Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06340

Mågefugle - Alkefugle

Lomvie Uria aalge eu06340

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Meget sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Fåtallig

Fotos


Lomvie

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lomvie  Uria aalge  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 9 9
MaxRst 2 2
Nobs 5 5
Ndag 4 4
Fænologi 11··27

2023:  Lomvie  Uria aalge  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 77 6 3 88
Total 2 2 83 11 7 105
MaxRst 1 1 5 2 4 5
Nobs 2 2 23 10 3 40
Ndag 2 2 11 7 3 25
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··28

2022:  Lomvie  Uria aalge  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 1 7 1 15
Total 3 4 1 7 1 16
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 1 4 1 11
Ndag 2 2 1 2 1 8
Fænologi 17·· ··10 27 11·· ··07

2021:  Lomvie  Uria aalge  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 202 42 2 247
Total 8 202 49 2 261
MaxRst 7 1 1 1 2 7
Nobs 3 1 1 28 23 2 58
Ndag 2 1 1 6 12 2 24
Fænologi 02..08 03.. …. …. …. ..19

2020:  Lomvie  Uria aalge  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 10 2 7 1 1 5 115 152
Total 11 10 2 7 1 1 6 119 157
MaxRst 1 4 4
Nobs 4 2 1 1 1 1 5 22 37
Ndag 3 2 1 1 1 1 5 9 23
Fænologi 04.. …. ..01 07.. …. …. …. ..26

2019:  Lomvie  Uria aalge (0, 6532, 110)  

Korshage er hyppigt forekommende lokalitet med 44 ud af 49 registreringer. 2/1 1 V eneste fra første halvår, resten mellem 2/7 og 31/12 i alt 101 trk - flest 14/10 25 og 27/10 31. Desuden 1/11 1 trk Skansehage.

Rastende fugle Korshage: 15/10 og 25/11 begge dage 1.

Derudover følgende spredte obs 7/4 2, 8/11 1 og 20/11 1 alle rast Kysten ved Sandflugtsplantagen og 6/11 1 rast Nykøbing Havn.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 18 62 6 15 103
Total 1 2 1 18 63 10 15 110
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 13 12 7 5 40
Ndag 1 1 1 8 7 7 3 28
Fænologi 02 07 02 06.. …. …. ..31

2018:  Lomvie  Uria aalge (0, 6532, 81)  
Et par dage ultimo oktober med kraftig vind fra V-NV hev ligesom i 2017 tallene for alkefuglene op på et rimeligt niveau. Tallene sammenlagt er beskrevet under Alk/Lomvie. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 81, hvilket er markant under 10 års gennemsnit på 130.
To observationer fra første halvår begge fra Korshage: 30/1 1 V og 22/6 1 SV. Andet halvår bød på 75 trækkende Lomvier på 16 observationsdage mellem 29/7 og 4/12 alle fra Korshage. Dage med over 10 fugle: 24/10 12 V, 25/10 18 V og 4/12 14 NV. I alt 4 rastende med en enkelt fra Kysten ved Sandflugtsplantagen: 6/11 1. Resten fra Korshage 30/9 1, 8/10 1 og 2/11 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 12 37 10 14 77
Total 1 1 2 16 38 12 14 84
MaxRst 3 1 1 3
Nobs 1 1 1 9 15 6 1 34
Ndag 1 1 1 6 6 6 1 22
Fænologi 30 22.. ..29 23.. …. …. ..04

2017:  Lomvie  Uria aalge (0, 6451, 81)  
Et par dage ultimo oktober med kraftig vind fra V-NV hev lige tallene for Alkefuglene 2017 op på et rimeligt niveau. Tallene sammenlagt er beskrevet under Alk/Lomvie. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 81, hvilket er markant under 10 års gennemsnit på 147.
En enkelt sommerobservation: 17/6 1 V Korshage. Andet halvår bød på 74 trækkende Lomvier på 17 observationsdage mellem 4/10 og 23/12 alle fra Korshage med undtagelse af én observation: 4/10 1 V Dybesø Kyst. Kun én dag med over 10: 28/10 24 V. I alt 6 rastende alle Korshage: 14/8 1, 13/10 2, 27/10 2 og 7/11 1. Endelig blev der fundet en død Lomvie 31/10 Skansehage. Dødsårsag ukendt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 14 8 75
Total 1 1 57 15 8 82
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 1 17 5 4 28
Ndag 1 1 10 5 4 21
Fænologi 17 14 04.. …. ..23

2016:  Lomvie  Uria aalge (0, 6261, 190)  
Et par gunstige NV-vinde i perioden ultimo oktober – ultimo december medførte, at 2016 blev et ret godt år for Alkefuglene sammenlagt, som er beskrevet under Alk/Lomvie. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 190 - noget større end de seneste 10 års gennemsnit på 149. Foråret var helt uden observationer, hvilket ikke er sket i mere end 20 år.
Andet halvår bød på 182 trækkende Lomvier på 13 observationsdage mellem 30/9 og 27/12 alle fra Korshage. Dage med over 10: 28/10 49, 29/10 64, 2/11 11 og 27/11 12. Rastende: 31/8 1 Korshage, 18/9 1 Plantage Kysten, 1/11 1 Korshage, 2/12 2 Korshage og 6/12 2 Plantage Kysten.
Året bød også på en mere speciel indlandsobservation, idet en Lomvie midt i oktober kom spadserende ad Toldbodvej i Rørvig By. Fuglen havde øjensynligt mistet flyveevnen og havde valgt at gå på bytur. Den blev indfanget, fodret med sild og bragt til internat. Dens videre skæbne er ukendt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 122 35 24 182
Total 1 2 122 36 28 189
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 1 2 11 9 8 31
Ndag 1 2 4 4 5 16
Fænologi 31.. …. …. …. ..27

2015:  Lomvie  Uria aalge (0, 5981, 280)   
2015 var et meget flot år for observation af alkefugle (se under Alk/Lomvie), hvilket var en udløber af et efterår med en del dage med pæn kraftig NV vind. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 269 - langt større end de seneste 10 års gennemsnit på 142. Næsten alle observationer i 2015 er fra Korshage. Af de 269 trækkende Lomvier er 62 fra første halvår især 4/1 48 NV og 11/1 11 V. Rastende: 14/1 2 Skansehage.
Efteråret bød på 207 trækkende Lomvier på 13 observationsdage. De bedste dage var 23/10 11 V, 8/11 12 V, 12/11 10 V og især 1/12 154 V.
Rastende: 21/9 1 ovf Hovvig, 2/10 3 Korshage, 20/10 2 Kysten ved Plantagen, 3/11 1 Nykøbing Havn og 30/11 1 Korshage. Endvidere blev der fund en død Lomvie 13/9 i tangopskyl Vesterlyng.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 1 13 34 158 268
Total 64 3 18 36 159 280
MaxRst 2 1 3 1 1 3
Nobs 5 3 10 13 6 37
Ndag 5 3 4 7 4 23
Fænologi 03..27 06.. …. …. ..25

2014:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5888, 93)
2014 var et noget magert år for observation af alkefugle (se under Alkefugl sp.), hvilket er en forventelig udløber af et efterår med færre dage med kraftig NV vind end normalt. Antallet i grupperne Lomvier/Alke og Alkefugle sp. er meget svingende fra år til år afhængig af observationsforholdene. Derfor er det nok svært at udlede noget på årstotalerne for de enkelte arter i gruppen Alkefugle og nok specielt for Lomvie og Alk. Alle observationer i 2014 er fra Korshage.
Samlet blev det til 87 trækkende Lomvier heraf 6 fra første halvår: 12/1 5 NV og 16/5 1 NV. Efteråret bød på 81 trækkende Lomvier på 8 observationsdage: 25/9 1 V, 27/9 1 V, 20/10 41 V, 28/10 1 Ø, 30/10 29, 31/10 1 V, 1/11 1 Ø og 25/11 6 V.
Rastende: 20/10 1 og 30/10 3 Korshage samt 22/11 1 Kysten ved Plantagen.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 72 7 82
Total 6 1 2 76 8 93
MaxRst 6 3 1 6
Nobs 1 1 2 8 3 15
Ndag 1 1 2 4 3 11
Fænologi 12 16 25.. …. ..25

2013:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5808, 80)
Samlet 80 Lomvier ligger under de seneste 10 års gennemsnit på 147. Antallet i grupperne Lomvier/Alke og alkefugle sp. er i 2013 det 3. højeste målt over de seneste 10 år. Derfor er det nok svært at udlede noget på årstotalerne for de enkelte arter i gruppen alkefugle.
Der var 2 observationer begge Korshage i 1. halvår: 29/5 1 V og 3/6 2 trk. Specielt maj observationer har ikke været hyppige. I de sidste 10 år har der kun været maj fugle i 2004 og 2010.
Efterår: 74 trækkende Lomvier fordelt på 15 dage. Første dag 19/7 og sidste dag 7/12. Største træk dag var 28/11 med 38.
Rastende: Plantagekysten 22/10 1, Korshage 4/11 1 og 1/12 1.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 3 4 12 47 6 77
Total 1 2 2 3 4 13 48 7 80
MaxRst 1 1 1 1
N 1 1 1 2 4 6 9 4 28
Fænologi 29.. …. …. …. …. …. …. ..07

2012:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5605, 203)
Samlet 203 Lomvier ligger pænt over de seneste 10 års gennemsnit på 133.
Alle 191 trækkende Lomvier - flest fra andet halvår - blev set ved Korshage. Den største dag 8/10 med 45 trækkende Lomvier. Fordelingen af de trækkende Lomvier over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 64 114 5

12 Lomvier rastede: Korshage: 20/9 2 og 25/10 5. Kysten ved Sandflugtsplantagen: 18/1 1. Nykøbing Bugt: 10/9 1. Rørvig Bugt: 23/9 1. Skansehage: 8/1 1 og 20/1 1.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
88 136 211 205 71 68 152 140 196 203

DOFBasen:2012


2011:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5409, 196)
2011 blev et år, hvor antallet af observationer absolut lå i top. Med undtagelse af en enkelt trækkende den 13/9 ved Skansehage er alle trækkende set ved Korshage. Den største dag blev 28/11 med 47 trækkende Lomvier.
Fordelingen af 154 trækkende Lomvier over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 2 2 1 16 76 47 9

Flere Lomvier rastede ved Korshage kysten: 9/1 1, 10/8 1, 8/9 – 15/9 2, 27/9 2, 29/9 11, 1/10 4, 5/10 2, 6/10 1, 8/10 4, 13/10 2, 21/10 5, 5/12 4, 14/12 1 og 30/12 2. I alt blev det til 42 rastende og totalen for rastende og trækkende Lomvier blev således 196.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
58 88 136 211 205 71 68 152 140 196

DOFBasen:2011


2010:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5269, 140)
Forårstrækket gav 1 fugl: 25/5 1 V (EVR) - første maj observation siden 2004.
Rimeligt efterårstræk med 137 fugle Korshage med månedsfordelingen sep 5, okt 40, nov 91 og dec 1. Eneste største dage: 22/10 36, 5/11 60 og 6/11 31.
Derudover blot 31/10 (JHC) og 26/11 (EVR) 1 rast kysten ved Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2010


2009:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5117, 152)
Alle observationer nævnes: 4/6 1, 26/7 4, 13/8 1, 6/9 1, 13/9 1, 23/9 1, 24/9 4, 25/9 1, 27/9 1, 28/9 9, 29/9 32, 30/9 1, 1/10 16, 4/10 13, 5/10 36, 8/10 1, 9/10 19, 26/12 4 og 28/12 6 alle trækkende V/NV Korshage. Månedsfordelingen af årets Lomvier, hvor oplagte gengangere på dagsniveau er fratrukket, ses nedenfor:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 1 4 1 51 85 0 10

DOFBasen:2009


2008:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5049, 68)
Alle observationer nævnes: 19/1 1, 27/1 1, 7/2 2, 18/2 1, 28/2 1 rast udfor Plantagen, 2/3 1, 28/9 8, 17/10 26, 18/10 1, 19/10 7, 31/10 6, 2/11 1 rast Skansehage, 16/11 6, 20/11 2, 21/11 1, 22/12 1 og 25/12 1. Hvor intet andet er nævnt drejer det sig om fugle trækkende V/NV Korshage. En noget usædvanlig observation drejer sig om et ferskvandsfund: 12/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4978, 71)
Arten er set på ganske mange dage, men de store antal er udeblevet. Alle observationer nævnes: 2/1 4, 12/1 3, 18/4 2, 8/9 1, 15/9 4, 18/9 8, 19/9 5, 12/10 3, 18/10 3, 3/11 7, 4/11 1, 6/11 6, 7/11 2, 9/11 8, 10/11 12, 26/11 1, 30/12 1. Alle fugle er set trækkende V/NV Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
508 145 240 23 227 58 88 136 211 205

DOFBasen:2007


2006:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4773, 205)
Første halvår var ganske tyndt ellers et ret normalt år. Alle dagstotaler nævnes: 31/1 1, 8/10 1, 27/10 102, 4/11 35, 5/11 10, 6/11 13, 9/11 14, 12/11 25 og 12/12 2 alle trækkende vest langs nordkysten. 28/10 1 rast Plantagekysten samt 23/11 - 26/11 1 rast Rørvig Havn.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
474 508 145 240 23 227 58 88 136 211

DOFBasen:2006


2005:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4562, 211)
Fra første halvår fire dage med Lomvier: 9/1 11, 14/1 9, 21/1 12 og 14/2 3, mens der fra perioden 26/10 til 22/12 er meldt om 170 fugle med 15/11 115 som absolut bedste dag. Alle fugle er set trækkende udfor Korshage. Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
347 474 508 145 240 23 227 58 88 136

DOFBasen:2005


2004:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4426, 136)
Fra første halvår blot to iagttagelser: 20/5 1 trk og 25/5 1 trk begge Korshage. Fra 22/9 til 19/11 er indsendt 131 Lomvier alle trækkende Korshage, med 28/9 25, 6/11 54 og 13/11 34 som de største dage.
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
171 347 474 508 145 240 23 227 58 88

DOFBasen:2004


2003:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4338, 88)
Fra første halvår blot to iagttagelser: 31/3 1 V og 21/6 1 V begge Korshage. Fra 21/7 til 31/12 er indsendt 86 Lomvier med største dage 11/10 21, 25/10 22 og 15/12 20 alle V Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4280, 58)
Årets første måneder bød på enkelte observationer: 24/1 1, 25/1 1 og 24/2 2 alle trækkende V Korshage. Fra efteråret meldes der i perioden 4/10 til 10/11 om 54 Lomvier alle Korshage med 28/10 42 V som absolut bedste dag.

DOFBasen:2002


2001:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4053, 227)
Blot en enkelt dag i foråret kunne byde på Lomvier: 20/5 10 V Korshage.
Fra efteråret meldes der i perioden 9/9 til 23/11 om 217 Lomvier med 1/11 100 NV, som absolut bedste dag.

DOFBasen:2001


2000:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4030, 23)
Et magert år med kun 2 observationsdage.
30/1 4 V Korshage og 27/10 19 V Korshage (LB, EVR).

DOFBasen:2000


1999:  Lomvie  Uria aalge  (0, 3790, 240)
Et middelmådigt år, med en enkel høj dagsnotering. Alle observationer nævnes, 6/2 4 NV, 9/10 2 NV, 12/10 8 V-NV, 13/10 25 NV, 27/10 2 NV, 3/12 2 V-NV, 4/12 191 NV, 5/12 1 rst, 18/12 5 NV alle Korshage. Forekomsten 4/12 overgåes kun af 20/10 - 1995 258 trk og 18/10 - 1985 208 trk.

DOFBasen:1999


1998:  Lomvie  Uria aalge  (0, 3645, 145)
Træk ved Korshage: 11/1 2 V, 31/1 2 Ø og 4 V, 1/3 3 NV og 1 SØ, 12/10 1 trk, 15/10 1 trk, 16/10 18 trk, 18/10 15, 26/10 3, 30/10 69 og 31/10 25, i alt 144 trk. Hertil 4/4 1 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Lomvie  Uria aalge (0, 3137, 508)  
Fænologi: (17/7) - (17/5)
Meget sjælden forårs- og sommergæstgæst, fåtallig efterårstrækgæst og sjælden vintergæst.
I starten af 1970'erne var Lomvien sjælden i forhold til Alken. I 1990’erne ses den i samme antal som den nærtbeslægtede art. Lomvierne, som ses i Kattegat ved Rørvighalvøens kyster, er vintergæster fra Atlanterhavets og Nordsøens populationer samt Østersøbestanden.

Største 20/10-1995 18/10-1985 12/10-1984 30/10-1996 29/10-1988
trækdage 258 208 169 155 1220
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 1 / 4 29 / 75 248 / 683 116 / 240 335 / 508

1997: Et flot resultat med 508 Lomvier. Kun 1985 slår med 683 fugle dette års resultat.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 0 0 0 0 0 0 334 171 2 0

De største trækdage: 19/9 99, 2/10 58 og 5/10 31.

DOFBasen:1997


1996:  Lomvie  Uria aalge  (0, 2663, 474)
Man kan konstatere, at Lomviens fremgang op gennem 90'erne stadig fortsætter.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 0 0 0 0 0 0 0 167 300 3

Herudover kun 24/11 3 rast ud for Plantagen.
Som det ses af tabel 5, er der en tydelig tendens til, at andelen af Lomvier bliver mindre sidst på efteråret.

DOFBasen:1996


1995:  Lomvie  Uria aalge  (0, 2316, 347)
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2 4 0 0 0 0 0 0 8 332 1 0

med max 20/10 258 og 21/10 72 alle NV. Fremgangen fortsætter for denne alkefugl efter en slem lavkonjunktur sidst i 1980’erne.
1990’erne gav iøvrigt følgende årstotaler:

1990 1991 1992 1993 1994
79 147 85 175 171

DOFBasen:1995


Lomvie  Uria aalge  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 1 7 1 15
Total 3 4 1 7 1 16
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 1 4 1 11
Ndag 2 2 1 2 1 8
Fænologi 17·· ··10 27 11·· ··07

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 202 42 2 247
Total 9 203 49 2 263
MaxRst 7 1 1 1 2 7
Nobs 3 1 1 29 23 2 59
Ndag 2 1 1 7 12 2 25
Fænologi 02··08 03·· ···· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 10 2 7 1 1 5 115 152
Total 11 10 2 7 1 1 6 119 157
MaxRst 1 4 4
Nobs 4 2 1 1 1 1 5 22 37
Ndag 3 2 1 1 1 1 5 9 23
Fænologi 04·· ···· ··01 07·· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 18 62 6 15 103
Total 1 2 1 18 63 8 15 108
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 13 12 7 5 40
Ndag 1 1 1 8 7 7 3 28
Fænologi 02 07 02 06·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 14 34 10 14 76
Total 1 1 2 17 34 11 14 80
MaxRst 3 1 1 2 3
Nobs 1 1 1 11 13 6 2 35
Ndag 1 1 1 6 6 6 1 22
Fænologi 30 22·· ··29 23·· ···· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 49 14 8 72
Total 1 1 52 14 8 76
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 1 14 5 4 25
Ndag 1 1 10 5 4 21
Fænologi 17 14 04·· ···· ··23

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 122 35 24 182
Total 1 2 122 35 29 189
MaxRst 1 1 1 3 3
Nobs 1 2 11 9 9 32
Ndag 1 2 4 4 5 16
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 1 13 32 158 266
Total 64 3 18 33 158 276
MaxRst 2 1 3 1 1 3
Nobs 5 3 11 12 6 37
Ndag 5 3 4 7 4 23
Fænologi 03··27 06·· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 2 70 7 85
Total 11 1 2 73 8 95
MaxRst 6 3 1 6
Nobs 2 1 2 7 3 15
Ndag 1 1 2 4 3 11
Fænologi 12 16 25·· ···· ··25

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 3 4 12 32 6 62
Total 1 2 2 3 4 13 32 7 64
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 2 4 6 5 4 24
Ndag 1 1 1 1 2 4 5 3 18
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 64 94 4 169
Total 10 66 119 4 199
MaxRst 1 2 25 1 25
Nobs 8 28 24 5 65
Ndag 6 13 6 4 29
Fænologi 02··20 05·· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 16 64 47 10 143
Total 2 4 2 1 27 64 47 14 161
MaxRst 1 2 1 11 5 4 11
Nobs 2 2 1 2 11 19 1 9 47
Ndag 2 1 1 1 9 11 1 6 32
Fænologi 01··09 24 25 10·· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 40 92 1 139
Total 1 5 42 94 1 143
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 4 13 11 1 30
Ndag 1 3 4 4 1 13
Fænologi 25 18·· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 56 85 10 157
Total 1 4 1 57 85 10 158
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 19 21 5 49
Ndag 1 1 1 10 5 2 20
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··09 26··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 8 40 9 1 63
Total 2 4 1 9 40 10 2 68
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 3 1 3 15 8 2 34
Ndag 2 3 1 2 4 4 2 18
Fænologi 19·· ···· ··02 12·· ···· ···· ··25

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 17 6 36 1 69
Total 7 2 18 6 36 1 70
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 14 4 9 1 31
Ndag 2 1 4 2 7 1 17
Fænologi 02··12 18 08·· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 101 98 1 203
Total 3 101 100 2 206
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 3 18 2 26
Ndag 1 3 9 1 14
Fænologi 31 08·· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 3 23 115 18 201
Total 43 3 24 122 18 210
MaxRst 1 1 7 7
Nobs 6 1 8 11 8 34
Ndag 3 1 6 3 4 17
Fænologi 09·· ··14 14·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 32 4 80 118
Total 2 34 4 84 124
MaxRst 2 4 4
Nobs 2 6 1 12 21
Ndag 2 5 1 4 12
Fænologi 20··25 22·· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 56 25 85
Total 1 1 2 56 26 86
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 3 8 15
Ndag 1 1 1 3 4 10
Fænologi 21·· ··12 23·· ··25 06··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 49 25 77
Total 4 1 53 25 83
MaxRst 2 4 1 4
Nobs 3 1 16 2 22
Ndag 3 1 6 1 11
Fænologi 04·· ··24 04·· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 26 176 209
Total 7 1 26 182 216
MaxRst 1 6 6
Nobs 1 1 2 12 16
Ndag 1 1 2 10 14
Fænologi 20 09·· ···· ··23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 19 20
Total 5 19 24
MaxRst 4 4
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 30 27art/06340.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 08:55 af lb