Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10140

Lærker - Drosler

Bjergpiber Anthus spinoletta eu10140

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Bjergpiber

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2023:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 27·· ··02

2022:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (,,1)

20/10 1 Flyndersø (AT) - fotodokumenteret.

30/1-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2021:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2020:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 24.. ..23

2019:  Bjergpiber  Anthus spinoletta (0, 30/32, 4/4) 

Set Skansehage 3/1, 10/1, 18/1, 26/1, 28/1 - 30/1, 20/2, 22/2, 24/2 og 3/6 alle dage 1, dog 30/1 2. Desuden 21/1 1, 16/2 1 og 28/10 1 Korshage. Mindst 4 forskellige fugle, måske op til 6.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 8 4 1 1 14
Ndag 8 4 1 1 14
Fænologi 03.. …. ..06 28

2018:  Bjergpiber  Anthus spinoletta (0, 28/30, 2/2)
Fuglen fra 2017 overvintrede fint, og måske samme eksemplar tilbage i november. Yderst stationær omkring Skansehagespidsen i tangopskyl eller inde ved den lille sø bagved. Data blev:
4/1 – 14/3 1 Skansehage (21 obsdage).
6/11 – 27/12 1 Skansehage (14 obsdage). 20/11 sås 2 Bjergpibere begge set i skop i selskab med Skærpibere, men kun den faste forblev stationær.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 6 5 14 1 36
MaxRst 1 1 1 2 1 2
Nobs 10 6 5 13 1 35
Ndag 10 6 5 13 1 35
Fænologi 04.. …. ..14 06.. ..27

2017:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 24/26, 5/5)
Vinter 1: 8/1 – 28/1 1 Skansehage – velkendt fugl overvintrende fra 3/12-2016. Mange rapporter om 1 fugl og ganske som i december en enkelt melding om 2 (23/1). Ingen set i februar, men fra 1/3 – 10/3 1 Korshage helt stationær i tangen.
Vinter 2: 22/10 1 retur til Skansehage (JS), der fra 26/10 blev til 2 frem til 8/12, og ikke mindst i ”nonne-perioden” set af mange! 1 blev til 31/12 og årsskiftet (set i januar 2018) og 17/11 1 ovf Rørvig (LB) kunne være en Skansehagefugl på udflugt. Desuden 1/11 1 Korshage (JR, + foto) og (samme?) 4/11 1 Flyndersø (ABK). Endelig 3/12 1 Korshage (EVR) – kunne være en af fuglene fra Skansehage.
Rørvig var således for 2. vinter med i en på Sjælland meget eksklusiv klub med Bjergpiber (deles kun med Reersø og ellers kun ganske få fugle fra andre lokaliteter). Årstotalen opgøres derfor konservativt til 2 + 3 = 5. Heraf 1 mulig genganger fra forrige vinter.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 26 7 4 96 5 138
MaxRst 2 1 2 3 2 3
Nobs 25 7 3 68 4 107
Ndag 14 6 3 11 3 37
Fænologi 01..28 01..29 22.. …. ..08

2016:  Bjergpiber  Anthus spinoletta (0, 22/24, 2/2)  
3/12 - 31/12 1 Skansehage (MOM, JR m.fl.), en stationær fugl, og 11/12 1 Korshage (TPA) til gengæld hurtigt væk. Fuglene beskrevet og foto-dok. Enkelt notering om 2 fugle fra Skansehage, men den optrådte også sammen med en Skærpiber, så vi holder os forsigtigt til 1 fugl.
Det er første fugle siden 2011 og således lidt af et come-back. Gennem nogle år færre fugle, men nogle få nåede Vestsjælland i november (Reersø) og i december (Rørvig + en fugl fra Korevlerne). Med Bjergpiberne i december nåede halvøen op på hele 7 piberarter for 2016!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 14
MaxRst 2 2
Nobs 13 13
Ndag 13 13
Fænologi 03..31

2011:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 21/23, 1/1)
20/10 1 rast Korshage (CG, JS).

DOFBasen:2011


2009:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 20/22, 1/1 3/3)
29/10 1 fouragerende derefter Ø Flyndersø (AF).
Vi har nu i alt 22 Bjergpibere, fordelt således:

jan feb mar - okt nov dec
4 1 3 - 2 4 8

Der er altså en klar overvægt af regulære vinterfund.
Bemærk:
Redaktionen er i tvivl om artens lokale status og opfordrer til, at man er meget omhyggelig ved bestemmelsen af Bjergpiber/Skærpiber, specielt i forbindelse med vinter- og forårsfund. Der vil fremover blive krævet en grundig beskrivelse af observationerne.

01-12-2023 LB tilføjelse: 7/1 1 Flyndersø (AF) - formodentlig samme fugl som i 2008 og en ny fugl 28/2 1 rast Korshage (KBC). 27/12 1 rast Korhage (EVR).

DOFBasen:2009


2008:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 16/18, 4/4)
1/12 1 rast Flyndersø (JHC) og 24/12 3 rast Flyndersø (EVR).
Det kan naturligvis ikke helt udelukkes, at det kun drejer sig om 3 forskellige fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 13/15, 3/3)
Årets 3 fund:
25/2 1 rast Hovvig (EVR).
27/10 1 vdr rast Skansehage (JHC).
25/11 1 rast Skansehage (EVR).
Oktoberfundet er vores hidtil tidligste efterårfugl.

6/10-21 tilføjelse LB: 10/11 2006 1 rast Hovvig (AF).

DOFBasen:2007


2005:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 10/12, 2/2)
20/3 1 rast Skansehage (JS).
12/11 1 rast Hovvig (EVR).
Begge ligger indenfor de normale obsperioder forår og efterår.

DOFBasen:2005


2004:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 6/6, 4/6)
Årets 6 fugle:
1/1 2 rast Rørvig Havn (PEL) og 1 rast Hovvig (JB).
20/1 1 rast Skansehage (JS) og 9/2 1 rast Skansehage (JS) kan vel formodes at være samme.
26/12 2 rast Skansehage (EVR).
Det er bemærkelsesværdigt, at der i år kun er rene vinterfund. Vore tidligere 6 Bjergpibere er fordelt således: Marts 2, November 2 og December 2.

18/9-2018 rettelse LB: De 2 februarobs fra Skansehage er regnet som samme individ. Årstotal ændret fra 7 til 6.

DOFBasen:2004


2003:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 4/4, 2/2)
Årets to obs:
29/3 1 S Galbuen, Hovvig (AF).
22/11 1 rast Hovvig Hovvig (AF).

DOFBasen:2003


2002:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 3/3, 1/1)
30/3 - 1/4 1 rastende på engene ud for Galbuen (LB, JHC*, AF, PEL, EVR, JS, KES, AT, NHV). Dette er vores første forårsfund af Bjergpiber.

DOFBasen:2002


2001:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 2/2, 1/1)
2/12 og 9/12: En enkelt rastende ved Dybesø (LB).

DOFBasen:2001


1999:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 1/1, 1/1)
26/12 1 rast Hovvig (HVR).
Vores eneste tidligere fund: 17/11-1996 1 rast KH (EVR).

DOFBasen:1999


1997:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 1/1, 0)
Tilfældig gæst, 1 observation.
1996: 17/11 1 rast Korshage (EVR).
Bemærk: Er først udskilt som art i 1996. Blev tidligere betragtet som en race af Skærpiber.

DOFBasen:1997


Bjergpiber  Anthus spinoletta  

1996:
17/11 1 rast Korshage (EVR), sammen med 3-4 Skærpibere. Godkendt af SU. Ny art for Rørvig.
Bemærk: Er først udskilt som art i 1996. Blev tidligere betragtet som en race af Skærpiber.

DOFBasen:<1997Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 24·· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 8 4 1 1 14
Ndag 8 4 1 1 14
Fænologi 03·· ···· ··06 28

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1 1 2 1 2
Nobs 10 6 5 13 1 35
Ndag 10 6 5 13 1 35
Fænologi 04·· ···· ··14 06·· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 2 1 2 3 2 3
Nobs 14 6 3 14 3 40
Ndag 14 6 3 11 3 37
Fænologi 01··28 01··10 22·· ···· ··08

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 14 14
Ndag 13 13
Fænologi 03··31

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 1 4
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 07·· ··28 29 27

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 3
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 01··24

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 25 27·· ··25

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 12

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 6
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 3 1 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 01·· ··09 26

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29 22

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 30·· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 02··09

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/10140.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1