Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:09920

Lærker - Drosler

Landsvale Hirundo rustica eu09920

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Landsvale

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Landsvale  Hirundo rustica  

DOFBasen:2024


2023:  Landsvale  Hirundo rustica  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 266 1 67 877 730 9 1988
Total 55 324 52 386 1179 960 13 2969
MaxRst 80 200 10 300 300 200 2 300
Nobs 38 106 103 125 121 65 9 567
Ndag 14 31 30 31 31 26 7 170
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2022:  Landsvale  Hirundo rustica  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 130 31 217 254 1 663
Total 30 332 31 217 534 1 1145
MaxRst 6 200 80 100 180 250 25 250
Nobs 43 82 104 95 96 72 3 495
Ndag 15 30 30 31 29 28 3 166
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2021:  Landsvale  Hirundo rustica  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 65 580 14 11 256 446 355 1732
Total 5 65 1080 14 11 606 448 355 2584
MaxRst 35 500 25 60 350 55 35 500
Nobs 2 52 155 130 112 137 85 9 682
Ndag 1 12 31 30 31 31 28 6 170
Fænologi 31.. …. …. …. …. …. …. ..06

2020:  Landsvale  Hirundo rustica  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 75 111 12 23 262 434 1 918
Total 75 111 12 23 562 434 1 1 1219
MaxRst 200 50 120 150 300 200 1 300
Nobs 69 91 56 58 81 86 1 1 443
Ndag 18 31 28 26 31 28 1 1 164
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. ..02

2019:  Landsvale  Hirundo rustica 

Forårstræk: 2/4 - 5/6 i alt 303, flest 8/5 70 – I alt 24 observationsdage.
Efterårstræk: 7/7 - 6/10 i alt 2217, flest 9/9 400. - I alt 52 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
3 12 5 40 50 6 10 10 140 16 100 1300 1300 300 500 50 80 1

22/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 108 191 4 16 719 1440 42 2520
Total 113 317 86 85 2353 1736 45 4735
MaxRst 30 52 36 140 1300 500 25 1300
Nobs 85 106 85 87 100 85 13 561
Ndag 19 28 29 31 31 29 6 173
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. ..23

2018:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankom 8/4 5 Ø Korshage. Forårstræk 428 med 257 i april og 168 i maj. Største dag 30/4 128 Ø Korshage. Større rasttal fra Hovvig var 22/4 280, 30/4 500 og 13/5 175.
Efteråret præget af en pludselig formidabel dag: 19/9 3823 SV Rørvig Bugt! En dag med sydlig vind og et stort træk af Landsvale over hele landet. Betød også, at efterårstrækket blev i alt 4458 – en rekord. Bedste rast 14/8 350 Hovvig og sidste 11/10 1 Nørrevang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 257 168 3 8 102 4288 11 4837
Total 1349 949 241 347 2170 5307 11 10374
MaxRst 500 175 25 40 350 300 500
Nobs 41 99 36 38 45 59 2 320
Ndag 19 31 29 30 30 25 2 166
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..11

2017:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankomst 6/4 1 Korshage. Forårstræk over middel i alt 999, især 2/5 376 Ø og 12/5 328 Ø Korshage. Største forårsrast var 16/5 350 Hovvig. I efteråret kulmination i september med 6/9 1060 og 8/9 1100 rast Hovvig og i alt 498 noteret trækkende. Sidste sene 8/11 2 rast/V Flyndersø.
I 2017 brændte forvalterboligen i Hovvig efter et lynnedslag. Forinden havde 23 – 24 par Landsvaler sendt første kuld på vingerne fra garagen, mens andet kuld gik til. I stalden kom 8, henholdsvis 6 kuld afsted. Med et snit på 3 unger/kuld i alt ca. 115 nye svaler. Så rigtigt mange Landsvaler har mistet et perfekt ynglested med en omsorgsfuld vært.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 962 5 333 148 17 1497
Total 292 2160 722 850 3566 6959 52 4 14605
MaxRst 50 350 100 100 300 1100 7 2 1100
Nobs 39 92 58 62 112 72 17 2 454
Ndag 14 30 27 25 31 29 12 1 169
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..08

2016:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankomst 3/4 1 Ø Dybesø og frem til 22/5 i alt 351 på forårstræk med 108 i april og 243 i maj. Mange små dage op til kun 3/5 39 Ø Korshage. Markerer sig bedre på rast i Hovvig – i foråret op til 14/5 240. I forvalterboligen i Hovvig blev årets ynglefugle opgjort til 33 par med ” 1 ½” kuld, men plaget bl.a. af en præderende Natugle. Efterårstræk i alt 336 i lang periode 6/7 – 8/10 og årets største rasttal 2/8 230 Hovvig og 4/9 450 Korshage. Sidste fugle 17/10 2 rast Dybesø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 108 243 17 108 197 14 687
Total 516 965 489 877 2003 1200 26 6076
MaxRst 100 240 50 100 230 450 3 450
Nobs 72 107 41 63 65 47 12 407
Ndag 25 30 28 31 31 27 8 180
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. ..17

2015:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankom 10/4 1 Hovvig. Forårstræk 11/4 – 5/6 kun 228. Markerede sig bedre med pæne rasttal fra Hovvig, som 25/4 200, 9/5 300 og 25/5 500. Også sommer kan mange fouragere over Hovvig, f.eks. 24/6 200.
Hotel Landsvale i forvalterboligen, Hovvig, meldte om sen ynglestart, men 32 par og de fleste nåede 2 kuld.
7/9 – 11/10 noteret 104 på efterårstræk. Rast op til 13/9 250 Hovvig og 4/9 100 Slettermosegård. Sidste 11/10 4 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 154 20 99 5 332
Total 669 2415 564 502 1338 1267 13 6768
MaxRst 200 500 200 125 200 250 5 500
Nobs 42 79 40 38 36 48 6 289
Ndag 16 30 25 28 26 24 5 154
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. ..11

2014:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankomst 4/4 1 rast Hovvig. Forårstræk beskedne 340 fordelt april 158 og maj 182. 25/4 86 Ø Korshage blev største dag. Så var der flere på rast i Hovvig. 18/4 22 og senere forårsmaks 6/5 400. 17/7 200 til nat Hovvig, siden oftest 300 fra 3/8 og 6/9 110 er sidste større ansamling. Efterårstræk 263, hvor 2/9 105 SV var største dag. Sidste fugl 11/10 1 SV Rørvig.
Især pres på potentielle ynglepladser nær føde-magasinet Hovvig. Forvalterboligens garage blev rømmet for bil og var socialt boligbyggeri for 23 par! Samlet ynglede 31 par i forvalterboligen. De fleste med 2 kuld med ca. 4 unger på første og ca. 2 unger på 2. kuld og beskedent tab (oplyst af svalernes vært PG). Det er 6 x 31 = 186 unger. Huset har dermed nok sendt ca. 150 unger ud. Flot! – for der er jo dem, der river svalereder ned, fordi de grisser!

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 158 182 65 165 3 573
Total 363 1364 226 1500 1487 646 4 5590
MaxRst 35 400 55 200 300 110 1 400
Nobs 62 72 31 27 40 47 4 283
Ndag 23 31 18 21 24 20 3 140
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. ..11

2013:  Landsvale  Hirundo rustica  
Kom frem 13/4 og deltog i massetrækket 15/4 med 38 NØ Korshage. Forårstræk endte på 548 Ø med 71 i april og 477 i maj. Bedste dag var 8/5 med største træk 140 Ø Korshage og største rast 1000 aften i Hovvig.
Ankomst til tiden, men ynglecyclus til gengæld forsinket. Parrene i Hovvig (forvalterbolig + tårne) kom sent i gang, men spyede så til gengæld store kuld ud (PG oplyst) støttet til det rige insektudbud.
Største efterårsrast var 3/9 500 Hovvig. Forsvandt efter primo oktober fraset en absolut sen 20/11 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 477 10 132 2 1 693
Total 290 2015 139 167 2204 1360 24 1 6200
MaxRst 70 1000 50 45 350 500 14 1000
N 44 52 17 18 36 52 6 1 226
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. ..20

2012:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst: 11/4 1 NØ Nørrevang og 3 rast Hovvig.
I alt 61 aprilfund er pænt, men ikke usædvanligt. Træktotalen for april blev 539 med 30/4 275 som den klart største dag. Største rasttal: 29/4 700 Hovvig.
Maj blev en ret sløv affære. Største trækdage: 8/5 240 og 15/5 160 begge Korshage. Ingen rasttal over 100.
Ynglefuglene har ikke givet anledning til voldsomt mange rapporteringer, men de to par i tårnet i Hovvig sørgede i hvert fald for god underholdning i sommerperioden.
Efteråret derimod dækket rigtig fint, med i alt 124 obs fra august - oktober.
Den samlede træktotal fra efteråret blev på 1648, kun overgået af 2010 med 3599.
Største træktal: 3/9 300 Rørvig Bugt, 10/9 210 Hovvig, 20/9 130 Korshage og 28/9 208 Hovvig.
Største rasttal: 1/9 200 Rørvig Havn, 11/9 200 Hovvig og 15/9 500 Rørvig Havn.
Ultimo august blev en albinistisk Landsvale set flere gange både i Korshageområdet og i Hovvig.
Sidste obs: 24/10 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ret sen ankomst: 14/4 2 rast Hovvig. I alt 50 april-fund, hvilket er ganske normalt. Ingen store trækdage: 23/4 44 og 29/4 31 var største dagstotaler, øvrige aprildage under 20 trækkende. Største april rasttal: 22/4 200 til natrast Hovvig.
Maj-trækket var meget skævt fordelt med en del pæne dage primo maj og derefter nærmest totalt sammenbrud i den normale kulminationsperiode medio/ultimo maj. Største træktotaler: 7/5 227, 8/5 114 og 9/5 153. Anden halvdel af maj: Ingen tocifrede træktal. Største rasttal fra maj: 20/5 500 Hovvig.
Derudover skal også bemærkes: 6/5 1100 svale sp til natrast i Hovvig, heraf formentlig en stor del Landsvaler.
Andet halvår gav flere pæne rasttal, men i modsætning til sidste år er der ikke registreret særligt mange som egentlig trækkende.
Største rasttal i Hovvig:

J u l A u g S e p
0 400 100 26 100 200 1000 140 1

Største trækdage for hver måned: 17/8 70 Plantagen, 12/9 53 Rørvig By og 1/10 12 Hovvig.
Sidste obs: 10/10 2 SV Rørvig.

DOFBasen:2011


2010:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst: 7/4 1 Ø Korshage.
Pæne træktal fra april måned: 21/4 13, 25/4 140 og 26/4 85 primært fra Korshageområdet. Største rasttal i april: 30/4 40 Hovvig.
Trækket kulminerer normalt i maj måned, i gode år kan trækintensiteten medio/ultimo maj nå op på flere hundrede pr. time. Selvom vi i 2010 havde rimelig god dækning, kom vi ikke i nærheden af disse tal. De største trækdage blev 3/5 26, 13/5 54, 17/5 21, 18/5 36 og 25/5 20. Øvrige dage under 20. Største rasttal i maj: 5/5 200 Hovvig.
Ynglefuglene klarede sig tilsyneladende udmærket: Bl.a. mindst 20 (1.kuld) og 23 reder (2. kuld) i PG's garage.
Efterårstrækket gav flere bemærkelsesværdige rast- og træktal:
14/8 250 rast Hovvig, 21/8 185 rast Flyndersø, 23/8 240 SV Korshage, 7/9 1000 rast Hovvig og 315 rast Nørrevang, 23/9 2500 S Hovvig (AF) og 24/9 400 S Hovvig.
I alt blev der i efteråret registreret 3599 trækkende Landsvaler, langt flere end normalt! - 23/9 var trækintensiteten næsten 800 pr. time.
Sidste obs: 10/10 1 S Skansehage.

DOFBasen:2010


2009:  Landsvale  Hirundo rustica  
Tidlig ankomst: 3/4 1 Ø Nørrevang.
Ligesom i 2008 var der mange april-obs, men kun 3 dage nåede to-cifrede træktal: 20/4 31, 21/4 36 og 25/4 44. Ingen rasttal over 10 i april.
Største trækdage i maj: 14/5 140, 15/5 420 og 17/5 100 alle Korshage. Største rasttal fra Hovvig: 17/5 875.
Yngel i Hovvig: 24 reder hos Palle Graubæk samt 2 reder i tårnet, hvoraf dog kun 1 gav ynglesucces i form af 3 unger.
Største rasttal i Hovvig pr. måned: 18/7 200, 8/8 600, 15/9 30 og 6/10 120.
Der er også rapporteret en del efterårstræk både fra Hovvig og Korshage, de største dage: 23/8 50, 30/9 49, 5/10 68 og 6/10 50.
Sidste Obs: 20/10 3 rast Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Landsvale  Hirundo rustica  
Tidlig ankomst: 5/4 1 trækkende Hovvig.
Mange april-obs men kun få større tal. Største dagstotaler: 22/4 40 trækkende og 24/4 15 rast Dybesø. Der er ikke indrapporteret nogen større trækdage i maj. Største rasttal: 26/5 300 Hovvig.
Antallet af ynglepar i Hovvig ligger stabilt omkring de 20, i år blev det til 22 par.
Største rasttal fra efteråret: 21/7 75 Hovvig, 5/9 85 Hovvig og 13/9 74 Korshage.
Til sidst en ny fænologirekord: 15/11 1 SV Rørvig By (LB). Den hidtidige rekord var 10/11-2006.

DOFBasen:2008


2007:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst: 12/4 9 rast Hovvig og samme dag i alt 12 trækkende på flere lokaliteter. Resten af april dagstotaler på under 20, dog med en enkelt undtagelse: 26/4 210 trækkende.
Ingen større trækdage i maj. Største rasttal: 16/5 300 Hovvig.
Ynglefuglene er repræsenteret af følgende obs: 4/7 24 par Hovvig (PG).
Største rasttal fra efteråret: 19/8 310 Korshage. Fra Hovvig kan bemærkes: 4/9 88 rastende i PG's garage under regnbyge.
Sidste obs: 9/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst: 8/4 1 S Korshage. Ganske mange aprilfund, 64 obs af i alt 617 Landsvaler, største tal: 22/4 50 trækkende Korshage, 25/4 99 trækkende Korshage/Nørrevang og 27/4 200 rast Hovvig. En del træktal primo maj, med 5/5 681 Korshage som det klart største. Kun mindre tæktal fra resten af måneden, men dog et større rasttal 16/5 400 Hovvig.
Et par obs fra ynglesæsonen: 11/7 10 rast Korshage og 10 rast Hovvig, her var der også et enkelt par som byggede rede i selve tårnet. 28/7 32 rast Hovvig.
I august op til 400 rastende i Hovvig.
En del sene Landsvaler i oktober og november: 1/10 100 rast Korshage, 7/10 20 rast Hovvig, 11/10 10 NØ(!) Hovvig og endelig en ny fænologirekord: 10/11 1 rast Nykøbing (EVR) og 4 rast Hovvig (AF). Den hidtidige rekord var 5/11-1983.

DOFBasen:2006


2005:  Landsvale  Hirundo rustica  
Tidlig ankomst: 3/4 1 Ø Korshage (JHC) og 4/4 1 Ø Hovvig (LB). Derefter i alt 19 Landsvaler fordelt på 12 fund medio april og i alt 126 fordelt på 18 fund ultimo april. Største trækdage i maj: 2/5 342 og 20/5 350. Største rasttal: 21/5 300 Hovvig.
Vores ynglefugle har ikke givet anledning til nogen bemærkninger. Fra efteråret kan nævnes et meget stort rasttal: 31/8 3000 - 5000 svaler i Hovvig. Derudover et par obs fra Rørvig Bugt: 5/8 90 S og 16/8 80 rast. Årets sidste: 18/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Landsvale  Hirundo rustica  
Tidlig ankomst: 1/4 1 Ø Dybesø, men herefter en længere pause - næste Landsvale ses først 15/4. Totalt 81 april-obs af i alt 808 fugle, med største træktal: 18/4 24 og 20/4 30, samt største rasttal: 21/4 120 og 29/4 300.
Lysten til at indrapporterede svale-obs fra maj er som sædvanlig ret begrænset, i år nok yderligere reduceret af det dårlige vejr. Største træktal blev 1/5 300 og største rasttal: 23/5 200 Hovvig.
En enkelt bemærkelsesværdig obs skal fremhæves: 1/5 1 Ø Korshage (LB) - og det usædvanlige: Det var en af de sydlige/østlige rødbugede racer.
Heller ikke meget fra efteråret, største rastal: 5/9 350 Flyndersø.
Sidste: 15/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst: 14/4 1 SØ Korshage, i alt 43 april-obs. Antallet af rastende Landsvaler i Hovvig nåede hurtigt op på ganske pæne værdier: 21/4 25 og 24/4 100. Spredte træktal fra maj måned med største dag: 18/5 720, her var der en trækintensiteten på 200 - 300 pr. time i de tidlige morgentimer.
Kun få oplysninger om ynglefuglene, bl.a. 2/7 17 par Hovvig.
Allerede 20/7 var antallet af rastende Landsvaler i Hovvig oppe på 150.
Sidste obs: 15/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst 11/4 1 rst Hovvig, hvor der herefter næsten dagligt ses enkelte Landsvaler, første større tal 19/4 20, 26/4 120 og 2/5 275. Desuden et enkelt stort rasttal 16/5 1200 svaler Hovvig (alle 3 arter, men formodentlig primært Landsvaler).
Forårstrækkende fugle på Korshage er registreret i perioden 19/4 - 31/5, med kulmination i perioden 9/5 til 23/5. Indrapporteringen er i år meget dårlig med en maj-total på sølle 253 trækkende, dette tal har naturligvis intet med virkeligheden at gøre. Man kan derfor kun opfordre til at folk sender flere tal ind, meget gerne i form af 5 eller 10 minutters tællinger.
Ingen større efterårsrasttal fra Hovvig, men til gengæld et par stykker fra Rørvig Havn: 15/9 300 og 25/9 400. Sidste obs: 25/10 1 SV Hovvig, hvilket svarer til en femteplads på hitlisten over alle tiders sene Landsvaler, rekorden er 5/11-1983.

DOFBasen:2002


2001:  Landsvale  Hirundo rustica  
Meget sen ankomst 25/4 1 Ø Korshage, men så var der også ren ketchup-effekt, allerede 30/4 1310 trækkende Korshage og 600 rastende Hovvig. Så store tal har vi ikke tidligere set i april måned. Meget begrænset indrapportering fra resten af foråret. Største rasttal fra Hovvig: 15/5 500 og 2/6 150.
Ingen meldinger fra ynglefuglefronten.
Efteråret gav ret normale rasttal i Hovvig: 26/8 300, 20/9 200 og 30/9 100. En del trækkende fugle er registreret: 22/9 således 60 på en 1/2 morgentime. En enkelt meget sen fugl: 27/10 1 rst Korshage er faktisk vores 3. seneste, kun overgået af 1/11-1975 og 5/11-1983.

DOFBasen:2001


2000:  Landsvale  Hirundo rustica  
Endnu en rekord: 23/3 1 S Korshage (LB).
De 5 tidligste ankomstdatoer er nu: 23/3-2000, 31/3-1994, 3/4-1999, 5/4-1993 og 6/4-1982.
En del aprilfund, men ingen større træk- eller rasttal, max: 29/4 14 Ø og 27/4 30 rst Hovvig.
Heller ikke for Landsvalen er der indkommet tilstrækkeligt mange obs fra maj, til at man kan sige noget om trækkets forløb. Største tal: 7/5 198 trk Korshage og 25/5 200 rst Hovvig.
Som vanligt en del pæne rasttal fra efteråret: 18/8 1000 Hovvig, 28/8 350 Flyndersø og 6/9 700 rst Hovvig.
Sidste obs: 18/10 1 SV Hovvig. Dette er forholdsvis sent, men vi har dog en del endnu senere obs, bl.a. to fra november: 1/11-1975 og 5/11-1983.

DOFBasen:2000


1999:  Landsvale  Hirundo rustica  
Tidlig ankomst 3/4 1 Ø KH. Derefter ingen obs før 20/4 1 Ø Rørvig By. Største aprilrasttal fra Hovvig: 23/4 20, 24/4 80, 25/4 75 og 30/4 30. Primo maj flere meget store tal, max 9/5 ca 1500 og 10/5 ca 2000. Største træktal: 8/5 1200 KH (på 6 timer), fra 2. halvdel af maj kun dette: 20/5 ca. 200.
Efterårstræk registreret 12/8 - 4/10, max 30/8 117.
Flere store rasttal fra Hovvig: 2/9 550, 9/9 700 og 12/9 350 samt 18/9 Svale Sp 3000, heraf min 550 Landsvaler.

DOFBasen:1999


1998:  Landsvale  Hirundo rustica  
Normal ankomst 12/4. Største rasttal fra Hovvig, april: 26/4 50 og maj: 3/5 200. En del træktal er indkommet, dels fra Korshage og dels fra kysten ved Plantagen, største dag 12/5 med i alt 605 ved Plantagen og op til 240 pr time på Korshage.
Største rasttal fra Hovvig i efteråret, august: 26/8 55, september: 8/9 400 og oktober: 6/10 16. Sidste obs: 11/10 1 N! Nyk.

DOFBasen:1998


1997:  Landsvale  Hirundo rustica 
Fænologi: (31/3), 16/4 - 11/10, (5/11)
Almindelig yngletrækfugl. Meget almindelig trækgæst om foråret og almindelig trækgæst om efteråret.
Det totale antal ynglepar er vanskeligt at opgøre. Bestanden skønnes at være på 150 - 300 par. Kendte ynglelokaliteter: Østerlyng, Hovvig, Nakkehalvøen samt flere steder i udkanterne af sommerhusområderne. Yngler også i byerne. Landsvaletrækket kulminerer medio - ultimo maj. Trækintensiteten kan da nå op på 1000 - 1600 pr time, men vil normalt ligge væsentligt lavere: 100 - 200 pr time.

Største 6/5 1978 22/5 1996 9/5 1981 19/5 1996 18/5 1996
trækdage 5000 4300 3360 2800 2000

Efterårsrasttallene fra Hovvig når primo september normalt op på 500 - 1000. Rekorden er fra 11/9 1984 med 1200 rastende. Efterårstrækket er kun sparsomt registreret: 14/9 1979 500 er største tal, normalt ses ikke over 100 - 200 pr dag.

1997: Sen ankomst: 21/4 1 R Hovvig. Største aprildag blev 28/4 med 55 rastende i Hovvig og 33 trækkende.
Primo maj, rasttal på omkring 100 i Hovvig. Største trækdage: 17/5 810 på 9 timer og 18/5 173.
Efterårstræk: 20/9 11 og 21/9 21 Korshage er de største tal. Årets sidste: 27/9 1 R Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Landsvale  Hirundo rustica  
Første obs 8/4, hvilket svarer til gennemsnitsdatoen for de sidste 5 år. Svage apriltal, totalt kun 79 trækkende og et største rasttal 19/4 på kun 30. Til gengæld meget store træktal i en kort periode i maj: 18/5 2000, 19/5 2800, 20/5 450 og 22/5 4300 alle Korshage (EVR). På disse dage trækintensiteter på ca. 200 til 900 pr time. Det samlede tal for forårstrækket når dermed op på ca. 9700.
Spredt ynglende, bl.a. Nykøbing, Østerlyng og Nakke.
Største rasttal fra efteråret, 16/8 150 Flyndersø. Største træktal 28/9 30 og sidste obs 11/10.

DOFBasen:1996


1995:  Landsvale  Hirundo rustica  
Samme ankomstdag som Digesvalen, 14/4 5 trækkende, dermed altså noget senere end de sidste par år. I øvrigt samme mønster som Digesvalen, rigtig mange aprilobs: 23/4 282 trk, 24/4 100 rast Hovvig og 29/4 250 rast Hovvig. Derefter indtil 11/5 kun mindre tal. Fra 12/5 - 29/5 i alt 1883 trækkende, max 23/5 880.
Ynglefund: Mindst et sted med op til 50 - 100 par.
Største rasttal fra efteråret: 28/7 200 Hovvig, 23/8 300 Nakke og 4/9 600 Hovvig. Sidste obs 10/10 1 Langesømose.

DOFBasen:1995


Landsvale  Hirundo rustica  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 130 31 217 254 1 663
Total 30 130 31 217 534 1 943
MaxRst 6 200 80 100 180 250 25 250
Nobs 43 82 103 95 96 72 3 494
Ndag 15 30 30 31 29 28 3 166
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 65 580 14 11 256 446 355 1732
Total 5 65 1362 14 11 606 448 355 2866
MaxRst 35 500 25 60 350 55 35 500
Nobs 2 52 155 133 111 137 85 9 684
Ndag 1 12 31 30 31 31 28 6 170
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··06

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 75 111 12 23 262 434 1 918
Total 76 116 37 173 562 454 1 1419
MaxRst 200 50 120 150 300 200 1 300
Nobs 70 91 56 58 81 86 1 1 444
Ndag 18 31 28 26 31 28 1 1 164
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 108 191 4 16 719 1440 42 2520
Total 109 231 14 16 2019 1443 44 3876
MaxRst 30 52 36 140 1300 500 25 1300
Nobs 85 106 85 87 100 85 13 561
Ndag 19 28 29 31 31 29 6 173
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 238 140 3 8 147 4204 11 4751
Total 738 140 3 8 147 4204 11 5251
MaxRst 500 175 25 40 350 300 500
Nobs 49 124 53 53 62 63 2 406
Ndag 19 31 29 30 30 25 2 166
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 937 5 333 135 17 1458
Total 31 937 5 333 1235 17 2 2560
MaxRst 50 350 100 100 300 1100 7 2 1100
Nobs 29 79 47 40 76 55 14 2 342
Ndag 14 30 27 25 31 29 12 1 169
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 102 206 17 105 180 11 621
Total 102 206 17 105 630 11 1071
MaxRst 100 240 50 100 230 450 3 450
Nobs 66 110 42 64 66 44 10 402
Ndag 25 30 28 31 31 27 8 180
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 150 16 98 6 319
Total 49 662 16 98 6 831
MaxRst 200 500 200 125 200 250 5 500
Nobs 40 76 39 39 36 49 7 286
Ndag 16 30 25 28 26 24 5 154
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 141 177 95 165 3 581
Total 141 577 95 165 3 981
MaxRst 35 400 56 200 300 110 1 400
Nobs 54 71 31 27 40 49 4 276
Ndag 23 31 19 21 24 20 3 141
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 468 10 132 2 1 661
Total 48 1468 10 132 2 1 1661
MaxRst 70 1000 50 45 350 500 14 1000
Nobs 41 51 17 18 36 52 6 1 222
Ndag 18 30 16 14 23 28 5 1 135
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 420 582 46 1308 211 2567
Total 1120 582 46 1808 213 3769
MaxRst 700 50 25 30 100 500 106 700
Nobs 54 82 30 2 31 63 20 282
Ndag 19 29 21 2 22 29 10 132
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 125 559 4 134 201 17 1040
Total 125 1059 4 134 1201 17 2540
MaxRst 200 500 35 400 200 1000 1000
Nobs 43 62 21 8 23 44 4 205
Ndag 15 28 15 5 14 23 4 104
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 246 210 15 285 3045 223 4024
Total 246 410 15 285 4045 223 5224
MaxRst 40 200 15 100 250 1000 9 1000
Nobs 33 61 16 8 16 44 17 195
Ndag 12 26 10 4 11 23 9 95
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 218 691 89 67 119 1184
Total 218 1566 689 67 119 2659
MaxRst 10 875 24 200 600 200 120 875
Nobs 74 31 14 10 28 27 21 205
Ndag 26 19 9 6 16 15 11 102
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 106 96 3 3 137 5 1 351
Total 106 396 3 3 253 5 1 767
MaxRst 15 300 8 75 17 100 16 300
Nobs 69 37 3 4 7 17 4 1 142
Ndag 21 24 3 3 7 10 3 1 72
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 287 176 3 27 112 605
Total 287 476 130 313 47 112 1365
MaxRst 50 300 7 80 310 88 9 310
Nobs 62 33 4 4 7 13 8 131
Ndag 16 24 3 3 5 8 5 64
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 241 1306 2 10 26 39 30 4 1658
Total 241 1706 6 42 426 39 30 5 2495
MaxRst 200 400 4 32 400 60 100 1 400
Nobs 32 23 4 5 4 10 9 2 89
Ndag 16 16 2 2 4 7 8 1 56
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 74 1656 140 2 9 1881
Total 781 1656 220 17 10 2684
MaxRst 706 300 10 80 15 1 706
Nobs 62 21 2 4 2 4 95
Ndag 14 15 2 4 1 4 40
Fænologi 04·· ···· ··19 05·· ···· ··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 157 299 68 1 525
Total 460 299 1 418 21 1199
MaxRst 300 250 1 350 20 350
Nobs 72 12 1 8 6 99
Ndag 15 9 1 7 4 36
Fænologi 01·· ···· ··02 04·· ··15

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 78 736 6 2 822
Total 178 736 1 150 60 2 1127
MaxRst 100 3 1 150 50 3 150
Nobs 32 9 1 2 3 5 52
Ndag 15 7 1 2 3 4 32
Fænologi 14·· ···· ···· ··30 08·· ··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 234 26 3 276
Total 13 509 426 3 951
MaxRst 120 275 1 400 1 400
Nobs 23 43 1 9 4 80
Ndag 12 21 1 6 3 43
Fænologi 11·· ···· ··05 02·· ··25

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1330 84 1 218 3 1636
Total 1931 584 152 1 300 419 4 3391
MaxRst 600 500 150 1 300 200 1 600
Nobs 17 17 3 1 1 20 5 64
Ndag 5 17 3 1 1 8 4 39
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 70 256 5 49 3 384
Total 1 100 456 5 1000 49 3 1614
MaxRst 30 200 4 1000 700 5 1000
Nobs 1 45 14 1 1 5 11 6 84
Ndag 1 17 13 1 1 4 7 5 49
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18art/09920.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 15:40 af lb