Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06369

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Lomvie/Alk Uria aalge/Alca torda eu06369

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  

DOFBasen:2024


2023:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 2 159 39 38 249
Total 10 1 2 159 39 38 249
MaxRst
Nobs 1 1 2 6 5 3 18
Ndag 1 1 1 3 2 1 9
Fænologi 18 25·· ··10 05·· ···· ··23

2022:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 55 61
Total 2 2 2 55 61
MaxRst
Nobs 1 1 2 14 18
Ndag 1 1 2 4 8
Fænologi 02·· ··02 14·· ··11

2021:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 223 5 10 248
Total 1 9 1 1 223 5 10 250
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 18 2 1 26
Ndag 1 2 1 1 3 1 1 10
Fænologi 02.. …. ..06 25.. …. …. ..19

2020:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 59 1 22 590 698
Total 26 59 1 22 591 699
MaxRst 1 1
Nobs 1 6 1 2 21 31
Ndag 1 3 1 1 6 12
Fænologi 04.. ..24 24 18.. ..26

2019:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 96 9 44 155
Total 14 2 96 9 44 165
MaxRst 10 10
Nobs 4 2 6 1 2 15
Ndag 2 2 2 1 2 9
Fænologi 02..14 13.. …. …. ..31

2018:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Fra første halvår 10 fugle: 5/1 1 Kysten ved Sandflugtsplantagen og 7/1 1 og 30/1 8 begge Korshage. Træk andet halvår i alt 330 og med undtagelse af en enkelt observation fra Kysten ved Sandflugtsplantagen alle Korshage fordelt på 21 dage mellem 19/9 og 26/12. Dage med flere end 25 trækkende fugle: 23/10 29, 24/10 44, 25/10 64, 3/11 55 og 4/12 32. Det blev til en enkelt rastende fra Korshage 1/11.
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold, og det er derfor naturligt, at en del alkefugle ikke kan bestemmes.
Gruppen Lomvie/Alk i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. For Tejst skal bemærkes, at antallet er relativt overvurderet med artens mere lokale rast og kortere flyvedistancer. Af tabellen ses, at der i 2018 igen er en meget stor andel af alkefuglene, der er blevet bestemt.
Trækkende og rastende alkefugle 2014 - 2018:

Lomvie Alk Tejst SøkongeLundeLomvie/Alk Total % ubest.
2018 81 319 107 2 1 341 851 40,1
2017 81 747 63 3 1 394 1289 30,6
2016 190 771 111 3 0 1364 2328 58,6
2015 280 1335 138 9 2 1799 3425 52,5
2014 93 149 66 3 0 372 617 60,3

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 6 93 32 139
Total 8 6 93 1 32 140
MaxRst 1 1
Nobs 1 5 37 1 1 45
Ndag 1 2 4 1 1 9
Fænologi 30 23.. …. …. ..04

2017:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Fra første halvår 11: 4/1 6, 12/1 1, 17/1 2 og 17/6 2 alle Korshage. Træk andet halvår i alt 379 Korshage fordelt på 29 dage mellem 4/7 og 26/12. Dage med flere end 50 trækkende fugle: 28/10 64 og 11/11 55. Rastende alle Korshage 4: 16/1 3 og 1/11 1
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold, og det er derfor naturligt, at en del alkefugle ikke kan bestemmes.
Gruppen Lomvie/Alk i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. For Tejst skal bemærkes, at antallet er relativt overvurderet med artens mere lokale rast og kortere flyvedistancer. Af tabellen ses, at der i 2017 er en meget stor andel af Alkefuglene, der er blevet bestemt.
Trækkende og rastende alkefugle 2013 - 2017:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest.
2017817476331394128930,6
2016190771111301364232858,6
20152801335138921799342552,5
201493149663037261760,3
20138027170301008136274,0

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 8 2 205 44 6 274
Total 10 2 8 2 205 45 11 283
MaxRst 3 1 5 5
Nobs 3 1 1 2 17 5 5 34
Ndag 3 1 1 1 8 3 3 20
Fænologi 04..16 17.. ..04 14.. …. …. ..29

2016:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Fra 1. halvår: 26/1 2 og 3/2 2 V alle Korshage. Træk andet halvår i alt 1360 Korshage fordelt på 24 dage mellem 9/8 og 27/12. Dage med flere end 50 trækkende fugle:28/10 330, 29/10 387, 1/11 126, 2/11 92, 27/11 64, 1/12 54 og 2/12 96
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold og det er derfor naturligt, at en del alkefugle ikke kan bestemmes.
Gruppen Lomvie/Alk i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. For Tejst skal bemærkes, at antallet givet er relativt overvurderet med artens mere lokale rast og kortere flyvedistancer.
Trækkende og rastende alkefugle 2011 - 2015:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest.
2016190771111301364232858,6
20152801335138921799342552,5
201493149663037261760,3
20138027170301008136274,0
20122036959431476137834,5

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 822 301 195 1319
Total 2 2 822 301 195 1322
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 2 4 8 8 23
Ndag 1 1 3 4 3 12
Fænologi 26 09 28.. …. ..27

2015:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Forårstræk overvejende Korshage 317 fordelt på seks dage helt domineret af 4/1 167 V og 11/1 129 V. Et par sene 11/5 2 V.
Efterårstræk overvejende Korshage 1478 fordelt på 28 dage. Første dag 10/7 og sidste dag 27/12. Dage med flere end 10 trækkende fugle: 23/10 301, 25/10 34, 8/11 295 V, 9/11 121, 12/11 28 V, 30/11 55 VNV, 1/12 578 V og 6/12 16.
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold.
Grupperne Lomvie/Alk og Alkefugl sp. i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor utroligt meget fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor.
For 2015 udgjorde Lomvie/Alk og Alkefugl sp. 1799 (inklusive 4 rastende fugle) mod en samlet total for gruppen alkefugle på 3399 (50,5%). Tallene i tabellen bekræfter, at 2015 var et særdeles godt år for denne gruppe samlet. Generelt viser tallene, at det kan være svært at drage konklusioner omkring årstotalerne for de enkelte arter, men vi kan konkludere, at totalen for 2015 ligger væsentlig over 10 års gennemsnittet på 1519.
Trækkende og rastende alkefugle 2011 - 2015:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest.
20152801332138921799339950,5
201498149663037268854,1
20138027170301008143270,4
20122036959431476147232,2
2011196843129470871208641,8

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 184 335 482 585 1586
Total 184 335 482 586 1587
MaxRst 1 1
Nobs 9 15 16 10 50
Ndag 3 2 4 3 12
Fænologi 03..27 23.. …. ..25

2014:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Forårstræk: 12/1 17 trk og 14/2 1 Ø Korshage.
Efterårstræk: 22/9 - 20/12 med i alt 349 flest Korshage 20/10 62 V og 9/11 115 Ø.
Rastende: Korshage 20/10 3 og 26/11 2.

Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af vilkårene afstand og vejrforhold.
Gruppen Lomvie/Alk og Alkefugl sp. i forhold til samlede alkefugle svinger derfor utroligt meget fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor..
For 2014 udgjorde Lomvie/Alk og Alkefugl sp. 372 mod en samlet total for gruppen Alkefugle på 688 (54,1%). Tallene i tabellen bekræfter, at 2014 var et middelmådigt år for denne gruppe. Tallene viser, det kan være svært at drage konklusioner omkring årstotalerne for de enkelte arter.
Trækkende og rastende Alkefugle 2009 - 2013:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest
201498149663037268854,1
20138027170301008143270,4
20122036959431476147232,3
2011196843129470871208641,8
20101402185931684110561,9

DOFBasen:2014 Lomvie/Alk

DOFBasen:2014 Alkefugl sp.

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 109 144 9 270
Total 17 1 7 112 146 9 292
MaxRst 17 3 2 17
Nobs 1 1 3 7 3 3 18
Ndag 1 1 1 3 3 2 11
Fænologi 12.. ..14 25.. …. …. ..17

2013:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Tekst og skemaer dækker såvel Lomvie/Alk som alkefugl sp., idet samtlige alkefugl sp. formodes at være Lomvie/Alk (ingen mistænkt for Søkonge eller Lunde).
Fra vinteren 4/1 3 V Korshage og 2 primo juni. 
Efterårstræk: 19/7 - 7/12 med i alt 1001, flest 28/11 496 V Korshage.
Rastende: Korshage 31/8 1.
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af vilkårene afstand og vejrforhold.
Gruppen Lomvie/Alk og alkefugl sp. i forhold til samlede alkefugle svinger derfor utroligt meget fra år til år.
For 2013 udgjorde Lomvie/Alk og alkefugl sp. 1008 mod en samlet total for gruppen alkefugle på 1432 (70,4%).
Til sammenligning udgjorde tallene for 2012 - Lomvie/Alk og alkefugl sp. 476 mod en samlet total for gruppen alkefugle på 1472 (32,3%).
Tallene viser, det kan være svært at drage konklusioner omkring års totalerne for de enkelte arter.
Trækkende og rastende Alke fugle 2009 - 2013:

Lomvie Alk Tejst SøkongeLunde Lomvie/AlkTotal % ubest.
2013 80 271 70 3 0 1007 1432 70,4
2012 203 695 94 3 1 476 1472 32,3
2011 196 843 129 47 0 871 2086 41,8
2010 140 218 59 3 1 684 1105 61,9
2009 152 87 108 1 3 209 560 37,3

DOFBasen:2013 Lomvie/Alk

DOFBasen:2013 Alkefugl sp.

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 2 2 3 61 635 298 1006
Total 3 2 2 3 3 61 635 298 1008
MaxRst 2 2
N 1 2 1 4 2 8 15 5 38
Fænologi 04 02.. …. …. …. …. …. ..07

Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 55 61
Total 2 2 2 55 61
MaxRst
Nobs 1 1 2 14 18
Ndag 1 1 2 4 8
Fænologi 02·· ··02 14·· ··11

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 223 5 10 248
Total 1 9 1 1 223 5 10 250
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 18 2 1 26
Ndag 1 2 1 1 3 1 1 10
Fænologi 02·· ···· ··06 25·· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 59 1 22 590 698
Total 26 59 1 22 591 699
MaxRst 1 1
Nobs 1 6 1 2 21 31
Ndag 1 3 1 1 6 12
Fænologi 04·· ··24 24 18·· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 96 9 44 155
Total 14 2 96 9 44 165
MaxRst 10 10
Nobs 4 2 6 1 2 15
Ndag 2 2 2 1 2 9
Fænologi 02··14 13·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 5 91 32 136
Total 8 5 91 1 32 137
MaxRst 1 1
Nobs 1 4 35 1 1 42
Ndag 1 2 4 1 1 9
Fænologi 30 23·· ···· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 8 2 186 44 6 260
Total 15 2 8 2 206 44 6 283
MaxRst 3 20 1 5 20
Nobs 4 1 1 2 16 5 5 34
Ndag 3 1 1 1 9 3 3 21
Fænologi 04··16 17·· ··04 14·· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 822 296 216 1335
Total 2 2 822 296 216 1338
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 2 4 10 5 22
Ndag 1 1 3 4 3 12
Fænologi 26 09 28·· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 304 335 482 585 1706
Total 304 335 482 586 1707
MaxRst 1 1
Nobs 10 15 16 10 51
Ndag 4 2 4 3 13
Fænologi 03··27 23·· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 109 144 9 270
Total 17 1 7 112 144 9 290
MaxRst 17 3 2 17
Nobs 1 1 3 7 3 3 18
Ndag 1 1 1 3 3 2 11
Fænologi 12·· ··14 25·· ···· ···· ··17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 45 553 168 771
Total 3 1 2 45 553 168 772
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 9 18 3 34
Ndag 1 1 2 4 5 2 15
Fænologi 04 02 14··31 18·· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 119 1 25 314 12 471
Total 120 1 25 327 12 485
MaxRst 1 13 13
Nobs 60 1 13 21 1 96
Ndag 9 1 6 7 1 24
Fænologi 01··15 25 07·· ··31 13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 285 105 140 546
Total 2 14 310 106 140 572
MaxRst 25 6 25
Nobs 1 4 77 48 10 140
Ndag 1 3 10 3 3 20
Fænologi 08 15·· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 334 196 8 547
Total 4 9 334 196 8 551
MaxRst 4 4
Nobs 1 4 14 15 4 38
Ndag 1 2 4 3 1 11
Fænologi 30 19·· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 103 47 100 254
Total 1 3 103 47 100 254
MaxRst
Nobs 1 1 47 37 13 99
Ndag 1 1 8 5 3 18
Fænologi 13·· ··26 23·· ··09 01··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 3 88 36 14 159
Total 15 5 3 88 36 14 161
MaxRst 2 2
Nobs 6 3 2 15 6 3 35
Ndag 1 1 1 3 3 1 10
Fænologi 07·· ··02 05 17·· ···· ··22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 2 76 213 274 5 593
Total 23 2 76 219 274 5 599
MaxRst 3 4 4
Nobs 3 1 11 13 28 1 57
Ndag 2 1 2 3 4 1 13
Fænologi 02··12 17 15·· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 78 194 137 409
Total 79 194 137 410
MaxRst 1 1
Nobs 13 15 3 31
Ndag 3 3 2 8
Fænologi 08·· ···· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1181 1 805 542 2529
Total 1181 1 805 542 2529
MaxRst
Nobs 8 1 9 7 25
Ndag 4 1 2 3 10
Fænologi 09··22 15 15·· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 2 19 984 1008
Total 1 1 1 2 19 1051 1075
MaxRst 67 67
Nobs 1 1 1 2 8 8 21
Ndag 1 1 1 1 4 5 13
Fænologi 28 02·· ···· ··16 22··28 06··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8 63 248 327
Total 4 4 8 63 249 328
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 5 10 9 26
Ndag 1 1 2 3 2 9
Fænologi 18 06 23·· ··25 06··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 2 218 227
Total 1 5 1 2 218 227
MaxRst
Nobs 1 4 1 1 25 32
Ndag 1 1 1 1 3 7
Fænologi 06·· ···· ··10 24 04··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 427 427
Total 427 427
MaxRst
Nobs 11 11
Ndag 3 3
Fænologi 01··16

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 32 3 7 45
Total 2 1 32 3 7 45
MaxRst
Nobs 2 1 5 3 3 14
Ndag 1 1 1 2 1 6
Fænologi 17 02 27·· ···· ··31art/06369.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1