Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11460

Lærker - Drosler

Stenpikker Oenanthe oenanthe eu11460

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Stenpikker

Diagrammer* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 21
MaxRst 6 6
Nobs 17 17
Ndag 11 11
Fænologi 01··30

2023:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 3 43 5 13 48 1 113
MaxRst 3 13 2 3 18 19 1 19
Nobs 12 51 4 4 30 48 2 151
Ndag 10 26 3 4 17 27 2 89
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2022:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 62 1 11 75
MaxRst 6 14 1 1 11 8 1 14
Nobs 22 49 4 2 14 27 4 122
Ndag 12 24 4 2 13 21 4 80
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2021:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 98 16 38 155
MaxRst 3 52 2 3 16 21 1 52
Nobs 17 43 2 4 41 32 1 140
Ndag 13 19 2 3 20 18 1 76
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..09

2020:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 85 30 50 4 169
MaxRst 5 26 1 15 29 5 29
Nobs 19 55 3 37 45 16 175
Ndag 11 22 3 20 21 12 89
Fænologi 05.. …. ..27 03.. …. ..28

2019:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 13 46 2 1 43 31 136
MaxRst 11 22 2 1 30 15 30
Nobs 32 47 2 2 20 38 141
Ndag 20 25 2 2 13 21 83
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..30

2018:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Rørvig, Stenpikker 2018 (349)

Lokalitet april maj juni forår i alt aug sep okt efterår i alt
Korshage 12 79 1 = 92 42 69 = 111
Flyndersø 2 44 =46 6 22 = 28
Nørrevang 6 30 = 36 3 0 = 3
Øvrige 4 10 = 14 2 16 1 = 19
t o t a l 24 163 1 = 188 53 107 1 = 161

Ankomst 4/4 1 han Korshage, sidste 1/6. Største rast forår 6/5 36. Efterår 9/8 – 12/10, sidste også eneste noteret som træk 1 SV Plantagen. Største dag efterår blev 21/8 15 rast Korshage og 16/9 29 fra flere lokaliteter. Ingen aktivitet i yngleperioden.
Også denne art havde et år under middel.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 117 1 48 90 1 276
MaxRst 4 20 1 15 10 20
Nobs 13 27 1 18 23 1 83
Ndag 13 22 1 17 21 1 75
Fænologi 04.. …. ..01 09.. …. ..12

2017:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Rørvig, Stenpikker 2017, alle trækfugle (371)

Lokalitet Forår Efterår månedsfordeling
Korshage 82 107 april 21 aug 55
Flyndersø 49 16 maj 181 sep 110
Nørrevang 48 9 juni 1 okt 3
Øvrige 24 36
total = 203 = 168 = 203 = 168

10/7 1 1k ved Plantagekysten. Lokal ynglefugl fra nærområdet. 15/7 2 og 24/7 1 rast Korshage. Disse ynglefugle indgår ikke i trækfugle opgørelsen.
Ankomst var 4/4 1 Korshage og sidste 22/10 1 Skansehage. Forårets største rast var 13/5 35 Korshage, efterårets 1/9 57 Korshage. Årets resultat er noget under 2015 og 2016 især på grund af et mindre efterår.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 21 181 1 4 55 110 3 375
MaxRst 4 35 1 2 12 57 1 57
Nobs 12 29 1 3 23 22 3 93
Ndag 6 16 1 3 16 16 3 61
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. ..22

2016:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

Rørvig, Stenpikker 2016, alle trækfugle (544):

Lokalitet forår efterår Månedsfordeling
Korshage 91 151 april 33 aug 126
Flyndersø 146 30 maj 282 sep 99
Nørrevang 47 32 okt 4
Øvrige 31 16
total = 315 = 229 = 315 = 229

Ankom 2/4 og fik et fint forår. De største registreringer fandt man i Flyndersø 6/5 28 og 9/5 31. Efteråret domineres mere af Korshage. Første trækfugl her 15/8 og bedste notering 27/8 26, men 27/8 31 Nørrevang var efterårets største ansamling. Sidste hang på 20/10 – 30/10 1 Skansehage. Det er en lidt usædvanlig småfugl på trækket, fordi efterårene er så relativt store. Vi regner fortsat med et ubetydeligt lille antal gengangere i materialet.
Stenpikker fulgte op på den småsensationelle yngleforekomst på Skansehage i 2015. 1k dukkede op 18/7 og familien bestod i hvert fald af de 2 ad + 2 - 3 1k og blev set frem til 13/8. Observationer (12 i alt) af disse 5 fugle indgår ikke i ovenstående skema over trækrast.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 282 8 138 99 4 564
MaxRst 4 31 2 31 21 1 31
Nobs 22 44 6 27 20 4 123
Ndag 14 18 5 18 14 4 73
Fænologi 02.. ..26 18.. …. …. ..30

2015:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Rørvig, Stenpikker 2015, alle trækfugle (541)

Lokalitet Forår Efterår månedsfordeling
Korshage 104 150 april 57 aug 26
Flyndersø 66 67 maj 213 sep 240
Nørrevang 65 23 juni 2 okt 3
Øvrige 37 29
total = 272 = 269 = 272 = 269

Midt i et vanskeligt trækår slår den ud med 541! Fordeler sig næsten ligeligt med 272 forår og 269 efterår.
Foråret havde ingen kæmpedage, men adskillige dage med over 20 fugle (op til 5/5 26). Det førte til en fin total.
Helt anderledes i efteråret, hvor en vild falddag 19/9 med 125 (Korshage 57, Flyndersø 41, Dybesøkyst 12, Nørrevang 8 og Søndervang 7) fik løftet efteråret helt i top. Og bemærk lige udskiftningen: 20/9 1!
Ultimo juni og juli bød på usædvanlige sommerfund (ikke medtaget i skemaet) fra hestefold i Rørvig (par), Hovvig (enlig han), Korshage (enkelt fugl) og mest interessant 24/7 2 1k Skansehage (beskrevet med udpræget juvenil dragt og fotograferet af SA).
30/7 2 fugle på lokaliteten, hvor foto viser at den ene var en ad hun. Arten er på ret kort tid næsten forsvundet som ynglefugl i Danmark (en uhyggelig kendsgerning). Man må konkludere, at et par har sneget sig til at yngle lokalt. Lidt af et fund!

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 59 213 4 7 26 240 3 552
MaxRst 10 21 2 2 6 57 2 57
Nobs 19 48 3 5 13 35 2 125
Ndag 12 22 3 5 13 23 2 80
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. ..03

2014:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Årets 386 Stenpikkere fordelte sig således:
Rørvig, Stenpikker 2014, alle fugle: (= lokalitetens maks rast)

Lokalitet Forår Efterår månedsfordeling
Korshage 83 (13) 107 (17) marts 1 aug 63
Flyndersø 63 (10) 29 (5) april 81 sep 84
Nørrevang 55 (15) 9 maj 140 okt 15
Øvrige 23 (10) 17 juni 2
total = 224 = 162 = 224 = 162

Største dage 15/5 21 og 29/8 + 4/9 17. ”Øvrige” dækker 10 lokaliteter, hvor kun 15/5 10 Skansehage var markant. Ret normalt billede, også her en del fouragering om foråret på Nørrevangs hestefolde. Yderdatoer 31/3 og 15/10.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 81 140 2 63 84 15 386
MaxRst 1 13 15 1 13 17 3 17
Nobs 1 34 37 2 20 35 12 141
Ndag 1 17 19 2 15 24 9 87
Fænologi 31.. …. …. ..05 03.. …. ..15

2013:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

Oversigt, Stenpikker 2013 (446):

Apr Maj Juni Forår Aug Sep Okt Efterår
Korshage 9 21 1 = 31 40 137 = 177
Flyndersø 3 33 = 36 26 38 = 64
KH+Flyndersø 21 = 21
Nørrevang (h) 10 20 = 30 2 = 2
Skansehage 12 = 12 44 = 44
Øvrige 1 15 = 16 2 13 = 16
TOTAL 23 122 1 =146 68 234 1 = 303

Topdage: 7/5 32. 23/8 31, 1/9 34 og 21/9 40.
Eksempler på udskiftning - de 4 største dage: 7/5 32 – 8/5 0. 23/8 17 – 24/8 1. 1/9 21 – 2/9 1. 21/9 40 – 22/9 3.

Et moderat Stenpikker-år. Som i 2012 var efteråret klart størst med totalt 146 fugle forår og 303 fugle efterår. Tydeligvis har Korshage og Flyndersø stor betydning som rasteplads og specielt efterår også Skansehage. Nørrevangs hestefolde synes især værdifulde om foråret, hvor fourageringsgrundlaget er dårligere ude ved kysterne.
Usikkerhed: Korshage og Flyndersø rapporteres ikke helt konsekvent adskilt, ligesom fuglene kan udveksle mellem de 2 lokaliteter. Tallene er jo renset for daggengangere, men ikke for mulige dag-til-dag gengangere. Genganger fugle må dog være meget få, jfr. ovenstående notat om udskiftning. Med andre ord er årssummen meget tæt på antal individer.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 122 1 68 274 1 489
MaxRst 2 21 1 17 40 1 40
N 16 32 1 22 48 1 120
Fænologi 14.. …. ..11 14.. …. ..07

2011:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Tidlig ankomst: 3/4 1 rast Hovvig samt 1 rast Korshage.
Største april-rasttal: 24/4 10 og 28/4 14 begge Korshage/Nørrevang-området.
I øvrigt en forekomst meget lig Bynkefugl, med en meget intensiv periode først i maj med daglige to-cifrede rasttal. Største dage: 7/5 62 (Korshage 29 + Nørrevang 33 ) og 11/5 ligeledes 62 (Korshage 52 + Nakke Nord 10).
To juni-fund: 10/6 1 Korshage og 16/6 1 han Nørrevang.
Første efterårsobs: 3/8 3 rast Korshage/Nørrevang.
Største rasttal: 31/8 44 Korshage, 8/9 44 Korshage/Nørrevang og 10/9 12 Korshage.
Sidste obs: 4/11 1 1k rast Flyndersø, hvilket er vores absolut seneste Stenpikker. Fuglen holdt til ved kysten i en længere periode fra sidst i oktober og altså indtil 4/11.

DOFBasen:2011


2010:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Meget tidlig ankomst: 26/3 2 rast Korshage.
Forholdsvis normalt forår, med pæne dagstotaler ultimo april og primo maj: 25/4 13, 29/4 14 og 2/5 16. Derefter noget af et hul med dagstotaler på under 10 i den normale kulminationsperiode medio maj. Ultimo maj igen ret pæne tal: 18/5 14, 21/5 21, 23/5 27 og 27/5 16.
Sidste forårsobs: 6/6 1 Korshage.
Mange efterårsobservationer i perioden 14/8 til 10/10. Største dagstotaler: 23/8 34 Korshage, 4/9 11 Korshage, 13/9 47 (25 Korshage + 22 Søndervang) og 26/9 12 Korshage-området. Øvrige dage under 10.
Sidste obs: 10/10 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2010


2009:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Tidlig ankomst: 3/4 1 rast Søndervang, men i øvrigt et meget normalt år.
Mange aprilobs, men kun små dagstotaler på 1 - 5 fugle.
Der kom noget mere gang i den i maj, uden at vi dog nåede de helt store tal. Største dage: 8/5 21, 9/5 26, 12/5 20, 14/5 35 og 18/5 39, øvrige dage under 20.
Sidste forårsobs: 6/6 2 rast Flyndersø.
Første efterårsobs: 12/8 1 fouragerende Korshage.
Normal efterårskulmination ultimo august og primo september, største rasttal: 24/8 13 Korshage, 20/9 5 Skansehage + 15 Korshage samt 12/9 12 Korshage.
Sidste obs: 27/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Normal ankomst: 7/4 1 rast Korshage. I øvrigt også en ganske normal forekomst. Dagstotaler i april på op til 7 og primo/medio maj typiske dagstotaler på 10 - 25, med et par større dage: 9/5 i alt 52 og 10/5 i alt 36. Største enkeltobservation: 10/5 23 rast Søndervang.
Sidste forårsobs: 3/6 1 rast Korshage og første efterårsobs: 3/8 1 rast Korshage.
Normal efterårskulmination ultimo august og primo september, største dagstotal: 7/9 i alt 24.
Sidste obs: 18/10 1 rast Dybesø Kyst. Det er ret sent, fænologirekorden er 28/10-2000.

DOFBasen:2008


2007:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Normal ankomst: 12/4 1 rast Korshage. Derefter ganske mange obs resten af april og igennem hele maj, men der er kun store rasttal fra medio maj. Ligesom hos Bynkefuglen var 14/5 en rigtig god dag: I alt 154 rastende Stenpikkere med langt hovedparten i Korshage/Nørrevangs-området. Dette er ny forårsrekord, den tidligere rekord var 14/5-2005 med i alt 80. Der er dog et stykke vej op til den absolutte dagsrekord: 4/9-1977 288.
Sidste forårsobs: 1/6 1 rast Korshage og første efterårsobs: 12/8 1 rast Korshage. Derefter igen mange obs frem til ultimo september, med 25/8 49 som største dagstotal. Endelig en enkelt rimelig sen obs: 14/10 1 rast Flyndersø.

DOFBasen:2007


2006:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Normal ankomst: 7/4 1 rast Rørvig By og 1 rast Korshage. Ikke mange aprilfund, udover de førstnævnte kun: 16/4 2, 21/4 1, 25/4 1 og 26/4 1 alle rastende Korshage. I modsætning til mange andre arter kom der først gang i Stenpikkerne et stykke ind i maj. Primo maj dagstotaler på under 10, derefter flere ganske pæne dage: 13/5 37, 16/5 10, 17/5 14, 18/5 12 og 19/5 11.
Et sikkert ynglefund: 2/7 1 netop flyvefærdig unge Skansehage.
Mange efterårsobs i perioden 6/8 til 21/10, men kun få dage med tocifrede antal: 2/9 23, 8/9 10 og 11/9 10.

DOFBasen:2006


2005:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Tidlig ankomst: 3/4 1 han + 1 hun rast Korshage.
I modsætning til Bynkefuglen havde Stenpikkeren faktisk et rigtig fint år. Forårstotalen nåede helt op på 309. Dage med to-cifrede rasttal: 30/4 10, 4/5 11, 10/5 11, 13/5 48, 14/5 80, 15/5 11, 19/5 28, 20/5 27, 21/5 11 og 22/5 22.
14/5 80 er ny dagsrekord for foråret, tallet består af følgende obs: Nykøbing 1, Hovvig 3, Flyndersø 17 og Korshage 59 (alle EVR).
Et par juni-obs kan måske tolkes som ynglefugle: 5/6 2 Korshage, 12/6 1 Korshage og 1 Skansehage samt 23/6 1 Korshage.
Efteråret kunne ikke leve op til forårets fine tal. I alt kun 36 fugle i perioden 7/8 - 23/10, med 27/8 7 rast Korshage som største tal.
23/10 1 rast Skansehage er tredje-seneste fund. Rekorden er 28/10-2000.

DOFBasen:2005


2004:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Det blev et rigtig godt år for denne art.
Først en ny fænologirekord: 22/3 1 rast Flyndersø (EVR), vores første marts-Stenpikker nogensinde og 10 dage før den tidligere rekord. Spredte obs fra april, største rasttal: 28/4 6, øvrige dage typisk kun 1 - 2. Maj måned var over gennemsnittet, rasttallene for Stenpikkeren er tilsyneladende ikke helt så kraftigt påvirket af dårligt vejr som andre maj-arter. Dage med tocifrede rasttal: 2/5 26, 5/5 16, 6/5 15, 11/5 12, 13/5 10, 19/5 12 og 24/5 31. Forårstotalen blev på 250, hvor gennemsnittet for de sidste 10 år er ca. 200.
25/7 1 rast Skansehage og 6/8 1 rast Plantage-kysten kan måske regnes som ynglefugle, men kan også være tidlige trækgæster.
I øvrigt et normalt efterår med obs i perioden frem til 2/10.
Største rastdage: 3/9 16, 4/9 17 og 10/9 11.

DOFBasen:2004


2003:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Normal ankomst 13/4 1 han rast Korshage.
Stenpikkeren havde også et temmeligt dårligt forår, mens efterårstallene var normale. Dette hænger jo uden tvivl sammen den våde og kolde maj måned. Største dagstotal fra foråret 4/5 19, mens vejret stadig var rimeligt, derefter ingen dage over 13.
En enkelt sommerobs: 25/6 1 rast Søndervang.
Efterårsobs i perioden: 16/8 - 3/10. Flere dage med ganske pæne tal: 24/8 14, 6/9 13 og 13/9 14 alle fra Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Normal ankomst 9/4 1 hun Korshage. I alt 204 forårsfugle, hvilket er ret normalt. Fordelingen var også lige efter bogen med enkelte fugle i april og kulmination primo/medio maj. Største rastdage: 9/5 59, 19/5 22 og 20/5 40, øvrige dage under 20.
To obs på Korshage i juni: 5/6 og 16/6 kan måske være ynglefugle.
Fra efteråret kun 13 obs af i alt 38 fugle, 1/9 14 var eneste dag med mere end 10. Sidste obs: 29/9 3 rst Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Tidlig ankomst: 2/4 2 han rst Dybesø. De følgende dage stadig en rastende han i Dybesø-området. I øvrigt samme mønster som for Bynkefuglen, altså meget få indrapporterede fugle i forhold til de seneste par år. Der er dog ikke nødvendigvis grund til den store uro, i midten af 1990'erne var antallet af rastende fugle også meget lavt. Faktisk kunne det godt se ud til at der er tale om en 6-årig cyklus, læs den spændende fortsættelse i 2002-rapporten…
Heller ikke de store tal fra efteråret. Set i perioden 18/8 til 13/10, største dage: 28/8 9 og 2/9 11.

DOFBasen:2001


2000:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Tidlig ankomst: 4/4 1 Korshage. Næste obs: 16/4 1 også Korshage, derefter set næsten dagligt. Største rastdage i april og maj: 27/4 13, 30/4 18, 3/5 15, 6/5 21, 7/5 27, 9/5 15 og 12/5 13. Øvrige dage under 10. I alt 209, hvilket er et ret normalt tal.
Et sikkert ynglefund på Korshage: 19/7 1 ad + 1 juv, og derefter set på flere andre datoer primo august. Flere obs primo juni kan muligvis også henføres til dette par.
I øvrigt et ret normalt efterår med rastkulmination ultimo august - primo september. Største dage: 21/8 18 og 1/9 18 begge Korshage. Sidste obs: 28/10 1 Korshage (HVR), vores hidtil seneste Stenpikker.

DOFBasen:2000


1999:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
En enkelt fugl var tidligt på færde: 5/4 1 Nørrevang. Næste obs først 21/4, derefter set næsten dagligt i resten af forårsperioden. Ligesom for Bynkefuglen blev det noget af et rekordår. Forårstotalen nåede 312, med største dage: 8/5 30, 12/5 37, 13/5 19, 15/5 17, 16/5 27, 17/5 56, 18/5 23, 19/5 13 og 20/5 20, øvrige dage højst 10.
Muligt ynglefund 3/7 1 rst KH.
Efterårsrast 19/8 - 6/10, i alt 221. Største dage: 29/8 15, 10/9 35, 11/9 27, 25/9 15 og 26/9 39, øvrige dage højst 10.
Alle indsendte obs fordelt på lokaliteter: Korshage 123, Dybesø/Plantagen 21, Nørrevang 11, Skansehage 8, Hovvig/Nakke 8, Søndervang 3, Nakke Skov/Slettermosegård 2 og Nakke Hage 1.

DOFBasen:1999


1998:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Sen ankomst 22/4 1 rst KH. I øvrigt et ret normalt år med en samlet forårstotal på 294 fugle. De største dage: 9/5 44, 10/5 26, 11/5 23 og 28/5 22 også her med hovedparten i Korshage-området.
Ingen ynglefund.
Et ret tyndt efterår uden nogen masseforekomster. Set i perioden 3/8 - 13/10, max 22/8 7.

DOFBasen:1998


1997:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe 
Fænologi: (2/4) 12/4 - 28/9 (24/10)
Uregelmæssig ynglefugl. Almindelig trækgæst for- og efterår.
Sikre ynglefund i 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1991, 1992, 1993 og 1994. Arten har formodentlig også ynglet flere andre år. Fundene stammer fra Korshage, Skansehage og Rørvig. Et muligt ynglefund 1996 i Nakke Skov antyder, at dette kunne blive et interessant område for arten i de kommende år.

Periodefordeling af rastende Stenpikkere 1973 - 1996. N = 2795.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 0 0 0 9 486 5 0 17 568 10 0 0
med 0 0 0 35 898 0 0 25 109 3 0 0
ult 0 0 0 121 281 0 0 203 63 2 0 0

Forekomsten i forårsperioden minder i høj grad om Bynkefuglens. I 8 ud af de sidste 12 år (1985 - 1996) har det faktisk været således, at de to arters topdage er faldet på samme dato. Som det fremgår af tabellen, er der i maj måned normalt flest Bynkefugle, mens det er omvendt om efteråret. Bemærk dog at hovedparten af alle primo september Stenpikkere er set på kun to dage (se nedenfor).

Største 4/9 1977 5/9 1981 15/5 1982 7/9 1997 13/5 1993
rastdage 288 106 79 78 68

1997: Normal ankomst: 11/4 1 Korshage. Ligesom Bynkefuglen havde også Stenpikkeren et rigtigt godt år, forårstotalen blev på 298 fugle, hvilket er den højest registrerede. Største rastdage: 26/4 11, 11/5 68, 12/5 55 og 24/5 27. Desværre ingen sikre tegn på yngel. Enkelte rastende fra 16/8. Første og eneste store dag blev 7/9 med 80 rastende i Korshage/Nørrevangsområdet. Sidste fund: 24/9 1 Skansehage.

DOFBasen:1997


1996:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Første obs: 7/4 1 han Korshage er ret tidligt, i øvrigt normale tal indtil primo maj, dvs. 1 - 4 rastende rundt omkring i området. Derefter burde den normale hovedperiode starte, men i 1996 nåede tallene gennem det meste af maj ikke over 10, dog max 21/5 16.
Mulig yngel i Nakke Skov området: 15/6 1 hun.
Set i efteråret fra 4/8 til 22/10 med max 6/8 9 rast Hovvig og 2 rast Flyndersø. Obsen 22/10 er vores næstseneste, kun overgået af 24/10 1976.

DOFBasen:1996


1995:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Normal ankomst, 13/4 1 hun Hovvig + 1 Nakke. Følgende tabel viser dage med mindst 10 rastende:

3/5 11/5 12/5 17/5 19/5 20/5 23/5
Korshage 5 15 13 12 9 35 28
Øvrige 10 21 2 7

De 42 20/5 er et ganske pænt tal, men ikke ud over det sædvanlige.
Ingen egentlige sommer/yngleobs.
Efterårsobs fra 1/8 til 15/10 med rasttal på kun 1 - 4. 15/10 1 rast Dybesø er sent, kun 3 obsdatoer ligger senere: 16/10 1988, 18/10 1987 og 24/10 1976.

DOFBasen:1995


Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 62 1 14 13 91
MaxRst 6 14 1 1 11 8 1 14
Nobs 22 49 4 2 14 27 4 122
Ndag 12 24 4 2 13 21 4 80
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··08

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 98 16 6 123
MaxRst 3 52 2 3 16 21 1 52
Nobs 17 43 2 4 41 32 1 140
Ndag 13 19 2 3 20 18 1 76
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 89 33 55 4 183
MaxRst 5 26 1 15 29 5 29
Nobs 19 55 3 37 45 16 175
Ndag 11 22 3 20 21 12 89
Fænologi 05·· ···· ··27 03·· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 13 55 2 1 42 36 149
MaxRst 11 22 2 1 30 15 30
Nobs 32 47 2 2 20 38 141
Ndag 20 25 2 2 13 21 83
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 48 17 24 1 93
MaxRst 4 20 1 15 11 20
Nobs 19 46 1 23 29 1 119
Ndag 13 22 1 17 21 1 75
Fænologi 04·· ···· ··01 09·· ···· ··12

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 4 46 1 30 71 152
MaxRst 4 35 1 2 13 57 1 57
Nobs 12 30 1 3 24 22 3 95
Ndag 6 16 1 3 16 16 3 61
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 80 62 19 161
MaxRst 4 31 2 31 21 1 31
Nobs 22 46 6 26 20 4 124
Ndag 14 18 5 18 14 4 73
Fænologi 02·· ··26 18·· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 43 2 2 6 132 2 200
MaxRst 10 21 2 2 6 57 2 57
Nobs 18 48 3 5 14 35 2 125
Ndag 12 22 3 5 13 23 2 80
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 56 5 31 3 97
MaxRst 1 13 15 1 13 17 3 17
Nobs 1 35 37 2 22 35 12 144
Ndag 1 17 19 2 15 24 9 87
Fænologi 31·· ···· ···· ··05 03·· ···· ··15

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 57 2 107 1 168
MaxRst 2 21 1 17 40 1 40
Nobs 16 34 1 22 50 1 124
Ndag 10 14 1 15 25 1 66
Fænologi 14·· ···· ··11 14·· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 112 5 118 250
MaxRst 22 32 1 5 106 4 106
Nobs 21 40 1 13 20 2 97
Ndag 11 22 1 12 16 2 64
Fænologi 11·· ···· ··07 11·· ···· ··06

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 113 50 34 4 201
MaxRst 12 52 1 44 27 1 1 52
Nobs 21 31 2 17 26 10 4 111
Ndag 14 17 2 11 20 9 3 76
Fænologi 03·· ···· ··16 03·· ···· ···· ··04

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 8 48 35 43 134
MaxRst 2 11 21 1 33 25 2 33
Nobs 3 17 42 2 19 25 4 112
Ndag 3 10 22 2 12 15 4 68
Fænologi 26·· ···· ···· ··06 08·· ···· ··10

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 5 86 4 35 130
MaxRst 4 35 2 13 15 35
Nobs 37 32 1 13 27 110
Ndag 24 15 1 9 18 67
Fænologi 03·· ···· ··06 12·· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 100 8 27 4 139
MaxRst 6 23 1 14 21 4 23
Nobs 12 47 1 13 14 3 90
Ndag 10 23 1 9 11 3 57
Fænologi 07·· ···· ··03 03·· ···· ··18

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 194 58 1 259
MaxRst 5 77 1 23 9 1 77
Nobs 26 40 1 18 15 1 101
Ndag 11 24 1 12 12 1 61
Fænologi 12·· ···· ··01 12·· ···· ··14

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 50 1 3 16 1 72
MaxRst 2 37 1 3 16 1 37
Nobs 6 29 1 8 24 3 71
Ndag 4 21 1 7 21 2 56
Fænologi 07·· ··29 02·· ···· ···· ··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 127 1 3 13 150
MaxRst 10 59 4 7 7 2 59
Nobs 13 35 5 7 6 2 68
Ndag 10 18 4 6 6 2 46
Fænologi 03·· ···· ··23 07·· ···· ··23

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 6 40 30 77
MaxRst 1 6 26 1 5 17 1 26
Nobs 1 11 35 1 7 12 1 68
Ndag 1 7 28 1 6 8 1 52
Fænologi 22·· ···· ···· ··01 15·· ···· ··02

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 41 14 2 61
MaxRst 4 13 1 14 14 1 14
Nobs 10 27 1 12 14 1 65
Ndag 7 19 1 12 13 1 53
Fænologi 13·· ···· ··25 16·· ···· ··03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 148 2 15 168
MaxRst 2 43 1 4 11 43
Nobs 9 35 2 7 6 59
Ndag 8 18 2 7 5 40
Fænologi 09·· ···· ··16 17·· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 42 3 19 5 72
MaxRst 2 17 1 9 11 5 17
Nobs 12 27 1 7 13 2 62
Ndag 10 23 1 7 10 2 53
Fænologi 02·· ···· ··09 18·· ···· ··13

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 17 2 26 2 55
MaxRst 10 16 2 2 18 18 2 18
Nobs 23 33 4 2 22 9 9 102
Ndag 13 18 3 2 17 7 6 66
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ··28art/11460.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1