Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:08760

Duer - Spætter

Stor Flagspætte Dendrocopos major eu08760

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Stor Flagspaette

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 28 26 8 12 11 85
MaxRst 6 9 5 4 3 9
Nobs 48 38 47 54 60 247
Ndag 24 20 28 29 30 131
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31

2023:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 8 3 14
Total 35 10 13 17 9 20 20 8 14 15 15 18 194
MaxRst 7 7 7 6 4 5 4 5 5 5 4 3 7
Nobs 57 39 53 66 65 72 81 85 55 40 43 40 696
Ndag 26 21 27 30 29 28 31 29 28 19 22 26 316
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 2 2 9
Total 34 4 9 11 6 8 4 2 2 80
MaxRst 8 7 8 6 6 4 3 4 7 3 3 5 8
Nobs 43 42 66 50 43 57 54 68 55 52 25 37 592
Ndag 25 25 30 27 28 27 26 29 28 28 15 25 313
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 3 1 1 10
Total 44 17 12 11 4 7 14 6 4 16 20 155
MaxRst 11 7 8 7 5 3 3 2 4 4 4 6 11
Nobs 75 94 114 79 73 60 58 64 48 50 47 44 806
Ndag 29 27 31 30 29 25 27 27 25 23 25 23 321
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 2 7
Total 16 22 19 1 16 6 8 8 13 10 13 132
MaxRst 7 12 6 6 6 4 3 4 5 5 6 4 12
Nobs 44 49 87 45 66 32 36 81 59 59 50 58 666
Ndag 25 25 30 29 28 24 22 31 30 24 24 28 320
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

Forårstræk: 22/2 2, 19/4 1 og 15/5 1 - i alt 4.
Efterårstræk: 20/7 - 5/12 i alt 7, flest 7/11 3. - I alt 4 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 3 3 1 11
Total 42 25 19 12 11 11 8 20 5 6 31 25 215
MaxRst 8 8 12 7 8 7 5 7 4 6 7 6 12
Nobs 65 63 70 60 54 52 52 51 43 34 67 22 633
Ndag 28 25 29 28 28 30 28 28 24 25 28 18 319
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. Helt normal årsprofil. Der var en lille ”invasion” af Stor Flagspætte i efteråret, der blev bemærket på træklokaliteter længere mod syd. I alt 10 blev set trk/tf fra juli til oktober. Det lille tal til trods er det faktisk efterårsrekord.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 4 11
Total 74 104 80 85 67 52 37 56 59 34 67 66 781
MaxRst 4 10 9 6 5 4 3 5 6 3 5 10 10
Nobs 52 38 39 41 49 29 27 30 34 23 34 29 425
Ndag 26 26 26 27 30 27 22 29 26 18 25 26 308
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. Helt upåfaldende årsprofil og dermed uden tegn til invasioner. Ingen trækobservationer i foråret og 2 i efteråret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 105 56 127 91 105 54 35 69 52 58 67 49 868
MaxRst 7 6 4 5 4 4 5 3 6 3 5 3 7
Nobs 57 29 76 56 65 35 23 50 38 40 56 39 564
Ndag 26 17 29 27 29 19 16 25 22 24 23 21 278
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. Flere observationer end i de foregående år, hvilket næppe afspejler en øget forekomst. Antallet af trækkende fugle var 8 (6 forår, 2 efterår), hvilket er fuldstændig normalt, og tyder derfor ikke på nogen form for invasion.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 1 1 8
Total 59 88 76 76 103 70 47 56 67 73 55 42 812
MaxRst 6 4 4 6 5 4 3 6 4 4 4 4 6
Nobs 35 45 43 40 63 42 36 35 37 48 40 28 492
Ndag 22 22 22 26 25 25 25 25 22 26 21 19 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. 587 fugle blev registreret på 256 obsdage i 2015. Heraf 8 trækforsøgende Korshage, 5 forårs- og 3 efterårsfugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 2 8
Total 46 29 97 67 54 32 37 47 31 71 45 31 587
MaxRst 2 3 6 4 2 3 3 5 3 3 3 3 6
Nobs 34 18 49 50 44 22 28 28 25 47 27 25 397
Ndag 18 13 25 25 24 16 23 22 22 28 21 19 256
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Årets sum blev i alt 457 fordelt på 221 dage. Forårstræk Korshage: 27/2 2 Ø, 28/2 2 Ø, 3/3 1 Ø, 30/3 1 tf, 12/4 1 tf, 16/4 1 S og 22/4 1 tf.
Efterårstræk Korshage: 16/8 1 tf og 21/10 1 tf.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 3 1 1 11
Total 10 47 54 40 44 34 29 35 44 50 30 40 457
MaxRst 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4
Nobs 8 32 36 30 35 24 22 26 30 38 24 25 330
Ndag 5 19 24 19 21 14 18 21 22 23 16 19 221
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Der er hele 352 observationer i 2013. Ynglefund dog kun disse: Dybesø 3, Korshage 1, og Hovvig 1 par, hvilket tydeligvis ikke svarer til det reelle antal ynglepar i området.
Ingen forårstræk registeret, men 8 trækforsøgende efterårsfugle fra Korshage ligner jo en mindre invasion nordfra.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8
Total 30 37 71 58 62 32 30 42 79 65 29 23 558
MaxRst 4 3 5 4 11 3 2 3 4 4 3 4 11
N 22 28 38 34 32 19 23 33 49 41 20 13 352
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stor Flagspætte stortrives i hele området og der forligger i 2012 299 observationer. Arten er konstateret fra hele området. Største antal rastende fugle blev 16/1 8 Plantagen, 21/4 og 28/4 5 Korshage samt 1/5 6 Korshage. Ingen trækforsøgende forårsfugle er kommet i bogen, og kun disse efterårsobservationer fra Korshage: 4/8 1 tf og 29/9 2 tf.

DOFBasen:2012


2011:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Pænt rapporteret art med 191 registreringer. Også pæn spredning på lokaliteterne, men dog ingen fugle uden for de gængse steder.
Et stille forår med blot to tf’ere: 19/3 og 11/4.
Blandt rasttallene skiller et sig markent ud: 4/4 14 trommende Korshage – næsthøjeste tal her er 6 – hvis der ikke er tale om en pæn del dobbeltregistreringer, må det være en af de tætteste bestande, der nogensinde er registreret.
Eneste efterårsbevægelse 9/10 2 tf.

DOFBasen:2011


2010:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
En karakterfugl i hele området som er registreret på 98 dage i 2010. I år dog kun 2 ynglepar rapporteret fra Korshage hhv. Nørrevang. Få trækforsøgende fugle i foråret, kun 24/3 1 og 26/3 1 Korshage. Efterår gav følgende trækforsøgende fugle på Korshage: 22/9 1, 12/10 1 og 15/10 1. Flest rastende fugle: 26/2 4 trommende Hovvig, 21/3 7 Korshage, 11/4 4 Hovvig, 1/8, 27/8 og 12/9 alle dage 4 Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Modsat Sortspætten stortrives denne art i hele området. Stor Flagspætte er således konstateret på hele 106 dage i perioden 1/1 - 7/12. Ynglefund dog kun rapporteret fra Dybesø og Korshage.
Endvidere flotte rasttal fra Korshage: 28/2 5, 19/3 6, 20/3 7, 21/3 6 og 4/4 6.
Få trækforsøgende fugle på Korshage: 25/3 1, 9/4 1 og 10/10 1.

DOFBasen:2009


2008:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Ualmindelig mange observationer indrapporteret i 2008, hvilket nok tyder mere på, at arten nu oftere bliver indtastet, end en ændring i populationsstørrelsen. Stor Flagspætte yngler almindeligt i hele området, men alligevel er der kun indkommet oplysninger om 3 ynglepar fra Korshage/Myntestien, Højsandet og Plantagen. Antallet af trommende fugle fortæller dog en anden historie, med 20/3 6 trommende Korshage, 2/5 5 Hovvig og generelt mange observationer af flere fugle fra hele området.
Forårstræk: 5/4 2 tf og 7/6 1 tf begge Korshage.
Efterår: 27/9 1 tf, 9/10 2 tf og 12/10 2 tf alle ligeledes fra Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stor flagspætte er almindeligt udbredt i hele området, men alligevel er der kun indrapporteret 2 sikre ynglepar fra hhv. Hovvig og ved Dybesø. Af forårstrækobs kan nævnes: 26/3 2 Ø Korshage, 27/4 1 NØ Nakke Nord, 2/5 1 tf Korshage og 8/4 1 indtrækkende Korshage.
Efterår: 14/10 2 tf Korshage.
Største antal af rastende fugle sås 3/3 4 Korshage, 30/3 4 Slettemosegård, 28/10 4 Hovvig og 16/12 5 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Der er registreret 2 sikre ynglepar i Hovvig, hvilket er langt fra virkelighedens ynglebestand, og arten er almindelig udbredt i det meste af området. Op til 3 trommende fugle på Korshage i februar og 1/4 4 rast Korshage samt 21/12 7 rast Hovvig. Enkelte trækforsøgende fugle observeret på Korshage 22/3, 23/3 og 22/7.

DOFBasen:2006


2005:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Ynglepar registreret ved Hovvig og på Korshage. Der er på 27 obsdage set 61 fugle i området. Største koncentrationer 29/1 7 rast Hovvig, 18/3 8 rast Hovvig og 23/3 9 fugle Korshage. Der blev set enkelte trækforsøgende fugle 10/3, 11/4, 15/4, 16/4 og 1/6 samt 14/4 2 S.

DOFBasen:2005


2004:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Der er på 27 obsdage set 61 fugle i området. Den 29/1 rastede 7 fugle i Hovvig, 18/3 8 Hovvig og 23/3 blev der registreret 9 fugle på Korshage området. Der blev set enkelte trækforsøgende fugle 10/3, 11/4, 15/4, 16/4 og 1/6 dog 2 syd 14/4.

DOFBasen:2004


2003:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Der er i år indrapporteret 3 ynglepar fra Korshage, Hovvig og Højsandet, men arter yngler helt sikkert i det meste af området. Fra Korshage er der set enkelte trækforsøgende fugle 17/3, 31/8, 14/9 og 6/10. 2/11 rastede 6 fugle på Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Der er indrapporteret obs fra det meste området, men ikke fra Plantagen i år. Mange trommende fugle på Korshage, flest 28/3 med 6 stk. Det blev til enkelte trækforsøgende fugle på Korshage: 31/3, 3/4 og 22/5.
Ynglefund: Korshage og Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Arten ses i hele området og der er i år indrapporteret 4 ynglepar: 2 fra Korshage området, 1 par ved Højsandet og 1 par i Hovvig. Det formodes dog at det kun en lille del, set i forhold til at der er obs fra hele området. Træk: 17/2 3 Ø Korshage og 9/4 1 Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
På trods af mange obs fra hele området, er der kun registreret et ynglepar - på Korshage. 26/3 blev der talt hele 11 trommende fugle på Korshage, så fuglene er der!
Enkelte trækforsøgende fugle blev set på Korshage, 24/3, 9/4, 22/4, 23/4, og 2/7 1 juv.

DOFBasen:2000


1999:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Mange obs fra hele området. Årets største rastkoncentration er fra Korshage 21/3 med 6 fugle. Derudover blev det til de sædvanlige trækforsøgende forårsfugle, 1 i april og 5 i maj. Ingen trækfund fra efterårsperioden.
Lærker til drosler

DOFBasen:1999


1998:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
En fugl trækkende vest 13/4 langs kysten ved Plantagen, samt en trækforsøgende på Korshage 2/5, er eneste trækbevægelse i år. Der er indrapporteret 75 rastobs af 101 fugle fra halvøen, heraf står HVR alene for de 75%.

DOFBasen:1998


1997:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Almindelig ynglestandfugl, meget sjælden/sjælden forårs- og efterårstrækgæst.
Stor Flagspætte yngler stabilt i hele området. Bestanden vurderes til 50 - 75 par. Efter større invasioner fra Nordskandinavien ses træk- og trækforsøgende fugle på Korshage. Flest foråret 1973 med op til 25 om dagen.

1997: Iagttagelser fra hele området, dog kun 2 ynglepar ind­rappor­teret, Hovvig og Østerlyng. 1/3 1 trækforsøgende Kors­hage er eneste trækobservation.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Almindelig i hele området. Der er set trækkende og trækforsøgende fugle på 4 dage: 7/4 1 Ø, 28/4 1 S, 26/9 1 tf og 13/10 1 tf alle Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Trækforsøgende fugle: 29/3 1, 21/4 1 og 9/12 1 alle Korshage.

DOFBasen:1995


Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 2 2 9
Total 33 4 9 9 6 3 12 6 13 6 16 117
MaxRst 8 7 8 6 6 4 3 4 7 3 3 5 8
Nobs 43 42 66 50 43 57 54 68 55 52 25 37 592
Ndag 25 25 30 27 28 27 26 29 28 28 15 25 313
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 3 1 1 10
Total 40 17 12 13 4 8 9 2 4 16 13 138
MaxRst 11 7 8 7 5 3 3 2 4 4 4 6 11
Nobs 75 94 114 79 73 62 58 64 48 50 47 44 808
Ndag 29 27 31 30 29 25 27 27 25 23 25 23 321
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 2 7
Total 16 33 19 2 25 8 6 8 19 14 11 14 175
MaxRst 7 12 6 6 6 4 3 4 5 5 6 4 12
Nobs 44 49 87 45 66 32 36 81 59 59 50 58 666
Ndag 25 25 30 29 28 24 22 31 30 24 24 28 320
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 3 3 1 11
Total 25 18 12 10 19 4 5 7 4 11 30 13 158
MaxRst 8 8 12 7 8 7 5 7 4 6 7 6 12
Nobs 65 63 70 60 54 52 52 51 43 34 67 22 633
Ndag 28 25 29 28 28 30 28 28 24 25 28 18 319
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 4 11
Total 18 31 22 5 4 4 5 6 14 8 18 13 148
MaxRst 6 10 9 6 5 4 3 5 6 3 5 10 10
Nobs 71 54 61 63 74 42 32 50 48 30 46 43 614
Ndag 26 26 26 27 30 27 22 29 26 18 25 26 308
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 35 6 7 8 4 8 8 6 6 7 5 100
MaxRst 7 6 4 5 4 4 5 3 6 3 5 3 7
Nobs 51 25 56 51 59 28 19 44 32 35 45 31 476
Ndag 26 17 29 27 29 19 16 25 22 24 23 21 278
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 1 1 8
Total 16 13 4 4 22 7 2 3 5 4 5 8 93
MaxRst 6 4 5 6 9 4 3 6 4 4 4 4 9
Nobs 35 48 44 41 63 42 37 36 37 48 42 28 501
Ndag 22 22 22 26 25 25 25 25 22 26 21 19 280
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 1 2 10
Total 20 8 11 13 6 10 6 3 7 7 4 95
MaxRst 5 3 6 6 7 3 3 5 3 3 3 3 7
Nobs 34 18 49 53 44 22 28 28 25 47 28 25 401
Ndag 18 13 25 25 24 16 23 22 22 28 21 19 256
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 3 1 1 11
Total 2 12 4 9 5 8 3 4 8 4 4 5 68
MaxRst 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 5
Nobs 9 33 36 30 34 24 22 26 30 37 25 25 331
Ndag 5 19 24 19 21 14 18 21 22 23 16 19 221
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 8
Total 12 7 14 8 19 2 3 3 11 14 4 1 98
MaxRst 4 3 5 4 11 3 2 3 4 4 3 4 11
Nobs 22 28 38 38 32 18 23 33 50 41 20 13 356
Ndag 15 17 23 24 20 14 18 24 25 18 15 13 226
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 21 8 3 4 12 2 3 2 4 11 13 5 88
MaxRst 8 4 4 5 6 4 2 2 2 4 3 3 8
Nobs 31 28 25 26 32 19 6 19 26 21 30 20 283
Ndag 18 17 20 17 16 13 6 16 19 13 16 14 185
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 6 9 2 16 5 2 3 2 3 13 4 65
MaxRst 3 3 6 14 3 2 2 3 2 2 4 4 14
Nobs 13 18 24 19 21 7 8 8 5 10 24 6 163
Ndag 9 13 18 15 13 6 6 7 5 9 15 6 122
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 6 11 10 4 2 1 1 7 9 6 1 58
MaxRst 3 4 7 4 2 2 1 4 4 4 3 2 7
Nobs 15 11 20 17 8 5 5 4 14 20 9 3 131
Ndag 11 9 15 14 8 4 4 4 8 11 7 3 98
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 4
Total 10 10 13 7 2 6 3 5 1 57
MaxRst 3 5 7 6 3 1 1 2 2 2 3 1 7
Nobs 18 19 37 49 12 3 1 5 13 12 6 2 177
Ndag 8 8 23 25 9 3 1 5 8 12 6 1 109
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4 8
Total 2 14 3 6 3 5 1 3 9 4 4 6 60
MaxRst 4 6 6 5 3 2 1 3 5 4 2 3 6
Nobs 16 20 19 32 25 9 2 4 11 7 8 7 160
Ndag 9 10 12 20 17 4 2 2 7 5 4 6 98
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 2 7
Total 3 10 7 2 3 1 1 1 13 4 8 53
MaxRst 3 4 3 2 2 1 2 1 4 3 5 5
Nobs 3 15 11 9 2 1 3 2 15 3 6 70
Ndag 3 12 8 8 2 1 3 2 11 3 6 59
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 6 1 5 1 1 1 2 7 24
MaxRst 2 6 2 4 1 2 1 1 1 7 7
Nobs 2 3 3 8 2 2 1 1 1 2 2 27
Ndag 2 3 3 8 2 2 1 1 1 1 2 26
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22 22·· ···· ···· ··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 6 4 3 2 1 1 2 1 1 21
MaxRst 6 4 5 2 2 3 2 1 1 1 1 6
Nobs 4 4 7 8 5 2 2 1 1 1 1 36
Ndag 4 2 5 7 5 2 2 1 1 1 1 31
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··19 18·· ···· ···· ···· ··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 1 9
Total 2 1 18 8 3 1 33
MaxRst 7 4 9 3 1 2 1 9
Nobs 3 5 10 9 1 2 1 31
Ndag 3 4 9 7 1 2 1 27
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··06 28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 4
Total 4 10 6 5 3 1 1 3 6 39
MaxRst 4 8 5 4 3 1 6 8
Nobs 3 7 6 9 5 1 1 5 1 38
Ndag 3 5 6 8 5 1 1 4 1 34
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··30 31·· ···· ···· ··02

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 2 14 1 5 2 5 29
MaxRst 1 1 6 4 2 2 5 1 6
Nobs 7 3 16 1 5 1 2 1 1 37
Ndag 6 3 12 1 5 1 2 1 1 32
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 4 7 4 2 2 3 3 5 1 35
MaxRst 2 3 5 3 2 1 1 3 2 2 1 5
Nobs 6 7 11 7 5 5 2 3 2 5 4 57
Ndag 5 5 9 6 4 3 2 2 2 4 4 46
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··19 21·· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 19 51 50 8 1 147
Total 22 20 66 54 8 3 1 4 2 2 182
MaxRst 2 5 11 4 1 2 2 2 3 3 2 2 11
Nobs 11 14 27 37 12 8 11 21 10 20 20 19 210
Ndag 8 10 15 23 9 8 7 13 6 12 9 11 131
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26art/08760.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 21:10 af lb