Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06680

Duer - Spætter

Huldue Columba oenas eu06680

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Meget sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Huldue

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Huldue  Columba oenas  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 113 11 10 204
Total 74 115 11 15 215
MaxRst 2 1 1 2 2
Nobs 20 27 6 14 67
Ndag 9 18 6 10 43
Fænologi 16·· ···· ···· ··23

2023:  Huldue  Columba oenas  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 240 24 10 1 1 1 291
Total 14 245 25 17 1 6 1 309
MaxRst 3 2 6 5 6
Nobs 5 32 18 16 1 2 1 75
Ndag 4 14 15 11 1 2 1 48
Fænologi 15·· ···· ···· ··22 08 18·· ··12

2022:  Huldue  Columba oenas  

Forårstræk på 31 dage mellem 5/2 og 19/5 (eneste maj fugl). I alt 358 med hovedparten i feb (88) og mar (255). Største dage 27/2 41, 28/2 38, 10/3 33, 11/3 33, 14/3 48 og 21/3 51. Efter sidstnævnte dag kun 16 fugle.
Som vanligt begrænset med rastende fugle, flest 24/2 9 Nørrevang. Syngende fugl(e) på Korshage ved et par lejligheder 17/4 og 1/5.
Et par efterårsobs tyder også på lokale fugle: 5/8 1 overflyvende og 25/9 1 syng begge Flyndersø.
Det yderst begrænsede efterårstræk - i alt 15 fugle - blev registreret på 7 dage mellem 14/9 og 12/11, flest 12/11 6 SV Rørvig By.

13/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 87 243 14 1 4 5 6 360
Total 87 262 14 1 1 5 5 6 381
MaxRst 9 18 1 1 1 1 18
Nobs 17 52 13 4 1 3 5 1 96
Ndag 7 17 10 4 1 3 4 1 47
Fænologi 05·· ···· ···· ··19 05·· ···· ···· ··12

2021:  Huldue  Columba oenas  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 141 79 2 1 223
Total 147 80 3 3 4 1 238
MaxRst 2 1 1 1 3 4 4
Nobs 24 30 1 4 1 1 1 62
Ndag 7 19 1 4 1 1 1 34
Fænologi 13.. …. …. …. ..24 10.. ..05

2020:  Huldue  Columba oenas  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 155 31 1 2 1 216
Total 1 25 160 31 6 2 1 226
MaxRst 4 1 2 4
Nobs 1 7 28 17 6 2 1 62
Ndag 1 7 18 11 5 2 1 45
Fænologi 25.. …. …. …. ..26 27.. ..13

2019:  Huldue  Columba oenas  

Kun få rastende i første halvår (19), hvor forårstrækket gav 159 i perioden 25/1 - 25/4, flest 18/2 30. Herefter blot disse: 3/6 1 ovf Korshage (PEL) og 15/7 2 rast Korshage (JS). Dermed kun 1 obs i andet halvår.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 43 35 53 133
Total 2 47 62 65 1 2 179
MaxRst 3 9 5 1 2 9
Nobs 2 11 25 32 1 1 72
Ndag 2 6 15 12 1 1 37
Fænologi 01.. …. …. ..25 03.. ..15

2018:  Huldue  Columba oenas  
Igen et år tæt på gennemsnittet med 290 forårstrækkende fugle. Tidligste reelle træk var 14/2, og hovedtrækket forløb i 1. halvdel af marts, altså lidt senere end de sidste år. Højeste dagstotal var 6/3 76 Ø Korshage. En bemærkelsesværdig observation var 46 rastende Nakke Syd 17/3. Kun 6 set på efterårstræk. Sandsynlig, i så fald diskret ynglefugl: 1/5 – 13/5 1 syng Korshage skoven på flere datoer ved gamle Sortspættehuller.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 239 37 1 2 1 4 295
Total 1 11 284 42 5 2 1 4 1 351
MaxRst 1 43 2 1 1 43
Nobs 1 4 42 18 5 2 1 1 1 75
Ndag 1 2 19 9 5 2 1 1 1 41
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..06 21.. …. ..03

2017:  Huldue  Columba oenas  
Et gennemsnitligt år med i alt 292 forårstrækkende fugl. Næsten alle i februar (59) og marts (223), hvor de første blev set 18/2, og hovedtrækket var afsluttet 13/3. Højeste dagstotal 4/3 53 Ø samt 13/3 50 Ø Korshage. Kun enkelte spredte observationer gennem resten af året. Ingen rapporter om yngleaktivitet.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 223 9 1 1 1 294
Total 60 247 10 1 1 4 1 1 325
MaxRst 1 8 1 1 1 8
Nobs 9 48 7 1 1 4 1 1 72
Ndag 6 21 6 1 1 2 1 1 39
Fænologi 18.. …. …. ..20 10.. ..30 04.. ..26

2016:  Huldue  Columba oenas  
Lidt usædvanligt en ægte vinterobs 4/1 1 Grønnehave Skov og vel også 21/1 3 Hovvig.
Ikke noget stort forår med kun 274 på træk (26/1) 2/2 – 16/4 (12/5). Hovedtrækket fandt sted de første 10 martsdage med dagsmaksimum 4/3 98 Ø og 9/3 56 Ø Korshage. To observationer af en syngende fugl medio/ultimo maj i Korshageskoven kunne give mistanke om yngel, men nærmere kommer vi det ikke. Kun tre observationer i efteråret 11/8 2 rast Nørrevang, 2/10 2 SV Plantagen og den sidste 10/11 1 ovf Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 254 8 1 2 276
Total 5 17 259 8 7 1 2 2 1 302
MaxRst 3 3 3 2 1 2 1 3
Nobs 3 8 51 5 6 1 1 1 1 77
Ndag 3 5 18 3 5 1 1 1 1 38
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..12 11 02.. ..10

2015:  Huldue  Columba oenas  
Efter nogle forholdsvis gode år, kom vi ned på jorden i 2015 med bare 217 trækkende forårsfugle. Bedste trækdage blev 17/3 41 Ø, 18/3 64 Ø, 19/3 10 Ø og 25/3 17 Ø. Sidste 17/4. Efterårets eneste 27/10 1 SV Nakke.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 173 20 1 218
Total 25 174 21 1 221
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 10 56 13 1 80
Ndag 6 19 7 1 33
Fænologi 15.. …. ..17 27

2014:  Huldue  Columba oenas  
Foråret bød på hele 557 trækkende Hulduer, hvilket er bedste år siden 2009. Den milde vinter resulterende også i et rekord tidligt forårstræk. Hele 60% af årets Hulduer var trukket over halvøen ved udgangen af februar. Dage med over 20 fugle: 23/2 43 Ø, 24/2 69 Ø, 25/2 60 Ø, 26/2 133 Ø, 28/2 24 Ø, 4/3 64 Ø og 7/3 39 Ø.
Efteråret var helt i bund med kun en trækkede Huldue: 26/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 345 186 24 2 1 558
Total 347 189 24 2 1 1 1 565
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 54 48 17 1 1 1 1 123
Ndag 14 17 7 1 1 1 1 42
Fænologi 05.. …. …. ..23 17.. ..26 08

2013:  Huldue  Columba oenas  
Foråret 2013 bød på 498 trækkede Hulduer, hvilket er største antal siden 2009, hvor 641 sås. Helt på linje med de forrige år er det i marts det sker. Man skal være på stikkerne så snart vinden går i øst allerede fra primo marts, hvis man vil se de første Hulduer på træk. De største dage blev 5/3 120 Ø, 6/3 37 Ø, 27/3 118 Ø og 28/3 102 Ø. Til sammenligning bød hele april samlet på 68 trækkende Hulduer. Efteråret blev en tynd omgang med sølle 2 SV trækkende, henholdsvis 22/10 og 25/10.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 415 68 3 2 500
Total 14 421 73 4 4 516
MaxRst 1 2 2 1 1 2
N 7 44 28 4 4 87
Fænologi 01.. …. …. ..13 12..25

2012:  Huldue  Columba oenas  
De første trækkende Hulduer sås allerede medio februar, men hovedtrækket kørte primo marts. Forårets træktotal blev 343 fugle. Dage med over 10: 3/3 26, 5/3 55, 6/3 79, 7/3 55, 8/3 12, 9/3 11 og 16/3 31. Et enkelt ynglefund fra Søndervang: 1/8 1 ad + 1 juv nær redehul er 3 år i træk der. Kun 4 trækkende efterårsfugle: 2/10 1 SV Hovvig, 19/10 2 SV Hovvig og 12/11 1 V Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Huldue  Columba oenas  
Forårstræk 25/2 - 10/5 med månedsfordeling februar 8, marts 322, april 21 og maj 2 - i alt 352. Dage med mindst 25: 5/3 25, 7/3 59, 8/3 113 12/3 31 og 13/3 45.
En af de arter, hvor man desværre må sige – kan du huske. I løbet af de første fjorten år, var der fire år med over 800 fugle (ingen total for 1977 – der dog var et meget dårligt år – måske under 100 fugle). Siden har vi en enkelt gang (2009) sneget os over 600. Set i dette perspektiv er årets resultat slet ikke så ringe endda – over 300 fugle er kun forekommet fire gange i de sidste tyve år.
Det nærmeste vi kommer nogle ynglefugle er:
9/2 1 kurrende Grønnehave Skov (AF), nok lige tidligt nok til at den er rigtig interessant.
1/5 1 syng Søndervang (JS) passer bedre tidsmæssigt, men det er vel ikke lige stedet? – og dog 7/7 igen set her (DO).
25/6 1 Nakke Skov (PEL) giver også løftede bryn, men der er nok ret langt til et hult træ.
I juni også to observationer af overflyvende fugle i Hovvig (AF).
Efterårsfugle fra 20/8 (1 overflyvende Korshage). Træk 1/9 1, 16/10 2 og 23/10 10 (3 flokke) – alt 13.

DOFBasen:2011


2010:  Huldue  Columba oenas  
Årets hulduetræk startede allerede ultimo februar og kulminerede i vanlig stil i marts. Samlet blev det til 265 trækkende duer i forårsperioden. Bedste dage: 17/3 43 Ø, 18/3 39 Ø samt 25/3 39 Ø. Antalsmæssig er det ganske pænt, men dog langt fra sidste års flotte træktotal på 641. Muligt ynglepar i Grønnehave Skov, hvor 2 fugle er registreret i 2 - 3 uger i juni. Efteråret var nemt at overse, med 7 trækkende duer. De sidste sås 15/10 1 SV Hovvig, 21/10 2 SV Korshage og 22/11 1 V Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Huldue  Columba oenas  
Rigtig flot forår med hele 641 trækkende Hulduer. Trækket kulminerede allerede 3 og 4 marts, hvor hele 71% af duerne trak ud over Korshage. Dage med over 20: 28/2 36, 3/3 202, 4/3 253, 14/3 37 og 28/3 21. Vi skal 20 år tilbage (1989) for at finde en dagstotal med over 200 trækkende Hulduer og 1986 et år, hvor der var dækning hele marts, for at finde en højere forårstotal og et træktal højere end tallet fra 4/3.  Gennemsnitlig forårstotal 1999 – 2008 = 213. Disse facts sætter årets resultat i relief. Efteråret bød kun på en enkelt trækkende due: 9/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Huldue  Columba oenas  
Forårstrækket bød på 280 østtrækkende duer, hvilket er et fald på 100 i forhold til sidste år. Den varme vinter satte hurtigt gang i trækket, forårsobs i perioden 9/2 - 28/5. Største dage: 20/2 18, 8/3 21, 10/3 99, 11/3 20, 28/3 26, 29/3 29 og 30/3 30 Ø Korshage.
Efteråret bød på sammenlagt 18 trækkende duer i perioden 11/9 - 4/11.

DOFBasen:2008


2007:  Huldue  Columba oenas  
Forårstrækket bød på hele 383 trækkende Hulduer, hvilket er største forårstræktal siden 1996 ligeledes med 383. Allerede medio februar sås de første trækkende duer på Korshage. De bedste dage blev: 1/3 28, 4/3 37, 5/3 72, 11/3 23, 25/3 25, 26/3 29, 27/3 29 og 6/4 35 - alle øst.
Efterårstrækket var mere sparsomt med i alt 7 fugle. Sidste fugle 19/11 2 SV og 21/11 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Huldue  Columba oenas  
Selvom det var en hård og lang vinter, dukkede de første trækkende duer tidligt op: 26/2 4 Ø Korshage. Trækket toppede helt som det plejer i marts. Årets forårstræk blev på 224 trækkende fugle. Største trækdage var: 18/3 19, 21/3 19, 22/3 15, 24/3 45, 28/3 12 og 2/4 15.
Endvidere sås et muligt ynglepar ved redehul fra 20/4 og tre dage frem i Grønnehave Skov.
En enkelt efterårsfugl sås 10/8 1 SV Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Huldue  Columba oenas  
Hulduetrækket var uanfægtet af en kold og lang vinter, og størsteparten af fuglene krydsede Korshage til sædvanlig tid medio/ultimo marts. De første trækkende duer sås 9/3 3 Korshage.
Totalt blev der set 227 trækkende Hulduer i løbet af foråret. Største dage blev: 19/3 78, 20/3 20, 21/3 56, 22/3 12, 29/3 10 og 30/3 19. En enkelt kurrende fugl Korshage 1/5.
Efterårets trækkende fugle blev alle set i Hovvig på følgende datoer: 23/9, 11/10 og 18/10 alle dage en fugl.

DOFBasen:2005


2004:  Huldue  Columba oenas  
Det blev til 246 trækkende forårsfugle, og som sædvanligt var hovedtrækket koncentreret på nogle få dage primo/medio marts: 5/3 55 Ø, 6/3 34 Ø, 14/3 97, 18/3 13 og 3/4 9. Efteråret bød kun på 2 fugle: 20/1 SV Nykøbing og 16/10 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Huldue  Columba oenas  
Man skulle være tidligt ude i år, idet 66 % af årets fugle blev set på en dag primo marts: 8/3 121, 14/3 9, 16/3 7 og 12/4 5 alle Korshage. Ingen efterårsfugle indrapporteret.

DOFBasen:2003


2002:  Huldue  Columba oenas  
Det blev et katastrofeår for denne art med kun sølle 69 trækkende fugle.
Bedste dage: 15/3 5, 29/3 24, 30/3 5, 2/4 4 og 8/4 9.
Efterår: 18/8 1 og 22/10 1 begge Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Huldue  Columba oenas  
Endnu et lille år, med kun 186 trækkende fugle. Hovedparten af fuglene blev som altid set i perioden medio-ultimo marts. Året største flok (60 fugle) blev dog set medio april i forbindelse med en koldfront.
De bedste trækdage:
10/3 28, 17/3 17, 24/3 8, 26/3 8, 28/3 32 samt 14/4 hele 60 SV.
Ingen efterårsfugle indrapporteret.

DOFBasen:2001


2000:  Huldue  Columba oenas  
Det blev et lille år for Hulduen, idet kun 92 fugle trak forbi Rørvig. 23/3 trak 26 fugle, og det er eneste egentlige trækdag, ellers mindre en 10 fugle pr. dag! Sidste forårsfugl blev 28/5 1 Korshage. 7/10 1 SØ Hovvig er eneste obs fra efteråret.

DOFBasen:2000


1999:  Huldue  Columba oenas  
Forårstrækket kulminerede forudsigeligt medio marts, men allerede i februar sås de første trækkende hulduer. I alt blev der talt 236 trækkende forårsfugle. Dage med over 10:
1/3 12 + 1 tf, 12/3 18, 13/3 102, 14/3 19, 15/3 22 og 18/3 12 Ø.
Rastende fugle: 7/3 25 Langesømosen og 13/3 24 Nørrevang.
Efterårsfugle: 12/9 5 trk + 1 rst.

DOFBasen:1999


1998:  Huldue  Columba oenas  
Med 247 trækkende forårsfugle, blev der rettet op på sidste års total på kun sølle 63 fugle. Årets første fugl rastede på Korshage 15/2. Trækket startede ligeledes medio februar, og sidste forårsfugl sås 22/4 på Korshage. Hovedtrækket var koncentreret omkring nogle enkelte dage medio/ultimo marts.
Dage med mindst 10 fugle: 21/2 10, 18/3 100, 22/3 18, 23/3 30 og 24/3 32.
En enkelt efterårstrækfugl blev det til: 24/9 1 Dybesø.

DOFBasen:1998


1997:  Huldue  Columba oenas  
Tilfældig yngletrækfugl, fåtallig/almindelig forårstrækgæst, sjælden efterårstrækgæst samt meget sjælden/sjælden sommer- og vintergæst.
Et ynglepar i 1974.
Forårstrækket kulminerer normalt primo/medio marts. Hulduetrækket er som regel meget koncentreret, og nogle år ses mere end halvdelen af årets fugle på bare en enkel eller to dage.

Største 17/3 1986 12/3 1978 26/3 1984 12/3 1974 29/3 1980
trækdage 803 373 351 342 300

1997: Et ualmindeligt lille år med blot 63 trækkende forårs­fugle, hvilket er absolut bundnotering. Kun to dage med over 10 fugle: 23/3 14 og 26/3 12. Meget få fugle medio marts.
Efterårsfugle: 28/9 1 SV Hovvig, 1/10 4 SV Korshage og 12/10 2 Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Huldue  Columba oenas  
Endelig et godt år med 541 trækkende. Det er værd at bemærke, at 65% af fuglene trak på kun to dage!
Dage med over 10: 9/3 34, 10/3 18, 19/3 176, 20/3 179, 21/3 42, 22/3 23 og 4/4 13.
Det blev til en enkelt sommerobs: 30/7 1 rast Nakke. Efteråret bød på 3 fugle: 22/8, 25/10 og 10/11 alle Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Huldue  Columba oenas  
Der blev på 32 obsdage set 209 trækkende fugle i perioden 3/2 - 29/4.
De største trækdage faldt ikke overraskende i primo - medio marts med flest:
8/3 38 Ø, 10/3 19 Ø, 12/3 32 Ø og 13/3 21 Ø.
6/5 blev en fugl set i territorialflugt i Langesømose, hvilket måske godt kunne være en lokal ynglefugl.
Tre returfugle blev set i Hovvig i efteråret: 7/7 1 SV og 20/8 2 SV.

DOFBasen:1995


Huldue  Columba oenas  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 87 243 14 1 4 5 6 360
Total 87 262 15 1 1 4 5 6 381
MaxRst 9 18 1 1 1 1 18
Nobs 17 52 13 4 1 3 5 1 96
Ndag 7 17 10 4 1 3 4 1 47
Fænologi 05·· ···· ···· ··19 05·· ···· ···· ··12

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 141 79 2 1 223
Total 147 81 4 4 4 1 241
MaxRst 2 1 1 1 3 4 4
Nobs 24 30 1 4 2 1 1 63
Ndag 7 19 1 4 2 1 1 35
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··24 10·· ··05

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 155 31 1 2 1 216
Total 1 25 161 31 7 2 1 228
MaxRst 4 1 2 4
Nobs 1 7 28 17 6 2 1 62
Ndag 1 7 18 11 5 2 1 45
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··26 27·· ··13

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 43 35 53 133
Total 2 44 62 65 2 175
MaxRst 3 9 5 1 2 9
Nobs 2 11 25 32 1 1 72
Ndag 2 6 15 12 1 1 37
Fænologi 01·· ···· ···· ··25 03·· ··15

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 193 30 1 2 1 4 241
Total 1 9 238 34 1 2 1 4 1 291
MaxRst 1 43 2 1 1 43
Nobs 1 3 34 16 5 2 1 1 1 64
Ndag 1 2 19 9 5 2 1 1 1 41
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ··06 21·· ···· ··03

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 203 9 1 1 1 265
Total 50 218 9 1 1 1 1 1 282
MaxRst 1 8 1 1 1 8
Nobs 7 41 7 1 1 2 1 1 61
Ndag 6 21 6 1 1 2 1 1 39
Fænologi 18·· ···· ···· ··20 10·· ··30 04·· ··26

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 246 8 1 2 268
Total 5 13 249 8 4 1 2 2 1 285
MaxRst 3 3 3 2 1 2 1 3
Nobs 3 8 50 5 6 1 1 1 1 76
Ndag 3 5 18 3 5 1 1 1 1 38
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··12 11 02·· ··10

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 139 21 1 183
Total 23 140 21 1 185
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 9 56 13 1 79
Ndag 6 19 7 1 33
Fænologi 15·· ···· ··17 27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 306 164 19 2 1 492
Total 307 165 19 2 1 1 1 496
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 35 42 13 1 1 1 1 94
Ndag 14 17 7 1 1 1 1 42
Fænologi 05·· ···· ···· ··23 17·· ··26 08

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 358 61 3 2 435
Total 12 358 65 3 4 442
MaxRst 1 2 2 1 1 2
Nobs 6 38 28 4 4 80
Ndag 6 18 15 3 4 46
Fænologi 01·· ···· ···· ··13 12··25

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 274 23 1 3 1 317
Total 16 280 25 1 2 3 3 1 331
MaxRst 1 4 2 1 2 2 4
Nobs 12 34 12 2 1 2 2 1 66
Ndag 10 19 11 2 1 2 2 1 48
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··23 14··19 02·· ··12

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 286 20 1 1 12 326
Total 7 288 22 2 3 1 1 1 13 338
MaxRst 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 2 45 16 2 3 1 1 2 5 77
Ndag 2 18 15 2 3 1 1 2 3 47
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 191 16 2 2 4 1 242
Total 27 191 17 2 2 1 3 4 1 248
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 4 53 7 1 1 1 3 3 1 74
Ndag 3 20 6 1 1 1 3 3 1 39
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··08 13·· ···· ···· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 553 29 1 637
Total 55 565 31 1 1 653
MaxRst 1 7 5 1 7
Nobs 11 43 17 1 1 73
Ndag 6 16 11 1 1 35
Fænologi 07·· ···· ··25 16 09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 171 26 3 2 7 7 4 245
Total 25 172 28 3 2 1 7 7 4 249
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 5 33 12 4 1 1 1 3 1 61
Ndag 5 12 11 4 1 1 1 3 1 39
Fænologi 09·· ···· ···· ··28 23·· ···· ···· ···· ··04

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 241 41 6 4 2 3 329
Total 32 241 41 7 4 2 4 331
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 5 29 6 5 3 2 3 53
Ndag 4 14 5 3 1 2 3 32
Fænologi 04·· ···· ···· ··29 24·· ···· ··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 166 19 3 1 193
Total 4 166 22 4 1 1 198
MaxRst 3 1 1 3
Nobs 1 21 10 3 1 1 37
Ndag 1 12 8 3 1 1 26
Fænologi 26·· ···· ···· ··06 07 08

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 198 14 2 1 2 220
Total 1 2 198 14 3 1 2 221
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 26 5 2 1 2 38
Ndag 1 1 11 5 2 1 2 23
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··20 23·· ··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 191 25 1 1 1 225
Total 9 191 25 1 1 1 1 229
MaxRst 3 1 3
Nobs 4 21 12 1 1 1 2 42
Ndag 4 11 11 1 1 1 2 31
Fænologi 17·· ···· ··18 01 01·· ···· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 156 10 1 171
Total 4 156 12 1 173
MaxRst 2 2
Nobs 2 16 6 1 25
Ndag 2 11 6 1 20
Fænologi 23·· ···· ···· ··04

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 39 12 2 1 1 56
Total 1 39 13 2 1 1 57
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 12 8 1 1 1 24
Ndag 1 9 7 1 1 1 20
Fænologi 03·· ···· ···· ··13 18 22

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 103 73 2 180
Total 1 1 108 73 2 185
MaxRst 5 5
Nobs 1 1 22 4 2 30
Ndag 1 1 12 4 2 20
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ··18

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 51 27 2 1 91
Total 1 10 51 28 6 1 97
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 1 4 18 18 4 1 46
Ndag 1 3 11 14 2 1 32
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··28 07art/06680.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 23:19 af lb