Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:08630

Duer - Spætter

Sortspætte Dryocopus martius eu08630

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Fotos


Sortspaette

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortspætte  Dryocopus martius  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 6 9
MaxRst 1 2 2
Nobs 6 11 17
Ndag 5 7 12
Fænologi 19·· ··25

2023:  Sortspætte  Dryocopus martius  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 6 8 1 1 5 21
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 10 13 1 1 5 1 31
Ndag 8 6 1 1 3 1 20
Fænologi 03··25 03·· ··18 28·· ···· ··10

2022:  Sortspætte  Dryocopus martius  (,,3)

I første halvår foreligger der 37 registreringer (24 obsdage) fra perioden 1/1 - 26/4. Der umiddelbare fornemmelse af, at der har været 1 fugl holder ikke, idet der både er registreret han og hun. Enkelte dage har der været obs på to lokaliteter: 1/1 08:15 - 11:05 Sandflugtsplantagen og 13:40 Hovvig, 6/3 08:17 Rørvig Lyng og 08:15 - 10:10 Korshage samt 22/3 06:30 Sandflugtsplantagen og Korshage - i teorien kan det i alle godt være den samme fugl, der har fløjet rundt. Eneste obs fra det øvrige Odsherred var 25/3 1 Veddige Bakker. Denne obs ligger i et af vores „huller“ (24/3 - 30/3).

I andet halvår 19 registreringer (14 obsdage) 1/9 - 1/12. Atter et par dage med flere lokaliteter 25/9 08:55 - 10:30 Flyndersø, 09:00 Dybesø (begge EVR) og 12.44 - ? Hovvig samt 12/10 09.59 Hovvig og 15:15 Sandflugtsplantagen - igen ikke meget der tyder på andet end, at det har været en enlig fugl, der har turneret rundt. To obs fra det øvrige Odsherred 7/8 Korevlen og 14/10 1 Sonnerup Skov (vi har 0 13/10 - 22/10). Efterårsfuglen er her regnet som en ny, men kunne lige så godt være en af forårsfuglene.

08-12-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 12 3 8 4 7 7 2 4 47
Ndag 10 3 6 4 5 6 2 4 40
Fænologi 01·· ···· ···· ··26 01·· ···· ···· ··12

2021:  Sortspætte  Dryocopus martius  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 1 1 3 15 4 1 4 2 3 1 6 41
Ndag 1 1 2 7 4 1 3 2 3 1 6 31
Fænologi 28.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Sortspætte  Dryocopus martius  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 7 30 8 3 1 54
Ndag 5 7 14 7 2 1 36
Fænologi 10.. …. …. ..28 26.. ..30

2019:  Sortspætte  Dryocopus martius

Skønsmæssigt 2 forårsfugle og 1 efterårsfugl, der har turneret en del rundt. Den første - en hun - dog meget kort visit, idet den 5/4 forsvandt mod Ø ud over havet. 14/5 1 rast Korshage - ligeledes en hun og kun denne ene dag - kunne måske være samme fugl på genvisit, samt fra efteråret 20/9 - 24/9 1, 3/10 1, 5/10, 9/10 - 10/10, 26/10 - 27/10, 30/10, 7/11, 9/11, 12/12 og 20/12 Sandflugtsplantagen/Rørvig Lyng/Dybesø. Øvrige: 21/10 1 Vangen og 7/11 Korshage. Ingen af efterårets fugle er blevet kønsbestemt.

20/8-2020 LB
  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 6 9 3 2 22
Ndag 1 1 5 8 2 2 19
Fænologi 05.. ..14 20.. …. …. ..20

2018:  Sortspætte  Dryocopus martius  
7/4 – 8/4 set trækkende Nørrevang og senere rastende Korshage. Hørt kaldende 26/5 Højsandet. Set overflyvende 15/11 Korshage. Hvis det er samme fugl ved alle tre lejligheder, må man formode, at den har opholdt sig uden for området i de mellemliggende perioder. Der er langt til tidligere tiders status som fast ynglefugl i området. Siden den forsvandt som ynglefugl i 2012, er der set enkelte fugle de fleste år, dog ikke i 2013 og 2017, der var helt blanke.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 1 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 07.. ..26 15

2016:  Sortspætte  Dryocopus martius (?, fra 2013 3, 2)
Fra 2013 uddød i Odsherred, men to fugle set på enkeltdage: 5/2 1 Korshage (EVR) og 16/8 1 hun Korshage (PEL,EVR). Sidstnævnte sikkert identisk med den, der blev set trække mod vest dagen før ved Kikhavn.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 16

2015:  Sortspætte  Dryocopus martius  
I 2015 var Sortspætten igen på en kort visit i Rørvig om foråret. Alle obs.: 9/4 1 Hovvig, 3/5 08:48 1 Korshage og Rørvig Lyng (09:00 - 9:19) samme fugl på rundtur, 4/5 1, 6/5 1, 11/5 1 overflyvende samt 12/5 1 han syng alle Korshage. Alle maj observationerne er formodentlig samme fugl, så maks 2 individer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 6 7
Ndag 1 5 6
Fænologi 09.. ..12

2014:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Efter den totale nedtur i 2013 med 0 registreringer, var Sortspætten på kort visit i 2014. Sortspætten dukkede op i fornem stil, helt til tops i en gran på Korshage. Det må formodes, at det er samme fugl der var på rundtur 3 dage i træk. De to observationer fra 29/4 er kun 5 km fra hinanden og med 8 timers mellemrum.
Alle observationer: 28/4 1 Korshage 1 rast (JB, LB, EVR), 28/4 1 Plantagen ved Telegrafvej 17:45 (OGC), 29/4 1 Korshage (LB, PEL) samt 30/4 1 trommende Højsandet (JS). Det var alt i 2014.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 28..30

2013:   Sortspætte  Dryocopus martius 
En markant nedgang var allerede synligt sidste år, men i 2013 uddøde Sortspætten i området. Sortspætte har ellers været en karakterfugl i området og figurerer i samtlige 40 Rørvig rapporter fra 1973 - 2012. Arten dukkede op i løbet af 1960’ener og sås oftere som trækforsøgende i starten af 70'erne. Sortspætten ynglede med sikkerhed i området i 1974 med 2 par i Plantagen og ved Korshage. Arten konsoliderede sig som ynglefugl i området de efterfølgende år og var udbredt almindelig i midt 80'erne. Årsagen til det totale kollaps er uklart. Den triste tendens kan også ses i den øvrige del af Vestsjælland, med kun 11 observation i 2013 og 9 i 2012.

Der er dog en iagttagelse rubriceret som Sort/Grønspætte: 20/7 1 hørt Rørvig Lyng. Hørt 2 gange, men fuglen var langt væk. Muligvis en Sortspætte, men Grønspætte kan ikke udelukkes (BV).

DOFBasen:2013


2012:  Sortspætte  Dryocopus martius  
2012 blev et tragisk år for arten, som nu kun optræder som meget sjælden gæst i Rørvigområdet. Tendensen har de seneste år været klart nedadgående, både hos os samt i andre dele af landet, men en så markant nedgang i 2012 var næppe ventet. Det blev kun til 3 observationer i år: 3/3 1 kald + trommende Rørvig Lyng (BV), 5/4 1 trækforsøgende Korshage (LAN, JHC, PEL, KES, BV m.fl.) samt 11/4 1 Flyndersø (EVR) er alt!

DOFBasen:2012


2010:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Heller ingen sikre ynglefund i 2010, men mon ikke arten alligevel yngler ved Korshage et sted.
Flere observationer i år end i 2009. Sortspætten blev 2010 således fundet på 54 dage mod kun 28 dage i 2009. Udover Korshage, som alene står for de 32 observationsdage, er der konstateret Sortspætter fra Skansehage, Højsandet, Nørrevang, Ringholm, Hovvig, Rørvig Lyng, Plantagen og Dybesø. Selvom arter er blevet næsten dobbelt så hyppig registreret i forhold til 2009, så er det reelle antal af forskellige fugle i 2010 næppe på mere end 10 fugle.

DOFBasen:2010


2009:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Sortspættens status som ynglefugl i området er stærk truet, og i 2009 blev der slet ikke konstateret nogen ynglefund. Der blev i 2009 registreret Sortspætter på 28 dage. Heraf kun 8 fund i perioden juli - december, hvilket taler for sig selv mht. manglende ynglesucces.
Hovedparten af de rapporterede Sortspætter er registreret mens forårstrækket følges omkring Korshage og Nørrevang. Der er derudover kun få obs fra Søndervang, Rørvig, Højsandet, Skansehage og Rørvig Lyng. Enkeltobservationer fra lokaliteterne Hovvig, Plantagen, Dybesø og Skærby. Alt i alt en rigtig negativ udvikling de seneste år og en invasion er stærkt tiltrængt inden lokalpopulationen uddør.

DOFBasen:2009


2008:  Sortspætte  Dryocopus martius  
I 2008 var der fokus på Sortspætten i området, hvilket gav ekstra mange indrapporteringer af 1 - 2 fugle i perioden 13/1 - 31/12. Alle obs var fra de klassisk mest besøgte dele af området, dog uden at finde et eneste ynglepar. Glædeligt var det så at familien Meyer har indsendt fotos af ynglepar fra sommerhusområdet omkring Sandlodsvej/Skolestien. Mindst 1 unge kom på vingerne fra rede udhugget i fyrretræ. Artens status i området er muligvis nedadgående, men samtidig kan antallet af ynglepar måske være undervurderet, set i forhold til årets utraditionelle ynglebiotop. Mon ikke der skjuler sig nogle flere par i områderne ved Korshage, Skansehage, Højsandet, Ringholm og ikke mindst i Plantagen og de omkringliggende sommerhusområder, hvor netop de fleste observationer kommer fra.

DOFBasen:2008


2007:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Ingen sikre ynglefund indrapporteret, men på Korshage er der dog set mange, bl.a. 2/3 hvor en fugl udhuggede nyt redehul. 3 fugle Korshage 16/5, er største antal. Registreringerne er mere fåtallige fra Ringholm, Hovvig, Nakke, Brentebjerg, Nørrevang, Flyndersø, Dybesø, Plantagen og Rørvig Lyng, hvor der kun obs af enkelte fugle.
Da forekomsten af Sortspætte i området de seneste år ser ud til at være aftagende, vil der være fokus på arten i 2008. Alle registreringer ønskes derfor indsendt med præcis angivelse af lokalitet.

DOFBasen:2007


2006:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Årets eneste sikre ynglefund kommer fra Korshage 15/7 2 juv. Der er rigtig mange registreringer fra netop Korshage, men også fra Hovvig, hvor Sortspætten er hørt trommende. Derudover kun få fugle fra Plantagen, Skansehage, Nørrevang og Rørvig by. Er arten ved at være på retur i området?

DOFBasen:2006


2005:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Desværre forligger der heller ingen yngleregistreringer i 2005 af denne art, som må betegnes som en af Rørvigområdets karakterfugle. Selvom arten let registreres, er det ikke altid lige nemt af finde ynglehullerne. Alligevel må det formodes, at den stadig yngler omkring Korshage, Hovvig og i Plantageområdet. Ingen observationer fra de øvrige kerneområder Skansehage og Højsandet, skyldes forhåbentlig manglende indrapportering!

DOFBasen:2005


2004:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Der er ikke indrapporteret ynglepar i 2004, men (84) registreringer af Sortspætter fra det meste af område, tyder på en stabil bestand. Der er rigtig mange obs fra Korshageområdet og Hovvig, men arten er også set Plantagen, Flyndersø, Dybesø, Højsandet, Rørvig Lyng, Nørrevang, Rørvig Bugt, Nakke Lyng og Rørvig Havn sågar!

DOFBasen:2004


2003:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Ingen sikre ynglepar i år, men der er hørt trommende fugle fra Korshage og Rørvig Lyng samt set/hørt fugle fra Skansehage, Nørrevang, Flyndersø, Dybesø og Rørvig by.

DOFBasen:2003


2002:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Heller ikke nogle sikre ynglepar i år, men trommende fugle er hørt på Korshage, Hovvig og ved Nykøbing. Øvrige obs i perioden 5/1 - 23/10 kommer fra Nørrevang, Skansehage, Højsandet, Flyndersø, Dybesø, Plantagen, Rørvig Lyng og Skærby. Fra Korshage er der set træk og trækforsøgende fugle 6/4 1, 19/4 1, 22/4 2 og 28/4 1.

DOFBasen:2002


2001:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Sortspætten er registreret i perioden 1/1 - 26/12, men på trods af mange indrapporteringer, er der ingen sikre ynglepar i år. Obs fra især Korshage og Ringholm Skov af flere fugle, kunne dog godt tyde på at arten endnu yngler der. Øvrige fund kommer fra Nykøbing, Skansehage, Nørrevang, Dybesø, Plantagen og Rørvig Lyng. Få trækbevægelser: 2/4 1 S Korshage, 9/4 1 S Korshage, 10/4 2 V Korshage og 5/5 1 tf Korshage.
Fra efteråret 13/10 1 SV Nørrevang.

DOFBasen:2001


2000:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Igen i år, rigtig mange obs fra hele området i, dog ingen sikre ynglepar. Lidt trækuro har der også været med 15/4 1 Ø og 20/4 1 Ø begge Korshage, samt nogle trækforsøgende 21/4 1 Korshage, 9/5 1 Nørrevang, 13/8 2 SV Skansehage, 26/8 1 Korshage og 9/9 1 Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Der er registreret Sortspætter på mere end 150 obsdage i 1999, men kun et ynglepar fra Hovvig er indrapporteret. Ellers stammer de mange obs mest fra Korshage, hvor Sortspætten normalt også yngler, samt fra Dybesø, Rørvig Lyng og Østerlyng. Kun få obs fra Nørrevang, Skansehage, Plantagen, Rørvig Bugt og fra Nykøbing. Fra Korshage er der set følgende trækforsøgende fugle: 29/3 1, 30/3 2 og 12/9 1.

DOFBasen:1999


1998:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Der forefindes ingen sikre informationer om ynglefund i år. Der har til gengæld været lidt trækbevægelser i foråret: 21/2 1 tf KH, 15/3 2 syd KH, 18/4 3 tf KH, 22/4 1 syd KH, 24/4 1 tf KH og 28/4 1 NØ Nørrevang.
Mange rastobservationer fra de gængse Sortspættelokaliteter, flest 2/5 4 Plantagen. En enkelt fugl 13/10 var dog på udflugt helt til Nakke.

DOFBasen:1998


1997:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Sjælden/fåtallig ynglestandfugl, meget sjælden forårs- og efterårstrækgæst.
Sortspætten indvandrede til Sjælland omkring 1960, og den første fugl i Rørvigområdet blev set i 7/4 1963. De første yng­lefund er fra 1974, hvor 2 - 3 par blev registreret. Selvom Sortspætten er let at konstatere på sit kald, er det påfaldende svært at finde den ynglende. Områderne Korshage, Skanseha­ge, Ringholm og Plantagen er nogle af de bedste ynglelokali­teter, men det er dog langt fra hver år, at Sortspætte er konstateret ynglede på alle lokaliteterne samtidig. Yngle­bestanden er nok tildels overset, og de årligt mange observa­tioner tyder på en stabil be­stand på en 4 - 8 par.
Antal sikre ynglepar per år:

1974 1975 1977 1978 1979 1980 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
2 - 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1

1997: Efter en årrække med fund af ynglepar, er der ikke ind­rapporteret nogle i år. Sortspætten er dog registreret på de fleste lokaliteter i normalt antal. Der er heller ikke registreret nogle trækkende fugle i 1997.

DOFBasen:1997


1996:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Denne dejlige store spætte er med sit markante kald nem at registrere. Da mange samtidig også indsender alle obs, er det muligt at få et ganske godt billede af artens udbredelse i området. I år ingen undtagelse med løsobs fra: Nykøbing, Østerlyng, Hovvig, Rørvig By, Nørrevang, Skansehage, Korshage, Flyndersø, Dybesø, Plantagen og Rørvig Lyng. Antallet af sikre ynglefund er dog meget sparsomme, og kun fra Hovvig er der indrapporteret om redehul med unger. På flere af de andre lokaliteter har der givetvis også været ynglesucces.

DOFBasen:1996


1995:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Selvom der kun er konstateret 2 ynglepar i år, må bestanden ud fra de mange obs regnes for at være rimelig stabil.
Der er registreret Sortspætter disse områder: Korshage, Langesømose, Flyndersø, Plantagen, Dybesø, Højsandet, Nørrevang, Rørvig Lyng, Trolleskoven, Nakke Lyng, Borgmesterskoven, Øster Lyng, Skærby Plantage, Hovvig og Nykøbing.

DOFBasen:1995


Sortspætte  Dryocopus martius  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 1 1 8
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 12 3 8 4 7 7 2 4 47
Ndag 10 3 6 4 5 6 2 4 40
Fænologi 01·· ···· ···· ··26 01·· ···· ···· ··12

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3 6
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Nobs 1 1 3 15 4 1 4 2 3 1 6 41
Ndag 1 1 2 7 4 1 3 2 3 1 6 31
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 5 7 30 8 3 1 54
Ndag 5 7 14 7 2 1 36
Fænologi 10·· ···· ···· ··28 26·· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 6 9 3 2 22
Ndag 1 1 5 8 2 2 19
Fænologi 05·· ··14 20·· ···· ···· ··20

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 1 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 07·· ··26 15

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 16

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 6 8
Ndag 2 5 7
Fænologi 09·· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 28··30

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 03·· ··11

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 4 2 12
MaxRst 1 1 1 4 1 4
Nobs 3 8 17 7 2 37
Ndag 2 6 15 6 2 31
Fænologi 21·· ···· ···· ··15 20··29

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 5 1 7 1 2 1 20
MaxRst 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3
Nobs 2 5 17 5 21 4 1 5 1 61
Ndag 2 5 15 5 19 4 1 4 1 56
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··27 22·· ··20 30

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 3 6 4 2 1 2 1 2 1 1 3 27
MaxRst 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 3 6 9 22 5 2 2 1 2 1 1 3 57
Ndag 2 5 6 14 4 2 2 1 2 1 1 3 43
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 5 4 8 2 1 1 4 3 30
MaxRst 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Nobs 2 11 1 8 17 2 1 2 1 2 5 4 56
Ndag 2 7 1 6 11 2 1 2 1 2 3 4 42
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 8 2 1 1 1 15
MaxRst 1 2 4 3 1 1 1 1 4
Nobs 5 20 24 17 1 1 1 1 70
Ndag 5 17 19 17 1 1 1 1 62
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··30 07·· ··04

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 7 1 1 2 17
MaxRst 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2
Nobs 4 8 30 21 3 3 4 2 3 78
Ndag 4 7 23 18 3 3 3 2 3 66
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14 10··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 5 4 1 1 1 1 16
MaxRst 3 2 2 1 1 1 1 1 3
Nobs 5 14 22 11 1 1 1 1 56
Ndag 5 10 16 11 1 1 1 1 46
Fænologi 05·· ···· ···· ··22 15·· ··19 17·· ··19

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 6 8 2 1 1 2 21
MaxRst 1 2 3 2 1 1 1 1 3
Nobs 8 24 28 10 1 3 4 3 81
Ndag 5 16 22 9 1 3 4 3 63
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ··02 21·· ··25 14··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 3 7 1 2 1 2 3 2 1 23
MaxRst 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3
Nobs 3 14 13 13 2 5 2 2 5 2 1 62
Ndag 2 13 13 12 2 4 2 2 5 2 1 58
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 7 8 6 1 2 4 2 30
MaxRst 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3
Nobs 3 3 26 32 22 1 1 1 5 6 100
Ndag 3 3 19 19 17 1 1 1 5 6 75
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 1 6
Total 5 4 9 1 2 4 2 1 28
MaxRst 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3
Nobs 6 5 12 18 13 6 2 7 4 1 74
Ndag 5 4 9 14 12 6 2 5 4 1 62
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··26 04·· ···· ···· ···· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 3 1 8
Total 2 4 4 8 2 1 4 2 2 3 32
MaxRst 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3
Nobs 7 14 26 36 22 4 2 16 4 7 4 142
Ndag 6 11 19 24 18 3 2 14 4 5 4 110
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23 02··25art/08630.txt · Sidst ændret: 2023/06/07 07:11 af lb