Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:08480

Duer - Spætter

Vendehals Jynx torquilla eu08480

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Meget sjælden

Fotos


Vendehals

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Vendehals  Jynx torquilla  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 20·· ··19

2023:  Vendehals  Jynx torquilla  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 1 2 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 2 7
Ndag 1 1 1 1 2 6
Fænologi 28·· ··02 23·· ···· ··06

2022:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 658, 11) 

Seks forårsfugle: 17/4 1 Nørrevang, 26/4 1 både set og hørt Østerlyng, 3/5 1 Korshage, 9/5 1 Flyndersø, 15/5 1 Korshage og 24/5 - 5/6 mindst 2 observationer af syngende fugl (også set) i den Lille Flagspættes foretrukne område på Korshage.
Fem fugle fra efteråret 14/8 1 Korshage, 17/8 1 Flyndersø, 31/8 - 1/9 1, samt 2/9 1 og 4/9 1 alle Korshage. De sidste tre kunne måske være samme fugl.

Fire observationer af en meget tillidsfuld fugl i de centrale dele af Nykøbing med apr - pri maj burde have været fotodokumenteret for at virke troværdige (meget usædvanlig lokalitet).

3/10-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 1 6
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 4 1 3 3 13
Ndag 2 4 1 3 3 13
Fænologi 17·· ···· ··05 14·· ··04

2021:  Vendehals  Jynx torquilla  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 29.. ..02 22

2020:  Vendehals  Jynx torquilla  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 2 8
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 8 4 13
Ndag 1 4 4 9
Fænologi 27.. ..11 19..26

2019:  Vendehals  Jynx torquilla (48, 658, 13) 

Kun to egentlige forårsfugle 23/4 1 syng og 19/5 1 begge Korshage. Hertil kom så noget overraskende på det magre forår 1 ynglepar Østerlyng. Den ene af de adulte forsvandt, men der kom alligevel mindst 5 unger på vingerne (mundtlig oplysning via LB).
Fra efteråret 25/8 1, 29/8 1, 1/9 1 og 7/9 1 alle Korshage.

I år er der virkelig forskel på vurdering på fugle hhv. fund. Idet sidstnævnte kun var 7.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 2 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 2 2 9
Ndag 1 2 1 1 2 2 9
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..07

2018:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 649, 9)
8 forårsiagttagelser 23/4 – 3/5 er på linje med de seneste år. Ankom 23/4 med 3 fugle: 1 Langesø Mose, 1 Korshage (Markskellet) og 1 Skærby Plantage. Herefter 24/4 1 Flyndersø, 25/4 1 Korshage og 28/4 2 Korshage (ydre del + Myntestien) – altså ret koncentreret passage på otte dage. Siden kun 3/5 1 Korshage (hørt). Fuglene blæste igennem, og højtrykket i maj gav ikke gode muligheder for at få de opsatte kasser besat.
Virkeligt sløjt efterår. Kun 24/8 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 1 7
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 4 1 1 6
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 23.. ..03 24

2017:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 639, 10)
Et helt normalt år med 7 forårsobservationer: De 5 fra Korshageområdet 22/4, 26/4, 1/5, 7/5 og 9/5 samt 4/5 1 Nykøbing Lyng og 6/5 1 Dybesø.
3 efterårsobservationer: 1/9, 21/9 og 15/10 alle fra Korshage. Observationen 15/10 var ekstremt sen og dermed en fænologi rekord. Fuglen poppede pludseligt op i toppen af et krat i Wiebrandts Mose foran observatøren (HVR).
Fra 2018 forsøges med et redekasseprojekt for Vendehals via fuglestationen. Kasser vil blive opsat på strategiske steder, hvor vi erfaringsvis træffer Vendehals år efter år. Alle kasser bliver – efter aftaler – placeret på privat grund, hvor der vil være absolut adgangsforbud.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 2 1 10
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 5 2 1 10
Ndag 2 5 2 1 10
Fænologi 22.. ..09 01.. ..15

2016:  Vendehals  Jynx torquilla (48, 632, 7)
I alt 4 forårsfugle: 24/4 1 Flyndersø, 3/5 1 hørt Korshage, 5/5 1 Slettermosegård og 19/5 1 Nørrevang.
Kun 1 fugl ultimo april, en nedtur den delte med flere småfuglearter i denne periode. Det er oftest sidst i april vi ser flest Vendehalse – i de sidste 10 år er gennemsnittet for ultimo april næsten 4 fugle. Fundet fra Slettermosegård er det tredje for lokaliteten.
I alt 3 efterårsfugle: 23/8 1 Korshage, 2/9 – 4/9 1 Korshage (”obsbusk”) og 3/9 yderligere 1 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 1 4 9
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 1 3 1 3 8
Ndag 1 3 1 3 8
Fænologi 24.. ..19 23.. ..04

2015:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 622, 10)
Stabil med 10 forskellige fugle, fordelt på 6 forårsfugle og 4 efterårsfugle. Alle obs:
28/4 2 Nakke By/Hovvig, 29/4 1 Korshage, 30/4 1 Flyndersø, 9/5 1 Flyndersø, 20/5 1 Nørrevang, 1/9 1 Korshage, 3/9 1 Flyndersø, 9/9 1 og 15/9 - 17/9 1 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 6 12
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 3 2 6 11
Ndag 3 2 6 11
Fænologi 28.. ..20 01..17

2014:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 609, 13)
2014 blev et rigtig godt år for arten med hele 13 fugle, 8 forårsfugle og 5 efterårsfugle. De første fugle dukkede op på en rigtig varm østenvindsdag med både fald af småfugle og godt med rovfugletræk. Svært at prioritere dagen, så nogle ledte efter Vendehalse i baglandet, mens andre talte Steppehøge på Korshage. Forår: 25/4 2 Korshage, 26/4 1 Nørrevang og 1 Flyndersø, 28/4 1 Nørrevang og 1 Korshage, 15/5 1 Flyndersø og 1 Skansehage.
Efterårets 5 fugle blev afsluttet med en paradeopvisning på Korshage, med Vendehals siddende i toppen af den yderste busk på Korshage sammen med 3 Sortstrubede Bynkefugle: 17/8 1 Hovvig, 21/8 1, 25/8 1, 3/9 1 og 7/9 1 alle Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 3 2 13
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 5 2 3 2 12
Ndag 3 1 3 2 9
Fænologi 25.. ..15 17.. ..07

2013:  Vendehals  Jynx torquilla (48, 600, 9) 
Præcis som sidste år blev der set 9 fugle, 7 forårsfugle og 2 efterårsfugle. 26/4 1 Korshage, 27/4 1 Korshage, 28/4 1 Flyndersø, 7/5 1 Korshage + 1 Nakke Nord, 9/5 1 Korshage og 25/5 1 Korshage. Efterårsfuglene sad på samme gren og kunne ses i samme kikkertfelt: 28/8 2 Flyndersø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 2 9
MaxRst 1 1 2 2
N 3 4 1 8
Fænologi 26.. ..25 28

2012:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 591, 9)
9 fugle fordelt på 7 forårs og 2 efterårsfugle er godkendt. 22/4 1 Flyndersø v/Markskellet, 27/4 1 Korshage, 1/5 1 Korshage, 3/5 1 Korshage, 4/5 1 Ringholm, 8/5 1 Hovvig, 21/5 1 Korshage, 13/8 1 Korshage og 31/8 1 Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 580, 11)
Årets 11 observationer må vel anses som normalt nu om dage. Arten er dog så sjælden, at det er noget folk rykker på, når den meldes, så antallet af gengangere må forventes at stige i de kommende år:
Årets iagttagelser: 21/4 2 sammen Flyndersøengen (LAn), 22/4 1 Langesø Mose, 6/5 1 Flyndersø og 1 Korshage, 7/5 1 Korshage og 15/5 1 Sandflugtsplantagen – i alt 7 forårsfugle.
13/8 1 Slettermosegård, samt 1/9 1, 3/9 1 og 12/9 1 alle Korshage – i alt 4 efterårsfugle.
Endnu en art med et lidt skuffende forår, men et godt efterår. Også bemærkelsesværdigt med et par fugle udenfor Korshagearealet.

DOFBasen:2011


2010:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 571, 9)
9 forårsfugle i 2010 er en lille nedgang i forhold til sidste års 16 fugle, men absolut stadig fint. Kun en enkelt fugl er fundet uden for Korshageområdet: 18/4 1 Korshage, 25/4 1 Korshage, 28/4 1 Rørvig, 29/4 3 Korshage, 2/5 1 Korshage, 18/5 1 Korshage samt 27/5 1 Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 555, 16)
16 fugle i 2009 fordelt på 11 forårsfugle og 5 efterårsfugle er nu ganske flot og en fremgang i forhold til sidste års 12 fugle. Mulighed for gengangere kan dog ikke udelukkes. På linie med sidste år, blev der i 2009 set flere fugle i efterårsperioden, hvilket måske kunne være et lille tegn på, at arten har haft et par vellykkede ynglesæsoner. Alle obs: 25/4 1 Korshage, 26/4 1 Korshage, 27/4 1 Nørrevang, 1/5 1 Korshage, 8/5 1 Korshage + 1 Plantagen, 12/5 1 Korshage, 14/5 1 Korshage, 15/5 1 Korshage, 17/5 1 tf/R Korshage samt 8/6 1 hørt Korshage. Sidstnævnte nærmer sig tidsmæssigt til, at det kunne være et bud på en ynglefugl!
Efterår: 3/9 1 Plantagen, 6/9 1 Plantagen, 8/9 1 Korshage og 9/9 1 Korshage + 1 Skansehage.
Vendehals efterårsfugle – 10 års udvikling:

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal 1 1 0 1 1 1 1 2 4 5

DOFBasen:2009


2008:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 543, 12)
Med 12 fugle blev 2008 et fint år for denne sårbare art. Mange april fund og hele 4 efterårsfugle. 23/4 1 Myntestien, 24/4 2 Korshage, 26/4 1 Korshage, 27/4 1 Korshage, 29/4 1 Korshage, 4/5 1 Korshage og 25/5 1 Nakke.
Efterår: 17/8 1 Hovvig, 25/8 2 Korshage og 29/8 1 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 534, 9)
Med ”hele” 9 fund blev 2007 et godt år for arten. I år også med obs fra Hovvig.
Forår: 26/4 1 Hovvig, 28/4 1 Korshage, 5/5 1 Korshage, 13/5 1 Korshage, 14/5 1 Flyndersø, 25/5 1 Korshage og 26/5 1 Dybesø.
Efterår: 18/8 1 Korshage og 19/8 1 Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 530, 4)
En art i klar tilbagegang og kun 4 fugle på 3 obsdage i år: 25/4 2 rast sammen Korshage (AF, EVR, KES), 13/5 1 rast Flyndersø (JB) og 19/8 1 rast Korshage (KES).

DOFBasen:2006


2005:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 525, 5)
Mindre godt år med kun 4 fund af 5 fugle: 25/4 1 Rørvig (KES), 30/4 2 Korshage (EVR, JM, KES), 1/5 1 Korshage (EVR) og 27/8 1 Korshage (KES).

DOFBasen:2005


2004:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 514, 11)
Med hele 9 forårsfund og 2 efterårsfugle, blev 2004 et godt år for arten.
25/4 1 Korshage, 28/4 2 Korshage + 2 Flyndersø, 29/4 1 Korshage, 1/5 1 Korshage + 1 Nørrevang, 4/5 1 Korshage og 4/9 2 Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 506, 8)
Et pænt år med 8 fugle, 7 forårsfugle samt en enkelt efterårsfugl. Som vanligt ses alle fuglene omkring Korshage. Alle obs:
30/4 1 Korshage, 4/5 1 Korshage, 16/5 1 Korshage, 24/5 1 Flyndersø, 25/5 2 Korshage/Flyndersø, 27/5 1 Korshage og 31/8 1 Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 494, 12)
Det blev et rigtig godt år med hele 12 fugle. Det kan ikke udelukkes at nogle af fuglene er gengangere. Korshage området er absolut et godt sted at finde denne herlige fugl!
Alle obs: 19/4 1 Nørrevang, 25/4 1 Korshage, 26/4 2 Korshage, 27/4 1 Korshage, 29/4 1 Korshage, 1/5 1 Korshage, 2/5 1 Korshage, 3/5 1 Myntestien, 10/5 1 Korshage, 20/5 1 Korshage og 22/5 1 Nørrevang.

DOFBasen:2002


2001:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 491, 3)
Som sidste år, ekstremt få fugle observeret. I år blev det kun til 2 forårsfugle på Korshage 30/4 (JB, LB, JHC, AF), samt en enkelt efterårsfugl 22/9 (LB) ligeledes på Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 489, 2)
Et katastrofalt år for arten i Rørvig, i år kun 2 fund. Nedturen de seneste år er tydelig nok, og arten må nu nærmest betragtes som en raritet i Rørvig!
5/5 1 Korshage (PCC, LB) og 9/9 1 Korshage (HVR).

DOFBasen:2000


1999:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 476, 13)
Et godt år med 11 forårs- og 2 efterårsfugle:
1/5 1 KH, 2/5 2 Plantagen/Brentebjerg, 3/5 2 KH, 4/5 3 KH/Brentebjerg/Nørrevang, 15/5 1 KH, 18/5 1 Brentebjerg og 21/5 1 KH samt 20/8 1 KH og 29/8 1 Skansehage

DOFBasen:1999


1998:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 468, 8)
Med en årstotal på bare 8 fugle, fortsætter nedturen desværre for denne art:
29/4 1 KH, 2/5 1 HV + 1 KH, 9/5 1 KH, 10/5 1 syng KH og igen 29/5 1 syng KH samt 4/9 1 KH + 1 HV. Årets to observationer af syngende fugle på Korshage er naturligvis interessante, men må sandsynligvis tilskrives sene trækgæster. Sidste ynglefund er fra 1974.

DOFBasen:1998


1997:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 458, 10)
Uregelmæssig ynglefugl, sjælden forårstrækgæst og meget sjælden efterårstrækgæst.
Vendehalsen er kun med sikkerhed konstateret ynglende 1 gang i Rørvigområdet (1974). Flere sommerobservationer tyder dog på, at den måske har ynglet flere gange. Vendehalsen kan allerede ses fra ultimo april, men er talrigest primo - medio maj.
Rørvigom­rådet er nok en af Sjælland bedste vendehalslokalite­ter, desværre udviser artsforekomsten en faldende tendens de seneste år. Om efter­året ses arten meget sjældent medio au­gust - primo oktober.

1997: Det dårlige forår blev tildels opvejet med hele 5 efterårs­fugle:
25/4 1 Nørrevang, 4/5 1 Brentebjerg, 5/5 1 Korshage, 8/5 1 Dybesø/Plantagen, 14/5 1 Korshage, 23/8 1 Korshage, 25/8 3 Korshage og 26/8 1 Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 450, 7)
Tillæg 1994: 15/5 1 Korshage, dermed totalt 4 fugle.
Tillæg 1995: 1/5 1 Korshage, dermed totalt 14 fugle.
Kun 8 fugle blev fundet i år, og det er unægtelig svært at se en positiv udvikling for denne art. Alle obs: 30/4 1 Korshage, 2/5 1 Nørrevang, 3/5 1 Nørrevang, 17/5 3 Korshage, 21/5 1 Korshage og 22/5 1 Dybesø alle rastende.

DOFBasen:1996


1995:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 435, 13)
Med 13 fund blev der rette op på sidste års bundskraber, alle obs:
14/4 1 Korshage, 1/5 1 Korshage, 3/5 4 Flyndersø/Langesømose/Nørrevang, 10/5 1 Korshage, 11/5 2 Korshage/Langesømose, 12/5 1 Langesømose, 15/5 1 Dybesø, 17/5 1 Langesømose og 7/9 1 Korshage.

DOFBasen:1995


Vendehals  Jynx torquilla  

1994: 4
1993: 12
1992: 22
1991: 13
1990: 28
1989: 19
1988: 29
1987: 11
1986: 14
1985: 16
1984: 13
1983: 10
1982: 27
1981: 21
1980: 36
1979: 36
1978: 13
1977: 4
1976: 19
1975: 35
1974: 32
1973: 15

DOFBasen:<1995



Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 2 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 4 1 3 3 13
Ndag 2 4 1 3 3 13
Fænologi 17·· ···· ··05 14·· ··04

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 29·· ··02 22

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 2 8
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 8 4 13
Ndag 1 4 4 9
Fænologi 27·· ··11 19··26

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 6 2 2 13
MaxRst 1 1 1 6 1 1 6
Nobs 1 2 1 2 2 2 10
Ndag 1 2 1 1 2 2 9
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··07

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 1 1 9
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 6 1 1 8
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 23·· ··03 24

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 2 1 10
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 5 2 1 10
Ndag 2 5 2 1 10
Fænologi 22·· ··09 01·· ··15

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 1 2 8
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 1 4 1 3 9
Ndag 1 4 1 3 9
Fænologi 24·· ··19 23·· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 4 10
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 3 2 6 11
Ndag 3 2 6 11
Fænologi 28·· ··20 01··17

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 3 2 13
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 5 2 3 2 12
Ndag 3 1 3 2 9
Fænologi 25·· ··15 17·· ··07

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 2 9
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 3 4 1 8
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 26·· ··25 28

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 2 9
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 5 2 9
Ndag 2 5 2 9
Fænologi 22·· ··21 13··31

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 1 3 11
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 2 4 1 3 10
Ndag 2 3 1 3 9
Fænologi 21·· ··15 13·· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 3 9
MaxRst 2 1 2
Nobs 5 3 8
Ndag 4 3 7
Fænologi 18·· ··27

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 7 1 5 16
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 3 7 1 5 16
Ndag 3 6 1 4 14
Fænologi 25·· ···· ··08 03··09

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 2 4 11
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 4 2 3 9
Ndag 4 2 3 9
Fænologi 23·· ··25 17··29

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 2 9
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 5 2 9
Ndag 2 5 2 9
Fænologi 26·· ··26 18··19

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 25·· ··13 19

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 1 5
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 25·· ··01 27

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 3 2 11
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 4 3 1 8
Ndag 3 2 1 6
Fænologi 25·· ··04 04

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 1 8
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 6 1 8
Ndag 1 5 1 7
Fænologi 30·· ··27 31

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 6 6 12
MaxRst 2 1 2
Nobs 5 6 11
Ndag 5 6 11
Fænologi 19·· ··22

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30 22

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 05··23 09



art/08480.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1