Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06280

Mågefugle - Alkefugle

Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus eu06280

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: -

Fotos


Hvidvinget Terne

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus  

DOFBasen:2024


2023:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus  

DOFBasen:2023


2020:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus   (0, 15/79, 1/2)

Vi skal åbenbart væbne os med 6 - 7 års tålmodighed med denne art: 22/5 09:14 2 sdr NØ Korshage (JB).

Blot tredje gang arten ses på Korshage.

06-11-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2014:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus  (0, 7/48, 8/31)
Det er kun tredje år arten registreres på Rørvighalvøen. Første gang var invasionsåret 1997, hvor minimum 46 fugle blev iagttaget på 5 datoer. Der skulle gå 10 år før der igen blev set Hvidvinget Terne i 2007 – og nu et gensyn efter en pause på 7 år.
16/5 var en større invasion under optræk fra syd, formodentlig på grund af oversvømmelse i yngleområderne i det sydøstlige Polen og sydøst over. Dagen igennem var der udmeldinger fra en lang række lokaliteter flest fra Møn, så det var kun et spørgsmål om tid, før disse elegante terner skulle kunne ses i Rørvig. Klokken 20 om aftenen var der så endelig gevinst i Hovvig med 5 fouragerende og hastigt trækkende (LB m.fl.). Efterdønningerne de kommende dage gav yderligere observationer alle fra Hovvig: 18/5 22 trk og 2 S (JB, LB m.fl.) og 19/5 2 Ø (CMG, PEL, JS), alle efter oftest kort rast.
Derimod så vi ikke noget til Sortternen, der sidst skulkede i 1994 – en flot suite blev dermed brudt for denne lokalt til tider vanskelige art.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 26
Total 31 31
MaxRst 5 5
Nobs 5 5
Ndag 3 3
Fænologi 16..19

2007:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus  (0, 6/46, 1/2)
Det er blot andet år arten registreres på Rørvighalvøen. Første gang var invasionsåret 1997, hvor minimum 46 fugle blev iagttaget på 5 datoer. I år gentog begivenheden sig så i mindre målestok, og det blev også bemærket flere andre steder i Danmark dog kun i den sydligste del af landet. Denne ”lille” invasion kastede 2 fugle af sig til Rørvig: 19/5 2 ad sd rast Hovvig (EVR, NHV, LB).

DOFBasen:2007


1997:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus (0, 0, 46) NY ART FOR OMRÅDET
1997: Ny art for Rørvighalvøen. Den mest omtalte fuglebegivenhed i 1997 var invasionen af Hvidvinget Terne. Danmark fik i løbet af ganske få dage besøg af over 2000 Hvidvingede Terner. For at sætte invasionen lidt i perspektiv var der til og med 1994 gjort 49 fund af 72 individer i Danmark. Invasionen forklares af ugunstige forhold i yngleområderne, kombineret med kraftige østlige vinde.
Rørvig fik sin del af de invaderende fugle. 13/5 7 Ø 17:00 Hovvig (AF), 14/5 3 Ø 06:35 (EVR) Hovvig og 28 R Hovvig (LB, AF, HVR m. flere), 15/5 2 R Hovvig (HVR), 23/5 5 Ø Korshage (PKK, HVR) og 1/6 1 ad S 13:20 Korshage (LB). Det kan her oplyses, at der 13/5 rastede ikke færre end 98 Hvidvingede Terner i Højby Sø. 

DOFBasen:1997


Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 31
Total 31 31
MaxRst
Nobs 5 5
Ndag 3 3
Fænologi 16··19

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi


art/06280.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1