Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06280

Mågefugle - Alkefugle

Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus eu06280

Årsrapporter


2014:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus  (0, 7/48, 8/31)
Det er kun tredje år arten registreres på Rørvighalvøen. Første gang var invasionsåret 1997, hvor minimum 46 fugle blev iagttaget på 5 datoer. Der skulle gå 10 år før der igen blev set Hvidvinget Terne i 2007 – og nu et gensyn efter en pause på 7 år.
16/5 var en større invasion under optræk fra syd, formodentlig på grund af oversvømmelse i yngleområderne i det sydøstlige Polen og sydøst over. Dagen igennem var der udmeldinger fra en lang række lokaliteter flest fra Møn, så det var kun et spørgsmål om tid, før disse elegante terner skulle kunne ses i Rørvig. Klokken 20 om aftenen var der så endelig gevinst i Hovvig med 5 fouragerende og hastigt trækkende (LB m.fl.). Efterdønningerne de kommende dage gav yderligere observationer alle fra Hovvig: 18/5 22 trk og 2 S (JB, LB m.fl.) og 19/5 2 Ø (CMG, PEL, JS), alle efter oftest kort rast.
Derimod så vi ikke noget til Sortternen, der sidst skulkede i 1994 – en flot suite blev dermed brudt for denne lokalt til tider vanskelige art.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 26
Total 31 31
MaxRst 5 5
Nobs 5 5
Ndag 3 3
Fænologi 16..19

2007:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus  (0, 6/46, 1/2)
Det er blot andet år arten registreres på Rørvighalvøen. Første gang var invasionsåret 1997, hvor minimum 46 fugle blev iagttaget på 5 datoer. I år gentog begivenheden sig så i mindre målestok, og det blev også bemærket flere andre steder i Danmark dog kun i den sydligste del af landet. Denne ”lille” invasion kastede 2 fugle af sig til Rørvig: 19/5 2 ad sd rast Hovvig (EVR, NHV, LB).

DOFBasen:2007


1997:  Hvidvinget Terne  Chlidonias leucopterus (0, 0, 46) NY ART FOR OMRÅDET
1997: Ny art for Rørvighalvøen. Den mest omtalte fuglebegivenhed i 1997 var invasionen af Hvidvinget Terne. Danmark fik i løbet af ganske få dage besøg af over 2000 Hvidvingede Terner. For at sætte invasionen lidt i perspektiv var der til og med 1994 gjort 49 fund af 72 individer i Danmark. Invasionen forklares af ugunstige forhold i yngleområderne, kombineret med kraftige østlige vinde.
Rørvig fik sin del af de invaderende fugle. 13/5 7 Ø 17:00 Hovvig (AF), 14/5 3 Ø 06:35 (EVR) Hovvig og 28 R Hovvig (LB, AF, HVR m. flere), 15/5 2 R Hovvig (HVR), 23/5 5 Ø Korshage (PKK, HVR) og 1/6 1 ad S 13:20 Korshage (LB). Det kan her oplyses, at der 13/5 rastede ikke færre end 98 Hvidvingede Terner i Højby Sø. 

DOFBasen:1997

Links

art/06280.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)