Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11980

Lærker - Drosler

Sjagger Turdus pilaris eu11980

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Meget sjælden Efterår: Ret almindelig

Fotos


Sjagger

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sjagger  Turdus pilaris  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 121 120 271
Total 324 94 331 138 887
MaxRst 80 50 150 50 150
Nobs 52 10 12 15 89
Ndag 24 10 8 12 54
Fænologi 01·· ···· ···· ··30

2023:  Sjagger  Turdus pilaris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 642 5 84 120 1 902
Total 195 602 115 1050 10 112 317 355 2756
MaxRst 90 250 70 300 5 20 110 90 300
Nobs 28 23 19 18 8 8 16 29 149
Ndag 15 17 12 14 7 8 13 22 108
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··25 09·· ···· ··31

2022:  Sjagger  Turdus pilaris  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 90 7 1166 101 1364
Total 90 220 7 1166 101 1 1 150 1736
MaxRst 180 220 200 200 120 1 1 150 50 60 220
Nobs 39 21 19 38 12 1 1 18 19 24 192
Ndag 24 15 16 18 8 1 1 10 14 17 124
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··07 11 12·· ···· ··31

2021:  Sjagger  Turdus pilaris  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 66 421 940 507 12 46 25 2023
Total 231 66 421 940 507 13 12 46 125 2361
MaxRst 225 85 140 180 100 10 30 80 100 225
Nobs 54 60 30 39 22 3 7 14 38 267
Ndag 26 27 18 17 12 3 7 10 26 146
Fænologi 01.. …. …. …. ..29 07.. …. …. ..31

2020:  Sjagger  Turdus pilaris  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 888 2 4 42 938
Total 2 1338 2 1 4 42 200 1589
MaxRst 120 170 120 450 70 1 50 80 200 450
Nobs 23 16 20 40 11 3 8 19 15 155
Ndag 13 12 12 22 9 3 7 15 13 106
Fænologi 01.. …. …. …. ..22 08.. …. …. ..23

2019:  Sjagger  Turdus pilaris

Forårstræk: 18/3 - 29/4 i alt 635, flest 22/4 260 – I alt 13 observationsdage.
Efterårstræk: 5/10 - 21/12 i alt 446, flest 26/10 145. - I alt 10 observationsdage.

22/8-2020 LB   

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 629 267 165 14 1081
Total 503 303 404 1925 1 1 3 285 592 219 4236
MaxRst 200 110 150 940 45 1 1 3 60 140 64 940
Nobs 19 24 13 42 4 1 1 1 13 36 14 168
Ndag 16 16 13 18 4 1 1 1 10 21 12 113
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..06 18.. …. …. …. ..29

2018:  Sjagger  Turdus pilaris  
Vinterflokke var især Slettemose op til 2/1 350 og Hovvig op til 11/1 150. Sidst i februar dominerede Søndervang med op til 22/2 254. Forårstræk i alt 398. En enkelt notering fra februar 14/2 32 tf Korshage. Trækket lå i marts (172) og april (194). Flest 12/3 70 Ø Korshage og 27/3 80 Ø Engmosen. Sidste fugl 28/4, herefter tilbage 5/9 1 Rørvig By – altså ingen sommeriagttagelser. 48 noteret trækkende efterår. Første egentlige rastflok 29/10 40 Hovvig, men først sidst i december mere markante 26/12 250 Rørvig Bugt og 31/12 100 Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 172 194 5 43 446
Total 2186 1303 732 578 2 52 205 406 5464
MaxRst 350 254 80 120 1 40 60 250 350
Nobs 39 39 42 29 2 6 11 6 174
Ndag 28 24 27 15 2 5 10 6 117
Fænologi 01.. …. …. ..28 05.. …. …. ..31

2017:  Sjagger  Turdus pilaris  
Beskedent forårstræk i alt 231, flest fra april (119). En del overvintrede på halvøens sydlige del, således 31/1 280 og 4/3 360 Nakke Syd. Efter 17/5 ingen før 25/6 2 Slettemose – et interessant tidspunkt! Dukkede op igen 24/8. Efterårstræk i alt 147 og tilbage med større tal 26/11 140 Nakke og 26/12 170 Slettemose.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 37 119 70 5 35 47 60 378
Total 1592 2231 1137 589 282 2 5 37 110 683 1516 8184
MaxRst 280 230 360 240 70 2 1 25 140 170 360
Nobs 42 34 30 25 10 1 1 5 11 19 42 220
Ndag 22 23 18 15 7 1 1 5 8 11 21 132
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..25 24.. …. …. …. ..31

2016:  Sjagger  Turdus pilaris  
Fra vinteren var største flok 12/2 + 3/3 120 Nakke Øst. Forårstræk (7/2) 26/3 – 22/5 i alt 707, flest i april (459). 10/4 den dag der var mest livlig med 245 Ø, samt 175 rast Korshage og 130 rast Nakke Nord. Sidste fugl rodede rundt over Slettermosegård 22/5 og herefter 0 frem til 18/9, jfr. at arten er afskrevet som ynglefugl. 30/10 – 11/11 flow igennem (samtidig med Silkehale) med rastflokke op til 310 Langesø Mose, 350 Hovvig og 150 Slettermosegård og i alt 215 trækkende. Siden lidt vinterflokke, flest 28/12 185 rast Nakke Hage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 186 459 36 14 201 922
Total 432 586 733 915 69 14 211 3413 1286 7659
MaxRst 45 120 120 175 30 125 350 185 350
Nobs 54 18 23 22 7 1 7 52 35 219
Ndag 24 11 11 16 6 1 7 29 22 127
Fænologi 01.. …. …. …. ..22 18.. …. …. ..31

2015:  Sjagger  Turdus pilaris  
Vinterflokke var 5/1 35 Hovvig og 8/2 18 Nørrevang.
Forårstræk: I alt 330 (18/2) 8/3 – 11/4 (28/5). 11/4 største trækdag 109 Ø Korshage, mens der var flest rastende 29/4 160 Ringholm.
Arten væk fra efternølerne 28/5 til 8/9. Så den er fortsat ude af ynglefaunaen.
Efteråret havde især lidt indryk i november – december, herunder disse rastflokke 22/11 140 Hovvig, 24/11 120 Langesømosen, 16/12 150 Søndervang og 24/12 135 Nakke Syd.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 157 168 2 1 12 341
Total 96 74 269 931 17 3 302 569 735 2996
MaxRst 35 18 50 160 10 1 100 140 150 160
Nobs 11 13 31 39 5 3 14 22 27 165
Ndag 11 10 13 20 5 2 11 17 16 105
Fænologi 04.. …. …. …. ..28 09.. …. …. ..30

2014:  Sjagger  Turdus pilaris  
Vinterflokke var 19/1 120 Nakke Øst, 8/2 120 Nørrevang og 6/3 160 Slettermosegård.
Forårstræk i alt: 4851 Ø fra tidlige 5/1 til 25/4, helt domineret af dagsrekorden 3/4 2870 Ø (LB). Trækket foregik hele morgenen og formiddagen med talrige flokke og største flok 340. Mindre slutspurt også 22/4 570 og 23/4 560 Ø. 0 fra 15/5 – 22/8, så fortsat dømt ude som lokal ynglefugl. Afdæmpet efterår med 73 trækkende og mindre decemberflokke, flest 75 Langesø Mose.
Stort Drosseltræk 3/4-2014, Korshage:

Drosseltrækket Sjagger Vindrossel Sangdrossel Sang/Vindrossel Misteldrossel alle
3/4-2014, Korshage 2870 3390 26 350 12 = 6764

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 51 43 4707 9 64 4924
Total 332 794 599 5934 2 9 18 156 125 245 8214
MaxRst 120 120 160 305 1 8 9 40 50 75 305
Nobs 13 29 18 80 2 2 3 9 6 9 171
Ndag 10 16 14 18 2 2 3 9 6 4 84
Fænologi 03.. …. …. …. ..14 22.. …. …. …. ..29

2013:  Sjagger  Turdus pilaris  
Årssum = 2330, og det var januar (732), der var årets bedste Sjagger-måned. Først blev størst: 4/1 250 Nakke Skov blev aldrig overgået. Helt logisk altså et trækår af de absolut små, 292 med de 280 i april, og det var 14/4 – 17/4 med 274 Ø, flest 14/4 94 Ø, der stod for næsten hele trækket.
Samme billede for efteråret med 26/10 140 SV Korshage og total på 170. Flest rastende 30/11 120 Hovvig.
Og nej – ser p.t. ud til at være tabt som ynglefugl. Er generelt ved at bakke ud af landet igen.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 280 170 462
Total 732 282 234 300 12 8 2 315 311 134 2330
MaxRst 250 62 80 5 6 4 1 80 120 40 250
N 18 25 41 19 6 4 2 8 9 12 144
Fænologi 04.. …. …. …. ..21 04.. …. …. …. ..30

2012:  Sjagger  Turdus pilaris  
Enkelte mindre flokke i januar med 8/1 40 Hovvig, 10/1 60 Nørrevang og 23/1 40 Nakke Skov som de største. Betydeligt større flokke i februar: 6/2 230, 10/2 200 og 11/2 350 alle fra Nykøbingområdet. Primo marts gav også en del pænt store tal: 4/3 - 6/3 op til 140 rastende Nørrevang og 8/3 120 Nakke Skov.
Nogle få trækkende allerede i marts, med 16/3 1 Ø som den første. Hovedtrækket startede dog først medio april. Største dage: 11/4 226, 12/4 420 og 13/4 128. Derefter gik trækket tilsyneladende noget i stå, med dagstotaler ultimo april på under 50, men der var dog stadig store rastende flokke i området: 24/4 200 overflyvende Korshage og 25/4 220 rast Hovvig. Sidste forårstrækkende 10/5 6 Ø Korshage.
Ingen fund fra sommerperioden.
Første efterårsobs: 28/8 16 overflyvende Hovvig.
Ultimo oktober gav del rastende flokke, største tal: 27/10 400 overflyvende Hovvig.
Spredte meldinger fra resten af året, med 29/12 125 rast Nakke Skov som største flok.

DOFBasen:2012


2011:  Sjagger  Turdus pilaris  
Ret få obs i januar/februar. Største flok: 28/1 32 Hovvig.
En del trækobs i perioden 8/3 til 6/5, men kun mindre tal. Største dag 3/4: 97 trækkende + 25 rastende Korshage.
Sidste egentlige forårsobs: 7/5 60 rast Korshage.
Et enkelt junifund: 25/6 1 Nakke Skov. Muligt ynglefund - hold godt øje med området de kommende år.
Første efterårsobs: 22/8 1 rast Hovvig.
Flere store efterårsflokke: 14/10 200 Hovvig, 22/10 220 Hovvig, 24/10 120 Nakke Øst, 6/11 120 Korshage, 7/11 140 Korshage, 10/11 235 Hovvig og 12/11 650 Hovvig.
Noget mindre flokke i december med 4/12 80 Nørrevang som største.

DOFBasen:2011


2010:  Sjagger  Turdus pilaris  
Mange januar obs, største rastende flokke: 7/1 120 Hovvig, 14/1 200 Hovvig, 20/1 300 Rørvig, 20/1 260 Hovvig og 24/1 600 Nykøbing. Noget mindre tal fra februar: 15/2 25 Rørvig og 27/2 70 Hovvig.
Forårstræk medio marts til ultimo april, største tal: 7/4 55 tf Korshage, 14/4 75 overflyvende Nakke Nord og 18/4 340 Ø Korshage,
Sidste forårsobs: 21/5 3 rast Korshage.
Ingen juni/juli-fund, men enkelte fra august: 17/8 1 Rørvig By, 22/8 2 Hovvig, 24/8 1 Korshage og 8/9 3 Slettermose - kan måske tolkes som (lokale) ynglefugle.
Efterårstræk fra medio september: 11/9 23 Korshage, flest primo oktober med 24/9 45, 7/10 40 Korshage og 10/10 45 Rørvig som største tal. Anden bølge kom primo og medio november: 8/11 156 Hovvig samt 18/11 120 Nakke By og 60 Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Sjagger  Turdus pilaris  
En del mindre vinterflokke: 7/1 45 Slettermosegård, 24/1 85 Hovvig og 13/2 80 Hovvig.
Forårstrækket begyndte så småt 4/3 3 Ø Korshage og med den første store flok 5/3 400 rast Slettermosegård. Resten af marts gav trækdagstotaler på under 100, max 28/3 61. April havde et par pæne trækdage: 10/4 122 og 14/4 371.
Sidste forårsobs: 3/5 1 rast Korshage.
Kun et enkelt sommerfund: 19/6 1 rast Nørrevang.
Første efterårsobs: 20/9 1 rast Korshage. Ultimo oktober et par store rasttal fra Hovvig: 29/10 120 og 30/10 460. Største rastdage fra november/december: 80 Hovvig og 28/12 250 Nakke By.

DOFBasen:2009


2008:  Sjagger  Turdus pilaris  
Ret få vinterflokke. Største rasttal: 22/1 102, 3/2 201 og 9/2 220 alle Hovvig.
Forårstræk fra ultimo marts til primo maj. Kun få egentlige træktal og rasttallene er heller ikke specielt imponerende - kun en enkelt dag med rimeligt store tal: 24/4 op til 500 rastende på Nørrevang og 440 noteret trækforsøgende på Korshage.
28/5 1 rast Flyndersø er det nærmeste vi kommer på et muligt ynglefund i 2008.
Efterårsobs i perioden 26/9 til 8/11. Altså ingen december-fund.
Største tal fra efteråret: 23/10 600 trækkende Hovvig og 28/10 280 rast Hovvig.

DOFBasen:2008


2007:  Sjagger  Turdus pilaris  
Flere store vinterflokke i perioden januar til primo marts. Her nævnes de største tal: 19/1 450 Hovvig, 7/2 og 8/2 400 Hovvig, 25/2 250 Rørvig By og 8/3 250 Hovvig.
Det egentlige forårstræk startede ultimo marts med 26/3 380 Ø Korshage samt 29/3 og 30/3 200 rastende og trækforsøgende i Korshage-området. Trækket fortsatte igennem hele april måned, men er dog primært registreret som store rastende flokke på Korshage og Nørrevang, medio april flokke på op til 400. Sidste trækkende flok: 10/5 16 tf Korshage.
Ingen egentlige sommerobs, men der er set enlige/varslende/nervøse Sjaggere flere steder i maj: 11/5 1 Hovvig, 12/5 1 Isøre Ting og 14/5 4 Korshage.
Første efterårsobs: 2/9 1 Korshage, derefter flere meldinger om flokke på op til 60 fugle indtil ultimo november 20/11 230 Korshage og 24/11 100 Hovvig. I december flere mindre flokke med 6/12 80 Rørvig Bugt som den største.

DOFBasen:2007


2006:  Sjagger  Turdus pilaris  
Nogle få vinterrastende: 8/1 6 Slettermosegård, 28/1 15 Nakke Hage og 31/1 6 Korshage.
Forårstræk i perioden medio marts til medio maj, største dage: 28/3 206, 23/4 170 og 24/4 480.
Ynglepar: min. 1 par i Korshageområdet og 1 par i Hovvig.
Meget sparsomt materiale fra efteråret: 28/11 175 rast Hovvig og 31/12 160 rast Slettermosegård.

DOFBasen:2006


2005:  Sjagger  Turdus pilaris  
Enkelte vinterflokke: 16/1 21 Nakke Skov/Hovvig, 29/1 11 Korshage, 30/1 65 Hovvig og 6/2 35 Hovvig.
Forårstræk i perioden 24/3 - 2/5, dagstotaler i denne periode typisk på 20 - 50 trækkende, men med et par store rastende flokke: 15/4 330 og 27/4 142.
Flere obs fra Korshage-området tyder på 1 - 2 ynglepar i området: 28/5 3 ved Øretanggård - heraf 2 i slagsmål, 4/6 1 rast Langesømosen - virkede meget urolig.
20/8 1 rast Korshage kan evt. også være en ynglefugl.
Derudover efterårsobs i perioden 22/9 - 11/12. Største rasttal: 22/9 50 Hovvig, 17/10 220 Hovvig og 11/12 40 Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Sjagger  Turdus pilaris  
Usædvanligt få vinterfund: 17/1 6 rast Slettermosegård og 1/2 12 rast Hovvig er de eneste obs fra januar/februar. Slet ingen fra december. Derimod masser af obs fra begge trækperioder samt et sandsynlig ynglefund.
Forårstræk i perioden 13/3 til primo maj, med følgende fordeling:

Mar Apr Maj
pri med ult pri med ult pri med ult
0 11 64 100 934 139 40 0 0

Største rastende flok: 29/4 175 Hovvig, ingen andre over 100.
Mulige ynglefugle: 1/6 1 stærkt varslende og 18/7 1 rast begge Korshage (EVR).
Efterårsobs 12/9 - 28/11, med største tal ultimo oktober: 27/10 150 SV Rørvig, 28/10 200 rast Hovvig, 30/10 130 tf Korshage og 31/10 500 rast Hovvig. Bemærk at dette er samtidigt med den store Silkehaleinvasion.

DOFBasen:2004


2003:  Sjagger  Turdus pilaris  
Ikke mange mange vinterflokke: 7/1 35 Nykøbing og 18/1 40 Hovvig er de største, øvrige tal under 25.
Forårstræk i perioden: 23/3 - 24/4. Største dag 21/4 535 Korshage/Nørrevang, trækintensiteten om morgenen var her på godt 200 pr. time.
De største rastende flokke: 29/3 100 Slettermosegård, 14/4 110 Nørrevang og 17/4 300 Korshage.
To obs fra det sene forår/sommeren: 18/5 1 Nørrevang og 13/6 1 Søndervang.
Meget få obs fra efteråret, eneste større flok: 16/10 50 rast Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Sjagger  Turdus pilaris  
Enkelte tal fra januar/februar: 22/1 170 rst + 80 SØ Hovvig er de største. Øvrige tal på 50 eller derunder.
Forårstrækket startede medio marts og kulminerede medio april. I starten af perioden kun mindre flokke på 10 - 20 fugle, første større flokke 18/4 65 rst Nørrevang og 130 rst Hovvig. 19/4 blev der registreret 930 udtrækkende i perioden 11:08 - 15:05, med en største flok på 500. Sidste større forårstal 28/4 30 rst Korshage.
Mulige/Sandsynlige ynglefugle: 17/5 1 rst Skansehage og 18/5 1 varslende Nakke By.
I efteråret set i perioden 26/8 - 1/12.
Største flokke: 15/9 63 Brentebjerg, 11/10 60 Korshage 31/10 460 Hovvig, 9/11 110 Hovvig og 1/12 180 Hovvig.

DOFBasen:2002


2001:  Sjagger  Turdus pilaris  
Mange tal fra januar - marts, største flok 25/1 187 Ringholm, øvrige tal under 100. Meget få egentlige træktal fra april/maj, derimod en del meldinger om rastende flokke i Korshage/Nørrevangs-området. Største tal: 29/4 390 og 13/5 115, ingen andre over 100.
Sikkert ynglefund: 16/6 rede med 2 unger Hovvig, desuden mange obs af 1 - 4 fugle.
I efteråret set i perioden 1/9 - 8/12. Regulært træk kun følgende: 21/9 38 S Korshage og 22/10 40 SV Korshage. Største rastende flok: 24/10 200 Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Sjagger  Turdus pilaris  
Ikke mange vinterobs 15/1 15 rst Slettermosegård er største tal fra januar, derefter kun meget små tal indtil 4/3 60 rst Hovvig.
Ret spredte meldinger fra forårsperioden. Største tal: 3/4 400 rst + 84 trk Korshage. 4/4 250 rst, 17/4 225 rst Nørrevang og 21/4 200 rst Nørrevang. Sidste større tal 14/5 42 rst Korshage.
Et enkelt fund fra yngletiden: 1/8 1 rst Nykøbing.
Første efterårsflok 14/9 40 rst Korshage. Rasttal på 10 - 70 i oktober, største tal fra Korshage. Op til 200 i november, største tal i Nykøbing. Primo december 2/12 550 rst Hovvig/Ringholm er årets største rasttal. Derefter betydeligt færre og året sluttede med en flok på omkring 20 i Hovvig.

DOFBasen:2000


1999:  Sjagger  Turdus pilaris  
Største vinterflokke: 24/1 300 HV og 20/2 165 Søndervang.
Forårstræk i perioden 18/3 - 17/5. Dage med over 100: 25/3 250 rst Nørrevang, 26/3 105 NØ HV, 17/4 201 Ø KH, 25/4 185 rst Nørrevang, 30/4 200 rst Nørrevang, 2/5 200 rst KH + 45 rst Nakke Skov samt 8/5 110 Ø KH.
En enkelt sommerobs: 8/8 2 rst Nykøbing, kan efter behag opfattes som ynglefugle eller tidlige efterårsfugle.
I øvrigt ingen obs før 14/9 2 rst HV. Herefter set indtil medio november hvorefter der tilsyneladende var en pause indtil ultimo december. Største rastende flokke: 17/10 127 KH, 23/10 85 HV, 5/11 50 HV, 12/11 60 KH og 26/12 280 HV.

DOFBasen:1999


1998:  Sjagger  Turdus pilaris  
Mange store vinterflokke, de 3 største pr måned:
Januar: 6/1 250 HV, 11/1 80 HV og 31/1 70 KH.
Februar: 7/2 300 HV + 130 KH og 21/2 130 KH
Marts: 8/3 153 HV, 14/3 150 Nørrevang og 28/3 170 Nakke.
Trækket kom først i gang i april, med følgende 10-dages-fordeling: 65 + 52 + 335. Største aprilrasttal: 6/4 150 KH.
Et enkelt stort majrasttal: 1/5 100 KH.
1-2 par set i Korshage-området frem til 7/6, dog ingen sikre ynglebeviser.
I efteråret set fra 31/8, men ingen større flokke før 31/10 450 Nørrevang. Største flokke fra november og december: 22/11 321 Nakke Skov og 25/12 200 rst Nykøbing

DOFBasen:1998


1997:  Sjagger  Turdus pilaris
Fænologi: 28/8 - 14/5
Tilfældig ynglestrejffugl. Meget almindelig trækgæst for- og efterår, almindelig vintergæst og meget sjælden sommergæst.
I 1993 ynglede et par med succes i Hovvig-området og i 1994 var der et sandsynligt ynglepar nær Rørvig. Enkelte andre år har der også været sommerobservationer.

Største 4/5 1991 30/4 1989 3/5 1974 25/4 1992 4/5 1990
trækdage 12250 2030 2010 1662 1350

Forårstrækket starter primo marts, men kulminerer først ultimo april - primo maj. På den absolutte rekorddag 4/5 1991 nåede trækintensisteten op på ca 1750 fugle pr time. Enkelte andre dage ligger på ca 800 pr time, men normalt er intensiteten væsentlig lavere. Efterårstrækket kulminerer ultimo oktober - primo november.
Mindre flokke, som regel under 100 fugle, holder normalt til i området vinteren igennem. Undtagelsesvis ses også større flokke, således 10/12 1995 mindst 1000 rastende ved Hovvig.

1997: Generelt et temmeligt sløvt år. Ingen vinterflokke på over 50, og største forårstrækdag: 26/4 150 Ø. Forårets sidste fugl sås 31/5 1 Ø Korshage. Herefter blev der ikke set nogen før 6/10 2 rast Nykøbing, altså ingen sommer/ynglefund i 1997. Meget få observationer fra efteråret og begyndelsen af vinteren 1997/98. Største tal 18/10 35 rast Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Sjagger  Turdus pilaris  
Meget ringe år! Enkelte rastende flokke i januar, men ikke i samme størrelsesorden som før nytår. Max 6/1 90 Nykøbing. I februar ingen tal over 10. Forårstræk fra 2/3 til 20/5, i alt kun 644 noteret. Største rasttal noget bedre: 21/4 500 Nakke Skov.
Ingen sommeriagttagelser.
Set i efteråret fra 24/8. Max rast 24/10 105 Hovvig. Max træk 27/10 130 Korshage. Bemærkelsesværdigt få obs fra november og december.

DOFBasen:1996


1995:  Sjagger  Turdus pilaris  
Rastende vinterflokke på op til 70 fugle set i januar - februar. Forårstræk fra 19/3, men ingen større tal før ult april/pri maj: 21/4 120, 22/4 508, 27/4 200, 2/5 300 og 3/5 380. Sidste forårsobs: 20/5 1 trk Korshage.
To sommeriagttagelser: 20/7 1 Nykøbing og 30/7 1 Korshage, men ingen tegn på yngel.
Mange store flokke i efteråret, set fra 9/9 og året ud. Månedsmax: 3/10 55 SV Korshage, 19/11 400 rast Hovvig og 10/12 mindst 1000 rast Hovvig.

DOFBasen:1995


Sjagger  Turdus pilaris  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 90 7 1166 101 1364
Total 90 220 7 1166 101 1 1 150 1736
MaxRst 180 220 200 200 120 1 1 150 50 60 220
Nobs 39 21 19 38 12 1 1 18 19 24 192
Ndag 24 15 16 18 8 1 1 10 14 17 124
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··07 11 12·· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 66 421 940 507 12 46 25 2023
Total 231 66 421 940 507 13 12 46 125 2361
MaxRst 225 85 140 180 100 10 30 80 100 225
Nobs 54 60 30 39 22 3 7 14 38 267
Ndag 26 27 18 17 12 3 7 10 26 146
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··29 07·· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 888 2 4 42 938
Total 170 32 1418 2 1 4 42 360 2029
MaxRst 120 170 120 450 70 1 50 80 200 450
Nobs 23 16 20 40 11 3 8 19 15 155
Ndag 13 12 12 22 9 3 7 15 13 106
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 08·· ···· ···· ··23

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 629 267 165 14 1081
Total 200 6 1569 1 1 3 267 305 78 2430
MaxRst 200 110 150 940 45 1 1 3 60 140 64 940
Nobs 19 24 13 42 4 1 1 1 13 36 14 168
Ndag 16 16 13 18 4 1 1 1 10 21 12 113
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··06 18·· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 172 174 5 43 426
Total 370 32 172 174 2 5 103 250 1108
MaxRst 350 254 80 120 1 40 60 250 350
Nobs 55 68 69 33 2 7 14 7 255
Ndag 28 24 27 15 2 5 10 6 117
Fænologi 01·· ···· ···· ··28 05·· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 28 119 70 5 35 47 51 360
Total 5 628 119 70 2 5 36 47 51 220 1183
MaxRst 280 230 360 240 70 2 1 25 140 170 360
Nobs 34 34 27 21 9 1 1 5 11 17 35 195
Ndag 22 23 18 15 7 1 1 5 8 11 21 132
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··25 24·· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 121 459 36 14 201 857
Total 26 121 634 36 14 551 1382
MaxRst 45 120 120 175 30 125 350 185 350
Nobs 54 18 21 22 7 1 7 53 35 218
Ndag 24 11 11 16 6 1 7 29 22 127
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 18·· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 136 166 2 136 12 453
Total 1 136 326 2 137 12 175 789
MaxRst 35 18 50 160 10 1 100 140 150 160
Nobs 11 13 33 37 5 4 14 23 27 167
Ndag 11 10 13 20 5 3 11 17 16 106
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··28 09·· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 51 43 4397 9 64 4614
Total 50 51 43 4702 8 18 104 145 5121
MaxRst 120 120 160 305 1 8 9 40 50 75 305
Nobs 13 28 18 77 2 2 3 9 6 9 167
Ndag 10 16 14 18 2 2 3 9 6 4 84
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··14 22·· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 271 170 453
Total 250 12 271 5 170 120 828
MaxRst 250 62 80 5 6 4 1 80 120 40 250
Nobs 18 25 42 17 6 4 2 8 9 12 143
Ndag 15 17 27 13 5 4 2 7 9 9 108
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··21 04·· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 55 3 856 9 9 4 75 1011
Total 405 3 856 9 16 9 404 75 1777
MaxRst 60 350 140 220 1 16 400 40 125 400
Nobs 13 36 17 26 5 3 2 20 19 14 155
Ndag 11 22 14 16 5 2 2 15 15 13 115
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··10 28·· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 351 59 3 421
Total 8 466 59 1 1 3 650 80 1268
MaxRst 32 25 50 115 60 1 1 220 650 80 650
Nobs 9 9 16 31 7 1 1 13 17 5 109
Ndag 8 7 12 21 6 1 1 11 14 5 86
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··25 22 09·· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 408 6 2 59 87 613
Total 600 130 608 9 2 62 87 190 3 1691
MaxRst 600 70 64 200 3 1 3 45 156 3 600
Nobs 56 14 17 11 7 3 6 20 15 1 150
Ndag 25 12 9 8 7 3 6 14 10 1 95
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··21 17·· ···· ···· ···· ··19

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 125 632 4 105 15 881
Total 525 632 5 1 1 565 15 1744
MaxRst 85 100 400 180 1 1 1 460 80 250 460
Nobs 9 14 25 15 2 1 1 9 6 6 88
Ndag 7 11 14 11 2 1 1 9 5 5 66
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ··19 20·· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 201 10 647 795 1653
Total 421 56 1147 1 1 1075 2701
MaxRst 102 220 35 500 150 1 280 150 500
Nobs 3 6 5 19 4 2 7 7 53
Ndag 3 5 4 12 4 2 7 3 40
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··28 06·· ···· ··08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 262 904 376 45 61 40 1688
Total 450 662 904 776 45 61 90 270 3258
MaxRst 450 400 250 400 5 1 60 230 80 450
Nobs 4 20 22 24 11 3 9 3 4 100
Ndag 4 12 15 13 8 3 7 3 2 67
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··14 02·· ···· ···· ··06

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 158 630 1 789
Total 21 160 720 1 2 2 1 175 160 1242
MaxRst 15 2 60 13 2 2 1 175 160 175
Nobs 3 4 8 5 2 1 1 1 1 26
Ndag 3 3 7 5 2 1 1 1 1 24
Fænologi 08··31 19·· ···· ···· ···· ···· ··20 28·· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 170 212 2 6 390
Total 65 173 562 2 1 226 40 1069
MaxRst 65 35 3 350 50 1 1 50 220 40 350
Nobs 4 1 5 15 9 1 1 1 9 2 48
Ndag 3 1 4 10 7 1 1 1 9 2 39
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··04 20·· ···· ··28 03··11

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 72 1117 42 310 1541
Total 6 12 72 1292 42 1 1 810 60 2296
MaxRst 6 12 15 175 100 1 1 1 500 400 500
Nobs 1 1 12 26 7 1 1 1 9 4 63
Ndag 1 1 6 15 6 1 1 1 9 3 44
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18 12·· ···· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 775 2 781
Total 40 25 104 1075 1 1 10 50 1306
MaxRst 40 25 100 300 1 1 8 50 300
Nobs 3 3 2 11 1 1 2 2 25
Ndag 3 3 2 9 1 1 2 2 23
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··13 19·· ··19

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 80 35 23 986 3 520 108 1755
Total 250 35 38 1536 3 520 218 180 2780
MaxRst 170 12 15 550 7 10 63 60 110 180 550
Nobs 7 4 6 17 7 2 6 5 4 1 59
Ndag 5 4 6 8 6 1 6 5 4 1 46
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··18 26·· ···· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 45 105 38 40 229
Total 188 65 435 105 1 45 240 103 1182
MaxRst 187 40 65 390 115 1 6 7 200 102 60 390
Nobs 12 7 6 8 11 1 2 3 7 4 2 63
Ndag 8 6 6 7 8 1 1 3 6 3 2 51
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··29 22·· ···· ···· ···· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 131 3 5 1 1 191
Total 15 2 110 531 3 8 1 1 550 1221
MaxRst 15 2 60 400 55 2 40 70 200 550 550
Nobs 2 2 9 18 9 4 3 10 14 12 83
Ndag 2 2 9 12 8 3 3 7 12 9 67
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··19 01·· ···· ···· ···· ··26art/11980.txt · Sidst ændret: 2023/06/05 15:33 af lb