Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:12000

Lærker - Drosler

Sangdrossel Turdus philomelos eu12000

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Fåtallig

Fotos


Sangdrossel

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sangdrossel  Turdus philomelos  

DOFBasen:2024


2023:  Sangdrossel  Turdus philomelos  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 6 10 12 8 1 1 3 48
MaxRst 1 2 2 6 2 3 1 1 1 6
Nobs 2 15 21 17 41 14 4 1 4 119
Ndag 2 12 17 11 23 11 4 1 4 85
Fænologi 02··03 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2022:  Sangdrossel  Turdus philomelos  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 44 59
Total 1 1 10 93 37 19 1 44 7 213
MaxRst 1 1 3 20 20 5 1 4 7 20
Nobs 1 2 11 34 20 21 4 6 14 113
Ndag 1 2 7 22 14 17 4 4 12 83
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··31 20·· ··30

2021:  Sangdrossel  Turdus philomelos  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 8 14
Total 6 52 75 5 5 16 1 160
MaxRst 8 25 40 3 2 1 5 1 1 40
Nobs 38 74 35 24 9 1 7 1 1 190
Ndag 17 27 19 16 8 1 7 1 1 97
Fænologi 08.. …. …. …. …. ..09 01.. …. ..25

2020:  Sangdrossel  Turdus philomelos  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 11 8 7 3 33
Total 2 6 103 7 3 1 9 16 3 150
MaxRst 1 10 40 4 2 1 2 2 3 1 40
Nobs 3 33 65 38 25 3 2 8 9 2 188
Ndag 2 23 26 25 17 3 2 4 6 2 110
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..07

2019:  Sangdrossel  Turdus philomelos  

Forårstræk: 18/3 - 26/4 i alt 118, flest 7/4 44 – I alt 13 observationsdage.
Efterårstræk: 21/9 6 og 22/9 2 - i alt 7.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 114 8 126
Total 14 183 8 7 5 14 12 1 244
MaxRst 5 25 4 3 1 4 4 1 25
Nobs 46 65 38 32 10 9 9 1 210
Ndag 18 25 23 18 7 7 8 1 107
Fænologi 07.. …. …. …. ..24 10.. …. ..05

2018:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
5/2 1 Langesø Mose var en vinterfugl. Forårsankomst 14/3 1 Nakke Kær, 23/3 for alvor ind med 4, heraf 3 syngende. Meget små rasttal – flest 6/4 10 Søndervang og 9/4 10 Langesø Mose. Træk nærmest ikke registreret (6 forår, 4 efterår). I efteråret en enkelt fornuftig rastflok 29/9 80 Slettemose.
Arten er gået virkeligt meget ned fra 70erne til i dag. Også ynglebestanden er skrumpet – i dag mest i kerneområder som Langesø Mose (7 syng), Hovvig norddel (7 syng) og Slettemose (4 syng).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 3 10
Total 1 11 108 39 29 22 1 83 12 3 1 310
MaxRst 1 2 10 7 2 4 1 80 2 1 1 80
Nobs 1 9 41 31 24 18 1 4 11 3 1 144
Ndag 1 8 27 26 20 16 1 4 11 3 1 118
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2017:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Ankom 11/3 1 rast + 1 syngende Korshage og siden rundt omkring på ynglepladserne. Træk af nordlige fugle kan spores især 26/4 – 29/4 hvor i alt 130 blev meldt fra rast, også lidt i maj (7/5 20 rast Korshage). Meget lille efterår, én i behold 17/12 Rørvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 12
Total 71 226 94 36 12 4 1 39 1 1 485
MaxRst 5 35 20 3 2 1 1 32 1 1 35
Nobs 46 42 56 26 11 4 1 6 1 1 194
Ndag 17 26 28 18 10 4 1 6 1 1 112
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2016:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
En vinterobs: 14/1 – 15/1 1 Rørvig. Ankomst 16/3 1 tf Korshage. Er ikke den store deltager i dagtrækket af drosler (14 i alt). Det kniber lidt med solid trækrast, men dog 2/4 9 og 3/5 10 rast Korshage. Meldt fra 7 lokaliteter som ynglefugl, men tynd og nok over år vigende bestand og samlet kun 18 syngende hanner. Korshage, Hovvig og Slettermosegård havde alle 3. Næstsidste 26/10, men siden ny vinterfugl 24/12 1 Langesø Mose.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 3 3 17
Total 2 28 75 59 17 29 10 7 14 1 242
MaxRst 1 4 9 10 2 3 3 1 3 1 10
Nobs 2 19 34 40 15 22 7 5 12 1 157
Ndag 2 10 25 24 14 19 6 5 10 1 116
Fænologi 14..15 16.. …. …. …. …. …. …. ..26 24

2015:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Et vinterfund: 1/2 1 Nakke Kær.
Forårsankomst 10/3 og 11/3 første syngende i Hovvig, fra 21/3 udbredt sang, herunder 4 Nørrevang og 3 Dybesø. Småfald enkelte dage – 25/3 20 og 10/4 20 Korshage, 24/4 25 Langesømosen og Nørrevang. Meldt fra 16 lokaliteter med i alt 29 fugle. Det er en bedre rapportering end de senere år. Ikke meget i efteråret: 4/10 14 Langesømosen en slags trækrast, sidste 14/11 2 Slettermosegård.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 20
Total 1 62 182 44 32 17 7 38 8 391
MaxRst 1 20 20 3 2 3 3 14 5 20
Nobs 1 29 65 35 26 13 5 14 3 191
Ndag 1 15 28 21 18 12 4 10 3 112
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..27 10.. …. ..14

2014:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Vinterfund af én fugl fra Rørvig set 14/1, 22/1 og 11/2. Første lokale syngende primo marts. Bedre træk/rast Korshage 13/4 20 og 18/4 25. I alt 53 i forårstrækket, var lidt med på drosselvognen 3/4 med 26 Ø Korshage. Ynglebestanden forekommer fortsat ret tynd. 16 syngende hanner meldt fra 8 lokaliteter, fleste Plantagen 5 og Korshage/Langesø Mose 4.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 39 2 55
Total 2 1 43 153 19 16 13 1 3 29 2 282
MaxRst 1 1 2 25 2 1 2 1 3 4 1 25
Nobs 2 1 23 53 16 16 12 1 1 18 2 145
Ndag 2 1 13 28 13 8 9 1 1 15 2 93
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2013:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Årssum = 285 og det var i april (179) der skete lidt. En enkelt fra køleskabet: 10/1 1 Langesø Mose. Men ankom i øvrigt helt ekstraordinært sent. Først 8/4 1 Nørrevang og med 10/4 3 syng Dybesø hørtes arten omsider synge. Deltog lidt i den dag alle arter ville trække med 15/4 41 Ø Korshage. Nogle rastdage med 26/4 33 Korshage som bedste. Arten er jo raslet ned som ynglefugl, og der er påfaldende små tal i yngleperioden.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 1 44
Total 1 179 49 14 14 4 7 14 3 285
MaxRst 1 33 16 2 3 2 4 6 1 33
N 1 41 22 12 8 3 4 7 3 101
Fænologi 10 08.. …. …. …. …. …. ..25 09..31

2012:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Hele fem vinterfund: 21/1 1 Skansehage, 22/1 1 Rørvig By (Sophievej), 25/1 1 Rørvig By (Nørrevangsvej), 26/1 2 Skansehage og 7/2 1 Søndervang.
Første syngende: 16/3 1 Ringholm Skov.
Enkelte trækkende allerede i marts, men ingen større tal før medio april: 11/4 8, 12/4 17 og 19/4 96.
Største enkeltobs: 19/4 65 Ø mellem 8:00 og 9:00, så koncentreret et træk af Sangdrosler er yderst usædvanligt.
Største rasttal: 11/4 20 Nørrevang, 26/4 60 Korshage, 1/5 30 Korshage og 3/5 35 Korshage.
Almindelig ynglefugl, meldinger om 1 - 4 syngende fra mange lokaliteter.
Spredte obs fra efteråret, med enkelte store tal: 13/10 60 rast Hovvig og 16/10 20 overflyvende Hovvig.
Sidste obs: 14/11 1 rast Flyndersø og 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Første obs: 7/3 1 syngende Grønnehave Skov, tidligt!
Største træk/rasttal fra foråret: 2/4 100 rast Nørrevang, 3/4 27 rast Korshage, 17/4 32 rast Nykøbing og 21/4 28 overflyvende Korshage.
Største tal fra efteråret: 1/10 15 rast Flyndersø.
Sidste obs: 15/12 2 rast Ringholm Skov. Siden 2000 har vi haft decemberfund i årene: 2000, 2001, 2006, 2008 og altså 2011.

DOFBasen:2011


2010:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Første obs: 13/3 1 rast Korshage og første syngende: 21/3 1 Korshage og 1 Nakke Hage.
Første trækkende: 25/3 1 SV Korshage og eneste større forårstræktal: 26/4 25 på ca. 1 morgentime. Største rasttal: 18/4 15 Korshage og 24/4 15 Nørrevang.
Arten er rimelig almindelig ynglefugl, hvilket giver en hel del spredte obs maj - juli.
Efterårstræk i perioden 20/9 til 12/10, med største rast- og træktal: 25/9 20 rast Nakke Hage, 27/9 6 SØ Hovvig, 28/9 10 rast Nakke SV og 2/10 11 rast Korshage.
Sidste obs: 10/11 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Ingen fund fra januar/februar.
Første obs: 4/3 1 tf Korshage og første syngende: 20/3 1 Hovvig.
Ikke mange egentlige trækobservationer, men forårstrækket gav dog et par dage med pæne rasttal: 4/4 12, 7/4 30 og 26/4 38 alle Korshage.
Største antal syngende pr. lokalitet: Dybesø 3, Hovvig 2, Korshage 3, Plantagen 1, Slettermosegård 2.
Kun et større rasttal fra efteråret: 17/10 17 rast Korshage.
Sidste obs: 28/11 1 rast Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Ingen januar/februar-fund.
Første obs: 3/3 1 syngende Korshage.
Forårstrækket gav et par store dage: 21/4 30 rast Korshage, 24/4 160 Ø (på 11 timer) og 26/4 75 rast Korshage.
Ynglefuglene er repræsenteret med spredte obs fra hele området. Største antal syngende pr. lokalitet: Dybesø 2, Hovvig 1, Korshage 4, Nakke Skov 1, Rørvig By 2 og Slettermose 2.
Efteråret gav et enkelt meget stort rasttal: 7/10 240 Korshage (AF). Generelt var det et rigtig fint efterår for Sangdrossel. Bl. a. med tredie bedste ringmærknings efterår siden 1980 ved Falsterbo, især primo oktober var der mange. I denne periode også en dag med mange dagtrækkende: 9/10 2015 trækkende ved Falsterbo (Niels Kjellen) og 1330 trækkende ved Ishøj Strand (TA, JHC).
Sidste obs: 6/12 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2008


2007:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
17/2 2 Korshage (CGJ) må vel betragtes som et vinterfund og ikke som tidlige forårsgæster. Derefter flere tidlige Sangdrosler: 3/3 og 4/3 1 rast Korshage og første syngende 6/3 1 Nykøbing og 10/3 1 Korshage.
Der er i foråret registreret flere dage med store rasttal i Korshage-området: 29/3 33, 12/4 12, 15/4 35, 16/4 14 og 5/5 10, øvrige dage under 10. Trækkende fugle er observeret i perioden 24/3 - 25/4 med 26/3 44 Ø og 23/4 50 trækkende/trækforsøgende som største dage.
Syngende fugle er indrapporteret fra en lang række lokaliteter.
Efterårsobs i perioden 19/8 - 27/10 med 22/9 15 Korshage og 23/10 16 rast Grønnehave Skov som de største.

DOFBasen:2007


2006:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Igen i år vinterfund, både i januar og december: 1/1 1 rast Korshage (EVR) og 19/12 1 rast Søndervang.
Antallet af vintre (dec, jan, feb) med Sangdrosler indenfor de seneste tre 10-år:

1977-1986 1987-1996 1997-2006
1 5 6

DOFBasen:2006


2005:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Ret sen ankomst: 18/3 1 syngende Hovvig. Forårstrækket gav en del større rasttal på Korshage i april: 3/4 30, 15/4 32, 23/4 75 og 30/4 15.
Ynglefuglene er repræsenteret med et par obs fra Hovvig og Ringholm Skov i juni.
Efterårstræk i perioden 21/9 - 28/10. De største rastende flokke: 10/10 40 og 13/10 47 begge Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Ingen vinterfund i år. Første obs: 15/3 1 syngende Hovvig, derefter spredte oplysninger om syngende fugle fra flere forskellige lokaliteter. 15/4 er der meldinger om totalt 19 udtrækkende Sangdrosler (AF). I øvrigt er forårstrækket, som sædvanligt mest registreret i form af større rastende flokke i Korshageområdet: 20/4 20, 21/4 30 og 2/5 80 (EVR).

DOFBasen:2004


2003:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Vinterfund af Sangdrossel er efterhånden mere reglen end undtagelsen. I 2003 var der to af slagsen: 1/1 1 Rørvig og 6/2 1 Korshage.
Forårsobs fra 11/3 til 27/5. Første syngende: 14/3 1 Nørrevang.
Som sædvanlig enkelte trækforsøgende på Korshage, bl.a. 23/3 3 og 14/4 16. Største rasttal: 26/4 45 Nørrevang.
Fra efteråret nævnes kun sidste obs: 30/11 1 rast Skredbjerg.

DOFBasen:2003


2002:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
I år ingen meldinger om overvintrende Sangdrosler.
Normal ankomst: 13/3 1 syngende Skredbjerg.
Største rasttal, alle Korshage: 30/3 20, 1/4 10, 21/4 50 og 22/4 35.
Egentlige trækobs, også Korshage: 2/4 15, 3/4 1 og 19/4 10.
Ynglefuglene har formodentlig klaret sig udmærket, der er oplysninger om syngende fugle fra adskillige lokaliteter og en enkelt obs af en ungfugl 10/8 Hovvig.
Sidste obs: 3/10 3 rst Dybesø-kysten.

DOFBasen:2002


2001:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Igen i år en enkelt overvintrende på Korshage. Spredte obs i perioden 1/1 - 18/2 må formodes at være samme individ.
Første syngende: 21/3 Nykøbing.
Lidt træktal fra Korshage: 31/3 14 Ø og 3/4 7 Ø. Største forårsrasttal: 24/4 23 Brentebjerg og 27/4 15 Nykøbing.
Syngende fugle indrapporteret fra adskillige lokaliteter.
Forholdsvis mange obs fra efteråret, hovedsagelig fra perioden 23/9 - 15/10. Største rasttal: 26/9 26 Hovvig, 6/10 12 Korshage og 15/10 11 Korshage. Desuden 15/10 15 indtrækkende Korshage på 1 time og 20 min.
Sidste obs: 2/12 1 rst Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Et af de yderst sjældne januarfund: 23/1 1 rst Korshage (LB). Men da der i år også er en del december fugle skal vi måske bare indstille os på nye tilstande.
Første syngende 26/2 Ringholm Skov, og det er også tidligt.
Lidt trækforsøgende fugle er registreret i marts, men mest bemærkelsesværdige obs er 18/4 72 rst Brentebjerg. Dette er dog ikke et enestående fund, i årenes løb har der været flere andre dage med op til 200 rastende Sangdrosler.
Eneste større dag i efteråret blev: 14/10 35 rst Hovvig.
Desuden som nævnt, 1 - 2 rastende Korshage fra 23/12 og året ud.

DOFBasen:2000


1999:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Sen ankomst 21/3 1 rst KH og dagen efter 22/3 1 syng Nykøbing.
Egentligt trækkende fugle fra Korshage: 31/3 5 og 2/4 22.
Ynglefuglene har kun gjort sig bemærket i Korshage- og Nykøbing-områderne.
Ingen større tal fra efteråret. Sidste obs: 17/10 1 rst Nykøbing.

DOFBasen:1999


1998:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Bemærkelsesværdigt få obs er indsendt. Første: 14/3 1 rst KH, hvilket er temmelig sent. Første syngende 28/3 Nykøbing. Enkelte trækkende og trækforsøgende ultimo marts, i alt 7. Største forårsrasttal 4/4 7 Nykøbing. Fra efteråret et enkelt stort rasttal 8/10 50 KH og sidste obs 1/11 3 KH.

DOFBasen:1998


1997:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Fænologi: 7/3 - 1/11
Almindelig yngletrækfugl og trækgæst for- og efterår samt tilfældig vintergæst.
Ynglebestanden er gået voldsom tilbage. Først i 1970'erne registreredes tætheder på 35 par pr kvadratkilometer i et sommerhusområde. Ved vores ynglefugletællinger i 1990'erne har vi ikke været i stand til at finde over 3 par pr kvadratkilometer. Den samlede bestand vurderes til 50 - 75 par.
Forårstrækket starter primo marts og i løbet af måneden kommer de fleste af vore egne ynglefugle på plads, men trækket fortsætter og kulminerer først ultimo april - primo maj.

Største 28/4 1973 3/4 1974 28/4 1973 22/4 1992 4/5 1974
trækdage 185 106 75 67 65

Efterårstrækket kulminerer medio - ultimo oktober, største trækdag 12/10 1995 60.
Vintergæster er registreret i årene 1978, 1989, 1992, 1993 samt i 1995 både i december og i januar, med 1 - 3 fugle pr år.

1997: Normal ankomst: 9/3 3 rast Korshage og første syngende 28/3 ligeledes Korshage. Der er kun registreret ganske få egentligt trækkende fugle, men til gengæld et par store rastdage ultimo april: 25/4 50 og 26/4 200. Kun få meldinger fra sommer- og efterårsperioden. Sidste observation: 18/10 2 rast Dybesø.

DOFBasen:1997


1996:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Første obs så sent som 30/3 1 syngende Nykøbng. Sangdroslerne dukker normalt op primo marts. Til gengæld ganske pæne træk- og rasttal i april: 7/4 15 og 8/4 38 Ø Korshage samt 21/4 100 R Korshage.
Set i efteråret mellem 20/9 og 16/11, største tal 25/10 135 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Første indrapporterede 19/3 1 rast Hovvig - det er sent, og første syngende 23/3 også Hovvig. Forårstrækket gav enkelte større rasttal: 5/4 10 Korshage, 29/4 35 Slettermosegård, og kun meget få egentlige trækobs: 22/4 4 og 30/4 20.
Ret almindelig ynglefugl.
Fra efteråret følgende interessante tal: 12/10 i alt 84 trækkende/rastende og 14/10 200 rast Korshage, det har vi vist aldrig set før!. Desuden hele 3 vinterobs: 19/11 1 Korshage (EVR), 25/12 2 Korshage (EVR) og 30/12 1 Østerlyng (JHC) - også højst usædvanligt.

DOFBasen:1995


Sangdrossel  Turdus philomelos  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 44 59
Total 1 2 10 93 37 19 4 49 18 233
MaxRst 1 1 3 20 20 5 1 4 7 20
Nobs 1 2 11 34 20 21 4 6 14 113
Ndag 1 2 7 22 14 17 4 4 12 83
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··31 20·· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 8 14
Total 5 55 75 5 16 1 157
MaxRst 8 25 40 3 2 1 5 1 1 40
Nobs 38 74 35 24 9 1 7 1 1 190
Ndag 17 27 19 16 8 1 7 1 1 97
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ··09 01·· ···· ··25

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 11 8 7 3 33
Total 2 21 103 10 3 3 10 16 3 171
MaxRst 1 10 40 4 2 1 2 2 3 1 40
Nobs 3 33 65 38 25 3 2 8 9 2 188
Ndag 2 23 26 25 17 3 2 4 6 2 110
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 114 8 126
Total 8 183 6 6 2 15 11 1 232
MaxRst 5 25 4 3 1 4 4 1 25
Nobs 46 65 38 32 10 9 9 1 210
Ndag 18 25 23 18 7 7 8 1 107
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ··24 10·· ···· ··05

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 3 10
Total 3 51 10 3 6 81 8 2 1 165
MaxRst 1 2 10 7 2 5 1 80 2 1 1 80
Nobs 1 16 72 39 28 18 1 4 12 3 1 195
Ndag 1 8 27 26 21 16 1 4 11 3 1 119
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 12
Total 7 99 4 2 39 1 152
MaxRst 5 35 20 3 2 1 1 32 1 1 35
Nobs 38 40 46 24 10 4 1 6 1 1 171
Ndag 17 26 28 18 10 4 1 6 1 1 112
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 3 3 17
Total 1 14 12 20 3 4 5 1 60
MaxRst 1 4 9 10 2 3 3 1 3 1 10
Nobs 2 19 34 40 15 22 7 5 12 1 157
Ndag 2 10 25 24 14 19 6 5 10 1 116
Fænologi 14··15 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 24

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 12 19
Total 1 31 36 3 5 5 4 22 7 114
MaxRst 1 21 20 4 2 3 3 14 5 21
Nobs 1 30 64 36 26 13 5 14 3 192
Ndag 1 15 28 21 18 12 4 10 3 112
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··27 10·· ···· ··14

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 28 2 44
Total 18 67 2 9 1 12 1 110
MaxRst 1 1 2 25 2 5 2 1 3 4 1 25
Nobs 2 1 23 51 16 16 12 1 1 15 2 140
Ndag 2 1 13 28 13 8 9 1 1 14 2 92
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 1 33
Total 1 100 3 2 7 5 12 3 133
MaxRst 1 33 16 2 3 2 4 6 1 33
Nobs 1 41 22 12 8 3 4 7 3 101
Ndag 1 20 16 11 8 3 4 6 3 72
Fænologi 10 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 09··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 132 136
Total 4 1 6 240 4 3 1 2 67 1 329
MaxRst 2 1 3 70 35 4 1 3 60 1 70
Nobs 4 1 14 55 17 9 3 4 12 3 122
Ndag 4 1 9 25 13 8 3 4 11 2 80
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··22 10·· ···· ···· ··14

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 29 12 3 2 47
Total 13 214 14 3 17 25 1 2 289
MaxRst 8 100 13 2 2 9 15 2 2 100
Nobs 18 40 8 5 1 5 9 9 1 96
Ndag 12 25 6 5 1 3 9 9 1 71
Fænologi 07·· ···· ···· ··25 06·· ···· ···· ···· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 27 13 7 56
Total 12 75 1 49 22 159
MaxRst 6 15 4 1 1 20 11 2 20
Nobs 21 34 13 4 1 10 15 1 99
Ndag 11 17 9 4 1 6 9 1 58
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ··17 20·· ···· ··10

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 19 28
Total 11 107 2 3 3 25 151
MaxRst 3 46 7 2 1 2 17 1 46
Nobs 20 47 13 6 1 6 7 1 101
Ndag 12 24 11 5 1 5 6 1 65
Fænologi 04·· ···· ··21 01·· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 171 1 1 175
Total 6 275 2 1 245 1 530
MaxRst 4 75 3 1 1 2 240 1 240
Nobs 17 42 15 1 1 2 7 1 86
Ndag 10 21 12 1 1 2 6 1 54
Fænologi 03·· ···· ···· ··06 15·· ···· ··29 06

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 73 126
Total 59 349 2 4 1 16 24 455
MaxRst 2 30 250 10 3 1 15 16 250
Nobs 1 30 36 12 5 1 4 8 97
Ndag 1 20 14 10 4 1 4 7 61
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ··18 19·· ···· ··27

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 15 17
Total 1 2 35 30 1 4 1 74
MaxRst 1 2 25 30 1 1 3 1 30
Nobs 1 5 20 8 1 2 2 1 40
Ndag 1 4 14 7 1 2 2 1 32
Fænologi 01 24·· ···· ···· ···· ··23 07··14 19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 9 14
Total 6 98 1 2 47 154
MaxRst 1 75 1 1 8 47 75
Nobs 8 21 1 2 1 8 41
Ndag 6 13 1 2 1 8 31
Fænologi 18·· ···· ···· ··19 21·· ··28

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 21
Total 2 24 83 109
MaxRst 3 30 80 80
Nobs 11 8 6 25
Ndag 9 8 4 21
Fænologi 15·· ···· ··04

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 56 59
Total 1 8 99 15 1 124
MaxRst 1 1 3 40 10 1 40
Nobs 1 1 9 11 3 1 26
Ndag 1 1 8 9 2 1 22
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··27 30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 27
Total 8 83 1 1 3 96
MaxRst 20 50 1 1 3 50
Nobs 16 16 1 1 1 35
Ndag 10 11 1 1 1 24
Fænologi 13·· ··28 01 10 03

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 5 17 32
Total 3 69 1 31 37 1 142
MaxRst 1 1 1 23 7 1 26 12 1 26
Nobs 3 2 6 18 11 1 6 13 1 61
Ndag 3 2 3 13 10 1 5 8 1 46
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··22 02 23·· ··25 02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 2 8
Total 1 1 5 97 1 43 1 3 152
MaxRst 1 1 1 72 1 1 1 35 1 2 72
Nobs 1 1 11 22 2 1 1 8 2 7 56
Ndag 1 1 8 16 2 1 1 7 2 5 44
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··19 23·· ···· ···· ··31art/12000.txt · Sidst ændret: 2023/06/05 13:15 af lb