Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10010

Lærker - Drosler

Bysvale Delichon urbicum eu10010

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Bysvale

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Bysvale  Delichon urbicum  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 21 25
Total 15 38 53
MaxRst 7 8 8
Nobs 6 21 27
Ndag 3 17 20
Fænologi 19·· ··31

2023:  Bysvale  Delichon urbicum  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 23 1 15 1 47
Total 9 386 90 46 93 4 628
MaxRst 30 300 25 25 50 4 300
Nobs 10 26 34 42 38 5 155
Ndag 9 20 22 24 26 4 105
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··08

2022:  Bysvale  Delichon urbicum  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 21 4 10 38
Total 3 71 74 10 158
MaxRst 12 50 50 35 70 6 70
Nobs 12 24 32 29 28 22 147
Ndag 8 18 20 20 21 16 103
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Bysvale  Delichon urbicum  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 18 2 28 1 1 53
Total 3 478 2 32 28 1 5 549
MaxRst 3 350 25 32 12 10 3 350
Nobs 6 44 51 36 28 10 3 178
Ndag 3 23 25 22 14 5 2 94
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Bysvale  Delichon urbicum  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 19 11 1 18 4 1 60
Total 9 269 11 26 50 4 1 370
MaxRst 25 250 40 25 30 20 250
Nobs 11 42 14 13 18 8 1 107
Ndag 8 23 11 11 14 7 1 75
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. ..04

2019:  Bysvale  Delichon urbicum

Forårstræk: 19/4 - 6/6 i alt 28, flest 24/4 12 – I alt 7 observationsdage.
Efterårstræk: 14/8 - 21/9 i alt 261, flest 19/8 115. - I alt 14 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 5 20 50 24 5 25 50 1 100 7 600 2 50

22/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 11 1 196 65 289
Total 17 82 81 15 928 82 1205
MaxRst 10 50 25 100 600 50 600
Nobs 11 36 29 19 44 17 156
Ndag 5 23 20 14 25 12 99
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..21

2018:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom 8/4 1 Ø Korshage. Lille forårstræk med 72, det evige højtryk i maj befordrede ikke Bysvale træk. 1/5 100 R Hovvig – lige inden højtrykket. Ynglefugle som vanligt lidt tilfældigt rapporteret. Også stille efterår – 1/8 60 R Hovvig og sidste var 11/9 50 R i regn Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 59 5 1 78
Total 80 332 141 117 224 63 957
MaxRst 50 100 25 20 60 50 100
Nobs 9 27 21 17 21 5 100
Ndag 7 23 21 17 19 4 91
Fænologi 08.. …. …. …. …. ..11

2017:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom først 24/4 1 Dybesø. Forårstræk 271 især fra den store svaledag 2/5 228 Ø Korshage. Det er tilfældigt, hvad der rapporteres af ynglefugle – i år nævnes 20 par fra Nakke By. Fra rast kan nævnes 2/5 100 og 20/5 100 begge Dybesø og 24/8 60 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 266 5 15 5 291
Total 10 742 636 142 292 153 1975
MaxRst 4 100 100 30 60 30 100
Nobs 4 38 39 18 34 22 155
Ndag 3 23 25 13 21 14 99
Fænologi 24.. …. …. …. …. ..30

2016:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom 16/4 7 Ø Korshage. Forårstræk i alt 139 helt domineret af største dag 30/5 105 Ø Nørrevang. I efteråret kan nævnes et par rasttal 15/8 75 Hovvig og 4/9 125 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 120 4 1 144
Total 45 200 107 85 331 129 897
MaxRst 10 15 25 30 75 125 125
Nobs 11 29 21 18 20 5 104
Ndag 9 21 17 16 17 4 84
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..11

2015:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom 18/4. Lille forårstræk på 50, flest 5/6 30 Ø Korshage. Ikke meldinger fra ynglestederne rundt omkring ud over 5 par fra Nykøbing By. Efterårstrækket var 19 fugle i september inklusive årets sidste 24/9 3 SV Korshage. Noget bedre repræsenteret på rast: Hovvig op til 10/5 110 og 25/5 200. Siden op til 26/6 50 og igen 4/9 50 Slettermosegård samt 25/8 100 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 32 19 69
Total 65 693 210 99 263 172 1502
MaxRst 25 200 50 25 100 50 200
Nobs 11 32 21 18 14 19 115
Ndag 9 19 13 14 13 15 83
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..24

2014:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankomst 10/4 2 rast Hovvig. Forårstræk 113 – havde det ikke været for 22/5 82 Ø Korshage, var det endt i total ruin. Lidt pænere på forårsrast: Op til 7/5 50 og 14/5 100 Hovvig. Årets sidste var 4/9 5 rast Korshage.
Ynglefugle rapporteres ikke helt systematisk. Selvom der givet er flere end nævnte 45 på 3 lokaliteter, er det gået nedad bakke med denne art. I Nykøbing 10 par omkring Grundtvigsvej og 25 Trælasten, Vesterlyng og 10 Flyndersø i skeletterne af de 2 stormødelagte sommerhuse.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 87 5 14 4 130
Total 48 394 70 69 216 9 806
MaxRst 21 100 20 25 50 5 100
Nobs 7 26 11 5 20 4 73
Ndag 7 18 10 4 17 2 58
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..04

2013:  Bysvale  Delichon urbicum  
Fra 15/4 ind med beskedent forårstræk 80 Ø (april 2, maj 78), men pænt med ynglefugle meldt fra Nakke By (10 par), Rørvig Havn (6 par) og Nykøbing (10 par). Rastflokke nåede maks 15/8 100 og igen 5/9 100 Hovvig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 78 1 9 90
Total 25 219 73 41 255 227 840
MaxRst 10 50 25 15 100 100 100
N 8 27 9 6 13 13 76
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..18

2012:  Bysvale  Delichon urbicum  
Normal ankomst: 19/4 1 Ø Korshage.
I alt 14 aprilobs med 29/4 9 trækkende Korshage/Nørrevang og 70 rastende Hovvig som største tal.
Eneste nævneværdige trækdage fra maj måned: 1/5 85 Nakke Nord og 21/5 138 Nørrevang, øvrige dage under 20.
Største rasttal fra maj: 10/5 80 Hovvig.
Kun få og små tal fra efteråret.
Største træktal 3/9 50 Rørvig Bugt og største rasttal 16/8 40 Hovvig.
Sidste obs: 7/10 1 rast Nakke Hage.

DOFBasen:2012


2011:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ret sen ankomst: 23/4 4 Nørrevang. I øvrigt kun få aprilfund, med 29/4 18 NØ som eneste tal over 10.
Maj-tallene ser heller ikke for gode ud. Ingen dage med tocifrede træktotaler og et største rasttal 21/5 15 Korshage.
Herudover skal dog bemærkes: 16/5 200 svale sp rast Hovvig, heraf over halvdelen Bysvaler.
Dermed fortsætter de senere års meget dårlige forårsresultater. Tilsyneladende er dette mest et lokalt fænomen. I følge DOF's punkttællinger, er ynglebestanden i Danmark forholdsvis konstant.
Vi har ikke mange tal på vores lokale ynglebestand. Der er et par meldinger fra Nykøbing, men ingen fra Nakke, hvor der traditionelt er en pæn bestand.
Andet halvår lidt bedre. Største rasttal i Hovvig:

J u l A u g S e p
0 0 0 5 40 1 20 100 0

Derudover 5/8 70 rast Søndervang. Endelig et par træktal: 10/9 34 Rørvig By og 20/9 28 Hovvig.
Sidstnævnte blev også årets sidste.

DOFBasen:2011


2010:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ret sen ankomst: 24/4 1 rast Hovvig.
I alt kun 18 april-fugle, 25/4 7 Ø Korshage blev største tal.
Maj var ikke meget bedre, største tal: 1/5 20 rast Hovvig, 9/5 70 rast Hovvig, 13/5 35 trækkende Korshage.
Største Hovvig rasttal pr. måned: 31/7 30, 14/8 8 og 15/9 20.
Sidste obs: 4/10 1 trækkende Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Bysvale  Delichon urbicum  
Tidlig ankomst: 10/4 2 Ø Korshage.
I alt 39 april-fugle, og kun små dagstotaler: 18/4 12 rast Hovvig og 20/4 i alt 7 trækkende var de største.
Maj-trækket har ikke givet anledning til mange rapporteringer: 15/5 110 Ø Korshage og 17/5 52 Ø Korshage, er de største tal. To pænt store maj-rasttal fra Hovvig: 14/5 200 og 16/5 150.
Efteråret gav kun mindre rasttal. Største tal pr. måned: 18/7 15 Hovvig, 17/8 50 Hovvig og 15/9 15 Korshage.
Eneste nævneværdige trækdag: 6/9 28 Korshage.
Sidste obs: 26/9 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Bysvale  Delichon urbicum  
Tidlig ankomst: 15/4 1 NØ + 3 rast Hovvig. I alt 47 april-fugle med 22/4 30 trækkende Korshage som klart største dag. Ingen større træktal før 29/5 60 og 30/5 216 trækkende Korshage, 30/5 med en trækintensitet på ca. 80 pr. time ved middagstid. Største forårs-rasttal fra Hovvig: 19/5 200 og 26/5 300.
Ingen efterårs-rasttal fra Hovvig og i det hele taget meget dårlig indrapportering fra andet halvår. Sidste obs: 14/9 3 rast Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Bysvale  Delichon urbicum  
Tidlig ankomst: 9/4 1 rast Hovvig. I alt 14 aprilfund med 28/4 30 rast Hovvig som det største. Ingen nævneværdige træktal fra maj. Største rasttal: 17/5 400 Hovvig.
Kun få tal fra efteråret. Største rasttal: 18/8 60 Korshage og sidste obs 8/9 8 V Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Bysvale  Delichon urbicum  
Normal ankomst: 21/4 3 rast Hovvig.
Ekstremt få indrapporterede Bysvaler. Eneste nævneværdige tal: 16/5 650 rast Hovvig og 25/5 200 rast Hovvig.
Fra efteråret: 15/8 200 rast Hovvig og årets sidste: 30/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Bysvale  Delichon urbicum  
Normal ankomst: 24/4 1 Ø Brentebjerg. Ultimo april gav 12 fund af i alt 25 Bysvaler.
Største forårs-rasttal fra Hovvig: 5/5 100, 16/5 300 og 21/5 400. Ynglefugleoptælling 11/6 (JS): 23 reder ved Rørvig Friskole og 19 reder ved Kildegården, Nakke By.
Eneste efterårstal: 5/8 40 S Rørvig og 14/8 200 rast Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ekstremt tidlig ankomst: 31/3 1 NØ Nørrevang (LB, JHC, AF). Den tidligere rekord dermed slået med over 2 uger! 24 april-obs af i alt 89 fugle, største trækdage: 20/4 25 og 29/4 31, ingen væsentlige april-rasttal. Derimod et par store rasttal fra ultimo maj: 23/5 800 og 28/5 450 begge Hovvig.
Fra efteråret: 24/8 200, 25/8 400 og 30/8 1000 rastende Hovvig.
Sidste: 19/9 10 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankomst 15/4 1 Ø Korshage (JHC) er en tangering af fænologirekorden fra 2000. I alt 14 aprilobs er indsendt. Eneste større tal: 26/4 50 rast Hovvig. Tilsyneladende meget dårligt trækår, således blev der 18/5 kun registreret 15 trækkende Bysvaler, mens Landsvalen nåede op på 720.
Ingen meldinger vedr. ynglefugle.
Største efterårstal fra Hovvig: 3/8 350 rastende samt 28/8 1000 rastende og 350 SV-trækkende.
Sidste obs: 13/10 1 N Hovvig.

DOFBasen:2003


2002:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ret tidlig ankomst 19/4 10 Hovvig.
Største rasttal pr. måned: 19/4 og 26/4 10 Hovvig og 16/5 25 Hovvig.
Ynglefund: 11/7 31 reder Kildegården Nakke By.
Ingen indsendte efterårsobs!

DOFBasen:2002


2001:  Bysvale  Delichon urbicum  
Samme mønster som for Landsvalen. Sen ankomst 27/4 10 rst Hovvig, men allerede 30/4 63 trk og 5/5 500 rst Hovvig. Ikke mange træktal, men til gengæld flere store rastal fra Hovvig: 19/5 500, 1/6 1300, 2/6 700 og 16/6 stadig 200.
Ynglefund: 18 reder Kildegården Nakke.
Fra efteråret: Største tal 9/8 1000 Hovvig og sidste indrapporterede 30/9 2 SV Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Bysvale  Delichon urbicum  
Fuldt hus i svalefænologirekorder: 15/4 2 rst Hovvig (HVR). Hidtidig rekord 17/4-1993.
Største aprilrasttal: 21/4 30 Hovvig. Heller ikke bysvaletrækket er er blevet registreret i noget videre omfang. Største rasttal fra maj: 25/5 200 Hovvig.
Meget få observationer fra efteråret, største tal: 17/9 25 rst Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Bysvale  Delichon urbicum  
Normal ankomst 22/4 1 Ø KH. Derefter kun små tal indtil primo maj, hvor også Bysvalen nåede op på meget store antal i Hovvig: max 9/5 1000, også store rasttal primo juni: 6/6 1000. Største træktal: 20/5 210 KH (på 5 timer).
Igen i efteråret meget store Hovvigtal: 26/8 1700 og 28/8 1000, det skal bemærkes at indtil 1999 var rekorden: 2/6-1995 650 rst HV.
Sidste obs: 4/10 1 V Nykøbing.

DOFBasen:1999


1998:  Bysvale  Delichon urbicum  
Normal ankomst 22/4. Største Hovvigtal, april: 26/4 10 og fra maj 11/5 105. Træktal primo/medio maj kun 10 - 20 pr time. Ultimo maj op til 90 pr time, i alt 29/5 450 på Korshage og 30/5 56 pr time ved Plantagen.
Efterårstal fra Hovvig, august: 27/8 60 og stort set ingen fra september. Sidste obs 25/9 1 Nyk.

DOFBasen:1998


1997:  Bysvale  Delichon urbicum 
Fænologi: (17/4), 25/4 - 20/9, (23/11)
Almindelig yngletrækfugl, almindelig trækgæst om for- og efteråret.
Arten yngler bl.a. i Nakke og Nykøbing by, men har sit kerneområde ved Amtshospitalet, hvor der er 50 - 100 ynglepar. Kommunens samlede bestand skønnes at ligge på 150 - 300 par.
Rast- og træktallene om foråret ligger noget lavere end for Landsvalen. Således er der i perioden 1991 - 1996 registreret i alt 14517 trækkende Landsvaler mod 6821 Bysvaler og kun 2882 Digesvaler. Disse tal skal naturligvis kun ses som et mål for de tre arters relative hyppighed, de reelle træktal er langt større. Bysvalen kan dog nogle dage være meget talrig, f.eks. 18/5 1996, hvor både By- og Landsvaler blev registreret med omkring 500 - 1000 pr time.

Største 19/5 1996 6/5 1978 18/5 1996 2/6 1995 26/5 1992
trækdage 3500 2400 2000 650 600

De største efterårsrasttal fra Hovvig nås normalt ultimo august, 18/8 1979 500 er højeste notering. Efterårstrækket er generelt meget dårligt registreret.

1997: Meget sen ankomst: 3/5 1 Ø Korshage. Primo maj lå dagstotalerne på under 10, hvilket formodentlig blot betyder, at arten har været kraftigt underregistreret. „Tælledagen“ 17/5 gav 540 trækkende på 9 timer, (sammenlign med Digesvale og Landsvale).
Sidste efterårsfugl: 27/9 1 R Hovvig.

DOFBasen:1997


1996:  Bysvale  Delichon urbicum  
Meget tidlig ankomst 18/4 2 Korshage. Sparsomme meldinger indtil 18/5 2000 og 19/5 3500 Korshage (EVR, JB). Forårstræk total ca 5700. Største forårsrasttal 9/6 75 Hovvig.
Yngler bl.a. Nykøbing og Nakke.
Største rasttal fra efteråret 16/8 50 Flyndersø. Sidste obs: 22/9 1 rast Nykøbing.

DOFBasen:1996


1995:  Bysvale  Delichon urbicum  
Normal ankomst 22/4 10 trækkende Korshage. Generelt kun meget få trækkende og rastende fugle, 3/5 65 rast Hovvig og 80 Korshage er de eneste tal over 20 gennem hele maj måned. 2/6 650 rast Hovvig (EVR) redder dog billedet lidt, desuden er der ynglefund på op til 50 - 100 par bl.a. ved Amtshospitalet.
Heller ikke mange i efteråret, 26/8 50 Nykøbing er eneste større tal. Sidste obs: 10/9 2 rast Hovvig.

DOFBasen:1995


Bysvale  Delichon urbicum  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 21 4 10 38
Total 3 21 74 10 108
MaxRst 12 50 50 35 70 6 70
Nobs 11 24 32 29 28 22 146
Ndag 8 18 20 20 21 16 103
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 18 2 28 1 1 53
Total 3 478 2 28 1 5 517
MaxRst 3 350 25 32 12 10 3 350
Nobs 6 44 53 36 28 10 3 180
Ndag 3 23 25 22 14 5 2 94
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 19 11 1 18 4 1 60
Total 6 369 11 26 50 24 1 487
MaxRst 25 250 40 25 30 20 250
Nobs 11 42 14 13 18 8 1 107
Ndag 8 23 11 11 14 7 1 75
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 11 1 196 65 289
Total 16 11 1 100 796 65 989
MaxRst 10 50 25 100 600 50 600
Nobs 11 36 29 19 44 17 156
Ndag 5 23 20 14 25 12 99
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··21

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 59 5 1 78
Total 13 159 5 1 178
MaxRst 50 100 25 20 60 50 100
Nobs 10 35 25 19 27 5 121
Ndag 7 23 21 17 19 4 91
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ··11

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 264 5 15 5 289
Total 264 110 15 5 394
MaxRst 4 100 100 30 60 30 100
Nobs 4 36 32 15 31 17 135
Ndag 3 23 25 13 21 14 99
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 120 4 1 144
Total 19 120 4 126 269
MaxRst 10 15 25 30 75 125 125
Nobs 11 29 21 18 20 5 104
Ndag 9 21 17 16 17 4 84
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··11

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 15 27 19 1 65
Total 3 240 27 19 1 290
MaxRst 25 200 50 25 100 50 200
Nobs 11 32 20 18 14 19 1 115
Ndag 9 19 13 14 13 15 1 84
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 85 5 14 4 128
Total 20 201 5 64 4 294
MaxRst 21 110 20 25 50 5 110
Nobs 7 26 14 5 20 4 76
Ndag 7 18 10 4 17 2 58
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··04

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 77 1 9 89
Total 2 77 101 9 189
MaxRst 10 50 25 15 100 100 100
Nobs 9 26 9 6 13 13 76
Ndag 7 19 7 6 8 11 58
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··18

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 86 262 81 429
Total 86 342 40 81 549
MaxRst 10 80 20 3 40 8 1 80
Nobs 13 21 15 3 8 10 2 72
Ndag 8 15 13 3 7 10 2 58
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 31 2 63 120
Total 24 48 202 63 337
MaxRst 4 16 15 13 200 100 200
Nobs 7 26 11 5 9 10 68
Ndag 5 17 9 4 9 6 50
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··20

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 60 36 1 110
Total 13 130 18 30 36 1 228
MaxRst 2 70 10 30 10 26 70
Nobs 9 16 9 1 9 5 1 50
Ndag 5 8 8 1 7 5 1 35
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 181 4 33 240
Total 22 181 220 54 33 510
MaxRst 12 200 220 15 50 15 220
Nobs 19 21 5 7 13 10 75
Ndag 12 13 5 6 12 7 55
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··26

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 414 1 2 452
Total 35 714 3 6 4 17 779
MaxRst 3 300 2 4 4 17 300
Nobs 11 31 2 2 3 3 52
Ndag 8 19 2 1 3 3 36
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··14

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 7 8 23
Total 38 407 2 35 70 28 580
MaxRst 30 400 2 35 70 20 400
Nobs 15 14 2 2 4 2 39
Ndag 10 13 2 2 3 2 32
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··08

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 19 15 38
Total 7 669 2 215 7 900
MaxRst 3 650 2 200 7 650
Nobs 2 5 1 2 1 11
Ndag 2 5 1 2 1 11
Fænologi 21·· ··25 11·· ···· ··30

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 36 40 100
Total 24 436 42 240 742
MaxRst 14 400 23 200 400
Nobs 17 7 4 2 30
Ndag 6 6 3 2 17
Fænologi 24·· ···· ··19 05··14

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 43 6 50
Total 1 43 836 1000 10 1890
MaxRst 25 800 1000 10 1000
Nobs 1 24 5 3 1 34
Ndag 1 8 5 3 1 18
Fænologi 31·· ···· ··31 24·· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15 300 1 331
Total 65 15 1650 2 1732
MaxRst 50 4 4 1000 1 1000
Nobs 13 4 1 3 2 23
Ndag 10 4 1 2 2 19
Fænologi 15·· ··18 30·· ··28 05··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 14
Total 4 35 62 101
MaxRst 10 25 1 62 62
Nobs 6 13 1 1 21
Ndag 5 11 1 1 18
Fænologi 19·· ···· ···· ··11

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 10 6 78
Total 63 10 1300 1000 16 2389
MaxRst 10 500 1300 1000 10 1300
Nobs 11 10 4 3 4 32
Ndag 4 9 4 2 3 22
Fænologi 09·· ···· ··16 09·· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 11 1 45 21 88
Total 10 211 1 70 48 340
MaxRst 30 200 25 25 200
Nobs 14 6 1 2 4 27
Ndag 12 6 1 2 3 24
Fænologi 15·· ···· ··01 23·· ··17art/10010.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 12:07 af lb