Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06540

Mågefugle - Alkefugle

Lunde Fratercula arctica eu06540

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: - Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Lunde

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lunde  Fratercula arctica  

DOFBasen:2024


2023:  Lunde  Fratercula arctica  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 15··16

2020:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 89, 1/1)

Eneste observation 19/11 13:37 1 V Korshage (JB, JHC, JSJ).

13-10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2019:  Lunde  Fratercula arctica (0, 84 86, 3/3)

Fint år. Det er ti år siden vi sidst var oppe på 3 fugle.
3/1 1 rast → V Kysten ved Sandflugtsplantagen (EVR), 14/10 1 NV Korshage (JHC) og 2/12 1 NV Korshage (EVR).
Fugle i første halvår er heller ikke hverdags kost (jfr diagram ovenfor).

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 03 14 02

2018:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 83 85, 1)
23/10 1 NV Korshage (EVR). En ikke helt årlig gæst i Rørvig. Passerede spidsen ret tæt på land i
medsol.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2017:  Lunde  Fratercula arctica (0, 82 84, 1)  
En ikke helt årlig gæst i Rørvig. 8/11 10:57 1 Plantage Kysten set ud for Telegrafvej, hvor den landede og rastede kortvarigt for herefter at fortsætte NØ (JHC). Alle væsentlige dragt detaljer set.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2015:  Lunde  Fratercula arctica (0, 80 82, 2)  
Efter to år uden observationer af Lunde i Rørvig blev det til 2 trækobservationer fra Korshage. De seneste 10 års gennemsnit er netop 2. Første halvår: 11/1 1 NV (JB, EVR).
Efterår: 23/10 1 V (JHC, CMG, EVR).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 23

2012:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 79 81, 1)
Det blev til en enkelt observation fra Korshage af denne for Nordsjælland ret sjældne alkefugl: 8/10 1 NV 07:43 (JB, EVR). I Nordsjælland øst for Isefjorden var der 4 observationer i 2012, hvilket er højere end 2011 (2). De 3 af observationerne faldt på dagene lige omkring observationen for Korshage. Antal årlige observationer i Rørvig de sidste 10 år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4 2 3 2 6 1 3 1 0 1

Der kan dog gemme sig en Lunde eller to i gruppen Alkefugl Sp.

DOFBasen:2012


2011:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 79, 0)
Det blev ikke til nogen observationer af Lunde i 2011 – skuffende! Det er første år med et stort rundt nul siden år 2000. I Nordsjælland øst for Isefjorden var der 2 observationer i 2011, hvilket er lavere end 2010 (5). Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 4 2 3 2 6 1 3 1 0

Observationerne er generelt ret få fra Nordsjælland, så det lave antal observationer de sidste par år, kan næppe kobles sammen med Lundens generelle nedgang i de nord atlantiske yngleområder. Der kan jo gemme sig en Lunde eller to i gruppen Alkefugl Sp.

DOFBasen:2011


2010:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 78 80, 1)
Der er foretaget enkelte rettelser af tidligere årstotaler - resultatet fremgår af artsarkivet på nettet.
Årets enlige fugl kom 14/10 12:10 1 NV Korshage (EVR) - er vel en ok uddeling i et ret ringe havfugleår. Arten holder dermed status som årlig i hele årtiet.
I modsætning til mange andre havfugle ikke de store udsving i antallet af fugle pr år. Har varieret mellem 0 og 7. Fordeler sig som følger:

Antal fugle pr år: 0 1 2 3 4 5 6 7
Antal år: 10 10 6 3 2 3 3 1

Bedste år ligger helt tilbage i 1985 og 6 fugle er kommet i bogen 1985, 2001 og 2007.
Fuglenes fordeling pr. årti viser, at arten faktisk er blevet mere almindelig.
-
Mega springet fra 70'erne til 80'erne hænger vel antagelig til dels sammen med en ny generation teleskoper. Den forbedrede optik har givet gjort det nemmere at plukke denne art.
-
Tilføjelse:
2002 31/12 1 S Korshage (LBO) - årstotal dermed 5.

-
Rettelse:
1992: De fem observationer tolkes nu som mindst 3 forskellige fugle mod 2 i rapporten.
2007: 18/10 nu anses det som 2 forskellige fugle mod 1 i rapporten - årstotal dermed 6.

DOFBasen:2010


2009:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 72 77, 3)
Tre fugle er helt efter bogen: 5/10 1 ad (9:05) og 1 1k (11:25) begge V Korshage (JB, HBR, LB, TPA, EVR, KR) samt 9/10 1 rast Korshage (JB, CG, EVR).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0 0 6 4 4 2 3 2 5 1

DOFBasen:2009


2008:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 71 76, 1)
Et enkelt fund af et individ er under normalen for de seneste år: 21/11 1 V (8:56) Korshage (JHC).
Månedsfordelingen af samtlige Lunder set ved Rørvig ses nedenfor (fuglen fra juli drejede sig om en syg fugl som døde efter plejeforsøg):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 1 0 0 0 1 1 5 39 18 3

Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 0 0 6 4 4 2 3 2 5

DOFBasen:2008


2007:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 66 70, 5 6)
Fem Seks fugle er ganske pænt: 26/8 1 1k rast (JB), 18/9 1 1k NV (JHC), 12/10 1 NV (JHC), 18/10 08:07 1 NV (JHC) og 13:30 1 rast (BV) samt 26/10 1 1k SØ (EVR) alle Korshage. Årets første fund er også første observation fra august.
Månedsfordelingen af samtlige Lunder set ved Rørvig ses nedenfor (fuglen fra juli drejede sig om en syg fugl som døde efter plejeforsøg):

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
4 0 1 0 0 0 1 1 5 39 17 3

Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5 1 0 0 6 4 4 2 3 2

DOFBasen:2007


2006:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 64 68, 2)
Et normalt år med to fund af lige så mange fugle set fra Korshage: 4/11 1 NV (12:26) (JHC) og 11/11 1 N (NHV) alle trækkende Korshage.
Månedsfordelingen af samtlige Lunder set ved Rørvig siden første fund i 1974 ses nedenfor (fuglen fra juli drejede sig om en syg fugl som døde efter plejeforsøg):

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
4 0 1 0 0 0 1 0 4 36 17 3

Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
5 5 1 0 0 6 4 4 2 3

DOFBasen:2006


2005:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 61 65, 3)
Et normalt år med tre fund af tre fugle alle set fra Korshage: 14/1 1 V (9:56) (JHC), 23/10 1 adult NV (JB, EVR) og 15/11 1 V (JHC). Månedsfordelingen af samtlige Lunder set ved Rørvig siden første fund i 1974 ses nedenfor (fuglen fra juli drejede sig om en syg fugl som døde efter plejeforsøg):

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
4 0 1 0 0 0 1 0 4 36 15 3

DOFBasen:2005


2004:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 59 63, 2)
Blot en enkelt observation er sølle, men desværre ikke unormalt: 13/11 2 trækkende Korshage (LB, JHC).
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2 4 5 5 1 0 0 6 4 4

DOFBasen:2004


2003:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 55 59, 4)
Et år i tråd med de sidste par år, med fire observationer af lige så mange individer: 18/1 1 rst (JHC), 25/10 1 V (SS), 15/12 1 NV (JHC) og 31/12 1 ad rst alle fugle set fra Korshage. Årstotalerne siden 1973 fremgår af figuren.

DOFBasen:2003


2002:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 52 54, 5)
Med fire observationer ligger året over gennemsnittet: 4/10 1 V → rst (08:01) og 1 NV (11:59) (JHC, JS), 26/10 1 ad rst (EVR) og 28/10 1 NV (EVR, JHC), alle fugle blev set ud fra Korshagespidsen.

22-03-23 LB Tilføjelse: 31/12 1 S (LBO) - Total ændret 4 → 5.

DOFBasen:2002


2001:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 45 48, 6)
Et rigtig flot år for denne sjældne alkefugl: 28/10 1 NV (KES, EVR, JS), 1/11 4 NV (EVR, JB, JHC, LB) og 23/11 1 V (JS) alle Korshage. Årets resultat er anden højeste årstotal delt med 1984 ligeledes med 6 fugle og kun overgået af 1985 med 7 Lunder. Flere Lunder ved Rørvig afspejler givetvis et generelt større antal fugle i Kattegat.

DOFBasen:2001


1998:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 44 47, 1)
Blot et enkelt fund af denne sjældne alkefugl, er det mindste antal set siden 1993. Årets observation er af særlig karakter, idet det drejer sig om det første forårsfund for Rørvighalvøen. Således er arten nu truffet på alle fire årstider: 1/3 1 ad rst KH (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 39 42, 5)
Fænologi: (22/9) - (26/1)
Meget sjælden efterårstrækgæst og tilfældig sommer- og vintergæst.
Der er overvintrende Lunder i Kattegat hvert år. Flest observeres ved Korshage i forbindelse med kraftige vind, som presser fuglene ind til kysten. Et enkelt sommerfund blev gjort i 1989 og udover enkelte vinterfund ses Lunder hovedsagligt i efterårsperioden. Absolut sjældneste alkefugl ved Rørvig.

Største 12/10-1985 30/10-1996 22/10-1984 22/9-1990 23/10-1991
trækdage 3 3 2 2 2
Årstotaler 1973 – 77 1978 – 82 1983 – 87 1988 – 92 1993 – 97
Middel / Max + / 1 + / 1 3 / 7 2 / 2 3 / 5

1997: Et år med lidt flere Lunder end normalt. Her nævnes alle observationer: 19/9 1 1K R-NV 12:41 (HVR, KES), 5/10 1 V 12:28 (JHC), 24/10 2 (JB) og 29/10 1 09:11 (HVR).

DOFBasen:1997


1996:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 34 37, 5)
Tredie-bedste år nogensinde. Kun 1984 med 6 og 1985 med 7 overgår dette års total.
Årets obs stammer alle fra Korshage: 1/10 1 rast (JHC) og formodentlig samme fugl 2/10 1 trk (07:30) (HVR, JHC), 10/10 1 trk (08:39) Korshage (HVR) er her regnet som ny, 30/10 1 (08:33) (HVR), 1 (10:07) (LB, HVR) samt 1 (10:21) (HVR) - alle 3 noteret som trækkende fugle Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 30 33, 4)
Årets forekomst af denne lille, smukke søpapegøje er over middel.
20/10 1 NV (13:30) Korshage (JB, EVR, HVR), 21/10 1 NV (07:04) Korshage (JB, EVR, HVR), 12/11 1 Ø (07:42) Korshage (PKK) og 18/11 1 NV (10:05) Korshage (EVR).
Forekomst i 1990’erne:

1990 1991 1992 1993 1994
2 2 2 1 2

Artens sjældenhed taget i betragtning, kan gengangere ikke helt udelukkes. Men det, at 1995 generelt var et godt år for alkefuglene og iøvrigt pæn forekomst af Lunder ved svenskekysten, indikerer, at der reelt godt kan være tale om fire individer i år.

DOFBasen:1995


Lunde  Fratercula arctica  

1994: 2
5/10 2 E KH (Jimmy Skat Hansen).
Holder lige netop skansen som årligt forekommende.
1990 2, 1991 2, 1992 2, 1993 1.

1993: 1
26/1 1 T (14:24) KH (JB) sidelæns sejlende ind over kliken og antagelig samme fugl en gang til kl. 14:35.

1992: 2 4
To observationer i januar må antages at være samme fugl:
5/1 1 V (11:51) KH (JB),
12/1 1 V-R (10:41) KH (JC).
Efterår:
10/10 1 NV (13:48) KH (EVR),
15/10 1 R KH (PCC,BV),
16/10 1 R KH (PCC,BV,AT),
også her må detDe to sidste obs antages at dreje sig om samme fugl.

13-10-2023 LB

1991: 2
Ubetinget sjældneste alkefugl på Korshage:
23/10 2 ad Ø KH (JW).

1990: 2
22/9 2 (09:42 ad, 10:07) NV KH (JB,EVR,HVR).
Årets fund passer smukt med efteråresbilledet i Kattegat, idet der den 20/9 trak 70 ex. mod syd ved Hönö på den svenske vestkyst.

Lunden var i 80'erne en ret regelmæssig omend fåtallig gæst på Korshage:
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
0 1 0 2 6 7 1 0 1 1

1989: 1
20/7 1 ad fundet syg på stranden ud for Dybesø og blev indleveret til LB. Fuglen døde i løbet af natten.
Første sommerfund fra Rørvighalvøen.

1988: 1
30/9 1 V KH (LB).
Arten ses ikke hvert år og blev sidst set 1986..

1987: –

1986: 1
29/12 1 KH (JW).
Nåede dermed lige at komme med som årsart.

1985: 7
Forekomsten af Lunde bliver ved med at imponere, dog stadig den absolut sjældneste af alkefugleart ved Rørvig,
12/10 3 V (8:13 juv, 12:15, 12:20) KH (JB,HM,EVR,BV),
18/10 1 V (15:47) KH (LL),
2/11 1 ad V (14:07) KH (EVR),
8/11 1 Ø (9:46) KH (LL),
11/11 1 V (14:00) KH (JB).

1984: 6
Med i alt 6 efterårsfugle er der tale om en ny årsrekord.
12/10 1 ad W (14:54) KH (JC),
14/10 1 ad W (12:58) KH (EVR,HVR,m.fl.),
15/10 1 ad NW (08:04) KH (EVR),
18/10 1 R (14:00) Skansehage (NBA),
22/10 2 W (07:16,08:04) KH (EVR, m.fl.).

1983: 2
To iagttagelser må betragtes som fint:
20/10 1 V KH (LL),
22/10 1 ad V (11:46) KH (JC,EVR). [Dato rettet 23/10→22/10 jvf. DOFBasen]
Arten er tidligere set 1974, 1978 og 1981.

1982: –

1981: 1
6/11 1 NV-R (12:40) KH (JC).

1980: 1
9/11 1 V (09:19) KH (LB).
3. Rørvig-fund.

1978: 1
19/11 1 NV (13:23) KH (EVR og Jesper Skaarup).

1974: 1. Ny art for området.
25/10 1 NV KH (LB).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 03 14 02

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 23

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05··09

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 1 4 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 4 6
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 26·· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··11

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 14 23·· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 13

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 18 25 15··31

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 4 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 4 1 5
Ndag 3 1 4
Fænologi 04··28 31

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 1 5 6
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 28·· ··23

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/06540.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 23:30 af lb