Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:09950

Indholdsfortegnelse

Lærker - Drosler

Rødrygget Svale Cecropis daurica eu09950

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: - Sommer: - Efterår: -

Årsrapporter


2024:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  

DOFBasen:2024


2023:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  

DOFBasen:2023


2009:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 4/4, 1/1)
11/4 1 rast/tf Korshage (JHC, CGJ, EVR, m.fl.).
Fuglen blev set fouragerende i flere perioder i tidsrummet 13:15 - 14:20. Den blev opdaget pga. afvigende adfærd og flyvemåde, men senere positivt identificeret ud fra sikre dragtkarakterer: Lys rødligt tonet overgump, sort undergump/bukser, kløftet hale uden markant forlængede halefjer.
Vi har 4 tidligere fund: 8/5-1988 1 tf Korshage, 16/4-2003 1 Ø Korshage, 18/5-2003 1 Ø Korshage og 5/5-2005 1 Ø Korshage.
I følge DOF-basen var der i 2009 11 fund af Rødrygget Svale i Danmark, gennemsnittet for de seneste 10 år er til sammenligning 7 (Fugleåret 2008). Vores fund var årets første, 12/4 var der en sydtrækkende ved Keldsnor, 24/4 1 Dovns Klint, 25/4 1 Holløse Bredning, 10/5 1 Aborrebjerget, derudover var der 6 jyske fund i perioden 25/4 - 25/5.

DOFBasen:2009


2005:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 3, 1)
30/4 1 Ø Korshage (EVR), set udtrækkende sammen med en Landsvale kl 5:25.
Rettelse: Dato 5/5 ændret til 30/4 [KES 6/2-2018].

Udover vores fund er der i DOFbasen følgende obs fra 2005: 3/5 1 Ø Gilbjerg, 15/5 1 Ø Mandemarke Haver og 16/5 1 fouragerende Møns Klint.
Arten er fra og med 2004 ikke længere på SU-listen.

DOFBasen:2005


2003:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 1, 2)
Jubelår! To observationer af denne ellers ekstremt sjældne art.
Derudover et tredje fund som endnu ikke er godkendt af SU.
16/4 1 Ø Korshage (JHC, PCC, AF, PEL, KES).
18/5 1 Ø Korshage (EVR, PR).
Vores eneste tidligere observation: 8/5 1988 1 tf Korshage (HVR).

DOFBasen:2003


1997:  Rødrygget Svale  Cecropis daurica  (0, 1, 0)
Tilfældig gæst, 1 observation.
1988: 8/5 1 trækforsøgende Korshage.
Det år var et usædvanligt godt år for arten, med i alt 6 fund. Til og med 1996 var der i alt 34 fund i Danmark.

DOFBasen:1997


Rødrygget Svale  Cecropis daurica  

1988: NY RØRVIG ART.
8/5 1 TF KH (HVR). Fuglen vendte om ved Egekrattet og fløj derefter ind i baglandet. Godkendt af SU.

DOFBasen:<1995art/09950.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1