Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06160

Mågefugle - Alkefugle

Havterne Sterna paradisaea eu06160

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Havterne

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2020:  Havterne  Sterna paradisaea  

DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 100 3 99 10 3 252
Total 42 106 4 107 13 3 275
MaxRst 3 3 1 4 2 4
Nobs 11 21 5 32 9 1 79
Ndag 9 19 5 14 8 1 56
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..07

2019:  Havterne  Sterna paradisaea 

Forårstræk: 9/4 - 12/6 i alt 29, flest 2/5 6 – I alt 16 observationsdage.
Efterårstræk: 1/7 - 14/10 i alt 66, flest 6/9 8. - I alt 24 observationsdage.

19/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 18 3 16 22 27 1 95
Total 8 18 8 22 34 27 2 119
MaxRst 1 2 7 1 7
Nobs 6 9 7 12 15 8 4 61
Ndag 6 8 7 12 13 8 4 58
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..14

2018:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 6/4 1 rast Korshage. Forårstræk: 15/4 - 24/6 i alt 250. Største dag blev 15/5 179 V Korshage.
Efterårstræk: 22/7 – 2/11 i alt 95, flest 5/8 40 (heraf 9 juv) V Korshage.
Største antal rastende: 6/8 7 Korshage.
2/11 1k fou/V Korshage er den hidtil seneste Havterne fra Rørvig. Efter 14/10 sås 24/10 1 1k V Korshage (foto), 25/10 2 rast 1k + 1 V, 28/10 1 1k rast Korshage og så altså den meget sene fra 2/11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 212 6 8 65 18 2 1 344
Total 43 228 6 10 72 25 8 1 393
MaxRst 6 6 1 7 5 3 7
Nobs 10 20 4 7 16 10 5 1 73
Ndag 9 19 4 4 6 8 4 1 55
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..02

2017:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 11/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 20/4 - 26/5 i alt 52. Største dag blev 22/4 36 V Korshage.
Efterårstræk: 4/7 – 15/9 i alt 44, flest 4/7 24 V Korshage.
Største antal rastende: 20/4 6 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 9 2 24 12 8 96
Total 56 19 3 25 18 10 131
MaxRst 6 5 1 1 3 1 6
Nobs 10 9 3 2 8 4 36
Ndag 7 8 3 2 6 4 30
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..15

2016:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 18/4 1 rast Korshage. Forårstræk: 28/4 - 19/5 i alt 368 – ny forårsrekord (hidtil 2014 med 346). Største dag blev 30/4 225 Ø Korshage - ny dagsrekord (hidtil 23/4-2014 med 130), der er dog tidligere set betydelig flere Hav-/Fjordterner, så rekorderne er ikke nødvendigvis et udtryk for flere fugle, snarere en større andel bestemte.
Efterårstræk: 28/6 – 30/8 i alt 160, flest 7/8 86 V Korshage.
Største antal rastende:7/8 8 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 226 142 3 22 135 528
Total 237 156 3 38 151 3 588
MaxRst 5 4 8 8 3 8
Nobs 8 17 1 14 15 1 56
Ndag 7 14 1 13 9 1 45
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..02

2015:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 10/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 21/4 - 26/5 i alt 95. Største dag blev 6/5 18 Ø Korshage.
Efterårstræk: 15/6 – 31/7 i alt 61, flest 31/7 34 V Korshage.
Største antal rastende:16/4 4 Rørvig Bugt, 10/5 4 Korshage og 7/7 4 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 83 3 38 136
Total 27 99 9 53 1 189
MaxRst 4 4 2 4 1 4
Nobs 12 26 7 17 1 63
Ndag 12 21 5 12 1 51
Fænologi 10.. …. …. …. ..21

2014:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 15/4 1 rast Rørvig Bugt.
Forårstræk: 20/4 - 27/5 med i alt 346 – ny forårsrekord. Største dag blev Korshage 23/4 130 Ø – ligeledes ny forårsrekord.
Efterårstræk: 13/6 - 9/9 med i alt 81, flest Korshage 21/8 27 V.
Største antal rastende:13/5 5 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 325 21 2 74 5 427
Total 331 40 4 1 75 5 456
MaxRst 2 5 2 1 1 5
Nobs 9 15 2 1 12 3 42
Ndag 8 13 2 1 10 1 35
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..09

2013:  Havterne  Sterna paradisaea  
Forårstræk: 14/4 - 17/5 med i alt 43. Største dag blev Korshage 30/4 8 V.
Efterårstræk: 14/7 - 19/8 med i alt 28, flest Korshage 14/7 8 V.
Største antal rastende: Skansehage Bugt 15/7 4.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 18 11 17 71
Total 35 24 17 20 1 97
MaxRst 2 2 4 3 1 4
N 13 12 6 6 1 38
Fænologi 14.. ..25 14.. …. ..14

2012:  Havterne  Sterna paradisaea  
Første 16/4 3 rast Rørvig Bugt og 19/4 11 Ø Korshage. Forårstotal 65, hvilket er få. Største dage 8/5 18 og 19/5 11. Observationen 19/5 var også forårstrækkets sidste.
Returtræk fra 17/7. Frem til 8/9 blev der i alt set 37 trækkende. Klart flest 19/7 14. Månedsfordeling af årets trækkende Havterner ses nedenfor:

APR MAJ JUL AUG SEP
25 40 16 19 2

Både i første og andet halvår kun ganske få rastende. Største dage var 30/4 6 Korshage og 18/5 10 Skredbjerg.

DOFBasen:2012


2011:  Havterne  Sterna paradisaea  
Første 15/4 1 Ø Kysten ved Plantagen. Forårstotal 49 hvilket er få. Flest 24/4 12 og 7/5 13. Sidste 10/5.
Retur træk fra 20/6. Frem til 5/10 blev i alt set 78 trækkende. Klart flest 10/8 40. Der ud over kun 1 dag med over 10: 20/8 12.
Månedsfordeling af årets trækkende Havterner ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
27 22 5 10 63 4 1

Både i første og andet halvår kun ganske få rastende. Eneste dag med over 2 var 17/5 3 Skansehage.
Årets sidste var en rastende fugl 6/10 på Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Havterne  Sterna paradisaea  
Forår: Første 5/4 1 Ø Korshage. I alt blev 95 set trækkende frem til 13/6, flest 17/5 15 V Korshage. Største rasttal blev 29/4 7 Rørvig Bugt. Endvidere fortjener 6/5 2 rastende Dybesø at blive nævnt. Havterner kan ofte ses trække over land, men det er ikke helt almindeligt, at arten raster på ferskvand.
Efterårstrækket indledtes som vanligt allerede i juli. Mellem 11/7 og årets sidste obsdag 22/9 blev set i alt 64 trækkende flest 19/7 24 og 6/8 21. Månedsfordeling af årets trækkende Havterner ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
27 66 2 27 34 3 0

DOFBasen:2010


2009:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 12/4 til 15/10 meldes om 430 trækkende Havterner med følgende større dage: 21/7 46, 26/7 61 og 31/7 57 alle trækkende Korshage. Herudover et par rasttal: 16/4 42 og 24/4 47 begge Korshage. Igen i år et meget sent individ: 15/10 1 1k Rørvig Bugt (LB).
Efter frasortering af oplagte gengangere på dagsniveau, ser månedsfordelingen af trækkende fugle således ud:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
68 41 0 252 42 19 9

DOFBasen:2009


2008:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 19/4 til 17/10 meldes om 234 trækkende Havterner. Fire større trækdage bør nævnes: 29/4 61 Ø og 30/4 40 Ø begge Korshage samt 15/7 28 V Korshage og 19/8 46 SV Hovvig. Året slutter med nogle meget sene individer: 1/10 1 1k rast Dybesø, 16/10 1 1k rast Korshage og 17/10 3 1k V/NV Korshage (alle JHC). De to sidstnævnte observationer er hidtil seneste af arten på Rørvighalvøen. Efter frasortering af oplagte gengangere på dagsniveau, ser månedsfordelingen af trækkende fugle således ud:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
104 23 8 35 61 0 3

DOFBasen:2008


2007:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 15/4 til 29/8 meldes om 300 trækkende Havterner. En enkelt stor trækdag skal nævnes: 31/7 214 V Korshage (JHC). Efter frasortering af oplagte gengangere på dagsniveau, ser månedsfordelingen af trækkende fugle således ud:

April Maj Juni Juli August
3 11 2 252 32

Ingen større rasttal er indsendt. Sidste fugl er næstseneste fugl nogensinde: 12/10 1 1k rast Korshage (JB). Seneste observation af arten ved Rørvig er 15/10 1990 2 rast Skansehage.

DOFBasen:2007


2006:  Havterne  Sterna paradisaea  
Et rigtigt flot år for denne globetrotter. Fra 14/4 til 9/9 meldes om 499 Havterner, hvoraf de 463 er trækkende fugle ved Korshage. De største dage var: 4/5 73, 5/5 82 og så 3/9 med 108 trækkende Havterner, hvilket er den næsthøjeste dagstotal i foreningens historie kun overgået af 6/8 1988 med 117 Havterner – dog adskillige dage med flere H/F-terner. Hovvig havde 1 ad 1/7 og 2 27/8.

DOFBasen:2006


2005:  Havterne  Sterna paradisaea  
Fra 17/4 til 14/8 meldes om 147 Havterner med 2/5 63 Korshage som højeste dagstotal. Hovvig havde rastende fugle i juli med 2/7 3 adulte fugle som højeste notering. Ingen større dagstotaler er indsendt fra efteråret.

DOFBasen:2005


2004:  Havterne  Sterna paradisaea  
Heller ikke materialet på Havternen virker dækkende for artens optræden. Første halvår træk 16/4 – 16/6 i alt 53, største dag 18/5 13. Desuden 21/5 12 rast Korshage. Andet halvår træk 18/7 – 28/9 i alt 100, flest 28/8 75. Rastende fugle i små mængder 4/7 – 8/8.

DOFBasen:2004


2003:  Havterne  Sterna paradisaea  
Fra 6/4 til 24/9 meldes om 290 trk Havterner med 4/5 149 Korshage som absolut højeste dagstotal. Dagstotalen er samtidig rekord (ser man bort fra dage men mange ubestemte Hav/Fjordterner), idet den tidligere højeste notering var 6/8 med 117 trk Havterner. Sommerperiden bød på en spændende observation med 20/6 1 2k V Korshage (JHC), idet 2. års fugle er usædvanlige. Ingen større dagstotaler er indsendt fra efteråret.

DOFBasen:2003


2002:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden 16/4 til 28/5 er indsendt 52 trækkende Havterner. Fra sommerperioden meldes om rastende fugle fra Skansehage, Skredbjerg, Korshage og Hovvig. Mellem 27/7 og 8/9 meldes om 21 trækkende fugle med 1/9 14 V Korshage som højeste notering.

DOFBasen:2002


2001:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden fra 10/4 til 4/6 er der indsendt 96 trækkende og 11 rastende Havterner.
I andet halvår er der noteret 23 trækkende Havterner fra 15/7 til 9/9.

DOFBasen:2001


2000:  Havterne  Sterna paradisaea  
Forårstrækket ved Korshage i perioden 9/4 - 4/6 var beskedne 20. Efteråret var ikke meget bedre i perioden 8/7 - 2/8 med 49 trækkende fugle ved Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Havterne  Sterna paradisaea  
I perioden 16/4 - 28/5 meldes der om 94 trk og 39 rst Havterner fra Korshage. I anden halvår er der noteret Havterner fra 23/7 til 9/10, med i alt 20 fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Havterne  Sterna paradisaea  
Der meldes om 82 trækkende og 3 rastende fugle i perioden 20/4 til 31/5, største dag 14/5 36 Ø KH. Fra 18/7 til 23/8 meldes om 73 trækkende og 18 rastende fugle, største notering var 6/8 21 trk KH.

DOFBasen:1998


1997:  Havterne  Sterna paradisaea  
Fænologi: (8/4) 22/4 - 18/9 (15/10)
Sjælden forårstrækgæst, meget sjælden sommergæst og fåtallig efterårstrækgæst.
Overvintrer i havområderne nord for Antarktis. Rørvig passeres forår og efterår af ynglefugle fra den skandinaviske bestand.

Største 6/8-1988 7/8-1993 10/8-1986 4/8-1989 21/6-1986
trækdage 117 98 73 65 61

1997: I perioden mellem 3/5 og 22/6 sås 200 trækkende Havterner. Markant ankomst 3/5 21 R Korshage og største dag var 8/5 123 Ø Korshage. Andet halvår kunne kun byde på 24 fugle mellem 5/7 - 25/9.

DOFBasen:1997


1996:  Havterne  Sterna paradisaea
Det blev til 133 trækkende forårsfugle 17/4 - 14/6, max 19/5 41, og bare 11 efterårsfugle 14/7 - 9/8.
Rast Hovvig: 13/7 3 ad, 1/8 1 og 25/8 3 juv.
Derudover blot 28/7 4 SV Skansehage.

DOFBasen:1996


1995:  Havterne  Sterna paradisaea  
44 forårstrækkende mellem 9/4 og 29/5 er ikke meget og kun 55 efterårsfugle i perioden 22/7 til 27/8.
Forårstrækket lå betydeligt under de seneste års standard, der viser følgende totaler:

1990 1991 1992 1993 1994
70 107 119 90 79

Nævnte femårsperiode giver således et snit på 93.
Hovvig: 1/7 1 ad. Iøvrigt kan nævnes, at 1 ad fugl blev set mellem 3/6 og 14/6 på Skansehage, men ingen tegn på yngel.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 100 3 99 10 3 252
Total 42 106 4 107 13 3 275
MaxRst 3 3 1 4 2 4
Nobs 11 21 5 32 9 1 79
Ndag 9 19 5 14 8 1 56
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 18 3 16 22 27 1 95
Total 8 18 8 22 34 27 2 119
MaxRst 1 2 7 1 7
Nobs 6 9 7 12 15 8 4 61
Ndag 6 8 7 12 13 8 4 58
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..14

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 212 6 8 47 18 3 1 327
Total 39 222 6 13 54 23 8 1 366
MaxRst 6 6 2 7 5 3 7
Nobs 10 21 4 9 13 11 6 1 75
Ndag 9 19 4 4 6 8 5 1 56
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..02

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 16 2 24 10 8 103
Total 52 19 2 25 16 10 124
MaxRst 6 5 1 1 3 1 6
Nobs 11 10 3 2 6 4 36
Ndag 8 9 3 2 6 4 32
Fænologi 11.. …. …. …. …. ..15

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 199 142 3 21 133 498
Total 205 147 3 30 141 3 529
MaxRst 5 4 8 8 3 8
Nobs 7 17 1 14 13 1 53
Ndag 7 14 1 13 9 1 45
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..02

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 80 2 30 124
Total 16 90 4 40 1 151
MaxRst 4 4 2 4 1 4
Nobs 12 25 6 16 1 60
Ndag 12 21 5 12 1 51
Fænologi 10.. …. …. …. ..21

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 325 21 2 72 3 423
Total 330 28 4 1 73 3 439
MaxRst 2 5 2 1 1 5
Nobs 9 15 2 1 11 1 39
Ndag 8 13 2 1 10 1 35
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..09

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 18 11 17 71
Total 27 22 16 20 1 86
MaxRst 2 2 4 3 1 4
Nobs 12 12 6 6 1 37
Ndag 10 11 6 6 1 34
Fænologi 14.. ..25 14.. …. ..14

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 34 16 19 2 96
Total 34 47 5 16 20 2 124
MaxRst 6 10 2 1 10
Nobs 8 16 5 2 6 1 38
Ndag 6 14 5 2 5 1 33
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..08

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 22 5 9 63 4 1 131
Total 27 28 8 13 63 4 2 145
MaxRst 3 2 2 1 1 3
Nobs 7 13 6 7 12 4 2 51
Ndag 7 10 5 7 6 4 2 41
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. ..06

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 67 2 24 32 3 155
Total 36 71 2 24 32 3 168
MaxRst 7 2 7
Nobs 10 13 1 3 5 3 35
Ndag 9 13 1 3 5 1 32
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 41 252 38 24 56 432
Total 64 41 18 255 41 24 58 501
MaxRst 42 4 11 1 2 1 42
Nobs 12 11 2 17 7 2 4 55
Ndag 10 9 2 11 7 2 3 44
Fænologi 12.. …. …. …. …. …. ..24

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 23 8 35 61 3 234
Total 114 30 8 37 71 4 264
MaxRst 10 4 2 9 1 10
Nobs 10 12 2 8 10 4 46
Ndag 7 12 2 5 8 3 37
Fænologi 19.. …. …. …. ..28 01..17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 2 252 32 2 302
Total 3 13 2 256 32 5 2 313
MaxRst 1 2 3 3
Nobs 2 8 2 21 5 3 2 43
Ndag 2 8 2 7 5 3 1 28
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. ..12

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 240 2 53 138 457
Total 25 246 4 5 55 138 473
MaxRst 1 6 6 2 2 6
Nobs 7 14 4 4 5 6 40
Ndag 7 14 4 4 5 3 37
Fænologi 14.. …. …. …. …. ..09

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 87 5 6 133
Total 40 89 5 11 6 151
MaxRst 2 2 2 3 3
Nobs 12 11 5 8 4 40
Ndag 6 11 3 8 4 32
Fænologi 16.. …. …. …. ..14

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 32 3 19 5 78
Total 96 47 12 23 2 8 188
MaxRst 75 12 5 2 2 3 75
Nobs 10 18 4 5 1 5 43
Ndag 6 15 4 4 1 4 34
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 167 5 13 139 3 361
Total 36 169 22 16 139 3 385
MaxRst 2 1 6 3 6
Nobs 12 14 7 5 7 3 48
Ndag 7 10 7 4 7 2 37
Fænologi 06.. …. …. …. …. ..24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 37 13 4 7 11 79
Total 7 42 18 9 9 14 99
MaxRst 3 2 3 2 2 3
Nobs 3 17 8 3 4 3 38
Ndag 3 15 8 2 4 3 35
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..08

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 76 3 4 10 9 113
Total 16 79 4 15 10 10 134
MaxRst 3 2 1 4 2 1 4
Nobs 6 15 4 6 6 2 39
Ndag 6 12 3 6 5 1 33
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..09

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 5 4 10 48 82
Total 16 6 5 14 48 1 90
MaxRst 1 1 1 3 1 3
Nobs 7 5 4 10 8 1 35
Ndag 5 4 2 9 7 1 28
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..01

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 92 15 1 4 113
Total 27 92 15 1 4 139
MaxRst 26 11 26
Nobs 4 9 3 1 3 20
Ndag 4 8 3 1 2 18
Fænologi 16.. ..28 23.. ..22 04..09

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 45 2 39 121 4 213
Total 8 46 4 47 125 6 236
MaxRst 5 2 2 5 2 2 5
Nobs 3 8 3 13 16 2 45
Ndag 2 7 3 8 15 2 37
Fænologi 20.. …. …. …. …. ..13

art/06160.txt · Sidst ændret: 2020/06/30 20:55 af kes