Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06270

Mågefugle - Alkefugle

Sortterne Chlidonias niger eu06270

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Sortterne

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortterne  Chlidonias niger  

DOFBasen:2024


2023:  Sortterne  Chlidonias niger  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 7 1 8
MaxRst 2 2
Nobs 4 1 5
Ndag 4 1 5
Fænologi 09·· ··07

2022:  Sortterne  Chlidonias niger  (2, 316, 4)

Tre fugle fra efterårstrækket: 17/7 06:02 1 ad sdr V (EVR), 24/7 06:50 1 1k V mulig genganger fra Kikhavn, NSJ (EVR) og 26/7 13:31 1 ad S (JHC) alle Korshage. Endvidere en traditionel rastende fugl 3/8 Hovvig (NHV).

13/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 17·· ··03

2021:  Sortterne  Chlidonias niger  (2, 313, 3)

1/8 1 1k, 8/8 1 1k (begge EVR) og 4/10 - 5/10 1 1k (JR m.fl.) alle Hovvig.
Den sidste er pænt sent. De første 2 obs er vurderet som forskellige - hvis det var samme burde den vel registreret i den mellemliggende uge?

31/10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 01..08 04..05

2020:  Sortterne  Chlidonias niger  (2, 310, 3)

14/6 2 ad sdr (PEL m.fl) og 29/7 1 ad sdr (CG) alle Hovvig.

31/10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14.. ..29

2019:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 300, 10)

Fint år for arten.

Kun en enkelt forårs fugl: 25/4 2 Ø Korshage, men til gengæld følgende imponerende observationsserie fra sensommeren: 30/7 - 31/7 1, 1/8 2, 2/8 3, 6/8 - 7/8 3, 9/8 - 10/8 3, 11/8 4, 12/8 5, 13/8 6 (1 ad + 5 1k), 15/8 3 1k, 16/8 2, 17/8 - 18/8 1 alle Hovvig. Desuden 11/8 1 1k SØ og 13/8 1 ad SV Korshage. Hovvig observationerne er bemærkelsesværdige - tidligere vist kun 1-dags rast på lokaliteten. På denne baggrund har været gode muligheder for udskriftninger undervejs. Det er der dog ikke regnet med i denne meget konservative vurdering, hvor en enkelt fugl så har rastet i 20 dage!  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 8 10
MaxRst 1 6 6
Nobs 1 2 19 22
Ndag 1 2 13 16
Fænologi 25 30.. ..18

2018:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 292, 8)  
Sortternen optræder i meget svingende antal på Rørvighalvøen. I 2018 blev det til 2 observationer af 8 fugle: 13/5 3 SØ Korshage (SA, EVR) og 26/5 5 rast herefter NØ Hovvig (LB, CG, JS).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 8 8
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13..26

2017:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 289, 3)  
Sortternen optræder i meget svingende antal på Rørvighalvøen. I 2017 blev det til 2 observationer af 3 terner: 7/8 2 N Rørvig Havn (DRN) og 21/8 1 S Korshage (JHC, EVR).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 07..21

2016:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 282, 7)  
Sortternen optræder i meget svingende antal på Rørvig halvøen. I 2016 blev det til 4 observationer af 7 terner: 30/4 4 Ø (EVR), 7/8 1 ad sdr V (SA, JB) og 11/8 1 1k V (JHC) alle Korshage. Det blev til en overflyvende Sortterne 22/7 i Hovvig (JR). I alt et rimeligt ”normal” år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 4 1 2 7
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 30 22.. ..11

2015:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 278, 4)  
Efter at have svigtet i 2014 var Sortternen tilbage i Rørvig i 2015 med observationer to dage. 5/5 trak 3 ad Sortterner Ø Korshage efter fouragering (CG). 16/9 rastede 1 Sortterne det meste af dagen i Hovvig (JR m.fl.).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 16

2013:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 274, 4)
For andet år i træk, hvor det kun blev til en enkelt observation fra Korshage: 17/5 4 SØ (EVR). Observationen ligger tidsmæssigt lige i den periode på året, hvor de fleste observationer siden 1973 foreligger.
En årstotal på 4 ligger langt under de sidste 10 års gennemsnit på 11, der dog også omfatter rekordåret 2011 med 64 fugle.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
N 1 1
Fænologi 17

2012:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 273, 1)
Efter et fantastisk 2011 med 64 Sortterner blev det i 2012 til kun en enkelt observation.
Arten var absolut afskrevet for 2012, men så kom en ultrasen observation:
24/10 1 1k rastende Hovvig (AF, EVR).
Fundet, der er velbeskrevet, er ikke usandsynligt en sjællandsk fænologirekord. I hvert fald i henhold til DOFbasen, hvor et ældre fund fra 16/10-1978 Lille Lyngby Mose er det, der kommer nærmest. Endnu ældre fund kan dog gemme sig i de gamle Sjællandsrapporter. Hovvigs Sortterne var den sidste i landet i 2012, men der er dog nogle tidligere fund fra ultimo oktober, et fra Fyn og flere fra Jylland med en 1k fra Brabrand primo november 2000 som absolut seneste.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen, og figuren viser forekomst af samtlige Sortterner på Rørvighalvøen fra 1973 til 2012 fordelt på 10-dages perioder.
Observationen i 2012 er således den eneste i oktober måned.

DOFBasen:2012


2011:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 209, 64)
Primo maj var sydøstenvinds domineret og det gav i 2011 et stort ryk af Sortterne forbi Korshage. Først en forløber 7/5 1 SØ og dagen efter 8/5 57 SØ Korshage (JB, AF, EVR) .
Tallet fra 8/5 er lidt over en fordobling af den tidligere dagsrekord ved Rørvig, og det er klart det største kendte forårstræktal fra Sjælland. Ved en søgning i dofbasen og en gennemgang af samtlige fuglerapporter fra Sjælland siden 1971, har det kun kunnet lade sig gøre at finde et større tal 14/5 1981 85 rastende Borreby Mose, og der er ingen træktal over 18. Det sætter ligesom træktallet fra 8/5 i et vist perspektiv, især når man tænker på, at der før i tiden var langt flere fugle at tage af. Det næst største forårstræktal fra Sjælland er i øvrigt også fra Korshage 5/6 2002 27 NØ. Man skal længere mod syd ned i Østersø trækkorridoren for at finde større forårstræktal. Ved Hyllekrog hvor der har været dækning i forårsmånederne i de seneste år blev der i 2008 d. 11/5 set 380 og dagen efter 94 østtrækkende. Tallet fra 11/5 er det største kendte forårstræktal fra DK.
Ud over det store ryk var der en enkelt iagttagelse af en rastende fugl: 17/5 1 Hovvig (EVR).
Efterår: 25/7 2 i overgangsdragt fouragerende i Hovvig (AF, PG) og en lidt pudsig obs fra 10/8, hvor 3 ad kom trækkende tæt forbi Korshage i flok med 2 Rødben (JHC)
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 39 13 2 3 2 8 2 9 2

DOFBasen:2011


2010:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 207, 2)
I 2010 var der disse 2 observationer 16/8 1 ad S Hovvig (AF, JM) og 20/8 - 21/8 1 1k rastende Flyndersøengen (Dennis Olsen foto). Har været årlig de seneste 20 år. Seneste år uden Sortterner var i 1990, og udover dette år mangler der siden rapportens start i 1973 observationer fra årene 1979, 1985, 1987 og 1989.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
12 1 39 13 2 3 2 8 2 9

DOFBasen:2010


2009:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 198, 9)
Et pænt år med 9 fugle på 6 dage: 18/5 1 rast → S Hovvig (AF), 6/6 1 ad rast Hovvig (AF), 8/6 2 rast Hovvig (PG), 14/6 1 rast Skansehage og 1 rast Korshage (KES), 13/8 1 1k S og 1 ad V begge Korshage (JHC) og 6/9 1 1k V Korshage (HBR, JHC).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6 12 1 39 13 2 3 2 8 2

DOFBasen:2009


2008:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 196, 2)
8/8 2 trækkende (15:55) Korshage (HPH). Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3 2 6 12 1 39 13 2 3 2 8

DOFBasen:2008


2007:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 188, 8)
To fund af i alt otte fugle er ganske pænt: 14/5 4 ad sd rast Hovvig herefter trækkende syd (12:29) (AF, EVR, PG) og 5/8 4 sd V Hovvig (AF).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen, og figuren viser, den procentvise forekomst af samtlige Sortterner på Rørvighalvøen fordelt på 10-dages perioder.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3 2 6 12 1 39 13 2 3 2

DOFBasen:2007


2006:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 186, 2)
Egentlig et ret normalt år med en trækkende forårsfugl ved Korshage 6/5 1 SØ (6:05) (JB, EVR, GT) og én langtidsstationær i Hovvig fra andet halvår: 17/9 til 25/9 1 1k (AF, EVR, KES).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
13 3 2 6 12 1 39 13 2 3

DOFBasen:2006


2005:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 183, 3)
Tre fund af enlige fugle er normalt. Fra foråret to fund på samme dag: 2/5 1 Ø Korshage (10:35) (AF) og 1 Ø Hovvig (15:23) (PG). Efteråret havde 27/8 1 rastende Hovvig (EVR).

DOFBasen:2005


2004:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 181, 2)
Igen et stille år med blot to fund af lige så mange individer. Det drejer sig begge om fugle rastende i Hovvig: 29/8 - 31/8 1 1k (LB, AF, EVR, KES) og 3/9 1 (AF). Figuren viser periodefordelingen i procent af alle observerede Sortterner.

DOFBasen:2004


2003:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 168, 13)
Efter den store forekomst i 2002 (39 individer) er vi tilbage under mere normale forhold med Sortterner på blot tre forskellige datoer: 3/5 6 Korshage (JS), 5/5 6 trk (08:50 1 Ø, 14:55 3 SV, 15:30 1 S) Korshage (AF) og 30/5 1 sd rast Hovvig (EVR).

Lokalitet 5/5 tilføjet (19/12-2017 LB)

DOFBasen:2003


2002:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 129 132, 36)
Et kanonår for en art som ellers er i tilbagegang på landsplan. Ankomsten er ganske normal: 10/5 1 NØ Korshage (JB). Herefter følger en del rastende fugle i Hovvig: 12/5 1 ad (NHV, JB, SS, EVR, AF, KES), 14/5 4 (LB, AF) og 19/5 1 ad (EVR, SS). En utraditionel observation blev gjort 31/5 1 trk Nakke (SS). Til slut en rekorddag, som stryger lige ind som absolut højeste dagsnotering: 5/6 27 NØ Korshage (LB, KES, JB). Den hidtidige rekord er fra 15/5 - 1992, hvor 19 fugle trak forbi halvøen. 2. halvår bød også på Sortterne-obs: 31/8 1 1K NV Korshage (JB).

DOFBasen:2002


2001:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 128 131, 1)
Efter sidste års flotte resultat med 12 fugle er årets enkelte fund lidt skuffende: 2/8 1 juv rastende Dybesø (EH).

DOFBasen:2001


2000:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 116 119, 12)
Det blev et godt år for Sortternen med mange fugle fordelt på flere dage.
13/5 1 Ø Hovvig, 14/5 2 NØ Hovvig, 26/5 3 V Korshage, 27/5 1 rastende Hovvig, 18/6 1 Ø Hovvig, 25/6 1 rastende Hovvig, 23/8 2 V Korshage og 3/9 l rastende Hovvig (EVR, HVR, JB, KES).

DOFBasen:2000


1999:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 110 113, 6)
Årets seks Sortterner er på niveau med de sidste år og Hovvig tegner sig for 4 rastende fugle: 9/5 3 sd rst HV (AF, EVR, HVR, KES, JS), 12/5 2 Ø 6.14 KH (HVR) og 13/5 1 rst HV (EVR).

DOFBasen:1999


1998:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 108 111, 2)
Årets forekomst er under middel og består af én trækkende fugl og én langtidsstationær fugl i Hovvig. Det drejer sig om 8/8 1 V 6.45 KH (JHC) og 15/8 - 24/8 1 1K rst HV (EH, EVR, HVR, JS).

DOFBasen:1998


1997:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 105 108, 3)
Fænologi: (2/5) - (26/9)
Meget sjælden forårstrækgæst og uregelmæssig sommer- og efterårsgæst.
Iagtagelserne af Sortterne falder typisk i maj måned i forbindelse med varme SØ-vinde. Sommerforekomsten kan være fugle, som ikke yngler og derfor strejfer omkring. I august og september ses Sortterner gerne i forbindelse med SØ-vinde. At forekomsten af Sortterne ved Rørvig er uhyre vejrbetinget ses tydeligt i de uregelmæssige årstotaler.
Den procentvise fordeling af Rørvigs 108 Sortterner (1973 - 1997) ser således ud: maj 65%, juni 8%, juli 6%, august 10%, september 11%.

Største 15/5-1992 19/5-1996 15/5-1994 20/5-1988 17/5-1996
trækdage 19 6 4 4 4
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 3 / 4 5 / 12 1 / 4 6 / 22 6 / 13

1997: I år blev der set 3 Sortterner og de blev alle set samme dag: 21/5 1 T 19:37 og 2 R 19:46 Kattegatskysten udfor Dybesø. (HVR).

DOFBasen:1997


1996:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 92 95, 13)
Selv i et år med flere Dværgterner end „normalt“, blev Sortternen mere talrig end Dværgternen! Alle obs: 17/5 2 NØ Hovvig og 2 Ø Plantagen, 19/5 5 SØ Hovvig, 1 Ø Dybesø og 1 Ø Korshage, 30/7 1 1k rast Hovvig samt 28/8 1 rast Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 91 94, 1)
10/9 1 rast Hovvig (Claus Hornemann) - typisk, men enkeltstående, obs fra sensommeren i Hovvig.

DOFBasen:1995

31/10-23 Parentestal rettet - også for følgende år.


Sortterne  Chlidonias niger  

1994: (2, 87, 7)
Den gode trend fra de senere år fortsætter:
8/5 1 sd R HV,
15/5 4 sd R-NØ (11:09) HV,
23/5 2 sd R HV.

Vore 96 Sortterne fordeler sig som følger:
antal % lok fund %
Maj 56 58 Hovvig 29 59
Jun 10 10 Korshage 14 29
Jul 5 5 Dybesø 3 6
Aug 13 14 Andre 3 6
Sep 12 13
Total 96 49

Højeste dagstotal er indtil videre 15/5-1992 19 Ø.
4. år i træk med flere Sortterner end Dværgterner - er Sortternen ved at få en renæssance?

1993: (2, 80, 7)
Pænt med iagttagelser igen i år, skal ses som et resultat af den megen østenvind primo maj, jvf. også 1992.
1/5-3/5 2 R HV,
12/5 4 (i flok) HV,
19/5 1 Ø KH.

1992: (2, 58, 22)
Sydøstenvindstryk på rette tidspunkt medio maj, gav en for mange observatøre nærmest uopnåelig dagstotal, og markerede starten pà et inflow som også blev bemærket i både England og Sverige.
15/5 19 Ø (7.24-12.55) (JB,KB,LB,JC,PEL,EVR,HVR,m.fl.).
16/5 1 R HV (Palle Graubæk).
29/8 2 1K R HV (KES)

1991: (2, 56, 2)
24/5 1 R HV (PG),
22/7 ad SV (12:30) KH (NHV).
De tidligere iagttagelser falder i tre typiske perioder:
Forårsindflow i maj - ofte i forbindelse med varm SØ-vind.
Juli-fugle kan være ikke-ynglende fugle på strejf.
Efterårsfuglene falder mellem 3/8 og 26/9 og ikke få ses med højtryksvejr og SØ-vind.
Den hidtil største forekomst blev noteret 20/5 1988 med 4 ex.

1990: –

1989: –

1988: (2, 50, 6)
Forekomst over gennemsnittet:
11/5 1 HV (PEL),
20/5 4 Ø KH (PEL),
24/5 1 Ø (10:44) Dybesø (KB,KES,BV,JW).

1987: –

1986: (2, 46, 4)
Tre observationer af denne smukke men efterhånden sjældne terne er over middel:
6/5 1 NØ Dybesø (JB),
7/5 2 HV (JW),
16/8 1 vd R HV (EVR, m.fl.).

1985: –

1984: (2, 44, 2)
Med en enkelt iagttagelse beholder den sin status dom årsart:
1/6 2 Ø ud for Dybesø (BBP,PR).

1983: (2, 43, 1)
Det er så sandelig ikke meget vi ser til denne lille terneart:
11/6 1 ad R HV (Kjeld Andersen).

Den seneste 10-års-periode:
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
3 2 3 4 3 3-5 0 12-14 4 6

1982: (2, 37, 6)
12/6 3 S (8:58) KH (LL),
13/6 1 (14:50) HV-AB (ET),
2/9 1 vd W (7:10) KH (EVR),
5/9 1 vd W (7:06) KH (EVR).

1981: (2, 33, 4)
8/6 1 ad N Rørvig Havn (EVR),
13/7 3 SW Skansehage (ET).
Må vel betegnes som et normalt år.

1980: (2, 19, 14)
15/5 1 SE KH (JC,KB,EVR),
20/7 1 juv. NV SH (EVR),
3/8 2 ad. S SH (EVR),
5/8 1 juv. S KH (JC),
31/8 2 ad. R HV-C (EVR),
4/9 1 HV (SM),
6/9 2 ad. R HV-C (SM,EVR),
8/9 4 HV (SM),
13/9 1 juv. W + 2 SW KH (JC,LL,SP,EVR).
Arten er næsten årlig i området, og i de senere år er det kun i 1979, hvor den ikke blev set.

1979: –

1978: (2, 15, 4)
23/8 1 R-SV KH (LB),
26/9 3 - 4 V KH (LB, EVR).

1977: (2, 12, 3)
31/5 1 S HV (LB),
13/8 2 R-N HV (EVR).
Har i de senere år været årligt forekommende.

1976: (2, 8, 4)
2/5 1 (SP,EVR),
22/5 1 EVR,
27/5 2 NØ (LB),
alle Hovvig.

1975: (2, 5, 3)
9/5 1 Ø KH (LB,NHV,KA) og 1 R HV-B (JB),
17/8 1 ad SØ KH, ikke tidligere set udenfor HV.

1974: (2, 3, 2)
12/5 1 HV-BA (LB,EVR,HVR),
20/5 1 HV-B (LB),
er hhv. 5. og 6. iagttagelse fra området.

1973: 3
21/5 2 HV-B (LB),
18/6 1 HV (LB),
Er tidligere kun set to gange: 8/6 1969 og 11/8 1971 begge Hovvig (LB).

31/10-23 LB Parentestal tilføjet.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 17·· ··03

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 01··08 04··05

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14·· ··29

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 8 10
MaxRst 1 6 6
Nobs 1 2 19 22
Ndag 1 2 13 16
Fænologi 25 30·· ··18

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 8 8
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··26

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 07··21

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 4 1 2 7
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 30 22·· ··11

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 1 4
MaxRst 2 2
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 16

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 3 61
Total 59 2 3 64
MaxRst 1 2 2
Nobs 3 1 1 5
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 07··17 25·· ··10

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 16··21

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 1 5 2 1 9
MaxRst 2 2
Nobs 1 4 2 1 8
Ndag 1 3 1 1 6
Fænologi 18·· ··14 13·· ··06

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8
Total 4 4 8
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14 05

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 6 7
Ndag 1 6 7
Fænologi 06 17··25

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 02 27

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 29·· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 12
Total 13 13
MaxRst 1 1
Nobs 7 7
Ndag 3 3
Fænologi 03··30

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 27 1 30
Total 8 27 1 36
MaxRst 4 4
Nobs 5 2 1 8
Ndag 5 1 1 7
Fænologi 10·· ··05 31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 02

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 2 8
Total 7 2 2 1 12
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 4 2 1 1 8
Ndag 4 2 1 1 8
Fænologi 13·· ··25 23·· ··03art/06270.txt · Sidst ændret: 2023/06/08 07:09 af lb