Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06160

Mågefugle - Alkefugle

Havterne Sterna paradisaea eu06160

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Sjælden

Fotos


Havterne

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Havterne  Sterna paradisaea  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 7 7
MaxRst 1 1
Nobs 8 8
Ndag 7 7
Fænologi 12··30

2023:  Havterne  Sterna paradisaea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 12 6 12 11 1 3 55
Total 10 21 6 13 14 2 3 69
MaxRst 1 4 1 1 3 1 4
Nobs 7 21 5 10 7 2 2 54
Ndag 7 18 4 6 5 2 2 44
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2022:  Havterne  Sterna paradisaea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 41 1 62 2 3 1 113
Total 3 41 7 65 2 3 1 122
MaxRst 2 2 5 3 2 5
Nobs 3 18 5 28 3 2 1 60
Ndag 2 16 5 18 3 2 1 47
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:  Havterne  Sterna paradisaea  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 126 48 17 11 69 3 274
Total 132 48 22 13 70 4 289
MaxRst 4 3 5 1 1 1 5
Nobs 10 24 16 8 10 4 72
Ndag 9 22 12 6 8 4 61
Fænologi 12.. …. …. …. …. ..24

2020:  Havterne  Sterna paradisaea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 100 3 103 15 3 261
Total 42 102 3 110 17 3 277
MaxRst 3 3 1 4 2 4
Nobs 11 21 5 33 10 1 81
Ndag 9 19 5 14 8 1 56
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..07

2019:  Havterne  Sterna paradisaea 

Forårstræk: 9/4 - 12/6 i alt 29, flest 2/5 6 – I alt 16 observationsdage.
Efterårstræk: 1/7 - 14/10 i alt 66, flest 6/9 8. - I alt 24 observationsdage.

19/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 18 3 16 22 27 1 95
Total 8 18 8 22 34 27 2 119
MaxRst 1 2 7 1 7
Nobs 6 9 7 12 15 8 4 61
Ndag 6 8 7 12 13 8 4 58
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..14

2018:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 6/4 1 rast Korshage. Forårstræk: 15/4 - 24/6 i alt 250. Største dag blev 15/5 179 V Korshage.
Efterårstræk: 22/7 – 2/11 i alt 95, flest 5/8 40 (heraf 9 juv) V Korshage.
Største antal rastende: 6/8 7 Korshage.
2/11 1k fou/V Korshage er den hidtil seneste Havterne fra Rørvig. Efter 14/10 sås 24/10 1 1k V Korshage (foto), 25/10 2 rast 1k + 1 V, 28/10 1 1k rast Korshage og så altså den meget sene fra 2/11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 212 6 8 65 18 2 1 344
Total 43 228 6 10 72 25 8 1 393
MaxRst 6 6 1 7 5 3 7
Nobs 10 20 4 7 16 10 5 1 73
Ndag 9 19 4 4 6 8 4 1 55
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..02

2017:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 11/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 20/4 - 26/5 i alt 52. Største dag blev 22/4 36 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 15/9 i alt 44, flest 4/7 24 V Korshage.
Største antal rastende: 20/4 6 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 9 2 24 12 8 96
Total 56 19 3 25 18 10 131
MaxRst 6 5 1 1 3 1 6
Nobs 10 9 3 2 8 4 36
Ndag 7 8 3 2 6 4 30
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..15

2016:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 18/4 1 rast Korshage. Forårstræk: 28/4 - 19/5 i alt 368 – ny forårsrekord (hidtil 2014 med 346). Største dag blev 30/4 225 Ø Korshage - ny dagsrekord (hidtil 23/4-2014 med 130), der er dog tidligere set betydelig flere Hav-/Fjordterner, så rekorderne er ikke nødvendigvis et udtryk for flere fugle, snarere en større andel bestemte.
Efterårstræk: 28/6 – 30/8 i alt 160, flest 7/8 86 V Korshage.
Største antal rastende:7/8 8 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 226 142 3 22 135 528
Total 237 156 3 38 151 3 588
MaxRst 5 4 8 8 3 8
Nobs 8 17 1 14 15 1 56
Ndag 7 14 1 13 9 1 45
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..02

2015:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 10/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 21/4 - 26/5 i alt 95. Største dag blev 6/5 18 Ø Korshage.
Efterårstræk: 15/6 – 31/7 i alt 61, flest 31/7 34 V Korshage.
Største antal rastende:16/4 4 Rørvig Bugt, 10/5 4 Korshage og 7/7 4 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 83 3 38 136
Total 27 99 9 53 1 189
MaxRst 4 4 2 4 1 4
Nobs 12 26 7 17 1 63
Ndag 12 21 5 12 1 51
Fænologi 10.. …. …. …. ..21

2014:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 15/4 1 rast Rørvig Bugt.
Forårstræk: 20/4 - 27/5 med i alt 346 – ny forårsrekord. Største dag blev Korshage 23/4 130 Ø – ligeledes ny forårsrekord.
Efterårstræk: 13/6 - 9/9 med i alt 81, flest Korshage 21/8 27 V.
Største antal rastende:13/5 5 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 325 21 2 74 5 427
Total 331 40 4 1 75 5 456
MaxRst 2 5 2 1 1 5
Nobs 9 15 2 1 12 3 42
Ndag 8 13 2 1 10 1 35
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..09

2013:  Havterne  Sterna paradisaea  
Forårstræk: 14/4 - 17/5 med i alt 43. Største dag blev Korshage 30/4 8 V.
Efterårstræk: 14/7 - 19/8 med i alt 28, flest Korshage 14/7 8 V.
Største antal rastende: Skansehage Bugt 15/7 4.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 18 11 17 71
Total 35 24 17 20 1 97
MaxRst 2 2 4 3 1 4
N 13 12 6 6 1 38
Fænologi 14.. ..25 14.. …. ..14

2012:  Havterne  Sterna paradisaea  
Første 16/4 3 rast Rørvig Bugt og 19/4 11 Ø Korshage. Forårstotal 65, hvilket er få. Største dage 8/5 18 og 19/5 11. Observationen 19/5 var også forårstrækkets sidste.
Returtræk fra 17/7. Frem til 8/9 blev der i alt set 37 trækkende. Klart flest 19/7 14. Månedsfordeling af årets trækkende Havterner ses nedenfor:

APR MAJ JUL AUG SEP
25 40 16 19 2

Både i første og andet halvår kun ganske få rastende. Største dage var 30/4 6 Korshage og 18/5 10 Skredbjerg.

DOFBasen:2012


2011:  Havterne  Sterna paradisaea  
Første 15/4 1 Ø Kysten ved Plantagen. Forårstotal 49 hvilket er få. Flest 24/4 12 og 7/5 13. Sidste 10/5.
Retur træk fra 20/6. Frem til 5/10 blev i alt set 78 trækkende. Klart flest 10/8 40. Der ud over kun 1 dag med over 10: 20/8 12.
Månedsfordeling af årets trækkende Havterner ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
27 22 5 10 63 4 1

Både i første og andet halvår kun ganske få rastende. Eneste dag med over 2 var 17/5 3 Skansehage.
Årets sidste var en rastende fugl 6/10 på Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Havterne  Sterna paradisaea  
Forår: Første 5/4 1 Ø Korshage. I alt blev 95 set trækkende frem til 13/6, flest 17/5 15 V Korshage. Største rasttal blev 29/4 7 Rørvig Bugt. Endvidere fortjener 6/5 2 rastende Dybesø at blive nævnt. Havterner kan ofte ses trække over land, men det er ikke helt almindeligt, at arten raster på ferskvand.
Efterårstrækket indledtes som vanligt allerede i juli. Mellem 11/7 og årets sidste obsdag 22/9 blev set i alt 64 trækkende flest 19/7 24 og 6/8 21. Månedsfordeling af årets trækkende Havterner ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
27 66 2 27 34 3 0

DOFBasen:2010


2009:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 12/4 til 15/10 meldes om 430 trækkende Havterner med følgende større dage: 21/7 46, 26/7 61 og 31/7 57 alle trækkende Korshage. Herudover et par rasttal: 16/4 42 og 24/4 47 begge Korshage. Igen i år et meget sent individ: 15/10 1 1k Rørvig Bugt (LB).
Efter frasortering af oplagte gengangere på dagsniveau, ser månedsfordelingen af trækkende fugle således ud:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
21 41 0 252 42 19 9

18-03-23 LB April total rettet til 21 (68).

DOFBasen:2009


2008:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 19/4 til 17/10 meldes om 234 trækkende Havterner. Fire større trækdage bør nævnes: 29/4 61 Ø og 30/4 40 Ø begge Korshage samt 15/7 28 V Korshage og 19/8 46 SV Hovvig. Året slutter med nogle meget sene individer: 1/10 1 1k rast Dybesø, 16/10 1 1k rast Korshage og 17/10 3 1k V/NV Korshage (alle JHC). De to sidstnævnte observationer er hidtil seneste af arten på Rørvighalvøen. Efter frasortering af oplagte gengangere på dagsniveau, ser månedsfordelingen af trækkende fugle således ud:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
104 23 8 35 61 0 3

DOFBasen:2008


2007:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 15/4 til 29/8 meldes om 300 trækkende Havterner. En enkelt stor trækdag skal nævnes: 31/7 214 V Korshage (JHC). Efter frasortering af oplagte gengangere på dagsniveau, ser månedsfordelingen af trækkende fugle således ud:

April Maj Juni Juli August
3 11 2 252 32

Ingen større rasttal er indsendt. Sidste fugl er næstseneste fugl nogensinde: 12/10 1 1k rast Korshage (JB). Seneste observation af arten ved Rørvig er 15/10 1990 2 rast Skansehage.

DOFBasen:2007


2006:  Havterne  Sterna paradisaea  
Et rigtigt flot år for denne globetrotter. Fra 14/4 til 9/9 meldes om 499 Havterner, hvoraf de 463 er trækkende fugle ved Korshage. De største dage var: 4/5 73, 5/5 82 og så 3/9 med 108 trækkende Havterner, hvilket er den næsthøjeste dagstotal i foreningens historie kun overgået af 6/8 1988 med 117 Havterner – dog adskillige dage med flere H/F-terner. Hovvig havde 1 ad 1/7 og 2 27/8.

DOFBasen:2006


2005:  Havterne  Sterna paradisaea  
Fra 17/4 til 14/8 meldes om 147 Havterner med 2/5 63 Korshage som højeste dagstotal. Hovvig havde rastende fugle i juli med 2/7 3 adulte fugle som højeste notering. Ingen større dagstotaler er indsendt fra efteråret.

DOFBasen:2005


2004:  Havterne  Sterna paradisaea  
Heller ikke materialet på Havternen virker dækkende for artens optræden. Første halvår træk 16/4 – 16/6 i alt 53, største dag 18/5 13. Desuden 21/5 12 rast Korshage. Andet halvår træk 18/7 – 28/9 i alt 100, flest 28/8 75. Rastende fugle i små mængder 4/7 – 8/8.

DOFBasen:2004


2003:  Havterne  Sterna paradisaea  
Fra 6/4 til 24/9 meldes om 290 trk Havterner med 4/5 149 Korshage som absolut højeste dagstotal. Dagstotalen er samtidig rekord (ser man bort fra dage men mange ubestemte Hav/Fjordterner), idet den tidligere højeste notering var 6/8 med 117 trk Havterner. Sommerperiden bød på en spændende observation med 20/6 1 2k V Korshage (JHC), idet 2. års fugle er usædvanlige. Ingen større dagstotaler er indsendt fra efteråret.

DOFBasen:2003


2002:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden 16/4 til 28/5 er indsendt 52 trækkende Havterner. Fra sommerperioden meldes om rastende fugle fra Skansehage, Skredbjerg, Korshage og Hovvig. Mellem 27/7 og 8/9 meldes om 21 trækkende fugle med 1/9 14 V Korshage som højeste notering.

DOFBasen:2002


2001:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 10/4 til 4/6 er der indsendt 96 trækkende og 11 rastende Havterner.
I andet halvår er der noteret 23 trækkende Havterner fra 15/7 til 9/9.

DOFBasen:2001


2000:  Havterne  Sterna paradisaea  
Forårstrækket ved Korshage i perioden 9/4 - 4/6 var beskedne 20. Efteråret var ikke meget bedre i perioden 8/7 - 2/8 med 49 trækkende fugle ved Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden 16/4 - 28/5 meldes der om 94 trk og 39 rst Havterner fra Korshage. I anden halvår er der noteret Havterner fra 23/7 til 9/10, med i alt 20 fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Havterne  Sterna paradisaea  
Der meldes om 82 trækkende og 3 rastende fugle i perioden 20/4 til 31/5, største dag 14/5 36 Ø KH. Fra 18/7 til 23/8 meldes om 73 trækkende og 18 rastende fugle, største notering var 6/8 21 trk KH.

DOFBasen:1998


1997:  Havterne  Sterna paradisaea  
Fænologi: (8/4) 22/4 - 18/9 (15/10)
Sjælden forårstrækgæst, meget sjælden sommergæst og fåtallig efterårstrækgæst.
Overvintrer i havområderne nord for Antarktis. Rørvig passeres forår og efterår af ynglefugle fra den skandinaviske bestand.

Største 6/8-1988 7/8-1993 10/8-1986 4/8-1989 21/6-1986
trækdage 117 98 73 65 61

1997: I perioden mellem 3/5 og 22/6 sås 200 trækkende Havterner. Markant ankomst 3/5 21 R Korshage og største dag var 8/5 123 Ø Korshage. Andet halvår kunne kun byde på 24 fugle mellem 5/7 - 25/9.

DOFBasen:1997


1996:  Havterne  Sterna paradisaea
Det blev til 133 trækkende forårsfugle 17/4 - 14/6, max 19/5 41, og bare 11 efterårsfugle 14/7 - 9/8.
Rast Hovvig: 13/7 3 ad, 1/8 1 og 25/8 3 juv.
Derudover blot 28/7 4 SV Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Havterne  Sterna paradisaea  
44 forårstrækkende mellem 9/4 og 29/5 er ikke meget og kun 55 efterårsfugle i perioden 22/7 til 27/8.
Forårstrækket lå betydeligt under de seneste års standard, der viser følgende totaler:

1990 1991 1992 1993 1994
70 107 119 90 79

Nævnte femårsperiode giver således et snit på 93.
Hovvig: 1/7 1 ad. Iøvrigt kan nævnes, at 1 ad fugl blev set mellem 3/6 og 14/6 på Skansehage, men ingen tegn på yngel.

DOFBasen:1995


Havterne  Sterna paradisaea  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 41 1 62 2 3 1 113
Total 3 41 7 67 2 3 1 124
MaxRst 2 2 5 3 2 5
Nobs 3 18 5 28 3 2 1 60
Ndag 2 16 5 18 3 2 1 47
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 126 48 17 11 69 3 274
Total 132 51 22 12 70 4 291
MaxRst 4 3 5 1 1 1 5
Nobs 10 24 16 8 10 4 72
Ndag 9 22 12 6 8 4 61
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··24

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 100 3 103 15 3 261
Total 42 105 4 110 17 3 281
MaxRst 3 3 1 4 2 4
Nobs 11 21 5 33 10 1 81
Ndag 9 19 5 14 8 1 56
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 18 3 16 22 27 1 95
Total 8 18 3 19 31 27 2 108
MaxRst 1 2 7 1 7
Nobs 6 9 7 12 15 8 4 61
Ndag 6 8 7 12 13 8 4 58
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 212 6 8 47 18 3 1 327
Total 38 222 6 12 54 18 6 1 357
MaxRst 6 6 2 7 5 3 7
Nobs 10 21 4 9 13 11 6 1 75
Ndag 9 19 4 4 6 8 5 1 56
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 16 2 24 10 8 103
Total 52 19 2 25 16 9 123
MaxRst 6 5 1 1 3 1 6
Nobs 11 10 3 2 6 4 36
Ndag 8 9 3 2 6 4 32
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··15

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 199 142 3 21 133 498
Total 205 146 3 30 141 3 528
MaxRst 5 4 8 8 3 8
Nobs 7 17 1 13 13 1 52
Ndag 7 14 1 13 9 1 45
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··02

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 80 2 30 124
Total 16 89 2 36 1 144
MaxRst 4 4 2 4 1 4
Nobs 12 25 6 16 1 60
Ndag 12 21 5 12 1 51
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··21

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 325 21 2 72 3 423
Total 329 28 2 72 3 434
MaxRst 2 5 2 1 1 5
Nobs 9 15 2 1 11 1 39
Ndag 8 13 2 1 10 1 35
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··09

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 18 11 17 71
Total 27 21 15 20 1 84
MaxRst 2 2 4 3 1 4
Nobs 12 12 6 6 1 37
Ndag 10 11 6 6 1 34
Fænologi 14·· ··25 14·· ···· ··14

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 34 16 19 2 96
Total 34 44 4 16 20 2 120
MaxRst 6 10 2 1 10
Nobs 8 16 5 2 6 1 38
Ndag 6 14 5 2 5 1 33
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··08

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 22 5 9 63 4 1 131
Total 27 28 5 10 63 4 2 139
MaxRst 3 2 2 1 1 3
Nobs 7 13 6 7 12 4 2 51
Ndag 7 10 5 7 6 4 2 41
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 67 2 24 32 3 155
Total 36 70 2 24 32 3 167
MaxRst 7 2 7
Nobs 10 13 1 3 5 3 35
Ndag 9 13 1 3 5 1 32
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 41 252 38 24 56 432
Total 64 41 7 253 39 24 58 486
MaxRst 42 4 11 1 2 1 42
Nobs 12 11 2 17 7 2 4 55
Ndag 10 9 2 11 7 2 3 44
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 23 8 35 61 3 234
Total 107 29 8 37 71 4 256
MaxRst 3 4 2 9 1 9
Nobs 8 12 2 8 10 4 44
Ndag 7 12 2 5 8 3 37
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ··28 01··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 2 252 32 2 302
Total 3 13 2 256 32 5 2 313
MaxRst 1 2 3 3
Nobs 2 8 2 21 5 3 2 43
Ndag 2 8 2 7 5 3 1 28
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 240 2 53 138 457
Total 24 246 4 55 138 467
MaxRst 1 6 6 2 2 6
Nobs 7 14 4 4 5 6 40
Ndag 7 14 4 4 5 3 37
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··09

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 87 5 6 133
Total 40 89 2 8 6 145
MaxRst 2 2 2 3 3
Nobs 12 11 5 8 4 40
Ndag 6 11 3 8 4 32
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··14

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 32 3 19 5 78
Total 94 46 7 21 2 8 178
MaxRst 75 12 5 2 2 3 75
Nobs 10 17 4 5 1 4 41
Ndag 6 15 4 4 1 4 34
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 167 5 13 139 3 361
Total 36 168 19 16 139 3 381
MaxRst 2 1 6 3 6
Nobs 12 14 7 5 7 3 48
Ndag 7 10 7 4 7 2 37
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 37 13 4 7 11 79
Total 7 42 13 9 9 13 93
MaxRst 3 2 3 2 2 3
Nobs 3 17 8 3 4 3 38
Ndag 3 15 8 2 4 3 35
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··08

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 76 3 4 10 9 113
Total 16 77 3 11 10 10 127
MaxRst 3 2 1 4 2 1 4
Nobs 6 15 4 6 6 2 39
Ndag 6 12 3 6 5 1 33
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··09

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 5 4 10 48 82
Total 16 5 5 13 48 1 88
MaxRst 1 1 1 3 1 3
Nobs 7 5 4 10 9 1 36
Ndag 5 4 2 9 7 1 28
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··01art/06160.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 09:04 af lb