Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:07780

Duer - Spætter

Natravn Caprimulgus europaeus eu07780

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Fotos


Natravn

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2021:  Natravn  Caprimulgus europaeus  

DOFBasen:2021


2020:  Natravn  Caprimulgus europaeus  

DOFBasen:2020

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 22.. ..02 31

2019:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 46/47, 1/1)

Årets fund var lidt utraditionelt fra efteråret: 7/8 1 Korshage (EVR) - sidst det skete var i 2008, også dengang en obs fra bilen. Årets fugl lettede fra grøftekanten, da bilen kørte forbi tidligt om morgenen. Lune august aftner kan være godt tidspunkt at finde Natravn på. Varmeudstrålingen fra vejen tiltrækker tilsyneladende flyvende insekter, og dermed fouragerende Natravne - denne adfærd resulterer desværre også i en del trafikdrab.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2018:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 45/46, 1/1)
Kun ét fund i 2018: 8/5 1 hørt syngende Ringholm Skov (PG).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2017:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 43/44, 2/2)
To observationer, 23/5 1 syngende Plantagen (EVR) – endnu engang i den vestlige, sandede del, samt 28/5 1 rastende Korshage (Julius Nielsen iagt. + foto).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23..28

2016:  Natravn  Caprimulgus europaeus (3/3, 42/43, 1/1)
Desværre ingen spillende fugle i år. Kun én observation af en rastende fugl: 12/5 1 Rørvig siddende på Vandværksvej kl. 21:55 (Jørgen Agermose).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2015:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 40/41, 2/2)
Herligt gensyn med denne art, som muligvis ynglede i 2015. Sidst set i 2011.
12/6 2 syngende hanner (EVR), 19/6 1 syngende (KBR, KES), 22/6 1 syngende (LB) samt 26/6 1 set i lav flugt (KB) alle Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 12..26

2011:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 39/40, 1/1)
Sjette år på stribe: 9/5 20:30 – 20:35 1 fouragerende lige ved bådhuset Hovvig (PG). Ganske flot for denne sjældne og til tider vanskeligt registrerbare art.

DOFBasen:2011


2010:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 38/39, 1/1)
Som sidste år lige akkurat årlig, 29/6 1 fouragerende Flyndersø 23:50 - 23:53 (AF). Det er et interessant tidspunkt, så måske finder vi arten som ynglefugl inden længe. Korshage og området omkring Plantagen med flere åbne partier, er klart potentielle ynglebiotoper.

DOFBasen:2010


2009:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 37/38, 1/1)
Kun en enkelt fugl i år: 18/5 1 Flyndersø 22:30 (LB). Fuglen fløj op foran bilen og fulgte vejen 30 - 40 meter.

DOFBasen:2009


2008:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 34/35, 3/3)
3 fund i år: 1/6 1 syngende Nørrevang senere fouragerende Langesømosen (JS), 25/8 1 flyvende over vejen to gange ved gravhøjen Nørrevang (LB) og 27/8 1 Nørrevang ligeledes ved Gravhøjen (NHV).

DOFBasen:2008


2007:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 30/31, 4/4)
Igen i år dukkede der Natravn op, både levende og døde!
25/5 1 syngende midt om eftermiddagen under Lundsanger eftersøgning Korshage (JS, KES, LB), 26/5 1 rast på vejen ved Nørrevang og senere syngende Korshage (JS) er nok samme fugl. 23/8 1 set Skansehage (Jørgen Agermus), 12/9 1 fundet død Nykøbing (via PG) og 18/9 - 19/9 1 rast Hovvig (PG). I alt 1 forårsfugl og 3 efterårsfugle.
17-10-2017 LB: Som det fremgåt af teksten i alt 4 (og ikke 5).

DOFBasen:2007


2006:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 29/30, 1/1)
Efter fravær siden 2003 dukke der endelig Natravn op igen. Samme fugl set to gange: 11/6 1 rast (23:45) Skærby Strand både hørt og set (Jørgen Stoltz) og samme sted 13/6 1 syng (22:45-23:10) (EVR). Fuglen var ikke specielt stabil, idet de fleste gik forgæves.

DOFBasen:2006


2003:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 28/29, 1/1)
Året bød på et enkelt fund 27/7 1 rast Hovvig, set i lyset fra billygterne. (EVR)

DOFBasen:2003


2001:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 27/28, 1/1)
Lige akkurat årlig med 1 syngende på Korshage 31/5 (EVR).

DOFBasen:2001


1999:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 26/27, 1/1)
I lighed med sidste år, blev det til et enkelt fund.: 31/5 1 flyvende i billygternes skær, Nakke Skov (HVR). Der er nu registreret Natravn hvert år siden 1992.

DOFBasen:1999


1998:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 24/25, 2/2)
Det blev kun til en enkelt fugl i år: 18/5 1 syngende Korshage 3.25 - 6.50 (LB).

20/9-2018 Tilføjelse 31/5 1 fundet død Korshage (StStü).

DOFBasen:1998


1997:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 22/22, 2/3)
Sjælden forårstrækgæst og meget sjælden sommer- og efterårsgæst.
Natravnen er ikke konstateret ynglende i området, men arten kan være overset. De fleste fund stammer fra områderne ved Plantagen, Korshage, Skansehage og Hovvig. Disse områder må også betegnes som de mest potentielle ynglelokaliteter. Arten har nu været årlig siden 1992, en god tendens for Rørvigområdet.
Antal Natravne per år:

1977 1978 1981 1983 1984 1987 1989 1992 1993 1994 1995 1996 1997
6 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3

Rettelse til 1996: 1/5 læs 21/5, dermed i alt 3.
1997: Et rigtig flot år med rastende fugle i Hovvig: 19/5 1 han + 1 hun, 21/5 1 han, 22/5 1 han + 1 hun jagende, 23/5 1 han + 1 hun jagende og 24/5 1 hun. Sidstnævnte dato endvidere 1 hun rast Dybesø.

DOFBasen:1997


1996:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 19/19, 3/3)
Tillæg 1989: 27/5 1 hørt ved Lokkemosevej, Nørrevang omkring kl. 20 (Børge & Ulla Moltved).
Det blev overraskende til 3 Natravne i år, fordelt med 2 forårs- og 1 efterårsfugl: 21/5 1 rast Korshage (JB, LB, JHC), 23/5 1 flyvende over vejen ved Dybesø (EVR) og 25/8 1 juv/hun Korshage (EVR).
Fuglen 21/5 blev trampet op under et forgæves forsøg på at genfinde den Hvidhalsede Fluesnapper, der var set tidligere på dagen.

20/9-18 Rettelse LB: 1/5 obs fjernet og totaler rettet.

DOFBasen:1996


1995:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 17/17, 2/2)
Årets to registreringer faldt begge juni, 4/6 1 rast Nørrevang (LB) og en spillende Korshage primo juni (Tomøe).

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 22.. ..02 31

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23..28

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 12..26

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 01 25..27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 3 7
Ndag 2 1 3 6
Fænologi 25..26 23.. ..19

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11..13

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18..31

art/07780.txt · Sidst ændret: 2020/07/01 07:37 af kes