Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:07670

Duer - Spætter

Skovhornugle Asio otus eu07670

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Skovhornugle

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Skovhornugle  Asio otus  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2023:  Skovhornugle  Asio otus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2022:  Skovhornugle  Asio otus  (,,1)

Uden tvivl en af vores sværeste arter. De er der antage hvert år, men nemt er det ikke. Nakkehalvøen er klart det bedste sted.
24/7 1 juv kaldende Nakke Skov (TPA).

14/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2021:  Skovhornugle  Asio otus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 07.. …. ..09

2020:  Skovhornugle  Asio otus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2018:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 193, 2)
Et sikkert ynglefund fra Nørrevang. Registreret 23/6 – 24/7 via 2 – 3 tiggende pull.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 7
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 23.. ..24

2017:  Skovhornugle  Asio otus (1, 190, 3)
3 observationer: 3/4 1 rast Korshage ved Myntestien (EVR), 14/5 1 hørt Hovvig (EVR) og 17/6 1 rast Nørrevang (LB). Ligner diskrete ynglefugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 03.. …. ..17

2016:  Skovhornugle  Asio otus (1, 189, 1)
Kun et fund 13/2 af en rastende fugl i Langesø Mose (EVR). Ingen ynglefund og ingen hørt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2015:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 186, 3)
Fint år med tre observationer: 27/2 1 Hovvig (PG), 4/3 1 Hovvig (PG) og 28/3 1 Korshage (CG).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 27.. ..28

2014:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 184, 2)
2014 bød på to fund: 25/5 1 ynglefund Slettermosegård (EVR) og 26/10 1 rast Nørrevang, der blev fanget i billygternes skær (JS).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 26

2013:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 178, 6)
9 observationer af 12 fugle, heraf dog flere gengangere. Vil anslå, at der er 6 forskellige fugle i spil i 2013. Eneste ynglepar er fra Nakke Lyng tæt ved Hovvig. Årets første Skovhornugle gjorde sig bemærket ved, at den havde efterlagt gylp i EVR's have. Fuglen blev hurtig spottet i en af havens tujaer, hvor den blev set et par gange. Alle obs: 29/1 og 1/2 1 Nykøbing By, 28/2 1 Korshage, 30/3 1 Nakke Lyng, 1/4 1 Korshage, 26/4, 9/5 og 18/5 2 Nakke Lyng samt 30/6 1 fouragerende Nørrevang.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 3 4 1 12
MaxRst 1 1 1 2 2 1 2
N 1 2 1 2 2 1 9
Fænologi 29.. …. …. …. …. ..30

2012:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 169, 9)
Et rigtig godt år med hele 24 registreringer af i alt 9 fugle fordelt på 14 dage. Tre ynglepar i år, Hovvig, både ved Enggårdsvej med 3 unger, bl.a. set ivrigt fodrende med mus og mosegrise, ved Ringholm, hvor 2 unger er hørt samt et par Nakke Øst, hvor en juv er hørt.
Alle obs:
8/4 1 rast Hovvig, 14/4 1 rast Hovvig, 17/4 1 syng Hovvig, 4/5 1 fouragerende Hovvig, 6/5 2 rast Hovvig, 13/5 1 rast Nakke Øst, 17/5 1 fouragerende Søndervang, 22/5 1 Søndervang, 26/5 2 ad + 2 juv Hovvig, 27/5 2 ad + 3 juv Hovvig, 28/5 1 Hovvig, 17/6 2 Ringholm, 3/7 2 juv hørt Ringholm samt 16/7 1 fouragerende Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 160, 9)
Hele 9 observationer, de 8 fra yngletiden, de fleste relateret til et ynglepar ved nordenden af Hovvig: 21/4 – 24/4 1 – 2 set daglig, 3/6 1 og 13/6 1 ad med 3 pull.
29/4 1 syng. Slettermosegård, kan have forbindelse med 21/6 2 pull hørt Nakke Sydvest tæt ved Slettermoseområdet.
Året afsluttedes med 7/11 1 overflyvende ved Myntestien, Korshage – måske en trækgæst.
Ganske fint år med to sikre ynglefund.

DOFBasen:2011


2010:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 157, 3)
Kun 2 observationer af 3 fugle i år. Heldigvis er begge ynglepar. 30/6 1 pull hørt Ringholms marker, tæt ved Østerlyngvej (AF) samt 11/7 2 pull/juv hørt Korshage nord for Langesømosen (EVR).

DOFBasen:2010


2009:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 150, 7)
Få observationer i år, dog stadig 1 ynglepar ved Søndervang. 10/3 1 hørt Søndervang, 30/4 1 tudende Nakke Skov. Sidstnævnte fugl blev først registreret via aflytning af en optagelse af løvfrøer, hvor Skovhornuglen kunne høres tudende i baggrunden! 19/6 1 ad Egenæs og 3/7 2 juv kaldende Søndervang.

DOFBasen:2009


2008:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 142, 8)
Fint år med observationer fra flere steder og et sikkert ynglepar, 27/5 - 7/7 Søndervang med 2 unger. Ellers: 13/2 1 Hovvig, 10/4 1 Korshage, 24/4 1 Korshage, 23/6 og 27/6 1 pull hørt Rørvig- vel Søndervangsfuglene, 1/9 1 Nakke og 8/11 1 fouragerende Nykøbing ved omfartsvejen. Et bud må være mindst 8 forskellige fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 136, 6)
Flere observationer fra forskellige steder: 4/1 og 20/1 1 rast Vesterlyng. 1/4 1 hørt Hovvig, 13/4 2 Hovvig, 20/7 2 juv Hovvig og 21/7 1 ad + 3 juv Hovvig. Det giver et ynglepar i år.

DOFBasen:2007


2006:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 127, 9)
Mange fund i år og hele 3 ynglepar er registreret, 9/7 Hovvig 2 pull, 2/8 ved Nykøbing 1 juv samt 8/8 1 juv Rørmosen ved Vesterlyng.
Endvidere 31/5 1 rast Hovvig, 30/11 3 rast i fyrretræ Vesterlyng og samme sted 17/12 4 rast (Steen Flex). De sidste observationer er interessante, og kunne være en overset fast vinterplads?

DOFBasen:2006


2005:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 125, 2)
Kun to fund, begge fra Korshage: 10/11 1 (HEM) og 16/11 1 (JHC) – ergo heller ingen ynglefund i år.

DOFBasen:2005


2004:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 122, 3)
Ingen ynglefund i år og kun 3 fund i alt:
3/1 1 Nykøbing (LB), 5/3 1 Hovvig (LB) og 30/3 1 Korshage (AF).

DOFBasen:2004


2003:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 115, 7)
Tilføjelse 2001: 1 ynglepar på Skansehage.
Året bød på 2 ynglepar. I Hovvig blev der set 3 juv 27/7, og på Skansehage 1 juv 12/7. Derudover er der set enkelte fugle 24/5 1 Nørrevang, 27/5 1 Brentebjerg, 13/6 og 25/6 1 Søndervang. Især fuglene ved Søndervang, kunne godt tyde på endnu et ynglepar.

DOFBasen:2003


2002:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 112, 2)
Der blev heller ikke i år konstateret nogle ynglepar i området, men det blev alligevel til 4 obs af 2 forskellige fugle: 27/4 2 rst Hovvig (SS), 14/5 1 rst Hovvig (AF) og 4/6 1 Nakke (NHV).

DOFBasen:2002


2001:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 109, 3)
Året bød på 3 fugle, 30/4 1 rst Hovvig (JHC), 15/6 1 rst Nakke Skov (LB) og 21/6 1 rst Søndervang (JS).

DOFBasen:2001


2000:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 85, 24)
Kanon år med mindst 5 ynglepar: Hovvig 3 par (3 + 2 + 2 juv) og Søndervang 1 par (min 1 juv) og Nakke øst 1 par (2 juv).
Desuden blev der set/hørt følgende fugle:

28/1 1 Hovvig, 28/4 1 Nykøbing , 1/7 1 ad rst Hovvig og 3/7 1 juv hørt Nykøbing.

DOFBasen:2000


1999:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 81, 4)
1999 bød på 4 fugle, hvoraf den ene blev fundet trafikdræbt. Et enkelt ynglepar konstateret på Østerlyng.
14/3 1 død Nykøbing, 7/4 1 rst Brentebjerg, 4/7 2 juv Østerlyng og 17/7 1 juv rst Østerlyng.

DOFBasen:1999


1998:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 75, 6)
Et godt år med minimum 6 fugle, dog ingen sikre ynglefund:
2/5 1 Plantagen, 18/5 1 Mårbjerg, 21/5 1 Søndervang, 3/6 2 Søndervang, 5/6 1 Søndervang, 5/6 1 Nykøbing N, 14/6 1 Brentebjerg, 30/6 1 Søndervang og 1/7 1 Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Skovhornugle  Asio otus (1, 69, 6)
Meget sjælden/sjælden yngletrækfugl og uregelmæssig træk- og vintergæst.
Skovhornuglen registreres lettest enten i det tidlige forår på deres tuden eller nemmest i maj/juni på ungernes kalden. Sikre ynglepar:

1974 1975 1977 1984 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997
1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1

Meget få observationer udenfor ynglesæsonen: Januar 1, februar 1, marts 5, april 9, august 5, oktober 1 og december 1.
1997: Et ynglepar fra Hovvig havde 2 unger. Desuden blev der yderligere konstateret 3 fugle 19/4 1 Korshage, 3/6 1 Østerlyng og 3/6 1 Nørrevang.  

DOFBasen:1997


1996:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 74, 1)
Tillæg 1995: 26/6 2 fouragerende Hovvig (AF), kunne godt tyde på et ynglepar.
Kun en enkelt fugl blev spottet i år: 5/6 1 ad jagende Nørrevang (HVR).

DOFBasen:1996


1995:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 69, 3)
I år blev det kun til 15/5 1 rast (JS) og 20/6 2 juv (LB) begge Søndervang.

DOFBasen:1995


Skovhornugle  Asio otus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 07·· ···· ··09

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 23·· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 03·· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 27·· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 26

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 1 6
MaxRst 1 1 1 2 2 1 2
Nobs 1 2 1 2 2 1 9
Ndag 1 2 1 2 2 1 9
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 11
MaxRst 1 5 2 2 5
Nobs 3 8 1 2 14
Ndag 3 8 1 2 14
Fænologi 08·· ···· ···· ··16

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 5 1 9
MaxRst 2 4 1 4
Nobs 5 3 1 9
Ndag 5 3 1 9
Fænologi 21··29 03··21 07

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30·· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 10 19·· ··03

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 1 1 1 8
MaxRst 1 1 3 3 1 1 1 3
Nobs 1 2 3 4 1 1 1 13
Ndag 1 2 3 4 1 1 1 13
Fænologi 13 10·· ···· ···· ··07 01 08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4 8
MaxRst 1 2 4 4
Nobs 2 3 3 8
Ndag 2 2 2 6
Fænologi 04··20 01··13 20··21

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 2 4 11
MaxRst 1 1 1 2 1 3 4 4
Nobs 2 2 1 1 2 1 1 10
Ndag 2 2 1 1 2 1 1 10
Fænologi 20·· ···· ··13 09·· ··08 30·· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 03 05··30

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 4 9
MaxRst 1 1 3 3
Nobs 3 2 5 10
Ndag 3 2 4 9
Fænologi 24·· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 27·· ···· ··04

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30 15··21

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 7 1 10
MaxRst 1 1 4 3 4
Nobs 1 1 3 5 10
Ndag 1 1 2 5 9
Fænologi 28 28 21·· ··11art/07670.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 06:52 af lb