Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10170

Lærker - Drosler

Gul Vipstjert Motacilla flava eu10170

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Gul Vipstjert

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  

DOFBasen:2024


2023:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 678 11 14 12 718
Total 3 758 11 2 19 13 806
MaxRst 55 1 2 2 1 55
Nobs 2 58 6 1 16 13 96
Ndag 2 26 6 1 14 8 57
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··25

2022:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1705 13 11 1732
Total 3 1905 37 11 1956
MaxRst 1 60 1 21 3 60
Nobs 5 63 5 28 13 114
Ndag 4 23 5 17 10 59
Fænologi 17·· ···· ··25 09·· ··25

2021:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1279 16 71 13 1385
Total 6 1447 16 96 14 1579
MaxRst 2 70 5 1 20 2 70
Nobs 6 55 14 1 40 15 131
Ndag 4 26 11 1 16 8 66
Fænologi 21.. …. …. …. …. ..28

2020:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 626 9 1 85 14 748
Total 13 849 9 1 109 14 995
MaxRst 80 1 15 1 80
Nobs 8 64 7 1 34 8 122
Ndag 6 30 6 1 17 6 66
Fænologi 24.. …. …. …. …. ..17

2019:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  

Forårstræk: 23/4 - 4/6 i alt 592, flest 16/5 261 – I alt 21 observationsdage.
Efterårstræk: 17/8 - 9/9 i alt 257, flest 25/8 131. - I alt 14 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 541 5 252 5 814
Total 16 638 9 3 287 7 960
MaxRst 3 62 5 2 16 2 62
Nobs 15 42 4 3 29 5 98
Ndag 7 20 3 2 12 5 49
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..09

2018:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Ankomst 23/4 1 Ø Korshage. Forårstræk i alt 999, heraf 976 i maj. Største trækdag var 12/5 455 Ø Korshage. Artens trækperiode var præget af permanent højtryk, og det afspejles i ualmindeligt små rasttal. Kun op til 8/5 45 og 14/5 75 på hovedlokaliteten Flyndersø.
3 ynglefund. 1 par Nørrevang i kornmark (med fourageringsmuligheder i nærliggende hestefolde) og 2 par Ringholm, ligeledes i kornmark nær enghabitat.
Efterårstræk i alt 186 overvejende fra 29/8 154 R/SV Hovvig. 5/9 rastede 60 Nørrevang. Sidste 16/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 976 7 170 16 1185
Total 16 1186 15 1 185 140 1543
MaxRst 75 2 1 10 60 75
Nobs 8 58 11 1 21 17 116
Ndag 6 31 8 1 14 14 74
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..16

2017:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Med et forårstræk på 2050 (maj 2044) en af få arter, der trak over middel i 2017 båret af god periode i toptiden medio maj: 12/5 209, 13/5 382 og 14/5 1179 Ø Korshage. Højeste rast 18/5 90 Flyndersø. Der synes at gemme sig enkelte ynglefugle jfr. iagttagelser i sommerperioden fra Ringholm og Søndervang. Yderdatoer var 17/4 og 17/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2044 2 6 8 2064
Total 12 2583 3 4 75 28 2705
MaxRst 3 90 1 2 20 4 90
Nobs 10 55 3 2 21 19 110
Ndag 4 23 3 2 10 9 51
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..17

2016:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Stillede 16/4 1 rast Korshage. Forårstrækket ganske fint og over middeltal, i alt 2062 og det er jo i maj (2033), det kører. De største trækdage 10/5 321 Ø og 11/5 705 Ø Korshage. Gode rastende flokke i topperioden, især dage med ”gult tæppe” på Flyndersø op til 20/5 210 og Korshage op til 100 9/5 og 11/5. Usikkert om den ynglede (29/6 1 juv Hovvig).
Efteråret småt og mere tilfældigt med 94 fra trækket og en rastflok 28/8 250 til overnatning Hovvig. Sidste 1/10.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2033 4 1 74 18 1 2156
Total 44 3503 6 5 327 48 1 3934
MaxRst 15 210 1 2 250 25 250
Nobs 11 115 4 4 29 17 1 181
Ndag 5 25 4 3 15 11 1 64
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. ..01

2015:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Forventede dyk i vestenvinden med forårstræk 25/4 – 7/6, der sluttede på i alt 418 fordelt april 21, maj 388 og juni 9. Dagene 5/5 – 9/5 flest med 177. Klarede sig alligevel ganske pænt, idet en del fugle blev hængende på rast. Især Flyndersø: 5/5 32, 12/5 120, 20/5 170. Også pæne tal fra foldene Nørrevang: 12/5 140 og Hovvig: 30/4 22 og 20/5 100. Bedste dage var 12/5, hvor samlet 360 rastede og 20/5 290. Efter 24/5 49 Flyndersø var tallene små.
Det kniber med yngleindicium i 2015 – slet ikke set i perioden 16/6 – 14/8. Efterårstrækket blev 15/8 – 18/9 46, bedste rasttal 5/9 30 Hovvig og sidste 18/9.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 388 9 26 20 464
Total 50 1420 11 30 51 1562
MaxRst 22 170 1 2 30 170
Nobs 7 76 5 10 10 108
Ndag 4 28 5 8 9 54
Fænologi 25.. …. ..15 15.. ..18

2014:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Ankomst 25/4. Forårstræk 757 domineret af maj (723), flest 18/5 148 Ø og 21/5 132 Ø Korshage. Rasttallene kom ikke over 15/5 29 Korshage, 16/5 25 Nørrevang og 21/5 117 Flyndersø. Tallene er i den tynde ende, og der er længere mellem de store gule ”tæpper” på Flyndersø mm. i maj. Er nok en sjælden og overset ynglefugl. Specielt bemærkes 30/6 2 Ringholms marker (han + hun) – et sted, hvor den tidligere har rumsteret i yngletiden. 4/8 1 k Hovvig kunne være lokal. Arten yngler ofte i trøstesløse sprøjtede marker og flyver så til nærliggende eng og græsning til fouragering. For efteråret noteres blot, at sidste var 14/9 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 723 1 22 17 796
Total 58 1080 5 62 26 1231
MaxRst 7 122 2 8 6 122
Nobs 15 50 4 26 13 108
Ndag 6 29 3 17 9 64
Fænologi 25.. …. ..30 03.. ..14

2013:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Forårstræk ubetinget moderat med 1017 Ø i alt fordelt april 7, maj 1004 og juni 6. Dagene 14/5 - 19/5 havde flest med 707 herunder 15/5 252, der blev årets største trækdag. Parallelt med trækket en del rastende Korshage med op til 16/5 112 og Flyndersø op til 10/5 110 (der er delt i 30 flava og 80 thunbergi ) og 17/5 95.
Efteråret havde beskedne 96 på træk og op til 24/8 30 rast Flyndersø og 17/9 35 rast Nørrevang.
Også denne art hænger i usikkerhed mht. ynglefugle. 15/6 - 31/6 dog 1 - 2 Flyndersø og en enkelt fra Skansehage i juli.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1004 6 60 36 1113
Total 19 1968 60 1 148 91 2287
MaxRst 11 112 50 1 30 35 112
N 6 67 6 1 19 24 123
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..20

2012:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Racerne M. f. flava og M. f. thunbergi.
Nedenstående figur viser, at den gennemsnitlige ankomstdato nu ligger ca 2 uger tidligere end for 40 år siden. Årets ankomst: 22/4 1 rast Hovvig må derfor betegnes som helt normal.
Fordeling af forårstrækket, i alt 977:

A p r M a j J u n
0 0 51 519 284 122 1 0 0

Hvilket ligger langt under sidste års tilsvarende tal (6452 forårstrækkende), men svarer derimod meget godt til de foregående års resultater.
Største trækdage: 8/5 263, 9/5 115 og 20/5 141, øvrige dage under 100.
Største rasttal: 10/5 144, 12/5 100 og 17/5 100 alle Hovvig.
En enkelt obs i kategorien „mulig yngel“: 26/7 1 ad fouragerende Ringholms marker ved Østerlyngvej (AF).
Første efterårstrækkende: 6/8 1 SV Hovvig.
Største trækdage: 27/8 21 og 28/8 17, øvrige dage under 10.
Sidste obs: 25/9 1 SV Korshage.


DOFBasen:2012


2011:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst: 19/4 1 trækkende Korshage.
Forårets træktotal blev 1727, hvilket er betydeligt over de senere års niveau (under 1000), men dog stadig et stykke vej fra rekordåret 1996 (6452 forårstrækkende).
Fordeling af årets forårstræk:

A p r M a j J u n
0 2 37 1244 357 83 3 0 1

Gul Vipstjert kulminerer normalt medio maj, men arten blev som så mange andre hårdt ramt af det dårlige vestenvindsvejr i denne periode.
Største trækdage: 7/5 162, 8/5 365, 9/5 340, 10/5 352 og 11/5 286 - øvrige dage under 100.
Største rastal: 7/5 105 og 10/5 350 begge Korshage.
Efterårsobs i perioden 29/7 - 25/9. Største trækdage: 21/8 17 og 26/8 27 - øvrige dage under 10. Sidste obs: 25/9 1 trækkende Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst: 18/4 1 Ø Korshage.
Største trækdage: 8/5 179 Hovvig og 23/5 122 Korshage, øvrige dage under 100.
Største rasttal: 29/4 18 Korshage, 2/5 20 Korshage, 14/5 37 Hovvig, 15/5 46 Hovvig og 26/5 20 Flyndersø.
Antallet af forårstrækkende Gule Vipstjerter svinger meget fra år til år, men der kan næppe være tvivl om, at arten er gået en del tilbage i løbet af de seneste 20 år. Se figur.
Første efterårsobs: 7/8 1 trækkende Korshage. Generelt kun små rast- og træktal i efteråret, eneste over 10: 27/8 11 SV Rørvig By og 8/9 32 natterast Hovvig.
Sidste obs: 9/10 1 SV Hovvig er en de seneste, rekorden er 11/10-1978.

DOFBasen:2010


2009:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
12/4 1 Ø Korshage (EVR) er ny fænologirekord. Den gamle var 19/4 fra 2004 og 2008.
Bortset fra det, var det et meget traditionelt år, med en klar forårskulmination medio maj.
Største trækdage: 15/5 113 og 17/5 266 begge Korshage.
Største rasttal: 13/5 300 og 17/5 185 begge Flyndersø.
Ingen obs fra yngleperioden.
Efterårsobs i perioden 12/8 - 29/9, med flere pæne trækdage: 20/8 41, 24/8 28 og 1/9 19 alle Hovvig.
Sidste obs: 29/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst: 19/4 1 Ø Korshage (JHC), faktisk en tangering af fænologirekorden fra 2004. Årets træk- og rasttal er ikke imponerende, men dog bedre end sidste år. Største dage: 1/5 57 trækkende og 135 rastende, 3/5 70 rastende, 10/5 160 trækkende og 19/5 112 trækkende og 50 rastende.
Mest bemærkelsesværdigt er et sandsynligt ynglefund: 3/7 1 syngende Ringholm (AF), 9/7 1 juv Hovvig (AF), 11/7 1 Hovvig (AF) og 31/7 1 Hovvig (AF). Derudover endnu et juli-fund: 26/7 1 rast Korshage (EVR).
Efterårstræk medio august til ultimo september, største tal: 25/8 24 SV Hovvig og 27/8 14 SV Hovvig.
Sidste obs: 1/10 1 rast Hovvig, og dermed for andet år i træk en oktober-observation af Gul Vipstjert.

DOFBasen:2008


2007:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Normal ankomst: 24/4 2 rast Hovvig. Meget ringe forår, hvor totalen blev på kun 556, hvoraf 329 er noteret trækkende - en klar ny bundrekord!. De største trækdage faldt som sædvanlig medio maj, men kun en enkelt dag nåede over 100: 14/5 150 trækkende + 40 rastende.
Et enkelt sommerfund på en potentiel ynglelokalitet: 1/7 1 rast Skansehage.
Efterårstrækket forløb i perioden: 4/8 - 4/10, med 19/8 11 trækkende + 6 rastende som største dag. Sidste obsdag 4/10 er ret sen - vi har kun få oktoberfund med 11/10-1978 som absolut seneste.

DOFBasen:2007


2006:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Ret tidlig ankomst: 22/4 1 Ø Korshage. Forårstrækket kulminerede allerede primo maj, hvilket er noget tidligere end normalt. Største dage: 6/5 238, 8/5 385, 9/5 510, 13/5 285, 16/5 201 og 17/5 252. Trækintensiteten nåede 9/5 op på godt 50 pr. time. Forårstotal: 2496.
Efterårstræk i perioden 20/8 til 22/9 med 5/9 20 rast Nørrevang som største tal.

DOFBasen:2006


2005:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Normal ankomst: 23/4 1 Ø Korshage. Hovedparten af trækket forløb som sædvanligt midt i maj. Største dage: 14/5 186, 16/5 170, 19/5 234, 20/5 327 og 21/5 267. Største trækintensitet: 21/5 114 pr. time. Forårstotal: 2004 fugle.
Ingen obs fra sommerperioden.
Efterårstræk 17/8 - 21/9 med 17/8 28 SV Hovvig som største tal.

DOFBasen:2005


2004:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Ny fænologirekord: 19/4 1 Ø Korshage (JHC). Den tidligere rekord blev dermed slået med 2 dage. Nedenstående figur viser at ankomstdatoen er rykket ca. 10 dage i løbet af de sidste 30 år.
Det dårlige vejr medio maj har haft stor negativ betydning for den Gule Vipstjert. Det totale antal trækkende blev på sølle 497 - det er, hvad vi normalt ser på en enkelt dag midt i maj. Største trækdage: 8/5 47 og 21/5 53. Største rasttal: 7/5 120 og 8/5 130 begge Korshage.
Efterårstræk i perioden 18/8 til 25/9. Største trækdag: 4/9 29 og største rasttal: 18/8 20 Hovvig.

DOFBasen:2004


2003:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst: 21/4 1 hørt Nørrevang (LB), datoen er en tangering af fænologirekorden. I øvrigt en helt traditionel fordeling, næsten alle årets obs er fra maj måned (98%). En del ganske store rastende flokke: 5/5 125 Hovvig, 11/5 40 Nørrevang + 70 Korshage, 12/5 100 Hovvig og 13/5 150 Korshage. Derimod er der ikke registreret særligt mange egentligt trækkende, eneste dage over 100: 5/5 200 og 18/5 432. Sidste forårsobs 7/6 1 Ø Korshage og første efterårsobs 16/8 1 SV Korshage. „Største“ efterårstal: 31/8 2 SV Korshage + 4 SV Hovvig. Årets sidste: 12/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst: 22/4 1 V Korshage. Der er i alt indrapporteret 2949 forårstrækkende, hvilket er en pæn fremgang i forhold til de sidste par år. Fordelingen var helt traditionel med en klar kulmination medio maj. Største dage: 9/5 332, 18/5 1200, 20/5 412 og 22/5 238. 18/5 var der også et stort antal rastende, bl.a. 200 Nørrevang.
Efterårstrækket var også lige efter bogen med største tal ultimo august: Største træktal 25/8 62 og største rasttal 26/8 13 Hovvig. Sidste obs: 28/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Normal ankomst: 27/4 1 rst Hovvig. Lidt flere forårstrækkende end sidste år, 1320 mod 906. Det er dog stadig langt fra tallene fra midt i 90'erne, hvor vi havde dagstotaler der var større! - forskellen må primært skyldes manglende optælling.
Årets tal fordeler sig i øvrigt helt normalt. Næsten alle obs er fra maj. Dage med mindst 100 trækkende: 8/5 103, 9/5 112, 14/5 100, 15/5 129, 18/5 159 og 20/5 131.
Største rasttal: 4/5 70 Hovvig, 14/5 90 Korshage og 16/5 70 Hovvig.
Efterårsobs i perioden 19/8 - 29/9. Største rasttal: 23/8 29 og 25/8 40 begge rst Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Endnu en tidlig ankomst: 21/4 12 Ø Korshage. Der er tale om en tangering af fænologi-rekorden, vi har nu hele 3 år med ankomst 21/4: 1978, 1996 og 2000.
Normal kulmination medio maj, men ellers et særdeles dårligt år, kun 906 fugle registreret forårstrækkende, det er formentlig tæt på at være bundrekord! Et største rasttal 12/5 155 Korshage, er heller ikke noget at prale af.
Ingen ynglefund.
Set i efteråret fra 13/8 til 1/9, max 29/8 42 SV Hovvig .

DOFBasen:2000


1999:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tilføjelse 1998: Sorthovedet Gul Vipstjert M. f. feldegg 16/5 1 2K rst Nørrevang (JS). Første fund af racen på Sjælland!
Tidlig ankomst: 23/4 1 rst HV. Årets resultater gennemgående noget bedre end sidste års, i alt 3661 forårsfugle, heraf 2202 trækkende. Største rasttal: 14/5 300 Søndervang. Største trækdage: 13/5 964, 18/5 362 og 21/5 225.
Ingen fund mellem 1/6 og 19/8. Herefter igen spredte træk/rast-observationer, max 5/9 20 trækkende. Sidste obs 16/9 1 SV KH.

DOFBasen:1999


1998:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst 24/4 1 Ø KH. I øvrigt et ret normalt år, i alt 2323 forårsfugle, heraf 1790 trækkende. De fleste fugle registreret i 3 adskilte perioder i maj: 1/5 - 3/5 46 trækkende, men op til 100 rst HV. 9/5 - 18/5 i alt 1434 trækkende, max rast 16/5 100 Flyndersøengen. 26/5 - 31/5 293 trækkende og ingen større rasttal. Sidste forårsobs 7/6 1 Ø KH.
Ingen ynglefund.
Set i efteråret fra 22/8 til 9/10, største tal 7/9 6 rst HV.

DOFBasen:1998


1997:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Fænologi: (21/4) 29/4 - 21/9 (11/10)
Muligvis tilfældig yngletrækfugl. Almindelig trækgæst om foråret og fåtallig/almindelig trækgæst om efteråret.
Enkelte fugle ses næsten hvert år i sommermånederne, men der er praktisk talt ingen indicier på yngel.
I øvrigt registreres arten næsten udelukkende i trækperioderne. Specielt om foråret kan det præcise antal være svært at bedømme. Ofte raster mange Gule Vipstjerter på Flyndersøengen, største antal 17/5 1993 850, samtidig forgår der dagen igennem en langsom „gennemsivning“, hvor der hele tiden kommer nye til og andre trækker videre. Dette foregår ofte på tidspunkter, hvor der ikke er kontinuerlig dækning af småfugletrækket. De største registrerede trækintensiteter er fra rekordåret 1996. Baseret på 5-, 10- og 15-minutterstællinger er der fundet tal på mellem 500 og 1900 fugle pr time i dagene 18 - 21 maj.
Fordelingen på racer varierer tilsyneladende en del, normalt vil der dog være flest thunbergi.

Største 19/5 1996 21/5 1996 17/5 1993 17/5 1993 18/5 1996
trækdage 3169 1937 1665 1499 1329

Efterårstrækket er betydeligt mindre intensivt, med træk i perioden primo august til primo oktober og kulmination ultimo august: 30/8 1990 300 rastende i HV er efterårsmaksimum.

1997: Normal ankomst: 26/4 1 Hovvig. Usædvanligt mange blev set primo maj med kulmination 9/5 364 Ø Korshage og 10/5 300 rast Hovvig. Derimod lidt skuffende tal fra medio maj, hvor største notering blev 14/5 361 Ø Korshage. Forårstotalen blev på 2498 fugle, hvoraf dog kun 1819 er noteret som udtrækkende. Dette er væsentligt lavere end de sidste par år, men på grund af store variationer i dækningen af trækket, kan det næppe tillægges nogen reel betydning. Ingen fund tyder på yngel. Set i efteråret fra 16/8 til 1/9, flest sås 26/8 234 S Hovvig, hvilket faktisk er næststørste efterårsnotering på 25 år.

DOFBasen:1997


1996:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Bedste år nogensinde! Forårstotal: 6452. Største dag: 3019. I begge tilfælde noget i retningen af en fordobling af sidste års meget flotte resultater!
Første obs: 21/4 1 Ø Korshage, derefter kun små tal helt hen til medio maj, hvor der pludselig er ren ketchupeffekt: 18/5 1064, 19/5 3019, 20/5 298 og 21/5 1637 trækkende Korshage. Største rasttal: 21/5 300 Korshage. Se i øvrigt figuren. Sidste forårs obs: 15/6 1 rast Korshage.
Set i efteråret fra 17/8 til 14/9, også her flere dage med pæne træktal: 19/8 35, 20/8 55, 23/8 101 og 27/8 106.

DOFBasen:1996


1999:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Tidlig ankomst 24/4 1 trk Flyndersø. Pæne træktal gennem hele maj, gav det næstbedste år nogensinde. Én dag skiller sig ud, 17/5 i alt 1499 trækkende Korshage, Hovvig og Nykøbing. Den tidligere dagsrekord var 815 17/5 1993.
Fordelt på 5-dages perioder ser de sidste 3 års resultater således ud:

-30/4 1/5 - 5/5 6/5 - 10/5 11/5 - 15/5 16/5 - 20/5 21/5 - 25/5 26/5 - 30/5 31/5- I alt
1993 22 164 376 2288 1453 58 24 3 4388
1994 63 64 426 706 976 268 5 0 2508
1995 3 40 312 243 1879 876 173 212 3738

En del enlige adulte fugle er set i sommerperioden på Korshage og Skansehage, men ingen konkrete tegn på yngel.
Efteråret gav en del trækkende/rastende fugle i perioden 5/8 - 29/9. Største tal: 5/8 27 rast Korshage, 1/9 130 rast Hovvig og den sidste 29/9 1 trk Korshage.

DOFBasen:1995


Gul Vipstjert  Motacilla flava  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1705 13 11 1732
Total 3 1905 68 11 1987
MaxRst 1 60 1 21 3 60
Nobs 5 63 5 28 13 114
Ndag 4 23 5 17 10 59
Fænologi 17·· ···· ··25 09·· ··25

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1279 16 71 13 1385
Total 6 1471 17 97 14 1605
MaxRst 2 70 5 1 20 2 70
Nobs 6 56 15 1 40 15 133
Ndag 4 26 12 1 16 8 67
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··28

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 626 9 1 85 14 748
Total 13 870 10 1 109 15 1018
MaxRst 80 1 17 1 80
Nobs 8 66 7 1 34 8 124
Ndag 6 30 6 1 17 6 66
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··17

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 576 5 252 5 849
Total 14 676 5 3 289 7 994
MaxRst 3 62 5 2 16 2 62
Nobs 15 43 4 3 29 5 99
Ndag 7 20 3 2 12 5 49
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 925 7 150 16 1112
Total 14 1078 10 283 77 1462
MaxRst 78 3 1 133 60 133
Nobs 7 58 11 1 21 20 118
Ndag 6 31 8 1 14 14 74
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··16

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1896 2 6 6 1913
Total 3 2118 2 4 38 6 2171
MaxRst 3 90 1 2 20 4 90
Nobs 9 47 3 2 17 14 92
Ndag 4 23 3 2 10 9 51
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 1648 4 1 40 15 1 1727
Total 20 1985 4 3 290 18 1 2321
MaxRst 15 210 1 2 250 25 250
Nobs 8 64 4 5 27 14 1 123
Ndag 5 25 4 3 15 11 1 64
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 360 9 26 20 435
Total 20 886 9 28 52 995
MaxRst 22 170 1 2 30 170
Nobs 6 65 5 11 12 99
Ndag 4 28 5 8 9 54
Fænologi 25·· ···· ··15 15·· ··18

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 668 1 20 15 736
Total 37 888 1 35 18 979
MaxRst 8 122 2 8 6 122
Nobs 14 47 5 23 11 100
Ndag 6 29 3 17 9 64
Fænologi 25·· ···· ··30 03·· ··14

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 813 6 58 31 915
Total 18 1048 6 1 114 77 1264
MaxRst 11 112 50 1 30 35 112
Nobs 6 57 6 1 18 20 108
Ndag 5 28 6 1 12 11 63
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··20

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 889 1 57 15 1013
Total 51 1114 1 1 61 41 1269
MaxRst 5 144 2 1 2 17 144
Nobs 13 97 3 1 18 14 146
Ndag 6 28 2 1 13 11 61
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··25

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 1654 4 1 49 14 1756
Total 34 2204 4 1 67 15 2325
MaxRst 2 350 1 10 1 350
Nobs 15 49 5 1 18 11 99
Ndag 10 25 4 1 12 9 61
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 697 2 20 12 1 744
Total 12 783 2 23 44 1 865
MaxRst 18 46 1 2 32 46
Nobs 14 49 3 18 8 1 93
Ndag 7 21 2 14 7 1 52
Fænologi 18·· ···· ··21 07·· ···· ··09

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 640 2 109 21 803
Total 31 1207 2 109 24 1373
MaxRst 6 300 2 3 300
Nobs 18 52 2 14 6 92
Ndag 10 27 2 14 6 59
Fænologi 12·· ···· ··08 12·· ··29

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 669 3 45 7 731
Total 7 974 3 2 48 8 1 1043
MaxRst 5 80 1 1 3 1 1 80
Nobs 11 58 4 5 7 5 1 91
Ndag 6 29 3 5 7 5 1 56
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 308 6 30 2 2 359
Total 11 578 6 1 36 2 2 636
MaxRst 9 150 13 1 4 150
Nobs 13 35 5 1 10 2 2 68
Ndag 6 21 5 1 8 1 1 43
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 1526 3 14 16 1586
Total 27 1963 3 14 57 2064
MaxRst 5 300 6 20 300
Nobs 7 34 5 5 10 61
Ndag 7 24 4 5 8 48
Fænologi 22·· ···· ··11 20·· ··22

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 1681 109 2 1820
Total 28 1836 109 17 1990
MaxRst 2 120 14 120
Nobs 7 35 9 4 55
Ndag 5 20 6 4 35
Fænologi 23·· ··29 17·· ··21

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 443 3 16 36 515
Total 20 722 3 40 37 822
MaxRst 15 130 1 20 2 130
Nobs 16 34 3 7 8 68
Ndag 7 22 3 5 6 43
Fænologi 19·· ···· ··05 18·· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 983 7 15 5 1011
Total 1 1302 7 17 5 1332
MaxRst 5 151 2 151
Nobs 4 39 4 10 4 61
Ndag 4 26 4 6 4 44
Fænologi 21·· ···· ··07 16·· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2527 4 92 22 2648
Total 3 2929 4 115 22 3073
MaxRst 1 200 5 13 10 200
Nobs 3 51 6 12 6 78
Ndag 3 24 6 8 5 46
Fænologi 22·· ···· ··30 17·· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1081 5 15 3 1111
Total 7 1323 5 84 5 1424
MaxRst 2 90 32 40 2 90
Nobs 7 41 8 10 5 71
Ndag 4 27 6 7 4 48
Fænologi 27·· ···· ··11 19·· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 922 10 101 5 1083
Total 47 1232 10 115 5 1409
MaxRst 3 155 10 155
Nobs 24 36 4 17 2 83
Ndag 8 22 4 12 1 47
Fænologi 21·· ···· ··05 13·· ··01art/10170.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 07:48 af lb