Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:06840

Duer - Spætter

Tyrkerdue Streptopelia decaocto eu06840

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Tyrkerdue

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 10 5 5 11 31
MaxRst 2 1 2 4 4
Nobs 7 5 7 15 34
Ndag 5 5 7 13 30
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 11 4 2 27
Total 20 6 11 20 25 14 4 16 6 1 7 130
MaxRst 12 2 3 3 4 3 1 3 2 1 2 12
Nobs 7 5 8 13 28 23 10 16 7 1 6 124
Ndag 7 5 8 10 21 16 9 14 7 1 6 104
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 03··31

2022:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

Den generelle fornemmelse er at arten er vigende i hele landet og også hos os. Dokumentationen er dog ikke helt nem.
Kun 6 fugle i trækprotokollen fra Korshage: 19/4 1, 30/4 2, 4/5 2 og 23/5 1 alle tf.
Et første forsøg på status over de rastende er lavet ved summation af største tal pr 1/3 mdr for alle lokaliteter. Dette giver hhv 56 og 83 fugle de to halvår. August og december topper med 18 fugle. Arter er rapporteret fra 15 lokaliteter. De tre bysamfund er klart kerneområderne, men også en del obs fra Nakke Lyng (4), Nakke Nord (5) og Nørrevang (31) - hvor mange par yngler der egentlig uden for byområderne?
Årets største flokke: 5/1 6, 1/7 6 og 24/10 11 Nykøbing By samt 14/9 8 Nakke Nord.

14/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 6
Total 18 3 3 11 10 17 8 11 5 86
MaxRst 6 1 1 2 4 4 6 3 8 11 2 5 11
Nobs 11 3 4 11 8 13 9 24 11 2 4 9 109
Ndag 6 3 4 9 7 9 7 19 10 2 3 9 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 11 9 3 7 15 10 7 4 9 15 6 96
MaxRst 3 4 3 4 6 4 2 3 5 9 1 3 9
Nobs 19 28 27 22 37 41 19 14 18 3 2 4 234
Ndag 16 17 19 16 21 21 13 9 11 2 2 4 151
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 8 1 3 9 12 6 4 3 3 14 12 75
MaxRst 3 1 2 5 2 2 2 2 3 2 4 8 8
Nobs 15 9 13 22 14 6 9 10 3 6 11 10 128
Ndag 14 9 12 16 10 6 7 9 3 6 10 10 112
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2019:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

Forårstræk: 4/4 - 17/6 i alt 20, flest 18/4, 24/4, 26/4 og 20/5 alle dage 3 – I alt 11 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 5 1 20
Total 6 5 4 21 9 10 6 7 8 4 3 83
MaxRst 2 2 3 2 2 3 2 2 6 2 2 6
Nobs 9 5 5 15 10 12 9 19 9 7 3 103
Ndag 7 5 4 11 10 10 8 17 8 7 2 89
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. ..24 01.. ..28

2018:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
17 fugle på trækforsøg på Korshage i april - maj. Antallet af fugle på trækforsøg synes meget stabilt og afspejler altså mærkværdigvis nok ikke artens generelle tilbagegang. Blev set året igennem på de sædvanlige bylokaliteter (Nykøbing, Rørvig og Nakke by). Enkelte observationer udenfor (Søndervang, Ringholm Skov). I efteråret 26/9 7 SV i flok Hovvig er ret uhørt, da vi normalt kun ser et par stykker på træk i løbet af et efterår. En flok på 14 rast 22/12 Nakke By er en pæn ansamling nu om dage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10 7 27
Total 16 22 17 26 20 10 1 4 10 2 20 21 169
MaxRst 3 3 2 3 4 3 1 2 1 2 10 14 14
Nobs 10 15 12 17 13 7 1 3 4 1 4 5 92
Ndag 10 15 10 15 13 5 1 3 3 1 4 4 84
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
17 trækforsøgende fra foråret på Korshage og primært i maj med adskillige gengangere. Arten ses overvejende i byerne. Ingen sikre ynglefund i år, men yngler utvivlsomt både i Nykøbing, Rørvig og Nakke.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 4 1 18
Total 18 3 6 12 29 10 8 26 6 3 5 20 146
MaxRst 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 6 6
Nobs 13 2 4 10 17 7 5 18 4 2 2 7 91
Ndag 9 2 4 6 14 7 4 11 4 2 2 7 72
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2016:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
15 set trækkende eller trækforsøgende alle fra foråret. Et indrapporteret ynglefund fra Nykøbing i feltornitologens have.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 9 15
Total 26 24 12 12 25 15 4 7 2 9 5 16 157
MaxRst 4 2 2 2 5 4 1 6 1 3 1 7 7
Nobs 20 13 10 9 11 9 4 2 2 4 5 7 96
Ndag 17 13 8 6 11 8 4 2 2 4 5 7 87
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Registreret på 76 dage i 2015. 17 fugle er konstateret som trækforsøgende om foråret i perioden 9/3 - 15/5, flest 6 tf 15/5 Korshage. Ingen efterårstrækfund.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 10 17
Total 10 10 14 14 37 15 4 6 4 3 14 11 142
MaxRst 3 4 2 1 4 3 2 4 2 3 3 3 4
Nobs 7 6 11 12 19 9 3 3 3 1 8 5 87
Ndag 6 5 10 11 15 7 3 3 3 1 7 5 76
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2014:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Trækforsøgende fugle på Korshage fordeler sig månedligt med 1 februar, 2 marts, 12 april, 14 maj, 2 juni, 1 september og 1 i november, flest 23/5 med 6 duer.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 12 14 2 1 1 33
Total 9 13 16 23 24 6 7 4 10 4 5 5 126
MaxRst 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4
Nobs 5 11 10 16 12 4 5 3 7 3 5 4 85
Ndag 4 9 9 15 11 4 5 3 5 3 5 4 77
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Årets trækforsøgende fugle fordeler sig med 1 i marts, 7 i april og 14 i maj, flest 8/5 4 tf. Alle er fra Korshage.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 14 22
Total 20 8 27 17 18 8 5 7 2 10 5 4 131
MaxRst 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 4
N 12 4 19 11 9 7 4 3 1 5 2 3 80
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2012:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Det blev til 99 registreringer af Tykerduer i 2012. Tyrkerduen er stærkt tilknyttet byerne, hvilket tydeligvis fremgår af tabellen

Hovvig Korshage Nakke By Nykøbing Nørrevang Rørvig By Total
Antal reg. 2 13 2 41 1 40 99

Alle 13 observationer fra Korshage er trækforsøgende fugle fra perioden 16/3 til 22/5, flest blev set 8/5 med 3. De 2 største rastflokke blev 20/3 6 Rørvig By og 27/10 8 Nykøbing.

DOFBasen:2012


2011:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der foreligger 82 rapporter. Ses i området året rundt, men ud over trækket er det små tal der rapporteres, og interessen er størst først på året.
I perioden 3/4 – 31/5 var 29 fugle ude og blive luftet på Korshage, flest 3/4 4 og 11/5 9.
Hovedparten af de rastende fugle er set i Rørvig og Nykøbing By. Enkelte observationer Korshage og Hovvig. Er arten forsvundet som ynglefugl fra resten af kommunen (sommerhusområderne)?
Efterårstrækket bød på et pænt rundt 0.

DOFBasen:2011


2010:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der er set Tyrkerduer fra 1/1 - 31/10 i 2010. Kun et enkelt ynglepar er indrapporteret, 1/7 1 ad + 1 juv Rørvig. Den første trækforsøgende fugl sås på Korshage 24/3, og til og med 23/5 blev der i alt set trækforsøgende fugl på i alt 10 observationsdage, flest 30/4 og 1/5 med 5 fugle. Kun en enkelt trækkende efterårsfugl, 30/10 1 Ø Hovvig. Mange obs af rastende fugle især omkring Rørvig, hvor flere af bidragsyderne bor. Flest 12/3 4 og 22/4 5 begge Rørvig.

DOFBasen:2010


2009:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der er løbende registreret rastende fugle fra Nykøbing og Rørvig, det meste af året med op til 3 fugle. Årets trækforsøgende fugle blev set i perioden 12/4 - 22/5 på Korshage med op til 3 fugle pr. dag på 10 observationsdage. Ingen ynglefund er rapporteret, og der er ej heller nogle trækforsøgende efterårsfugle. Er Tyrkerduen i tilbagegang eller rapporteres arten bare ikke? Året sidste rapporterede fugl blev 12/10 1 rast Nykøbing - er de reelt væk i november/december - eller?.

DOFBasen:2009


2008:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Årets første syngende fugl blev hørt 13/2 Rørvig. Der er flere obs af rastende fugle, flest 6/2 6 rast Rørvig. De årlige trækforsøgende fugle er registreret på Korshage fra 16/4 - 31/5 med max 3 fugle 2/5.

DOFBasen:2008


2007:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der er ikke de store årlige ændringer for denne art, og der er set trækforsøgende fugle på Korshage gennem foråret: 15/4 3 samt 4/4, 5/5, 10/5 og 18/5 alle dage 2. Første fugl sås 3/1 1 Nykøbing og sidste 25/11 2 rast Nørrevang – om dette skal tages som en indikation på at arten helt forlader området svæver lidt i luften. Tidligere tiders vinterflokke er i alt fald en saga blot . 17/11 8 rast Rørvig By er årets største antal.

DOFBasen:2007


2006:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Ud over de sædvanlige trækforsøgende fugle er der kun rapporteret en enkelt rastende fugl 29/3 Nykøbing. Arten er ikke når så udbredt som i rapportens barndom. Nok begrænset, hvad der er af fugle uden for bykernene. Burde vel nu være så velkendt, at landlige observationer kunne finde vej til notesbøgerne og DOF-basen. Alle trækforsøgende fugle blev set fra Korshage, med maks. 7/5 4 og 15/5 3 samt flere dage med 2 fugle.

DOFBasen:2006


2005:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
De „sædvanlige“ trækforsøgende fugle blev set på Korshage fra 27/3 - 27/5 med maks. 3 21/5. Eneste reelt trækkende fugle var 1/4 4 Ø Korshage og 24/4 2 Ø Hovvig. Største rastforekomst blev 11/11 med 6 Rørvig by.

DOFBasen:2005


2004:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der er set trækforsøgende fugle på 14 dage i løbet af foråret 2004. Fleste 1/5 og 3/5 med 3 trækforsøgende fugle. Endvidere syv dage med 2 fugle.

DOFBasen:2004


2003:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der er set trækforsøgende fugle på Korshage på 15 forårsdage. De bedste dage blev 19/4 4, 21/4 5, 6/5 4 og 16/5 4.

DOFBasen:2003


2002:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
I år blev der registreret trækforsøgende fugle på Korshage på 8 dage. Bedste dage blev 18/5 4 og 22/5 med 5 fugle. Største rastkoncentrationer blev 14/2 4 Nørrevang og 14/3 7 Rørvig By.

DOFBasen:2002


2001:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Det blev til de sædvanlige trækforsøgende fugle på Korshage. I år blev det til 16 obsdage med max 3 fugle på flere dage. 3/5 4 fugle Ø Nørrevang er næppe kommet længere end Korshage! Rastende fugle er hovedsagelig set i Nykøbing, hvor Rørvigvej 102, er et godt bud tillige med Rørvig by og Ringholm gods.

DOFBasen:2001


2000:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der blev set trækforsøgende fugle på 15 obsdage på Korshage i perioden 21/3 - 9/6, flest 21/4 og 18/5 med 3 fugle. 3/4 blev det tillige også til en reelt udtrækkende fugl!
Efterår: 9/9 2 tf Korshage er eneste trækkende fugle. Fra Nykøbing desuden en del obs af lokalbestanden, dog ingen ynglefund indrapporteret.

DOFBasen:2000


1999:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der blev som sædvanligt set trækforsøgende fugle på Korshage i løbet af foråret. I alt 14 dage med trækforsøgende fugle, max: 26/4 3, 13/5 4, 18/5 3, 20/5 4 og 21/5 5.

DOFBasen:1999


1998:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Foråret bød på de sædvanlige trækforsøgende duer: 7 dage med max 3 fugle, samt en reelt trækkende 10/4.
Efterårets „træk“ bestod alene af 30/10 2 N ud over Kattegat, en ren havobs!

DOFBasen:1998


1997:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Fåtallig ynglestandfugl, sjælden forårs- og efter­årstræk­gæst.
Arten yngler fåtalligt i byområderne. Tidligere var den almindelig i sommerhusområderne (1970'erne), men arten er gået meget tilbage de seneste år. Bestand vurderes til 20 - 50 par. Trækforsøgende fugle kan ses på Korshage foråret igennem, samt om efteråret - dog i mere begrænset omfang.

1997: Som vanligt blev der set trækforsøgende fugle på Korshage, flest 10/4 5, 17/4 5, 7/4 4 og 17/5 4. Ingen trækobservationer fra efter­året.

DOFBasen:1997


1996:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
På 12 dage blev der set trækforsøgende fugle på Korshage, flest 3/4 3.

DOFBasen:1996


1995:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der blev set trækforsøgende fugle på 12 forårsdage, flest 9/4 med 5 fugle. En enkelt fugl valgte bemærkelsesværdigt at udtrække 20/4.

DOFBasen:1995


Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 6
Total 18 3 3 11 10 18 7 7 8 11 2 16 114
MaxRst 6 1 1 2 4 4 6 3 8 11 2 5 11
Nobs 11 3 4 11 8 14 9 24 11 2 4 9 110
Ndag 6 3 4 9 7 10 7 19 10 2 3 9 89
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 6
Total 11 9 3 3 15 10 5 2 4 15 6 83
MaxRst 3 4 3 4 6 4 2 3 5 9 1 3 9
Nobs 19 28 28 22 37 43 19 14 18 3 2 4 237
Ndag 16 17 20 16 21 21 13 9 11 2 2 4 152
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 7
Total 11 2 3 9 14 6 5 3 5 14 19 91
MaxRst 3 1 2 5 3 2 2 2 3 2 4 8 8
Nobs 15 9 13 22 14 6 9 10 3 6 11 10 128
Ndag 14 9 12 16 10 6 7 9 3 6 10 10 112
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 5 1 20
Total 6 3 6 21 8 7 6 5 6 4 1 73
MaxRst 2 2 3 2 2 3 2 2 6 2 2 6
Nobs 9 5 5 15 10 12 9 19 9 7 3 103
Ndag 7 5 4 11 10 10 8 17 8 7 2 89
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 01·· ··28

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 10 7 26
Total 4 5 4 14 14 2 1 7 2 3 21 77
MaxRst 3 3 2 3 4 4 1 2 1 2 10 14 14
Nobs 12 18 13 17 17 7 1 3 4 1 4 5 102
Ndag 10 15 10 15 13 5 1 3 3 1 4 4 84
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 4 1 14
Total 14 2 2 8 6 3 2 12 49
MaxRst 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 6 6
Nobs 13 2 4 8 15 7 5 15 4 2 2 7 84
Ndag 9 2 4 6 14 7 4 11 4 2 2 7 72
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 9 15
Total 10 3 3 8 18 5 1 6 7 11 72
MaxRst 4 2 2 2 5 4 1 6 1 3 1 7 7
Nobs 20 13 10 9 11 9 4 2 2 4 5 7 96
Ndag 17 13 8 6 11 8 4 2 2 4 5 7 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 10 17
Total 5 2 10 14 8 4 3 10 3 59
MaxRst 4 4 2 1 4 3 2 4 2 3 3 3 4
Nobs 8 6 11 12 19 11 3 3 3 1 8 5 90
Ndag 7 5 10 11 15 8 3 3 3 1 7 5 78
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 12 14 2 1 1 33
Total 3 2 8 14 19 4 2 1 8 3 1 3 68
MaxRst 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4
Nobs 5 11 10 16 12 4 5 3 7 3 5 4 85
Ndag 4 9 9 15 11 4 5 3 5 3 5 4 77
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 14 22
Total 2 2 6 11 18 1 3 5 6 2 4 60
MaxRst 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 2 4
Nobs 12 4 20 11 10 7 4 4 1 5 2 3 83
Ndag 12 4 18 11 9 6 3 4 1 5 2 3 78
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 9 15
Total 1 11 4 12 2 10 40
MaxRst 3 2 6 2 2 2 1 2 2 8 2 2 8
Nobs 5 11 19 9 14 9 1 10 3 3 3 6 93
Ndag 4 10 13 9 12 8 1 9 3 3 3 5 80
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 16 28
Total 4 4 18 16 3 1 1 5 2 54
MaxRst 2 4 2 3 2 2 3 3 2 5 3 1 5
Nobs 7 5 6 17 15 5 5 6 6 4 3 1 80
Ndag 7 5 6 14 13 4 5 6 6 4 2 1 73
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 15 1 1 31
Total 2 4 17 19 2 1 1 46
MaxRst 3 2 4 5 2 1 3 1 1 1 5
Nobs 10 5 6 10 10 1 3 3 1 3 52
Ndag 8 5 6 7 6 1 2 3 1 3 42
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 5 22
Total 2 5 2 20 5 3 2 39
MaxRst 2 3 2 3 2 1 2 2 3
Nobs 3 3 6 12 3 7 4 1 2 41
Ndag 3 3 5 10 3 6 4 1 2 37
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 03·· ···· ···· ··12

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7 14
Total 3 6 8 9 1 3 2 32
MaxRst 3 6 2 2 2 1 2 2 6
Nobs 3 5 3 9 5 1 2 1 29
Ndag 3 5 3 8 4 1 2 1 27
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31 05 08·· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 8 1 18
Total 1 3 9 8 1 2 2 4 8 38
MaxRst 1 2 2 1 1 2 4 8 8
Nobs 2 1 2 6 4 1 2 1 1 2 22
Ndag 2 1 2 6 4 1 2 1 1 2 22
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22 13·· ··25

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 11 15
Total 2 3 11 16
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 5 9
Ndag 2 2 5 9
Fænologi 29·· ···· ··15

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 8 10 23
Total 2 5 8 11 6 32
MaxRst 2 1 6 6
Nobs 1 3 4 7 2 17
Ndag 1 3 3 7 2 16
Fænologi 20·· ···· ···· ··27 11··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 12 2 23
Total 1 4 5 15 2 27
MaxRst 1 1 3 3
Nobs 1 1 3 3 8 1 17
Ndag 1 1 3 3 8 1 17
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··01

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 21 2 40
Total 2 4 14 21 4 45
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 2 2 4 9 2 19
Ndag 2 2 4 8 2 18
Fænologi 06··24 13·· ···· ···· ··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 13 2 2 20
Total 2 4 9 1 18 2 2 38
MaxRst 2 4 7 3 7
Nobs 1 2 4 1 7 2 1 18
Ndag 1 2 4 1 6 2 1 17
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··05 16

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 23 5 32
Total 5 3 3 23 5 1 7 47
MaxRst 4 3 1 3 2 1 1 4 1 4
Nobs 9 4 2 7 15 4 1 2 1 45
Ndag 8 3 2 5 12 4 1 2 1 38
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··14 23 22·· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 10 6 2 31
Total 3 2 11 10 6 1 2 3 38
MaxRst 3 1 1 2 1 2 3 3
Nobs 3 2 4 9 6 5 2 1 1 3 36
Ndag 3 2 4 9 6 5 2 1 1 2 35
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··09 01·· ··09 28·· ··28art/06840.txt · Sidst ændret: 2023/06/07 15:27 af lb