Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11870

Lærker - Drosler

Solsort Turdus merula eu11870

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Solsort

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Solsort  Turdus merula  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 100 20 52 109 32 28 25 11 3 18 65 463
MaxRst 20 5 10 100 10 10 7 10 3 6 12 100
Nobs 102 67 97 86 112 149 130 85 54 69 75 1026
Ndag 31 28 29 30 31 30 31 30 29 30 24 323
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2022:  Solsort  Turdus merula  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 100 24 22 7 16 38 2 209
MaxRst 25 10 15 15 15 15 10 11 8 6 5 20 25
Nobs 45 37 56 52 64 127 106 77 47 64 75 81 831
Ndag 26 27 29 29 31 30 31 30 29 30 28 31 351
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Solsort  Turdus merula  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 273 109 22 12 15 12 38 14 1 12 28 125 661
MaxRst 60 25 15 10 15 20 5 6 3 20 15 25 60
Nobs 111 108 154 199 165 179 136 101 55 60 70 112 1450
Ndag 31 28 31 30 31 30 30 30 30 29 29 31 360
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2020:  Solsort  Turdus merula  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 39 57 16 10 23 39 2 47 40 69 342
MaxRst 10 30 10 10 20 15 10 15 8 18 20 20 30
Nobs 75 79 91 87 85 61 42 57 51 75 101 116 920
Ndag 30 29 31 29 31 29 26 30 28 30 30 31 354
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Solsort  Turdus merula  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 155 28 47 11 44 36 18 18 7 12 113 5 494
MaxRst 25 10 25 10 25 10 6 10 7 5 23 10 25
Nobs 94 76 86 62 91 95 81 56 46 45 74 40 846
Ndag 31 27 30 30 29 29 31 31 28 28 30 29 353
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Solsort  Turdus merula  
Absolut intet nyt fra Solsortefronten. Enorm mængde enkeltobservationer. Der kan ikke identificeres fald af trækfugle. De største enkeltobs er vinterflokke, men ingen over 25.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 11
Total 255 288 223 179 156 118 91 73 69 79 220 216 1967
MaxRst 25 19 15 14 10 7 10 9 6 11 14 20 25
Nobs 64 47 48 43 70 45 31 31 30 27 34 46 516
Ndag 28 28 31 29 31 29 27 28 28 24 29 31 343
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Solsort  Turdus merula  
Kæmpelæs af observationer – 2552 expl. i alt – af små og mindre tal fra den ganske halvø. Ikke trækfald. Vintersamling 18/1 35 Ringholm Skov var årets topnotering.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 3 2 17
Total 474 244 172 144 196 151 135 163 43 198 268 364 2552
MaxRst 35 17 10 10 10 8 12 7 3 14 14 25 35
Nobs 105 60 65 64 84 58 50 76 34 72 87 101 856
Ndag 31 23 30 30 30 29 26 30 24 28 29 30 340
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Solsort  Turdus merula  
En årssum på 2395 er mere end en fordobling i forhold til 2015. Det var i vintermånederne januar og december, der blev registreret flest. Tallene er imidlertid helt uden overraskelser, et væld af gentagne småobs, ingen falddag kan erkendes. En god vinteransamling 14/1 26 Nakke By er det, der stikker mest ud. Det kan i hvert fald konkluderes, at arten er almindelig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 673 228 111 84 198 103 128 67 60 170 245 328 2395
MaxRst 26 20 8 5 9 9 7 8 15 15 15 12 26
Nobs 131 73 44 48 90 35 66 41 22 50 69 70 739
Ndag 31 29 22 25 27 25 28 24 17 28 29 31 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Solsort  Turdus merula  
Årssum: 1048. Ingen trækansamlinger. Flest blev registreret i december (177).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 112 105 119 61 111 49 26 44 43 101 100 177 1048
MaxRst 12 8 15 5 8 6 4 7 7 15 10 12 15
Nobs 44 35 38 31 48 23 13 17 13 27 41 52 382
Ndag 26 20 25 18 20 13 11 14 11 18 23 26 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2014:  Solsort  Turdus merula  
Allerede 25/1 30 Nakke By årets største flok på nedfaldsæbler. Årssum = 1110, hvor månederne januar og oktober – december står for 2/3.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 6
Total 219 80 49 62 45 75 23 11 30 159 204 153 1110
MaxRst 30 12 5 8 6 6 10 4 7 25 11 7 30
Nobs 35 22 20 28 19 44 7 5 8 25 45 45 303
Ndag 20 15 10 13 12 18 7 5 7 19 25 27 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Solsort  Turdus merula  
Årssum = 1078 med toppene i marts 131 og november 171. Kun i november lidt trækmarkører, især 3/11 mindst 50 (var der 100+?) i området mellem Dybesø og Flyndersø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 100 40 131 71 89 74 46 78 35 86 171 157 1078
MaxRst 15 9 20 19 11 11 7 30 9 15 50 25 50
N 23 19 47 19 21 16 21 12 13 20 18 26 255
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Solsort  Turdus merula  
Største januar/februar rasttal: 29/1 16 Nakke By, 2/2 18 Søndervang og 4/2 37 Rørvig Havn. De senere år har givet flere meget store vinterrasttal. Absolut største tal er fra 24/1-2010 med 160 som anslået tal for hele Nykøbing.
Første syngende: 25/2 1 Nykøbing By.
Året sluttede som det startede med nogle meget store rasttal fra Rørvig By: 12/12 49 og 16/12 80, heraf 36 i Lodsoldermandsgårdens have.

DOFBasen:2012


2011:  Solsort  Turdus merula  
Største januar/februar rasttal: 31/1 8 Højsandet og 21/2 5 Korshage.
Første syngende: 7/3 1 Rørvig By samt 1 Korshage. Meget sent - men nu skulle der altså synges, også selvom det stadig var 8 graders frost!
Ingen større rasttal fra foråret.
Største efterårsrasttal: 31/10 15 Rørvig By.

DOFBasen:2011


2010:  Solsort  Turdus merula  
Første syngende så sent som 27/2 1 Rørvig (subsang) og 3/3 1 Rørvig.
Største rasttal fra januar/februar: 3/1 15 Nakke Hage, 10/1 25 Nykøbing Bugt, 24/1 160 Nykøbing By (AF) - tallet skal opfattes som et forsigtigt bud på en total for hele byen, 12/2 31 Nakke Skov og samme dag 14 Nakke Øst.
På Korshage blev der medio marts registreret nogle få regulært trækkende: 16/3 1, 18/3 4 og 19/3 3, 30/3 1 og 2/4 1. Og et par rasttal - også fra Korshage: 13/3 6 og 21/3 5.
Solsorten er en af vores mest almindelige ynglefugle med mange, men ret spredte meldninger fra sommerperioden.
Største rasttal fra efteråret: 9/10 6 Flyndersø, 31/10 12 Nakke Hage, 5/12 12 Rørvig By, 12/12 8 Hovvig og 21/12 6 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2010


2009:  Solsort  Turdus merula  
Første syngende: 10/1 1 Hovvig - og det er så tredie år i træk, at Hovvig vinder denne pris.
Største rasttal fra foråret: 6/1 24 Rørvig - fouragerende under samme æbletræ, 14/2 12 Nykøbing, 8/3 35 Nørrevang og 10/4 10 Nykøbing. Korshage har ingen rasttal over 10.
Der er rapporteret usædvanligt mange pæne rasttal fra efteråret: 9/8 9 Højsandet, 3/10 10 Rørvig, 13/10 25 Nykøbing Havn, 20/10 25 Flyndersø og 26/10 24 Hovvig.

DOFBasen:2009


2008:  Solsort  Turdus merula  
Første syngende: 13/1 1 Hovvig, samme dato som sidste år.
Eneste større rasttal fra vinterperioden: 17/1 10 Korshage.
De største rasttal fra foråret: 15/3 6 Nørrevang, 19/3 20 Søndervang og 20 Slettermosegård. Ingen større forårs-rasttal fra Korshage-området.
Største rasttal fra efteråret: 8/10 18 Hovvig, 14/11 11 Hovvig og 20/12 15 Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Solsort  Turdus merula  
Første syngende allerede 13/1 1 Hovvig.
Forårets største rasttal fra Hovvig: 1/2 7 og 17/2 8
- og fra Korshage: 13/3 10, 14/5 25 og 17/5 10.
Tilsvarende fra efteråret, Hovvig: 26/10 35 og 17/11 12
- og fra Korshage: 23/10 10 og 20/11 10
- samt fra Nørrevang: 15/12 22 og 19/12 15.
Forårets rasttal i Korshage-området er formentlig primært rastende trækfugle, mens de øvrige obs nok nærmere drejer sig om overvintrende langtidsrastende fugle evt. i forbindelse med kollektiv overnatning.
Årets sidste indrapporterede obs: 30/12 1 „subsyngende“ Rørvig, og dermed mulig kandidat til pladsen som første syngende i 2008-rapporten.

DOFBasen:2007


2006:  Solsort  Turdus merula  
Meget begrænset materiale.
Første syngende: 18/2 2 Nykøbing.
Ingen større rasttal indrapporteret.

DOFBasen:2006


2005:  Solsort  Turdus merula  
Igen et år med meget begrænset materiale.
Første syngende: 6/3 1 Rørvig.
Et enkelt større rasttal fra foråret: 24/3 10 Korshage.
Fra efteråret/vinteren foreligger nogle få rasttal fra Hovvig: 4/12 25 og 18/12 5.

DOFBasen:2005


2004:  Solsort  Turdus merula  
Meget begrænset materiale i år.
Første syngende: 2/3 1 Nykøbing.
Et enkelt stort rasttal fra forårets trækperiode: 30/3 32 Nørrevang (AF), set langs vejen over en strækning på ca. 1 km.
Eneste fra efteråret: 26/10 5 SV Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Solsort  Turdus merula  
Første syngende: 3/3 1 Nykøbing.
Et par store vinterkoncentrationer bør nævnes: 31/1 25 rast Amalievej Rørvig og 20/12 10 rast Søndervang.
En lidt usædvanlige melding fra efteråret/vinteren: En syngende han hørt flere gange i november og december på Algade i Nykøbing.

DOFBasen:2003


2002:  Solsort  Turdus merula  
Største januartal pr. lokalitet: 7/1 3 Nørrevang, 8/1 5 Hovvig, 10/1 3 Nykøbing, 10/1 7 Nakke Hage og 26/1 13 Søndervang.
Første syngende 27/2 Nykøbing.
En enkelt trækkende/trækforsøgende 9/4 1 Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Solsort  Turdus merula  
Største januartal fra Rørvigvej 102: 1/1 16 rst, formodentlig i forbindelse med kollektiv overnatning, øvrige rasttal på mellem 2 og 12. Første syngende 26/2 1 Nykøbing.
Lidt forårstræk: 17/3 2 tf Korshage og 31/1 1 indtrækkende.
Der var også et par „fejlfarver“: 17/4 1 sølvfarvet(!) Nørrevang og 24/4 1 part. albinistisk Nykøbing.
Største tal fra efteråret: 10/11 10 rst Nørrevang, 11/11 15 rst Hovvig og 8/12 15 rst Nørrevang. Tak til Solsorte-rapportørerne LB og JS.

DOFBasen:2001


2000:  Solsort  Turdus merula  
Udsædvanligt mange indsendte obs, hovedsageligt fra efterårssæsonen.
Første syngende 17/2 Nykøbing.
Kun to obs kan med rimelighed placeres i kategorien forårstræk: 13/3 8 rst i flok Korshage og 30/3 1 tf Korshage.
4/8 1 syngende Nykøbing, må siges at være lidt skævt.
Største efterårsrasttal:
Ult. Sep: 24/9 10 Højsandet. Pri. Okt.: 7/10 25 Dybesø. Med. Okt.: 23/10 5 Dybesø. Ult. Okt.: 28/10 10 Korshage. Pri. Nov.: 35 Korshage.
Derefter mindre rasttal fra Korshage-området, typisk omkring 5.

DOFBasen:2000


1999:  Solsort  Turdus merula  
Som sædvanligt kun få oplysninger om denne vores mest(?) almindelig ynglefugl.
Første syngende 20/2 Nykøbing. Trækbevægelser i foråret: 1/4 2, 25/4 2 og 26/4 1 alle trækforsøgende på Korshage.
Fra efteråret: En enkelt fugl med forårsfornemmelser: 18/10 1 syng Nykøbing. I øvrigt kun følgende: 24/10 11 rst KH og 30/10 10 rst Dybesø.

DOFBasen:1999


1998:  Solsort  Turdus merula  
Første syngende 19/2. To trækobs: 24/3 4 tf KH og 22/4 1 ved Plantagen. I øvrigt ingen bemærkelsesværdige iagttagelser.

DOFBasen:1998


1997:  Solsort  Turdus merula  
Meget almindelig yngletræk/standfugl og almindelig trækgæst for- og efterår. Antagelig fåtallig vintergæst.
En af kommunens almindeligste ynglefugle. Den tætteste bestand findes i villakvartererne og i sommerhusområderne. Bestanden vurderes til 700 - 1900 par.
De første syngende Solsorte høres ofte allerede i januar, som regel er der dog kun tale om lidt subsang. Mediandatoen for første egentlige sang ser ud til at ligge omkring 20/2 - 25/2.
Regulært trækkende fugle observeres sjældent, men hvert år primo - medio april, kan man se enkelte fugle som foretager trækforsøg fra Korshage. Største noterede træktal: 25/4 1974 29. Der registreres normalt ikke nogen større rasttal i forbindelse med forårstrækket.
Efterårstrækket er også meget sparsomt registreret, men der er dog enkelte større rasttal, bl.a: 23/10 1996 28 i Korshage og Dybesø-området.

1997: Første syngende: 1/3 Nykøbing. Kun én trækobservation: 10/3 1 trækforsøgende Korshage. I øvrigt ingen bemærkelsesværdige iagttagelser.

DOFBasen:1997


1996:  Solsort  Turdus merula  
Almindelig ynglefugl, set året rundt.
Første syngende så sent som 17/3. Trækforsøgende fugle på Korshage set 7/4 og 17/4.
Største rasttal fra efteråret: 23/10 17 Korshage og 11 Dybesø.

DOFBasen:1996


1995:  Solsort  Turdus merula  
Almindelig ynglefugl, set året rundt.
Fra efteråret følgende bemærkninger: 10/9 20 til kollektiv overnatning sammen med Husskaderne Nykøbing N og 29/10 1 syngende - det var godt nok et tidligt forår!

DOFBasen:1995


Solsort  Turdus merula  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 100 24 12 7 16 33 22 2 3 7 13 92 331
MaxRst 25 10 15 15 15 15 10 11 8 6 5 20 25
Nobs 45 37 56 52 64 127 106 77 47 64 75 81 831
Ndag 26 27 29 29 31 30 31 30 29 30 28 31 351
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 261 109 18 18 4 14 23 3 1 12 13 107 583
MaxRst 60 25 15 10 15 20 5 6 3 20 15 25 60
Nobs 111 108 155 198 165 184 136 101 55 60 70 112 1455
Ndag 31 28 31 30 31 30 30 30 30 29 29 31 360
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 49 62 16 22 25 43 5 2 5 60 40 71 400
MaxRst 10 30 10 10 20 15 10 15 8 18 20 20 30
Nobs 75 79 91 87 85 61 42 57 51 75 101 116 920
Ndag 30 29 31 29 31 29 26 30 28 30 30 31 354
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 112 9 38 5 34 33 16 11 7 13 108 14 400
MaxRst 25 10 25 10 25 10 6 10 7 5 23 10 25
Nobs 94 76 86 62 91 95 81 56 46 45 74 40 846
Ndag 31 27 30 30 29 29 31 31 28 28 30 29 353
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 11
Total 99 45 37 31 27 15 10 10 8 4 60 41 387
MaxRst 25 19 15 14 10 7 10 9 6 11 14 20 25
Nobs 99 80 93 81 104 60 43 37 49 34 58 73 811
Ndag 28 28 31 29 31 29 27 28 28 24 29 31 343
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 2 7
Total 133 54 3 18 18 21 6 17 5 33 9 102 419
MaxRst 35 17 10 10 10 8 12 7 3 14 14 25 35
Nobs 93 51 56 53 74 52 41 59 34 57 69 86 725
Ndag 31 23 30 30 30 29 26 30 24 28 29 30 340
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 184 32 7 4 27 6 19 1 15 37 9 30 371
MaxRst 26 20 8 6 13 9 7 8 15 15 15 12 26
Nobs 131 73 44 47 90 35 55 33 21 48 60 71 708
Ndag 31 29 22 25 27 25 28 24 17 28 29 31 316
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 18 20 16 25 12 3 1 5 49 2 23 217
MaxRst 12 8 15 6 8 6 4 7 7 15 10 12 15
Nobs 45 35 38 32 48 23 13 17 13 27 41 52 384
Ndag 26 20 25 18 20 13 11 15 11 18 23 26 226
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 6
Total 90 11 5 17 17 19 12 1 18 72 30 26 318
MaxRst 30 12 5 11 9 9 10 4 7 25 11 7 30
Nobs 35 22 20 28 19 45 7 5 8 25 45 45 304
Ndag 20 15 10 13 12 19 7 5 7 19 25 27 179
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 47 15 30 30 27 9 12 42 7 5 84 45 353
MaxRst 15 9 20 19 11 11 7 30 9 15 50 25 50
Nobs 23 19 47 19 21 16 21 11 13 21 18 26 255
Ndag 16 13 26 13 13 13 16 10 10 16 13 17 176
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 52 81 29 6 9 2 19 2 5 66 149 420
MaxRst 16 37 15 5 8 15 2 15 2 11 15 80 80
Nobs 31 34 34 13 26 10 6 10 5 11 24 21 225
Ndag 20 18 25 10 8 8 6 8 5 8 16 15 147
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 9 13 5 15 11 3 6 21 4 8 114
MaxRst 8 5 4 4 8 6 3 5 15 2 4 15
Nobs 16 11 17 6 21 9 3 2 4 2 7 98
Ndag 10 9 13 4 11 8 3 2 4 2 6 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21 09·· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 2 12
Total 267 45 24 15 2 6 1 2 23 10 26 421
MaxRst 160 31 8 6 5 5 1 4 3 12 6 12 160
Nobs 36 20 22 16 9 9 3 2 2 10 7 4 140
Ndag 18 14 14 13 6 6 2 2 2 8 4 4 93
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 45 16 63 12 2 26 9 93 10 6 282
MaxRst 24 12 35 10 3 2 7 9 3 25 10 6 35
Nobs 17 11 16 18 4 3 17 3 4 10 4 2 109
Ndag 11 7 12 10 3 3 12 3 4 8 4 2 79
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 31 49 7 20 1 19 3 42 172
MaxRst 10 5 20 8 9 2 1 1 18 11 15 20
Nobs 16 11 14 17 15 1 2 1 2 10 13 102
Ndag 12 7 8 11 9 1 2 1 2 5 9 67
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··30 15·· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 11
Total 3 15 2 20 25 5 2 7 64 27 23 193
MaxRst 3 11 10 11 25 8 1 6 4 35 17 22 35
Nobs 5 8 14 10 7 4 2 2 1 8 8 9 78
Ndag 5 6 10 5 5 3 2 2 1 6 6 7 58
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 17 2 5 2 34
MaxRst 1 5 7 2 1 5 2 7
Nobs 2 3 6 1 1 1 1 15
Ndag 2 2 4 1 1 1 1 12
Fænologi 01·· ··19 01··28 11·· ··20 18·· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 3 12
Total 16 4 2 1 4 15 42
MaxRst 10 2 1 1 15 15
Nobs 5 3 2 1 2 2 15
Ndag 5 2 1 1 2 2 13
Fænologi 06·· ··13 01·· ··20 14··17 04··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 5 11
Total 4 36 6 1 5 52
MaxRst 4 32 5 1 32
Nobs 2 5 6 1 1 15
Ndag 2 4 5 1 1 13
Fænologi 03··13 02·· ···· ··02 26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 30 4 6 14 1 10 65
MaxRst 25 3 1 4 10 1 10 25
Nobs 3 2 1 3 3 1 1 14
Ndag 2 1 1 3 3 1 1 12
Fænologi 06·· ···· ···· ··22 19·· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 27 6 6 5 44
MaxRst 13 6 4 5 13
Nobs 10 3 5 4 22
Ndag 7 3 5 4 19
Fænologi 01·· ···· ···· ··25

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 19 3 2 4 47 4 79
MaxRst 18 3 3 3 7 5 3 10 19 15 19
Nobs 9 4 9 10 9 3 2 2 8 6 62
Ndag 7 4 9 10 8 3 1 2 7 5 56
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··21 27·· ···· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 22 3 1 1 10 31 40 5 116
MaxRst 2 5 11 3 1 1 10 25 35 5 35
Nobs 3 5 6 2 1 1 1 7 8 10 44
Ndag 3 5 5 2 1 1 1 7 7 8 40
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··14 04·· ···· ···· ···· ··26art/11870.txt · Sidst ændret: 2023/06/05 22:15 af lb