Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06380

Mågefugle - Alkefugle

Tejst Cepphus grylle eu06380

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Sjælden Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Tejst

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tejst  Cepphus grylle  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 5
Total 2 1 2 1 6
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 1 1 2 1 5
Fænologi 27·· ···· ···· ··28

2023:  Tejst  Cepphus grylle  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 4 8 20 4 35 15 8 97
Total 5 2 4 8 31 4 35 18 9 116
MaxRst 2 1 1 8 3 5 4 1 8
Nobs 5 2 2 9 26 17 26 13 5 105
Ndag 5 1 2 8 19 14 12 7 2 70
Fænologi 05··22 15 10··26 03·· ···· ···· ···· ···· ··23

2022:  Tejst  Cepphus grylle  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 6 5 2 26
Total 3 13 1 7 6 2 32
MaxRst 3 1 1 1 3
Nobs 1 17 2 3 8 2 33
Ndag 1 11 2 3 3 2 22
Fænologi 30 10·· ···· ···· ···· ··20

2021:  Tejst  Cepphus grylle  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4 6 22 10 15 1 62
Total 3 1 3 4 4 7 22 17 16 2 79
MaxRst 2 1 4 1 3 7 2 1 1 7
Nobs 3 1 2 1 4 9 26 8 18 3 1 76
Ndag 2 1 2 1 3 9 17 6 6 3 1 51
Fænologi 26.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2020:  Tejst  Cepphus grylle  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 9 7 15 5 27 66
Total 1 1 1 12 7 15 6 30 73
MaxRst 2 2 3 3 3 3
Nobs 1 1 1 13 10 15 6 16 63
Ndag 1 1 1 8 8 9 4 11 43
Fænologi 24 03.. ..18 07.. …. …. …. ..26

2019:  Tejst  Cepphus grylle (46, 3225, 58)  

Træk første halvår: 1/1 - 2/5 i alt 5, flest 1/1 2 – I alt 4 observationsdage.
Træk andet halvår: 3/7 - 31/12 i alt 39, flest 16/9 7 - I alt 17 observationsdage.

I alt 14 rastende fugle, 5 fra første halvår og 9 fra andet halvår. Alle - på nær 1/1 og 28/2 begge dage 1 Skansehage - fra Korshage. Set rastende her i jan - feb, apr, jul - okt og dec.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 4 3 23 7 2 44
Total 3 4 1 1 1 8 4 25 8 3 58
MaxRst 1 3 1 2 1 1 1 1 3
Nobs 2 2 1 1 1 7 4 19 5 3 45
Ndag 1 2 1 1 1 4 4 11 3 3 31
Fænologi 01.. …. …. …. ..02 03.. …. …. ..31 04..31

2018:  Tejst  Cepphus grylle (46, 3118, 107)  
Årets total blev 107 noget over 10 års gennemsnit på 94.
Første halvår:18/1 1 rast Korshage, 16/2 1 SV Plantagekysten, 30/3 1 ad V Korshage og 11/6 1 rast Korshage.
Andet halvår: I alt 80 trækkende alle Korshage på 21 dage. Største dag 24/9 12 V Korshage. Rastende: I alt 23 fordelt over 10 observationsdage ved Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 16 39 17 3 77
Total 1 1 1 1 1 17 54 21 7 3 107
MaxRst 1 1 1 1 4 3 4 4
Nobs 1 1 1 1 1 7 35 13 4 1 65
Ndag 1 1 1 1 1 7 14 5 4 1 36
Fænologi 18.. …. ..30 11.. …. …. …. …. …. ..04

2017:  Tejst  Cepphus grylle (46, 3055, 63)  
Årets total blev 64 noget under 10 års gennemsnit på 102. Forårstræk i alt 4 dage alle Korshage: 11/4 3, 21/4 1 NV, 22/4 1 NV og 6/5 1 NV. Rastende: ingen.
Efterårstræk 7/7 – 9/12 på 19 dage med i alt 41 alle Korshage. Største dag 11/11 9 V Korshage.
Rastende fugle i andet halvår: 16 fordelt over 10 observationsdage ved Korshage, Nakke Hage, Skansehage og Vesterlyng. En usædvanlig observation, der indskriver fuglen på Hovvigs lange artsliste: 29/8 1 1k trk/rast Hovvig – fuglen kom nordfra i regnfuldt vejr og smed sig ved dæmningen mod fjorden (på ferskvandssiden!).
Kunne ses også i sammenhæng med 2 observationer af Tejste ud for Nakke Hage: 5/11 2 vdr rast og 19/12 4 vdr rst. Fraset en enkelt observation fra 17/1 2012 er det de eneste Tejste vi har decideret inden fjords, men det er en lokalitet, der sjældent efterses.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 4 1 19 15 1 47
Total 5 1 2 4 2 21 19 9 63
MaxRst 1 1 2 2 4 4
Nobs 3 1 2 4 2 10 8 5 35
Ndag 3 1 1 4 2 7 7 4 29
Fænologi 11.. ..06 04.. …. …. …. …. ..19

2016:  Tejst  Cepphus grylle (46, 2946, 109)   
Forårstræk i alt 3 alle Korshage: 3/2 1 NV, 8/4 1 NV og 13/4 1 SØ. Rastende: 3/1 1, 4/1 1 og 8/3 2 alle Korshage.
Efterårstræk 2/8 – 27/12 på 18 dage med i alt 67 alle Korshage. 3 dage med 7 NV (28/10, 1/11 og 27/12) og flest 29/10 11 NV.
Rastende fugle i andet halvår: 35 fordelt over 26 observationsdage ved Korshage, Vesterlyng og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 14 26 17 10 70
Total 2 1 2 2 3 22 4 29 29 15 109
MaxRst 1 2 1 2 1 2 4 2 4
Nobs 2 1 1 2 3 17 4 14 11 9 64
Ndag 2 1 1 2 3 10 4 4 8 4 39
Fænologi 03.. …. …. ..13 05.. …. …. …. …. ..27

2015:  Tejst  Cepphus grylle (46, 2808, 138)   
Forårstræk alle Korshage: 4/1 2 V, 11/1 5 V, 25/2 2 S, 12/4 1 NV og 20/4 1 Ø, i alt 11. Rastende: 16/1 1 Skansehage og 15/6 1 Korshage. Dermed 13 fugle i første halvår.
Efterårstrækket fordelte sig over 14 dage med i alt 86 alle ved Korshage. Første dag var 10/7 og sidste dag var 25/12. Dage med over 10: 8/11 13 V, 12/11 11 V, 30/11 16 og 1/12 14 V.
Rastende: 39 fordelt over 23 observationsdage ved Korshage, Skansehage og Kysten ved Flyndersø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 2 9 1 2 10 43 21 97
Total 8 2 2 1 10 2 5 22 55 31 138
MaxRst 1 1 1 1 1 2 4 3 4
Nobs 4 1 2 1 5 2 5 13 31 15 79
Ndag 3 1 2 1 3 2 5 8 7 9 41
Fænologi 04.. ..25 12..20 15.. …. …. …. …. …. ..25

2014:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2745, 63)
I alt 66 observationer for året heraf 4 i 1. halvår: Træk: 15/3 3 V Rastende: 1/3 1.
Efterårstrækket fordelte sig over 13 dage med i alt 36 alle ved Korshage. Første dag var 3/8 og sidste dag var 25/11. Største dag var 25/9 med 12.
Rastende: 24 fordelt over 20 observationsdage ved Korshage og kysten ved Flyndersø og Dybesø.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 18 5 1 38
Total 3 1 20 27 11 1 63
MaxRst 1 1 2 2 1 2
Nobs 2 1 14 17 8 1 43
Ndag 2 1 12 10 6 1 32
Fænologi 01..15 12.. …. …. …. ..25

2013:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2675, 70)
Ingen observationer fra 1, halvår.
Efterårstræk: 14/8 - 7/12 med i alt 68 trækkende Tejster alle fra Korshage, flest Korshage 7/12 14 V.
Rastende: Korshage 11/12 1 og 12/12 1 - måske den samme fugl?

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 14 13 14 20 68
Total 7 14 13 14 22 70
MaxRst 1 1
N 2 6 3 7 7 25
Fænologi 14.. …. …. …. ..12

2012:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2581, 94)
Det samlede træk for året blev 72, hvilket er lidt under de seneste 10 års gennemsnit på 100. Årets bedste trækdag blev den 8/10 med 11 ved Korshage. Fordelingen over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 1 8 27 30

22 Tejste rastede:
Korshage: 9/8 7, 11/8 2, 8/9 1, 22/9 til 23/9 op til 2, 17/10 1 og 25/10 til 26/10 op til 6.
Kysten ved Sandflugtsplantagen 18/1 1, Rørvig Havn 4/11 1 og Nakke Hage 17/1 1.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
47 44 190 148 161 84 108 59 129 94

DOFBasen:2012


2011:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2452, 129)
For Tejsten blev 2011 et år over middel. Årets bedste trækdag blev den 28/11 med 29 fugle ved Korshage. Fordelingen over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17 4 4 2 3 22 8 19 36 13

En enkelt Tejst rastede den 19/12 (TPA).
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
28 47 24 190 148 161 84 108 59 129

DOFBasen:2011


2010:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2393, 59)
Selv om arten - i modsætning til øvrige alkefugle - ikke hører udpræget hjemme i stormvejrsafdelingen, blev det også et ret blodfattigt år. Vi skal tilbage til 2004 for at finde færre fugle.
Blot 52 observationer rapporteret af 9 bidragydere. Fordeling af trækkende hhv. rastende fugle ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
træk 2 1 1 17 6 17 2
rast 2 2 4 1 2

Største dage: 25/8 10 trk og 22/10 11 trk. Selv om der er luset noget ud, er der god mulighed for gengangere blandt de rastende fugle i juli og august. Især en fugl holdt til i strandkanten som en anden badegæst (se foto) antagelig igennem en længere periode.
Eneste observationer fra andre lokaliteter: 9/1 1 vdr N langs kanten af den pakkede drivis i Rørvig Bugt (LB) samt 31/10 1 juv rast Kattegat ud for Sandflugtsplantagen (JHC).

DOFBasen:2010


2009:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2285, 108)
Efter frasortering af gengangere på dagsniveau giver årets resultat 31 fugle i første halvår og 77 fugle i andet halvår. Dagstotaler på over 8 fugle nævnes: 13/6 23, 4/10 10 og 5/10 24 alle Korshage. Figuren nedenfor præsenterer årstotaler for hele RF’s historie.
Månedsfordelingen af årets trækkende fugle fratrukket gengangere på dagsniveau:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 1 2 0 3 23 2 3 16 48 0 8

Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
67 13 69 28 47 24 190 148 161 84

 Tejst, årstotaler

DOFBasen:2009


2008:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2091, 84)
Efter tre store år er vi nu tilbage i mere normale forhold. Efter frasortering af de mest oplagte gengangere giver det 15 fugle i første halvår og 69 fugle i andet halvår. Dagstotaler på over 8 fugle nævnes: 19/1 10, 5/8 13 og 19/10 10 alle Korshage.
Månedsfordelingen af årets trækkende fugle fratrukket gengangere på dagsniveau:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
12 1 0 0 0 0 1 15 6 29 6 3

Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
84 67 13 69 28 47 24 190 148 161

DOFBasen:2008


2007:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1930, 161)
Endnu et flot år for arten. Dagstotaler på over 8 fugle nævnes: 20/4 9, 31/ 7 13, 15/9 21 og 6/11 9 alle Korshage. På grund af mange rastende fugle og et vindkompensationstræk er årstotalen svær at fastsætte, men efter frasortering af de mest oplagte gengangere giver det 34 fugle i første halvår og 127 fugle i andet halvår.
Månedsfordelingen af årets trækkende fugle fratrukket gengangere på dagsniveau (bemærk de mange fugle i juli og august – antagelig ynglefugle fra Hesselø):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 0 5 14 0 0 24 12 38 8 21 0

Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
174 84 67 13 69 28 47 24 190 148

DOFBasen:2007


2006:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1782, 148)
Endnu en gang slår Tejsten rekord: 27/10 43 V Korshage er højeste dagstotal nogensinde og så fortjerner denne også lige at komme med: 13/12 24 V Korshage. Årstotalen er svær at fastsætte, men efter udrydning af de mest oplagte gengangere giver det 9 fugle i første halvår, heriblandt en sommerobs: 8/6 1 rast Korshage, mens andet halvår byder på 138 fugle.
Månedsfordelingen for årets oberservationer ser således ud:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 1 5 1 1 1 25 64 26 26

Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
92 174 84 67 13 69 28 47 24 190

DOFBasen:2006


2005:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1592, 190)
Højeste årstotal i fuglestationens historie. Især hjulpet på vej af tre store dage, som hver især sætter rekord og placerer sig som de tre største dagstotaler nogensinde: 21/1 40, 15/9 36 og 15/11 31 alle Korshage (sidstnævnte må dog dele tredjepladsen med 28/9 1984 ligeledes 31). Så mange Tejster i Kattegat kunne tyde på et influks, ændrede fourageringsforhold om vinteren eller en god ynglesæson blandt de danske ynglefugle. Månedsfordelingen for årets oberservationer ser således ud:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
56 4 0 2 0 0 0 10 36 20 51 11

Årstotalerne de sidste 10 år ser således ud.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
92 92 174 84 67 13 69 28 47 24

DOFBasen:2005


2003:  Tejst  Cepphus grylle  
En enkelt dag udmærker sig: 21/6 16 V Korshage. Det er næsthøjeste dagstotal og vi skal helt tilbage til 28/9 1984 med 31 fugle på en dag for at finde en højere dagstotal. Månedsfordelingen af årets observationer ses af tabellen nedenfor.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 20 1 9 1 10 0 6

DOFBasen:2003


2002:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1473, 28)
Et meget sølle år for arten. Bortset fra 2000 (med blot 13 fugle) skal vi helt tilbage til starten af 1990 for at finde år med lige så få observationer. Årstotalerne fremgår af figuren. Årets resultat fordelt pr måned ser således ud:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 0 0 1 1 1 1 0 22 0 0

DOFBasen:2002


2001:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1404, 69)
Foråret bød på en enkelt større trækdag for arten: 19/5 7 NV Korshage, mens efterårsperioden bød på i alt 51 fugle med følgende større dage: 28/8 6 NV, 28/10 7 V og 1/11 21 V.

DOFBasen:2001


2000:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1391, 13)
17/1 1 NV, 18/1 2 NV, 30/1 5 NV, 4/3 1 rastende, 5/3 1 V, 18/3 1 rastende, 25/8 1 rastende og 27/10 1 V alle Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1324, 67)
Årets niveau ligger under de foregående års forekomster, men er dog stadig bedre end årsresultaterne fra slutningen af 80-erne og starten af 90-erne. Første halvår bød på et enkelt vinterfund 16/2 og 17/2 1 rst KH. Foråret rystende også op med et enkelt fund 18/4 2 rst KH, mens sommerperiodens Tejstoplevelser begrænsede sig til 16/8 1 rst og 20/8 1 vd NV begge Korshage. Efterårsperioden bød på Tejster mellem 9/10 og 27/10, med i alt 47 trk og de største dage var 12/10 10, 13/10 13 og 27/10 10 alle trækkende Korshage. December lod også høre fra sig med i alt 15 fugle, heraf 5/12 9 vd rst KH.

DOFBasen:1999


1998:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1240, 84)
Årets første måneder har følgende meldinger: 18/1 1 ad rst, 31/1 1 V og 1 Ø samt 1/3 1 ad NV og 2 rst. I perioden 30/7 til 26/8 meldes om 1 til 4 rastende fugle ud for Korshage med 6/8 og 8/8 4 1K rst som højeste noteringer. Efterårstrækket, som forløber 6/10 til 31/10, byder på 74 trækkende fugle, med 18/10 21 NV KH og 30/10 19 V KH som bedste dage.

DOFBasen:1998


1997:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1066, 174)
Meget sjælden vinter- og forårstrækgæst, sjælden sommergæst og fåtallig efterårstrækgæst.
De nærmeste ynglepladser er Hesselø, Sejerø og Hirsholmene. De Tejster, som ses ved Rørvig i og omkring yngletiden, må antages at være strejfere fra de lokale populationer. Kattegat huser en overvintringsbestand af Tejst, som hovedsaglig hører til den danske og sydnorske ynglebestand. Mest stabile alkefugl ved Rørvig.

Største 28/9-1994 15/9-1977 29/9-1995 25/11-1981 22/8-1980
Trækdage 31 20 19 18 14
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max 40 / 102 43 / 75 51 / 70 26 / 35 96 / 174

1997: Højeste årstotal nogensinde er et flot resultat og kunne tyde på en god ynglesæson.
Med forbehold for gengangere er her træk og rasttal fra Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 2 0 0 1 0 93 78 0 0

DOFBasen:1997


1996:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 974, 92)
Med forbehold for gengangere er træk- og rasttallene fra Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 2 0 0 7 3 0 2 48 28 0

I alt 91 fugle set fra Korshage. Eneste anden obs: 10/2 1 rast Dybesø Kyst. Dette afspejler vel i høj grad de muligheder, vi giver Tejsterne for at blive obset, nemlig som en slags „sidegevinst „under havobs.

DOFBasen:1996


1995:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 882, 92)
Feltfolket meldte om en yderst sparsom vinter - og forårsforekomst. Faktisk så slem, at kun følgende er tilgået redaktionen:
5/2 1, 25/2 1 sd og 20/3 1, i alt 3.
Til gengæld et væld af iagttagelser i den traditionelle sensommer og efterårsperiode:
26/8 1 1k, 27/8 5 1k rast, 30/8 1, 23/9 1 ad rast, 25/9 1, 27/9 1, 28/9 4 1k + 16 vd rast, 29/9 19, heraf 1 1k og 1 vd, 30/9 13, 19/10 2, 20/10 9, 21/10 6, heraf 5 vd + 1 vd rast, 20/10 2 og 12/11 8, i alt 89 fra efteråret. Samtlige er fra Korshage. Som i 1994 var årets forekomst over middel. Arten yngler bl.a. på Hesselø, Sejerø og Stavnsfjorden.

DOFBasen:1995


Tejst  Cepphus grylle  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 6 5 2 26
Total 3 14 6 5 2 30
MaxRst 3 1 1 1 3
Nobs 1 17 2 3 8 2 33
Ndag 1 11 2 3 3 2 22
Fænologi 30 10·· ···· ···· ···· ··20

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4 6 22 10 15 1 62
Total 3 1 3 4 4 7 22 19 16 2 81
MaxRst 2 1 4 1 3 7 2 1 1 7
Nobs 3 1 2 1 4 9 26 8 19 3 1 77
Ndag 2 1 2 1 3 9 17 6 7 3 1 52
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 9 7 15 5 27 66
Total 1 1 1 12 7 15 9 30 76
MaxRst 2 2 3 3 3 3
Nobs 1 1 1 13 10 15 6 16 63
Ndag 1 1 1 8 8 9 4 11 43
Fænologi 24 03·· ··18 07·· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 4 3 23 7 2 44
Total 3 4 1 1 1 6 4 23 8 3 54
MaxRst 1 3 1 2 1 1 1 1 3
Nobs 2 2 1 1 1 7 4 19 5 3 45
Ndag 1 2 1 1 1 4 4 11 3 3 31
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··02 03·· ···· ···· ··31 04··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 16 32 16 3 70
Total 1 1 1 1 1 16 37 16 3 77
MaxRst 1 1 1 5 3 4 5
Nobs 1 1 1 1 1 7 29 13 4 1 59
Ndag 1 1 1 1 1 7 14 5 4 1 36
Fænologi 18·· ···· ··30 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 4 1 18 15 1 46
Total 5 1 2 4 1 20 17 7 57
MaxRst 1 1 2 2 4 4
Nobs 3 1 2 4 2 10 8 5 35
Ndag 3 1 1 4 2 7 7 4 29
Fænologi 11·· ··06 04·· ···· ···· ···· ···· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 13 26 17 10 69
Total 1 1 2 2 14 1 32 17 11 81
MaxRst 1 2 1 2 1 6 5 2 6
Nobs 2 1 1 2 3 16 4 7 12 6 54
Ndag 2 1 1 2 3 10 4 4 8 4 39
Fænologi 03·· ···· ···· ··13 05·· ···· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 2 8 1 2 8 36 21 87
Total 10 2 2 12 2 2 10 40 21 101
MaxRst 2 1 3 1 1 3 4 4 4
Nobs 5 1 2 1 5 2 5 14 27 16 78
Ndag 3 1 2 1 3 2 5 8 7 9 41
Fænologi 04·· ··25 12··20 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 17 4 1 36
Total 4 12 23 6 1 46
MaxRst 2 1 2 3 1 3
Nobs 4 1 14 16 7 1 43
Ndag 2 1 12 10 6 1 32
Fænologi 01··15 12·· ···· ···· ···· ··25

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 14 13 14 12 60
Total 10 14 13 17 12 66
MaxRst 3 2 3 1 3
Nobs 3 8 3 8 4 26
Ndag 1 3 2 5 4 15
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ··12

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 7 26 28 68
Total 8 1 14 26 28 1 78
MaxRst 1 7 2 6 1 7
Nobs 6 1 7 16 18 1 49
Ndag 6 1 5 7 7 1 27
Fænologi 04··18 15 08·· ···· ···· ··04

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 4 4 2 3 22 8 14 31 13 118
Total 25 4 5 2 3 22 9 15 31 14 130
MaxRst 8 2 2 1 1 1 1 8
Nobs 18 4 6 2 2 15 8 6 27 7 95
Ndag 2 2 3 2 2 3 7 6 2 5 34
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··25 10·· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 1 15 6 13 2 42
Total 3 1 1 1 15 10 14 2 47
MaxRst 1 1 1 4 2 4
Nobs 2 1 3 3 20 6 9 2 46
Ndag 2 1 3 3 9 3 4 2 27
Fænologi 02··09 07 13·· ···· ···· ···· ···· ··09

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 23 2 3 15 45 8 101
Total 1 2 3 29 2 3 16 45 8 109
MaxRst 1 1 1 6 1 6
Nobs 2 1 2 2 8 2 3 11 37 6 74
Ndag 2 1 2 1 1 1 2 7 5 3 25
Fænologi 05·· ···· ··23 28·· ···· ···· ···· ···· ··09 01··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 1 15 6 22 6 3 62
Total 8 3 1 24 6 22 7 3 74
MaxRst 1 9 1 1 9
Nobs 3 3 1 9 3 13 5 1 38
Ndag 2 3 1 4 1 7 3 1 22
Fænologi 19·· ··28 15·· ···· ···· ···· ···· ··22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 5 14 23 9 38 8 17 129
Total 18 4 5 14 23 11 39 8 20 142
MaxRst 2 4 1 2 1 2 1 3 4
Nobs 5 1 3 4 1 10 9 26 6 12 77
Ndag 4 1 3 4 1 3 7 7 2 7 39
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··15 08·· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 23 111 24 28 190
Total 1 2 1 1 1 23 112 27 29 197
MaxRst 1 1 1 1 3 2 3 1 3
Nobs 1 1 5 1 1 1 18 7 11 6 52
Ndag 1 1 5 1 1 1 4 3 6 4 27
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··08 16·· ···· ···· ···· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 9 7 17 12 68
Total 25 2 2 9 7 18 12 75
MaxRst 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 7 2 1 3 2 8 3 10 5 41
Ndag 5 2 1 3 2 1 3 4 3 24
Fænologi 09·· ···· ···· ··24 10·· ···· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 1 11 14 36
Total 3 9 1 1 12 15 41
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 3 2 1 1 12 7 26
Ndag 2 1 1 1 5 4 14
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··29 06··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6 1 9 4 26
Total 12 6 1 10 6 35
MaxRst 6 1 1 1 2 6
Nobs 6 1 4 1 4 5 21
Ndag 4 1 3 1 3 2 14
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··25 06··14

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 22 24
Total 2 1 1 22 26
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 1 14 20
Ndag 2 1 1 1 1 6 12
Fænologi 24··25 17·· ···· ···· ··10 04··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 11 7 1 7 27 55
Total 1 2 14 7 1 7 32 64
MaxRst 1 3 1 2 1 5 5
Nobs 1 2 11 6 2 2 8 32
Ndag 1 2 4 2 2 2 7 20
Fænologi 18·· ···· ··30 11·· ···· ···· ··23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 1 1 7
Total 5 3 1 1 10
MaxRst 2 1 2
Nobs 4 3 1 1 9
Ndag 3 3 1 1 8
Fænologi 17··30 04··18 25 27art/06380.txt · Sidst ændret: 2023/10/17 08:26 af lb