage blev der set rastende fugle. 4/11 1 Rørvig Bugt (ses ikke ofte her) og 24/12 20 Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 42552, 178)
Med en årstotal på blot 178 fugle var 2010 et år langt under middel.
Alle observationer er fra Korshage.
Første halvår: 14/3 2 V, 18/5 1 rastende og 18/6 2 V i alt 4.
Efterår: 19/9 2, 14/10 3, 21/10 4, 22/10 34, 1/11 1, 5/11 36, 6/11 74, 7/11 2 og 11/12 18 i alt 174. Bortset fra en enkelt der trak mod øst, var alle vesttrækkende.
Hvis man ser lidt på den langsigtede tendens kan man f.eks. sammenligne den gennemsnitlige årstotal fra rapportens første 25 år, som i jubilæumsrapporten fra 1997 er angivet til 1375 fugle med gennemsnitstotalen fra årrækken herefter (1998 - 2009), som er 645 fugle. Man kan altså konstatere en ret så markant tilbage gang i antallet af Rider i vores område. Dette kan forklares ved, at der i Ride kolonierne i Nordatlanten herunder Danmark i en årrække har været dårlig ynglesucces med få eller visse år stort set ingen unger. Ringmærkning har endvidere vist, at konditionen på de gamle fugle også var dårlig. Det kunne tyde på fødemangel. Et større internationalt forskningsprojekt, er derfor sat i gang i forsøg på at finde årsagen til denne tilbagegang.

DOFBasen:2010


2009:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 42354, 198)
Blot to dage med tocifret dagstotal. Alle observationer nævnes: 18/3 1, 27/5 1, 28/5 1, 23/9 2, 1/10 4, 4/10 8, 5/10 46, 7/10 1, 9/10 123, 21/10 7, 21/11 1 og 1/12 3 alle trækkende fugle set fra Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
562 32 352 159 129 748 3166 235 451 871

DOFBasen:2009


2008:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 41483, 871)
Årets resultat ligger noget over gennemsnittet for de seneste 10 år (667 fugle/år), men noget under gennemsnittet for de forrige 35 år (1172 fugle/år). Alle observationer nævnes: 19/1 10, 26/1 11, 27/1 128, 18/2 2, 2/3 6, 4/10 1, 16/10 1, 17/10 29, 18/10 4, 19/10 5, 27/10 7, 16/11 53, 20/11 98, 21/11 8 og 22/12 508 alle trækkende Korshage. Figuren viser gennemsnittet for hver 5-års periode siden 1973 inkl. spredningen for gennemsnittet (NB første periode strækker sig over 6 år).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
831 562 32 352 159 129 748 3166 235 451

DOFBasen:2008


2007:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 41032, 451)
Den gennemsnitlige årstotal for de sidste 34 års fuglestationensarbejde siger 1172 Rider per år, så årets resultat ligger lige noget under middel. Alle observationer nævnes: 12/1 4 NV, 3/2 2 ad NV + 1 ad rast, 20/4 1 2k NV, 5/6 1 ad N Hovvig, 31/7 1 1k SV, 28/8 2 (ad + 1k) V, 9/9 1 ad V, 15/9 79 (11 ad + 68 1k) V, 18/9 11 (3 ad + 8 1k) V, 19/9 2 ad V, 12/10 1 ad V, 18/10 11 (2 ad + 9 1k), 3/11 11 (8 ad + 3 1k V), 4/11 2 ad V, 6/11 21 (8 ad + 13 1k), 7/11 179 (heraf 50 ad + 20 1k + 109 ubestemte), 9/11 75 (28 ad + 30 1k + 17 ubestemte), 10/11 25 (heraf 6 1k, resten ubestemte) V, 26/11 15 NV, 4/12 1 1k V og 30/12 5 ad V.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
577 831 562 32 352 159 129 748 3166 235

DOFBasen:2007


2006:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 40797, 235)
Efter sidste års store forekomster er vi i år tilbage i under mere ydmyge forhold. Alle observationer nævnes: 1/5 1, 6/5 3, 5/9 6, 8/9 1, 8/10 27, 27/10 39, 4/11 65, 5/11 3, 9/11 28, 12/11 27, 13/12 33 og 24/12 2.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
555 577 831 562 32 352 159 129 748 3166

DOFBasen:2006


2005:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 37631, 3166)
Ganske enkelt et fantastisk år for Riden, hvis forekomst ved Rørvig er gået stødt og roligt tilbage siden midten af 1980’erne. Januar bød på rekordforekomst med i alt 1396 Rider fordelt på følgende dage: 9/1 178, 14/1 81, 21/1 700 og 22/1 437, mens februar havde 14/2 11. Andet halvår var også godt besøgt med i alt 1770 fugle fordelt på: 15/9 1, 22/10 1, 23/10 63, 26/10 12, 9/11 1, 12/11 7, 15/11 1415, 16/11 75, 19/11 3, 12/12 2, 15/12 153 og 22/12 37. Alle observationer drejer sig om trækkende fugle ved Korshage.
Den er højeste årstotal siden 1983, hvor 4557 Rider blev noteret, og den fjerde højeste årstotal nogensinde. Godt hjulpet på vej af den fjerde højeste dagsnotering: 15/11 1415, her er den højeste 21/10 1978 4225 trækkende Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 36745, 886)
Første halvår var over normalen med i alt 43 trækkende Rider: 15/5 1 2k, 20/5 18, 25/5 13, 15/6 3 og 16/6 8 alle Korshage.
Andet halvår var også pænt - alle observationer nævnes: 16/9 5 V, 22/9 14, 24/9 5, 27/9 6, 13/10 1, 6/11 758, 13/11 32, 16/11 10 V og 18/11 12 alle Korshage. Årets resultat er det højeste siden 1998 med 843 fugle og resultatet fra 6/11 er højeste dagstotal siden 20/10 1995, hvor 920 Rider trak forbi Korshage. Alt i alt et pænt år for arten.

DOFBasen:2004


2003:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 36616, 129)
En vinterobs 5/1 1 ad rst og en enkelt forårstrækdag 31/3 10 V samt en sommerobs 20/6 1 V, udgør Riderne i 1. halvår. Den anden del af året byder på Rider følgende dage: 23/8 3 V, 11/10 27 V, 12/10 6 V, 6/12 14, 14/12 6 V og 15/12 61 V. Det er observationerne fra december, som redder året fra bundlinien. Samtlige observationer er gjort ved Korshage. Figuren viser hvordan antallet af Rider er styrtdykket i perioden 1977 - 2003.

DOFBasen:2003


2002:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 36457, 159)
Året byder på få Rider og alle observationer nævnes: 24/1 11 NV, 25/1 14 V, 24/2 2 V, 17/5 1 V, 1/9 22 V, 26/10 46 NV, 28/10 60 V og 30/10 2, alle trækkende forbi Korshage. Ses bort fra de første år af foreningens historie (1973 til 1976), hvor også aktivitetsniveauet var lavere end i dag tegner der sig et tydeligt billede. Figuren illustrerer et meget markant faldt i antallet af Rider siden 1977. Engelske undersøgelser har vist, at den store bestand af Ride på de britiske øer er gået drastisk tilbage i de senere år. Årsagen er, at ungeproduktionen har været katastrofal lav og noget kunne tyde på, at dette skyldes mangel på føde. Hvis tilbagegangen er generel for den Nordatlantiske population, kan dette meget vel være årsagen til det dystre billede, som tegnes af tallene fra Rørvig.

DOFBasen:2002


2001:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 35753, 352)
Artens forekomst ved Rørvighalvøen er betinget af kraftige vinde helst fra det nordvestlige hjørne, hvilket især har betydning for mængden af forårsfund. Der er indsendt to forårsiagttagelser af i alt 8 fugle: 19/5 6 NV og 20/5 2 NV begge trækkende Korshage.
Mellem 28/10 og 25/12 meldes om 343 trækkende Rider på Korshage, samt 9/11 1 trækkende V Skansehage. Alle iagttagelser nævnes: 28/10 18 NV, 1/11 297 NV, 4/11 2 NV, 11/11 23 V, 23/11 2 NV og 25/12 1 V.

DOFBasen:2001


2000:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 35721, 32)
Et stille år, men bemærk dog det utraditionelle fund fra Nykøbing.
18/1 2 Ø Dybesø kyst, 30/1 25 V Korshage, 14/2 1 NØ Nykøbing, 4/3 2 Ø Korshage og 27/10 2 V Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 35159, 562)
Første halvår bød på en række vinter observationer: 6/2 40 NV, 16/2 11 trk, 17/2 2 2K trk og 1/3 1 ad V. Fra andet halvår meldes der om i alt 508 trk Rider i henholdvis oktober og december: 9/10 60 V, 11/10 2 V, 12/10 101 V-NV, 13/10 37 V-NV, 27/10 7 V, 29/10 9 V, 4/12 290 NV, 5/12 1 Ø og 18/12 1 NV. Alle fund er fra Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 34328, 831)
Årets tre første måneder kastede 29 trækkende fugle af sig, alle fra Korshage: 31/1 2 V, 11/ 2 ad Ø, 28/2 22 NV og 1/3 3 NV. Efterårstrækket kunne byde på 15/10 16, 16/10 3 V, 18/10 135, 26/10 3, 30/10 294 V og 31/10 350 V alle 801 fugle set fra Korshage. Endelig sidst på året 20/12 1 olieskadet rst Skansehage.

DOFBasen:1998


1997:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 33751, 577)
Sjælden vinter- og forårstrækgæst, samt almindelig efterårstrækgæst.
Et gennemsnit af årstotalerne gennem 25 år ved Rørvig giver 1375 Rider pr. år. Riden yngler i Danmark kun ganske få steder bl.a. på Bulbjerg i Nordjylland. Fuglene, som ses ved Rørvig, er en del af den store bestand, som yngler i store kolonier på klipper og i havne i store dele af Nordatlanten. En varierende bestand af Rider overvintrer i Kattegat og derfor ses Rider hele vinterhalvåret. Forårsfund drejer sig mest sandsynligt om strejfende fugle, som af den ene eller andet grund har opgivet at yngle. Rider ses helt overvejende i forbindelse med kraftige vinde fra vest og nordvest. Riden er tilknyttet det åbne hav og kommer kun i nærheden af fastlandet, hvis den er skadet eller, hvis den presses af kraftig vind.

Største 21/10-1978 20/10-1980 25/10-1980 23/1-1993 27/11-1979
trækdage 4225 2535 1631 1336 1149
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 172 / 776 2987 / 4897 2270 / 4557 384 / 840 1068 / 1728

1997: Med kun 3 iagtagelsesdage fra første halvår må det betragtes som et meget sparsomt forår: 11/4 4 ad V, 15/4 1 V og 29/5 4 ad V alle Korshage. Andet halvår ligger med 568 fugle også under gennemsnittet for de sidste 5 år, men antallet minder om det som gjorde sig gældende i starten af 1990'erne. Trækket forløb i tidsrummet 9/9 – 23/10. Tre større dage alle fra Korshage: 17/9 66 NV, 20/9 45 NV og 23/10 256 V.

DOFBasen:1997


1996:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 33196, 555)
Vinterobs: 11/1 4 Ø Korshage og 4/2 60 NV Korshage. Derudover kun 13/6 16 V og 14/6 1 V fra første halvår.
Efterårsfugle fra 16/7 til 13/11. Kun tre større dage: 30/10 239 V Korshage, 3/11 44 V Korshage og 8/11 150 V Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 31992, 1204)
Yderst sparsom tilgang i 1. halvår - der er kun meldt følgende fra Korshage:
2/1 1, 11/1 1 rast, 5/2 5, 18/2 2, 26/2 2 og 27/3 5, i alt 16.
Mere blæst på september - november, og Riderne kvitterede med forekomst over middel:
28/9 2, 29/9 1, 30/9 1, 19/10 30, 20/10 923, 21/10 11, 29/10 214, 12/11 1, 18/11 2 og 31/12 3, i alt 1188 fra Korshage og dermed bedste efterårstotal i 1990’erne.

DOFBasen:1995


Ride  Rissa tridactyla  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 23 3 1 2 48
Total 19 24 3 1 2 49
MaxRst 1 1
Nobs 7 6 1 1 2 17
Ndag 4 3 1 1 2 11
Fænologi 17·· ··27 27 14 02··22

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 7 213 19 1 245
Total 2 1 1 1 7 213 19 1 245
MaxRst
Nobs 2 1 1 1 2 25 8 1 41
Ndag 1 1 1 1 2 6 4 1 17
Fænologi 27 23 18·· ···· ···· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 4 2 6 339 393
Total 42 4 2 1 6 339 394
MaxRst 1 1
Nobs 6 3 2 1 2 18 32
Ndag 3 1 2 1 2 8 17
Fænologi 04·· ··24 21··30 14·· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 16 4 15 42
Total 5 1 1 17 4 17 45
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 1 1 12 3 3 22
Ndag 2 1 1 5 2 3 14
Fænologi 01··02 10 03 15·· ··27 02··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 4 25 92 1 35 164
Total 6 1 4 28 92 1 35 167
MaxRst 3 3
Nobs 3 1 2 6 20 1 3 36
Ndag 2 1 2 3 6 1 3 18
Fænologi 27··30 02·· ··22 24·· ···· ···· ··10

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 2 1 3 69 17 22 124
Total 6 6 2 1 3 69 17 22 126
MaxRst 1 1
Nobs 3 4 1 1 1 11 3 3 27
Ndag 3 4 1 1 1 9 3 3 25
Fænologi 01··04 06··23 27 13·· ···· ···· ···· ··28

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 3 2 139 43 267 462
Total 6 2 3 2 139 43 267 462
MaxRst
Nobs 2 1 2 1 2 6 7 21
Ndag 2 1 2 1 2 4 5 17
Fænologi 01··03 21·· ··19 11 28·· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 146 1 1 4 1 380 118 895 1546
Total 147 1 1 4 1 381 118 895 1548
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 1 1 2 1 23 13 11 57
Ndag 5 1 1 1 1 4 6 5 24
Fænologi 03··30 04·· ···· ···· ··31 02·· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 5 1 1 14 110 8 29 176
Total 76 2 5 1 1 14 111 11 31 252
MaxRst 70 1 1 2 70
Nobs 3 1 2 1 1 3 6 4 3 24
Ndag 2 1 2 1 1 3 4 4 3 21
Fænologi 12·· ···· ···· ··17 15·· ···· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 41 1756 109 1911
Total 3 1 4 41 1766 111 1926
MaxRst 3 7 2 7
Nobs 1 1 2 8 27 8 47
Ndag 1 1 2 3 11 5 23
Fænologi 04 01 01··25 18·· ···· ··08

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 1 2 34 2 159
Total 137 1 2 34 2 176
MaxRst 10 10
Nobs 44 1 1 12 1 59
Ndag 7 1 1 5 1 15
Fænologi 03··15 08 08·· ···· ··08

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 1 459 41 302 808
Total 1 1 2 1 1 459 42 322 829
MaxRst 1 20 20
Nobs 1 1 1 1 1 8 2 18 33
Ndag 1 1 1 1 1 6 2 5 18
Fænologi 01 25·· ··25 10·· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 37 113 18 174
Total 2 1 2 2 39 113 18 177
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 1 2 1 19 10 5 39
Ndag 1 1 1 1 3 4 1 12
Fænologi 14 18·· ··18 19·· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 187 1 3 196
Total 1 2 2 189 1 3 198
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 1 16 1 2 23
Ndag 1 2 1 6 1 1 12
Fænologi 18 27··28 23·· ···· ···· ··01

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 2 6 43 156 507 850
Total 139 2 6 43 156 508 854
MaxRst 3 1 3
Nobs 8 1 1 15 11 4 40
Ndag 3 1 1 5 3 1 14
Fænologi 19·· ···· ··02 04·· ···· ··22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 1 1 2 60 12 325 6 414
Total 4 3 1 1 1 2 60 12 325 6 415
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 1 1 1 1 22 8 38 3 78
Ndag 1 1 1 1 1 1 4 2 7 2 21
Fænologi 12·· ··03 20 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 67 127 33 236
Total 4 8 67 127 35 241
MaxRst 3 2 3
Nobs 2 4 5 14 3 28
Ndag 2 2 2 4 2 12
Fænologi 01··06 05·· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2034 11 1 71 1383 191 3691
Total 2036 11 1 71 1390 191 3700
MaxRst 2 1 7 7
Nobs 9 1 1 8 13 14 46
Ndag 4 1 1 3 4 3 16
Fænologi 09·· ··14 15·· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 10 27 809 875
Total 29 10 27 811 877
MaxRst 2 2
Nobs 7 2 4 20 33
Ndag 4 2 4 4 14
Fænologi 13·· ··16 16··27 06··18

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 33 81 117
Total 1 1 2 33 89 126
MaxRst 1 8 8
Nobs 1 1 2 2 19 25
Ndag 1 1 1 2 3 8
Fænologi 05 20 23 11··12 06··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 2 1 22 106 155
Total 24 2 1 22 108 157
MaxRst 2 2
Nobs 3 2 1 1 9 16
Ndag 2 1 1 1 3 8
Fænologi 24·· ··24 17 01·· ··30

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 18 397 1 423
Total 7 18 397 1 423
MaxRst
Nobs 2 1 13 1 17
Ndag 2 1 6 1 10
Fænologi 19··20 28·· ···· ··25

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 1 2 2 40
Total 35 1 2 2 40
MaxRst
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 18·· ···· ··04 27art/06020.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 15:25 af lb