Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:08460

Duer - Spætter

Hærfugl Upupa epops eu08460

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Fotos


Haerfugl

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Hærfugl  Upupa epops  

DOFBasen:2024


2023:  Hærfugl  Upupa epops  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 22

2020:  Hærfugl  Upupa epops  (1/1, 18/18, 1/1)

22/4 07:05 1 tf herefter rastende til mindst 11:30 Korshage (fundet af MC - set af 7 andre personer).

13-10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 10..11

2017:  Hærfugl  Upupa epops  (1/1, 17/17, 1/1)
Lidt usædvanligt var dette fund af en Hærfugl fra sommeren. Fuglen blev første gang set i Hovvig af Yvonne Graubæk 15/6. Blev først genfundet ved nærliggende Ringholm 26/6 (PG) og siden set 27/6 – 29/6 og 1/7 på en i øvrigt særdeles velegnet habitat. Det er 19. fund for området. Sidst set i 2015.

De 19 fugles fordeling på observationsmåned. Flere af fuglene har været langtidsrastere, og 2 fugle er set i to måneder:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1 1 5 7 1 2 1 1 2

Fundenes fordeling pr årti:

1970 – 1979 1980 – 1989 1990 – 1999 2000 – 2009 2010 – (2017)
3 4 7 1 4

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 15.. ..01

2015:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 16, 1)
27/4 1 rast Rørvig Havn. Dejligt gensyn med denne flotte fugl, som sidst blev set i 2013.
Hærfuglen blev fundet ved Vikingestien ved Rørvig Havn, hvor den fouragerende på grusstien langs Isefjorden. Den fløj op i træ og tilbage på vejen inden den forsvandt. (SAS). Det var Rørvigs Hærfugl nr. 18.

År 1971 1975 1976 1983 1984 1985 1992 1993 1994 1995 2001 2010 2013 2015
Antal 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1

Efter en udvikling fra egentlig hit i 70’erne og 80’erne virkede første halvdel af 90’erne lovende for fremtiden, men desværre er vi kommet tilbage i god gammel gænge, hvor den må anses for et hit igen. Enge og andre potentielle biotoper for arten er blevet presset hårdt gennem de seneste 20 - 30 år, hvilket kunne være årsagen til de færre fund. Artens nordlige udbredelsesgrænse sætter sikkert også en begrænsning for antallet af observationer tillige med øget sprøjtning i især vinterområderne. Forekomsten af ynglefund i Sverige viser lignende tendens med nedgang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2013:  Hærfugl  Upupa epops (1, 15, 1) 
8/10 dukkede denne for området sjældne gæst op ved Nakke Nord. Fugle fløj over vejen med en krage efter sig og forsvandt bag Brentebjerg (EVR). 11/10 blev fuglen endelig genfundet igen nord for Nakke By fouragerende ved en hestefold. Her fik flere mulighed for at nyde denne smukke fugl. Det var 17 fund for område, men kun tredje fund siden 1995. (LB, CG, KBR, JS).
Siden 1972 er der tidligere set Hærfugl i disse år:

År 1975 1976 1983 1984 1985 1992 1993 1994 1995 2001 2010
Antal 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
N 2 2
Fænologi 08..11

2010:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 14, 1)
Endelig Hærfugl igen! 29/4 07:10 rundede fuglen hjørnet af Korshage og satte sig kortvarig i et træ i fårefolden. Efterfølgende fløj den ind i sommerhushaverne, hvor den blev genfundet et par gange inden den forsvandt i dybet af skoven. Arten er efterhånden en sjælden gæst og er ikke set siden 2001 (JB, HBR, LB, TPA).

DOFBasen:2010


2001:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 13, 1)
Det blev til et herligt gensyn med denne art, som ikke er set i området siden 1995. Fra 4/4 til 8/4 huserede der en hærfugl på Korshage, og det lykkedes for rigtig mange at få den at se.
(AF, JB, LB, JHC, PCC, BBP, EVR, JS, KES, AT).

DOFBasen:2001


1997:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 13, 0)
Meget sjælden forårstrækgæst og tilfældig sommer- og vinter­gæst fra Mellem- og Sydeuropa.
Mest bemærkelsesværdig var fuglen fra efteråret 1993, som huserede i diverse villahaver i Rør­vigområdet. Fuglen blev i området året ud. Det var sand­syn­ligvis samme fugl, der i januar dukkede op igen, denne gang i Nykøbing. Et kraftig sne­fald i februar var dog for meget, og selvom fuglen blev sat i pleje, døde den samme dag.
Antal Hærfugle per år:

1975 1976 1983 1984 1985 1992 1993 1994 1995
1 1 2 1 1 1 3 2 1

DOFBasen:1997


1995:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 12, 1)
Endnu et år med Hærfugl, denne gang for en kort bemærkning. 19/9 1 rast herefter SØ (15:50) Dybesø (HVR).

DOFBasen:1995


Hærfugl  Upupa epops  

1994: 2
Som nævnt i 1993 rapporten dukkede der en Hærfugl op primo januar 1994. Om denne var identisk med den som huserede i Rørvig i november 1993, eller om det var en ny fugl er uklart. Årets fugl var meget grå i fjerdragten, hvilket måske godt kunne tyde på, at det var et eksemplar af den østlige race. Fuglen blev under alle omstændigheder set adskillige dage i januar og februar i Nykøbings nordlige villakvarterer omkring Rørvigvej (i alt 16 dage). Et kæmpe snefald 28/2, var dog for meget for det stakkels kræ, der i helt udmattet tilstand blev indfanget og sat i pleje hos EVR. Fuglen døde allerede samme aften, suk. Fuglen er yderligere omtalt i Bladsmutten 95:1.
Årets anden fugl blev set i lav flugt 27/11 ligeledes i en villahave i Nykøbings nordlige villakvarter (LB).

1993: 3
Hærfugl som karakterfugl i Rørvig?, kunne være en meget rammende betegnelse for 1993.
Årets første og mindst tilgængelige fugl, blev set 30/4 1 SØ KH (11.40) ( JB,JC,HVR).
Årets anden fugl lavede furore midt i pinsefrokosten 31/5 30/5, med sin langvarige rastende tilstedeværelse nær den lokale losseplads, Søndervang. (KB,LB,PCC,PEL,EVR,HVR,JS,KES,BV).
Årets tredje og sidste fugl dukkede op 4/11 i en villahave pà Lærkevej i Rørvig by, hvor den også blev set 7. 9. og 11/11. (Bente Hansen,EVR). Derefter blev den set 14/11 på Nørreled 2, ligeledes Rørvig by af (Bente Hansen,GT). At denne Hærfugl tilsyneladet havde tænkt sig at overvintre i Nykøbing/Rørvig området var yderst overraskende. Den skulle iflg. kilder ult. feb. 1994, stadig kæmpe for at overleve vinterens sidste store snefald. Fortsattelse flg. i 1994 rapporten.

1992: 1
Som kulmination på en god dag 23/4, trak denne herlighed forbi Langesømosen (16:27) (JC).
Det bør nævnes at mellem 20/4 og 30/4 dumpede intet mindre end 50 ex. ned i England (British Birds), så det blev da til en bid af kagen.

1985: 1
Tredie år i træk, hvor arten ses. Vores hærfugleekspert (baronen) var denne gang sidst på bolden (fuglen), idet den var blevet tjekket af 3 andre, inden han fik oppet sig: 7/5 5.08 1 tf til S (JB, PR, EVR, HVR). Det skal bemærkes, at alle observatører har forsynet fuglen med klokkeslet, så der hersker ingen tvivl om, at der kun var en fugl og ikke 3 (sammenlign med de mange min. angivelser hos en lang række mere almindelige arter).

1984: 1
5/5 1 tf KH i tæt tågedis (HVR).
Sjette iagttagelse på halvøen, sidste set i 1983.

1983: 2
6/5 1 R KH, rejste toppen flere gange! (LL),
11/7 1 V Flyndersø (PKK).
Første normalt tidspunkt, anden derimod så sent at man skulle tro det var en …… I perioden 1968-1975 var kun 3 af 117 iagttagelser fra juli.
Tidligere 3 iagttagelse på halvøen. Sidst set 1976.

1976: 1
10/5 1 (NN), beskrivelse foreligger.
3. iagttagelse fra området.

1975: 1
23/5 1 Jagtborg Pl. (BT).
Tidligere set 7/5-1971.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 10··11

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 15·· ··01

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··11

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 04··08

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/08460.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1