Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:09950

Indholdsfortegnelse

Lærker - Drosler

Rødrygget Svale Cecropis daurica eu09950

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2009:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 4/4, 1/1)
11/4 1 rast/tf Korshage (JHC, CGJ, EVR, m.fl.).
Fuglen blev set fouragerende i flere perioder i tidsrummet 13:15 - 14:20. Den blev opdaget pga. afvigende adfærd og flyvemåde, men senere positivt identificeret ud fra sikre dragtkarakterer: Lys rødligt tonet overgump, sort undergump/bukser, kløftet hale uden markant forlængede halefjer.
Vi har 4 tidligere fund: 8/5-1988 1 tf Korshage, 16/4-2003 1 Ø Korshage, 18/5-2003 1 Ø Korshage og 5/5-2005 1 Ø Korshage.
I følge DOF-basen var der i 2009 11 fund af Rødrygget Svale i Danmark, gennemsnittet for de seneste 10 år er til sammenligning 7 (Fugleåret 2008). Vores fund var årets første, 12/4 var der en sydtrækkende ved Keldsnor, 24/4 1 Dovns Klint, 25/4 1 Holløse Bredning, 10/5 1 Aborrebjerget, derudover var der 6 jyske fund i perioden 25/4 - 25/5.

DOFBasen:2009


2005:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 3, 1)
30/4 1 Ø Korshage (EVR), set udtrækkende sammen med en Landsvale kl 5:25.
Rettelse: Dato 5/5 ændret til 30/4 [KES 6/2-2018].

Udover vores fund er der i DOFbasen følgende obs fra 2005: 3/5 1 Ø Gilbjerg, 15/5 1 Ø Mandemarke Haver og 16/5 1 fouragerende Møns Klint.
Arten er fra og med 2004 ikke længere på SU-listen.

DOFBasen:2005


2003:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 1, 2)
Jubelår! To observationer af denne ellers ekstremt sjældne art.
Derudover et tredje fund som endnu ikke er godkendt af SU.
16/4 1 Ø Korshage (JHC, PCC, AF, PEL, KES).
18/5 1 Ø Korshage (EVR, PR).
Vores eneste tidligere observation: 8/5 1988 1 tf Korshage (HVR).

DOFBasen:2003


1997:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 1, 0)
Tilfældig gæst, 1 observation.
1988: 8/5 1 trækforsøgende Korshage.
Det år var et usædvanligt godt år for arten, med i alt 6 fund. Til og med 1996 var der i alt 34 fund i Danmark.

DOFBasen:1997


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 30

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 16.. ..18

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

1998:
DOFBasen:1998

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

art/09950.txt · Sidst ændret: 2020/01/28 09:41 af kes