Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06870

Duer - Spætter

Turteldue Streptopelia turtur eu06870

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Diagrammer* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Turteldue  Streptopelia turtur  

DOFBasen:2024


2023:  Turteldue  Streptopelia turtur  

DOFBasen:2023


2022:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 99, 1)

Jubilæums fugl: 17/5 1 NØ Nakke Nord (HVR*, JR) - så nåede vi lige 100 i løbet af 50 år. Langt den overvejende del er dog set i de første år. Arten må efterhånden anses som direkte sjælden. Sidst set i 2013.

9/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2013:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 98, 1)
Tredje år i træk med Turteldue er en god stime i disse år. 18/5 1 Ø Korshage (AF).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
N 1 1
Fænologi 18

2012:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 96, 2)
Andet år i træk med Turtelduer, og endda hele to fugle i år: 23/5 1 overflyvende Hovvig (EVR) og 26/5 1 syng Dybesø (NHV).

DOFBasen:2012


2011:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 95, 1)
25/7 1 rast Ringholm – sad på vejen ved det gamle gasværk og fløj ind i skoven (PG) – absolut en af årets mere bemærkelsesværdige observationer.

DOFBasen:2011


2010:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 95, 0)
Rettelse: Ingen Turtelduer i 2010, men den samlede total er øget med 2 pga. en sammentællingsfejl i 2000.

DOFBasen:2010


2008:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 94, 1)
Efter et par års fravær blev det til en enkel obs i 2008: 13/5 1 Ø Nørrevang (LB).

DOFBasen:2008


2005:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 93, 1)
Tilbage efter fravær i 2004, dog kun lige årlig med 21/5 1 rast Nakke Lyng (HSL).
Arten er gået tilbage de seneste år og ses nu ikke årligt mere i Rørvig, hvilket kan ses af nedenstående figur, som viser årstotalerne fra de sidste 20 år.

DOFBasen:2005


2003:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 92, 1)
Glædeligt gensyn med denne art, som hverken blev set i 2001 eller 2002.
4/6 1 Ø Nørrevang (JHC, AF).

DOFBasen:2003


2000:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 90, 2)
Med en obs af to fugle kom Turtelduen endelig tilbage i rapporten efter 2 år uden fund: 19/5 2 tf 4.02 Korshage (HVR).

DOFBasen:2000


1997:  Turteldue  Streptopelia turtur (5, 86, 4)
Meget sjælden forårstrækgæst og tilfældig sommergæst. Uregel­mæssig efterårsgæst.
Turtelduen iagttages næsten årligt i området. Kun i 1977 og 1991 blev der ikke set Turtelduer. Observationerne fordeler sig på 86 forårs-, 1 sommer- og 4 efterårsfugle, med stør­steparten ultimo maj/primo juni. I foråret 1989 blev der set hele 12 fugle, hvilket er højste notering. Tidligste fund stammer fra 29/4 (1983).

Årstotaler 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Middel / Max 3 / 5 4 / 5 4 / 8 5 / 12 3 / 5

1997: Et godt år med 4 forårsfugle: 17/5 1 rast Nørrevang, 24/5 1 til rast Korshage sammen med en Tyrkerdue og 7/6 2 S Korshage. 

DOFBasen:1997


1996:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 85, 1)
Det blev kun til en enkelt fugl i år: 1/6 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:1996


1995:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 81, 4)
Det blev et godt år med 4 - 5 fugle, herunder også en efterårsfugl:
24/5 1 kurrende Langesømose (EVR), 25/5 1 Langesømose/Myntestien (PKK, EVR, HVR, KES), 29/5 1 Ø (13:37) Dybesø (LB) og 9/10 1 1k trækforsøgende Korshage (HVR).

DOFBasen:1995


Turteldue  Streptopelia turtur  

1994: 5
Bemærk især de to efterårsiagttagelser, idet arten kun er set én gang tidligere på denne årstid (sep 1974):
4/5 2 TF KH,
15/5 1 R Nørrevang (et meget mørkt individ),
13/9 1 SV KH (6.29),
5/10 1 R HV.

1993: 1
Årets eneste fugl:
17/5 1 Ø (16:35) Nørrevang (JS).

1992: 4
Varme og østenvind gav bonus med 4 fugle.
23/5 1 R HV (KES),
24/5 1 R Dybeso (LB),
27/5 1 R KH (EVR),
11/6 1 Ø KH (5.05) (PKK).

1991: –
Første år siden 1977 uden obs!

1990: 2
Efter sidste års rekordhøst på 12 fugle, blev 1990 et mere normalt år med 2 fugle:
8/5 1 TF (5.46) KH (LB,EVR),
21/5 1 TF (5.44) KH (PEL,BBP,EVR,PR).

1989: 12
22/5 3 TF (6:05) KH + 2 R Langesømosen (EVR,BV),
24/5 2 NØ (5:08) KH + 5 R Langesømosen (KB,EVR).

1988: 5
Fint år med 5 fugle:
28/5 1 R Plantagen (Henrik Jepsen),
29/5 2 S (6:45) KH (PCC,PEL,BV)
31/5 1 R KH (EVR),
4/6 1 TF (5:46) KH (EVR).

1987: 1
Årets eneste:
26/5 1 R KH (PEL,EVR).

1986: 1
8/6 1 tf (12:09) KH (EVR).
Mindre end forventet.

1985: 8
6/5 17.45 1 tf til rst. (EVR),
10/5 5.15 2 tf (EVR),
11/5 3 tf M. Østergård (i flok??),
19/5 5.20 tf til 5.54 NØ (JC, LL, EVR),
26/5 6.46 1 tf (PCC, LL, UR).
Hidtil højeste årstotal, dog stor usikkerhed vedrørende gengangere 11/5.

1984: 3
I alt 3:
31/5 1 KH (EVR),
2/6 1 E (17:15) Rørvig Kirke (JC),
7/6 1 R indlandet (LL).
Ret normalt.

1983: 6
Ialt 4 obs. af 6 fugle. Selvom arten er set hvert år siden 1972 (bortset fra 1977), er det første gang vi har over 5 fugle.
29/4 1 tf (LL, BBP, PR, EVR),
5/5 1 rst. (LL),
28/5 1 kurrende (iben Nielsen),
1/6 3 E eller tf (JC, EVR).
Observatørerne er også noget uenige om tidspunktet for sidstnævnte obs., idet de har angivet 04.59 henholdsvis 05.42!!!

1982: 5
I alt 5 obs, hvilket på betegnes som pænt.
25/5 1 R Evens (EVR),
29/5 1 R Flyndersø (KA),
31/5 1 R KH (LL),
1/6 1 kurrende hjemme i haven, Plantagen, (LB),
5/6 1 TF-S (LL,EVR).

1981: 5
26/5 1 R Flyndersø (EVR),
27/5 2 R Flyndersø (PKK),
30/5 1 kurrende Langesø-engen (JC),
27/6 1 R KH (LL).

1980: 5
18/5 1 TF KH (JB,JC),
30/5 2 R HV (PKK),
31/5 1 W Plantagen (LB),
8/6 1 HV-Østskoven (EVR).
I alt 5 ex.

1979: 5
17/5 1 TF (EVR),
21/5 1 TF (LB,EVR),
22/5 1 R (EVR),
23/5 1 NE (6:30) (PKK),
25/5-26/5 1 R (EVR).
I alt 1-4 fugle.

1978: 2
21/5 1 tf KH (SP),
10/6 1 R HV (EVR).

1977: –

1976: 5
16/5 1 KH-G (EVR),
22/5 1 R HV (EVR),
23/5 1 KH-G (EVR),
29/6 1 R HV (LB),
18/7 1 HV (EVR).
Muligheden for gengangere kan ikke helt udelukkes.

1975: 4
„Mod forventning“ set i år (sml. 1974-rapporten).
10/5 1 ad R-NØ HV (EVR),
26/5 1 R-SØ (LB,m.fl.)
2/6 1 R KH-F,
12/6 1 KH-A (LB).
I alt 4 obs.

1974: 2
20/5 1 tf KH (LB).
Tredje forår i træk at arten ses, antallene har dog været 3, 2, 1 så …
7/9 1 ad R HV-B (EVR), første efterårsobs.

1973: 2
29/5 1 NØ KH-A (LB),
13/6 1 Plantagen-F (LB).
Har dog nok været mere talrig, idet en små 10 ex. set på stor afstand stærkt er mistænkt for at være denne art, næsten alle fra ult. maj.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23··26

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19art/06870.txt · Sidst ændret: 2023/06/07 14:42 af lb