Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06700

Duer - Spætter

Ringdue Columba palumbus eu06700

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Ringdue

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Ringdue  Columba palumbus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 690 5098 29032 2752 275 37847
Total 1971 6087 30500 2769 296 41623
MaxRst 500 600 500 150 10 600
Nobs 86 86 116 98 124 510
Ndag 31 28 30 30 31 150
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31

2023:  Ringdue  Columba palumbus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 290 153 21680 12594 399 13 3 6 1408 242 130 36918
Total 536 180 21776 12669 432 60 15 24 44 2220 343 728 39027
MaxRst 100 300 270 51 44 10 9 40 30 500 120 400 500
Nobs 58 59 104 117 124 128 130 121 88 72 67 81 1149
Ndag 26 26 29 30 31 30 31 31 30 31 30 31 356
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Ringdue  Columba palumbus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 1413 14827 4275 464 5 2 400 6305 174 27935
Total 70 1413 15037 4275 464 5 2 400 6305 174 28145
MaxRst 70 110 210 10 10 10 10 10 25 15 50 70 210
Nobs 37 42 129 72 50 96 109 100 85 60 40 46 866
Ndag 26 26 31 29 31 29 31 30 30 28 23 28 342
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Ringdue  Columba palumbus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 75 531 16683 2922 412 57 6 130 3443 68 24327
Total 75 531 17083 2922 412 57 6 147 130 3443 68 24874
MaxRst 160 15 400 110 10 25 15 140 27 40 24 50 400
Nobs 71 85 218 225 157 139 129 117 107 89 76 86 1499
Ndag 30 27 31 30 31 30 31 31 30 27 30 31 359
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2020:  Ringdue  Columba palumbus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 569 869 12416 3116 92 19 2 42 1 17126
Total 569 869 12416 3116 92 19 2 42 1 17126
MaxRst 100 130 120 14 17 10 23 30 22 150 50 70 150
Nobs 57 70 104 91 64 43 41 65 48 45 49 56 733
Ndag 28 27 31 29 31 27 26 28 28 26 28 30 339
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Ringdue  Columba palumbus  

Forårstræk: 1/1 - 12/6 i alt 32595, flest 23/3 4430 – I alt 95 observationsdage.
Efterårstræk: 23/7 - 21/12 i alt 4535, flest 2/10 1824. - I alt 21 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 261 3351 15093 13721 107 62 3 2 87 3617 786 40 37130
Total 783 3991 18592 14177 156 102 17 53 107 4684 974 113 43749
MaxRst 300 250 2000 300 54 15 12 33 80 700 120 60 2000
Nobs 73 59 85 113 81 82 77 85 58 46 55 39 853
Ndag 29 26 30 30 30 27 30 31 29 25 28 29 344
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Ringdue  Columba palumbus  
Forårstrækket bød på 24153 fugle, hvilket er klart under middelværdien, men kun lidt under medianværdien og altså inden for, hvad der må betegnes som normalt. I overensstemmelse med det meget kolde tidlige forår var trækket forskudt, så hovedtrækket fandt sted i den første uge af april. Største trækdag var 2/4 med 4805.
Efterårstrækket foregik stort set i dagene 11/10 - 14/10 med totalt 2329 fugle.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 189 504 7366 15972 111 11 2 34 2293 26482
Total 928 754 7720 16423 250 68 160 142 272 2428 137 323 29605
MaxRst 300 45 120 300 10 6 40 45 50 40 20 80 300
Nobs 34 40 93 142 69 28 27 27 35 30 23 32 580
Ndag 26 28 31 29 30 23 23 24 28 20 22 28 312
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Ringdue  Columba palumbus  
Det blev den laveste forårstotal siden 2003 med en forårstræk total på 17.540. De første trækkende blev set 28/1 og hovedtrækket passerede i marts (14.218). Kun 4 dage med større (>1000) antal med 13/3 7410 Ø Korshage som absolut største dag.
Til gengæld var efterårstrækket langt bedre end tidligere år med i alt 5945. Det skyldtes imidlertid blot én dag – 19/10 5000 V Plantagen med én kæmpeflok på 4500.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 842 14218 2172 264 23 80 60 5737 58 10 23485
Total 346 1022 14576 2371 402 118 105 387 324 6855 197 139 26842
MaxRst 50 80 80 100 15 20 12 40 40 300 28 20 300
Nobs 45 24 78 55 50 25 38 72 47 48 32 42 556
Ndag 26 19 29 28 24 21 22 29 26 26 19 26 295
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Ringdue  Columba palumbus  
Stationens 4. højeste forårstotal på 53.798. De første større trækdage var tidlige 26/1 1060 og 7/2 1696 Ø Korshage. Hovedtrækket uhyre koncentreret mellem 24/3 og 28/3, hvor der blev talt 45.438 Ringduer med topdagene 26/3 12.725 og 27/3 18.939 Ø Korshage. Altså 59% af trækket ud på 2 hidsige dage! Til gengæld udmærkede efterårstrækket sig ved at være stort set totalt fraværende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1245 1787 47122 3520 121 3 16 45 25 20 53904
Total 1999 2036 47378 3978 237 63 169 205 80 145 785 1157 58232
MaxRst 220 100 200 350 7 9 40 35 10 20 200 300 350
Nobs 62 59 302 72 73 20 47 44 23 27 38 31 798
Ndag 28 28 23 25 27 16 24 26 20 21 27 23 288
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Ringdue  Columba palumbus  
2015 blev ikke helt så godt som 2014, men bedre end 2011, 2012 og 2013 med 27.493 trækkende forårsduer. Der er fint sammenfald med de gode trækdage for Ringdue og Huldue i 2015.
Dage med over 1000: 17/3 2029 Ø, 18/3 12.032 Ø, 19/3 1495 Ø, 25/3 2522 Ø og 11/4 1152 Ø.
Efteråret bød på 368 trækkende duer, flest 31/10 80 SV Langesømosen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 741 21298 5281 136 12 72 175 81 40 27861
Total 509 1055 21689 5524 258 79 27 41 93 587 505 633 31000
MaxRst 110 200 300 80 21 15 10 25 5 130 250 500 500
Nobs 38 39 304 87 60 21 7 6 16 15 18 14 625
Ndag 18 14 29 27 21 15 7 5 14 13 14 12 189
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2014:  Ringdue  Columba palumbus  
Med næsten en fordobling af sidste års trækantal, blev 2014 et fint år med 36.023 trækkende duer. Dage med over 2000 trækkende fugle: 24/2 2953 Ø, 7/3 6089 Ø, 30/3 3955 Ø, 2/4 3523 Ø og 9/4 2100. Efterårets samlede trækantal løb op i 3347 duer, heraf de 2660 14/10.
17/10 1000 overflyvende Hovvig er største rastantal.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 8717 17522 9542 120 2 45 3272 30 39370
Total 296 9270 17674 9628 199 93 33 15 128 5012 105 254 42707
MaxRst 70 230 71 10 25 20 10 5 40 1000 50 95 1000
Nobs 18 116 211 150 31 46 7 7 11 17 13 21 648
Ndag 11 23 28 26 20 10 7 6 9 12 13 15 180
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Ringdue  Columba palumbus  
Det blev ikke til det store forårstræk i 2013, hvor 20.609 Ringduer trak forbi Rørvighalvøen. Hovedparten af duetrækket var forskudt til til april, sikkert på grund af vintervejr det meste af marts. Næsten 50% af hele forårets trækkede Ringduer, blev set på en enkelt dag. De største dage blev, 6/3 1032 Ø, 3/4 1094 Ø, 9/4 2579 Ø, 14/4 1870 Ø og den store trækdag 15/4 9857 Ø. Efterårstrækket blev mindre opsigtsvækkende med 3094 SV trækkende duer. 25/10 1000 SV og 27/12 1200 NØ Rørvig. Sidstnævnte obs kunne vel også være meget tidligt forårstræk.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 96 2254 17973 275 11 1530 240 1324 23703
Total 376 257 2748 18090 359 44 2 167 13 1841 3015 1758 28670
MaxRst 70 60 270 70 22 16 2 95 5 150 2000 290 2000
N 32 22 76 80 29 5 1 14 7 15 8 10 299
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Ringdue  Columba palumbus  
Forårets ringduetræk blev i 2012 på det jævne med i alt 25998 fugle, hvoraf 979 blev set på trækforsøg. Fra medio februar trak de første duer over Korshage, men størstedelen af trækket foregik primo marts. Dage med mere end 1000: 3/3 1332, 6/3 4779, 7/3 4700, 16/3 2977, 17/3 1190, 19/3 1900, 22/3 1480 og 12/4 1382. Efterårstrækket forløb mere stille og roligt med i alt 2392 sydvest trækkende, flest 8/10 960 Korshage. En større vinterflok på 400 fugle blev set to gange i december hhv. 11/12 ved Nakke Hage og 27/12 på Nørrevang.

DOFBasen:2012


2011:  Ringdue  Columba palumbus  
Kom helt ned på jorden igen efter rekordforåret 2010. 21846 blev det til – knapt en 1/4 af sidste års sum. Årets resultat levede ikke engang op til gennemsnittet (29431), hvilket må siges at være ret skuffende artens fremgang taget i betragtning (se figur). Månedsfordeling af trækket: jan 100, feb 112, mar 13576, apr 7864, maj 182 og jun 12 med følgende månedsmax: 1/1 53, 23/2 50, 22/3 2157, 3/4 5042, 20/5 40 og 1/6 12. Kun seks dage med 4-cifrede antal – de fem i marts. Årets største rasttal blev 19/2 750 overnattende Grønnehave Skov.
Efteråret ligeledes under middel: 3/8 2 og 23/10 1750 – og det var så det.

DOFBasen:2011


2010:  Ringdue  Columba palumbus  
Ringduen er i fremgang, så det var måske ikke helt uventet, at der i 2010 blev set rekord mange duer. Hele 85368 Ringduer passerede over Rørvighalvøen i løbet af foråret. I de tidligere topår 2007 og 1996 trak henholdsvis 80620 og 59918 duer. De største trækdage blev 24/3 14045 Ø, 25/3 18370, 26/3 13720 Ø og 1/4 11640 Ø. Så på fire imponerende observationsdage trak 68% af forårets Ringduer over Korshage. Efteråret skuffede med kun 90 trækkende duer.

DOFBasen:2010


2009:  Ringdue  Columba palumbus  
Forårstrækket endte med en total på 33842, hvilket er mere end 20000 færre end sidste år!
Den milde vinter satte allerede primo marts gang i trækket på Korshage. Trækdage med over 1000 fugle: 3/3 1033, 4/4 4840, 9/3 1027, 12/3 2169, 14/3 3480, 20/3 2169, 28/3 6642, 31/3 1350, 4/4 3188 og 14/4 1148.
Et flot efterårstræk resulterede i hele 5274 trækkende. Største dag blev 6/10 3750 SV Nørrevang. Endvidere 20/11 2000 rast Hovvig og 10/12 2000 rast Grønnehave Skov.

DOFBasen:2009


2008:  Ringdue  Columba palumbus  
I lighed med 2007 blev der set rigtig mange trækkende forårsfugle, og i 2008 trak 56331 duer over halvøen. I lighed med ovenstående art satte den varme vinter tidligt gang i forårstrækket, som forløb i perioden 9/2 - 1/6. Største dagstotaler blev: 8/3 2128, 10/3 6230, 28/3 4667, 30/3 15301, 31/3 11654, 1/4 3445 og 5/4 3585.
Efterårstræk i perioden 6/10 - 23/10 med i alt 14550 sydvest-trækkende duer, alene 8/10 10550 SV.

DOFBasen:2008


2007:  Ringdue  Columba palumbus  
I 2007 blev der sat en flot ny trækrekord, da ikke mindre end 80620 Ringduer valgte at passere Rørvig på vej nordover. Den tidligere rekord var på 59918 duer i 1996. Det er et imponerede skue, når tusindvis af duer i store bånd trækker forbi i løbet af morgen- og formiddagstimerne. De bedste trækdage var: 26/3 6995, 27/3 14625, 28/3 13568, 29/3 21035 og 30/3 5719 – alle øst Korshage.
Efterårstrækket bød på 4710 fugle 3/10 og 4/10.

DOFBasen:2007


2006:  Ringdue  Columba palumbus  
Fint år med 37122 forårstrækkende fugle. Her nævnes alle trækdage med over 1000 fugle:
24/3 1878, 28/3 12740, 30/3 1410, 1/4 1309, 2/4 7770, 8/4 2900 og 15/4 1620.
Efterårsfugle 10/9 1200 SV Hovvig samt 23/11 2500 rast Grønnehave Skov.

DOFBasen:2006


2005:  Ringdue  Columba palumbus  
Årets første trækkende fugle sås allerede 19/2 9 Ø Korshage, men hovedtrækket foregik ultimo marts - primo april. I alt blev der talt 22.291 trækkende Ringduer i løbet af foråret. Største dage blev: 21/3 2535, 22/3 4065, 1/4 2750, 2/4 5420 og 3/4 2330.
Efterårsfugle: 10/8 40 SV, 12/10 1650 SV og 14/10 400 SV alle Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Ringdue  Columba palumbus  
Foråret bød på 26070 trækkende Ringduer. Hovedparten af trækket sås primo april. Bedste dage: 14/3 1206, 28/3 1257, 3/4 7430, 4/4 1900, 5/4 1849, 10/4 1540, 15/4 1492 og 16/4 1632.
Ingen efterårsobservationer indrapporteret.

DOFBasen:2004


2003:  Ringdue  Columba palumbus  
Der blev i år registreret 16266 trækkende forårsfugle. Største dage blev: 8/3 3190, 16/3 1770, 18/3 880, 22/3 2275, 23/3 1450 og 21/4 841.

DOFBasen:2003


2002:  Ringdue  Columba palumbus  
På Korshage sås de første trækkende duer allerede 3/2 med 65 Ø. Forårstrækket bød på 17054 fugle, hvilke er næsten en halvering i forhold til sidste år.
Bedste trækdage på Korshage: 29/3 1047, 30/3 3055, 2/4 1303, 8/4 4440 og 9/4 2450.
Ingen større efterårstræk.

DOFBasen:2002


2001:  Ringdue  Columba palumbus  
Det var rigtig godt gang i Ringduetrækket i år, hvor det blev til hele 33963 trækkende fugle. Trækket kulminerede som det plejer ultimo marts/primo april med en kanondag 28/3. Dage med over 1000 fugle: 27/3 1700, 28/3 14445, 31/3 4030, 3/4 7500, 4/4 1250 og10/4 1090.
Eneste større efterårsflok var 29/9 1000 rast Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Ringdue  Columba palumbus  
Forårets træktotal blev på 15895 fugle, hvilket næsten er en halvering af sidste år total.
Dage med over 1000 fugle:
24/3 1036, 1/4 1073, 2/4 3085, 3/4 1980, 9/4 2509, 15/4 1305 og 21/4 1075.
Om efteråret blev der til gengæld set forholdsvis mange trækkende duer, og med en total på 10640 fugle blev det faktisk bedste år siden 1977!
13/10 1000 SV, 15/10 2300 SV, 16/10 4400, heraf 3000 i en flok og 26/11 940 SV.

DOFBasen:2000


1999:  Ringdue  Columba palumbus  
Lige som sidste år, blev 1999 et godt år med mange trækkende duer. Træktotalen blev på 30652 forårsfugle, med en lidt tidlig kulmination, ultimo marts. Dage med over 1000:
20/3 2030, 25/3 1330, 26/3 5940, 29/3 2180, 30/3 6275, 1/4 1965 og 11/4 1460.
Ingen nævneværdige tal fra efteråret.

DOFBasen:1999


1998:  Ringdue  Columba palumbus  
Efter sidste års bundnotering, blev 1998 et godt år med 24781 trækkende forårsfugle. Flest fugle primo/medio april, dage med over 1000 fugle Korshage:
1/4 2060, 6/4 1480, 10/4 1300, 12/4 4569, 13/4 1718, 20/4 1555 og 24/4 2025.
Der blev registreret to trækdage i efteråret: 6/10 3000 og 7/10 2000 begge SV Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Ringdue  Columba palumbus  
Meget almindelig/almindelig yngletrækfugl, meget almindelig forårstrækgæst og almindelig efterårs- og vintergæst.
Arten yngler i skov- og sommerhusområderne på hele halvøen. Bestanden i visse områder er meget tæt og skønnes at være på 250 - 650 par.
Allerede i februar ses de først trækforsøgende fugle på Korshage, men trækket kulminerer normalt først primo april. På gode trækdage kan den ene store flok efter den anden ses udtrækkende over Korshage, lige fra den tidlige morgenstund til langt op af formiddagen.
Efterårstrækket er derimod yderst begrænset, og kun 15/10 1977 med 7330 fugle kommer på linie med de gode forårstrækdage.

Største 7/4 1996 3/4 1974 8/4 1996 22/3 1981 10/4 1979
trækdage 27020 15025 14435 10070 9316

1997: Med kun sølle 6716 trækkende forårsfugle, blev det også for Ringduen laveste notering i 25 år! Der var ellers lagt op til et godt jubilæumsår, efter sidste års forrygende for­årstræk.
Bedste dage: 1/3 555 Ø, 23/3 1340 Ø, 10/4 700 og 17/4 480.
Rastende fugle: 11/3 220 Hovvig, 19/3 90 Nykøbing og 23/3 110 Hovvig. Fra efteråret foreligger kun 11/10 200 SV Skansehage.

DOFBasen:1997


1996:  Ringdue  Columba palumbus  
Det blev et forrygende år, der slog flere gamle rekorder. Forårstræktotalen blev på hele 59918 fugle, hvilket slår det tidligere sæsonmax fra 1974 på 52225 fugle! Den 7/4 var simpelt hen en kanondag, hvor duerne pumpede afsted fra tidlig morgen og hele dagen igennem. 27020 duer efter frasortering af gengangere! Et imponerede tal, når der samtidig også skulle tælles et ligeledes rekordstort antal Fiskeørne.
Dage med over 1000: 21/3 3343, 3/4 1950, 4/4 1275, 5/4 1075, 6/4 1492, 7/4 27020, 8/4 14435 og 16/4 2095.
Det blev blot til 730 trækkende fugle i efteråret fordelt på syv dage. Største rastkoncentration blev 15/10 780 Hovvig.

DOFBasen:1996


1995:  Ringdue  Columba palumbus  
På 48 obsdage i 1995 var der kun 10111 fugle som trak over Korshage i perioden 3/3 - 11/6.
De bedste dage blev: 10/4 1725, 14/4 785, 19/4 2050, 23/4 990 og 24/4 610.
Forårets største antal rastende fugle, sandsynligvis lokale ynglefugle, blev set 19/5 med 340 fouragerende på en mark ved Østerlyng.
Efterår: 3/10 50 rast Korshage + 70 rast Hovvig, 5/10 100 SV Korshage og 17/10 1200 rast Moseby Bakke, er eneste nævneværdige tal.

DOFBasen:1995


Ringdue  Columba palumbus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 1413 14827 4275 464 5 2 400 6305 174 27935
Total 70 1413 15037 4275 464 5 2 400 6305 174 28145
MaxRst 70 110 210 10 10 10 10 10 25 15 50 70 210
Nobs 37 42 129 72 50 96 109 100 85 60 40 46 866
Ndag 26 26 31 29 31 29 31 30 30 28 23 28 342
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 75 531 16683 2922 412 57 6 130 3443 68 24327
Total 237 531 17083 2922 412 57 6 130 3443 68 24889
MaxRst 160 15 400 110 10 25 15 140 27 40 24 50 400
Nobs 71 85 219 225 156 141 129 117 107 89 76 86 1501
Ndag 30 27 31 30 31 30 31 31 30 27 30 31 359
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 569 869 12416 3116 92 19 2 42 1 17126
Total 669 869 12416 3121 92 29 2 112 1 17311
MaxRst 100 130 120 14 17 10 23 30 22 150 50 70 150
Nobs 57 70 104 91 64 43 41 65 48 45 49 56 733
Ndag 28 27 31 29 31 27 26 28 28 26 28 30 339
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 261 3351 15093 13721 107 62 3 2 87 3617 786 40 37130
Total 261 3351 17493 13871 113 62 3 2 87 3617 786 100 39746
MaxRst 300 250 2000 300 54 15 12 33 80 700 120 60 2000
Nobs 73 59 85 113 81 82 77 85 58 46 55 39 853
Ndag 29 26 30 30 30 27 30 31 29 25 28 29 344
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 189 499 6416 14737 111 11 2 34 2159 24158
Total 189 499 6416 15037 111 11 2 34 2159 24458
MaxRst 300 45 120 300 18 6 40 45 50 40 20 80 300
Nobs 57 60 92 105 101 35 43 40 57 34 32 47 703
Ndag 26 28 31 29 30 23 23 24 28 20 22 28 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 702 13614 2037 264 23 80 60 5737 58 65 22661
Total 21 702 13614 2037 264 23 80 60 6037 58 65 22961
MaxRst 50 80 80 100 15 20 12 40 40 300 28 20 300
Nobs 42 22 68 50 47 23 31 54 41 44 28 42 492
Ndag 26 19 29 28 24 21 22 29 26 26 19 26 295
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1245 1787 40916 2820 121 3 16 45 25 20 46998
Total 1245 1787 41271 2820 121 3 16 45 25 20 47353
MaxRst 220 100 350 350 15 9 40 35 10 20 200 300 350
Nobs 61 59 130 58 75 20 48 46 23 27 40 32 619
Ndag 28 28 23 25 27 16 24 26 20 21 27 23 288
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 701 19693 4945 136 12 72 1575 1081 40 28280
Total 25 701 19993 4945 136 12 35 72 1575 1081 540 29115
MaxRst 110 200 300 80 21 15 10 25 5 130 250 500 500
Nobs 38 38 299 78 59 21 7 6 16 17 19 14 612
Ndag 18 14 29 27 21 15 7 5 14 15 15 12 192
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 8292 13978 7588 114 2 45 2872 30 33041
Total 120 8292 13978 7588 114 2 45 3872 30 34041
MaxRst 70 230 71 39 25 24 10 5 40 1000 50 95 1000
Nobs 18 65 178 122 30 46 7 7 11 17 13 21 535
Ndag 11 23 28 26 20 10 7 6 9 12 13 15 180
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 96 2202 16726 253 11 1530 240 1324 22382
Total 96 2472 16726 278 27 2 101 1530 2240 1324 24796
MaxRst 70 60 270 70 25 16 2 95 5 150 2000 290 2000
Nobs 30 21 73 49 28 5 1 14 7 15 8 10 261
Ndag 21 15 29 25 18 5 1 8 6 11 6 8 153
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 300 18127 3664 99 2170 4 18 24384
Total 2 300 18285 3664 99 80 2380 26 418 25254
MaxRst 40 42 140 60 27 10 80 3 5 210 22 400 400
Nobs 19 30 55 42 43 9 3 9 6 11 4 13 244
Ndag 10 18 26 24 17 8 3 9 5 5 4 11 140
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 100 112 12616 7584 168 12 2 1750 22344
Total 100 862 12616 7584 168 12 35 2 120 1750 110 23359
MaxRst 140 750 250 80 29 6 35 6 120 70 110 750
Nobs 24 21 142 57 48 9 4 7 7 4 4 1 328
Ndag 16 15 24 22 16 6 4 5 6 1 4 1 120
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 852 57043 20481 198 67 23 78734
Total 370 852 57043 20576 198 11 77 23 45 79195
MaxRst 250 110 25 95 8 7 2 2 10 45 250
Nobs 19 46 401 205 18 10 4 4 7 6 1 721
Ndag 14 9 25 22 14 7 4 4 6 4 1 110
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 712 23636 8090 170 11 874 4426 38039
Total 120 712 23636 8635 170 11 874 4426 2000 30 40614
MaxRst 180 103 50 545 7 6 8 20 50 110 2000 2000 2000
Nobs 16 18 301 192 12 4 10 8 22 14 6 3 606
Ndag 11 11 24 25 9 3 8 8 11 12 6 3 131
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3087 40515 9122 198 8 14550 67480
Total 50 3087 41216 9122 198 8 4 16 14636 28 110 68475
MaxRst 50 10 700 45 19 4 8 85 20 110 700
Nobs 4 36 150 139 24 1 3 3 7 7 9 383
Ndag 3 7 14 19 15 1 2 1 6 3 6 77
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··01 15·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 395 58123 5633 73 7 4710 68941
Total 191 396 61973 5753 79 7 3 1 1 4715 1 73120
MaxRst 150 1 2300 120 6 4 2 1 1 5 1 2300
Nobs 6 15 536 66 5 3 4 1 1 7 2 646
Ndag 3 4 18 19 5 3 3 1 1 3 2 62
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07 21··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 16304 14274 735 3 2380 33699
Total 3 16554 14274 735 4 4 1 3580 2500 37655
MaxRst 250 190 1 4 1 5 1200 2500 2500
Nobs 1 25 32 6 3 1 1 1 7 3 80
Ndag 1 10 18 6 2 1 1 1 5 3 48
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 120 17 10949 12764 74 2250 26174
Total 122 20 11249 13519 74 2 2550 27536
MaxRst 2 3 300 285 2 300 300
Nobs 2 5 35 138 5 2 5 192
Ndag 2 3 14 9 5 2 5 40
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··04 08··16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 70 5201 16430 1447 30 50 23228
Total 1 74 5646 16430 1447 30 50 23678
MaxRst 1 4 445 5 445
Nobs 2 3 78 108 8 2 1 202
Ndag 2 3 12 22 8 2 1 50
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··02 25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 405 12465 5286 70 24 1 18301
Total 300 405 12469 5288 70 24 1 18557
MaxRst 250 6 4 2 250
Nobs 7 8 28 67 4 1 1 116
Ndag 6 3 14 16 4 1 1 45
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··05 11

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 125 4554 9757 445 76 15 60 15062
Total 71 126 4664 9764 446 76 15 450 60 15672
MaxRst 25 1 110 7 1 450 450
Nobs 9 3 71 30 13 3 1 1 1 132
Ndag 6 3 10 16 10 3 1 1 1 51
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··09 24·· ··21 15

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 335 21338 9825 230 405 12 32145
Total 335 22088 9825 230 2 1000 455 12 33947
MaxRst 55 2 750 4 5 2 1000 50 1000
Nobs 8 9 34 29 12 4 3 6 1 106
Ndag 8 6 16 21 11 4 3 3 1 73
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30 20·· ··20 08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 73 1555 14888 171 7700 1350 1590 27357
Total 32 73 2125 14893 171 3 7840 1600 2190 28927
MaxRst 2 45 500 5 3 140 250 600 600
Nobs 5 8 47 103 6 2 5 4 9 189
Ndag 4 5 13 23 6 2 5 3 8 69
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··28 03··04 13·· ···· ··25art/06700.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 22:03 af lb