Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06240

Mågefugle - Alkefugle

Dværgterne Sternula albifrons eu06240

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: -

Fotos


Dvaergterne

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Dværgterne  Sternula albifrons  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 26··30

2023:  Dværgterne  Sternula albifrons  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 2 8
Total 2 2 2 2 8
MaxRst
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 2 1 6
Fænologi 08·· ···· ···· ··11

2022:  Dværgterne  Sternula albifrons  (,, 2/3)

19/7 1 V (EVR) og 22/7 2 S (SA) Korshage.

16/5-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 19··22

2021:  Dværgterne  Sternula albifrons  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 6
Total 1 4 2 2 9
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 1 1 6
Ndag 1 3 1 1 6
Fænologi 30.. …. ..26 04

2020:  Dværgterne  Sternula albifrons  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 5
Total 2 1 1 1 5
MaxRst
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 23.. …. …. ..21

2019:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 350, 1)

Må anses som en lokal sjældenhed. De seneste 7 år har årets fugle kunnet tælles på en hånd.

Årets eneste fugl 2/5 1 NV Korshage (EVR).

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2018:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 345, 5)  
Endnu et acceptabelt år med 5 observationer, hvilket rammer de sidste 10 års gennemsnit på 5. Alle observationer er fra 1. halvår Korshage: 3/5 1 SØ (EVR), 12/5 3 SØ (SA, JB, EVR) og 15/5 1 rast (JB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 03..15

2017:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 341, 4)  
Et rimeligt år med 4 observationer er tæt på de sidste 10 års gennemsnit på 5. Tre af observationerne var fra 1. halvår: 19/4 1 Ø efter rast Korshage (SA, EVR), 1/5 1 NØ efter rast Korshage og 23/6 1 rast Hovvig (PG). Én observation fra andet halvår: 28/7 1 S Hovvig (JS).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 2 1 1 6
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 19.. …. …. ..28

2016:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 339, 2)  
Endnu et spinkelt år for Dværgternen i Rørvig med bare to observationer sammenlignet med de sidste 10 års gennemsnit på 5. Begge observationer var fra Hovvig. 4/7 1 ovf (JR) og 23/7 1 rast (JHC, JS). De fleste observationer er typisk fra foråret og vi skal tilbage til 2007, for at finde et år uden forårsobservationer.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04..23

2015:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 338, 1)  
Med en enkelt observation blev det et ringe år i forhold til de sidste 10 års gennemsnit på 5. Den enlige observation er fra Hovvig 7/8, hvor 1 Dværgterne efter rast trak SV (KB). De fleste observationer er typisk fra foråret og vi skal tilbage til 2007, for at finde et år uden forårsobservationer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2014:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 333, 5)
Med en total på 5, blev det igen et magert år under 10 års gennemsnit på 7. Alle observationer ved Korshage. To forårs observationer: 22/5 2 Ø (HBR) og 13/6 1 SØ (EVR). Fra efteråret blev det til en enkelt observation 16/8 2 V.
Forårsobservationer er årlige, mens vi skal tilbage til 2011 for at finde forrige efterårsfugle.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 2 1 2 5
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 22.. ..13 16

2013:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 330, 3) 
Det blev til en enkelt observation fra Korshage: 16/5 3 V (DO, TPA, KR).
En årstotal på 3 ligger langt under de sidste 10 års gennemsnit på 7.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
N 1 1
Fænologi 16

2012:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 327, 3)
Forårstræk: 19/4 1 Ø og 20/4 1 SØ. Senere på dagen 20/4 1 rast. Alle fra Korshage.
Som det kan ses i tabellen har 2012 været et beskedent år. Årstotaler for Dværgterne fra de seneste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 2 25 2 3 1 7 9 9 10

DOFBasen:2012


2011:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 317, 10)
Forårstræk: 8/5 2 SØ, 9/5 3 Ø og 11/5 1 trækkende alle Korshage.
Der ud over blot disse: 26/6 2 SV Skansehage og 5/7 2 trækkende Korshage.
Som det kan ses i tabellen nedenfor ligger resultatet på linie med de nærmest foregående år.
Årstotaler for Dærgterne fra de seneste 10 år:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2 0 2 25 2 3 1 7 9 9

DOFBasen:2011


2010:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 308, 9)
Et af de lidt bedre år. 17/5 1 rastende til S 07:14 Korshage (EVR) og 1 V 14:34 Hovvig (AF), 18/5 1 - 2 rastende til N 06.02 - 06:17 Korshage (LB, EVR), 25/5 3 R Skansehage (CG) og 2 S til rast Korshage 13:10 (EVR) og 19/6 1 fouragerende Korshage (LAn). Årstotalen er fremkommet ved simpel sammenlægning.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4 2 0 2 25 2 3 1 7 9

DOFBasen:2010


2009:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 299, 9)
Året følger flot op på sidste års gode resultat med i alt 9 fugle på 4 dage: 30/4 2 ad Ø (12:17) Korshage (AF), 17/5 3 rastende Korshage (LAN), 26/7 1 ad V (9:32) Korshage (JHC) og 27/8 3 V (13:24) Hovvig (AF). Årets resultat ligger over gennemsnittet for hele perioden siden fuglestationen start i 1973: 8,3 fugle per år og gennemsnittet for de sidste ti år (1999 - 2008): 5 fugle per år.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2 4 2 0 2 25 2 3 1 7

DOFBasen:2009


2008:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 292, 7)
Et ganske flot år for vores mindste terneart.
En meget tidlig ankomst: 27/4 2 fouragerende Korshage (AL). Herefter mere normalt 16/5 1 ad rast (NHV) og 23/5 2 V (EVR) begge fund fra Korshage. I perioden 14/7 til 18/7 meldes om op til 2 adulte fugle rastende i Hovvig (JHC, AF, EVR), hvilket meget vel kunne dreje sig om et potentielt ynglepar, som har set lokaliteten an i et par dage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
13 2 4 2 0 2 25 2 3 1

DOFBasen:2008


2007:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 291, 1)
Arten holder lige netop skindet på næsen med blot et enkelt fund af en enlig fugl: 22/7 1 ad rast Hovvig (EVR).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3 13 2 4 2 0 2 25 2 3

DOFBasen:2007


2006:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 286, 5)
To fund af trækkende fugle ved Korshage på henholdsvis 3 og 2 fugle: 4/5 3 SØ (AF) og 6/5 2 S (EVR).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
12 3 13 2 4 2 0 2 25 2

DOFBasen:2006


2005:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 284, 2)
Efter rekordåret i 2004 er vi tilbage i normal gænge med blot et fund af to fugle: 14/6 2 rastende Korshage (AF).

DOFBasen:2005


2004:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 259, 25)
Alle observationer nævnes: 18/4 1 Nørrevang (LB), 24/4 1 rast Rørvig Bugt (PEL, KES), 4/5 1 trk Korshage (AF), 5/5 10 SØ Korshage(AF), 8/5 2 rast Korshage (EVR), 8/5 1 Ø ud for Plantagen (BV), 31/5 4 SØ Korshage (EVR), 7/7 1 SV Hovvig (AF), 14/7 1 ad V Korshage (AF) og 8/8 3 rast ud for Plantagen (EVR).
Forekomsten den 5/5 er den højeste dagsnotering i fuglestationens historie, den hidtidige rekord er på 7 (fra 3 år i 70'erne). Det drejede sig om to flokke lige efter hinanden: 7 Ø 9:25 og 3 Ø 9:35. I begge tilfælde kom fuglene ganske tæt forbi spidsen og fortsatte mod SØ.

DOFBasen:2004


2003:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 257, 2)
Efter et års fravær er Dværgternen tilbage dog med blot to individer: 24/4 1 ad (JHC) og 22/6 1 ad (KES), begge rst ud for Korshage.

DOFBasen:2003


2001:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 255, 2)
Dværgternen klare lige skærene med to iagttagelser af trækkende fugle: 9/4 1 Ø Rørvig Bugt (AF) og 25/4 1 SØ Korshage (JHC).

DOFBasen:2001


2000:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 251, 4)
28/4 1 Ø Korshage (HVR) og 29/4 3 Ø Korshage (JB, JHC, HVR). Dværgternen kulminerede på de samme dage som Dværgmågen.

DOFBasen:2000


1999:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 249, 2)
Et bundår for Dværgterne der tidligere var langt mere talrig på Rørvighalvøen: 9/5 1 V 11.45 KH og 28/5 1 V 10.55 KH.

DOFBasen:1999


1998:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 236, 13)
Højeste årstotal siden 1985: 24/4 2 S 5.58, 27/4 2, 9/5 1 SØ 11.32, 15/5 1 Ø 7.16, 30/5 1 Ø 9.20 og 2 rst samt 14/6 2 ad rst, alle Korshage samt 26/6 1 rst Flyndersø og endelig 8/8 1 V 7.18 KH.

DOFBasen:1998


1997:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 233, 3)
Fænologi: (4/4) 2/5 – 14/8 (14/9)
Sjælden forårstrækgæst og sommergæst, samt tilfældig efterårtrækgæst.
Dværgternen er en fåtallig dansk ynglefugl. Danmark ligger på artens nordlige udbredelsesgrænse, og det må derfor formodes, at fuglene set ved Rørvig overvejende tilhører den danske ynglebestand.

Største 11/5-1974 10/7-1976 24/7-1979 4/5-1985 23/4-1995
trækdage 7 7 7 6 5
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 11 / 20 15 / 31 9 / 21 4 / 7 7 / 12

1997: Det blev kun til et enkelt fund af Dværgterne: 14/5 3 R Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 221, 12)
Der blev i år set flere Dværgterner end de seneste år.
29/4 1 rast Korshage, 30/4 2 V Korshage, 3/5 2 rast Korshage, 2/7 6 rast Korshage og 4/8 1 rast Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 210, 11)
Observationerne af denne art er fortsat få. I år dog en smuk buket fra Korshage: 23/4 5 Ø-SØ, 24/4 5 og 26/5 1 V.
Men tendensen er ikke til at tage fejl af - fuglene 23/4 og 24/4 kan ej heller - artens relative sjældenhed lokalt taget i betragtning - udelukkes som gengangere.

DOFBasen:1995


Dværgterne  Sternula albifrons  

1994: 6
24/4 3 SØ KH,
5/5 1 R KH,
23/5 2 SØ KH.
De få obs igen i år bekræfter den negative udvikling for denne art,

1993: 4
2/5 3 Ø KH,
1/6 1 R KH.
Få, og desværre normalen for de senere år.

1992: 4
Som den opmærksomme læser har bemærket, blev Dværgternen ikke set i 1991. Men i år er arten atter tilbage:
1/5 1 ad S KH (JC),
30/5 1 Ø ud for Plantagen (BV),
15/8 2 R (ad+juv) Skansehage (PCC).
Det er dog muligvis kun en stakket frist, da arten er i tilbagegang, og har været det det de sidste 10 år.

1991: –

1990: 7
25/5 1 KH (EH),
25/7 1 ad + 1 juv HV (NHV),
26/7 4 V KH (SP),
er alt hvad vi har set til Dværgternen i 1990.

1989: 6
27/4 1 N KH (EVR),
26/5 2 Ø Plantagen (KB),
3/6 1 SØ KH (EVR),
13/7 1 R Dybesø (BBP,PR),
18/8 1 Skredbjerg (Dagny Krüger).

1988: 4
Ligesom 1987 et skuffende år med få iagttagelser.
14/5 1 Ø KH (KB,PCC,HVR,BV),
29/5 3 Ø Flyndersø (KB).

1987: 2
29/5 1 R KH (BBP,PR),
13/9 1 V KH (EVR,HVR).

1986: 9
Jævnt forårstræk, mens efteråret skuffede fælt. Endvidere mangler de traditionelle sommeriagttagelser.
4/5 1 Ø KH (LB,PEL,EVR.HVR),
7/5 1 R ud for Dybesø (JB),
9/5 1 KH (PEL),
19/5 1 V KH (EVR),
30/5 2 N KH (EVR).
3/9 1 R Skredbjerg (JW),
13/9 2 R KH (JC).

1985: 21
Mange observationer i perioden 4/4-25/7:
4/4 1 Skansehage (ET),
20/4 2 R KH (NBA),
21/4 2 SØ KH (NBA, BV),
3/5 3 R-NØ Skansehage (LL),
4/5 6 Ø (i flok) KH (EVR),
6/5 2 Ø KH (LB,BBP,PR),
18/5 1 V KH (JC),
21/5 1 NØ KH (PCC),
13/7 1 ad SV Skansehage (EVR),
25/7 2 R (ad+1K) Rørvig Bugt (JC).

1984: 8
Et par juni-juli-observationer sikrer artens status som årsart.
1/6 2 Ø (hvoraf 1 med føde i næbbet) ud for Dybesø (JC,BBP,PR),
4/6 1 Ø + 2 ad R KH (JC),
21/7 1 N Skansehage (ET),
Tilføjet 1985: 2/8-1984 2 KH (UR).

1983: 3
Et par juli-obs er alt:
9/7 2 R KH (BBP,PR),
31/7 1 R ud for Plantagen (EVR).

1982: 15
2/5 2 V KH (PEL),
18/5 2 R Skansehage (EVR),
30/5 1 W KH (LB,PEL),
15/7 1 juv N Skansehage (PEL),
24/7 3 ad. SW Skansehage (EVR),
17/8 1 ad. + 2 juv. R Skansehage (JC),
27/8 1 ad SW Skansehage(JC),
2/9 1 W KH (EVR),
4/9 1 W KH (EVR).
Hvor mon de Dværgterner yngler?
I de senere år har vi set unge Dværgterner i juni og juli og august måned. Hvem finder ynglepladsen?

1981:5
13/5 1 R KH (EVR),
17/6 2 ad + 2 juv R Skansehage (KB).
Et dårligt år!

1980: 26
Igen et fint år, især bemærkes de relativt mange observationer fra yngletiden, således tidvis netop flyvefærdige juv der fodres.
Forår:
7/6 1 E-R KH (EVR),
8/6 1 R KH (LL),
22/6 1 ad R KH (JC).
Sommer:
Korshage: 19/7 1 ad + 2 juv W.
Skansehage: 3/7 2, 18/7 1 ad + 2 juv, 19/7 2 ad + 3 juv, 20/7 3.
Plantagen: 20/7 2 ad + 3 juv.
Rørvig Bugt: 19/7 3 R-S.
Efterår:
Kun en obs: 14/9 3 W KH.
(JC,PKK,SP,EVR,ET)

1979: 30
2/5 1 E,
1/6 1 R-E Plantagen,
30/6 3 NW + 4 R.
3/7-4/7 2 R Skansehage,
7/7 4 ad Skansehage (EVR, tilføjet 1980),
13/7 4 R Skansehage,
24/7 7 ad SW Skansehage (EVR, tilføjet 1980),
25/7-26/7 2 ad + 2 juv R Skansehage (EVR, tilføjet 1980).
(EVR,JC,ET,LB,KB)

1978: 3
4/5 1 R Plantagen-A (LB), 1 Ø KH (JHC),
4/8 1 V (SP),
14/8 1 R KH-H (EKT).

1977: 2
10/6 1 Ø KH (SP),
3/7 1 ad R KH (EVR).

1976: 7
10/5 7 Ø KH (LB).

1975: 14
27/4 2 S (KB,KB,SP),
29/4 2 R Plantagen_A,
18/5 1 S,
31/5 2 R Skansehage (SP),
2/6 1 R,
8/7 2 (SP),
10/7 1 (SP),
14/7 2 (SP),
23/7 1 SØ (SP).

1974: 14
11/5 op til 7 T KH (LB,LE,EVR),
13/5 4 SØ KH (LB),
15/7 2 Skansehage-A (LB),
19/7 1 V KH (LB).

1973: 20
28/4 1 T Korshage (EVR, EVR),
29/4 1 ad. R Korshage (EVR),
8/5 1 N Korshage (LB),
12/5 4-(8) Korshage (LB),
14/5 2-(5) Korshage (LB),
15/5 2 Korshage (LB),
21/5 3 S Korshage (LB),
29/5 1 N Korshage (LB),
18/6 2 Hovvig (LB),
11/8 2-4 Korshage-BC (LB),
25/8 1 ad. (EVR).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 19··22

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 6
Total 1 4 2 2 9
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 1 1 6
Ndag 1 3 1 1 6
Fænologi 30·· ···· ··26 04

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 5
Total 2 1 1 1 5
MaxRst
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 23·· ···· ···· ··21

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 03··15

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 19·· ···· ···· ··28

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··23

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 2 1 2 5
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 22·· ··13 16

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 19··20

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 2 10
Total 6 2 2 10
MaxRst
Nobs 3 1 1 5
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 08·· ···· ··05

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 8 1 9
MaxRst 3 1 3
Nobs 5 2 7
Ndag 3 2 5
Fænologi 17·· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 6
Total 2 3 2 3 10
MaxRst 3 1 3
Nobs 1 1 2 1 5
Ndag 1 1 2 1 5
Fænologi 30·· ··17 16·· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 2 5
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 16··23 14··18

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··06

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 16 2 19
Total 2 18 2 3 25
MaxRst 1 2 3 3
Nobs 2 6 2 1 11
Ndag 2 4 2 1 9
Fænologi 18·· ··31 07·· ··08

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 22

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 09··25

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 28··29art/06240.txt · Sidst ændret: 2023/06/08 07:42 af lb