Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11390

Lærker - Drosler

Sortstrubet Bynkefugl Saxicola rubicola eu11390

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Fåtallig Sommer: Fåtallig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Sortstrubet Bynkefugl

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 7 2 2 15
MaxRst 2 1 6 7 4 6 7
Nobs 5 3 29 33 54 31 155
Ndag 5 3 24 27 31 21 111
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··30

2023:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 2 1 13 8 1 30
MaxRst 1 1 4 4 5 7 7 12 8 6 4 2 12
Nobs 1 1 19 62 51 54 47 50 32 20 19 7 363
Ndag 1 1 12 29 31 25 29 27 25 17 14 7 218
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2022:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 1 1 13
MaxRst 1 1 6 7 6 7 7 7 7 8 1 8
Nobs 2 3 42 47 47 68 38 35 32 27 1 342
Ndag 2 3 27 28 29 30 21 22 23 19 1 205
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2021:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 1 4 7 7 9 1 1 36
MaxRst 2 2 4 5 6 7 7 6 9 7 1 9
Nobs 3 9 31 38 47 40 35 32 35 20 1 291
Ndag 3 7 26 28 30 27 24 26 23 13 1 208
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29 26

2020:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 20 13 3 39
MaxRst 2 3 6 7 9 9 4 14 11 7 4 1 14
Nobs 15 12 29 43 54 38 33 65 38 27 17 5 376
Ndag 15 12 22 29 31 24 23 31 26 20 15 4 252
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2019:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 21 25
MaxRst 1 1 2 5 5 8 6 5 10 3 2 2 10
Nobs 6 10 14 30 23 23 26 31 30 24 5 7 229
Ndag 6 10 14 27 22 20 22 28 23 18 5 7 202
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 101, 18)
Årets resultat: Forår 5, ynglefugle 0, efterår mindst 13.
Forår 30/3 – 25/4: 7 obsdage af 3 hunner og 1 han Korshage og 5/4 1 hun Søndervang.
Efterår: Hele 49 obsdage 9/8 – 28/12. Typiske tidlige ankomst af juvenile fugle med ofte 3 stationære omkring fold 1 på Korshage. Et par iagttagelser fra Flyndersø 9/8 og 15/8 begge dage 2 – men samme dage ingen set på Korshage. Toppede primo september med 4 senere 8/9 6 (1 ad han, 5 1k) Korshage. Fortsat stationære 3 1k, nu i 1.vinter handragt. Sidst på måneden yderligere 1 + 1 hun. Den kontinuerlige periode sluttede 8/10. Siden 24/10 2 Flyndersø, 8/11 – 13/11 1 – 2 Korshage og en sen 1/12 – 28/12 Korshage (vel overvintrende).
Arten faldt helt ud som ynglefugl i 2018 – 0 fugle i månederne maj – juli. Til trods for optimal habitat på Korshage og Skansehage og et større yngleområde (Melby Overdrev) i nærheden. Forklaringen må næsten helt sikkert være forstyrrelse. De mere marginale habitater på Slettemose og Ringholm var heller ikke besat.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 40 60 12 5 4 129
MaxRst 1 2 3 6 3 2 1 6
Nobs 1 6 17 19 5 4 4 56
Ndag 1 6 17 19 5 4 4 56
Fænologi 30.. ..25 09.. …. …. …. ..28

2017:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 93, 18)
19/3 – 23/3 2 (1 par) Korshage, siden blot 24/3 1 han og 28/3 1 hun. Sidste års yngleforekomst gentog sig altså ikke. 29/3 2 (1 par) Skansehage kun denne dag. Endelig 24/3 – 25/3 1 han Søndervang. Færdsel, anarki med løse hunde og i år tillige rydningsarbejde i rynket rose må være årsag til, at den ikke bed sig fast på en tophabitat som Korshage. Alligevel var der igen i år en vellykket yngleforekomst: 3/7 2 (1 par), fra 19/7 med 1 1k sidst set 6/8 (alle 3 fugle) Ringholm Skov. I dette rydnings- og lidt overdrevsagtige område havde arten altså slået sig ned i dølgsmål, lige indtil en stationær Hærfugl bragte fokus på stedet.
Efterår: Korshage havde observationer af 1 – 3 fugle i en lang periode 3/9 (1 1k) til sidste 23/10 (ad han). Der indgik omkring 8 individer (3 ad han, 1 ad hun og 4 1k). Desuden 23/9 1 Skansehage og 28/9 – 29/9 1 Søndervang,
Årstotal forår 5, ynglefugle 3, efterår 10 = 18. Der er nu så mange i omløb af den fine art, at det totale antal må blive en vurdering.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 41 7 3 18 11 80
MaxRst 2 3 3 2 3 3
Nobs 29 3 1 13 7 53
Ndag 9 3 1 12 7 32
Fænologi 19..29 03.. …. …. ..23

2016:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola (0, 83, 10) 
Det store år, hvor arten så endelig blev ny ynglefugl for halvøen!
Korshage: Ankom 27/3 1 han set frem til 1/4. 4/4 sad imidlertid 1 par på Korshages overdrev – en absolut typelokalitet for arten, men også udsat for megen færdsel. Parret havde fra starten udtaget sit territorium og var helt stationært. 10/5 – 11/5 sås hannen bringe føde i næbbet. Herefter ændrede de pludseligt adfærd og rykkede rundt længere ude på forlandet. Cyclus startede igen med base i en ny busk og fra omkring 22/6 fløj begge fugle med føde i næbbet. Denne gang holdt det: 9/7 stillede han med 2 1k og i dagene herefter sås fuld familie med han, hun og 3 juvenile fugle, som sås regelmæssigt gennem de næste måneder. 21/8 var en 4. 1k kommet til udefra – en dagsrekord på 6 fugle. De sidste blev set 24/10.
Mens fuglene blev ret tolerante over for gående trafik på stierne, var der tydeligt problemer med indtrængning i det redenære område. Langtidsophold især problematisk. Disciplin er ikke altid let. Løs hund, tilfældig turist, fotograf…
Slettermosegård: 28/4 1 par blev opdaget, udviste yngleadfærd og sås frem til 29/5. Herefter forsvandt de.
Kun 3 eksterne fugle: 18/4 1 han Skansehage, 10/5 1 han Søndervang og den nævnte 1k fugl i august fra Korshage. Vi plejer at se flere – nogle kan være overset blandt ynglefuglene. Årets samlede resultat blev 7 fra ynglesegmentet og 3 gæster = 10.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 52 59 29 51 70 44 18 326
MaxRst 1 2 2 2 5 6 4 3 6
Nobs 3 32 35 18 25 26 21 9 169
Ndag 3 25 27 18 24 23 21 9 150
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. ..24

2015:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 71, 12)
Hidtil største forår.
9/3 1 han Søndervang. 12/3 2 hun og 13/3 – 24/3 1 hun Korshage. 3/4 1 han Korshage, 7/4 1 han Flyndersø, 13/4 1 han Nørrevang, 16/4 1 han Nakke Syd og 19/4 1 han Korshage. Med 3 i marts og 5 i april 8 forårsfugle.
17/7 indledtes det nu næsten traditionelle influx af 1k med 1 på Korshage, der sad til 2/9. 7/9 – 9/10 3 1k Korshage, alle skiftende til handragt. Fra 10/10 – 18/10 2 tilbage, fra 21/10 – 4/11 1. Regnes for 4 fugle i alt efterår.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 5 4 7 33 21 1 83
MaxRst 2 1 1 1 3 3 1 3
Nobs 11 5 4 7 17 14 1 59
Ndag 11 5 4 7 17 14 1 59
Fænologi 09.. ..19 17.. …. …. …. ..04

2014:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 62, 9)
Områdets første overvintrende fugl. Fuglen fra 25/12 syd for Nakke Skov undgik genopdagelse helt frem til 5/2, men sad så som fast lille vinter-tilløbsstykke: 5/2 – 23/2 1 ad han Nakke Skov (DO m.fl.). Et frimærke med brak og et par nærliggende folde var vinterhabitaten.
3 fugle i foråret: 20/3 1 hun Korshage (EVR), 23/3 1 han Flyndersø (CG) og sene 12/5 1 han Korshage (JB m.fl.).
Fra 23/7 dukkede 2 1k fugle op på Korshage (PEL), der herefter havde Sortstrubet Bynkefugl (op til 5) kontinuerligt frem til 28/10. Lignende ankomstmønster sås i 2012, hvor 1k dukkede op endnu tidligere (7/7). Fra medio september sås fuglene også jævnligt i Flyndersø. Toppede 31/8 – 8/9 med 5 fugle (ad hun + 4 juv). I løbet af efterårets dragtskifte fra juvenil til 1. vinterdragt kan fuglene kønsdifferentieres, således 30/9 – 19/10 til 3 han og 1 hun. Efter 28/10 (2 han) var fuglene trukket bort.
Nogle dage var de mere svære at registrere – således optræder et hul på 5 dage uden observationer. Dermed svært at give et bud på evt. udskiftninger. Alle stationære = det sikre bud = 5. Spredning af ungfugle fra den nu solide ynglepopulation på Melby Overdrev må anses som nærliggende årsag.
Fordums forårshit optrådte i 2014 med mindst 9 expl. og en samlet opholdstid på omkring 4 måneder.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 2 1 11 16 71 49 164
MaxRst 1 1 1 2 4 5 3 5
Nobs 14 2 1 6 10 29 22 84
Ndag 14 2 1 6 10 24 16 73
Fænologi 05.. ..23 12 23.. …. …. ..28

2013:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 57, 5)
Fortsætter i den nye, efterårsdominerede stil – 1 forår og 4 efterår:
16/4 1 hun rastende Korshage (TPA + 7). Næppe forventelig meget før i den iskolde første del af foråret.
10/10 – 11/10 1 han Korshage, siden rykkende bagud til Flyndersø (LB + 3).
30/11 1 nok 1k han Korshage (BV + 1).
25/12 1 han Nakke Skov i fold på sydsiden (PG).
26/12 1 1k Korshage (fundet af HVR).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 2 6
MaxRst 1 1 1 1 1
N 1 2 1 2 6
Fænologi 16 10.. …. ..26

2012:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 48, 9)
To forårsfund:
17/3 1 han rast Korshage (EVR, KES, m.fl).
21/3 1 han rast Korshage (EVR, JS).
Dette er meget normalt, vi har de sidste mange år haft 2 - 4 Sortstrubede pr. år.
Andet halvår: Hele 7 eksemplarer.
Efter opbygningen af en bestand mod øst - især de nu 5 ynglepar på Melby Overdrev - har arten ændret forekomstmønster og er nu hyppigst om efteråret.
Årets observationer faldt i 3 tidsmæssigt klart adskilte blokke:
7/7 2 1k (juv) rast Korshage (PEL). Dette fund er så tidligt, at der er sandsynlighed for lokal oprindelse. Større spredning af ungfugle - herunder passage af en større vandbarriere - kan ikke forventes så tidligt. Bør erindres i 2013. Man skal måske kigge ved Plantagekysten eller snarere vest for Nykøbing - meget ubekræftede rygter taler om Sandvads Jorder.
23/8 - 18/9 3 fugle i alt Korshage inkl. en enkelt obs fra Flyndersø. 9 observationsdage. Tidligste 2 fugle dels 1 i juvdragt, dels 1 fældet mod 1.vinter. Senere beskrives 2 forskellige 1.vinterdragter. Dog aldrig set mere end 1 fugl pr. dag.
15/10 - 21/10 2 fugle Korshage. Dagligt 1 fugl i området, men 17/10 beskevet som ny fugl på basis af dragtforskelle.

DOFBasen:2012


2011:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 46, 2)
21/4 1 han rast Korshage (EVR m.fl.).
23/8 - 12/9 1 1k rast Korshage (CG m.fl.)

DOFBasen:2011


2010:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 43, 3)
3/9 1 1k+ han rast Korshage (EVR).
26/9 1 1k han rast Dybesø (JB).
15/10 og 16/10 1 1k rast Korshage (LB, EVR, KES, BV).
Det er tredje år i træk, at vi har efterårsfund af ungfugle. De stammer jo nok fra Melby Overdrev, men vi kan da håbe på at nogle af dem får smag for Korshageområdet.

DOFBasen:2010


2009:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 39, 4)
28/3 1 ♀ rast Korshage (EVR, m.fl.), fundet af BWi.
8/4 - 9/4 1 2k ♂ rast Korshage. (LAn, m.fl.).
18/4 1 ♀ rast Korshage (EVR, m.fl.).
19/9 1 1k rast Korshage (LB, m.fl.).
For 6. år i træk er det blevet til mindst 2 fund på Korshage, og igen i år havde vi altså en fugl rastende i mere end 1 dag.
Der er ingen tvivl om, at arten er en potentiel ynglefugl på Korshage. Det eneste problem er om den kan finde et egnet område, hvor der samtidig er tilstrækkelig fred og ro.

DOFBasen:2009


2008:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 36, 3)
Årets fund:
2/3 - 10/3 1 hun rastende Korshage.
11/4 - 12/4 1 han rastende Korshage.
20/9 1 1k rastende Skansehage (JB, KES)
Endnu et år med langtidsrastende Sortstrubede Bynkefugle på Korshage. Så hvis heste, geder og får ellers lader et par buske blive stående, kan vi måske stadig nå at få et ynglepar!
Efterårsobs er yderst sjældne. Der er kun to tidligere fund: 3/9-1975 1 rast Korshage og 19/10-2000 1 han rast Brentebjerg, derudover et regulært vinterfund: 30/12-1984 1 han rast Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 34, 2)
Fjerde år i træk med mere end en Sortstrubet Bynkefugl, så mon ikke snart vi kan få det ynglepar?
4/3 1 han og 1 hun rast Korshage (JHC m.fl.). Fuglene holdt til i området ca. 500 m syd for Korshagespidsen.

DOFBasen:2007


2006:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 31, 3)
24/3 3 hanner Korshage set samtidigt, heraf muligvis 1 2k (JB, LB, JHC, PEL, EVR, m.fl.). 25/3 stadig 3 hanner (AF) men 26/3 (TPA, AWN) og 28/3 kun 1 han (JHC, KES). Det vurderes at der i alt kun har været 3 forskellige fugle.
Langt hovedparten af vore fund er fra marts og april, se figur.

DOFBasen:2006


2005:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 29, 2)
Et meget spændende år. 22/3 dukkede både en han og en hun op på Flyndersøengen ved Korshage. I perioden indtil 4/4 blev parret jævnligt set sammen. Der er ingen tvivl om, at dette var et meget seriøst yngleforsøg. Uheldigvis havde parret valgt området lige omkring P-pladsen som yngleterritorium - en perfekt biotop, men desværre med for megen uro.
Den eneste anden kendte ynglelokalitet på Sjælland er Melby Overdrev ved Frederiksværk, hvor den formentlig har ynglet i 1999 - 2001 samt i 2003.

DOFBasen:2005


2004:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 27, 2)
Ingen obs sidste år - så som traditionen kræver det, fik vi to i år:
5/4 1 ad han rast Korshage (LB, PEL, EVR, JS, KES).
9/4 1 2k han rast Korshage (PEL, EVR, JBR via DOFbasen).

DOFBasen:2004


2002:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 26, 1)
Traditionerne blev endnu en gang overholdt, så vi fik altså igen en årstotal på 1.
10/3 - 11/3 1 2k han rst Søndervang (LB, JHC, EVR, KES, SS). Tak til SS som fandt fuglen ved grenpladsen på Søndervang.

DOFBasen:2002


2001:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 25, 1)
Et standardår. Dvs én obs af én fugl i Korshage-området.
18/3 1 2k han rst Flyndersø (LB, JHC, EVR, BR, KES m.fl.).
Ankomstdatoen er forholdsvis tidlig.
Vores tidligste fund er: 17/2-1994 Søndervang og 23/2-1975 Korshage, om dette er egentligt overvintrende fugle eller tidlige forårsgæster er uvist. Derefter følger 17/3-1976, 18/3-2000 og altså igen 18/3-2001. Hovedparten af vore øvrige fund er fra april måned.

DOFBasen:2001


2000:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 22, 3)
Ingen obs i 1999, så det er jo meget passende med 3 fugle i år 2000.
18/3 - 19/3 1 2K han rst Korshage (LB, HVR, EVR, JS, KES) og 24/3 - 26/3 1 ad han rst Korshage (PCC, EVR, KES). Der er dog ikke helt enighed blandt observatørerne om aldersbestemmelsen af de to fugle.
Fra efteråret: 19/10 1 ad han rst Brentebjerg (LB). Dette er kun vores anden efterårsobs, den første er fra 3/9-1975, derudover findes en enkelt decemberobs 30/12-1984.

DOFBasen:2000


1998:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 21, 1)
Årets helt normale enlige obs: 28/3 1 han rst KH (LB, JHC, EVR, HVR, KES).

DOFBasen:1998


1997:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 21, 0)
Meget sjælden forårstrækgæst og tilfældig gæst om efteråret.
Arten har igennem de sidste 10 år optrådt forbløffende regelmæssigt, med ét eksemplar pr år. Eneste undtagelser var 1993 med 0 og 1994, hvor der så til gengæld var 2. Periodefordelingen af de i alt 21 fugle fremgår af tabelllen. Arten opdages som regel i Korshageområdet, hvor man så ofte vil kunne se fuglen raste et døgn eller to. I februar 1994 holdt en ung han dog til over en uge ved grenpladsen syd for Rørvig.

Periodefordeling af alle Sortstrubede Bynkefugle 1973 - 1996. N = 21.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
med 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
ult 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1
Årstotaler 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Middel / Max 2 / 7 0,2 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 2

DOFBasen:1997


1996:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 19, 1) (0, 20, 1)
7/4 1 ad han rast Korshage (JB, JHC, m.fl.), årets fugl fundet i den alleryderste busk på Korshagespidsen.

DOFBasen:1996


1995:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 18, 1) (0, 19, 1)
13/4 1 han rast Korshage (07:25) (MØ). Uhyre stabil art. Siden 1986, konstant 1 pr år, bortset fra 1993 med 0 og 1994 med 2 observationer.

DOFBasen:1995


Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

1994: 2: 17/2-23/2 1 Grenpladsen syd for Rørvig. 22/4 1 hun KH.
1993: –
1992: 1: 30/4-2/5 1 han KH.
1991: 1: 28/3 1 hun KH.
1990: 1: 7/5 1 hun KH.
1989: 1: 12/4 1 KH.
1988: 1: 3/4-5/4 1 han Skansehage/Korshage.
1987: 1: 16/5 1 han KH.
1986: 1: 17/4 1 hun Rm KH.
1985: –
1984: 1: 30/12 1 han KH.
1983: –
1982: –
1981: –
1980: 1: 31/5 1 hun/juv KH.
1979: –
1978: –
1977: –
1976: 1: 17/3-19/3 1 juv han KH.
1975: 7: 23/2-4/3 1 juv han KH. 20/4 1 ad han HV. 23/4 1 R-S, 1 han, 1 hun. 23/5 1 hun HV. 3/9 1 hun/juv KH.
1974: –
1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 1 9 18
MaxRst 1 1 6 7 6 7 7 7 7 8 1 8
Nobs 2 3 43 48 47 68 38 35 32 27 1 344
Ndag 2 3 27 28 29 30 21 22 23 19 1 205
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 4 2 4 7 9 1 1 30
MaxRst 2 2 4 5 6 7 7 6 9 7 1 9
Nobs 3 9 31 39 47 40 35 32 35 20 1 292
Ndag 3 7 26 28 30 27 24 26 23 13 1 208
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29 26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 3 4 20 13 3 43
MaxRst 2 3 6 7 9 9 4 14 11 7 4 1 14
Nobs 15 12 28 42 52 38 33 65 38 27 18 5 373
Ndag 15 12 22 29 31 24 23 31 26 20 16 4 253
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 17 19
MaxRst 1 1 4 5 5 8 6 5 10 3 2 2 10
Nobs 6 10 15 30 23 21 26 31 29 24 5 7 227
Ndag 6 10 14 27 22 20 22 28 23 18 5 7 202
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 10 16
MaxRst 1 2 4 6 3 2 1 6
Nobs 1 7 17 19 5 4 4 57
Ndag 1 6 17 19 5 4 4 56
Fænologi 30·· ··25 09·· ···· ···· ···· ··28

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 3 3 3 3 19
MaxRst 2 3 3 2 3 3
Nobs 12 3 1 13 7 36
Ndag 9 3 1 12 7 32
Fænologi 19··29 03·· ···· ···· ··23

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 6 2 12
MaxRst 1 2 2 2 5 6 4 3 6
Nobs 3 31 43 18 25 25 22 10 177
Ndag 3 25 27 18 24 23 21 9 150
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 1 3 11
MaxRst 2 1 1 1 3 3 1 3
Nobs 12 5 4 7 17 14 1 60
Ndag 11 5 4 7 17 14 1 59
Fænologi 09·· ··19 17·· ···· ···· ···· ··04

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 2 1 5 3 14
MaxRst 1 1 1 2 4 5 4 5
Nobs 17 2 1 6 10 31 24 91
Ndag 16 2 1 6 10 24 16 75
Fænologi 05·· ··23 12 23·· ···· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 2 6
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 2 6
Ndag 1 2 1 2 6
Fænologi 16 10·· ···· ··26

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 2 2 8
MaxRst 1 2 1 1 1 2
Nobs 2 1 4 5 7 19
Ndag 2 1 4 5 7 19
Fænologi 17··21 07·· ···· ···· ··21

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 4 2 7
Ndag 1 4 2 7
Fænologi 21 23·· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 03·· ··16

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 28·· ··18 19

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 7 2 1 10
Ndag 7 2 1 10
Fænologi 02·· ··12 20

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 04

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 3 3
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 20··28

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 2 2
Nobs 15 7 22
Ndag 8 4 12
Fænologi 22·· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05··09

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 10··22

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 5 1 1 7
Ndag 5 1 1 7
Fænologi 18·· ··02 19art/11390.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1