Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:08870

Indholdsfortegnelse

Duer - Spætter

Lille Flagspætte Dryobates minor eu08870

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2019:  Lille Flagspætte  Dryobates minor  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 68, 4)
Aktiv trommende han i ellesump Hovvig hørt og set 3/4 (JS) og 29/4 (EVR), var givet samme og kan repræsentere et yngleforsøg.
I efteråret to observationer Korshage: 29/9 1 rast (EVR) og 30/10 1 han rast (HVR via RF). Der var igen observationer Hovvig 3/11 og 6/11 1 han (EVR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 2 7
Ndag 1 2 1 1 2 7
Fænologi 13 03..29 26 29 03..06

2017:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 67, 1)
17/2 2 (par) Korshage (PEL). Så den rumsterer stadig i området som potentiel ynglefugl, men der kom desværre ikke yderligere. 5/10 1 hun rast Korshage (JS) i skoven lige bag forlandet kan være en trækfugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 05

2016:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor (3, 65, 2)
Hørt tromme ved to lejligheder 24/3 og 21/4 på Korshage og i Langesø Mose (JHC, EVR). Ingen livstegn i øvrigt. Modsat sidste år altså ingen beviser på yngleforsøg.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24.. ..21

2015:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 61, 4)
Yngleforsøg i Langesømosen! Efter 9/4 1 hørt (LB) blev det yngleaktive par opdaget 18/4 2 Langesømosen (JB m.fl.) i fin habitat. Parret var i gang med at hakke et hul ud. De havde valgt et stød fra en mirabel, hvor indslag af stenhårdt træ betød langsom fremgang, og stedet var svært eksponeret for forstyrrelse. I hvert fald blev dette redehul opgivet. Rapporteret regelmæssigt frem til 1/6 med 1 – 2 fugle og 9/5 sås de 2 i parring. Måske har et alternativt redehul været i gang.
Året bød på yderligere to iagttagelser:
19/10 – 22/10 1 Korshage tf/rast (EVR,BV) og 4/11 1 rast Hovvig (VWS)

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 8 1 3 1 19
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 4 7 1 3 1 16
Ndag 4 7 1 3 1 16
Fænologi 18.. …. ..01 19.. ..04

2014:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 59 ,2)
Med to efterårsfund er denne lille fine sag vendt stærkt tilbage efter udeblivelsen i 2013.
23/8 1 ad hun rast Korshage (KES) og 26/10 1 rast Hovvig (PG).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 26

2012:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 58, 1)
Holdt lige akkurat stand med en enkelt observation: 21/10 1 Hovvig. Spætten blev set flyvende i retning mod Ringholm (AF).

DOFBasen:2012


2011:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 56, 2)
En ivrigt trommende 30/3 Korshage (EVR), dog ikke set siden trods ihærdig eftersøgning fra flere. 24/4 (BV) og 25/4 (AF) 1 trommende lige ved fugletårnet Hovvig – kunne måske være identisk med marts fuglen. Sidst registreret i 2009.

DOFBasen:2011


2009:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 54, 2)
Det blev til to fugle i år. 6/3 1 hun rast Myntestien Korshage (AF, CG) og 22/3 1 trækforsøgende Korshage (EVR).

DOFBasen:2009


2008:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 53, 1)
Årets eneste fugl blev fundet på en af de klassiske lokaliteter: Korshage 7/3 1 (JHC).

DOFBasen:2008


2007:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 50, 3)
Efter fravær i 2006 blev arten set flere steder i 2007.
17/3 1 rast Korshage (EVR, BR) og 25/3 1 tf (JS) samme sted er nok samme fugl.
I Hovvig blev arten set 3/10, 4/10 og 7/10 (AF, LB, EVR), hvilket nok også er en og samme fugl.
Endvidere 27/10 1 han rast plantagen (AF), senere trækkende vest.

DOFBasen:2007


2005:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 47, 3)
Fjerde år i træk med observationer af denne art er stabilt. Årets 3 fugle fordeler sig således: 24/3 1 rast Korshage (HVR), 4/4 1 Ø Korshage (LB) og 17/4 1 Korshage (PEL).

DOFBasen:2005


2004:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 43, 4)
Fint år med 3 rastende fugle og en trækkende:
19/3 1 rast Hovvig (PG), 31/3 1 rast Korshage (HVR), 14/4 1 Ø Korshage (LB, AF) og 2/11 1 rast Hovvig (AF).

DOFBasen:2004


2003:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 38, 4)
Et rigtig godt år med hele 5 fugle. Allerede 25/1 sås 2 fugle sammen på Korshage. Årets eneste forårsfugl blev ligeledes set på Korshage 28/3. Efteråret bød på 2 fund begge fra Korshage, 16/10 1 rst og 17/10 1 rst/tf.
17/10-17 LB: Årstotal rettet fra 5 til 4 - jævnfør 2000.

DOFBasen:2003


2002:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 37, 1)
Det blev til et glædeligt gensyn med denne lille spætte 4/4 1 rst Korshage (EH,SS).

DOFBasen:2002


2000:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 34, 3)
Et år med mange obs af et par på Korshage i forårsperioden, samt en enkelt efterårsfugl.
26/3 - 23/4 rastede både en han og en hun på det sædvanlige sted på Korshage. Desuden en trækforsøgende 3/4 (PCC) og en skrigende/kaldende ved Myntestien 23/5 (EVR).
19/11 blev der igen set en trækforsøgende hun på Korshage (JS).
17/10-17 LB: Årstotal rettet fra 3 til 4 - jævnfør 2003.

DOFBasen:2000


1998:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 33, 1)
Igen lige netop årlig: 26/11 1 rst Nykøbing N (LB).

DOFBasen:1998


1997:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor (3, 31, 2)
Tilfældig ynglefugl. Uregelmæssig stand/­trækfugl primo januar -­ ul­timo maj og ultimo august - ultimo novem­ber.
Lille Flagspætte er kun konstateret ynglende i område i 1976.
Arten er hyppigst i april/maj som trækforsøgende eller ra­stende i elleskov.
Månedlig fordeling af 32 fund (en uden dato):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 10 6 2 0 1 1 4 4 0

1997: Et dejligt gensyn med denne art, som ikke blev set sidste år: 4/5 1 Ø Skanse­hage (KES) og 25/10 1 rast Nykøbing (LB).

DOFBasen:1997


1995:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 29, 2)
Denne art optræder efterhånden næsten årligt, og som sædvanligt på de samme elletræslokaliteter:
7/1 1 han Hovvig (EVR) og samme 15/1 1 han Hovvig (EVR) samt 10/3 1 hun Korshage (EVR, HVR).

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 1 2 8
Ndag 1 2 1 1 1 2 8
Fænologi 13 03..29 26 29.. …. ..06

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 05

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24.. ..21

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 2 1 2 1 10
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 5 7 1 3 1 17
Ndag 5 7 1 3 1 17
Fænologi 09.. …. ..01 19.. ..04

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 26

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30.. ..25

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 06..22

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 4 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 6 8
Ndag 2 4 6
Fænologi 17..25 03..27

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 5
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 24.. ..17 08 29

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 3 2 2 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 2 2 7
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 14.. ..14 02

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 2 5
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 3 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 25 28 16..17

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14.. ..01

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 6 1 1 8
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 5 12 1 1 19
Ndag 3 10 1 1 15
Fænologi 26.. …. ..23 19

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

art/08870.txt · Sidst ændret: 2020/01/28 03:09 af kes