Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06569

Indholdsfortegnelse

Mågefugle - Alkefugle

Alkefugl sp Alcidae non det eu06569

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 22
Total 22 22
MaxRst
Nobs 7 7
Ndag 7 7
Fænologi 05··25

2023:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1 4 4 337 144 244 747
Total 13 1 4 7 361 147 254 787
MaxRst 3 20 2 7 20
Nobs 2 1 4 6 21 17 12 63
Ndag 2 1 3 6 13 10 8 43
Fænologi 16··18 25·· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 18 3 38 25 1 136
Total 51 18 3 39 27 1 139
MaxRst 1 2 2
Nobs 7 3 1 9 6 1 27
Ndag 6 3 1 8 6 1 25
Fænologi 06·· ··07 09 02·· ···· ··30

2021:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 6 2 28 136 187
Total 15 6 2 33 136 192
MaxRst 5 3 5
Nobs 2 2 1 13 6 24
Ndag 2 2 1 8 6 19
Fænologi 08.. …. ..08 04.. ..23

2020:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 14 10 1 1 71 950 1078
Total 31 14 10 1 1 71 950 1078
MaxRst
Nobs 3 3 3 1 1 6 8 25
Ndag 3 3 3 1 1 5 6 22
Fænologi 04.. …. ..20 18 08.. …. ..24

2019:  Alkefugl sp.  Alcinae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 4 5 5 10 7 80 121
Total 10 4 5 5 10 7 80 121
MaxRst
Nobs 3 2 3 3 3 3 6 23
Ndag 3 2 3 3 3 3 4 21
Fænologi 02..18 26..29 02..22 17.. …. …. ..10

2014:  Alkefugl sp  Alcidae non det

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 66 2 1 80
Total 11 66 2 1 80
MaxRst
Nobs 2 3 2 1 8
Ndag 2 3 2 1 8
Fænologi 22.. …. …. ..20

2012:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 44121, 476)
I 2012 var antallet af ikke bestemte alkefugle ret stort:
Alk/Lomvie i alt 401:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
60 1 20 308 12

Alkefugl sp. i alt 75:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
19 18 31 7

Antallet af trækkende alkefugle som ikke bestemmes til art, kan være meget svingende fra år til år. Observationerne vil være påvirket af, hvor langt hovedtrækket går fra kysten samt de vejrmæssige observationsbetingelser. En stor del af de ikke bestemte alkefugle er Alk/Lomvie. Det kan således være svært at konkludere på udviklingen i trækkende fugle indenfor den enkelte art. En sammentælling af samtlige trækkende alkefugle de sidste 10 år inklusiv Alkefugl sp. er:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
569 1494 3571 2018 1790 465 560 1105 2086 1472

Tallene påvirkes primært af de ”store” arter Alk og Lomvie. Som det ses af figuren, er der år som 2005, hvor antallet af Alkefugle sp. har været uforholdsmæssigt stort.

DOFBasen:2012


2011:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 43250, 871)
I 2011 var antallet af ikke bestemte alkefugle ret stort:
Månedsfordeling Alk/Lomvie i alt 606:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 14 345 105 140

Måneds fordeling Alkefugl sp. i alt 265:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 3 10 114 114 22

Antallet af trækkende alkefugle som ikke bestemmes til art, kan være meget svingende fra år til år. Observationerne vil være påvirket af, hvor langt hovedtrækket går fra kysten samt de vejrmæssige observations betingelser. En stor del af de ikke bestemte alkefugle er Alk/Lomvie. Det kan således være svært at konkludere på udviklingen i trækkende fugle indenfor den enkelte art. En sammentælling af samtlige trækkende alkefugle de sidste 10 år inklusiv Alkefugl Sp. er:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
483 569 1474 3581 2018 1790 465 560 1105 2086

Tallene påvirkes primært af de ”store” arter Alk og Lomvie. Som det ses af figuren, er der år som 2005, hvor antallet af ubestemte alkefugle, har været forholdsmæssigt meget stort.

DOFBasen:2011


2010:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 42566, 684)
Næsten alle er antagelig Lomvie/Alk selvom en del blot er rapporteret som alkefugl sp.
Intet forårstræk og ingen rastende fugl (men enkelte overflyvende).
Fordeling af trækkende fugle ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 13 357 302 8

Vel rimelig normalt med 680 fra efterårstrækket. Ligesom hos de artsbestemte er eneste større dage (>75): 22/10 298, 5/11 170 og 6/11 76.

DOFBasen:2010


2009:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 42357, 209)
Af større dage kan nævnes: 9/10 42 NV, 26/12 54 NV og 28/12 44 NV alle Korshage. Månedsfordelingen af årets ubestemte alkefugle, hvor oplagte gengangere på dagsniveau er fratrukket, ses nedenfor:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 1 10 0 108 71 0 100

DOFBasen:2009


2008:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 42209, 148)
Eneste større trækdag var 17/10 49 V Korshage. Månedsfordelingen af årets ubestemte alkefugle, hvor oplagte gengangere er fratrukket, ses nedenfor:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 16 3 0 0 0 0 3 3 90 24 7

DOFBasen:2008


2007:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 41561, 648)
Et enkelt større træktal skal nævnes: 12/10 189 V Korshage. Månedsfordelingens af årets ubestemte alkefugle, hvor gengangere på dagsniveau er fratrukket, kan ses nedenfor.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
26 0 2 0 0 6 0 7 80 248 274 5

DOFBasen:2007


2006:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 40885, 676)
Årets Alk/Lomvier er alle fra andet halvår. De største dage var: 27/10 240 V Dybesøkysten, 4/11 103 V, 12/11 60 V Dybesøkysten og 13/12 122 V Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 38342, 2543)
Fra januar følgende meldinger: 9/1 80, 14/1 75, 21/1 550 og 22/1 14, mens perioden 15/9 til 22/12 gav 1824 ubestemte alkefugle med 26/10 198, 15/11 927 og 24/12 356 som de største tal. Alle fugle er set Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 37128, 1214)
Fra første halvår: 29/2 1 trk udfor Plantagen, samt 20/5 1 trk og 16/6 2 trk Korshage. Fra 22/9 til 19/11 meldes om i alt 1196 ubestemte alkefugle trækkende Korshage, med 6/11 807 som absolut bedste.

DOFBasen:2004


2003:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 36777, 351)
Der er indsendt ubestemte alkefugle fra det meste af året. I perioden 18/1 til 15/12 meldes om 351 individer. De største dage var: 11/10 43, 12/10 22 V, 25/10 18, 6/12 5, 15/12 244 alle V Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 36488, 280)
Fra vinteren meldes om i alt 14 ubestemte alkefugle. Alle observationer nævnes: 1/6 1, 24/1 5, 25/1 3 og 24/2 5 alle trækkende V/NV forbi Korshage. Herefter en enkelt forårsobservation 10/3 1 N og en regulær sommerobservation med 24/7 2 V begge Korshage.
Efteråret bød på i alt 263 fugle i perioden 29/9 til 29/10 og de største dage var 26/10 35 V og 28/10 191 V begge Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 36005, 483)
Der blev noteret følgende ubestemte alkefugle: 28/10 106 V, 1/11 364 NV, 8/11 1 V, 11/11 10 V, 16/11 1 V og 18/11 1 V alle Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 35990, 157)
Det blev et dårligt år for alkefuglene på grund af det manglende blæsevejr.
17/1 2 NV Korshage, 18/1 1 NV Korshage, 30/1 7 V Korshage, 2/3 1 NV Korshage, 5/3 1 V Korshage, 27/10 135 V Korshage, 1/11 2 V ud for Dybesø, 6/11 1 Ø ud for Dybesø og 31/12 7 V Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 33191, 2799)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 24 0 0 0 0 0 0 0 331 0 2444

Den 4/12 blev årets alkefugledag og den byder på rekord af ubestemte Alk/Lomvier med i alt 2350 fugle. Tidligere dagsrekord er fra 7/11 - 1985 hvor 2127 ubestemte alkefugle blev noteret.

DOFBasen:1999


1998:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 32613, 578)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 6 2 0 0 0 0 0 0 555 0 0

DOFBasen:1998


1997:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 32117, 496)
Alk/Lomvie bestemmelse springes ofte over på dage med mange fugle. Mange Alk/Lomvier kommer derfor i notesbogen, som ubestemte alkefugle. Vejret kan også betyde, at sikker bestemmelse er umulig.

Største 1985 1983 1996 1984 1995
sæsontotaler 8233 3340 3152 3005 2029
Største 7/11-1985 12/10-1985 30/10-1996 20/10-1995 30/10-1983
trækdage 2127 2009 1027 1015 865

1997: En årstotal på 496 ubestemte alkefugle er under middel og ikke i nærheden af de sidste to års antal.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 1 0 0 0 1 0 216 276 0 0

DOFBasen:1997


1996:  Alkefugl sp  Alcidae non det  2, 28965, 3152)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 1745 0

Dette giver altså sølle 3 fra 1. halvår og 3149 fra 2.halvår.
De største dagstotaler fremgår af tabel 5.
Et særdeles pænt efterårsresultat, kun overgået af superåret 1985.

Tabel 5. De største dagstotaler for alkefugle ved Korshage efteråret 1996.

2/10 3/10 30/10 1/11 2/11 7/11 8/11 13/11
Alkefugl sp. 170 156 1027 299 179 257 404 573
Lomvie 8 2 155 79 61 4 82 72
Alk 0 0 14 53 41 23 87 246
I alt 178 158 1196 431 281 284 573 891

DOFBasen:1996


1995:  Alkefugl sp  Alcidae non det   (2, 26936, 2029)
Træk Korshage:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 6 1 1 0 0 0 0 61 1958 2 0

hvilket giver i alt 8 fra 1. halvår og 2021 fugle fra 2. halvår. De største dagscifre blev: 19/10 600, 20/10 1015 og 21/10 342 alle mod NV. Det vil sige, at 96 % af årets høst kom i hus indenfor 3 blæsende oktoberdage, nemlig 19/10 - 21/10. Højeste årstotal siden 1985 (hvor der dog blev set 8233 fugle).

DOFBasen:1995


Alkefugl sp.  Alcinae  

1985: 8233
På baggrund af hektisk aktivitet hele efteråret på havfuglefronten, er det muligt at præsentere endnu et rekordår.
Forår: 16/4 1 V KH og 16/6 1 V KH.
Efterår: Ialt 8231 mellem 7/9 - 12/11 alle vesttrækkende KH:
7/9 3, 8/9 2, 28/9 21, 12/10 2009, 13/10 39, 14/10 218, 18/10 821, 19/10 210, 20/10 81, 2/11 233, 3/11 784, 6/11 20, 7/11 2127, 8/11 262, 10/11 261, 11/11 819, 12/11 320.
Det skal bemærkes, at der foreligger en beregnet total 12/10 рå 3340 (LB), men de nævnte 2009 er møjsommeligt optalt en for en. Endvidere oplyser JB at forholdet Lomvie/Alk sandsynligvis ligger pa 50:1 denne dag, hvilket lyder sandsynligt de to arters kulminationstidspunkt taget i betragtning.
Se tabellen side 9.
Bidragsydere: NBA, JB, LB, JC, LL, EVR, HVR og UR.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 20 3 2 93 25 1 197
Total 53 20 3 2 93 27 1 199
MaxRst 1 2 2
Nobs 8 4 1 2 23 6 1 45
Ndag 7 3 1 2 10 6 1 30
Fænologi 02·· ··07 09 14·· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15 2 1 251 141 10 435
Total 16 15 3 1 256 141 10 442
MaxRst 1 1 5 3 5
Nobs 3 4 2 1 31 8 1 50
Ndag 3 4 2 1 10 6 1 27
Fænologi 02·· ···· ··08 25·· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 73 10 1 1 1 93 1540 1776
Total 57 73 10 1 1 1 93 1541 1777
MaxRst 1 1
Nobs 4 9 3 1 1 1 8 29 56
Ndag 3 5 3 1 1 1 6 11 31
Fænologi 04·· ···· ··20 18 24·· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 4 5 7 106 16 124 276
Total 24 4 5 7 106 16 124 286
MaxRst 10 10
Nobs 7 2 3 5 9 4 8 38
Ndag 4 2 3 5 5 3 5 27
Fænologi 02··18 26··29 02··22 13·· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 18 254 85 71 447
Total 19 18 254 86 71 448
MaxRst 1 1
Nobs 4 10 40 8 5 67
Ndag 3 6 7 7 4 27
Fænologi 05··30 19·· ···· ···· ··26

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 2 8 1 2 248 119 31 428
Total 20 2 8 1 2 268 119 31 451
MaxRst 3 20 1 5 20
Nobs 6 1 1 1 2 26 14 8 59
Ndag 4 1 1 1 1 11 9 6 34
Fænologi 04··17 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 6 1191 429 275 1904
Total 4 2 2 6 1191 429 275 1909
MaxRst 2 1 2
Nobs 2 1 2 1 8 18 12 44
Ndag 2 1 1 1 5 8 8 26
Fænologi 07·· ··03 09·· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 519 2 4 6 436 577 648 2192
Total 520 2 4 6 436 577 652 2197
MaxRst 1 3 3
Nobs 14 1 2 2 20 26 18 83
Ndag 6 1 2 2 6 10 9 36
Fænologi 02··27 11 10··31 26·· ···· ···· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 22 179 149 10 361
Total 17 1 22 182 149 10 381
MaxRst 17 3 2 17
Nobs 1 1 6 11 6 4 29
Ndag 1 1 3 5 5 3 18
Fænologi 12·· ··14 22·· ···· ···· ··20

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 2 2 3 98 872 251 1233
Total 3 2 2 4 3 98 872 251 1235
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 1 4 2 13 23 5 51
Ndag 1 2 1 2 2 5 8 3 24
Fænologi 04 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 175 1 48 400 7 12 643
Total 189 1 48 413 7 12 670
MaxRst 11 13 13
Nobs 65 1 21 25 2 1 115
Ndag 11 1 10 8 2 1 33
Fænologi 01··15 25 05·· ···· ···· ··13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 24 409 219 162 821
Total 4 3 24 434 220 171 856
MaxRst 25 6 7 25
Nobs 2 2 7 87 49 15 162
Ndag 1 2 4 13 3 7 30
Fænologi 08·· ··24 14·· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 357 339 8 718
Total 4 14 357 352 8 735
MaxRst 4 13 13
Nobs 1 6 15 21 4 47
Ndag 1 3 5 7 1 17
Fænologi 30 18·· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 142 120 100 373
Total 1 10 142 120 100 373
MaxRst
Nobs 1 2 53 42 13 111
Ndag 1 2 8 6 3 20
Fænologi 13·· ··26 23·· ··09 01··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 3 3 3 90 36 14 165
Total 1 15 5 3 3 98 36 14 175
MaxRst 2 8 8
Nobs 1 6 3 2 1 17 6 3 39
Ndag 1 1 1 1 1 3 3 1 12
Fænologi 27·· ···· ··02 05·· ···· ···· ···· ··22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2 5 83 217 347 5 684
Total 25 2 5 83 223 347 5 690
MaxRst 3 4 4
Nobs 4 1 1 12 15 33 1 67
Ndag 3 1 1 2 5 6 1 19
Fænologi 02··14 17 08 15·· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 318 364 259 942
Total 1 319 364 259 943
MaxRst 1 1
Nobs 1 14 19 4 38
Ndag 1 3 5 2 11
Fænologi 05·· ···· ···· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1251 2 241 820 545 2859
Total 1251 2 241 821 545 2860
MaxRst 1 1
Nobs 9 2 5 11 9 36
Ndag 4 1 3 4 5 17
Fænologi 09··22 15·· ···· ···· ··24

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 2 1 26 5 1135 1174
Total 2 1 2 2 1 26 5 1202 1241
MaxRst 67 67
Nobs 2 1 2 2 1 11 2 11 32
Ndag 2 1 1 1 1 6 2 5 19
Fænologi 28··29 02·· ···· ···· ··11 22·· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 6 1 8 119 249 394
Total 4 9 6 1 8 119 250 397
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 3 2 1 5 13 10 35
Ndag 1 1 1 1 2 3 3 12
Fænologi 18·· ··01 06 23·· ···· ··25 06··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 5 1 2 3 311 330
Total 8 5 1 2 3 311 330
MaxRst
Nobs 4 4 1 1 1 30 41
Ndag 3 1 1 1 1 7 14
Fænologi 06·· ···· ··10 24 29·· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 798 912
Total 114 798 912
MaxRst
Nobs 2 15 17
Ndag 2 6 8
Fænologi 28·· ··18

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 167 3 8 190
Total 10 2 167 3 8 190
MaxRst
Nobs 4 2 7 3 4 20
Ndag 3 2 1 2 1 9
Fænologi 17··30 02··05 27·· ···· ··31art/06569.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1