Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:08870

Duer - Spætter

Lille Flagspætte Dryobates minor eu08870

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Lille Flagspaette

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Lille Flagspætte  Dryobates minor  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 3 4 8
Ndag 1 3 3 7
Fænologi 15 01·· ··08

2023:  Lille Flagspætte  Dryobates minor  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 1 1 8
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 1 15 1 1 18
Ndag 1 14 1 1 17
Fænologi 03 05··27 07 14

2022:  Lille Flagspætte  Dryobates minor (3/3, 78/81, 4/4)

29/1 1 Nakke Skov, 8/3 1 syng, 14/4 1 syng, 15/4 1, 19/4 1 tf og 21/4 1 syng alle Korshage, tf'eren er her talt med som en selvstændig fugl, alternativt kan det være forskellige fugle i marts og april.
27/11 1 Hovvig.

Efterårsfuglen helt traditionel, medens det er første gang arten er meldt fra Nakke Skov.

16/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 4 1 7
Ndag 1 1 4 1 7
Fænologi 29 08·· ··21 27

2021:  Lille Flagspætte  Dryobates minor  (3, 79, 2)

16/7 1 trommende og 21/9 1 kaldende Slettermose (EVR hhv MH) - samme sted som sidste år, samt 29/10 1 Flyndersø (EVR).

25/10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 16..21 29

2020:  Lille Flagspætte  Dryobates minor  (3, 77, 2)

Seks observationer: 10/9 1 Slettermose, 14/9 1 trommende Hovvig, 5/10 1 Slettermose samt 9/10 1 trommende, 26/11 1 og 19/12 1 hun alle Hovvig.
Observationerne er alle fra ellesumpområderne ved landvandskanalen - fra området nord for tårnet og ud mod udløbet. Store dele af dette er utilgængeligt, hvilket kan forklare slippende mellem observationerne. Hvis den trommende fugl formodes at være en han, kan der være tale om et ret stationært par på en yderst velegnet biotop for arten.

25/10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 2 1 1 6
Ndag 2 2 1 1 6
Fænologi 10.. …. …. ..19

2019:  Lille Flagspætte  Dryobates minor (3, 71 76, 1) 

11/1 1 set Hovvig (CJN). Observationens korrekthed verificeret ved henvendelse til observatøren. Området ved p-pladsen i Hovvig bød dermed på endnu en af sjove arter, som gik de lokale observatørers næse forbi (jfr Korttået Træløber). Stedet har tidligere givet fine arter som f.eks. Lundsanger. En teori kunne være at det er et naturligt stop for østorienterede forårsfugle (b-træk - der også af og til kan ses i krattene ved vejen gennem Hovvig).

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 67 72, 4)
Aktiv trommende han i ellesump Hovvig hørt og set 3/4 (JS) og 29/4 (EVR), var givet samme og kan repræsentere et yngleforsøg.
I efteråret to observationer Korshage: 29/9 1 rast (EVR) og 30/10 1 han rast (HVR via RF). Der var igen observationer Hovvig 3/11 og 6/11 1 han (EVR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 2 7
Ndag 1 2 1 1 2 7
Fænologi 13 03..29 26 29 03..06

2017:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 66 69, 3)
17/2 2 (par) Korshage (PEL). Så den rumsterer stadig i området som potentiel ynglefugl, men der kom desværre ikke yderligere. 5/10 1 hun rast Korshage (JS) i skoven lige bag forlandet kan være en trækfugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 05

2016:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor (3, 64 67, 2)
Hørt tromme ved to lejligheder 24/3 og 21/4 på Korshage og i Langesø Mose (JHC, EVR). Ingen livstegn i øvrigt. Modsat sidste år altså ingen beviser på yngleforsøg.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24.. ..21

2015:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 60 63, 4)
Yngleforsøg i Langesømosen! Efter 9/4 1 hørt (LB) blev det yngleaktive par opdaget 18/4 2 Langesømosen (JB m.fl.) i fin habitat. Parret var i gang med at hakke et hul ud. De havde valgt et stød fra en mirabel, hvor indslag af stenhårdt træ betød langsom fremgang, og stedet var svært eksponeret for forstyrrelse. I hvert fald blev dette redehul opgivet. Rapporteret regelmæssigt frem til 1/6 med 1 – 2 fugle og 9/5 sås de 2 i parring. Måske har et alternativt redehul været i gang.
Året bød på yderligere to iagttagelser:
19/10 – 22/10 1 Korshage tf/rast (EVR,BV) og 4/11 1 rast Hovvig (VWS)

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 8 1 3 1 19
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 4 7 1 3 1 16
Ndag 4 7 1 3 1 16
Fænologi 18.. …. ..01 19.. ..04

2014:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 58 61 ,2)
Med to efterårsfund er denne lille fine sag vendt stærkt tilbage efter udeblivelsen i 2013.
23/8 1 ad hun rast Korshage (KES) og 26/10 1 rast Hovvig (PG).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 26

2012:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 57 60, 1)
Holdt lige akkurat stand med en enkelt observation: 21/10 1 Hovvig. Spætten blev set flyvende i retning mod Ringholm (AF).

DOFBasen:2012


2011:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 55 58, 2)
En ivrigt trommende 30/3 Korshage (EVR), dog ikke set siden trods ihærdig eftersøgning fra flere. 24/4 (BV) og 25/4 (AF) 1 trommende lige ved fugletårnet Hovvig – kunne måske være identisk med marts fuglen. Sidst registreret i 2009.

DOFBasen:2011


2009:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 53 56, 2)
Det blev til to fugle i år. 6/3 1 hun rast Myntestien Korshage (AF, CG) og 22/3 1 trækforsøgende Korshage (EVR).

DOFBasen:2009


2008:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 52 55, 1)
Årets eneste fugl blev fundet på en af de klassiske lokaliteter: Korshage 7/3 1 S (JHC).

DOFBasen:2008


2007:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 49 52, 3)

Efter fravær i 2006 blev arten set flere steder i 2007.
17/3 1 rast Korshage (EVR, BR) og 25/3 1 tf (JS) samme sted er nok samme fugl.
I Hovvig blev arten set 3/10, 4/10 og 7/10 (AF, LB, EVR), hvilket nok også er en og samme fugl.
Endvidere 27/10 1 han rast plantagen (AF), senere trækkende vest.

DOFBasen:2007


2005:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 46 48, 4)
Fjerde år i træk med observationer af denne art er stabilt. Årets 3 fugle fordeler sig således: 24/3 1 rast Korshage (HVR), 4/4 1 Ø Korshage (LB) og 17/4 1 Korshage (PEL).

24-03-23 LB Tilføjelse: 29/8 1 rast Grønnehave Skov (AF) - dermed i alt 4.

DOFBasen:2005


2004:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 42 44, 4)
Fint år med 3 rastende fugle og en trækkende:
19/3 1 rast Hovvig (PG), 31/3 1 rast Korshage (HVR), 14/4 1 Ø Korshage (LB, AF) og 2/11 1 SV Hovvig (AF).

DOFBasen:2004


2003:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 38 40, 4)
Et rigtig godt år med hele 4 fugle. Allerede 25/1 sås 2 fugle sammen på Korshage. Årets eneste forårsfugl blev ligeledes set på Korshage 1 S 28/3. Efteråret bød på 2 fund begge fra Korshage, 16/10 1 rst og 17/10 1 rst/tf.
17/10-17 LB: Årstotal rettet fra 5 til 4 - jævnfør 2000.
21/6-20 LB: Totaltal følgende år nu også rettet.

DOFBasen:2003


2002:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 37 38, 2)
Det blev til et glædeligt gensyn med denne lille spætte 4/4 1 rast Korshage (EH,SS).

24-03-23 LB Tilføjelse: 1/5 1 rast Korshage (RBL) - dermed 2 fugle.

DOFBasen:2002


2000:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 34, 4)
Et år med mange obs af et par på Korshage i forårsperioden, samt en enkelt efterårsfugl.
26/3 - 23/4 rastede både en han og en hun på det sædvanlige sted på Korshage. Desuden en trækforsøgende 3/4 (PCC) og en skrigende/kaldende ved Myntestien 23/5 (EVR).
19/11 blev der igen set en trækforsøgende hun på Korshage (JS).
17/10-17 LB: Årstotal rettet fra 3 til 4 - jævnfør 2003.

DOFBasen:2000


1998:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 33, 1)
Igen lige netop årlig: 26/11 1 rst Nykøbing N (LB).

DOFBasen:1998


1997:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor (3, 31, 2)
Tilfældig ynglefugl. Uregelmæssig stand/­trækfugl primo januar -­ ul­timo maj og ultimo august - ultimo novem­ber.
Lille Flagspætte er kun konstateret ynglende i område i 1976.
Arten er hyppigst i april/maj som trækforsøgende eller ra­stende i elleskov.
Månedlig fordeling af 32 fund (en uden dato):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 10 6 2 0 1 1 4 4 0

1997: Et dejligt gensyn med denne art, som ikke blev set sidste år: 4/5 1 Ø Skanse­hage (KES) og 25/10 1 rast Nykøbing (LB).

DOFBasen:1997


1995:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 29, 2)
Denne art optræder efterhånden næsten årligt, og som sædvanligt på de samme elletræslokaliteter:
7/1 1 han Hovvig (EVR) og samme 15/1 1 han Hovvig (EVR) samt 10/3 1 hun Korshage (EVR, HVR).

DOFBasen:1995


Lille Flagspætte  Dryobates minor  

1994: 2
Glædeligt gensyn med 2 fugle.
22/9 1 R i villahave Nørrevang (JS),
22/10 1 R (11:15) HV (PKK).

1993: –

1992: 1
Med 19/11 1 R Søndervang (JS), er denne lille sag set i 5 ud af de 6 foregående år, kun i 1991 udeblev den.

1991: –

1990: 1
Klarer lige skærene med:
9/11 1 R KH (EVR).

1989: 1
Tredje år i træk med iagttagelser (holder stadig håbet oppe!)
7/3 1 han R KH (JC).

1988: 3
Årets 3 fugle følger den positive tendens op fra sidste år, samt øger interessen for den videre udvikling i de kommende år:
17/4 1 hun HV (KB,PCC,JC,HVR,SP,BV),
8/5 1 KH (JW),
12/11-13/11 1 hun HV (KB,LB,JC,BBP,EVR,HVR,PR).

1987: 2
Overraskende godt år, med både forårs- efterårs-iagttagelser:
18/4 1 TF (5:57) KH (JB,PEL,EVR),
19/4 1 R KH (JC,PCC,PEL) - regnes som samme.
18/10 1 R Flyndersø senere SØ (8:35) (BV).

1986: –

1985: 2
Påsken (4/4-8/4) 1 R Skærby-området (Thomas Vikstrøm i.flg. LL),
10/11 1 HV (PG).
Bortset fra en isoleret iagttagelse i 1982 de første observationer siden 1977.
Arten må betragtes som en raritet.

1982: 1
16/4 1 Rørvig (PKK).

1977: 1
31/8 1 HV-DE (LB).

1976: 5
24/1 1 tf KH (EVR),
15/5 1 han KH-D,
20/5 1 R KH-A.
Desuden har et par ynglet på et ikke nærmere angivet sted (via NN).
Første ynglefund fra området.

1975: 6
21/4 1 tf KH,
22/4 2 (heraf 1 hun) tf KH,
24/4 1 han R KH (HVR),
30/4 1 hun S KH.
Der er som det ses tale om mindst 2 forskellige fugle.
26/10 1 KH (EVR).

1974: –

1973: 4
30/3 1 han tf KH-A (LB),
25/4 1 han TF KH-A (LB),
2/5 1 han TF KH-A (LB),
5/5 1 S KH-A (LB),

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 4 1 7
Ndag 1 1 4 1 7
Fænologi 29 08·· ··21 27

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 16··21 29

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 2 1 1 6
Ndag 2 2 1 1 6
Fænologi 10·· ···· ···· ··19

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 1 4
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 2 6
Ndag 2 1 1 2 6
Fænologi 03··29 29·· ···· ··06

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 05

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24·· ··21

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 5 7 1 3 1 17
Ndag 5 7 1 3 1 17
Fænologi 09·· ···· ··01 19·· ··04

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 26

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30·· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 06··22

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 4 6
Ndag 2 4 6
Fænologi 17··25 03··27

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 24·· ··17 29

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 14·· ··14 02

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 25 28 16··17

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14·· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 4 9 1 1 15
Ndag 3 9 1 1 14
Fænologi 26·· ···· ··23 19art/08870.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 08:12 af lb