Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:07950

Duer - Spætter

Mursejler Apus apus eu07950

Previous PageNext Page

Årsrapporter


2019:  Mursejler  Apus apus  

DOFBasen:2019

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 387 52 37 170 646
Total 408 147 75 474 1 1105
MaxRst 30 60 90 180 1 180
Nobs 30 36 34 39 3 142
Ndag 17 21 25 21 2 86
Fænologi 09.. …. …. …. ..06

2018:  Mursejler  Apus apus  
Det totale forårstræk er opgjort til 503, hvilket svarer ganske godt til tidligere år. Ankomst til normal tid 9/5. Højeste dagstotaler 27/5 172 Ø og 29/5 150 Ø. Højeste rasttal 26/5 95 Hovvig. Seneste observation 19/9 1 SV Flyndersø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 459 5 3 24 2 493
Total 623 75 21 31 3 753
MaxRst 95 12 6 3 1 95
Nobs 39 20 13 8 3 83
Ndag 19 20 12 7 3 61
Fænologi 09.. …. …. …. ..19

2017:  Mursejler  Apus apus  
Tidlig ankomst 1/5 og normal seneste observation fra 11/9. Forår i alt 533 trækkende fugle med højeste dagstotal på 12/5 304 Ø Korshage. Højeste rasttal 7/6 150 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 410 123 26 16 3 578
Total 624 1360 265 79 14 2342
MaxRst 80 150 40 7 2 150
Nobs 34 49 27 32 10 152
Ndag 20 28 14 18 5 85
Fænologi 01.. …. …. …. ..11

2016:  Mursejler  Apus apus  
Normal ankomst 6/5 og seneste observation fra 11/9. I alt 597 trækkende fugle med de højeste dagstotaler på 22/5 145 og 30/5 150. Bortset fra den helt enestående dagstotal på >5000 i 2013 synes der at være en betydelig nedgang i antallet trækkende Mursejlere i de senere år. Højeste rasttal 2/8 510 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 527 70 17 18 6 638
Total 552 678 145 583 8 1966
MaxRst 10 250 35 510 1 510
Nobs 26 30 38 17 6 117
Ndag 13 24 25 15 5 82
Fænologi 06.. …. …. …. ..11

2015:  Mursejler  Apus apus  
Set fra 9/5 til 25/9. Med kun 103 forårstrækkende fugle er bunden nået. Den bedste dag var 5/6 54 Ø. Efteråret bød på 32 trækkende fugle, flest 26/8 12 SV Korshage. Største rastkoncentration blev 31/5 300 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 58 9 15 5 132
Total 615 1006 610 71 37 2339
MaxRst 300 200 150 10 12 300
Nobs 23 40 23 15 12 113
Ndag 16 23 19 13 9 80
Fænologi 09.. …. …. …. ..25

2014:  Mursejler  Apus apus  
Set fra 14/5 til 9/9. Meget sen ankomst og kun 437 trækkende fugle i 2014. Bedste dag 19/5 250 Ø. Største rasttal blev 28/5 300 Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 432 6 9 30 1 478
Total 958 72 123 146 1 1300
MaxRst 300 25 70 50 300
Nobs 20 14 19 25 1 79
Ndag 11 11 14 18 1 55
Fænologi 14.. …. …. …. ..09

2013:  Mursejler  Apus apus  
Set fra 7/5 - 18/9. Samlet blev det til 5889 trækkende forårsfugle. Domineret af en meget stor trækdag 15/5 5463 Ø Korshage, svarende til, at 93% af hele trækket skete denne dag. Højeste rastobs blev 9/6 100 rast Hovvig. Efterårstræk kun 40 SV.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5886 3 4 16 20 5929
Total 5948 192 89 91 29 6349
MaxRst 50 100 23 40 2 100
N 20 16 12 6 10 64
Fænologi 07.. …. …. …. ..18

2012:  Mursejler  Apus apus  
Set mellem 7/5 og 1/10. Den første Mursejler dukkede op en uge inde i maj.
Efterfølgende stort set daglig. Ingen store trækdage og i alt kun 917 trækkende forårsfugle, hvoraf flest blev set 19/5 286 Ø og 21/5 519 Ø Nørrevang. Af større rastkoncentrationer er det kun 30/5 200 Hovvig, der springer i øjnene. Efterårstrækket er altid meget mere sparsomt, i år således kun 26 fugle. De sidste blev set i Hovvig: 25/9 5, 26/9 5 og 1/10 3.

DOFBasen:2012


2011:  Mursejler  Apus apus  
Forårstræk 7/5 – 6/6 på det jævne med i alt 1133, flest 26/5 794. Største rasttal blev 17/5 60 Hovvig.
Efterårstræk over middel med 174 fugle mellem 17/7 og 25/9, flest 23/7 54. I september i alt blot 16 fugle – det er ikke meget vi ser til arten efter at byens egne ynglefugle er draget sydpå.

DOFBasen:2011


2010:  Mursejler  Apus apus  
Årets første Mursejlere dukkede op 1/5 Hovvig. Kun få fugle indtil 13/5, hvor 260 fugle blev set på et par timer. Ellers ingen større trækdage, men et par gode rasttal, 24/5 330 rast Hovvig og 27/5 220 rast Hovvig + 175 rast Korshage samt 17/6 350 rast Hovvig. Kun få registreringer fra efteråret. De sidste fugle blev alle set i Hovvig 15/9 1, 18/9 1 og 20/9 2.

DOFBasen:2010


2009:  Mursejler  Apus apus  
8/5 dukkede de første Mursejlere op med 12 fouragerende Hovvig. Derefter næsten daglig registreret, dog generelt få fugle. Eneste trækdag med over 100 fugle blev 15/5 184 Ø Korshage. 24/5 200 rast og 8/6 140 rast begge Hovvig er eneste større rastkoncentration af fugle, en noget tynd omgang må man sige. Mursejler havde vist endvidere en dårlig ynglesæson. Der trak f.eks. ikke mange i efteråret ved Falsterbo - totalt 976 mod en gennemsnitlig sæsontotal på 7270 for årene 1973 – 2008. Sidste fugle blev 5/9 13 SV Skansehage + 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Mursejler  Apus apus  
Årets første Mursejler dukkede relativt sent op 11/5 1 Rørvig by. Daglig registreret fra 16/5. Ingen større rastkoncentrationer rapporteret. 28/5 900 Ø/3 timer er bedste større trækobs.
De sidste efterårsfugle blev set i området 5/9 8 rast Hovvig, 6/9 3 S Rørvig & 11/9 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Mursejler  Apus apus  
De første Mursejlere som vanligt primo maj: 4/5 2 Ø, men de næste først set 11/5, hvorefter arten blev set dagligt. Kun en enkelt dag er der indrapporteret større træktal: 29/5 2000 Ø på 1,5 time Nakke Nord, der jo ikke er vores normale højborg for mursejlertræk. Flere dage med pæne rasttal: 27/5 500, 29/5 200 og 30/5 400 alle Hovvig.
De sidste efterårsfugle blev set 22/9 6 rast, 26/9 16 rast og 30/9 1 SV alle Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Mursejler  Apus apus  
Vi skulle nogle dage ind i maj før de først Mursejlere dukkede op på Korshage: 3/5 4 Ø. Herefter blev arten set dagligt. Trækket var en meget tynd omgang med kun 5/5 130 Ø og 17/5 89 Ø som eneste egentlige trækdage. Et større rasttal er indsendt: 28/5 rastede 300 fugle i Hovvig og de sidste rapporterede Mursejlere blev 11/7 9 SV!

DOFBasen:2006


2005:  Mursejler  Apus apus  
Mursejleren dukkede i år først op 2/5 med 3 Ø Korshage og 4/5 2 Hovvig. Trækkende fugle på Korshage sås først igen 14/5 4 Ø, 15/5 3 Ø og 20/5 80 Ø. Største rastkoncentration er fra Hovvig med 21/5 250 og 7/6 min. 200 rast. Ingen efterårsfugle er indrapporteret.

DOFBasen:2005


2004:  Mursejler  Apus apus  
De første fugle dukkede allerede op 28/4 med 4 Ø, og fra 30/4 sås der Mursejlere dagligt.
Der er ikke indrapporteret nogle større trækdage, 31/5 er bedste med 300 Ø. 1000 fugle rast Hovvig 28/5 er største rastkoncentration. De sidste fugle lod sig beskue 18/9 og 19/9 med 1 Hovvig og 21/9 1 Rørvig By.

DOFBasen:2004


2003:  Mursejler  Apus apus  
Årets første fugle blev set 3/5 med 2 på Korshage og 2 i Hovvig. Der er kun indrapporteret 138 trækkende forårsfugle med max 2/6 135 Ø. De sidste fugle blev set 1/9 1 Hovvig og 7/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Mursejler  Apus apus  
Årets første mursejler blev set 6/5 på Korshage med 1 Ø. Arten blev derefter registreret dagligt i løbet af foråret. Største trækdage blev 22/5 med ca. 700 og 5/6 160 NØ. 29/5 rastede 350 fugle i Hovvig.
6/8 2 rst Hovvig er sidste indrapporterede fugle!

DOFBasen:2002


2001:  Mursejler  Apus apus  
Årets første fugle dukkede op på Korshage 9/5 2, og derefter 10/5 1 Hovvig og 12/5 2 Ø Hovvig. Først daglig fra 19/5. Ingen større træktal, men en del rastende i Hovvig: 31/5 400, 1/6 250 og 16/6 300.
De sidste fugle blev set 15/9 14 rst Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Mursejler  Apus apus  
7/5 dukkede den første Mursejlere op på Korshage, derefter en kort pause indtil 12/5 1, 13/5 2 og 14/5 2. Stort set daglig fra 18/5. Ingen store trækdage i år, flest 9/6 128 Ø. Flest rastende fugle i Hovvig: 25/5 30, 2/6 75 og 13/7 70.
Et meget varmt efterår fik Mursejlerne til at blive længe, og de sidste 2 forlod halvøen rekord sent 17/10 og 18/10 Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Mursejler  Apus apus  
De første Mursejlere sås tidligt i 1999: 4/5 1 Skansehage, 5/5 4 Korshage/Nørrevang og 8/5 3 Korshage. Ingen rigtig store trækdage er registreret i år, og de bedste dage blev: 20/5 148 Ø (på 5 timer) og 28/5 420 Ø (på 7 timer). 60 fugle i Hovvig, var årets højeste rastnotat. De sidste fugle blev alle set i Hovvig: 19/9 3, 22/9 1 og 26/9 1.

DOFBasen:1999


1998:  Mursejler  Apus apus  
De første fugle kom rekordtidligt: 1/5 9 langs kysten ved Plantagen. De næste sås 4/5 2 SV KH og 8/5 1 rst KH.
Bedste trækdage: 13/5 103, 26/5 593, 27/5 322, 29/5 650, 30/5 62 og 31/5 1450.
Flest rastende 6/6 med 1000 fugle Hovvig.
De sidste fugle: 3/9 2, 5/9 5 og 6/9 2 rst Hovvig.

DOFBasen:1998


1997:  Mursejler  Apus apus  
Fåtallig yngletrækfugl, almindelig/meget almindelig forårstrækgæst og fåtallig efterårstrækgæst.
Ynglebestand vurderes til 40 - 50 par, alle i Nykøbing by.
Mursejleren er en rigtig forårsbebuder og ses fra primo/medio maj. Tidligste ankomst er 2/5 1987, seneste 19/5 1977 og en mediandato 8/5.
Der bliver ikke alle år set/talt lige mange trækkende Mursejlere, flest i 1989 med 18150 trækkende fugle, færrest i 1990 med 210!
Efterårstrækket er mere diffust uden større trækobservationer.
De seneste registreringer er 28/9 1974 og 1996, 2/10 1990 og 3/10 1978.

1997: Årets første fugle blev set 4/5 1 Brentebjerg, 9/5 1 Hovvig og 11/5 1 Korshage. Kun to trækdage er noteret: 17/5 211 Ø og 24/5 387 Ø.
I Hovvig rastende 105 fugle 6/7, og de sidste fugle sås 24/8 2 rast og 29/8 1 rast ligeledes Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Mursejler  Apus apus  
De første Mursejlere blev set 11/5 2, 12/5 16 og 13/5 1. Dage med over 1000 fugle: 18/5 3000/5 timer, 19/5 3350, 20/5 1658 og 23/5 1500/3 timer. Eneste større rast koncentration var 25/5 600 Nakke.
De sidste efterårsfugle blev set trækkende sydover 12/9 3 og 28/9 1 begge dage Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Mursejler  Apus apus  
De første Mursejlere dukkede op 8/5 4 Hovvig, 10/5 15 Ø Hovvig/Korshage og 11/5 1 NØ Hovvig. 12/5 kom der gang i trækket og 171 strøg forbi Korshage. Bedste trækdage blev: 17/5 128 Ø, 24/5 1400 Ø Korshage (5 timer), 25/5 186 Ø, 26/5 346 Ø og 12/6 202 Ø.
Der foreligger nogle store rasttal fra Hovvig: 12/5 200, 11/6 1000, 13/6 500 og 16/6 450. De mange junifugle må givetvis være forsinkede trækfugle, da antallet ugen efter var faldet til 100.
Der er kun indrapporteret om 10 ynglepar Nykøbing, hvilket lang fra giver et realistisk billede af ynglebestanden.
Efterår: 9/9 1 rast Nykøbing og 10/9 3 Hovvig + 1 Nykøbing. De sidste?

DOFBasen:1995

Previous PageNext Page

Links

art/07950.txt · Sidst ændret: 2019/04/18 17:29 (ekstern redigering)