Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06569

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Alkefugl sp Alcidae non det eu06569

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 13
Total 13 13
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16··18

2022:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 18 3 38 25 1 136
Total 51 18 3 39 27 1 139
MaxRst 1 2 2
Nobs 7 3 1 9 6 1 27
Ndag 6 3 1 8 6 1 25
Fænologi 06·· ··07 09 02·· ···· ··30

2021:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 6 2 28 136 187
Total 15 6 2 33 136 192
MaxRst 5 3 5
Nobs 2 2 1 13 6 24
Ndag 2 2 1 8 6 19
Fænologi 08.. …. ..08 04.. ..23

2020:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 14 10 1 1 71 950 1078
Total 31 14 10 1 1 71 950 1078
MaxRst
Nobs 3 3 3 1 1 6 8 25
Ndag 3 3 3 1 1 5 6 22
Fænologi 04.. …. ..20 18 08.. …. ..24

2019:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 4 5 5 10 7 80 121
Total 10 4 5 5 10 7 80 121
MaxRst
Nobs 3 2 3 3 3 3 6 23
Ndag 3 2 3 3 3 3 4 21
Fænologi 02..18 26..29 02..22 17.. …. …. ..10

2014:  Alkefugl sp  Alcidae non det

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 66 2 1 80
Total 11 66 2 1 80
MaxRst
Nobs 2 3 2 1 8
Ndag 2 3 2 1 8
Fænologi 22.. …. …. ..20

2012:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 44121, 476)
I 2012 var antallet af ikke bestemte alkefugle ret stort:
Alk/Lomvie i alt 401:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
60 1 20 308 12

Alkefugl sp. i alt 75:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
19 18 31 7

Antallet af trækkende alkefugle som ikke bestemmes til art, kan være meget svingende fra år til år. Observationerne vil være påvirket af, hvor langt hovedtrækket går fra kysten samt de vejrmæssige observationsbetingelser. En stor del af de ikke bestemte alkefugle er Alk/Lomvie. Det kan således være svært at konkludere på udviklingen i trækkende fugle indenfor den enkelte art. En sammentælling af samtlige trækkende alkefugle de sidste 10 år inklusiv Alkefugl sp. er:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
569 1494 3571 2018 1790 465 560 1105 2086 1472

Tallene påvirkes primært af de ”store” arter Alk og Lomvie. Som det ses af figuren, er der år som 2005, hvor antallet af Alkefugle sp. har været uforholdsmæssigt stort.

DOFBasen:2012


2011:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 43250, 871)
I 2011 var antallet af ikke bestemte alkefugle ret stort:
Månedsfordeling Alk/Lomvie i alt 606:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 14 345 105 140

Måneds fordeling Alkefugl sp. i alt 265:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 3 10 114 114 22

Antallet af trækkende alkefugle som ikke bestemmes til art, kan være meget svingende fra år til år. Observationerne vil være påvirket af, hvor langt hovedtrækket går fra kysten samt de vejrmæssige observations betingelser. En stor del af de ikke bestemte alkefugle er Alk/Lomvie. Det kan således være svært at konkludere på udviklingen i trækkende fugle indenfor den enkelte art. En sammentælling af samtlige trækkende alkefugle de sidste 10 år inklusiv Alkefugl Sp. er:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
483 569 1474 3581 2018 1790 465 560 1105 2086

Tallene påvirkes primært af de ”store” arter Alk og Lomvie. Som det ses af figuren, er der år som 2005, hvor antallet af ubestemte alkefugle, har været forholdsmæssigt meget stort.

DOFBasen:2011


2010:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 42566, 684)
Næsten alle er antagelig Lomvie/Alk selvom en del blot er rapporteret som alkefugl sp.
Intet forårstræk og ingen rastende fugl (men enkelte overflyvende).
Fordeling af trækkende fugle ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 13 357 302 8

Vel rimelig normalt med 680 fra efterårstrækket. Ligesom hos de artsbestemte er eneste større dage (>75): 22/10 298, 5/11 170 og 6/11 76.

DOFBasen:2010


2009:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 42357, 209)
Af større dage kan nævnes: 9/10 42 NV, 26/12 54 NV og 28/12 44 NV alle Korshage. Månedsfordelingen af årets ubestemte alkefugle, hvor oplagte gengangere på dagsniveau er fratrukket, ses nedenfor:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 1 10 0 108 71 0 100

DOFBasen:2009


2008:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 42209, 148)
Eneste større trækdag var 17/10 49 V Korshage. Månedsfordelingen af årets ubestemte alkefugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket, ses nedenfor:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 16 3 0 0 0 0 3 3 90 24 7

DOFBasen:2008


2007:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 41561, 648)
Et enkelt større træktal skal nævnes: 12/10 189 V Korshage. Månedsfordelingens af årets ubestemte alkefugle, hvor gengangere på dagsniveau er fratrukket, kan ses nedenfor.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
26 0 2 0 0 6 0 7 80 248 274 5

DOFBasen:2007


2006:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 40885, 676)
Årets Alk/Lomvier er alle fra andet halvår. De største dage var: 27/10 240 V Dybesøkysten, 4/11 103 V, 12/11 60 V Dybesøkysten og 13/12 122 V Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 38342, 2543)
Fra januar følgende meldinger: 9/1 80, 14/1 75, 21/1 550 og 22/1 14, mens perioden 15/9 til 22/12 gav 1824 ubestemte alkefugle med 26/10 198, 15/11 927 og 24/12 356 som de største tal. Alle fugle er set Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 37128, 1214)
Fra første halvår: 29/2 1 trk udfor Plantagen, samt 20/5 1 trk og 16/6 2 trk Korshage. Fra 22/9 til 19/11 meldes om i alt 1196 ubestemte alkefugle trækkende Korshage, med 6/11 807 som absolut bedste.

DOFBasen:2004


2003:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 36777, 351)
Der er indsendt ubestemte alkefugle fra det meste af året. I perioden 18/1 til 15/12 meldes om 351 individer. De største dage var: 11/10 43, 12/10 22 V, 25/10 18, 6/12 5, 15/12 244 alle V Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 36488, 280)
Fra vinteren meldes om i alt 14 ubestemte alkefugle. Alle observationer nævnes: 1/6 1, 24/1 5, 25/1 3 og 24/2 5 alle trækkende V/NV forbi Korshage. Herefter en enkelt forårsobservation 10/3 1 N og en regulær sommerobservation med 24/7 2 V begge Korshage.
Efteråret bød på i alt 263 fugle i perioden 29/9 til 29/10 og de største dage var 26/10 35 V og 28/10 191 V begge Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 36005, 483)
Der blev noteret følgende ubestemte alkefugle: 28/10 106 V, 1/11 364 NV, 8/11 1 V, 11/11 10 V, 16/11 1 V og 18/11 1 V alle Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 35990, 157)
Det blev et dårligt år for alkefuglene på grund af det manglende blæsevejr.
17/1 2 NV Korshage, 18/1 1 NV Korshage, 30/1 7 V Korshage, 2/3 1 NV Korshage, 5/3 1 V Korshage, 27/10 135 V Korshage, 1/11 2 V ud for Dybesø, 6/11 1 Ø ud for Dybesø og 31/12 7 V Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 33191, 2799)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 24 0 0 0 0 0 0 0 331 0 2444

Den 4/12 blev årets alkefugledag og den byder på rekord af ubestemte Alk/Lomvier med i alt 2350 fugle. Tidligere dagsrekord er fra 7/11 - 1985 hvor 2127 ubestemte alkefugle blev noteret.

DOFBasen:1999


1998:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 32613, 578)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 6 2 0 0 0 0 0 0 555 0 0

DOFBasen:1998


1997:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 32117, 496)
Alk/Lomvie bestemmelse springes ofte over på dage med mange fugle. Mange Alk/Lomvier kommer derfor i notesbogen, som ubestemte alkefugle. Vejret kan også betyde, at sikker bestemmelse er umulig.

Største 1985 1983 1996 1984 1995
sæsontotaler 8233 3340 3152 3005 2029
Største 7/11-1985 12/10-1985 30/10-1996 20/10-1995 30/10-1983
trækdage 2127 2009 1027 1015 865

1997: En årstotal på 496 ubestemte alkefugle er under middel og ikke i nærheden af de sidste to års antal.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 1 0 0 0 1 0 216 276 0 0

DOFBasen:1997


1996:  Alkefugl sp  Alcidae non det  2, 28965, 3152)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 1745 0

Dette giver altså sølle 3 fra 1. halvår og 3149 fra 2.halvår.
De største dagstotaler fremgår af tabel 5.
Et særdeles pænt efterårsresultat, kun overgået af superåret 1985.

Tabel 5. De største dagstotaler for alkefugle ved Korshage efteråret 1996.

2/10 3/10 30/10 1/11 2/11 7/11 8/11 13/11
Alkefugl sp. 170 156 1027 299 179 257 404 573
Lomvie 8 2 155 79 61 4 82 72
Alk 0 0 14 53 41 23 87 246
I alt 178 158 1196 431 281 284 573 891

DOFBasen:1996


1995:  Alkefugl sp  Alcidae non det   (2, 26936, 2029)
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 6 1 1 0 0 0 0 61 1958 2 0

hvilket giver i alt 8 fra 1. halvår og 2021 fugle fra 2. halvår. De største dagscifre blev: 19/10 600, 20/10 1015 og 21/10 342 alle mod NV. Det vil sige, at 96 % af årets høst kom i hus indenfor 3 blæsende oktoberdage, nemlig 19/10 - 21/10. Højeste årstotal siden 1985 (hvor der dog blev set 8233 fugle).

DOFBasen:1995


Alkefugl sp.  Alcinae  

1985: 8233
På baggrund af hektisk aktivitet hele efteråret på havfuglefronten, er det muligt at præsentere endnu et rekordår.
Forår: 16/4 1 V KH og 16/6 1 V KH.
Efterår: Ialt 8231 mellem 7/9 - 12/11 alle vesttrækkende KH:
7/9 3, 8/9 2, 28/9 21, 12/10 2009, 13/10 39, 14/10 218, 18/10 821, 19/10 210, 20/10 81, 2/11 233, 3/11 784, 6/11 20, 7/11 2127, 8/11 262, 10/11 261, 11/11 819, 12/11 320.
Det skal bemærkes, at der foreligger en beregnet total 12/10 рå 3340 (LB), men de nævnte 2009 er møjsommeligt optalt en for en. Endvidere oplyser JB at forholdet Lomvie/Alk sandsynligvis ligger pa 50:1 denne dag, hvilket lyder sandsynligt de to arters kulminationstidspunkt taget i betragtning.
Se tabellen side 9.
Bidragsydere: NBA, JB, LB, JC, LL, EVR, HVR og UR.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 18 3 38 25 1 136
Total 51 18 3 39 27 1 139
MaxRst 1 2 2
Nobs 7 3 1 9 6 1 27
Ndag 6 3 1 8 6 1 25
Fænologi 06·· ··07 09 02·· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 6 2 28 136 187
Total 15 6 2 33 136 192
MaxRst 5 3 5
Nobs 2 2 1 13 6 24
Ndag 2 2 1 8 6 19
Fænologi 08·· ···· ··08 04·· ··23

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 14 10 1 1 71 950 1078
Total 31 14 10 1 1 71 950 1078
MaxRst
Nobs 3 3 3 1 1 6 8 25
Ndag 3 3 3 1 1 5 6 22
Fænologi 04·· ···· ··20 18 08·· ···· ··24

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 4 5 5 10 7 80 121
Total 10 4 5 5 10 7 80 121
MaxRst
Nobs 3 2 3 3 3 3 6 23
Ndag 3 2 3 3 3 3 4 21
Fænologi 02··18 26··29 02··22 17·· ···· ···· ··10

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 13 163 85 39 311
Total 11 13 163 85 39 311
MaxRst
Nobs 3 6 5 7 4 25
Ndag 3 6 5 6 4 24
Fænologi 05··30 19·· ···· ···· ··26

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 62 75 25 168
Total 5 1 62 75 25 168
MaxRst
Nobs 2 1 10 9 3 25
Ndag 2 1 10 7 3 23
Fænologi 04··17 14 04·· ···· ··26

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 369 133 59 569
Total 2 2 6 369 133 59 571
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 1 4 8 7 22
Ndag 1 1 1 4 7 7 21
Fænologi 07·· ··03 30·· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 215 2 4 6 101 95 63 486
Total 216 2 4 6 101 95 66 490
MaxRst 1 3 3
Nobs 4 1 2 2 5 10 8 32
Ndag 4 1 2 2 5 9 8 31
Fænologi 02··14 11 10··31 26·· ···· ···· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 70 5 1 91
Total 15 70 5 1 91
MaxRst
Nobs 3 4 3 1 11
Ndag 3 4 3 1 11
Fænologi 22·· ···· ···· ··20

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 3 53 319 83 462
Total 1 2 2 3 53 319 83 463
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 2 4 5 2 17
Ndag 1 1 2 2 3 5 2 16
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 56 23 86 7 172
Total 69 23 86 7 185
MaxRst 11 11
Nobs 5 8 4 2 19
Ndag 4 7 4 2 17
Fænologi 02··12 05·· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 10 124 114 22 275
Total 2 3 10 124 114 31 284
MaxRst 7 7
Nobs 1 2 3 10 1 5 22
Ndag 1 2 3 10 1 5 22
Fænologi 08·· ··24 14·· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 23 143 171
Total 5 23 156 184
MaxRst 13 13
Nobs 2 1 6 9
Ndag 2 1 5 8
Fænologi 18·· ···· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 39 73 119
Total 7 39 73 119
MaxRst
Nobs 1 6 5 12
Ndag 1 6 5 12
Fænologi 21 23·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 6
Total 1 3 10 14
MaxRst 8 8
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 27 28·· ··19

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7 4 73 91
Total 2 5 7 4 73 91
MaxRst
Nobs 1 1 1 2 5 10
Ndag 1 1 1 2 4 9
Fænologi 14 08 15·· ···· ··10

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 240 170 122 533
Total 1 240 170 122 533
MaxRst
Nobs 1 1 4 1 7
Ndag 1 1 4 1 7
Fænologi 05·· ···· ···· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 1 241 15 3 330
Total 70 1 241 16 3 331
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 5 2 2 11
Ndag 1 1 3 2 2 9
Fænologi 09 15·· ···· ···· ··24

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 7 5 151 166
Total 1 1 1 7 5 151 166
MaxRst
Nobs 1 1 1 3 2 3 11
Ndag 1 1 1 3 2 3 11
Fænologi 29 20 11 22·· ···· ··18

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 56 1 60
Total 2 1 56 1 60
MaxRst
Nobs 1 1 3 1 6
Ndag 1 1 3 1 6
Fænologi 06 23 11··25 14

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 3 93 103
Total 7 3 93 103
MaxRst
Nobs 3 1 5 9
Ndag 2 1 5 8
Fænologi 24··25 29·· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 371 485
Total 114 371 485
MaxRst
Nobs 2 4 6
Ndag 2 4 6
Fænologi 28·· ··18

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 135 1 145
Total 8 1 135 1 145
MaxRst
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 18··30 05 27 31

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 2356 2393
Total 37 2356 2393
MaxRst
Nobs 3 3 6
Ndag 3 3 6
Fænologi 09··12 04··19

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 5 260 275
Total 10 5 260 1 276
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 4 1 8
Ndag 1 2 4 1 8
Fænologi 17·· ··28 16·· ··08art/06569.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1